Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00144 005723 20987603 na godz. na dobę w sumie
Leksykon prawa sportowego. 100 podstawowych pojęć - ebook/pdf
Leksykon prawa sportowego. 100 podstawowych pojęć - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 304
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9255-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Naukę prawa sportowego na świecie od wielu już dekad cechuje dynamiczny rozwój, czego przejawem są choćby liczne publikacje oraz inne inicjatywy naukowe. Na gruncie krajowym jest ono jednak dyscypliną stosunkowo młodą, a brak zrozumienia jego specyfiki determinuje liczne błędy w ocenie problemów z nim związanych. Ich rozstrzygnięcie wymaga bowiem –między innymi – szerokiej wiedzy prawnoporównawczej oraz interdyscyplinarnej. Nie sposób jednak nie dostrzec wzrastającego zainteresowania prawem sportowym w ostatnich latach w Polsce zarówno po stronie ustawodawcy, jak i w kręgach naukowych oraz prawniczych. Obszar krajowych regulacji normatywnych odnoszących się bezpośrednio do sportu podlega systematycznemu poszerzaniu się.

Tematyka prawa sportowego staje się przedmiotem licznych konferencji i innych spotkań naukowych, a coraz już częściej także wykładów akademickich na studiach wyższych kierunku prawo, administracja, na tych związanych z ekonomiczną sferą sportu czy wreszcie na uczelniach sportowych. Poza tym, z całą gamą problemów prawnych w obszarze sportu na co dzień stykają się też praktycy. W ślad za tego typu zainteresowaniem prawem sportowym powstaje coraz większa liczba publikacji naukowych odnoszących się do konkretnych problemów prawa sportowego. Brakuje jednak na krajowym rynku wydawniczym opracowania monograficznego, które w sposób kompleksowy, bliski konstrukcji podręcznikowej i zgodny z przyjętymi w literaturze światowej standardami traktowałoby o zagadnieniach prawa sportowego. Wydaje się on odczuwalny nie tylko z perspektywy dydaktyki akademickiej, lecz również teorii prawa sportowego oraz praktyki jego stosowania. Chodzi wszak o wyraźne uporządkowanie w literaturze krajowej zasadniczych dla prawa sportowego problemów, począwszy choćby od jego definicji, funkcji czy zakreślenia katalogu jego źródeł.

Niniejszy Leksykon ma wychodzić naprzeciw tego typu postulatom. W założeniu Autorów może być nie tylko pozycją bibliograficzną o stricte pomocniczym i uzupełniającym charakterze, ale także podstawowym kompendium wiedzy na temat problemów prawa sportowego. Wydaje się wszakże zasadnym uznanie go tak za przydatną lekturę wprowadzającą (wstępną) do nauki prawa sportowego, jak i opracowanie wyjaśniające także te zagadnienia, które do tej pory w literaturze krajowej w ogóle nie zostały omówione lub zostało to uczynione tylko pobieżnie. Oczywiście formuła Leksykonu, ograniczona do analizy 100 haseł, sprawia, że zapewne nie można uznać go za opracowanie kompletne. Niemniej Autorzy dążyli do tego, by w jego ramach możliwie równomiernie omówić najważniejsze problemy prawa sportowego. Biorąc powyższe pod uwagę Leksykon adresowany jest do studentów (nie tylko kierunków prawniczych), prawników zajmujących się prawem sportowym oraz innych osób zainteresowanych problemami prawnymi współczesnego sportu. Wydaje się bowiem, że może on okazać się przydatnym źródłem wiedzy dla podmiotów funkcjonujących na rynku sportowym, w tym między innymi zawodników, trenerów, arbitrów, agentów sportowych, osób zarządzających organizacjami sportowymi, kibiców czy podmiotów zajmujących się marketingiem sportowym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Leksykon prawa sportowego 100 podstawowych pojęć pod redakcją Michała Leciaka Wydawnictwo C.H.Beck Leksykon prawa sportowego 100 podstawowych pojęć Polecamy nasze publikacje: B. Rischa-Słowik KONSTYTUCJA SPORTU W UNII EUROPEJSKIEJ Monografie Prawnicze T. Gardocha PROBLEMY PRAWNE NA STYKU SPORTU I MEDYCYNY Monografie Prawnicze A. Babczuk, A. Talik FINANSOWANIE SPORTU ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Książki BIB www.ksiegarnia.beck.pl Leksykon prawa sportowego 100 podstawowych pojęć Pod redakcją dr Michała Leciaka Autorzy Michał Biliński, Katarzyna Grabska-Luberadzka, Michał Leciak, Rafał Piechota, Hubert Radke, Beata Rischka-Słowik, Karolina Tetłak Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2017 Redakcja: Grzegorz Dąbrowski Korekta: Barbara Rucińska Wydawca: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński Publikacja dofi nansowana przez Polski Komitet Olimpijski oraz Polską Ligę Koszykówki S.A. © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-9254-7 ISBN e-book 978-83-255-9255-4 SPIS TREŚCI Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz Autorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz podstawowej literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX XI XIII XVII Agent sportowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alternatywne formy rozwiązywania sporów w sporcie . . . . . . . . . . . Arbiter sportowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arbitraż sportowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autonomia sportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpieczeństwo imprez sportowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biała Księga na temat sportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bukmacherstwo sportowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doping w sporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Działalność gospodarcza w sporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejski a amerykański model sportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finansowanie sportu ze środków publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hazard w sporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Historia prawa sportowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Igrzyska olimpijskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Impreza sportowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Internacjonalizacja sportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kadra narodowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karta olimpijska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klub sportowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komercjalizacja i profesjonalizacja sportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komisja do zwalczania dopingu w sporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontrola antydopingowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korupcja w sporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lekarz sportowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lex sportiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Licencje sportowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liga zawodowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing sportowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 6 8 11 15 21 23 26 29 32 37 40 42 46 49 51 53 56 58 61 64 66 69 71 74 77 81 84 V SPIS TREŚCI Międzynarodowe federacje sportowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minister właściwy ds . kultury fizycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nagrody sportowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ochrona danych osobowych w sporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ochrona dzieci i młodzieży w sporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ochrona praw osobistych w sporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odpowiedzialność cywilna w sporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odpowiedzialność regulaminowa w sporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odpowiedzialność sportowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ONZ a sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizacja i zarządzanie sportem w sektorze pozarządowym . . . . . Organizacja i zarządzanie sportem w sektorze rządowym i samorządowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizacja imprez sportowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polityka sportowa państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polityka sportowa UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polska reprezentacja olimpijska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polski Komitet Olimpijski (PKOl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polski Związek Sportowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polskie przepisy antydopingowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo do sportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo konkurencji UE w sporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo mediów a sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo ochrony konkurencji w sporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo ochrony własności intelektualnej w sporcie . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo podatkowe w sporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo sportowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo swobodnego przepływu UE w sporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo ubezpieczeń w sporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo UE a sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przestępstwa dopingowe w sporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przestępstwa i wykroczenia w sporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przestępstwa korupcyjne w sporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rada Europy a sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 89 92 94 99 103 104 106 109 113 115 117 120 123 126 129 132 134 138 140 143 145 148 151 154 157 161 165 167 171 173 177 179 183 186 VI SPIS TREŚCI Regulamin dyscyplinarny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reguły sportowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruch olimpijski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruch paraolimpijski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ryzyko sportowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specyfika sportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sponsoring sportowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sport a kultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sport a kultura fizyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sport a turystyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sportowy wymiar sprawiedliwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sprawa Bosmana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stypendium sportowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Symbolika olimpijska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . System transferowy w sporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Światowy Program Zwalczania Dopingu w Sporcie (WADC) . . . . . . Transmisje wydarzeń sportowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej a sport . . . . . . . . . . . . . . . Trener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Arbitrażowy ds . Sportu przy PKOl (TA przy PKOl) . . . . . . Trybunał Arbitrażowy ds . Sportu w Lozannie (CAS) . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Sprawiedliwości UE a sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Umowy zatrudnienia w sporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa o sporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Walka z dopingiem w sporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Widz sportowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyjątek sportowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakaz klubowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakaz wstępu na imprezę masową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zasada fair play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawodnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zwalczanie dyskryminacji w sporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Związek sportowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Źródła prawa sportowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 191 194 196 198 201 203 205 210 212 214 215 218 221 224 227 230 233 236 239 241 243 246 249 252 255 258 260 263 265 268 272 275 277 279 280 VII SŁOWO WSTĘPNE Naukę prawa sportowego na świecie od wielu już dekad cechuje dynamiczny rozwój, czego przejawem są choćby liczne publikacje oraz inne inicjatywy nauko- we . Na gruncie krajowym jest ono jednak dyscypliną stosunkowo młodą, a brak zrozumienia jego specyfiki determinuje liczne błędy w ocenie problemów z nim związanych . Ich rozstrzygnięcie wymaga bowiem – między innymi – szerokiej wiedzy prawnoporównawczej oraz interdyscyplinarnej . Nie sposób jednak nie dostrzec wzrastającego zainteresowania prawem sportowym w ostatnich latach w Polsce zarówno po stronie ustawodawcy, jak i w kręgach naukowych oraz prawniczych . Obszar krajowych regulacji normatywnych odnoszących się bez- pośrednio do sportu systematycznie poszerza się . Tematyka prawa sportowego staje się przedmiotem licznych konferencji i innych spotkań naukowych, a coraz już częściej także wykładów akademickich na studiach wyższych kierunku pra- wo, administracja, na tych związanych z ekonomiczną sferą sportu czy wreszcie na uczelniach sportowych . Poza tym z wieloma problemami prawnymi w ob- szarze sportu na co dzień stykają się też praktycy . W ślad za tego typu zaintere- sowaniem prawem sportowym powstaje coraz większa liczba publikacji nauko- wych odnoszących się do konkretnych problemów prawa sportowego . Brakuje jednak na krajowym rynku wydawniczym opracowania monograficznego, które w sposób kompleksowy, bliski konstrukcji podręcznikowej i zgodny z przyjęty- mi w literaturze światowej standardami traktowałoby o zagadnieniach prawa sportowego . Wydaje się on odczuwalny nie tylko z perspektywy dydaktyki aka- demickiej, lecz również teorii prawa sportowego oraz praktyki jego stosowania . Chodzi wszak o wyraźne uporządkowanie w literaturze krajowej zasadniczych dla prawa sportowego problemów, począwszy choćby od jego definicji, funkcji czy zakreślenia katalogu jego źródeł . Niniejszy Leksykon ma wychodzić naprzeciw tego typu postulatom . W za- łożeniu Autorów może być nie tylko pozycją bibliograficzną o stricte pomoc- niczym i uzupełniającym charakterze, ale także podstawowym kompendium wiedzy na temat problemów prawa sportowego . Wydaje się wszakże zasadnym uznanie go tak za przydatną lekturę wprowadzającą (wstępną) do nauki prawa sportowego, jak i opracowanie wyjaśniające także te zagadnienia, które do tej pory w literaturze krajowej w ogóle nie zostały omówione lub zostało to uczy- nione tylko pobieżnie . Oczywiście formuła Leksykonu, ograniczona do analizy 100 haseł, sprawia, że zapewne nie można uznać go za opracowanie komplet- ne . Niemniej Autorzy dążyli do tego, by w jego ramach możliwie równomiernie omówić najważniejsze problemy prawa sportowego . Leksykon adresowany jest do studentów (nie tylko kierunków prawniczych), prawników zajmujących się prawem sportowym oraz innych osób zainteresowanych problemami prawnymi współczesnego sportu . Wydaje się bowiem, że może on okazać się przydatnym IX SłOWO WSTęPNE źródłem wiedzy dla podmiotów funkcjonujących na rynku sportowym, w tym między innymi zawodników, trenerów, arbitrów, agentów sportowych, osób za- rządzających organizacjami sportowymi, kibiców czy podmiotów zajmujących się marketingiem sportowym . Michał Leciak X WYKAZ AUTORÓW dr Michał Biliński (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński) Katarzyna Grabska-Luberadzka (Dyrektor Działu Prawnego Polskiego Komite- tu Olimpijskiego) dr Michał Leciak (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Koper- nika w Toruniu) Rafał Piechota (Ministerstwo Sportu i Turystyki) Hubert Radke (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) dr Beata Rischka-Słowik (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku) dr Karolina Tetłak (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski) XI WYKAZ SKRÓTÓW 1. Źródła prawa BezpImprMasU . . ustawa z 20 .3 .2009 r . o bezpieczeństwie imprez masowych (t .j . Dz .U . z 2015 r . poz . 2139 ze zm .) Biała Księga na temat sportu . . . Biała Księga na temat sportu z 11 .7 .2007 r . (COM (2007) 391) Europejska Konwencja Praw Człowieka . . Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 4 .11 .1950 r . (Dz .U . z 1993 r . Nr 61, poz . 284 ze zm .) GryHazardU . . . . . ustawa z 19 .11 .2009 r . o grach hazardowych (Dz .U . z 2016 r . KC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23 .4 .1964 r . – Kodeks cywilny (t .j . Dz .U . z 2016 r . KK . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6 .6 .1997 r . – Kodeks karny (t .j . Dz .U . z 2016 r . poz . 471) poz . 380) poz . 1137) KKS . . . . . . . . . . . . . ustawa z 10 .9 .1999 r . – Kodeks karny skarbowy (t .j . Dz .U . Konstytucja RP . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 .4 .1997 r . (Dz .U . z 2013 r . poz . 186 ze zm .) Nr 78, poz . 483 ze zm .) poz . 1666) KP . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26 .6 .1974 r . – Kodeks pracy (t .j . Dz .U . z 2016 r . KPA . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14 .6 .1960 r . – Kodeks postępowania administra- cyjnego (t .j . Dz .U . z 2016 r . poz . 23 ze zm .) KPC . . . . . . . . . . . . ustawa z 17 .11 .1964 r . – Kodeks postępowania cywilnego KSH . . . . . . . . . . . . ustawa z 15 .9 .2000 r . – Kodeks spółek handlowych (t .j . Dz .U . z 2016 r . poz . 1822 ze zm .) (t .j . Dz .U . z 2016 r . poz . 1578 ze zm .) d .KultFizU . . . . . . . ustawa z 3 .7 .1984 r . o kulturze fizycznej (Dz .U . Nr 34, KultFizU . . . . . . . . ustawa z 18 .1 .1996 r . o kulturze fizycznej (t .j . Dz .U . z 2007 r . KW . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20 .5 .1971 r . – Kodeks wykroczeń (Dz .U . z 2015 r . poz . 181 ze zm .) Nr 226, poz . 1675 ze zm .) poz . 1094 ze zm .) Międzynarodowy Pakt Obywatelskich i Politycznych . . . . Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 19 .12 .1966 r . (Dz .U . z 1977 r . Nr 38, poz . 167) XIII WyKAZ SKRóTóW OchrDanychU . . . . ustawa z 29 .8 .1997 r . o ochronie danych osobowych (t .j . Dz .U . z 2016 r . poz . 922) PDOFizU . . . . . . . . ustawa z 26 .7 .1991 r . o podatku dochodowym od osób fi- zycznych (t .j . Dz .U . z 2012 r . poz . 361 ze zm .) PDOPrU . . . . . . . . . ustawa z 15 .2 .1992 r . o podatku dochodowym od osób PrAut . . . . . . . . . . . ustawa z 4 .2 .1994 r . o prawie autorskim i prawach pokrew- prawnych (t .j . Dz .U . z 2016 r . poz . 1888 ze zm .) PrPras . . . . . . . . . . . ustawa z 26 .1 .1984 r . – Prawo prasowe (Dz .U . Nr 5, poz . 24 nych (Dz .U . z 2016 r . poz . 666 ze zm .) ze zm .) z 2015 r . poz . 1393 ze zm .) PrStow . . . . . . . . . . ustawa z 7 .4 .1989 r . – Prawo o stowarzyszeniach (t .j . Dz .U . PrWłPrzem . . . . . . ustawa z 30 .6 .2000 r . – Prawo własności przemysłowej RTVU . . . . . . . . . . . ustawa z 29 .12 .1992 r . o radiofonii i telewizji (t .j . Dz .U . (t .j . Dz .U . z 2013 r . poz . 1410 ze zm .) z 2016 r . poz . 639 ze zm .) SwobDziałGospU . . ustawa z 2 .7 .2004 r . o swobodzie działalności gospodarczej SportKwalU . . . . . . ustawa z 29 .7 .2005 r . o sporcie kwalifikowanym (Dz .U . (t .j . Dz .U . z 2016 r . poz . 1829 ze zm .) SportU . . . . . . . . . . ustawa z 25 .6 .2010 r . o sporcie (t .j . Dz .U . z 2016 r . poz . 176 Nr 155, poz . 1298 ze zm .) ze zm .) 2012/C 326/01) wersja skonsolidowana) 2006/C 321/37) TFUE . . . . . . . . . . . Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz .Urz . UE TUE . . . . . . . . . . . . . Traktat o Unii Europejskiej (Dz .Urz . UE 2016/C 202/13 – TWE . . . . . . . . . . . . Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz .Urz . UE VATU . . . . . . . . . . . ustawa z 11 .3 .2004 r . o podatku od towarów i usług (t .j . Dz .U . z 2016 r . poz . 710 ze zm .) 2. Organy orzekające CAS . . . . . . . . . . . . Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu z siedzibą w Lo- NSA . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny SA . . . . . . . . . . . . . . sąd apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy TA przy PKOL . . . Trybunał Arbitrażowy przy Polskim Komitecie Olimpij- zannie skim TK . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny TSUE . . . . . . . . . . . Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej WSA . . . . . . . . . . . . wojewódzki sąd administracyjny XIV WyKAZ SKRóTóW 3. Orzeczenia orz . . . . . . . . . . . . . . orzeczenie post . . . . . . . . . . . . . postanowienie uchw . . . . . . . . . . . . uchwała wyr . . . . . . . . . . . . . . wyrok 4. Organizacje FIBA . . . . . . . . . . . . Międzynarodowa Federacja Koszykówki FIFA . . . . . . . . . . . . Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej MFS . . . . . . . . . . . . międzynarodowa federacja sportowa MKOl . . . . . . . . . . . Międzynarodowy Komitet Olimpijski PKOl . . . . . . . . . . . . Polski Komitet Olimpijski PZKosz . . . . . . . . . . Polski Związek Koszykówki PZPN . . . . . . . . . . . Polski Związek Piłki Nożnej PZS . . . . . . . . . . . . . polski związek sportowy UEFA . . . . . . . . . . . Europejska Unia Piłki Nożnej WADA . . . . . . . . . . Światowa Agencja Antydopingowa 5. Czasopisma i publikatory Arch . Krym . . . . . . . Archiwum Kryminologii CzPKiNP . . . . . . . . Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Dz .U . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz .Urz . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy EPS . . . . . . . . . . . . . Europejski Przegląd Sądowy GSP . . . . . . . . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze Legalis . . . . . . . . . . System Informacji Prawnej Wydawnictwa C .H . Beck Lex . . . . . . . . . . . . . System Informacji Prawnej LEX MoP . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy OSP . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich Pal . . . . . . . . . . . . . . Palestra PiP . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PPH . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego Prok . i Pr . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo PS . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PUG . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego RPEiS . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny 6. Inne skróty n . . . . . . . . . . . . . . . . następny niepubl . . . . . . . . . . niepublikowany(-a, -e) s . . . . . . . . . . . . . . . . strona t . . . . . . . . . . . . . . . . tom XV WyKAZ SKRóTóW tj . . . . . . . . . . . . . . . . to jest t .j . . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity ze zm . . . . . . . . . . . . ze zmianami XVI WYKAZ PODSTAWOWEJ LITERATURY M. Badura, H. Basiński, G. Kałużny, M. Wojcieszak, Ustawa o sporcie . Komentarz, Warszawa 2011; W. Cajsel, Ustawa o sporcie . Komentarz, Warszawa 2011; S. Fundowicz, Prawo sportowe, Warszawa 2011; M. Gniatkowski (red .), M. Kędzior, P. Kokot, R. Danielczak, R. Rzeszotarski, M. Gałę- ski, Ustawa o sporcie . Komentarz, Wrocław 2011 . XVII AGENT SPORTOWY Za agenta sportowego (ang . sports agent) uznaje się osobę reprezentującą → za- wodnika . Agenci sportowi nazywani są także powszechnie menedżerami spor- towymi, rzadziej reprezentantami zawodników lub pośrednikami transfero- wymi . Podkreślenia wymaga, że menedżerami sportowymi nazywane są także osoby reprezentujące → kluby sportowe czy też zarządzające organizacjami sportowymi . W większości systemów prawnych pojęcie agenta sportowego nie zostało wprost zdefiniowane . Jego status prawny ustalać należy w kontekście unormowań prawa powszechnego oraz wewnętrznych unormowań organizacji sportowych . Podstawową rolą agenta sportowego jest pośredniczenie pomiędzy zawod- nikiem i klubem, połączenie w ten sposób popytu i podaży na usługi sportowe, doprowadzenie do zawarcia → umowy zatrudnienia w sporcie . Agent sporto- wy za wynagrodzeniem pomaga zawodnikowi znaleźć klub lub klubowi znaleźć zawodnika (zob . R. Parrish, Regulating Players Agents Worldwide, [w:] R. Siek- mann, R. Parrish, R. Branco Martins, J. Soek (red .), Players Agents Worldwide . Legal Aspects, Haga 2007, s . 1–2) . Zazwyczaj przedstawia zawodnika klubowi w celu zawarcia umowy zatrudnienia oraz negocjuje tę umowę, ewentualnie umożliwia nawiązanie kontaktów pomiędzy klubami w celu transferu reprezen- towanego zawodnika (→ system transferowy w sporcie) . Agent sportowy ma zadbać o interesy zawodnika, wzmacniając jego pozycję w negocjacjach z klu- bem sportowym . Prócz pośredniczenia przy zawieraniu umów zatrudnienia, agent sportowy zazwyczaj świadczy szereg inny usług na rzecz zawodnika – poszukuje sponsorów i negocjuje umowy reklamowe (→ marketing sportowy), publicznie promuje zawodnika i dba o relacje z mediami, organizuje wydarzenia sportowe i promocyjne (→ sponsoring sportowy), zapewnia obsługę prawną . 1
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Leksykon prawa sportowego. 100 podstawowych pojęć
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: