Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00198 007099 10022852 na godz. na dobę w sumie
Leksykon prawa gospodarczego publicznego 100 podstawowych pojęć - ebook/pdf
Leksykon prawa gospodarczego publicznego 100 podstawowych pojęć - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 383
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2738-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest zasadniczo swobodne, ale z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Prawo gospodarcze publiczne to zespół norm, które warunki te w interesie publicznym formułują, wskazując zarazem na wymogi organizacji w gospodarce, prawa i obowiązki oraz reguły funkcjonowania przedsiębiorców, a także kompetencje organów administracji gospodarczej. Tym kwestiom został poświęcony niniejszy Leksykon prawa gospodarczego publicznego . Można wyrazić przekonanie, iż będzie on przydatny wszystkim zainteresowanym problematyką prawnogospodarczą.

 

Współautorami 100 haseł składających się na są pracownicy oraz doktoranci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego:

Prof. UG dr hab. Andrzej Powałowski,

Prof. UG dr hab. Tomasz Bąkowski,

dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska,

dr Krzysztof Biernat,

dr Sławomir Koroluk,

dr Leszek Mering,

dr Paweł Mierzejewski,

dr Justyna Nawrot,

dr Maciej Nyka,

dr Diana Trzcińska,

Krystyna Klenowska,

Alicja Klimas,

Alicja Powałowska-Ilis.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Leksykon prawa gospodarczego publicznego 100 podstawowych pojęć W sprzedaży z tej serii: red. E. Bagińska LEKSYKON PRAWA CYWILNEGO CZĘŚĆ OGÓLNA red. K. Zeidler, P. Rybiński LEKSYKON RETORYKI PRAWNICZEJ red. Jakub Stelina LEKSYKON PRAWA PRACY. 100 PODSTAWOWYCH POJĘĆ, 2 wydanie red. A. Powałowski LEKSYKON PRAWA KONKURENCJI red. A. Powałowski LEKSYKON PRAWA OCHRONY KONSUMENTÓW red. K. Zeidler LEKSYKON PRAWA OCHRONY ZABYTKÓW www.sklep.beck.pl Leksykon prawa gospodarczego publicznego 2. wydanie uzupełnione i zmienione Pod redakcją dr. hab. Andrzeja Powałowskiego Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2011 Autorzy leksykonu: Andrzej Powałowski [A.P.], Tomasz Bąkowski [T.B.], Krzysztof Biernat [K.B.], Sławomir Koroluk [S.K.], Kruczalak-Jankowska [K.J.], Leszek Mering [L.M.], Paweł Mierzejewski [P.M.], Justyna Nawrot [J.N.], Maciej Nyka [M.N.], Diana Trzcińska [D.T.], Krystyna Klenowska [K.K.], Alicja Klimas [A.K.], Alicja Powałowska−Ilis [Al.P.]. Redakcja: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H. Beck 2009 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: ERJOT STUDIO Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-2737-2 ISBN e-book 978-83-255-2738-9 SPIS TREŚCI Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AGENCJE RZĄDOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW → PRODUKT BEZPIECZNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ . . . . . . . . . . . . . . . CENTRALNA INFORMACJA KRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CERTYFIKACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CIĄGŁOŚĆ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ . . . . . . . . . CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI . . . . . . . . . . DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OSÓB ZAGRANICZNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA SKARBU PAŃSTWA . . . DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA STOWARZYSZEŃ . . . . DZIAŁALNOŚĆ NORMALIZACYJNA . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FIRMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FUNKCJA OCHRONNA PAŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INFORMACJE GOSPODARCZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INTERES PUBLICZNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IZBY GOSPODARCZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA . . . . . . . . . . . . . KOMERCJALIZACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONCENTRACJA W GOSPODARCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONCESJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONTROLA W GOSPODARCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KSZTAŁTOWANIE USTROJU ROLNEGO. . . . . . . . . . . . . . KWALIFIKACJE PRZEDSIĘBIORCÓW . . . . . . . . . . . . . . . . V IX XI 1 4 8 12 16 19 20 25 28 33 37 41 43 45 48 50 56 59 65 71 74 78 82 87 90 94 96 SPIS TREŚCI LICENCJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LIKWIDACJA PRZEDSIĘBIORCY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MAŁY PRZEDSIĘBIORCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MIEJSCE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MIKROPRZEDSIĘBIORCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY. . . . . . . . . . . . . . . NADZÓR W GOSPODARCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NACJONALIZACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NARODOWE FUNDUSZE INWESTYCYJNE. . . . . . . . . . . . NUMER IDENTYFIKACYJNY PODATNIKA. . . . . . . . . . . . . OCHRONA KONKURENCJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OCHRONA KONSUMENTÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO . . . . . . ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW ZBIOROWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ORGANY ADMINISTRACJI GOSPODARCZEJ . . . . . . . . . . PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE . . . . . . . . . . . . PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. . . . POLITYKA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA . . . . . . . . . . . . POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI . . . . . . . . . . . . . POLSKA KLASYFIKACJA WYROBÓW I USŁUG. . . . . . . . . POMOC PUBLICZNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSTĘPOWANIE ANTYMONOPOLOWE . . . . . . . . . . . . . . POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRAKTYKI OGRANICZAJĄCE KONKURENCJĘ . . . . . . . . PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRZEDSIĘBIORCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRZEDSIĘBIORCA – JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ. . . . . . . . . . . . . . PRZEDSIĘBIORCA – OSOBA FIZYCZNA . . . . . . . . . . . . . . PRZEDSIĘBIORCY – OSOBY PRAWNE . . . . . . . . . . . . . . . PRZEDSIĘBIORCA ZAGRANICZNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRZEDSIĘBIORCA ZAJMUJĄCY POZYCJĘ DOMINUJĄCĄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI 100 102 106 110 112 115 117 119 121 123 126 132 138 142 147 150 156 158 162 163 164 169 177 181 189 193 198 203 206 210 213 218 219 SPIS TREŚCI PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE . . . . . . . . . . . . . . . . PRZEDSTAWICIELSTWO PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PUNKT KONTAKTOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REGLAMENTACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ . . . REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REGULACJA CEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REGULOWANA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA . . . . . . REJESTR DŁUŻNIKÓW NIEWYPŁACALNYCH . . . . . . . . . REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RZEMIOSŁO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAMORZĄD GOSPODARCZY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAMORZĄD RZEMIOSŁA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAMORZĄD ZAWODOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAMOZATRUDNIENIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SEKTOROWOŚĆ GOSPODARKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SEKTORY INFRASTRUKTURALNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . SŁUSZNE INTERESY KONSUMENTÓW . . . . . . . . . . . . . . SOLIDARNOŚĆ, DIALOG I WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA . . . . . . . . . . . . . . . SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA . . . . . . . . . . . . . . SPÓŁKA SKARBU PAŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UWŁASZCZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WOLNOŚĆ GOSPODARCZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ . . . . WYWŁASZCZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAKAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ . . . . . ZAMÓWIENIA PUBLICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAROBKOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ . . . . ZASADA JAWNOŚCI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII 221 225 228 230 233 237 241 244 249 252 257 260 264 269 271 273 276 278 282 287 291 302 306 315 316 321 324 326 333 336 337 343 345 SPIS TREŚCI ZASADA KONKURENCJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZASADA RÓWNOŚCI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAWIESZENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZEZWOLENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZGODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZORGANIZOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZRZESZENIA PRZEDSIĘBIORCÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 349 351 353 356 357 359 363 SŁOWO WSTĘPNE Niniejszy Leksykon ma w założeniu stanowić przede wszyst kim kompendium wiedzy dotyczącej szeroko poj- mo wa nego funkcjonowania gospodarki w aspekcie praw nym, roli poszczególnych podmiotów działalności gospodarczej i środków wpływu państwa na gospodarkę. For muła 100 haseł ogranicza wprawdzie przedmiot rozważań, jednak w ramach zakreślonych granic tema tycznych podjęta została próba odniesienia się do naj waż niejszych – jak się wydaje – zagadnień i instytucji z za kresu Prawa gospodarczego pub- licznego. Nie zabrakło także odniesień do szeregu kwestii szczegółowych zwią zanych z innymi dziedzinami, w tym prawem konstytucyjnym, cywilnym i administracyjnym. W treści haseł zawarte zostały informacje o podstawach prawnych omawianych instytucji, wskazane zostały i sko- mentowane najistotniejsze przepisy, zaprezentowano także w wielu przypadkach poglądy doktryny oraz orzecznictwo. Tam, gdzie niezbędne było teoretyczne ujęcie omawianego zagadnienia, Autorzy poszczególnych haseł zaprezentowali własne poglądy dotyczące konkretnych kwestii i ustalili sekwencję wywodu. IX SŁOWO WSTĘPNE Leksykon przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów prawa i administracji, choć podane w nim infor- macje mogą być przydatne również wszystkim tym, którym wiedza o gospodarce w ujęciu prawnym jest potrzebna, a więc prawnikom i ekonomistom – praktykom, w tym pracownikom administracji publicznej i przedsiębiorcom. Leksykon nie jest w stanie zastąpić podręcznika aka- demickiego oraz komentarza tekstów prawnych, choć niewątpliwie może być źródłem pozyskania podstawo- wych informacji o instytucjach, podmiotach, regułach i środkach działania określonych Prawem gospodarczym publicznym. Prezentowane, drugie wydanie Leksykonu obejmuje stan prawny na dzień 30 kwietnia 2011 r. Prof. UG dr hab. Andrzej Powałowski Gdańsk, maj 2011 r. X WYKAZ SKRÓTÓW 1. Akty prawa krajowego DziałUbezpU . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpie- czeniowej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.) FundU. . . . . . . . . . ustawa z 6.4.1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) GospKomU. . . . . . ustawa z 20.12.1996 r. o gospodarce komu- nalnej (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 ) GospNierRolU . . . ustawa z  19.10.1991 r. o  gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 ze zm.) KC. . . . . . . . . . . . . ustawa z  23.4.1964 r. – Kodeks cywilny KK . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Nr 88, poz. 553 ze zm.) Konstytucja RP . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPA. . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowa- nia cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KRSU . . . . . . . . . . ustawa z  20.8.1997 r. o  Krajowym Reje- strze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek han- dlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) MSiGU . . . . . . . . ustawa z 22.12.1995 r. o wydawaniu Moni- tora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U. Nr 6, poz. 42 ze zm.) XI WYKAZ SKRÓTÓW OdpZbiorU . . . . . . ustawa z  22.10.2002 r. o  odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. Nr 197, poz. 1661 ze zm.) PodDochPrawFizU . ustawa z  26.7.1991 r. o  podatku dochodo- wym od osób fi zycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) PodDochPrawU. . . ustawa z  15.2.1992 r. o  podatku dochodo- wym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) PrBank . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrGosp . . . . . . . . . ustawa z 14.11. 2003 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) PrPrywM. . . . . . . . ustawa z 12.11.1965 r. – Prawo prywatne mię- dzynarodowe (Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze zm.) PrStow . . . . . . . . . ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) PrUpadNaprU. . . . ustawa z  28.2.2003 r. – Prawo upadłościo- we i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) RachunkU . . . . . . ustawa z  28.9.1994 r. o  rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, ze zm.) RegUrzędSądPowR . rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23.2.2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) RzemU . . . . . . . . . ustawa z 22.3.1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979 ze zm.) SamGminU. . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) SamPowU . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) SDGU . . . . . . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalno- ści gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) SDGUWpr . . . . . . ustawa z 2.7.2004 r. – Przepisy wprowadzają- ce ustawę o swobodzie działalności gospodar- czej (Dz.U. Nr 173, poz. 1808 ze zm.) XII WYKAZ SKRÓTÓW UbezSpołRo . . . . . ustawa z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu spo- łecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.) ZNKU . . . . . . . . . ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczci- wej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Czasopisma Dz.U. . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw KPPubl . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Publicznego MoP . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MSiG . . . . . . . . . . Monitor Sądowy i Gospodarczy OSNCAPiUS . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Admi- nistracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OTK-A  . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Seria-A PiA . . . . . . . . . . . . Prawo i Administracja PiP . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo POA . . . . . . . . . . . Przegląd Orzecznictwa Podatkowego PPH . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego PrPod . . . . . . . . . . Przegląd Podatkowy Pr. Gosp. . . . . . . . Przegląd Gospodarczy Pr. Sąd. . . . . . . . . Przegląd Sądowy Pr. Sp. . . . . . . . . . Prawo Spółek PUG . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. . . . . . . . . . . . . Rejent RPEiS . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny SIA . . . . . . . . . . . . Studia Iuidica Agraria SP  . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze Zb. Orz. . . . . . . . . Zbiór Orzecznictwa 3. Inne skróty art.  . . . . . . . . . . . . artykuł CEIDG . . . . . . . . . Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej EDG . . . . . . . . . . . Ewidencja Działalności Gospodarczej ETS . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości XIII WYKAZ SKRÓTÓW itd. . . . . . . . . . . . . i tak dalej KIG . . . . . . . . . . . Krajowa Izba Gospodarcza KRS . . . . . . . . . . . Krajowy Rejestr Sądowy m.in. . . . . . . . . . . . między innymi nast. . . . . . . . . . . . następna (-e, -y) NFI . . . . . . . . . . . Narodowy Fundusz Inwestycyjny niepubl. . . . . . . . . niepublikowana (-e, -y) NIP . . . . . . . . . . . Numer Identyfi kacji Podatkowej Nr  . . . . . . . . . . . . numer NSA . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny PKD . . . . . . . . . . . Polska Kwalifi kacja Działalności pkt . . . . . . . . . . . . punkt PN – EN . . . . . . . norma europejska dla Polski poz.  . . . . . . . . . . . pozycja pt. . . . . . . . . . . . . pod tytułem r. . . . . . . . . . . . . . rok RM . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów RP . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita Polska s.  . . . . . . . . . . . . . strona SA  . . . . . . . . . . . . Sąd Administracyjny t.j. . . . . . . . . . . . . tekst jednolity TfUE. . . . . . . . . . . Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej TUE . . . . . . . . . . . Traktat o Unii Europejskiej TWE . . . . . . . . . . Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską tzw. . . . . . . . . . . . tak zwany uchwała (7) SN . . . uchwała Sądu Najwyższego skład 7 sędziów UE . . . . . . . . . . . . Unia Europejska UOKiK . . . . . . . . . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ust. . . . . . . . . . . . . ustęp w. . . . . . . . . . . . . . wiek WSA . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny wyr. . . . . . . . . . . . wyrok ze zm. . . . . . . . . . . ze zmianami zob. . . . . . . . . . . . zobacz z o.o. . . . . . . . . . . z ograniczoną odpowiedzialnością XIV AGENCJE RZĄDOWE Agencje rządowe to podmioty zaliczane do systemu administracji publicznej ze względu na realizację zadań o charakterze publicznym. Z uwagi na sposób wykony- wania tych zadań (zazwyczaj zarząd majątkiem publicz- nym, podejmowanie czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest mienie publiczne) agencje rządowe posiadają osobowość prawną, nadawaną z mocy ustawy powołującej do życia daną agencję. Nie oznacza to by- najmniej, że agencje rządowe realizują swoje zadania wyłącznie za pomocą tzw. działań niewładczych. Można bowiem wskazać również na przykłady kompetencji o cha- rakterze władczym, na podstawie których agencje rządowe (organy tych agencji) załatwiają sprawy w drodze decyzji administracyjnych (np. w sprawach przekazywania przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w trwały zarząd nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa państwowym jednostkom orga- nizacyjnym oraz jednostkom organizacyjnym samorządu województwa nieposiadającym osobowości prawnej czy też udzielania pomocy fi nansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geografi cznych w drodze 1 AGENCJE RZĄDOWE decyzji Prezesa Agen cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). Agencje rządowe nie są traktowane jako stricte organy administracji rządowej, chociaż wiążą je z administracją rządową ścisłe relacje, do których należy zaliczyć przede wszystkim nadzór. Nadzór nad agencją rządową sprawuje właściwy minister kierujący działem administracji, którego zakres działania obejmuje sprawy realizowane przez daną agencję. Agencje rządowe jako osoby prawne działają przez swoje organy. Są nimi zwykle: prezes agencji, jako or- gan wykonawczy i zarządzający (kierujący), oraz rada nadzorcza. Prezes agencji rządowej jest powoływany i odwoływany przez Prezesa RM. Powołanie następuje na wniosek ministra właściwego ze względu na przedmiot działania agencji. W wielu przypadkach przedstawienie wniosku o powołanie prezesa agencji rządowej następuje po uprzednim porozumieniu z innym ministrem wskaza- nym w przepisach ustawy. Prezes agencji rządowej kieruje agencją i reprezentuje ją na zewnątrz. Członków rad nadzorczych powołuje właściwy rzeczo- wo minister zazwyczaj spośród osób piastujących okre- ślone funkcje w administracji publicznej, które określone są szczegółowo w przepisach ustawowych. Do zadań rady nadzorczej należy przede wszystkim sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością agencji w szczególności w sferze gospodarki fi nansowej. Niektóre z agencji posiadają swoje oddziały terenowe. Podstawy prawne organizacji i funkcjonowania agencji rządowych znajdują się w przepisach właściwych ustaw powołujących daną agencję oraz w statucie nadawanym agencji w drodze rozporządzenia przez właściwego rze- czowo ministra. Do działających w obowiązującym porządku prawnym agencji rządowych należy zaliczyć: 1) Agencję Mienia Wojskowego (ustawa z 30.5.1996 r. o gos podarowaniu niektórymi składnikami mienia 2 AGENCJE RZĄDOWE Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, t.j. Dz.U. z 2004 r.  Nr 163, poz. 1711 ze zm.), 2) Agencję Nieruchomości Rolnych (ustawa z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skar bu Państwa, t.j. Dz.U. z 2007 r.  Nr 231, poz. 1700 ze zm.), 3) Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ustawa z 9.6.2008 r.  o Agencji Restrukturyzacji i Mo- dernizacji Rolnictwa, t.j. Dz.U. Nr 98, poz. 634 ze zm.), 4) Agencję Rezerw Materiałowych (ustawa z 30.5.1996 r. o rezerwach państwowych, t.j. Dz.U. z 2010 r.  Nr 229, poz. 1496), 5) Agencję Rynku Rolnego (ustawa z 11.3.2004 r.  o Agen- cji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, t.j. Dz.U. z 2007 r.  Nr 231, poz. 1702 ze zm.), 6) Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (ustawa z 9.11.2000 r.  o utworzeniu Polskiej Agencji Roz- woju Przedsiębiorczości, t.j. Dz.U. z 2007 r.  Nr 42, poz. 275 ze zm.), 7) Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (ustawa z 8.12.2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Dz.U. Nr 249, poz. 1829 ze zm.), 8) Wojskową Agencję Mieszkaniową (ustawa z 22.6.1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rze- czypospolitej Polskiej, t.j. Dz.U. z 2010 r.  Nr 206, poz. 1367 ze zm.). Zgodnie z przepisem art. 92 ust.1 ustawy z 27.08.2009 r.  – Przepisy wprowadzające ustawę o fi nansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), z dniem 1.1.2012 r.  wy- żej wymienione agencje, oprócz Polskiej Agencji Żeglugi Po- wietrznej, stają się agencjami wykonawczymi w rozumieniu ustawy z 27.8.2009 r.  o fi nansach publicznych. Według zaś art. 18 ostatniej z powołanych ustaw, agencja wykonaw- cza jest państwową osobą prawną tworzoną na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa. Agencje wykonawcze prowadzą swoją gospodarkę fi nansową na za- sadach określonych w ustawie o fi nansach publicznych. 3 BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW... Należy zaznaczyć, że nie zawsze podmiot realizujący zadania publiczne mający w swej ustawowej nazwie słowo „agencja” jest agencją rządową w podanym wyżej znaczeniu. Przykładem tego jest Państwowa Agencja Atomistyki, która jest urzędem administracji rządowej, a ściślej aparatem pomocniczym centralnego organu administracji rządowej, jakim jest Prezes Państwowej Agencji Atomistyki. Literatura: M. Banaś, Rola agencji państwowych w systemie podmiotów admi- nistracyjnych na przykładzie Agencji Restrukturyzacji i Moderniza- cji Rolnictwa, Ius et Administratio 2006, Nr 2; J. Ciechanowicz-McLean, A. Powałowski, Prawo gospodarcze pub- liczne. Zarys wykładu, Warszawa 2003; A. Doliwa, Ustawowe powiernictwo wykonywania własności pań- stwowej na przykładzie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, SP 2003, Nr 1; J. Jeziorski, Agencje rządowe, Warszawa 1996; J. Niczyporuk, Agencje rządowe, [w:] J. Stelmasiak, J. Szreniawski, Prawo administracyjne ustrojowe. Podmioty administracji publicz- nej, Bydgoszcz 2002; J. Niczyporuk, Rządowe agencje gospodarcze, [w:] Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia. Konferencja naukowa katedr prawa i  postępowania administracyjnego, Łódź 2000; D. Pelc, Agencje państwowe jako organy administracji publicznej, Prawo 1999, Nr 267. [T.B.] BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW → PRODUKT BEZPIECZNY Produkt bezpieczny to taki produkt, który w zwykłych lub innych (ale dających się w sposób uzasadniony prze- widzieć) warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu oraz w zależności od ro- dzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza żadnego zagroże- nia dla konsumentów lub stwarza znikome zagroże- nie, dające się pogodzić z jego zwykłym używaniem 4 BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW... i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Jeśli produkt nie spełnia owych wymagań, nie jest produktem bezpiecz- nym. Aktami regulującymi bezpieczeństwo produktów są: ustawa z 12.12.2003 r.  o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. Nr 229, poz. 2275 ze zm.) oraz dy- rektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 3.12.2001 r.  w sprawie ogólnego bezpieczeństwa pro- duktów (Dz.Urz. UE L z 2002 r.  Nr 11, poz. 4, wyd. spec. Dz.Urz. UE. WS rozdz. 15, t. 6, s. 447). Bezpieczeństwo produktu odnosi się do każdej rzeczy ruchomej (nowej lub używanej, naprawionej lub rege- nerowanej) przeznaczonej do użytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieństwo, że może być używana przez konsumentów, nawet jeżeli nie jest dla nich przeznaczona, dostarczona lub udostępniona przez producenta lub dystrybutora (zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie), w tym również w ramach świadczenia usługi (z wyjątkiem antyków oraz rzeczy wymagających naprawy lub regeneracji przed użyciem, o czym konsument został powiadomiony). Producentem produktu jest zarówno wytwórca pro- duktu, jak i podmiot podający się za wytwórcę, podmiot, który naprawia lub regeneruje produkt, przedstawiciel wytwórcy produktu, względnie importer produktu oraz przedsiębiorca uczestniczący w dowolnym etapie procesu dostarczania lub udostępniania produktu, jeżeli działanie to może wpłynąć na właściwości produktu związane z bez- pieczeństwem. Producent jest zobowiązany wprowadzać na rynek wyłącznie produkty bezpieczne. Przy ocenie bezpieczeństwa produktu uwzględnia się cechy i właściwości produktu (w tym jego skład, opakowanie, instrukcję montażu i uruchomienia, instrukcję instalacji i konserwacji); oddziaływanie na inne produkty, jeżeli można w sposób uzasadniony przewidzieć, że będzie używany łącznie z innymi produktami; wygląd produktu, jego ozna- kowanie, ostrzeżenia i instrukcje dotyczące jego użytkowania 5 BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW... i postępowania z produktem zużytym oraz wszelkie inne udostępniane konsumentowi wskazówki lub informacje dotyczące produktu, a także kategorie konsumentów na- rażonych na niebezpieczeństwo w związku z używaniem produktu, w szczególności dzieci i osoby starsze. Dla stwierdzenia, że produkt nie jest bezpieczny, nie wystarcza możliwość osiągnięcia wyższego pozio- mu bezpieczeństwa lub dostępność innych produktów stwarzających mniejsze zagrożenie dla konsumentów. Dokonując oceny, czy produkt stwarza poważne za- grożenie (czyli wymagające natychmiastowych działań naruszenie wymagań bezpieczeństwa), uwzględnia się skutki używania produktu (zarówno bezpośrednie, jak i odsunięte w czasie), w tym stopień i prawdopodobień- stwo utraty zdrowia lub życia konsumentów, stopień narażenia poszczególnych kategorii konsumentów oraz możliwość prawidłowej oceny ryzyka przez konsumentów i możliwości jego uniknięcia. W zakresie bezpieczeństwa produktów formułowane są szczegółowe wymagania wynikające z krajowych norm czy przepisów. Przykładowo wymagania te formułuje rozporządzenie Rady Ministrów z 6.4.2004 r.  w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych (Dz.U. Nr 81, poz. 743 ze zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z 6.4.2004 r.  w sprawie dodatkowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i znakowania produktów, które stwarzają zagrożenie dla konsumentów przez to, że ich wygląd wskazuje na inne niż rzeczywiste przezna- czenie (Dz.U. Nr 71, poz. 644) czy rozporządzenie Rady Ministrów z 19.10.2004 r. w sprawie dodatkowych wy- magań dotyczących znakowania obuwia przeznaczonego do sprzedaży konsumentom (Dz.U. Nr 240, poz. 2409). Przyjmuje się, że produkt spełniający wymagania wy- nikające z norm jest produktem bezpiecznym w zakresie wymagań objętych tymi normami. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ogłasza dwa razy w roku numery i tytuły Polskich Norm, będących 6
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Leksykon prawa gospodarczego publicznego 100 podstawowych pojęć
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: