Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00476 010164 17906709 na godz. na dobę w sumie
Likwidacja działalności lub jej kontynuacja w innej formie – skutki dla rozliczeń VAT - ebook/pdf
Likwidacja działalności lub jej kontynuacja w innej formie – skutki dla rozliczeń VAT - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374406307 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook (-23%), audiobook).
Dostęp do nowych funkcjonalności i zakres danych możliwych do pobrania z ZUS zależy od tego, do jakiej grupy (A, B lub C) należy podmiot korzystający z Płatnika. Ponadto zasygnalizowano nowe błędy w tworzeniu dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych, które mogą uniemożliwić płatnikowi ich wysyłkę do ZUS.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ANETA SZWĘCH LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI LUB JEJ KONTYNUACJA W INNEJ FORMIE – SKUTKI DLA ROZLICZEŃ vAT isbn 978-83-7440-630-7 2 SPIS TREŚCI Likwidacjadziałalnościlubjejkontynuacjawinnejformie –skutkidlarozliczeńVAT I. Likwidacja działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1. Obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.1. Kiedy należy sporządzić remanent likwidacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.2. Jakie towary należy uwzględnić w spisie z natury . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.3. Czy w spisie z natury należy uwzględniać także środki trwałe, dla których minął już okres korekty podatku naliczonego . . . . . . . . 6 2. Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT (VAT-Z) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.1. Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, który wynika z faktur otrzymanych po zlikwidowaniu działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.2. Jakie obowiązki spoczywają na spadkobiercy, który chce kontynuować działalność po zmarłym podatniku . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.3. Czy sprzedaż towaru dokonaną po likwidacji działalności należy opodatkować VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3. Obowiązki związane z likwidacją działalności, w której podatnik używał kasy rejestrującej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3.1. Kiedy likwidacja działalności gospodarczej skutkuje zwrotem ulgi na zakup kasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3.2. Czy kasę rejestrującą należy wykazać w remanencie likwidacyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3.3. W jaki sposób należy zakończyć używanie kasy rejestrującej . . . . 14 4. Obowiązek rozliczenia ulgi na złe długi w przypadku otrzymania zapłaty po zakończeniu działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 5. Prawo do korekty po likwidacji działalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 II. Kontynuacja działalności gospodarczej w innej formie . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1. Czy w przypadku przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorstwa w spółkę kapitałową spółka ma prawo wystąpić o ulgę na zakup nowych kas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2. Kiedy wymagana jest korekta danych przy odliczaniu VAT z faktur wystawionych na spółkę przejmowaną. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 listopad 2015 r. IFK LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI LUB JEJ KONTYNUACJA... 3 likwidacja działalności, łączenie spółek, spis z natury, kasa rejestrująca 1. Likwidacja działalności lub jej kontynuacja w innej formie – skutki dla rozliczeń VAT Podatnik, który likwiduje działalność, musi pamiętać o licznych obo- wiązkach, jakie przewiduje ustawa o VAT. To nie tylko spis z natury, ale również wyrejestrowanie kasy, gdy ją użytkował, zgłoszenie do urzędu likwidacji. Problemem jest również korekta rozliczeń VAT po likwidacji działalności. W aktualnym orzecznictwie sądy przyznają prawo do bie- żącej korekty i składania deklaracji mimo likwidacji działalności. I. Likwidacja działalności gospodarczej Likwidacja działalności gospodarczej wiąże się z określonymi ustawą obowiązkami, w tym z terminowym sporządzeniem spisu z natury, jego rozliczeniem, a następnie zgłosze- niem naczelnikowi urzędu skarbowego faktu zaprzestania wykonywania czynności opodat- kowanych w celu wykreślenia z rejestru podatników VAT. 1. Obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego Zasady opodatkowania towarów objętych spisem z natury w związku z likwidacją dzia- łalności gospodarczej określa art. 14 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem obowiązek sporządzenia spisu z natury dla potrzeb rozliczenia VAT dotyczy: ■■■ osób fizycznych, ■■■ spółek cywilnych, ■■■ spółek handlowych niemających osobowości prawnej. Obowiązek ten nie dotyczy osób prawnych, np. spółki z o.o. lub spółki akcyjnej. 1.1. Kiedy należy sporządzić remanent likwidacyjny W remanencie likwidacyjnym należy uwzględnić towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy, w stosunku do których podatnikowi przysługi- wało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Obowiązek opodatkowania tych towarów powstaje na określony dzień, tj. w dniu rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych (art. 14 ust. 6 ustawy o VAT). Podstawą opodatkowania towarów objętych spisem z natury jest ich wartość ustalona według ceny nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia – we- dług kosztu wytworzenia, określonych w momencie dostawy towarów. Oznacza to, że to- wary ujęte w spisie z natury sporządzonym na potrzeby rozliczenia VAT wycenia się według ich wartości rynkowej ustalonej na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych (wartość aktualna, nie historyczna). Podatnik, który likwiduje działalność gospodarczą, nie musi odrębnie zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego o sporządzonym spisie. Wystarczy, że w deklaracji VAT listopad 2015 r. IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Likwidacja działalności lub jej kontynuacja w innej formie – skutki dla rozliczeń VAT
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: