Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00415 008160 11003567 na godz. na dobę w sumie
Leksykon prawa międzynarodowego publicznego 100 podstawowych pojęć - ebook/pdf
Leksykon prawa międzynarodowego publicznego 100 podstawowych pojęć - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 623
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2840-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Leksykon prawa międzynarodowego publicznego zawiera 100 wybranych, ważniejszych pojęć z tej dziedziny prawa, ułożonych w porządku alfabetycznym. Zamieszczone informacje i analizy oraz zestawienia literatury dotyczącej prezentowanych haseł mogą być przydatne dla studentów, uczniów i wszystkich osób interesujących się zagadnieniami prawa międzynarodowego. Leksykon może stanowić pomoc dydaktyczną, a także lekturę uzupełniającą dla tych, którzy poszukują wiadomości na temat współczesnej społeczności międzynarodowej i obowiązującego w niej porządku prawnego.   
Leksykon został przygotowany przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (UG), Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (KUL) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Leksykon prawa międzynarodowego publicznego 100 podstawowych pojęć Pod redakcją: Anny Przyborowskiej-Klimczak Doroty Pyć Wydawnictwo C.H. Beck Leksykon prawa międzynarodowego publicznego 100 podstawowych pojęć Pamięci Profesora Józefa Andrzeja Straburzyńskiego poświęcamy Hominis utilitati agri et maria parent Leksykon prawa międzynarodowego publicznego 100 podstawowych pojęć Pod redakcją: Anny Przyborowskiej-Klimczak Doroty Pyć Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2012 Autorzy leksykonu: Maciej Barczewski [M.B.], Krzysztof Drzewicki [K.D.], Katarzyna Łasak [K.Ł.], Anna Przyborowska-Klimczak [A.P.-K.], Dorota Pyć [D.P.], Kinga Stasiak [K.S.], Wojciech Szczepan Staszewski [W.Sz.S.], Magdalena Sykulska-Przybysz [M.S.-P.], Sebastian Sykuna [S.S.], Anna Szarek [A.Sz.], Tomasz Widłak [T.W.], Adam Wiśniewski [A.W.], Jerzy Zajadło [J.Z.], Paulina Zajadło-Węglarz [P.Z.-W.], Kamil Zeidler [K.Z.]. Redakcja: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-2839-3 ISBN e-book 978-83-255-2840-9 SPIS TREŚCI Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADMINISTRACYJNE PRAWO MIĘDZYNARODOWE . . . . . . . AGRESJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AKTY JEDNOSTRONNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARBITRAŻ MIĘDZYNARODOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AZYL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE . . . . . . . . . . . . . . . . CUDZOZIEMCY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEKOLONIZACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DYPLOMATYCZNE PRAWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DYSKRYMINACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EKSTRADYCJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FRAGMENTACJA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO . . . . . . . FUNKCJONARIUSZE MIĘDZYNARODOWI . . . . . . . . . . . . . . . GRANICE PAŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IMMUNITET PAŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INTEGRACJI PRAWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INTERWENCJA HUMANITARNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JEŃCY WOJENNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JURYSDYKCJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KANAŁY MIĘDZYNARODOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KODYFIKACJA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO . . . . . . . . . KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONFLIKTÓW ZBROJNYCH PRAWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONSTYTUCJONALIZACJA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONSULARNE PRAWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONTROLA MIĘDZYNARODOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOSMICZNE PRAWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LUDNOŚĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LUDZKOŚĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V IX XIII XIX 1 5 13 17 23 29 34 39 44 51 58 65 69 73 78 83 85 93 99 107 112 119 124 131 138 143 148 157 160 SPIS TREŚCI MIĘDZYNARODOWA OCHRONA DÓBR KULTURALNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MIĘDZYNARODOWA OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MIĘDZYNARODOWA OCHRONA PRAW MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MIĘDZYNARODOWE PRAWO KARNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MIĘDZYNARODOWE PRAWO GOSPODARCZE . . . . . . . . . . MIĘDZYNARODOWE PRAWO LOTNICZE . . . . . . . . . . . . . . . . MIĘDZYNARODOWE PRAWO MORZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . MIĘDZYNARODOWE PRAWO PRACY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MIĘDZYNARODOWE PRAWO ŚRODOWISKA . . . . . . . . . . . . MILCZĄCA AKCEPTACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MORSKICH OBSZARÓW STATUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MORSKIE OBSZARY CHRONIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NEUTRALNOŚĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIESZKODLIWEGO PRZEPŁYWU PRAWO . . . . . . . . . . . . . . . . OBYWATELSTWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ODPOWIEDZIALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA . . . . . . . . . . . . ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OCHRONĘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ODSZKODOWANIA WOJENNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OKUPACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OPERACJE POKOJOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OPIEKA DYPLOMATYCZNA I KONSULARNA . . . . . . . . . . . . ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH . . . . . . . . . . ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAŃSTWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PIRACTWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PODMIOTOWOŚĆ PRAWNOMIĘDZYNARODOWA . . . . . . . . POLARNE OBSZARY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PORZĄDEK MIĘDZYNARODOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRAWA CZŁOWIEKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE . . . . . . . . . . . . . . . PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE A PRAWO KRAJOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE A PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI 166 175 179 191 196 200 204 209 214 221 226 234 244 250 254 261 267 273 282 290 297 308 311 317 322 330 335 341 344 355 362 366 SPIS TREŚCI PRAWO NARODÓW DO SAMOSTANOWIENIA . . . . . . . . . . . PRAWO POŚCIGU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRAWO TRAKTATÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRZYWILEJE I IMMUNITETY DYPLOMATYCZNE . . . . . . . . PRZYWILEJE I IMMUNITETY KONSULARNE . . . . . . . . . . . . . REGIONALIZM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROKOWANIA MIĘDZYNARODOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZBROJENIE I OGRANICZENIE ZBROJEŃ . . . . . . . . . . . . . . RZEKI MIĘDZYNARODOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAMOOBRONA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SANKCJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SĄDOWNICTWO MIĘDZYNARODOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPORY MIĘDZYNARODOWE I ICH POKOJOWE ROZSTRZYGANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUKCESJA PAŃSTW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUWERENNOŚĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ŚRODKI ODWETOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TERRORYZM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TERYTORIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRAKTATÓW INTERPRETACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRAKTATÓW NIEWAŻNOŚĆ, WYGAŚNIĘCIE I ZAWIESZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRAKTATÓW ZAWIERANIE, PRZESTRZEGANIE I WYPOWIADANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRAKTATY A PAŃSTWA TRZECIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UCHODŹCY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UCHWAŁY ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH . . . . . . UMOWA MIĘDZYNARODOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UNIWERSALIZM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UZNANIE MIĘDZYNARODOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UŻYCIE SIŁY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WOLNOŚĆ MÓRZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WSPÓLNE DZIEDZICTWO LUDZKOŚCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZASADY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO . . . . . . . . . . . . . . . VII 370 376 378 383 386 392 398 404 408 413 420 426 433 440 449 455 462 466 472 479 483 487 491 498 502 508 514 517 520 526 531 540 547 549 SPIS TREŚCI ZASTRZEŻENIA DO TRAKTATÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZBRODNIE MIĘDZYNARODOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZWYCZAJ MIĘDZYNARODOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ŹRÓDŁA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO . . . . . . . . . . . . . . . Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 558 575 587 590 595 VIII SŁOWO WSTĘPNE Niniejszy Leksykon prawa międzynarodowego pub- licznego stanowi kolejny tom ukazujący się w serii leksykonów prezentujących 100 haseł z różnych ga- łęzi nauki prawa oraz dyscyplin pokrewnych . Seria ta zapewniła sobie zasłużone uznanie Czytelników, ponieważ umożliwia im uzyskanie wyjaśnienia pod- stawowych pojęć stosowanych w poszczególnych subdyscyplinach prawniczych . Leksykony zawierają zwięźle opracowane, ale uwzględniające najbardziej istotne informacje hasła, których autorami są oso- by zajmujące się daną dziedziną wiedzy prawniczej w ramach swej działalności naukowej i dydaktycznej . Wyrażamy zatem nadzieję, że również niniejszy tom Leksykonu spełni oczekiwania Czytelników zaintere- sowanych problematyką prawa międzynarodowego publicznego . Korzystanie z Leksykonu ułatwia alfa- betyczny układ haseł, a także zawarte w ich wyjaś- nieniach odesłania do innych uwzględnionych w nim pojęć . IX SŁOWO WSTĘPNE Pragniemy wyjaśnić, że lista haseł była przed- miotem uzgodnień w gronie wszystkich autorów Leksykonu. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że dokonany przez nas wybór, mimo że stanowi rezultat wspólnych ustaleń, ma charakter do pewnego stopnia subiektywny i może zdarzyć się, że nie zamieściliśmy haseł, które spotkałyby się z zainteresowaniem Czy- telników. Niniejszy tom został przygotowany w ramach współpracy dwóch ośrodków akademickich: gdańskie- go reprezentowanego przez pracowników Wydzia- łu Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i Lubelskiego reprezentowanego przez pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie- go Jana Pawła II oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Każdy z autorów haseł, stosując się do ogólnych założeń redakcyjnych, przygotowywał tekst autorski, dlatego ingerencja redaktorów Leksykonu (A.  Przy- borowskiej-Klimczak, w odniesieniu do haseł auto- rów z ośrodka lubelskiego i D.  Pyć – haseł autorów z ośrodka gdańskiego) ograniczyła się do drobnych korekt niezbędnych do nadania całemu opracowaniu spójnego charakteru. Zamieszczona pod hasłami Bi- bliografia powinna ułatwić Czytelnikowi dotarcie do prac zawierających pełniejszą prezentację różnych instytucji i problemów prawa międzynarodowego. Załączyliśmy też spis wydanych w języku polskim podręczników, skryptów, repetytoriów, encyklopedii i leksykonów oraz zbiorów dokumentów z dziedziny prawa międzynarodowego, by wskazać opracowania, którymi także mogą posłużyć się Czytelnicy. Pragnie- my zachęcić do korzystania z Leksykonu studentów i uczniów oraz wszystkich, którzy są zainteresowani zagadnieniami prawa międzynarodowego. Mamy nadzieję, że będzie on stanowił pomoc dydaktyczną, X a także lekturę przydatną do wyjaśniania różnych zagadnień istotnych dla współczesnej społeczności międzynarodowej . W czasie naszych prac nad Leksykonem zmarł Pan Profesor Andrzej Straburzyński, który należał do zespołu Autorów . Dedykując Mu niniejszy Leksykon, chcielibyśmy nie tylko upamiętnić Jego wkład w przy- gotowanie koncepcji niniejszego tomu, ale też wyrazić nasze uznanie dla Jego wieloletniego, bardzo wartoś- ciowego dorobku naukowego w dziedzinie prawa międzynarodowego . SŁOWO WSTĘPNE Anna Przyborowska-Klimczak  Dorota Pyć XI WYKAZ SKRÓTÓW 1. Źródła prawa ACTA . . . . . . . . . . . . . Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi – Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 24 .11 .2010 r . ACSOBANS . . Porozumienie o ochronie małych waleni Morza Bałtyckiego i Morza Północnego z 17 .3 .1992 r . (Dz .U . z 1999 r . Nr 96, poz . 1108) BWM . . . . . . . . . . . . . . Konwencja o kontroli i postępowaniu ze statkowy- mi wodami balastowymi i osadami z 13 .2 .2004 r . biologicznej CBD . . . . . . . . . . . . . . . . Konwencja różnorodności o z 5 .6 .1992 r . (Dz .U . z 2002 r . Nr 184, poz . 1532) CCAMLR . . . . . . . Konwencja o ochronie żywych zasobów mor- skich Antarktyki z 20 .5 .1980 r . (Dz .U . z 1984 r . Nr 61, poz . 314) INMARSAT . . . Konwencja o Międzynarodowej Morskiej Orga- nizacji Satelitarnej z 3 .9 .1976 r . INTELSAT . . . . . Układ waszyngtoński o Międzynarodowej Orga- nizacji Telekomunikacji Satelitarnej z 20 .8 .1964 r . KNZ . . . . . . . . . . . . . . . Karta Narodów Zjednoczonych z 26 .6 .1945 r . (Dz .U . z 1947 r . Nr 23, poz . 90 ze zm .) KST . . . . . . . . . . . . . . . . . Konwencja o sukcesji państw w odniesieniu do traktatów z 22 .8 .1978 r . KSMAD . . . . . . . . . . Konwencja o sukcesji państw w odniesieniu do własności państwowej, archiwów oraz dłu- gów państwowych z 8 .4 .1983 r . KWPT . . . . . . . . . . . . . Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 23 .5 .1969 r . (Dz .U . z 1990 r . Nr 74, poz . 439, zał .) MARPOL . . . . . . . Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki z 2 .11 .1973 r . (Dz .U . z 1987 r ., Nr 17, poz . 101) XIII WYKAZ SKRÓTÓW MPPOiP . . . . . . . . . Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Po- litycznych z 19 .12 .1966 r . (Dz .U . z 1977 r . Nr 38, poz . 167, zał .) OSPAR . . . . . . . . . . . Konwencja o ochronie środowiska Północ- no-Wschodniego Atlantyku z 22 .9 .1992 r ., www . ospar .org PDPC . . . . . . . . . . . . . Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 .12 .1948 r . SUA . . . . . . . . . . . . . . . . Konwencja w sprawie przeciwdziałania bez- prawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej z 10 .3 .1988 r . (Dz .U . z 1994 r . Nr 129, poz . 635) TFUE . . . . . . . . . . . . . . Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz .Urz . UE C 83/2010) TRIPS . . . . . . . . . . . . . Porozumienie w sprawie handlowych aspek- tów praw własności intelektualnej z 15 .4 .1994 r . (Dz .U . z 1995 r . Nr 98, poz . 483) TUE . . . . . . . . . . . . . . . . Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolido- wana, Dz .Urz . UE C 83/2010) UNCLOS . . . . . . . Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 10 .12 .1982 r . (Dz .U . z 2002 r . Nr 59, poz . 543, zał .) UNFCCC . . . . . . . Konwencja Narodów Zjednocznych w sprawie zmian klimatu z 5 .5 .1992 r . (Dz .U . z 1996 r . Nr 53, poz . 238) 2. Czasopisma i publikatory AJIL . . . . . . . . . . . . . . . . American Journal of International Law EJIL . . . . . . . . . . . . . . . . . European Journal of International Law GSP . . . . . . . . . . . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze ICLQ . . . . . . . . . . . . . . . International and Comparative Law Quarterly ILM . . . . . . . . . . . . . . . . . International Legal Materials IRRC . . . . . . . . . . . . . . . International Review of the Red Cross NP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo NYIL . . . . . . . . . . . . . . . Netherlands Yearbook of International Law PiP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo Prok . i Pr . . . . . . . Prokuratura i Prawo XIV WYKAZ SKRÓTÓW PSM . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Stosunków Międzynarodowych RCADI . . . . . . . . . . . Recueil  des  Cours  Académie  de  Droit  International  – Collected Courses of the Hague Academy of Interna- tional Law RPEiS . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SM . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sprawy Międzynarodowe SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze Stos .M . . . . . . . . . . . . Stosunki Międzynarodowe UNTS . . . . . . . . . . . . . United Nations Treaty Series ZaöRV . . . . . . . . . . . . Zeitschrift  für  ausländisches  öffentliches  Recht  und  Völkerrecht 3. Organy i instytucje ALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . American Law Institute ECOSOC . . . . . . . . . Economic  and  Social  Council, Rada Gos po darcza i Społeczna NZ ETPC . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Praw Człowieka FAO . . . . . . . . . . . . . . . Food  and  Agriculture    Organization  of  the  United  Nations, Organizacja Narodów Zjednoczonych ds . Wyżywienia i Rolnictwa GEO . . . . . . . . . . . . . . . Group of Earth Observations HELCOM . . . . . . Helsinki Commission, Komisja Helsińska IBRD . . . . . . . . . . . . . . International  Bank  of  Reconstruction  and  Develop- ment, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Roz- woju ICJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . International  Court  of  Justice, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ICAO . . . . . . . . . . . . . International  Civil  Aviation  Organization, Organi- zacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego IDA . . . . . . . . . . . . . . . . International  Development  Association, Międzyna- rodowe Stowarzyszenie Rozwoju IFAD . . . . . . . . . . . . . . . International  Fund  for  Agricultural  Development, Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa IFC . . . . . . . . . . . . . . . . . International Finance Corporation, Międzynarodo- IMF . . . . . . . . . . . . . . . . . International  Monetary  Fund, Międzynarodowy wa Korporacja Finansowa Fundusz Walutowy XV WYKAZ SKRÓTÓW IMO . . . . . . . . . . . . . . . International Maritime Organization, Międzynaro- dowa Organizacja Morska ITLOS . . . . . . . . . . . . . International  Tribunal  for  the  Law  of  the  Sea, Mię- dzynarodowy Trybunał Prawa Morza ITU . . . . . . . . . . . . . . . . . International Telecommunication Union, Międzyna- rodowy Związek Telekomunikacyjny LN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liga Narodów LPA . . . . . . . . . . . . . . . . Liga Państw Arabskich MEPC IMO . . . . Marine  Environment  Protection  Committee  IMO, Komitet Ochrony Środowiska Morskiego IMO MERCOSUR . . Mercado  Común  del  Sur, Wspólny Rynek Połu- MOP . . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowa Organizacja Pracy MTK . . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowy Trybunał Karny MTS . . . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości MTW . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowy Trybunał Wojskowy (tzw . Try- bunał Norymberski) NATO . . . . . . . . . . . . . North  Atlantic  Treaty  Organization, Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego NOAA . . . . . . . . . . . National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration, Narodowa Administracja Oceaniczna i Atmosfe- ryczna OBWE . . . . . . . . . . . . Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Eu- dnia ropie wej ONZ . . . . . . . . . . . . . . . Organizacja Narodów Zjednoczonych OPA . . . . . . . . . . . . . . . . Organizacja Państw Amerykańskich RE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rada Europy STSM . . . . . . . . . . . . . Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodo- STA . . . . . . . . . . . . . . . . . Stały Trybunał Arbitrażowy UA . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unia Afrykańska UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska UN . . . . . . . . . . . . . . . . . . United Nations, Narody Zjednoczone UNCITRAL . . . Unied  Nations  Commission  on  International  Trade  Law, Komisja Narodów Zjednoczonych ds . Mię- dzynarodowego Prawa Handlowego XVI WYKAZ SKRÓTÓW UNESCO . . . . . . . United Nations Educational, Scientific and Cultural  Organization, Organizacja Narodów Zjedno- czonych ds . Oświaty, Nauki o Kultury UNGA . . . . . . . . . . . UN General Assembly, Zgromadzenie Ogólne Na- rodów Zjednoczonych UNIDO . . . . . . . . . . United  Nations  Industrial  Development  Organiza- tion, Organizacja Narodów Zjednoczonych ds . Rozwoju Przemysłowego UPU . . . . . . . . . . . . . . . Universal  Postal  Union, Powszechny Związek Pocztowy Zdrowia WHO . . . . . . . . . . . . . World Health Organization, Światowa Organizacja WIPO . . . . . . . . . . . . . World Intellectual Property Organization, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej WMO . . . . . . . . . . . . . . World  Meteorological  Organization, Międzynaro- dowa Organizacja Meteorologiczna WNP . . . . . . . . . . . . . . Wspólnota Niepodległych Państw WTO . . . . . . . . . . . . . . . World  Trade  Organization, Światowa Organizacja 4. Inne skróty BSPA . . . . . . . . . . . . . . Baltic  Sea  Protected  Area, Bałtycki morski obszar CHM . . . . . . . . . . . . . . Common  Heritage  of  Mankind, Wspólne dziedzi- EES . . . . . . . . . . . . . . . . . European  Security  Strategy, Europejska strategia Handlu chroniony ctwo ludzkości bezpieczeństwa miczna ka sąsiedztwa nistracyjne EEZ . . . . . . . . . . . . . . . . . Exclusive Economic Zone, Wyłączna strefa ekono- ENP . . . . . . . . . . . . . . . . European Neighbourhood Policy, Europejska polity- GAL . . . . . . . . . . . . . . . Global Administrative Law, Globalne prawo admi- GEG . . . . . . . . . . . . . . . Global Environmental Governance, Globalne zarzą- GEL . . . . . . . . . . . . . . . . . Global Environmental Law, Globalne prawo środo- dzanie środowiskiem wiska XVII WYKAZ SKRÓTÓW GEOSS . . . . . . . . . . . . Global Earth Observation System of Systems, Global- ny System Systemów Obserwacji Ziemi GO’s . . . . . . . . . . . . . . . . . Governmental Organizations, Organizacje rządowe HSMPA . . . . . . . . . High  Seas  Marine  Protected  Area, Morski obszar chroniony na morzu otwartym LRRD . . . . . . . . . . . . . . Linking Relief, Rehabilitation and Development Stra- tegic  Framework, Strategiczne ramy dla łączenia pomocy, odbudowy i rozwoju MCR . . . . . . . . . . . . . . . „Milenijne cele rozwoju” MPA . . . . . . . . . . . . . . . Marine Protected Area, Morski obszar chroniony NGO’s . . . . . . . . . . . . Nongovernmental Organizations, Organizacje poza- rządowe NIEO . . . . . . . . . . . . . . New International Economic Order, Nowy Między- PSSA . . . . . . . . . . . . . . . Particularly  Sensitive  Sea  Area, Obszar morski narodowy Ład Gospodarczy o szcze gólnej wrażliwości REMOs . . . . . . . . . . . Regional  Fisheries  Management  Organiations, Re- gionalne organizacje ds . zarządzania rybołów- stwem R2P . . . . . . . . . . . . . . . . . . Responsibility  to  Protect, Odpowiedzialność za ochronę XVIII WYKAZ LITERATURY 1. Podręczniki, skrypty, repetytoria z zakresu prawa międzynarodowego L. Antonowicz, Podręcznik prawa międzynarodowego, Warsza- L. Babiński, Prawo międzynarodowe publiczne, Szczecin 1948;  J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warsza- C. Berezowski, Prawo międzynarodowe publiczne, cz . 1 i 2, War- wa 2011; wa 2007; szawa 1966 i 1969; 2007; Warszawa 2005; J.  Białocerkiewicz, Prawo międzynarodowe publiczne, Toruń R.  Bierzanek, J.  Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, E. Cała-Wacinkiewicz, Podstawy systemu prawa międzynarodo- wego . Pytania, testy, kazusy, tablice, Warszawa 2009; Z. Cybichowski, Prawo międzynarodowe publiczne i prywatne, Warszawa 1932; W.  Czapliński, Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodo- wego . Zarys wykładu, Warszawa 2009; W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publicz- ne . Zagadnienia systemowe, Warszawa 2004; A. Dudzic, A.J. Ploch, Prawo międzynarodowe publiczne . Plansze Becka, Warszawa 2011; L. Ehrlich, Prawo międzynarodowe, Warszawa 1958; P. Filipek, B. Kuźniak, Prawo międzynarodowe publiczne . Testy, kazusy, tablice, Warszawa 2010; L. Gelberg, Zarys prawa międzynarodowego, Warszawa 1979; J. Gilas, Prawo międzynarodowe, Toruń 1995; W.  Góralczyk, S.  Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2011; A. Górbiel, Instytucje prawa międzynarodowego, Katowice 1972; J. Horodyski, Prawo międzynarodowe publiczne . Repetytorium, Warszawa 2008; XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Leksykon prawa międzynarodowego publicznego 100 podstawowych pojęć
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: