Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00094 008409 11000940 na godz. na dobę w sumie
Leksykon terminów prawniczych (włoski) Dizionario dei termini giuridici - ebook/pdf
Leksykon terminów prawniczych (włoski) Dizionario dei termini giuridici - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 384
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2560-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka „Leksykon terminów prawniczych” zawiera słownictwo z zakresu: prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy, prawa bankowego i prawa zamówień publicznych. Hasła opatrzono wyborem z polskich przepisów w przekładzie na język włoski, co ułatwia formułowanie w języku włoskim wypowiedzi, pism prawniczych, korespondencji i tekstów
bez konieczności poszukiwania poszczególnych terminów w słowniku. Opracowanie uwzględnia również specyfikę prawa włoskiego.

Leksykon jest szczególnie polecany studentom kierunków prawniczych, ekonomicznych i filologicznych, radcom prawnym, tłumaczom, dyplomatom, wykładowcom języka włoskiego, przedsiębiorcom oraz wszystkim uczestnikom stosunków polsko-włoskich.

Barbara Turchi – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersità Statale w Mediolanie. Członek Izby Adwokackiej w Mediolanie. Tłumacz przysięgły od 2004 roku, wpisana na listę biegłych sądowych w Mediolanie. Dyrektor Działu Włoskiego Kancelarii Prawa Gospodarczego i Podatkowego Radca Prawny Czesław Sadkowski.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Barbara Turchi Leksykon terminów prawniczych Dizionario dei termini giuridici Wydawnictwo C.H. Beck LEKSYKON terminów prawniczych Dizionario dei termini giuridici LEKSYKON terminów prawniczych Dizionario dei termini giuridici Barbara Turchi Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2012 Wydawca: Anna Wieczorek Korekta: Iwona Mazur Projekt okładki: Robert Rogiński Ochrona praw autorskich: tłumaczenia tekstów ustawowych, jak również ich opracowania w ujednoliconej wersji, są chronione krajowym i międzynarodowym prawem autorskim. Ochrona ta dotyczy również pochodzących od Wydawnictwa tytułów artykułów oraz opracowania redakcyjnego. La tutela dei diritt i d’autore: la traduzione dei testi di legge come la loro elaborazione nella forma dei testi unici, sono tutelati dalle disposizioni della legge sui diri(cid:308) i d’autore, nazionali e internazionali. Tale tutela riguarda anche articoli ed elaborazioni di redazione eff e(cid:308) uali dalla Casa Editrice. © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN 9(cid:359)(cid:360)-(cid:360)(cid:355)-(cid:354)(cid:357)(cid:357)-(cid:354)(cid:357)(cid:357)9-(cid:352) ISBN e-book 9(cid:359)(cid:360)-(cid:360)(cid:355)-(cid:354)(cid:357)(cid:357)-(cid:354)(cid:357)(cid:358)(cid:352)-(cid:358) Spis treści Spis treści Indice Wstęp / Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI I. PRAWO CYWILNE / DIRITTO CIVILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 A. Część ogólna / Parte Generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1. Osoba fi zyczna / Persona fi sica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. Osoba prawna / Persona giuridica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3. Mienie / Beni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4. Przynależności / Appartenenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Pożytki / Profi tti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6. Czynność prawna / Negozio giuridico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7. Forma czynności prawnych / Forma delle attività legali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 8. Oświadczenie / Dichiarazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9. Wady oświadczenia woli / Difetti della dichiarazione della volontà . . . . . . . . . . . 16 10. Przedstawicielstwo / Rappresentanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 11. Przedawnienie roszczeń / Prescrizione delle azioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 B. Prawo rzeczowe / Diritto di proprietà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1. Użytkowanie / Usufrutto, utilizzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2. Służebność / Servitù . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 3. Zastaw / Pegno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 C. Zobowiązania / Obbligazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1. Sprzedaż / Vendita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2. Wady, Rękojmia, Naprawy / Difetti, pegno, riparazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 3. Gwarancja / Garanzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 4. Oferta / Offerta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 5. Zamiana / Permuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 6. Dostawa / Somministrazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 7. Najem / Locazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 8. Dzierżawa / Affi tto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 9. Użyczenie / Comodato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 10. Pożyczka / Prestito, mutuo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 11. Umowa agencyjna / Contratto di agenzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 12. Umowa komisu / Contratto di commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 13. Umowa o dzieło / Contratto d‘opera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 14. Umowa poręczenia / Contratto di fi deiussione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 V Spis treści 15. Umowa składu / Contratto di deposito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 16. Umowa przechowania / Contratto di custodia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 17. Umowa zlecenia / Contratto del mandato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 18. Umowa spedycji / Contratto di spedizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 19. Umowa darowizny / Contratto di donazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 20. Umowa rachunku bankowego / Contratto del conto bancario . . . . . . . . . . . . . . 60 21. Umowa renty / Contratto di rendita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 22. Umowa o dożywocie / Contratto di rendita vitalizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 II. NIERUCHOMOŚCI / IMMOBILI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 A. Wokół własności / Attorno alla proprietà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 1. Własność / Proprietà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 2. Przeniesienie własności / Trasferimento di proprietà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 3. Posiadanie / Possesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 4. Wywłaszczenie / Esproprio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 5. Zasiedzenie / Usucapione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 6. Dziedziczenie (testament) / Successione (testamento) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 B. Księgi wieczyste / Libri catastali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 1. Hipoteka / Ipoteca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 2. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych / Garanzia della fede pubblica del libri catastali (o: libri fondiari) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 3. Dług hipoteczny / Debito ipotecario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 C. Inwestycje / Investimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 1. Umowa o roboty budowlane / Contratto di lavori edili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 2. Pozwolenie na budowę / Concessione edile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 III. PRAWO HANDLOWE / DIRITTO COMMERCIALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 A. Spółki / Società . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 1. Przedsiębiorstwo / Impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 2. Spółka / Società . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 3. Wkład / Apporto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 4. Udział / Quota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 5. Zgromadzenie / Assemblea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 6. Uchwała / Delibera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 7. Odpowiedzialność / Responsabilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 8. Kapitał / Capitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 9. Reprezentacja / Rappresentanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 10. Zyski i straty / Profi tti e perdite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 11. Zmiany w spółce: połączenie, przekształcenie / Cambi nella società: fusione, trasformazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 12. Rozwiązanie spółki / Scioglimento della società . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 B. Rynki kapitałowe / Mercati del capitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 1. Rynek kapitałowy / Mercato del capitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 2. Papiery wartościowe / Titoli titoli di credito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 VI Spis treści 3. Emisja papierów wartościowych / Emissione dei titoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 4. Akcje / Azioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 5. Obligacje / Obbligazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 6. Czeki / Assegni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 7. Weksel / Cambiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 8. Giełda papierów wartościowych / Borsa valori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 9. Notowania / Quotazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 10. Fundusze inwestycyjne / Fondi di investimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 11. Bank / Banca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 C. Prawo upadłościowe i naprawcze / Diritto fallimentare e correttivo . . . . . . . . 124 1. Prawo upadłościowe / Diritto fallimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 2. Postępowanie upadłościowe; uczestnicy / Procedura fallimentare; partecipanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 3. Ogłoszenie upadłości / Dichiarazione di fallimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 4. Masa upadłościowa / Patrimonio fallimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 5. Czynności likwidacyjne / Attività di liquidazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 6. Postępowanie zabezpieczające / Procedimento d’amministrazione controllata . . 131 7. Postępowanie egzekucyjne / Procedure esecutive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 8. Postępowanie układowe / Procedura concorsuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 IV. PRAWO PRACY / DIRITTO DEL LAVORO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 1. Pracodawca i pracownik / Datore di lavoro e lavoratore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 2. Zakres obowiązków i odpowiedzialności / Ambito degli obblighi e delle responsabilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 3. Zakaz konkurencji / Divieto di concorrenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 4. Podstawowe zasady polskiego prawa pracy / Regole base del diritto polacco del lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 5. Zakład pracy / Stabilimento di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 6. Bezpieczeństwo i higiena pracy / Sicurezza ed igiene del lavoro . . . . . . . . . . . . 147 7. Profi laktyczna ochrona zdrowia / Tutela profi lattica della salute . . . . . . . . . . . . . 150 8. Wypadki przy pracy i choroba zawodowa / Incidenti sul lavoro e malattia professionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 9. Warunki pracy i regulamin pracy / Condizioni di lavoro e regolamento di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 10. Wynagrodzenie / Stipendio, retribuzione, corrispettivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 11. Inne świadczenia / Altre prestazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 12. Organizacja pracy / Organizzazione del lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 13. Urlopy / Ferie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 14. Strajki i układy zbiorowe / Scioperi e contratti collettivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 15. Umowa o pracę / Contratto di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 16. Rozwiązanie umowy o pracę / Scioglimento del contratto di lavoro . . . . . . . . . 177 17. Stosunek pracy na innej podstawie / Rapporto di lavoro stipulato sulla base diversa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 18. Odpowiedzialność materialna pracownika / Responsabilità materiale del lavoratore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 VII Spis treści 19. Bezrobocie / Disoccupazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 20. Polityka zatrudnienia / Politica dell’occupazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 21. Struktura zatrudnienia i status zawodowy / Struttura dell’occupazione e status professionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 22. Uznawanie kwalifi kacji zawodowych uzyskanych w UE / Riconoscimento delle qualifi che professionali ottenute nella UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 23. Zawody regulowane w polsce / Professioni regolate in Polonia . . . . . . . . . . . . . 195 V. PRAWO BANKOWE / DIRITTO BANCARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 1. Banki, instytucje kredytowe i instytucje fi nansowe / Banche, istituti di credito e istituzioni fi nanziarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 2. Czynności bankowe / Attività bancarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 3. Rachunek bankowy / Conto corrente bancario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 4. Kredyty, pożyczki pieniężne, rozliczenia / Crediti, prestiti in denaro, regolamenti dei conti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 5. Gwarancje bankowe, poręczenia i akredytywy / Garanzie bancarie, fi deiussioni e credenziali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 6. Emisja bankowych papierów wartościowych / Emissione dei titoli di credito . . 222 7. Tajemnica bankowa / Segreto bancario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 8. Zrzeszenie i łączenie banków / Associazione e fusione delle banche . . . . . . . . . 232 9. Nadzór bankowy / Vigilanza bancaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 10. Postępowanie naprawcze, likwidacja i upadłość banku / Procedura di risanamento, liquidazione e fallimento della banca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 VI. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH / DIRITTO DEGLI APPALTI PUBBLICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 1. Zamówienia publiczne / Appalti pubblici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 2. Zamawiający / Committente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 3. Wykonawcy / Realizzatori (o: esecutori, appaltatori) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 4. Komisja przetargowa / Commissione d’appalto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 5. Postępowanie o udzielenie zamówienia / Procedura di assegnazione della commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 6. Specyfi kacja zamówienia / Specifi cazione della commissione . . . . . . . . . . . . . . 263 7. Tryby udzielania zamówień / Modi di assegnazione delle commissioni . . . . . . . 266 7A. Przetarg nieograniczony / Appalto (gara) illimitato (procedura aperta) . . . . . . . . 266 7B. Przetarg ograniczony / Appalto limitato (procedura ristretta/licitazione privata) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 7C. Negocjacje z ogłoszeniem / Negoziazione con la pubblicazione . . . . . . . . . . . . . 271 7D. Negocjacje bez ogłoszenia / Negoziazioni senza pubblicazione (lub: comunicazione, avviso) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 7E. Zamówienie z wolnej ręki / Commissione a mano libera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 7F. Zapytanie o cenę / Domanda del prezzo (prezzo d‘offerta) . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 7G. Aukcja elektroniczna / Asta elettronica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 8. Wadium / Cauzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 9. Oferta / Offerta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 VIII Spis treści 10. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia / Invalidità della procedura di assegnazione della commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 11. Konkurs / Concorso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 12. Udzielenie koncesji na roboty budowlane / Assegnazione della concessione per lavori edili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 13. Postępowania na zasadach szczególnych / Procedure (o: procedimenti) in base delle regole speciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 14. Prezes urzędu zamówień publicznych / Presidente dell’uffi cio degli ordini pubblici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 15. Rada zamówień publicznych / Consiglio degli ordini pubblici . . . . . . . . . . . . . . . 302 16. Arbitrzy / Arbitri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 17. Obserwator / Osservatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 18. Środki ochrony prawnej / Mezzi di tutela legale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 18A. Protest / Contestazione, protesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 18B. Odwołanie / Ricorso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 18C. Skarga do sądu / Ricorso al tribunale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 GLOSARIUSZ PL/IT / GLOSSARIO PL/IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 IX Spis treści Wstęp Introduzione Książka „Leksykon terminów prawniczych” zawiera słownictwo z zakresu: prawa cywil- nego, prawa handlowego, prawa pracy, prawa bankowego i prawa zamówień publicznych. Hasła opatrzono wyborem z polskich przepisów w przekładzie na język włoski, co uła- twia formułowanie w języku włoskim wypowiedzi, pism prawniczych, korespondencji i tekstów bez konieczności poszukiwania poszczególnych terminów w słowniku. Opraco- wanie uwzględnia również specyfi kę prawa włoskiego. Leksykon jest szczególnie polecany studentom kierunków prawniczych, ekonomicz- nych i fi lologicznych, radcom prawnym, tłumaczom, dyplomatom, wykładowcom języka włoskiego, przedsiębiorcom oraz wszystkim uczestnikom stosunków polsko-włoskich. Chciałabym szczególnie podziękować mgr Paoli Pastori, która dostarczyła wielu cen- nych wskazówek dotyczących tego leksykonu. Publikację tę dedykuję mężowi – Maurizio Turchi. Barbara Turchi Il libro ”Dizionario dei termini giuridici” contiene la terminologia delle seguenti materie: diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto bancario e diritto degli appalti pubblici. Ai termini sono state allegate alcune disposizioni delle leggi polacche tradotte in lin- gua italiana, per dare un valido approcio nella costruzione in lingua italiana della formula- zione delle frasi, documenti legali, corrispondenza e testi senza necessità di ricorrere alla ricerca dei termini nel vocabulario. L’opera, inoltre, prende in considerazione la specifi ca dell’ordinamento giuridico italiano. Dizionario è indicato per i studenti della giurisprudenza, economia e lettere straniere, consulenti legali, interpreti e traduttori, diplomati, insegnanti universitari della lingua italia- na nonchè per gli operatori delle relazioni polacco – italiane. Vorrei ringraziare in modo particolare alla dott.ssa Paola Pastori, la preziosa fonte delle indicazioni riguardanti il dizionario. Il libro dedico al mio marito – Maurizio Turchi. Barbara Turchi XI I. Prawo cywilne Diritto Civile PRAWO CYWILNE reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fi zycznymi i osobami prawnymi (art. 1 KC). DIRITTO CIVILE Regola i rapporti di diritto civile tra le persone fi siche e le persone giuridiche (art. 1 Codice Civile) A. CZĘŚĆ OGÓLNA Parte Generale 1. OSOBA FIZYCZNA PERSONA FISICA kuratela (599–605 KPC) curatela (599–605 CPC) być pod kuratelą kuratela dla dziecka poczętego (art. 599 KPC) Essere sotto curatela per bambino concepito (art. 599 del CPC) kuratela dla nieznanych uczestników curatela per partecipanti sconosciuti kuratela dla osoby nieobecnej curatela per persona assente (art. 601, 928 KPC, art. 184 KRO) (art. 601, 928 CPC, art. 184 Codice della Famiglia) osoba znajdująca się pod kuratelą persona colui che si trova sotto curatela uchylić kuratelę revocare la curatela ustanowić kuratora w osobie X costituire il curatore nella persona X ustanowić nad kimś kuratelę costituire la curatela su qualcuno kurator (art. 42 KC) curatore (art. 42 CC) kurator procesowy curatore processuale kurator sądowy (art. 599 KPC) curatore giudiziario (art. 599 CPC) kurator z wyboru curatore a scelta opieka (art. 590–598 KPC) tutela (art. 590–598 CPC) być czyimś opiekunem essere tutore di qualcuno opiekun tutore wymagać opieki richiedere la cura osoba persona osoba fi zyczna persona fi sica osoba owdowiała vedova; persona rimasta vedova 1 Prawo cywilne osoba rozwiedziona persona divorziata osoba stanu wolnego persona celibe/ nubile osoba w separacji persona in separazione osoba zamężna persona sposata osobowość prawna personalità legale pełnoletni maggiorenne być małoletnim essere minorenne być pełnoletnim essere maggiorenne małoletni, niepełnoletni minorenne niepełnoletniość età minore nie być pełnoletnim non essere maggiorenne pełnoletność età maggiore pełnoletni domownik maggiorenne membro della famiglia stać się pełnoletnim diventare maggiorenne pobyt soggiorno (jeżeli krótkoterminowy i okazjonalny to dimora) długość pobytu durata del soggiorno miejsce pobytu luogo di soggiorno podmiot prawa soggetto del diritto podmiotowość prawna soggettività giuridica, personalità giuridica prawa publiczne diritti pubblici korzystać z praw publicznych godere dei diritti pubblici ubezwłasnowolnienie (art. 13 KC) inabilitazione (art. 13 CC) ubezwłasnowolniony inabilitato umysłowo chory malato di mente niezrównoważony umysłowo squilibrato mentale postępowanie o ubezwłasnowolnienie procedura di inabilitazione wniosek o ubezwłasnowolnienie richiesta di inabilitazione władza rodzicielska patria potestà, potestà genitoriale sprawować władzę rodzicielską esercitare la patria potestà zamieszkanie residenza miejsce zamieszkania luogo di residenza przeniesienie miejsca zamieszkania trasferimento del luogo di residenza zamieszkały residente zdolność do czynności prawnych capacità di agire brak zdolności do czynności prawnych mancanza di capacità di agire DEFINICJE DEFINIZIONE █ Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną (art. 8 § 1 KC), czyli jest pod- miotem praw i obowiązków. Ogni uomo dal momento della nascita ha la capacità giuridica (art. 8 § 1 CC), ossia è soggetto di diritti e doveri. █ Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie (art. 12 KC). 2 1. Osoba fi zyczna Non hanno la capacità giuridica coloro, che non hanno compiuto tredici anni e le per- sone del tutto interdetti (art. 12 CC). █ Termin „osoba fi zyczna” oznacza każdego człowieka, który może być podmiotem sto- sunków cywiloprawnych. Il termine “persona fi sica” si riferisce ad ogni uomo, che può essere soggetto di rapporti giuridici di diritto civile. █ Termin „zdolność prawna” oznacza zdolność do występowania w charakterze podmio- tu (strony) w stosunkach cywilnoprawnych, tj. możliwość posiadania praw i obowiąz- ków. Il termine “capacità giuridica” si riferisce all’idoneità di essere soggetto (parte) nelle relazioni di diritto civile, cioè alla capacità di possedere diritti e doveri. █ Zdolność prawna każdego człowieka zaczyna się w chwili urodzenia, a kończy w chwili śmierci. La capacità giuridca di ogni uomo comincia nel momento della nascita e termina al momento della morte. █ Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo (art. 15 KC). La capacità giuridica limitata hanno i minori che hanno compiuto tredici anni e le per- sone parzialmente inabilitate (art. 15 CC). █ Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności (art. 11 KC). La piena capacità di agire si acquisisce al momento del conseguimento della maggiore età (art. 11 CC). █ Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście (art. 10 § 1 KC). Maggiorenne è, colui ha compiuto diciotto anni (art. 10 § 1 del CC). █ Pełnoletniość osiąga się w chwili ukończenia osiemnastego roku życia. La maggiore età si raggiunge al momento del compimento del diciottesimo anno di vita. █ Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratelę (art. 16 § 2 KC). Per la persona parzialmente inabilitata si costituisce la curatela (art. 16 § 2 CC). █ Kuratela (opieka prawna) oznacza pieczę nad potrzebującą opieki osobą (np. niepeł- noletnim lub umysłowo chorym) i jej majątkiem, w przypadku gdy ta osoba nie jest w stanie samodzielnie prowadzić własnych spraw. La curatela (cura legale) signifi ca la tutela della persona bisognosa di assistenza (per esempio minorenne o malato mentale) e del suo patrimonio, nel caso in cui tale persona non sia capace di provvedere ai propri interessi in modo autonomo. 3 Prawo cywilne █ Osoba, która ukończyla lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli w skutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem (art. 13 § 1 KC). Colui, che ha compiuto tredici anni, può essere inabilitato pienamente, se a causa di malattia psichica, defi cienza mentale od altro tipo di disturbo psichico, in particolare alcolismo o tossicodipendenza, non è in grado di gestire il suo comportamento (art. 13 § 1 CC). █ Miejscem zamieszkania osoby fi zycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 KC). Il luogo di residenza della persona fi sica è la località, in cui la persona soggiorna con la intenzione di soggiorno fi sso (art. 25 CC). █ Domicyl oznacza miejsce stałego zamieszkania osoby, do którego zamierza ona wrócić, pomimo tymczasowej nieobecności. W prawie oznacza to, że można mieć różne miejsca zamieszkania, ale tylko jeden domicyl. Il domicilio si riferisce al luogo della stabile residenza della persona, a cui intende tor- nare, nonostante una temporanea assenza. Dal punto di vista legale ciò signifi ca che si può avere diversi luoghi di residenza, ma solo un domicilio. 2. OSOBA PRAWNA PERSONA GIURIDICA fundacja fondazione akt założenia fundacji atto di costituzione della fondazione fundacja użyteczności publicznej fondazione di pubblica utilità fundacja publicznoprawna fondazione di diritto pubblico fundacja prywatnoprawna fondazione di diritto privato statut fundacji statuto della fondazione stowarzyszenie associazione założyć fundację costituire la fondazione fundusz fondo fundusz inwestycyjny fondo di investimento przekazać na fundusz versare sul fondo towarzystwo funduszy inwestycyjnych compagnia di fondi di investimento organizacja organizzazione jednostka organizacyjna unità organizzativa organizacja pozarządowa organizzazione non governativa organizacja rządowa organizzazione governativa osoba prawna persona giuridica osoba prawna prawa prywatnego persona giuridica di diritto privato osoba prawna prawa publicznego persona giuridica di diritto pubblico 4 2. Osoba prawna państwowa osoba prawna persona giuridica statale ustanowić osobę prawną costituire una persona giuridica Skarb Państwa Tesoro dello Stato spółdzielnia cooperativa bank spółdzielczy banca cooperativa rejestr spółdzielni registro della cooperativa spółdzielnia budowlana cooperativa edile spółdzielnia kredytowa cooperativa di credito spółdzielnia lokatorska cooperativa condominiale spółdzielnia produkcyjna cooperativa di produzione spółdzielnia rolnicza cooperativa agricola spółdzielnia spożywców cooperativa di produttori dei generi alimentari spółdzielnia zbytu cooperativa di vendita udział spółdzielczy quota della cooperativa założyć spółdzielnię costituire cooperativa związek spółdzielni unione delle cooperative zakład publiczny organizzazione comunale inteso alla gestione dei servizi pubblici od azienda speciale (cit. Corso di Diritto Ammistrativo, Vincenzo Cerulli Irelli, pagina 349, Giappichelli Editore – 2003) DEFINICJE DEFINIZIONE █ Osoba prawna posiada niezależną osobowość prawną, tj. zdolność do wyrażania woli i skutecznego zaciągania zobowiązań we własnym imieniu, jak również posiada zdolność procesową. La persona giuridica possiede autonoma personalità giuridica cioè la capacità di mani- festare la propria volontà e di assumere gli obblighi in nome proprio ,nonchè possiede la capacità processuale. █ Osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szcze- gólne przyznają osobowość prawną (art. 33 KC). Persone giuridiche sono il Tesoro dello Stato e le unità organizzative, a cui le norme particolari attribuiscono la personalità giuridica (art. 33 CC). █ Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swych człon- ków prowadzi wspólną działalność gospodarczą (art. 1 § 1 PrSpółdz). Cooperativa è una associazione volontaria di un illimitato numero di persone, di dif- ferente struttura personale e di differente fondo di partecipazione, che nel comune interesse dei suoi soci conduce una comune l’attività economica (art. 1 § 1 Legge delle Cooperative). █ Skarb Państwa jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób praw- nych (art. 34 KC). 5 Prawo cywilne Nelle relazioni di diritto civile il Tesoro dello Stato è sogetto di diritti e doveri, che riguardano il patrimonio statale, indipendente da altre persone giuridiche statali (art. 34 CC) █ Według Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 1985 r. spółdzielnia mieszkaniowa oznacza stowarzyszenie bądź inne towarzystwo nieprowadzące działalności zarobkowej, założone w celu budowy, remontu lub zarządzania budynkiem mieszkalnym. Secondo la Legge sulle cooperative edili del 1985 cooperativa edile signifi ca una asso- ciazione o altra società non conducente attività lucrativa, fondata allo scopo di costruire, restaurare o gestire un edifi cio di abitazioni. 3. MIENIE BENI grunt terreno grunt rolny terreno agricolo wchodzić we władanie gruntem entrare nel possesso del terreno władać gruntem possedere il terreno władanie gruntem il possesso del terreno nabycie mienia acquisto dei beni mienie osób trzecich beni di persone terze doznać uszczerbku majątkowego subire un danno patrimoniale przestępstwo przeciwko mieniu delitto contro il patrimonio nieruchomość immobile egzekucja z nieruchomości esecuzione dall’immobile obciążyć nieruchomość gravare l’immobile nieruchomość posiadana na własność bez ograniczeń immobile posseduto in proprietà senza limitazioni nieruchomość rolna terreno agricolo nieruchomość ułamkowa immobile parziale służebności gruntowe servitù prediali nieruchomość służebna fondo servente nieruchomość władnąca fondo dominante tytuł (prawo) do nieruchomości titolo (diritto) all’immobile wartość nieruchomości valore dell’immobile wyjawienie nieruchomości visura catastale wycena ruchomości valutazione dell’immobile zająć nieruchomość pignorare l’immobile zajęcie nieruchomości pignoramento dell’immobile majątek (mienie) patrimonio (beni) nabyć majątek acquistare il patrimonio następca majątkowy successore del patrimonio majątek całkowity patrimonio completo majątek małżeński patrimonio comune dei coniugi 6 3. Mienie majątek odziedziczony patrimonio ereditato majątek nieruchomy patrimonio immobiliare majątek ruchomy patrimonio mobile majątek spółki patrimonio della società majątek wspólny patrimonio comune odpowiadać całym swoim majątkiem rispondere con l’intero patrimonio oszacowanie majątku stima del patrimonio podział majątku divisione del patrimonio prawo majątkowe diritto patrimoniale przedmiot majątkowy oggetto patrimoniale przedstawić sytuację majątkową presentare la situazione patrimoniale przejąć majątek accollare il patrimonio rozporządzać majątkiem disporre del patrimonio sprzedać majątek vendere il patrimonio szkoda majątkowa danno patrimoniale umowa o ograniczeniu lub wyłączeniu ustawowej wspólności majątkowej contratto matrimoniale sulla delimitazione o l’esclusione della comunione legale dei beni rzecz bene wydać majątek conseganre il patrimonio wyrządzić komuś szkodę majątkową causare a qualcuno un danno patrimoniale zająć majątek pignorare il patrimonio zarządzać majątkiem amministrare il patrimonio, gestire il patrimonio dobra materialne beni materiali rzecz niepodlegająca zajęciu oggetto non sottoposto al pignoramento rzeczy nieruchome beni immobili rzeczy ruchome beni mobili rzecz zajęta bene pignorato rzeczoznawca majątkowy perito patrimoniale ograniczone prawa rzeczowe diritti reali limitati własność rzeczy proprietà del bene własność ziemi proprietà della terreno zawłaszczenie rzeczy appropriazione del bene, utilizzo abusivo del bene przywłaszczyć sobie bezprawnie cudzą rzecz appropriarsi illegalmente del bene altrui DEFINICJE DEFINIZIONE █ Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe (art. 44 KC). Sono beni le cose che possono formare oggetto di proprietà e altri diritti patrimoniali (art. 44 CC). █ Rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne (art. 45 KC). Beni ai sensi del presente codice sono solo oggetti materiali (art. 45 CC). 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Leksykon terminów prawniczych (włoski) Dizionario dei termini giuridici
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: