Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00147 009777 11018556 na godz. na dobę w sumie
Leksykon retoryki prawniczej - ebook/pdf
Leksykon retoryki prawniczej - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 408
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1930-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niemal zawsze brak określonych talentów nadrobić można sumiennością i pracowitością, czego w zakresie retoryki najlepszym przykładem jest Demostenes. Ten mieszkaniec starożytnych Aten, mając ambicje polityczne, pozbawiony był jednak cech zewnętrznych, które pozwalały na odniesienie sukcesu w ateńskiej demokracji bezpośredniej; daleki był od antycznego ideału kalokagatii. Niemniej jednak ciężko pracował nad samym sobą; wady wymowy, jąkanie się i seplenienie zwalczał wkładając kamienie do ust i stając nad brzegiem morza starał się przekrzykiwać fale rozbijające się o skały (…) fragment książki.

 

Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć jest obowiązkową lekturą każdego prawnika, który pragnie zarówno poznać podstawy, jak i kształcić się oraz rozwijać w sztuce retoryki, tu będącej na usługach Temidy. Materia ta została w książce przedstawiona przez grono wybitnych autorów nie tylko w sposób nowoczesny, ale także z naciskiem na te aspekty retoryki, które dotyczą praktyki stosowania prawa. Wszystko to czyni książkę kompendium wiedzy z zakresu retoryki dla prawników, a właściwie to retoryki prawniczej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Niemal zawsze brak określonych talentów nadrobić można sumiennością i pracowitością, czego w zakresie retoryki naj- lepszym przykładem jest Demostenes. Ten mieszkaniec sta- rożytnych Aten, mając ambicje polityczne, pozbawiony był jednak cech zewnętrznych, które pozwalały na odniesienie sukcesu w ateńskiej demokracji bezpośredniej; daleki był od antycznego ideału kalokagatii. Niemniej jednak ciężko pra- cował nad samym sobą; wady wymowy, jąkanie się i seplenie- nie zwalczał wkładając kamienie do ust i stając nad brzegiem morza starał się przekrzykiwać fale rozbijające się o skały (…) – fragment książki. Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć jest obo wiązkową lekturą każdego prawnika, który pragnie za- równo poznać podstawy, jak i kształcić się oraz rozwijać w sztu- ce retoryki, tu będącej na usługach Temidy. Materia ta została w książce przedstawiona przez grono wybitnych autorów nie tylko w sposób nowoczesny, ale także z naciskiem na te aspek- ty retoryki, które dotyczą praktyki stosowania prawa. Wszystko to czyni książkę kompendium wiedzy z zakresu retoryki dla prawników, a właściwie to retoryki prawniczej. ISBN 978-83-255-1930-8 www.sklep.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 cena 69,00 zł j e z c i n w a r p i k y r o t e r n o k y s k e L k c e B • H • C Leksykon retoryki prawniczej 100 podstawowych pojęć pod redakcją Przemysława Rybińskiego Kamila Zeidlera Wydawnictwo C.H. Beck Leksykon retoryki prawniczej 100 podstawowych pojęć W sprzedaży z tej serii: red. J. Zajadło LEKSYKON WSPÓŁCZESNEJ TEORII I FILOZOFII PRAWA red. Alina Wypych-Żywicka LEKSYKON PRAWA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH red. A. Szmyt LEKSYKON PRAWA KONSTYTUCYJNEGO red. M. Balcerzak, S. Sykuna LEKSYKON OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA red. Eugeniusz Bojanowski, Krzysztof Żukowski LEKSYKON PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Radosław Krajewski LEKSYKON INSTYTUCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI I OCHRONY PRAWA red. Andrzej Powałowski LEKSYKON PRAWA GOSPODARCZEGO PUBLICZNEGO red. Tadeusz Maciejewski LEKSYKON HISTORII PRAWA I USTROJU red. Kamil Zeidler LEKSYKON PRAWA OCHRONY ZABYTKÓW www.sklep.beck.pl Leksykon retoryki prawniczej 100 podstawowych pojęć Pod redakcją Przemysława Rybińskiego Kamila Zeidlera Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2010 Autorzy leksykonu: Katarzyna Bieszke [K.B.], Nicholas Cieslewicz [N.C.], Marcin Derlacz [M.D.], Magdalena Glanc [M.G.], Janusz Guść [J.G.], Ewelina Koszel [E.K.], Grzegorz Kuczyński [G.K.], Krzysztof Łokucijewski [K.Ł.], Janusz Masiak [J.M.], Adam Mikołajczyk [A.M.], Oktawian Nawrot [O.N.], Jarosław Niesiołowski [J.N.], Anna Pawlukojć [A.P.], Krzysztof Piesiewicz [K.P.], Filip Przybylski-Lewandowski [F.P.-L.], Przemysław Rybiński [P.R.], Tomasz Snarski [T.S.], Marcin Stępień [M.S.], Paweł Sut [P.S.], Magdalena Sykulska-Przybysz [M.S.-P.], Tomasz Widłak [T.W.], Maciej Wojciechowski [M.W.], Monika Wójciuk [M.Wój.], Jerzy Zajadło [J.Z.], Eliza Zeidler [E.Z.], Kamil Zeidler [K.Z.] Redakcja: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński Fotografia na okładce: Przemysław Rybiński na podstawie pomysłu Katarzyny Bieszke © Wydawnictwo C.H. Beck 2010 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-1930-8 SPIS TREŚCI IX Przedmowa .................................................................................... XI Słowo wstępne ............................................................................... Wykaz literatury ............................................................................ XV Wykaz skrótów .............................................................................. XXXVII ADWERSARZ .......................................................................... ARGUMENT ............................................................................ ARGUMENTACJA .................................................................. ARGUMENTACJI TEORIA .................................................... AUDYTORIUM ....................................................................... AUTORYTET MÓWCY .......................................................... BŁĄD ......................................................................................... CIĘŻAR DOWODU ................................................................ DEFINICJA ............................................................................... DIALEKTYKA .......................................................................... DISPOSITIO ............................................................................. DOMNIEMANIE ..................................................................... DOWODZENIE ....................................................................... DOWÓD ................................................................................... DYGRESJA ................................................................................ DYSKURS ARGUMENTACYJNY ......................................... DYSKURS PRAWNICZY ........................................................ ELOCUTIO ............................................................................... EMOCJE .................................................................................... ENTYMEMAT ........................................................................... EPITET ...................................................................................... ERYSTYKA ............................................................................... ETYKA A RETORYKA ............................................................ EXEMPLUM IN CONTRARIUM ........................................... EXORDIUM ............................................................................. EXPERIENTIA ......................................................................... FIGURY RETORYCZNE ......................................................... V 1 3 6 9 14 16 19 25 31 34 37 39 41 43 45 47 50 52 54 59 60 62 69 72 74 76 77 SPIS TREŚCI FIKCJA ...................................................................................... FUNKCJA ESTETYCZNA WYPOWIEDZI ......................... FUNKCJA REFERENCYJNA WYPOWIEDZI .................... FUNKCJA SUGESTYJNA WYPOWIEDZI .......................... FUNKCJE WYPOWIEDZI ....................................................... INGENIUM ............................................................................... INVENTIO ................................................................................ IRONIA ..................................................................................... JĘZYK PRAWNY I JĘZYK PRAWNICZY ............................ KŁAMSTWO ............................................................................ KOMPOZYCJA ........................................................................ KOMUNIKACJA NIEWERBALNA ..................................... KOMUNIKACJI TEORIA ....................................................... KONTRADYKTORYJNOŚĆ POSTĘPOWANIA ................ LOGIKA A RETORYKA ......................................................... MEDIA ...................................................................................... MEDIACJA ............................................................................... MEMORIA ................................................................................ METAFORA ............................................................................. METODA SOKRATEJSKA ..................................................... MILCZENIE ............................................................................. MOWY RODZAJE ................................................................... MUTATIO CONTROVERSIAE ............................................... NARRATIO ............................................................................... NEGACJA ................................................................................. NEGOCJACJE .......................................................................... ORATOR ................................................................................... OTOCZENIE ............................................................................ PARADOKS .............................................................................. PATOS ....................................................................................... PERORATIO ............................................................................. PERSWAZJA ............................................................................ PISMA RODZAJE .................................................................... POLEMIKA .............................................................................. PRAKSEOLOGIA .................................................................... PRAWDA .................................................................................. PROBATIO ................................................................................ VI 81 83 84 86 87 92 93 97 101 107 110 112 123 130 133 137 142 152 153 158 161 164 167 169 171 175 185 186 189 191 194 195 201 205 209 211 216 SPIS TREŚCI PRONUNTATIO ....................................................................... PRZEMÓWIENIE SĄDOWE W SPRAWIE CYWILNEJ .... PRZEMÓWIENIE SĄDOWE W SPRAWIE KARNEJ ........ PRZESŁUCHANIE .................................................................. PUBLICZNOŚĆ ....................................................................... PYTANIE RETORYCZNE ...................................................... PYTAŃ ZADAWANIE ............................................................ REFUTATIO .............................................................................. REPLIKA ................................................................................... RETOR ....................................................................................... RETORSIO ARGUMENTI ...................................................... RETORYKA A ZASADY POSTĘPOWANIA CYWILNEGO RETORYKA A ZASADY POSTĘPOWANIA KARNEGO . RETORYKA ARYSTOTELESA .............................................. RETORYKA CYCERONA ....................................................... RETORYKA KLASYCZNA .................................................... RETORYKA NOWA PERELMANA ...................................... RETORYKA WSPÓŁCZESNA .............................................. RETORYKI HISTORIA ........................................................... SĄD ............................................................................................ SOFISTYKA .............................................................................. SOFIZMAT ............................................................................... SPÓR .......................................................................................... SPRZECZNOŚĆ ....................................................................... STATUS CONTROVERSIAE .................................................. STYLE RETORYCZNE ............................................................ SYLOGIZM ............................................................................... TAKTYKA ................................................................................. TOPOSY .................................................................................... TOPOSY PRAWNICZE .......................................................... TROPY RETORYCZNE .......................................................... WIARYGODNOŚĆ ................................................................. WNIOSKOWANIE .................................................................. UZASADNIENIE .................................................................... ZASADY RETORYKI .............................................................. ZNAKI I SYMBOLE ................................................................ VII 219 221 226 233 236 239 242 244 246 247 251 253 257 260 267 278 282 287 293 297 302 304 306 314 315 317 319 323 327 331 333 335 337 339 341 347 SPIS TREŚCI Alternatywny spis treści ......................................................... Mapa książki ............................................................................ Indeks ........................................................................................ 351 355 359 VIII PRZEDMOWA Z wielkim zadowoleniem przyjęłam informację, że w Ka- tedrze Teorii i Filozofi i Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z którą byłam związana przez wiele lat mojej pracy zawodowej, zrodził się pomysł napisania Leksykonu retoryki prawniczej, któ- ry ukazuje się w serii leksykonów prawniczych Wydaw- nictwa C.H. Beck. Każdy z tych leksykonów przedstawia 100 najważniejszych pojęć danej gałęzi czy dziedziny pra- wa. Tu jednak autorzy postanowili przestawić 100 najważ- niejszych pojęć z zakresu retoryki prawniczej. Prawnik o słabych kompetencjach komunikacyjnych, nieradzący sobie zbyt dobrze w kontaktach z innymi, ma niewielkie szanse na trwały sukces zawodowy, na budowanie swojej charyzmy, wiarygodności i autoryte- tu, nawet jeśli będzie świetnie znał treść prawa. Bardzo dobry prawnik zna prawo, ale także umie przekonywać do zaproponowanych rozwiązań i negocjować w ramach prawa kompromisy w świecie zróżnicowanych interesów. Przepisy prawa, konkretne stany faktyczne, adresaci decy- zji zmieniają się codziennie, zaś kto posiadł umiejętności ogólne, ma narzędzia i poradzić sobie powinien z każdą sprawą. Cieszy więc bardzo fakt, że przedmiotowa tematyka w ostatnich latach uzyskuje należną jej rangę w progra- mach kształcenia absolwentów wydziałów prawa, a także poświęca się jej coraz więcej uwagi na polu badań nauko- wych. W tym świetle i w związku z realnymi potrzebami zawodowymi prawników, można mieć nadzieję, że Leksy- kon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć spotka się z życzliwym przyjęciem przez studentów prawa, apli- kantów, a także praktykujących już prawników. Prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca Warszawa, czerwiec 2010 r. IX SŁOWO WSTĘPNE Profesor Józef Maria Bocheński OP mawiał, że „czasy Summy minęły, żyjemy w erze Encyklopedii”. Przy- wołanie tej paremii zdaje się być na miejscu nie tylko przez wzgląd na charakter niniejszej pracy. Profesor ocenił aktualny stan swojej dyscypliny, notując odejście od dążenia do syntezy na rzecz uprawiania fi lozofi i analitycznej, której pierwszorzędnym instrumentem, jak podkreślał, stał się język. Ocena ta, z racji podejścia metodologicznego, zachowuje swą aktualność, także w odniesieniu do obrazu współczesnej nauki w ogóle. Jej doniosłość dla nauk prawnych jest zaś tym większa, że tworzywem prawa i zarazem płaszczyzną, w której prawo jest praktykowane, jest właśnie słowo. Z wielką przeto przyjemnością oddajemy do rąk Czytelników kolejny leksykon prawniczy z serii zaini- cjowanej przez Pana Profesora Jerzego Zajadło na Wy- dziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Wyrażamy przy tym nadzieję, że atutem Leksykonu jest połączenie teorii i praktyki. Zespół autorski tworzą przedstawiciele nauki prawa i zawodowi pełnomoc- nicy stron, zarówno cywiliści, jak i karniści, nierzadko łączący pracę naukowo-dydaktyczną z prowadzeniem XI SŁOWO WSTĘPNE kancelarii. Praca nad hasłami miała charakter zespoło- wy, a treść wielu z nich żywo dyskutowano. Autorami poszczególnych opracowań są pracownicy Katedry Teorii i Filozofi i Państwa i Prawa Wydziału Pra- wa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego: prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło, dr Adam Mikołajczyk, dr Oktawian Nawrot, dr Jarosław Niesiołowski (radca prawny), dr Filip Przybylski-Lewandowski (radca prawny), dr Paweł Sut (radca prawny), dr Maciej Wojciechowski, dr Kamil Zeidler, mgr Nicholas Cieslewicz (adwokat), mgr Tomasz Widłak oraz od wielu lat związani z Katedrą dr Janusz Guść (rad- ca prawny) i dr Krzysztof Łokucij ewski, aktualnie wykła- dający w Szkole Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni. Cieszymy się, że zaproszenie do prac nad Leksykonem licznie przyjęli pomorscy adwokaci: adw. Marcin Derlacz (członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku), adw. dr Grzegorz Kuczyński (sędzia Sądu Dyscyplinarne- go Pomorskiej Izby Adwokackiej, adiunktem WPiA UG), adw. Janusz Masiak (członek Okręgowej Rady Adwokac- kiej w Gdańsku), adw. Przemysław Rybiński (sędzia Sądu Dyscyplinarnego Pomorskiej Izby Adwokackiej), adw. dr Magdalena Sykulska-Przybysz (adiunkt WPiA UG), apl. adw. Magdalena Glanc (asystent WPiA UG), apl. adw. To- masz Snarski (asystent WPiA UG), apl. adw. Monika Wój- ciuk oraz apl. adw. Eliza Zeidler. Szczególne miejsce w tym gronie zajmuje adw. Krzysztof Piesiewicz, Senator Rzeczy- pospolitej Polskiej, wnoszący do książki — niezależnie od doświadczeń zdobywanych w najtrudniejszych dla Adwokatury czasach — szerokie spojrzenie humanisty. Autorami są także: dr Anna Pawlukojć, która obroniła nie- zwykle interesujący doktorat dotyczący Chaima Perelmana na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, radca prawny Marcin Stępień, a także dwie wyróż- niające się studentki prawa działające w Kole Naukowym „Klub Debat Studenckich”: Katarzyna Bieszke oraz Ewelina Koszel. XII SŁOWO WSTĘPNE Autorytet związany z nazwiskami autorów upo- ważnił nas, podejmujących się redakcji, do pozostawie- nia im możliwie najdalej idącej swobody przy opraco- waniu powierzonych zagadnień. Leksykon pozostaje więc w tym sensie dziełem autorskim i to właśnie na autorach poszczególnych haseł spoczywał największy ciężar pracy, a co za tym idzie, odpowiedzialność za ostateczną ich treść. Przy okazji prowadzonych prac nad Leksykonem, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego została zorganizowana jednodniowa konferencja naukowa pt. „Retoryka prawnicza — teo- ria i praktyka”, pod patronatem Dziekana WPiA UG prof. zw. dra hab. Jarosława Warylewskiego oraz Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku adw. Jerzego Glanca. Wielu spośród autorów wygłosi- ło referaty i żywo uczestniczyło w dyskusjach, nawet sporach. Ostateczny kształt wielu haseł jest więc czę- sto wynikiem ścierania się różnych poglądów (zob.: M. Glanc, M. Wójciuk, Konferencja „Retoryka prawni- cza — teoria i praktyka”, Pal. 2010, Nr 3, s. 208–211; K. Bieszke, Retoryka prawnicza — teoria i praktyka, EP 2010, Nr 5, s. 12). Z Leksykonu można korzystać na co najmniej dwa sposoby. Przede wszystkim pomyślany jest jako pod- ręczne źródło informacji na temat retoryki prawniczej, w którym Czytelnik znajdzie interesujące go hasło dzięki porządkowi alfabetycznemu. Z drugiej strony, proponując alternatywny spis treści, zachęcamy do lek- tury opracowań w kolejności ułożonej według klucza merytorycznego, zbliżającego Leksykon do podręczni- ka. Samodzielną wartością pozostają odesłania między hasłami. Pragnąc je uwypuklić, uznaliśmy ponadto za celowe sporządzenie mapy książki, obrazującej zagad- nienia według relacji treściowych, w tym zwłaszcza stopnia ogólności poszczególnych haseł. XIII SŁOWO WSTĘPNE Szczególne podziękowania należą się w tym miejscu Pani Profesor Jolancie Jabłońskiej-Boncy, która to właśnie w Uniwersytecie Gdańskim jako pierwsza podjęła przedmiotową tematykę i której prace stanowią nie- ustającą merytoryczną inspirację do dalszych dociekań w tym zakresie. Szczerze liczymy na życzliwe przyjęcie Leksykonu. Chcielibyśmy, by służył jako materiał dydaktyczny dla studentów i aplikantów, mamy także nadzieję, że bę- dzie przydatny w codziennej praktyce. adw. Przemysław Rybiński dr Kamil Zeidler Gdańsk, maj 2010 r. XIV WYKAZ LITERATURY A. Achmanow, Logika Arystotelesa, Warszawa 1965. S. Ahbel-Rappe, R. Kamtekar (red.), A Companion to Socrates, Oxford 2009. K. Ajdukiewicz, Język i poznanie, Warszawa 2006. K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, Warszawa 1974. K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki fi lozofi i. Teoria poznania. Metafi zyka, Kęty–Warszawa 2004. K. Ajdukiewicz, Zarys logiki, Warszawa 1955. R. Alexy, A Theory of Legal Argumentation: The Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justifi cation, Clarendon 1989. R. Alexy, O pojęciu i naturze prawa. Wykład im. Leona Petra- życkiego, Wydział Prawa i Administracji UW z 19.5.2006 r., Warszawa 2006. R. Alexy, The Argument from Injustice. A Reply to Legal Positivism, S.L. Paulson, B.L. Paulson (tłum.), Oxford 2002. R. Alexy, Theorie der juristisch en Argumentation. Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristisch en Bergründung, Frankfurt 1983. D.W. Allhoff , W. Allhoff , Sztuka przekonywania do własnych racji: retoryka i komunikacja, Kraków 2008. T. Anderson, D. Schum, W. Twinning, Analysis of Evidence, Cam- J. Antas, O kłamstwie i kłamaniu. Studium semantyczno-prag- bridge 2005. matyczne, Kraków 2000. J. Antas, O mechanizmach negowania: wybrane semantyczne i pragmatyczne aspekty negacji, Kraków 1991. E. Aronson, Człowiek – istota społeczna, Warszawa 1997 (2009). Arystoteles, De arte rhetorica, Warszawa 1988. Arystoteles, O dowodach sofi stycznych, [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 1, Kategorie. Hermeneutyka. Analityki pierwsze. XV WYKAZ LITERATURY Analityki wtóre. Topiki. O dowodach sofi stycznych, Warsza- wa 2003. Arystoteles, Poetyka, H. Podbielski (tłum.), Wrocław 2006. Arystoteles, Retoryka, [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 6, War- Arystoteles, Retoryka, [w:] Arystoteles, Retoryka. Poetyka, War- szawa 2001. szawa 1988. Arystoteles, Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka, H. Pod- bielski (tłum.), Warszawa 2004 (2008). J.L. Austin, How to Do Things with Words, Oxford 1962. J.L. Austin, Mówienie i poznanie: rozprawy i wykłady fi lozofi cz- ne, Warszawa 1993. A.J. Ayer, Filozofi a XX w., Warszawa 1997. K. Bargiel-Matusiewicz, Negocjacje i mediacje, Warszawa 2007. M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca, P. Wilczek (red.), Retoryka, Warszawa 2008. J. Bartmiński, R. Grzegorczykowa (red.), Język a Kultura, t. 4, Funk- cje języka i wypowiedzi, Wrocław 1991. J. Bartmiński, R. Tokarski, O defi nicjach i defi niowaniu, Lublin L. Bednarczuk, Uwagi o funkcjach języka (głos w dyskusji nad re- feratem R. Grzegorczykowej), [w:] Język a Kultura, t. 4, Funkcje języka i wypowiedzi, J. Bartmiński, R. Grzegorczykowa (red.), Wrocław 1991. L. Bellenger, Negocjacje, Kraków 1999. K. Bieszke, Retoryka prawnicza – teoria i praktyka, EP 2010, 1993. Nr 5. M. Billig, Arguing and Thinking: A Rhetorical Approach to Social Psychology, Cambridge 1996. J.H. Blavin, I.G. Cohen, Gore, Gibson, and Goldsmith. The Evolution of Internet Metaphors in Law and Commentary, Harvard Journal of Law Technology 2002, Vol. 16, No. 1. J. Bodio, T. Demendecki, A. Jakubecki, O. Marcewicz, P. Telenga, M.P. Wójcik, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2008. I. Bogucka, Z. Tobor (red.), Prawo a wartości. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Nowackiego, Kraków 2003. XVI WYKAZ LITERATURY O. Bogucki, Domniemania prawne w świetle pojęcia czynności konwencjonalnej, RPEiS 2000, Nr 2. D. Bonevac, Pragma-dialectic and Beyond, Argumentation 2003, Vol. K. Bredemeier, Czarna retoryka. Siła i magia języka, Warszawa 17, No. 4. 2007. W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2008. W. Broniewicz, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 5.7.1995 r., III CZP 81/95, OSP 1996, Nr 5. J. Buczkowska, Systemowe rozumienie języka, Warszawa 2002. K. Budzyńska, Logika a argumentacja, www.calculemus.org/neu- mann/str/str-budzynska.doc. A.J. Budzyńska-Daca, J. Kwosek, Erystyka, czyli o sztuce prowadze- nia sporów. Komentarze do Schopenhauera, Warszawa 2009. K. Burke, Four Master Tropes, [w:] A Grammar of Motives, Berkley 1969. K. Burke, Tradycyjne zasady retoryki, [w:] Retoryka, M. Skwara (red.), Gdańsk 2008. E.M. Cenker, Negocjacje, Poznań 2002. J. Chankowska, O prawie oskarżonego do milczenia słów kilka, Pal. 2005, Nr 5–6. A. Choduń, Słownictwo tekstów aktów prawnych w zasobie lek- sykalnym współczesnej polszczyzny, Warszawa 2007. M. Chyliński, S. Russ-Mohl, Dziennikarstwo, Warszawa 2008. R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 1999. H. Cichocka, J.Z. Lichański, Zarys historii retoryki. Od początku do upadku cesarstwa bizantyjskiego. Wprowadzenie do reto- ryki Greków i Rzymian, Warszawa 1995. M. Cieślak, Polska procedura karna, Warszawa 1984. M. Cieślak, Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, Warsza- wa 1955. C. von Clausewitz, O wojnie, Lublin 1995. D.H. Cohen, Logical Fallacies, Dialectical Transgressions, Rhetorical Sins, and Other Failures of Rationality in Argumentation, [w:] Anyone Who Has a View: Theoretical Contributions to the Study of Argumentation, F.H. van Eemeren, J.A. Blair, Ch.A. Willard, A.F. Snoeck Henkemans (red.), Dordrecht 2003. XVII WYKAZ LITERATURY F. Copleston, Historia fi lozofi i, t. 1, Grecja i Rzym, Warszawa Cyceron, Brutus, czyli o sławnych mówcach, M. Nowak (tłum.), 1998. Warszawa 2008. M.M. Czarnawska, Współczesny sofi sta, czyli nowe chwyty ery- styczne, Warszawa 1995. M. Danielewiczowa, Zdania pytajne o funkcji ekspresywnej, [w:] Język a Kultura, t. 4, Funkcje języka i wypowiedzi, J. Bartmiń- ski, R. Grzegorczykowa (red.), Wrocław 1991. I. Dąmbska, O metodzie analogii, [w:] Dwa studia z teorii nauko- wego poznania, Toruń 1962. P. van Dij k, G.J.H van Hoof, Theory and Practice of the European Con- vention on Human Rights, Denver–Boston 1990. T. van Dij k (red.), Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa 2001. H. Dolecki, Ciężar dowodu w polskim procesie cywilnym, War- H. Domański, W. Morawski, J. Mucha, M. Ofi erska, J. Szacki, M. Ziół- kowski (red.),Encyklopedia socjologii, t. 3, Warszawa 2000. S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warsza- szawa 1998. wa 2003. E. Dutka, Retoryka jako problem (nie tylko) retoryczny, [w:] Retoryka, M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca, P. Wilczek (red.), Warszawa 2008. R. Dworkin, A Matt er of Principle, Oxford 2001. R. Dworkin, Biorąc prawa poważnie, Warszawa 1998. Z. Dyka, Kompetencje retoryczne prawnika, Pal. 2008, Nr 9 –10. F.H. van Eemeren, J.A. Blair, Ch.A. Willard, A.F. Snoeck Henkemans (red.), Anyone Who Has a View: Theoretical Contributions to the Study of Argumentation, Dordrecht 2003. F.H. van Eemeren, P. Houtlosser, Rhetoric in Dialectical Framework. Fallacies in derailment of strategic maneuvering, [w:] Dialogue and Rhetoric, E. Weigand (red.), Amsterdam–Philadelphia 2008. P. Ekman, Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce i małżeństwie, Warszawa 2008. T.A.O. Endicott , Vagueness in Law, Oxford 2003. T. Ereciński, M. Jędrzejewska, J. Jodłowski, J. Krajewski, Z. Krze- miński, K. Piasecki, J. Pietrzykowski, E. Wengerek, A. Zieliński, XVIII WYKAZ LITERATURY Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem, t. 1, War- szawa 1989. E. Finch, S. Fafi nski, Legal Skills, Oxford 2009. J. Fiske, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wro- cław 1999. W. Forajter, Wśród tropów i fi gur, [w:] Retoryka, M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca, P. Wilczek (red.), Warszawa 2008. N. Fotion, From Speech Acts to Speech Activity, [w:] John Searle. Con- temporary Philosophy in Focus, B. Smith (red.), Cambridge 2003. H.G. Frankfurt, O prawdzie, Krosno 2008. H.G. Frankfurt, O wciskaniu kitu, Warszawa 2008. A. Frąckiewicz, Nowa retoryka Chaima Perelmana jako komuni- kacyjne ujęcie prawa, niepublikowana rozprawa doktorska, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2007. M. Gajlewicz, Techniki perswazyjne. Podstawy, Warszawa 2009. A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, Poznań 2003. J. Giedymin, Wiarygodność informatora. Próba eksplikacji dwóch pojęć z analizy i krytyki źródeł historycznych, [w:] Logiczna teoria nauki, T. Pawłowski (red.), Warszawa 1966. J. Gilas, Prakseologia międzynarodowa, [w:] Encyklopedia pra- wa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych, Warszawa 1976. S. Gillers, R.D. Simon jr., A.M. Perlman (red.), Regulation of Law- yers: Statutes and Standards, Boston 2009. T. Gizbert-Studnicki, Czy istnieje język prawny?, PiP 1979, Nr 3. T. Gizbert-Studnicki, Język prawny z perspektywy socjolingwi- stycznej, Warszawa–Kraków 1986. T. Gizbert-Studnicki, Problem przekładu tekstów prawnych, [w:] Dziedzictwo prawne XX w., A. Zoll, J. Stelmach, J. Halberda (red.), Kraków 2001. T. Gizbert-Studnicki, A. Grabowski, Kilka uwag o niepozytywi- stycznej koncepcji prawa, [w:] Prawo a wartości. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Nowackiego, I. Bogucka, Z. To- bor (red.), Kraków 2003. M. Glanc, M. Wójciuk, Konferencja „Retoryka prawnicza – teoria i praktyka” Gdańsk, 24.3.2010 r., Pal. 2010, Nr 3. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Leksykon retoryki prawniczej
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: