Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01520 009851 10446034 na godz. na dobę w sumie
Leksykon prawa konkurencji - ebook/pdf
Leksykon prawa konkurencji - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 436
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1507-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Konkurencja to taki stan gospodarki, w ramach której poszczególne podmioty działalności gospodarczej (przedsiębiorcy) na zasadach wolności rywalizują ze sobą w zakresie uzyskania optymalnej pozycji na rynku towarów i usług, Konkurencja jest 'motorem' postępu, innowacyjności, wdrażania nowych technologii, sprzyja poprawie jakości produktów, stabilizuje ceny.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Konkurencja to taki stan gospodarki, w ramach której poszcze- gólne podmioty działalności gospodarczej (przedsiębiorcy) na zasadach wolności rywalizują ze sobą w zakresie uzyskania opty malnej pozycji na rynku towarów i usług. Konkurencja jest „motorem” postępu, innowacyjności, wdrażania nowych tech- nologii, sprzyja poprawie jakości produktów, stabilizuje ceny. Ma również pozytywny wpływ na równoważenie rynku, wzrost gospodarczy oraz racjonalizowanie zachowań uczestników gry rynkowej. Niniejszy Leksykon ujmuje – w ramach 100 podsta- wowych haseł – zjawisko konkurencji w aspekcie prawnym. Można wyrazić nadzieję, że będzie on przydatny wszystkim zainteresowanym problematyką konkurencji. Autorami haseł są pracownicy i doktoranci Wydziału Prawa i Admini- stracji Uniwersytetu Gdańskiego: dr hab. Andrzej Powałowski, prof. UG, kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego Publicznego, WPiA UG; dr Krzysztof Biernat, pracownik Energa S.A. w Gdańsku; dr Sławomir Koroluk, adwokat; dr Paweł Mierzejewski, pracownik WSA w Gdańsku; dr Maciej Nyka, adiunkt w Zakładzie Prawa Ochrony Środowiska WPiA UG; dr Emilia Wieczorek, adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego WPiA UG; Agnieszka Balmas, asystent w Zakładzie Prawa Gospodarczego Pub- licznego WPiA UG; Krystyna Klenowska, asystent w Zakładzie Prawa Ochrony Śro- dowiska WPiA UG; Alicja Klimas, doktorantka WPiA UG; Alicja Powałowska-Lis, doktorantka WPiA UG. ISBN 978-83-255-1507-2 www.sklep.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl http://www.beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 cena 59,00 zł i j c n e r u k n o k a w a r p n o k y s k e L k c e B • H • C Leksykon prawa konkurencji Redakcja Andrzej Powałowski Wydawnictwo C.H. Beck Leksykon prawa konkurencji 100 podstawowych pojęć W sprzedaży z tej serii: red. Janina Ciechanowicz-McLean LEKSYKON OCHRONY ŚRODOWISKA red. Alina Wypych-Żywicka LEKSYKON PRAWA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH red. A. Szmyt LEKSYKON PRAWA KONSTYTUCYJNEGO red. M. Balcerzak, S. Sykuna LEKSYKON OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA red. Eugeniusz Bojanowski, Krzysztof Żukowski LEKSYKON PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Radosław Krajewski LEKSYKON INSTYTUCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI I OCHRONY PRAWA red. Andrzej Powałowski LEKSYKON PRAWA GOSPODARCZEGO PUBLICZNEGO red. Tadeusz Maciejewski LEKSYKON HISTORII PRAWA I USTROJU red. Kamil Zeidler LEKSYKON PRAWA OCHRONY ZABYTKÓW www.sklep.beck.pl Leksykon prawa konkurencji 100 podstawowych pojęć Pod redakcją Andrzeja Powałowskiego Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2010 Autorzy leksykonu: Andrzej Powałowski [A.P.]; Krzysztof Biernat [K.B.]; Sławomir Koroluk [S.K.]; Paweł Mierzejewski [P.M.]; Maciej Nyka [M.N.]; Emilia Wieczorek [E.W.]; Agnieszka Balmas [A.B.]; Krystyna Klenowska [K.K.]; Alicja Klimas [A.K.]; Alicja Powałowska-Lis [Al.P.]. Redakcja: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H. Beck 2010 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-1507-2 SPIS TREŚCI Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI. . . . . . . . . . . . . . . . . . DECYZJE W SPRAWACH KONCENTRACJI . . . . . . . . . . . . . DECYZJE W SPRAWACH PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW. . . . . . . . . . . . . DECYZJE W SPRAWACH PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁANIA KONTROLNE PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW . . . . . . DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . FAŁSZYWE LUB OSZUKAŃCZE OZNACZENIE POCHODZENIA GEOGRAFICZNEGO TOWARÓW ALBO USŁUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FUZJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GRUPA KAPITAŁOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HOLDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INSPEKCJA HANDLOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INTERES PUBLICZNY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KARY PIENIĘŻNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KLAUZULA DOBRYCH OBYCZAJÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . KONCENTRACJA PRZEDSIĘBIORCÓW. . . . . . . . . . . . . . . . . KONCERN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONGLOMERAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONKURENCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONKURENCJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONSORCJUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONSUMENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONTROLA KONCENTRACJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KRAJOWA RADA RZECZNIKÓW KONSUMENTÓW . . . . . V IX XI 1 6 12 19 24 29 38 40 43 47 51 53 62 66 72 76 81 83 86 90 94 97 98 103 SPIS TREŚCI MONOPOL FAKTYCZNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MONOPOL PEŁNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MONOPOL PRAWNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MONOPSON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NAKŁANIANIE DO ROZWIĄZANIA LUB NIEWYKONANIA UMOWY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NARUSZENIE TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA . . . . . . . NARZUCANIE UCIĄŻLIWYCH WARUNKÓW UMÓW. . . NAŚLADOWNICTWO PRODUKTÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIEUCZCIWA LUB ZAKAZANA REKLAMA . . . . . . . . . . . . NIEUCZCIWE PRAKTYKI RYNKOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . OCHRONA KONKURENCJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OCHRONA USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OCHRONA ZBIOROWYCH INTERESÓW KONSUMENTÓW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA Z TYTUŁU CZYNÓW NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA Z TYTUŁU CZYNÓW NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ODWOŁANIE OD DECYZJI PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DO SĄDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW (SOKiK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OLIGOPOL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ORGAN OCHRONY KONKURENCJI PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ . . . . . . . . . . . ORGANIZACJE KONSUMENCKIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ORGANIZOWANIE SYSTEMU SPRZEDAŻY LAWINOWEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ORGANY REGULACYJNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POMAWIANIE LUB NIEUCZCIWE ZACHWALANIE . . . . . POROZUMIENIA CENOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POROZUMIENIA DYSKRYMINACYJNE . . . . . . . . . . . . . . . . POROZUMIENIA DYSTRYBUCYJNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POROZUMIENIA OGRANICZAJĄCE KONKURENCJĘ . . . POROZUMIENIA SPECJALIZACYJNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI 104 106 109 112 113 116 119 123 126 132 141 144 150 154 159 160 164 166 169 174 178 186 188 198 203 214 222 SPIS TREŚCI POROZUMIENIA WERTYKALNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSTANOWIENIA PREZESA UOKiK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSTĘPOWANIE ANTYMONOPOLOWE . . . . . . . . . . . . . . . POSTĘPOWANIE ANTYMONOPOLOWE PRZED KOMISJĄ EUROPEJSKĄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSTĘPOWANIE ANTYMONOPOLOWE W SPRAWACH PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ. . . . . POSTĘPOWANIE MONOPOLOWE W SPRAWACH KONCENTRACJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSTĘPOWANIE W SPRAWACH PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POWIATOWY (MIEJSKI) RZECZNIK KONSUMENTÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POZYCJA DOMINUJĄCA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRAKTYKI EKSPLOATACYJNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRAKTYKI NARUSZAJĄCE ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRAKTYKI OGRANICZAJĄCE KONKURENCJĘ . . . . . . . . . PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. . . . . . . . . . . . PROWADZENIE LUB ORGANIZOWANIE DZIAŁALNOŚCI W SYSTEMIE KONSORCYJNYM . . . . . PRZECIWDZIAŁANIE NIEUCZCIWYM PRAKTYKOM RYNKOWYM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRZEDSIĘBIORCA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRZEDSIĘBIORCA DOMINUJĄCY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRZEDSIĘBIORCA ZALEŻNY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRZEJĘCIE KONTROLI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRZEKUPSTWO OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ PUBLICZNĄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REGUŁA ROZSĄDKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RYNEK WŁAŚCIWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SANKCJA NIEWAŻNOŚCI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW . . . . VII 232 245 252 258 265 270 279 282 284 287 291 294 296 302 306 310 311 316 321 322 323 326 328 329 337 340 SPIS TREŚCI SPRZEDAŻ LAWINOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TOWAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRUST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UPRZYWILEJOWANIE UCZESTNIKÓW RYNKU. . . . . . . . . URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UTRUDNIANIE DOSTĘPU DO RYNKU . . . . . . . . . . . . . . . . . WPROWADZAJĄCE W BŁĄD OZNACZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WPROWADZAJĄCE W BŁĄD OZNACZENIE TOWARÓW LUB USŁUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WROGIE PRZEJĘCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WSPÓLNOTOWA KONTROLA KONCENTRACJI . . . . . . . . WSPÓLNOTOWE REGUŁY KONKURENCJI . . . . . . . . . . . . . ZACHOWANIA PARALELNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAGROŻENIE PRAWA DO FIRMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAKAZ KONCENTRACJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAKAZ KONKURENCJI W PRAWIE PRACY . . . . . . . . . . . . ZAKAZ KONKURENCJI W PRAWIE SPÓŁEK HANDLOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAKAZ NADUŻYWANIA POZYCJI DOMINUJĄCEJ. . . . . . ZAKAZ POROZUMIEŃ OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAKAZY KONKURENCJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZASADY UCZCIWEJ KONKURENCJI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZWALCZANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI. . . . . . . . . . ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inseks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 346 349 352 354 357 360 363 366 368 371 376 380 381 386 390 393 398 404 409 411 412 414 417 VIII SŁOWO WSTĘPNE Konkurencja to taki stan gospodarki, w ramach której poszczególne podmioty działalności gospodar- czej (przedsiębiorcy) na zasadach wolności rywalizują ze sobą w zakresie uzyskania optymalnej pozycji na rynku towarów i usług. Konkurencja jest „motorem” postępu, innowacyjności, wdrażania nowych techno- logii, sprzyja poprawie jakości produktów, stabilizuje ceny. Ma również pozytywny wpływ na równoważe- nie rynku, wzrost gospodarczy oraz racjonalizowanie zachowań uczestników gry rynkowej. Należy przyjąć, że konkurencja jako pożądany stan gospodarki powinna podlegać daleko idącej ochro- nie, tym bardziej że relacje konkurencyjne pomiędzy przedsiębiorcami niejednokrotnie bywają zakłócane przez samych konkurentów, którzy podejmują próby ograniczenia roli innych przedsiębiorców na rynku i poszerzenia sfery własnych wpływów. Obowiązek ochrony spoczywa na każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej, a także na instytucjach unij nych. Wprawdzie wyłączną kompetencją UE jest ustanawia- nie reguł konkurencji niezbędnych do funkcjonowania rynku wewnętrznego, to jednak prawo polskie określa IX SŁOWO WSTĘPNE warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony in- teresów przedsiębiorców i konsumentów. Reguluje ono w szczególności zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz prakty- kom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów, a także antykonkurencyjnym koncentracjom przedsię- biorców i ich związków, a ponadto kwestię zwalczania nieuczciwej konkurencji i przeciwdziałania nieuczci- wym praktykom rynkowym. W niniejszym Leksykonie podjęta została próba prezentacji podstawowych problemów i instytucji z zakresu ochrony konkurencji. Prezentacji tej doko- nano w drodze opracowania stu haseł odnoszących się do aspektów prawnych wybranego przedmiotu rozważań. W ich treści zawarte zostały informacje o podstawach prawnych omawianych instytucji wraz ze wskazaniem na najistotniejsze przepisy, zaprezen- towano także w wielu przypadkach poglądy doktryny oraz orzecznictwo. Leksykon przeznaczony jest zarówno dla osób studiujących problematykę ochrony konkurencji i jej kontekstu prawnego, jak i dla praktyków z obszaru prawa, administracji i ekonomii. Autorami haseł są pracownicy i doktoranci Wydzia- łu Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Prof. UG dr hab. Andrzej Powałowski X WYKAZ SKRÓTÓW 1. Akty prawa krajowego CenyU . . . . . ustawa z 5.7.2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) GospKomU ustawa z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.) KC . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) poz. 553 ze zm.) KK . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, Konstytucja RP . . . . . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPA . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KSH . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlo- wych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) OchrKonkU ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) PNPRU . . . . . ustawa z 23.8.2007 r. o przeciwdziałaniu nieu- czciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171, poz. 1206) PorKonk- WyłR . . . . . . . rozporządzenie Rady Ministrów z 19.11.2007 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień specjalizacyjnych i badawczo-rozwojowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz.U. Nr 230, poz. 1692) PrNot . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1158 ze zm.) XI WYKAZ SKRÓTÓW PZP . . . . . . . . ustawa z 21.1.2004 r. – Prawo zamówień publicz- nych (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) TfUE . . . . . . . Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz.Urz. UE C z 2008 r. Nr 115, s. 47) TWE . . . . . . . Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską UsłElektU . . ustawa z 5.7.2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz.U. Nr 126, poz. 1068 ze zm.) USP . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) WertWyłR . . rozporządzenie rady Ministrów z 19.11.2007 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu poro- zumień ograniczających konkurencję (Dz.U. Nr 230, poz. 1691) ZNKU . . . . . ustawa z 16.4.1997 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Organy, instytucje ETS. . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości KE . . . . . . . . . Komisja Europejska MS . . . . . . . . . Minister Sprawiedliwości NSA. . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny RM . . . . . . . . Rada Ministrów RPO . . . . . . . Rzecznik Praw Obywatelskich SA . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SOKiK . . . . . Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów SPI . . . . . . . . . Sąd Pierwszej Instancji UE . . . . . . . . . Unia Europejska UKE . . . . . . . Urząd Komunikacji Elektronicznej UOKiK . . . . . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów URE . . . . . . . Urząd Regulacji Energetyki UTK . . . . . . . Urząd Transportu Kolejowego XII WYKAZ SKRÓTÓW 3. Czasopisma Acta U.Wr. . . Acta Universitatis Wratislaviensis Biul. SN . . . . Biuletyn Sadu Najwyższego Dz.U. . . . . . . Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dz.Urz. . . . . . Dziennik Urzędowy EPS . . . . . . . . Europejski Przegląd Sądowy KPP . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP . . . . . . . Monitor Prawniczy OSA . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSN . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNAPiUS . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Admini- stracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNC . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSP . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich Pal. . . . . . . . . Palestra PiP . . . . . . . . . Państwo i Prawo PiZS . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne Prok. i Pr. . . . Prokuratura i Prawo PPH . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego PPP . . . . . . . . Przegląd Prawa Publicznego PPW . . . . . . . Prawo Papierów Wartościowych Pr. Gosp. . . . Prawo Gospodarcze Pr. Sp. . . . . . . Prawo Spółek PS . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PUG . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. . . . . . . . . Rejent RP . . . . . . . . . Radca Prawny RPEiS. . . . . . . Ruch Prawniczy, Społeczny i Ekonomiczny SI . . . . . . . . . . Studia Iuridica SP . . . . . . . . . Studia Prawnicze ST. . . . . . . . . . Samorząd Terytorialny Wok. . . . . . . . Wokanda Zb.Orz. . . . . . Zbiór Orzeczeń ZNUJ . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 4. Inne skróty art. . . . . . . . . . artykuł dec. . . . . . . . . decyzja XIII WYKAZ SKRÓTÓW itp. . . . . . . . . . i tym podobne lit. . . . . . . . . . litera łac. . . . . . . . . . łacińskie m.in. . . . . . . . między innymi n. . . . . . . . . . . następny/a/e niepubl. . . . . niepublikowany/a/e np. . . . . . . . . . na przykład Nr . . . . . . . . . numer r. . . . . . . . . . . rok orz. . . . . . . . . orzeczenie pkt . . . . . . . . . punkt post. . . . . . . . postanowienie poz. . . . . . . . . pozycja red. . . . . . . . . redakcja rozdz. . . . . . . rozdział RP. . . . . . . . . . Rzeczpospolita Polska s. . . . . . . . . . . strona sprost. . . . . . . sprostowanie t. . . . . . . . . . . tom tj. . . . . . . . . . . to jest t.j. . . . . . . . . . tekst jednolity tzw. . . . . . . . tak zwany uchw. . . . . . . uchwała UE . . . . . . . . . Unia Europejska ust. . . . . . . . . . ustęp uzas. . . . . . . . uzasadnienie wyd. . . . . . . . wydanie wyd. spec. . . wydanie specjalne wyr. . . . . . . . . wyrok w zw. . . . . . . w związku z. . . . . . . . . . . zeszyt zd. . . . . . . . . . zdanie ze zm. . . . . . . ze zmianami zob. . . . . . . . . zobacz zł . . . . . . . . . . złoty XIV CENA Cena (łac. pretium) – określenie świadczenia kupujące- go w umowie sprzedaży, innymi słowy kwota pienią- dza ustalona jako ekwiwalent nabywanej rzeczy. Cena stanowi każdorazowo essentialia negotii (nie- zbędny element) ustalanych pomiędzy stronami sto- sunków kontraktowych w umowie sprzedaży (zob. W. Czachórski, Zobowiązania…, s. 392–393). Na gruncie ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konku- rencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) sformułowane zostało pojęcie ceny. Elementami tego pojęcia są ceny, jak również opłaty o charakterze cen, marże handlowe, prowizje i narzuty do cen (art. 4 ust. 8 CenyU). Elementy te charakteryzują inne ustawy (odesłanie systemowe). Ratio legis takiego rozwiązania należy upatrywać w intencji ustawodawcy do objęcia oceną na podstawie OchrKonkU jak najszerszego za- kresu przejawów kształtowania i prezentowania cen przez → przedsiębiorców – zapobieżeniu ogranicze- niu stosowania OchrKonkU, a przez to ograniczeniu → konkurencji, a pośrednio naruszeniu praw kon- sumentów (manipulacja kosztami wytworzenia, pre- 1 CENA zentacji ceny itp.) (T. Skoczny, Ustawa…, s. 197). Cena jest jednym z fundamentalnych pojęć ekonomicznych i prawnych zakreślających ramy konkurencji i ją kształtującą. Stanowi instrument, którym posługują się przedsiębiorcy w walce między sobą – wyznacza- jąc ceny, a przez to warunki transakcji handlowych dla swych kooperantów lub konsumentów. Aby chronić konkurencję i bezpośrednio konsu- menta, zakazane są m.in. porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ogranicze- nie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na → rynku właściwym, polegające w szczególności na ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży → towarów, a tak- że uzgadnianie przez przedsiębiorców przystępu- jących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców i przedsiębiorcę będącego organizatorem przetargu warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny (zob. art. 6 OchrKonkU), zakazane jest także nadużywanie → pozycji dominującej na rynku właściwym przez jednego lub kilku przedsiębiorców m.in. poprzez bezpośrednie lub pośrednie narzuca- nie nieuczciwych cen, w tym cen nadmiernie wygó- rowanych albo rażąco niskich (zob. art. 9 ust. 2 pkt 1 OchrKonkU). Cena stanowi podstawowy czynnik konkurowania pomiędzy przedsiębiorcami – jest „elementem najsil- niej oddziałującym na relacje konkurencyjne między przedsiębiorcami, a zarazem wpływającym na wybór ofert przez odbiorców” (szerzej zob. T. Skoczny, Usta- wa…, s. 197 oraz wyr. SA w Warszawie z 5.10.2005 r., VI ACa 1146/04 (Dz.Urz. UOKiK Nr 1, s. 18, zob. także dec. Prezesa UOKiK DOK-1/2008 z 7.4.2008 r., nie- publ.). Doniosłe znaczenie dla konsumentów ma sposób prezentacji ceny przez przedsiębiorców (handlow- ców). Może tu dochodzić do naruszenia → zbiorowych 2 CENA interesów konsumentów w drodze praktyk narusza- jących obowiązek udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji o cenach (np. podawa- nie cen drobnym, nieczytelnym drukiem lub brak ich prezentacji; podawanie ceny nett o) oraz → nieuczci- wych praktyk rynkowych lub → czynów nieuczciwej konkurencji np. wprowadzająca w błąd reklama (zob. art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 OchrKonkU). Zagadnienie ceny w prawie polskim uregulowa- ne jest w sposób kompleksowy w ustawie o cenach z 5.7.2001 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 1050). Zgodnie z defi ni- cją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 1 CenyU, cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) pod- lega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. W art. 3 ust 1 pkt 7 CenyU kreuje się pojęcie ceny urzędowej i marży handlowej urzędowej ustalanych w rozporządzeniu wydanym przez właściwy organ administracji rządowej lub w uchwale wydanej przez organ stanowiący właści- wej jednostki samorządu terytorialnego. Z mocy art. 5 ust. 1 CenyU, obowiązują ceny urzę- dowe produktów leczniczych i wyrobów medycz- nych objętych fi nansowaniem ze środków publicz- nych. Rada gminy może ustalić urzędowe ceny usług przewozu transportem zbiorowym i taksówkami na terenie gminy, a rada powiatu ceny usług przewozu transportem zbiorowym na terenie powiatu (art. 8 CenyU). Ustalone w ten sposób ceny mają charakter cen maksymalnych (art. 9 CenyU). Istotnym wyłączeniem spod reżimu ustawy o ce- nach, jest art. 1 ust. 2 pkt 1 , który wskazuje, iż ustawy nie stosuje się do cen w obrocie pomiędzy osobami fi - zycznymi, z których żadna nie jest przedsiębiorcą, zas- 3 CENA tosowanie znajduje wtedy art. 3531 KC, zgodnie z któ- rym strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecz nego. Na terytorium Polski możliwe jest wyrażenie ceny w walucie innej niż złoty. Stosuje się wówczas przepis art. 358 § 1 KC wskazujący, że jeśli przedmiotem zo- bowiązania jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, to dłużnik może spełnić świadczenie w walucie polskiej, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe będące źródłem zobowiązania lub czynność prawna zastrzega spełnienie świadczenia w walucie obcej. Należy przy tym pamiętać, iż w razie istotnej zmiany siły nabyw- czej pieniądza po powstaniu zobowiązania, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zmienić wysokość lub spo- sób spełnienia świadczenia pieniężnego, chociażby były ustalone w orzeczeniu lub umowie. W umowie między stronami nie jest konieczne skonkretyzowanie kwoty należności, albowiem cenę wystarczy określić przez wskazanie podstaw do jej ustalenia. Jeżeli z okoliczności wynika, że strony mia- ły na względzie cenę przyjętą w stosunkach danego rodzaju, poczytuje się w razie wątpliwości, że chodzi- ło o cenę w miejscu i czasie, w których rzecz ma być kupującemu wydana (art. 536 § 2 KC). Jeżeli w miejscu i czasie zawarcia umowy sprzeda- ży obowiązuje zarządzenie, według którego za rzeczy danego rodzaju lub gatunku może być zapłacona je- dynie cena ściśle określona (cena sztywna), cena ta wiąże strony bez względu na to, jaką cenę w umowie ustaliły. Podobnie jeżeli w miejscu i czasie zawarcia umowy sprzedaży obowiązuje zarządzenie, według którego za rzeczy danego rodzaju lub gatunku nie może być zapłacona cena wyższa od ceny określonej (cena maksymalna), kupujący nie jest obowiązany do 4 CENA zapłaty ceny wyższej, a sprzedawca, który otrzymał cenę wyższą, obowiązany jest zwrócić kupującemu pobraną różnicę, oraz analogicznie, jeżeli w miejscu i czasie zawarcia umowy sprzedaży obowiązuje za- rządzenie, według którego za rzeczy danego rodzaju lub gatunku nie może być zapłacona cena niższa od ceny określonej (cena minimalna), sprzedawcy, który otrzymał cenę niższą, przysługuje roszczenie o dopła- tę różnicy (art. 537–539 KC). W obrocie handlowym wystawienie rzeczy w miej- scu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uważa się za ofertę sprzedaży (art. 543 KC). Praktyczne znaczenie dla ochrony praw konsumen- tów dotyczących wskazywania w sposób właściwy ceny za towar ma rozporządzenie Ministra Finansów z 10.6.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwi- daczniania cen towarów i usług oraz sposobu ozna- czania cen towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz.U. Nr 99, poz. 894 ze zm.). Rozpatrując pojęcie ceny w prawie polskim (w pra- wie wspólnotowym brak jest aktów dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów kreujących defi - nicję legalną pojęcia ceny), należy wskazać pogląd, że cena w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ma szerszy zakres niż cena określona w ustawie o cenach i obejmuje prócz kwoty za towar także marże handlowe, prowizje itp. (K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa…, s. 182). Literatura: W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safj an, E. Skowrońska-Bocian, Zo- bowiązania. Zarys wykładu, wyd. 9, Warszawa 2004, s. 392–393; K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsu- mentów, Komentarz, Warszawa 2008, s. 188; T. Skoczny, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2009, T. Skoczny, A. Jurkowska, D. Miąsik (red.), s. 197. [K.B.] 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Leksykon prawa konkurencji
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: