Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00499 014075 11054828 na godz. na dobę w sumie
Leksykon prawa wyznaniowego - ebook/pdf
Leksykon prawa wyznaniowego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 642
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5571-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Leksykon prawa wyznaniowego jest kolejnym przedsięwzięciem Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. W tej inicjatywie PTPW wzięli udział pracownicy 14 ośrodków naukowych: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Papieskiego JP2, Uniwersytetu Przyrodniczo - Hmunanistycznego w Siedlcach, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Akademii Obrony Narodowej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. W przygotowanie poszczególnych haseł włączyło się 7 profesorów zwyczajnych, 9 doktorów habilitowanych oraz 23 doktorów. Tak szeroka reprezentacja różnorodnych środowisk naukowych sprawiła, że Leksykon prawa wyznaniowego odzwierciedla i ilustruje aktualny stan badań polskiej nauki w przedmiotowej dziedzinie.
Tak znaczna liczba autorów – do tego  wywodzących się z różnych środowisk, a więc posiadających różne poglądy naukowe oraz prezentujących różnorakie stanowiska w zakresie oceny obowiązującego stanu prawnego – sprawia, że Leksykon nie stał się dziełem jednolitym i spójnym pod względem ideologicznym. Uważny czytelnik może spostrzec, że  pomiędzy treścią niektórymi spośród skorelowanych ze sobą haseł, występują pewne sprzeczności. Sprzeczności tych redakcja w żaden sposób nie starała się ukryć, ani też zniwelować. Niech wyrażone w poszczególnych hasłach poglądy bronią się same, a dyskurs naukowy niech pozostanie całkowicie wolny.
Leksykon Prawa Wyznaniowego jest pierwszym tego rodzaju wydawnictwem w Polsce. Prezentuje on wszystkie istotne aktualnie  zagadnienia z zakresu prawa wyznaniowego. Uwzględnia także – w  dość szerokim zakresie – historię prawa wyznaniowego, a część historyczna przygotowana została przez najwybitniejszych znawców tematu. Leksykon obejmuje problematykę prawno-wyznaniową w stopniu znacznie szerszym od wszystkich dostępnych aktualnie na rynku publikacji polskojęzycznych, w tym także podręczników prawa wyznaniowego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Leksykon prawa wyznaniowego 100 podstawowych pojęć pod redakcją Artura Mezglewskiego Wydawnictwo C.H.Beck Leksykon prawa wyznaniowego 100 podstawowych pojęć W sprzedaży z tej serii: red. M. Balcerzak, S. Sykuna LEKSYKON OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA red. E. Bagińska LEKSYKON PRAWA CYWILNEGO CZĘŚĆ OGÓLNA red. Jakub Stelina LEKSYKON PRAWA PRACY. 100 PODSTAWOWYCH POJĘĆ, wyd. 2 red. A. Powałowski LEKSYKON PRAWA GOSPODARCZEGO PUBLICZNEGO, wyd. 2 red. A. Powałowski LEKSYKON PRAWA OCHRONY KONSUMENTÓW red. S. Sykuna, J. Zajadło LEKSYKON PRAWA i PROTOKOŁU DYPLOMATYCZNEGO red. M. Bartnik LEKSYKON POLSKIEJ PROCEDURY KARNEJ red. A. Górski LEKSYKON PRAWA MEDYCZNEGO www.ksiegarnia.beck.pl Leksykon prawa wyznaniowego 100 podstawowych pojęć Redakcja Artur Mezglewski Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2014 Redakcja: Katarzyna Chilimoniuk Korekta: Barbara Wróblewska Wydawca: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Studio MIMO Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5570-2 ISBN e-book 978-83-255-5571-9 SpiS treści Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lista autorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lista haseł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz podstawowej literatury przedmiotu . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AUTONOMIA ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH . . . . . . . . BEZSTRONNOŚĆ ŚWIATOPOGLĄDOWA WŁADZ XI XIII X XIX XXIII 1 PUBLICZNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BEZWYZNANIOWOŚĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHARYTATYWNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CMENTARZE WYZNANIOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CZŁONKOSTWO W ZWIĄZKU WYZNANIOWYM . . . . . CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNE WYZNANIOWYCH OSÓB PRAWNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DAROWIZNY NA CELE KULTU RELIGIJNEGO . . . . . . . . DAROWIZNY NA KOŚCIELNĄ DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNO-OPIEKUŃCZĄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIALOG PODMIOTÓW WYZNANIOWYCH Z UNIĄ EUROPEJSKĄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DOBRO WSPÓLNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DOTACJE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DOTACJE PAŃSTWOWE DLA ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DUCHOWNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DUSZPASTERSTWA SPECJALNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DUSZPASTERSTWO WOJSKOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DUSZPASTERSTWO W PODMIOTACH LECZNICZYCH . . DUSZPASTERSTWO W ZAKŁADACH KARNYCH I ARESZTACH ŚLEDCZYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 15 23 27 32 36 42 45 48 51 56 59 62 69 78 84 87 SpiS treści DZIAŁALNOŚĆ WŁASNA ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH POPRZEZ MASS MEDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIEDZICTWO KULTUROWE A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EDUKACJA RELIGIJNA W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH PUBLICZNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FINANSOWANIE ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH . . . . . FUNDACJE KOŚCIELNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FUNDUSZ KOŚCIELNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HISTORIA STOSUNKÓW PAŃSTWO – RELIGIA . . . . . . . INWESTYCJE SAKRALNE I KOŚCIELNE . . . . . . . . . . . . . . . KLAUZULA KOŚCIELNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KLAUZULA SUMIENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOMISJE REGULACYJNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOMISJE (ZESPOŁY) PAŃSTWOWO-KOŚCIELNE . . . . . . KONKORDAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONSTYTUCYJNE PODSTAWY RELACJI PAŃSTWO – KOŚCIÓŁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KRAJOWE ORGANIZACJE MIĘDZYKOŚCIELNE . . . . . . . KULT RELIGIJNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LAICKOŚĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MAJĄTEK KOŚCIELNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NAUCZYCIELE RELIGII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NAUKA PRAWA WYZNANIOWEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . NAUKI KOŚCIELNE NA UCZELNIACH PAŃSTWOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OBRAZA UCZUĆ RELIGIJNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OPODATKOWANIE KOŚCIELNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ORGANIZACJE KOŚCIELNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OSOBOWOŚĆ KANONICZNOPRAWNA . . . . . . . . . . . . . . . PAŃSTWO-MIASTO WATYKAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAŃSTWO ŚWIECKIE (ROZDZIAŁ KOŚCIOŁA OD PAŃSTWA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAŃSTWO WYZNANIOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 92 97 101 107 114 120 122 126 145 149 153 158 162 173 182 189 193 204 216 221 227 233 245 253 257 260 265 271 290 SpiS treści PAŃSTWOWA ADMINISTRACJA WYZNANIOWA . . . . . . PODATEK KOŚCIELNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POGRZEB KOŚCIELNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POLITYKA WYZNANIOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA WYZNANIOWEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSTĘPOWANIE REGULACYJNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRAKTYKI RELIGIJNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRAWO DO NIEUJAWNIANIA ŚWIATOPOGLĄDU, PRZEKONAŃ RELIGIJNYCH LUB WYZNANIA . . . . . . PRAWO WEWNĘTRZNE ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRAWO WYZNANIOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PROZELITYZM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRZESTĘPSTWO DYSKRYMINACJI RELIGIJNEJ . . . . . . . . PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZWIĄZKI WYZNANIOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRZYSIĘGA RELIGIJNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REGULACJA SYTUACJI PRAWNEJ ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REJESTR KOŚCIOŁÓW I INNYCH ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REPREZENTACJA KOŚCIELNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W OBROCIE CYWILNOPRAWNYM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RÓWNOUPRAWNIENIE KOŚCIOŁÓW I INNYCH ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STOLICA APOSTOLSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STOSUNKI PAŃSTWOWO-KOŚCIELNE W POLSCE DO 1918 R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STOSUNKI PAŃSTWOWO-KOŚCIELNE W POLSCE LUDOWEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STOSUNKI PAŃSTWOWO-KOŚCIELNE W II RZECZYPOSPOLITEJ (1918–1939) . . . . . . . . . . . . . . . STOSUNKI PAŃSTWOWO-KOŚCIELNE W III RZECZYPOSPOLITEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STOWARZYSZENIA WYZNANIOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 295 300 304 307 310 313 319 325 331 336 338 343 348 355 360 366 370 378 386 393 409 415 422 427 SpiS treści SYMBOLE RELIGIJNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SZKOLNICTWO WYZNANIOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ŚWIĘTA RELIGIJNE W PRAWIE PAŃSTWOWYM . . . . . . . TURYSTYKA RELIGIJNO-PIELGRZYMKOWA . . . . . . . . . . UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB DUCHOWNYCH . . . . . . . . . . . . . . UBÓJ RYTUALNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ULGI I ZWOLNIENIA PODATKOWE NA RZECZ ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UMOWA WYZNANIOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USŁUGI POGRZEBOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UZEWNĘTRZNIANIE PRZEKONAŃ RELIGIJNYCH . . . . WARTOŚCI RELIGIJNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W ZWIĄZKACH WYZNANIOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WNIOSEK ORAZ SKARGA KONSTYTUCYJNA ZWIĄZKU WYZNANIOWEGO DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WOLNOŚĆ RELIGIJNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WOLNOŚĆ RELIGIJNA DZIECKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WOLNOŚĆ SUMIENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WOLNOŚĆ WYZNANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WYZNANIOWA FORMA ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA . . . WYZNANIOWE OSOBY PRAWNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAKAZ DYSKRYMINACJI RELIGIJNEJ . . . . . . . . . . . . . . . . ZASADA BILETERALNOŚCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZASADA WSPÓŁDZIAŁANIA PAŃSTWA I ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZATRUDNIENIE PRZEZ ZWIĄZEK WYZNANIOWY . . . . ZŁOŚLIWE PRZESZKADZANIE W POGRZEBACH, UROCZYSTOŚCIACH LUB OBRZĘDACH ŻAŁOBNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZŁOŚLIWE PRZESZKADZANIE WYKONYWANIU AKTU RELIGIJNEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZNIEWAŻENIE MIEJSCA LUB PRZEDMIOTU CZCI RELIGIJNEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZWIĄZEK WYZNANIOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III 434 447 456 465 468 475 477 480 487 490 498 503 510 513 521 526 533 540 548 554 561 568 572 575 577 581 586 SpiS treści ZWOLNIENIA CELNE NA RZECZ KOŚCIELNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ŹRÓDŁA PRAWA WYZNANIOWEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 591 605 IX Słowo wStępne Leksykon prawa wyznaniowego jest kolejnym przedsię- wzięciem Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego . W tej inicjatywie wzięli udział pracownicy 14 ośrodków naukowych: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uni- wersytetu Śląskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwer- sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Rzeszow- skiego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Akademii Obrony Narodowej, Państwo- wej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim . W przygotowanie poszczególnych haseł włączyło się 7 profeso- rów zwyczajnych, 9 doktorów habilitowanych oraz 23 doktorów . Tak szeroka reprezentacja różnorodnych środowisk naukowych sprawiła, że publikacja ta odzwierciedla i ilustruje aktualny stan badań polskiej nauki w przedmiotowej dziedzinie . Tak znaczna liczba Autorów – do tego wywodzących się z róż- nych środowisk, a więc posiadających różne poglądy naukowe oraz prezentujących różnorakie stanowiska w zakresie oceny obowiązującego stanu prawnego – sprawia, że leksykon nie stał się dziełem jednolitym i spójnym pod względem ideologicznym . Uważny Czytelnik może spostrzec, że w treści niektórych nawet skorelowanych ze sobą haseł występują pewne sprzeczności . Odmienności tych redakcja w żaden sposób nie starała się ukryć ani też zniwelować . Niech wyrażone w poszczególnych hasłach poglądy bronią się same, a dyskurs naukowy niech pozostanie całkowicie wolny . Leksykon prawa wyznaniowego, który oddajemy do rąk Czy- telników, jest pierwszym tego rodzaju wydawnictwem w Polsce . Prezentuje on wszystkie istotne aktualnie zagadnienia z zakresu prawa wyznaniowego . Uwzględnia także – w dość szerokim za- XI Słowo wStępne kresie – historię prawa wyznaniowego, a część historyczna przy- gotowana została przez najwybitniejszych znawców tematu . Leksykon obejmuje problematykę prawnowyznaniową w stop- niu znacznie szerszym od wszystkich dostępnych aktualnie na rynku publikacji polskojęzycznych, w tym także podręczników prawa wyznaniowego . Nie oznacza to, że podręczniki te mogą w procesie dydaktycznym zostać zastąpione przez tę publikację, choć trudno sobie wyobrazić, aby mogli obyć się bez niego stu- denci ubiegający się o stypendia naukowe . Dobrze by się stało, gdyby nasz leksykon trafił „pod strzechy” polskich polityków, decydentów oraz osób stosujących w prak- tyce normy z zakresu prawa wyznaniowego . Takie oderwanie się, choćby na chwilę, od orzeczeń, zarządzeń, okólników, wy- tycznych i instrukcji, wydawanych przez nadrzędne władze, organy nadzoru i inne podmioty, mogło by się okazać bezcen- ne . Taka szczypta idealizmu, który tchnie z doktryny, mogłaby wnieść nieco świeżości w skostniałe i nienajlepiej funkcjonujące struktury naszego państwa . Opole, październik 2013 prof . zw . dr hab . Artur Mezglewski XII LiSta autorów Bielecki Marek [M .B .] – 21, 85, 86 Borecki Paweł [P .B .] – 33, 65, 69 Brożyniak Ryszard [R .B .] – 3 Brzozowski Wojciech [W .B .] – 2, 11, 41, 58 Cupriak Jakub [J .C .] – 6, 94, 99 Czohara Andrzej [A .Cz .] – 30, 51, 53 Czuryk Małgorzata [M .Cz .] – 4, 93 Dziobek-Romański Jacek [J .D .-R .] – 5, 27, 48 Góralski Wojciech [W .G .] – 32, 44, 66 Górowska Beata [B .G .] – 72, 82 Hucał Michał [M .H .] – 7, 10, 29, 40, 64, 73 Koredczuk Józef [J .Ko .] – 8, 9, 13, 78, 98 Krajczyński Jan [J .Kr .] – 16, 50 Krzysztofek Katarzyna [K .K .] – 43, 71 Krzywkowska Justyna [J .K .] – 37, 81, 91 Leszczyński Paweł A . [P .A .L .] – 36, 55, 87, 88 Małajny Ryszard M . [R .M .M .] – 46 Mezglewski Artur [A .M .] – 22, 38, 61 Mikuła Maciej [M .M .] – 26, 45 Ordon Marta [M .O .] – 52 Osuchowski Janusz [J .O .] – 68 Pietrzak Michał [M .Pie .] – 57 Piszcz-Czapla Monika [M .P .-Cz .] – 31 Plisiecki Marek [M .P .] – 34, 56, 63, 90 Skwarzyński Michał [M .S .] – 80, 83, 84, 95 Sobczyk Paweł [P .Sob .] – 1, 19, 60, 100 Stanisławski Tadeusz [T .S .] – 23, 42, 49 Stanisz Piotr [P .Sta .] – 28, 76 Steczkowski Piotr [P .Ste .] – 20 Strzała Marek [M .St .] – 24 Sztychmiler Ryszard [R .S .] – 35, 54, 74 Szymanek Jarosław [J .Sz .] – 47 Szymański Andrzej [A .S .] – 70 XIII LiSta autorów Środa Paweł [P .Ś .] – 12 Tunia Anna [A .T .] – 14, 75, 89 Uruszczak Wacław [W .U .] – 67 Walczuk Konrad [K .Wal .] – 92 Wiak Krzysztof [K .Wi .] – 59, 96, 97 Zarzycki Zdzisław [Z .Z .] – 15, 17, 18 Zawiślak Michał [M .Z .] – 25 Zieliński Tadeusz J . [T .J .Z .] – 39, 62, 77, 79 XIV LiSta haSeł 1) Autonomia związków wyznaniowych [P .Sob .] 2) Bezstronność światopoglądowa władz publicznych [W .B .] 3) Bezwyznaniowość [R .B .] 4) Charytatywna działalność związków wyznaniowych [M .Cz .] 5) Cmentarze wyznaniowe [J .D .-R .] 6) Członkostwo w związku wyznaniowym [J .C .] 7) Czynności cywilnoprawne wyznaniowych osób prawnych [M .H .] czą [J .Ko .] 8) Darowizny na cele kultu religijnego [J .Ko .] 9) Darowizny a kościelną działalność charytatywno-opiekuń- 10) Dialog podmiotów wyznaniowych z Unią Europejską [M .H .] 11) Dobro wspólne [W .B .] 12) Dotacje jednostek samorządu terytorialnego na działalność związków wyznaniowych [P .Ś .] 13) Dotacje państwowe dla związków wyznaniowych [J .Ko .] 14) Duchowny [A .T .] 15) Duszpasterstwa specjalne [Z .Z .] 16) Duszpasterstwo wojskowe [J .Kr .] 17) Duszpasterstwo w podmiotach leczniczych [Z .Z .] 18) Duszpasterstwo w zakładach karnych i aresztach śledczych 19) Działalność własna związków wyznaniowych [P .Sob .] 20) Działalność związków wyznaniowych poprzez mass media 21) Dziedzictwo kulturowe a działalność związków wyznanio- 22) Edukacja religijna w przedszkolach i szkołach publicznych [Z .Z .] [P .Ste .] wych [M .B .] [A .M .] 23) Finansowanie związków wyznaniowych [T .S .] 24) Fundacje kościelne [M .St .] 25) Fundusz kościelny [M .Z .] 26) Historia stosunków państwo – religia [M .M .] XV LiSta haSeł 27) Inwestycje sakralne i kościelne [J .D .-R .] 28) Klauzula kościelna [P .Sta .] 29) Klauzula sumienia [M .H .] 30) Komisje regulacyjne [A .Cz .] 31) Komisje (zespoły) państwowo-kościelne [M .P-Cz .] 32) Konkordat [W .G .] 33) Konstytucyjne podstawy relacji państwo – kościół [P .B .] 34) Krajowe organizacje międzykościelne [M .P .] 35) Kult religijny [R .S .] 36) Laickość [P .A .L .] 37) Majątek kościelny [J .K .] 38) Nauczyciele religii [A .M .] 39) Nauka prawa wyznaniowego [T .J .Z .] 40) Nauki kościelne na uczelniach państwowych [M .H .] 41) Obraza uczuć religijnych [W .B .] 42) Opodatkowanie kościelnych jednostek organizacyjnych [T .S .] 43) Organizacje kościelne [K .K .] 44) Osobowość kanoniczno-prawna [W .G .] 45) Państwo-Miasto Watykan [M .M .] 46) Państwo świeckie (rozdział kościoła od państwa) [R .M .M .] 47) Państwo wyznaniowe [J .Sz .] 48) Państwowa administracja wyznaniowa [J .D .-R .] 49) Podatek kościelny [T .S .] 50) Pogrzeb kościelny [J .Kr .] 51) Polityka wyznaniowa [A .Cz .] 52) Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego [M .O .] 53) Postępowanie regulacyjne [A .Cz .] 54) Praktyki religijne [R .S .] 55) Prawo do nieujawnianie światopoglądu, przekonań religij- nych lub wyznania [P .A .L .] 56) Prawo wewnętrzne związków wyznaniowych [M .P .] 57) Prawo wyznaniowe [M .Pie .] 58) Prozelityzm [W .B .] 59) Przestępstwo dyskryminacji religijnej [K .Wi .] 60) Przetwarzanie danych osobowych przez związki wyzna- niowe [P .S .] 61) Przysięga religijna [A .M .] 62) Regulacja sytuacji prawnej związków wyznaniowych [T .J .Z .] 63) Rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych [M .P .] XVI LiSta haSeł 64) Reprezentacja kościelnych jednostek organizacyjnych w ob- rocie cywilnoprawnym [M .H .] 65) Równouprawnienie kościołów i innych związków wyzna- niowych [P .B .] 66) Stolica Apostolska [W .G .] 67) Stosunki państwowo-kościelne w Polsce do 1918 r . [W .U .] 68) Stosunki państwowo-kościelne w Polsce Ludowej [P .B .] 69) Stosunki państwowo-kościelne w II Rzeczypospolitej (1918–1939) [J .O .] [A .Sz .] 70) Stosunki państwowo-kościelne w III Rzeczypospolitej 71) Stowarzyszenia wyznaniowe [K .K .] 72) Symbole religijne [B .G .] 73) Szkolnictwo wyznaniowe [M .H .] 74) Święta religijne w prawie państwowym [R .S .] 75) Turystyka religijno-pielgrzymkowa [A .T .] 76) Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych [P .Sta .] 77) Ubój rytualny [T .J .Z .] 78) Ulgi i zwolnienia podatkowe na rzecz związków wyzna- niowych [J .Ko .] 79) Umowa wyznaniowa [T .J .Z .] 80) Usługi pogrzebowe [M .S .] 81) Uzewnętrznianie przekonań religijnych [J .K .] 82) Wartości religijne [B .G .] 83) Własność intelektualna w związkach wyznaniowych [M .S .] 84) Wniosek oraz skarga konstytucyjna związku wyznaniowe- go do Trybunału Konstytucyjnego [M .S .] 85) Wolność religijna [M .B .] 86) Wolność religijna dziecka [M .B .] 87) Wolność sumienia [P .A .L .] 88) Wolność wyznania [P .A .L .] 89) Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa [A .T .] 90) Wyznaniowe osoby prawne [M .P .] 91) Zakaz dyskryminacji religijnej [J .K .] 92) Zasada bilateralności [K .Wal .] 93) Zasada współdziałania państwa i związków wyznanio- wych [M .Cz .] 94) Zatrudnienie przez związek wyznaniowy [J .C .] XVII LiSta haSeł 95) Złośliwe przeszkadzanie w pogrzebach, uroczystościach lub obrzędach żałobnych [M .S .] 96) Złośliwe przeszkadzanie wykonywaniu aktu religijnego [K .Wi .] 97) Znieważenie miejsca lub przedmiotu czci religijnej [K .Wi .] 98) Związek wyznaniowy [J .C .] 99) Zwolnienia celne na rzecz kościelnych jednostek organiza- cyjnych [J .Ko .] 100) Źródła prawa wyznaniowego [P .Sob .] XVIII wykaz podStawowej Literatury przedmiotu komentarze: A. Czohara, T.J. Zieliński, Ustawa o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Polsce . Komentarz, Warsza- wa 2012 B. Rakoczy, Ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickie- go w Rzeczypospolitej Polskiej . Komentarz, Warszawa 2008 podręczniki: J. Krukowski, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2007 A. Mezglewski, P.H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, War- szawa 2011 M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2010 prace zbiorowe: M. Bielecki (red .), Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościel- nych, Lublin 2011 P. Borecki, A. Czohara, T.J. Zieliński (red .), Pro bono Reipublicae . Księga jubileuszowa Profesora Michała Pietrzaka, Warszawa 2009 S. Grodziski, D. Malec, A. Karabowicz, M. Stus (red .), Vetera Novis Augere . Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi, t . I–II, Kraków 2010 K. Krasowski, M. Materniak-Pawłowska, M. Stanulewicz (red .), Pra- wo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznanio- wych . Pamiętnik VII Zjazdu Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego . Gniezno 11–12 IX .2010, Poznań 2010 A. Mezglewski (red .), Funkcje publiczne związków wyznanio- wych, Lublin 2007 A. Mezglewski, P. Stanisz, M. Ordon (red .), Prawo i polityka wy- znaniowa w Polsce Ludowej, Lublin 2005 A. Mezglewski (red .), Prawo wyznaniowe w systemie prawa pol- skiego, Lublin 2004 A. Mezglewski, A. Tunia (red .), Standardy bezstronności świato- poglądowej władz publicznych, Lublin 2013 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Leksykon prawa wyznaniowego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: