Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00134 007458 11069310 na godz. na dobę w sumie
Leksykon prawa morskiego 100 podstawowych pojęć - ebook/pdf
Leksykon prawa morskiego 100 podstawowych pojęć - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 697
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4363-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Leksykon prawa morskiego zawiera 100 podstawowych pojęć charakterystycznych dla prawa morskiego i prawa morza. Spośród wielu terminów, które przez wymiar morski często łączą prawo międzynarodowe z prawem krajowym, autorzy wybrali zarówno te o znaczeniu podstawowym dla praktyki stosowania prawa morskiego, jak i te, które stanowią o jego rozwoju.

Leksykon jest przeznaczony dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych oraz kierunków pokrewnych, a także wszystkich osób zainteresowanych prawem morskim i prawem morza. Leksykon stanowi pomoc dydaktyczną i lekturę uzupełniającą dla poszukujących wiedzy na temat współczesnych wyzwań stojących przed morską społecznością międzynarodową oraz zasad funkcjonowania porządku prawnego panującego na morzach i oceanach świata.

Leksykon prawa morskiego został przygotowany przez pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego z zaproszonymi do współpracy autorami z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) i Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Autorami haseł są: dr hab. Wojciech Adamczak, prof. nadzw. w Katedrze Prawa Morskiego UG, dr Magdalena Adamowicz, adiunkt w Katedrze Prawa Morskiego UG, dr Cezary Łuczywek, kpt. ż.w., radca ministra w MTBiGM, dr Justyna Nawrot, adiunkt w Katedrze Prawa Morskiego UG, dr Małgorzata Nesterowicz z Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego, dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska, adiunkt w Zakładzie Prawa Morskiego UMK, dr hab. Dorota Pyć adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego UG, dr hab. Monika Iwona Tomaszewska, prof. nadzw. w Katedrze Prawa Pracy UG, dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, adiunkt w Pracowni Informatyki Prawniczej UG, dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska, adiunkt w Katedrze Prawa Morskiego UG.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Leksykon prawa morskiego 100 podstawowych pojęć pod redakcją Doroty Pyć Iwony Zużewicz- -Wiewiórowskiej Wydawnictwo C.H. Beck Leksykon prawa morskiego 100 podstawowych pojęć W sprzedaży z tej serii: E. Bagińska (red.) LEKSYKON PRAWA CYWILNEGO. CZĘŚĆ OGÓLNA K. Zeidler, P. Rybiński (red.) LEKSYKON RETORYKI PRAWNICZEJ J. Stelina (red.) LEKSYKON PRAWA PRACY. 100 PODSTAWOWYCH POJĘĆ, 2 wyd. A. Powałowski (red.) LEKSYKON PRAWA KONKURENCJI A. Powałowski (red.) LEKSYKON PRAWA OCHRONY KONSUMENTÓW K. Zeidler (red.) LEKSYKON PRAWA OCHRONY ZABYTKÓW A. Górski (red.) LEKSYKON PRAWA MEDYCZNEGO www.ksiegarnia.beck.pl Leksykon prawa morskiego 100 podstawowych pojęć pod redakcją Doroty Pyć Iwony Zużewicz-Wiewiórowskiej Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2013 Autorzy leksykonu: dr hab. Wojciech Adamczak [W.A.], dr Magdalena Adamowicz [M.A.], dr Cezary Łuczywek [C.Ł.], dr Justyna Nawrot [J.N.], dr Małgorzata Anna Nesterowicz [M.N.], dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska [Z.P.-D.], dr hab. Dorota Pyć [D.P.], dr hab. Monika Iwona Tomaszewska [M.T.], dr Wojciech Rafał Wiewiórowski [W.W.], dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska [I.Z.-W.] Redakcja: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-4362-4 ISBN e-book 978-83-255-4363-1 SpiS treści wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ABANDON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADMINISTRACJA MORSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AGENT MORSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AKWAKULTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARBITRAŻ MORSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARESZT STATKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARMATOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AUTOSTRADY MORSKIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AWARIA WSPÓLNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BADANIA NAUKOWE MORSKIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BANDERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BEZPIECZEŃSTWO MORZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CIEŚNINY MORSKIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CZARTER BAREBOAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CZARTER NA CZAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DOBRA PRAKTYKA MORSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DOKUMENT ELEKTRONICZNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DOKUMENTY STATKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-MARITIME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EDUKACJA MORSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ENERGETYKA MORSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUROPEJSKA SIEĆ NADZORU MORSKIEGO . . . . . . . . . . FRACHT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GLOBALNY ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMACJI ŻEGLUGOWEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GÓRNICTWO MORSKIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GRANIC MORSKICH OCHRONA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IX XI 1 7 15 23 30 38 45 51 55 61 67 71 83 89 95 101 105 108 117 133 139 142 145 153 160 165 174 182 SPIS TREŚCI HIPOTEKA MORSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HOLOWANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IMMUNITET STATKÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INSPEKCJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IZBY MORSKIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JURYSDYKCJA PAŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KANAŁY MORSKIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KAPITAN STATKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KLASTER MORSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KLASYFIKACJA STATKÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KODEKS MORSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONOSAMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LEGISLACJA MORSKA MIĘDZYNARODOWA . . . . . . . . . . MAKLER MORSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MIEJSCE SCHRONIENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MIENIA Z MORZA WYDOBYWANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA MORSKA . . . . . . . MIĘDZYNARODOWY TRYBUNAŁ PRAWA MORZA . . . . MONITORING MORSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MORSKIE PLANOWANIE PRZESTRZENNE . . . . . . . . . . . . NIESZKODLIWEGO PRZEPŁYWU PRAWO . . . . . . . . . . . . OBSZAR CHRONIONY MORSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OBSZARÓW MORSKICH STATUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA . . . . . . . . . . . . . . OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ROSZCZENIA MORSKIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ORGANIZACJE MORSKIE MIĘDZYNARODOWE . . . . . . . PAKIET BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO UE – ERIKA III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PILOTAŻ MORSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PIRACTWO MORSKIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PODATEK TONAŻOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POLITYKA MORSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POMIAR STATKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POMOC PUBLICZNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI 184 188 198 202 208 215 219 223 239 242 248 254 266 274 278 283 292 296 299 306 315 320 327 338 345 357 367 377 386 392 400 412 417 422 SpiS treści POROZUMIENIA ŻEGLUGOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PORT MORSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POŚCIGU PRAWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRACA NA MORZU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRAWO MORSKIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRAWO MORZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRZEWÓZ ŁADUNKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRZEWÓZ MULTIMODALNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRZEWÓZ PASAŻERÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRZYNALEŻNOŚĆ STATKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRZYWILEJE NA STATKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RATOWNICTWO MORSKIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REGIONY MORSKIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REJESTR OKRĘTOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RYBOŁÓWSTWO MORSKIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SLOTCZARTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STATEK MORSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUWERENNOŚĆ PAŃSTWA NADBRZEŻNEGO . . . . . . . . ŚRODOWISKO MORSKIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TERRORYZM MORSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UBEZPIECZENIA MORSKIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UBEZPIECZENIA MORSKIE OBOWIĄZKOWE . . . . . . . . . UMOWA ILOŚCIOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WĘDKARSTWO MORSKIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WRAK STATKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . WYCIECZKA MORSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WYPADKI MORSKIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAŁOGA STATKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZANIECZYSZCZENIA MORSKIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZANIU MORZA PRZEZ STATKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZARZĄDZANIE MORSKIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZARZĄDZANIE STATKIEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZASADY PRAWA MORSKIEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZASOBY MORZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZDERZENIE STATKÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII 431 439 442 445 449 455 458 471 477 490 498 502 511 514 522 532 535 540 545 549 556 565 575 579 584 591 595 602 610 612 618 624 627 629 643 648 SpiS treści ZWYCZAJ MORSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ŻEGLUGA MORSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656 661 669 VIII wStęp Leksykon prawa morskiego stanowi kolejny tom ukazujący się w serii leksykonów prezentujących 100 haseł z różnych ga- łęzi nauki prawa oraz dyscyplin pokrewnych . Seria ta cieszy się uznaniem Czytelników, ponieważ stanowi dobre źródło infor- macji i wiedzy, służąc wyjaśnieniem podstawowych pojęć sto- sowanych w poszczególnych dyscyplinach prawniczych . Leksy- kony zawierają zwięźle opracowane hasła, których autorami są osoby zajmujące się daną dziedziną prawa w ramach uprawianej działalności naukowo-badawczej . Mamy nadzieję, że również ten tom okaże się przydatny w szczególności dla osób zaintere- sowanych problematyką prawa morskiego . Korzystanie z Lek- sykonu ułatwia układ haseł w porządku alfabetycznym oraz odesłania do innych zawartych w nim pojęć . Wybór haseł stanowi rezultat wielu dyskusji w gronie auto- rów, których zamierzeniem było uwzględnienie specyfiki prawa morskiego we wzajemnej relacji do prawa morza w celu ukazania oddziaływania instytucji prawnych wywodzących się z prawa międzynarodowego i ich wpływu na rozwój prawa krajowego . Leksykon prawa morskiego został przygotowany przez pra- cowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdań- skiego z zaproszonymi do współpracy autorami z Wydziału Pra- wa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) i Mini- sterstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej . Hasła zostały opracowane przez autorów zgodnie z ogólnymi założeniami redakcyjnymi . Każdy tekst ma charakter autorski, stąd też ingerencja redaktorów Leksykonu prawa morskiego ograniczona została do drobnych korekt w celu nadania opraco- waniu ujednoliconego kształtu . IX wStęp Leksykon prawa morskiego jest skierowany do studentów jako pomoc dydaktyczna, oraz wszystkich osób zainteresowa- nych problematyką prawa morskiego . Gdańsk, styczeń 2013 dr hab . Dorota Pyć dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska X Wykaz skrótóW szkodliwych 1. Źródła prawa AFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . International Convention on the Control of Harm- ful Anti–fouling Systems on Ships, Konwencja systemów prze- o kontroli ciwporostowych stosowanych na statkach z 5 .10 .2001 r . (Dz .U . z 2008 r . Nr 134, poz . 851) ASCOBANS . . . . . Agreement on the Conservation of Small Cetace- ans of the Baltic and North Seas, Porozumienie o ochronie małych waleni Morza Bałtyckie- go i Morza Północnego z 17 .3 .1992 r . (Dz .U . z 1999 r . Nr 96, poz . 1108) BezpMorU . . . . . . . . ustawa z 18 .8 .2011 r . o bezpieczeństwie mor- skim (Dz .U . Nr 228, poz . 1368 ze zm .) BUNKER . . . . . . . . . . . International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, Międzynarodowa Konwencja o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem ole- jami bunkrowymi z 23 .3 .2001 r . (Dz .U . z 2008 r . Nr 148, poz . 939) BWM . . . . . . . . . . . . . . . . . International Convention for the Control and Ma- nagement of Ships’ Ballast Water and Sediments, Międzynarodowa Konwencja o kontroli i po- stępowaniu ze statkowymi wodami bala- stowymi i osadami z 13 .2 .2004 r . (nie weszła w życie, Polska nie ratyfikowała BWM) CBD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention on Biological Diversity, Konwen- cja o różnorodności biologicznej z 5 .6 .1992 r . (Dz .U . z 2002 r . Nr 184, poz . 1532 ze zm .) CCAMLR . . . . . . . . . . Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, Konwencja o ochro- nie żywych zasobów morskich Antarktyki z 20 .5 .1980 r . (Dz .U . z 2001 r . Nr 6, poz . 51) XI Wykaz skrótóW spowodowane CLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, Międzynarodowa Kon- wencja o odpowiedzialności cywilnej za szkody zanieczyszczeniem olejami z 29 .11 .1969 r ., zmieniona Protokołem z 27 .11 .1992 r . (Dz .U . z 2001 r . Nr 136, poz . 1527) COLREG . . . . . . . . . . . Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, Konwencja w spra- wie międzynarodowych przepisów o zapo- bieganiu zderzeniom na morzu z 20 .10 .1972 r . (Dz .U . z 1977 r . Nr 15, poz . 61 zał . oraz z 1984 r . Nr 23, poz . 106) CSC .................... International Convention for Safe Containers, Mię- dzynarodowa Konwencja o bezpiecznych kon- tenerach z 2 .12 .1972 r . (Dz .U . z 1984 r . Nr 24, poz . 118) FAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention on the Facilitation of International Maritime Traffic, Konwencja o ułatwieniu mię- dzynarodowego obrotu morskiego z 9 .4 .1965 r . (Dz .U . z 1969 r . Nr 30, poz . 236 zał .) FUND . . . . . . . . . . . . . . . . International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, Międzynarodowa Konwen- cja o utworzeniu Międzynarodowego Fundu- szu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 18 .12 .1971 r ., zmieniona Protokołem z 27 .11 .1992 r . (Dz .U . z 2001 r . Nr 136, poz . 1529) INMARSAT . . . . . . Convention on the International Maritime Satellite Organization, Konwencja o utworzeniu Mię- dzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej oraz Porozumienie Eksploatacyj- ne dotyczące Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT) z 3 .9 .1976 r . (Dz .U . z 1980 r . Nr 7, poz . 19 zał .) INTERVENTION . . International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Case of Pollution Casualties, Międzynarodowa Konwencja dotycząca inter- wencji na pełnym morzu w razie zanieczysz- XII Wykaz skrótóW czenia olejami z 29 .11 .1969 r . (Dz .U . z 1976 r . Nr 35, poz . 207 zał .) IzbMorU . . . . . . . . . . . ustawa z 1 .12 .1961 r . o izbach morskich KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23 .4 .1964 r . – Kodeks cywilny (Dz .U . (t .j . Dz .U . z 2009 r . Nr 69, poz . 599 ze zm .) Nr 16, poz . 93 ze zm .) Nr 88, poz . 553 ze zm .) KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6 .6 .1997 r . – Kodeks karny (Dz .U . KM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18 .9 .2001 r . − Kodeks morski (t .j . Dz .U . z 2009 r . Nr 217, poz . 1689 ze zm .) KomWypMorU . . ustawa z 31 .8 .2012 r . o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (Dz .U . z 2012 r . poz . 1068) KP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26 .6 .1974 r . − Kodeks pracy (t .j . Dz .U . z 1998 r . Nr 21, poz . 94 ze zm .) KPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14 .6 .1960 r . – Kodeks postępowania administracyjnego (t .j . Dz .U . z 2000 r . Nr 98, poz . 1071 ze zm .) KPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17 .11 .1964 r . – Kodeks postępowania KNZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karta Narodów Zjednoczonych z 26 .6 .1945 r . cywilnego (Dz .U . Nr 43, poz . 296 ze zm .) (Dz .U . z 1947 r . Nr 23, poz . 90 ze zm .) KWPT . . . . . . . . . . . . . . . . Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 23 .5 .1969 r . (Dz .U . z 1990 r . Nr 74, poz . 439) LC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, Kon- wencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji z 29 .12 .1972 r . (Dz .U . z 1984 r . Nr 11, poz . 46 zał .) LL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . International Convention on Load Lines, Konwen- cja o liniach ładunkowych z 5 .4 .1966 r . (Dz .U . z 1969 r . Nr 33, poz . 282 zał .) wraz z Proto- kołem z 11 .11 .1988 r . (Dz .U . z 2009 r . Nr 46, poz . 372) LLMC . . . . . . . . . . . . . . . . International Convention on Limitation of Lia- bility for Maritime Claims, Międzynarodowa Konwencja o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 19 .11 .1976 r . (Dz .U . XIII Wykaz skrótóW z 1986 r . Nr 35, poz . 175 zał .), zmienona Proto- kołem z 2 .5 .1996 r . (Dz .U . z 2012 r . poz . 146) MARPOL . . . . . . . . . . International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, Konwencja o zapobie- ganiu zanieczyszczaniu morza przez statki z 2 .11 .1973 r . zmieniona Protokołem uzupeł- niającym z 17 .2 .1978 r . wraz Załącznikami I–V (Dz .U . z 1987 r . Nr 17, poz . 101) oraz Protoko- łem uzupełniającym z 26 .9 .1997 r . – Załącz- nik VI (Dz .U . z 2005 r . Nr 202, poz . 1679) MLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maritime Labour Convention, Konwencja o pracy na morzu z 23 .2 .2006 r . (Dz .U . z 2011 r . Nr 222, poz . 1324) ObszMorU . . . . . . . . ustawa z 21 .3 .1991 r . o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji mor- skiej (t .j . Dz .U . z 2003 r . Nr 153, poz . 1502 ze zm .) OPRC . . . . . . . . . . . . . . . . International Convention on Oil Pollution, Prepa- redness, Response and Co–operation, Konwencja o gotowości do zwalczania zanieczyszczeń morza olejami i współpracy w tym zakre- sie z 30 .11 .1990 r . (Dz .U . z 2007 r . Nr 167, poz . 1173) OSPAR . . . . . . . . . . . . . . Convention for the Protection of the Marine Envi- ronment of the North–East Atlantic, Konwencja o ochronie środowiska północno-wschodnie- go Atlantyku (Polska nie jest stroną konwencji OSPAR) PAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Athens Convention Relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, Konwencja ateńska w sprawie przewozu morzem pasaże- rów i ich bagażu z 13 .12 .1974 r . (Dz .U . z 1987 r . Nr 18, poz . 108 zał .), zmieniona Protokołem z 19 .11 .1976 r . (Dz .U . z 1994 r . Nr 99, poz . 479) PodTonU . . . . . . . . . . . ustawa z 24 .8 .2006 r . o podatku tonażowym (Dz .U . Nr 183, poz . 1353 ze zm .) PortMorsU . . . . . . . . ustawa z 20 .12 .2006 r . o portach i przystaniach morskich (t .j . Dz .U . z 2010 r . Nr 33, poz . 179 ze zm .) XIV Wykaz skrótóW PracMorsStatU . . . ustawa z 23 .5 .1991 r . o pracy na morskich stat- kach handlowych (Dz .U . Nr 61, poz . 258 ze zm .) SALVAGE . . . . . . . . . International Convention on Salvage, Między- narodowa Konwencja o ratownictwie mor- skim z 28 .4 .1989 r . (Dz .U . z 2006 r . Nr 207, poz . 1523) SAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention on Maritime Search and Rescue, Konwencja o poszukiwaniu i ratownictwie morskim z 27 .4 .1979 r . (Dz .U . z 1988 r . Nr 27, poz . 184 i 185) SOLAS . . . . . . . . . . . . . . . International Convention for the Safety of Life at Sea, Konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu z 1 .11 .1974 r . (Dz .U . z 1984 r . Nr 61, poz . 318 i 319, z 1986 r . Nr 35, poz . 177 oraz z 2005 r . Nr 120, poz . 1016) wraz z Protokołem 1978 r . dotyczącym Międzynarodowej konwen- cji o bezpieczeństwie życia na morzu (Dz .U . z 1984 r . Nr 61, poz . 320 i 321 oraz z 1986 r ., Nr 35, poz . 177) wraz z Protokołem z 1988 r . (Dz .U . z 2008 r . Nr 1991, poz . 1173 i 1174) STCW . . . . . . . . . . . . . . . . . International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, Kon- wencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz peł- nienia wacht z 7 .7 .1978 r . (Dz .U . z 1984 r . Nr 39, poz . 201 zał . oraz z 1999 r . Nr 30, poz . 286) SUA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation, Konwencja w sprawie przeciwdziałania bez- prawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej z 10 .3 .1988 r . (Dz .U . z 1994 r . Nr 129, poz . 635) TFUE . . . . . . . . . . . . . . . . . Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz .Urz . UE C 83 z 30 .3 .2010 r ., s . 47, wersja skonsolidowana) TONNAGE . . . . . . . International Convention on Tonnage Measure- ment Ships, Międzynarodowa Konwencja o po- mierzaniu pojemności statków z 23 .6 .1969 r . (Dz .U . z 1983 r . Nr 56, poz . 247) X Wykaz skrótóW TUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traktat o Unii Europejskiej z 13 .12 .2007 r . (Dz .Urz . UE C 83 z 30 .3 .2010 r ., s . 13, wersja skonsolidowana) UNCLOS . . . . . . . . . . . United Nations Convention on the Law of the Sea, Konwencja o prawie morza z 10 .12 .1982 r . (Dz .U . z 2002 r . Nr 59, poz . 543 zał .) UCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention on the Protection of the Underwa- ter Cultural Heritage, Konwencja o ochro- nie podwodnego dziedzictwa kulturowego z 6 .11 .2001 r ., weszła w życie 2 .1 .2009 r . (Polska nie jest stroną UCH) WRC . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nairobi International Convention on the Remo- val of Wrecks, Międzynarodowa Konwencja o usuwaniu wraków z 19 .5 .2007 r . (nie weszła w życie) ZanieczMorzU . . ustawa z 16 .3 .1995 r . o zapobieganiu zanie- czyszczaniu morza przez statki (t .j . Dz .U . z 2006 r . Nr 99, poz . 692 ze zm .) 2. czasopisma i publikatory DMF . . . . . . . . . . . . . . . . . . Droit Maritime Français GSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze KPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego OSNC . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cy- wilna OSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich PiP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Morskie RECIEL . . . . . . . . . . . . . . Review of European Community and Interna- tional Environmental Law Rej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rejent RSPiE . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruch Społeczny Polityczny i Ekonomiczny SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze TGM . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transport i Gospodarka Morska 3. Organy i instytucje ACF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komitet Doradczy ds . Rybołówstwa ACFA . . . . . . . . . . . . . . . . . Komitet Doradczy ds . Rybołówstwa i Akwa- kultury XVI Wykaz skrótóW IMO CMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Comité Maritime International, Międzynarodo- wy Komitet Morski DUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . dyrektor urzędu morskiego EMSA . . . . . . . . . . . . . . . . European Maritime Safety Agency, Europejska FAL IMO . . . . . . . . . . . Facilitation Committee IMO, Komitet Ułatwień Agencja Bezpieczeństwa Morskiego FAO UN . . . . . . . . . . . . Food and Agriculture Organization of the United Nations, Organizacja Narodów Zjednoczonych ds . Wyżywienia i Rolnictwa FONASBA . . . . . . . . The Federation of National Associations of Ship- brokers and Agents, Federacja Narodowych Sto- warzyszeń Maklerów i Agentów Morskich GESAMP . . . . . . . . . . . Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Pollution, Wspólna Grupa Ekspertów ds . Naukowych Aspektów Zanieczyszczeń Morskich HELCOM . . . . . . . . . . Helsinki Commission, Komisja Helsińska ICJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . International Court of Justice, Międzynarodowy IGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intergovermental Organization, Organizacja mię- Trybunał Sprawiedliwości dzynarodowa dowa Organizacja ILO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . International Labour Organization, Międzynaro- IMCO . . . . . . . . . . . . . . . . Intergovernmental Consultative Maritime Or- ganisation, Międzyrządowa Morska Organiza- cja Doradcza IMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . International Maritime Organization, Międzyna- rodowa Organizacja Morska IOC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intergovernmental Oceanographic Organization, Międzyrządowa Organizacja Oceanograficzna ISBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . International Seabed Authority, Międzynarodo- wa Organizacja Dna Morskiego ITLOS . . . . . . . . . . . . . . . . International Tribunal for the Law of the Sea, Mię- dzynarodowy Trybunał Prawa Morza KKPM . . . . . . . . . . . . . . . . Komisja Kodyfikacyjna Prawa Morskiego LEG IMO . . . . . . . . . . Legal Committee IMO, Komitet Prawny IMO MEPC IMO . . . . . . . Marine Environment Protection Committee IMO, Komitet Ochrony Środowiska Morskiego IMO XVII Wykaz skrótóW MTBiGM . . . . . . . . . . . Minister Transportu Budownictwa i Gospo- MSC IMO . . . . . . . . . . Maritime Safety Committee IMO, Komitet Bez- NGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non-governmental Organization, organizacja po- pieczeństwa Morskiego IMO darki Morskiej zarządowa NOAA . . . . . . . . . . . . . . . . National Oceanic and Atmospheric Administration, Narodowa Administracja Oceaniczna i Atmos- feryczna NZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Narody Zjednoczone STSM . . . . . . . . . . . . . . . . . Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynaro- dowej UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska UN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . United Nations, Narody Zjednoczone UNCITRAL . . . . . . Komisja Narodów Zjednoczonych ds . Między- narodowego Prawa Handlowego UNGA . . . . . . . . . . . . . . . United Nations Genral Assembly, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych UNESCO . . . . . . . . . . . United Nations Educational, Scientific and Cultu- ral Organization, Organizacja Narodów Zjed- noczonych ds . Oświaty, Nauki i Kultury WCED . . . . . . . . . . . . . . . . . . World Commission on Environment and Development, WTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . World Trade Organization, Światowa Organiza- Światowa Komisja ds . Środowiska i Rozwoju WWF . . . . . . . . . . . . . . . . . World Wildlife Fund, Światowy Fundusz na cja Handlu Rzecz Przyrody XVIII aBaNDON Abandon (ang . abandonment, niem . Abandon, franc . délaissement) jest instytucją → prawa ubezpieczeń morskich, którego istota polega na możliwości zrze- czenia się przez ubezpieczającego na rzecz ubez- pieczyciela praw do przedmiotu ubezpieczenia, z jednoczesnym żądaniem zapłaty pełnej sumy ubez- pieczenia przez ubezpieczyciela (Z. Brodecki, Prawo ubezpieczeń…, s . 82−85) . Abandon uregulowany jest w Kodeksie morskim w tytule VIII dotyczącym ubez- pieczenia morskiego, w jego dziale II poświęconym wykonaniu umowy ubezpieczenia (art . 330−335 KM) . Roszczenia z umowy ubezpieczenia morskiego mogą być zaspokajane w dwóch formach: po pierw- sze przez wypłatę odszkodowania zgodnie z art . 325 KM, po drugie przez zapłatę pełnej sumy ubezpiecze- nia . Przy wypłacie pełnej sumy ubezpieczenia możli- we są następujące sytuacje: 1) wypłata bez zrzeczenia się na rzecz ubezpieczyciela praw do przedmiotu ubezpieczenia (art . 329 KM), 2) wypata ze zrzeczeniem się na rzecz ubezpieczy- ciela praw do przedmiotu ubezpieczenia – jak ma to miejsce w przypadku abandonu (art . 330 KM) 1
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Leksykon prawa morskiego 100 podstawowych pojęć
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: