Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00313 006400 18483846 na godz. na dobę w sumie
Linux. Komendy i polecenia. Wydanie IV rozszerzone - książka
Linux. Komendy i polecenia. Wydanie IV rozszerzone - książka
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-8838-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> linux
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dogadaj się z Linuksem!

W grupie dostępnych na świecie systemów operacyjnych do użytku domowego i na potrzeby serwerów naprawdę liczą się tylko dwa. Linux jest jednym z nich. Ten wspaniały system, o minimalnych wymaganiach sprzętowych i maksymalnych możliwościach, wciąż zyskuje sobie nowych zwolenników. Jest darmowy, zapewnia olbrzymią swobodę konfiguracji i dopasowuje się do potrzeb użytkownika. Jednak nie wszystko w Linuksie warto robić z poziomu interfejsu graficznego. Znacznie wygodniej jest posłużyć się wierszem poleceń — i w tym celu mieć zawsze pod ręką Leksykon kieszonkowy.

Ta książka pomoże Ci szybko odnaleźć właściwe polecenie i wydać Linuksowi odpowiednią komendę. Pozwoli Ci też utworzyć własne skrypty powłoki, dzięki czemu zautomatyzujesz codziennie wykonywane operacje. Dowiesz się, jak używać Midnight Commandera, jak optymalnie zarządzać zasobami komputera i sprawnie administrować systemem. Jeśli używasz Linuksa na co dzień albo masz zamiar go zainstalować, nie możesz przegapić takiego przewodnika!

Zostań biegłym użytkownikiem Linuksa!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: Studio Gravite/Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/linkp4 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-8838-8 Copyright © Helion 2014 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:316)ci Wprowadzenie do systemu Linux ...............................................9 Czym jest Linux? 10 Dost(cid:246)pne dystrybucje — jak wybra(cid:232) odpowiedni(cid:241) dla siebie? 11 11 Instalacja systemu 1. Korzystanie z komputera pracuj(cid:233)cego pod kontrol(cid:233) systemu Linux .................................. 16 (cid:263)rodowisko pracy 16 17 Logowanie si(cid:246) do systemu 19 Bezpieczne wy(cid:228)(cid:241)czanie i restart komputera 20 U(cid:276)ytkownicy systemu Linux Co znajduje si(cid:246) w poszczególnych katalogach systemu? 21 23 Dyski i partycje w systemie Pomoc na stronach MAN 24 2. Zarz(cid:233)dzanie zasobami komputera ............................................25 25 26 35 37 38 39 40 41 Pliki i katalogi w systemie Wy(cid:264)wietlanie zawarto(cid:264)ci katalogu Przechodzenie pomi(cid:246)dzy katalogami Tworzenie katalogów Usuwanie katalogów Tworzenie plików Usuwanie plików Wy(cid:264)wietlenie zawarto(cid:264)ci pliku 3 Kup książkęPoleć książkę Zmiana dat modyfikacji plików i dost(cid:246)pu do nich Kopiowanie plików i katalogów Przenoszenie plików i katalogów oraz zmiana ich nazwy Nadawanie praw dost(cid:246)pu do plików i katalogów Zmiana has(cid:228)a Zmiana pow(cid:228)oki Uzyskiwanie informacji o typie pliku Zmiana w(cid:228)a(cid:264)ciciela i grupy pliku Wyszukiwanie plików i katalogów Wypisywanie ilo(cid:264)ci bajtów, s(cid:228)ów i linii Porównywanie plików lub zakresów bajtów Uzyskiwanie informacji o ilo(cid:264)ci wolnego miejsca na partycjach Ustalanie, ile miejsca zajmuje plik lub katalog Polecenia more i less Montowanie i odmontowywanie systemów plików Aktualna (cid:264)cie(cid:276)ka, pod któr(cid:241) pracujemy Prze(cid:228)(cid:241)czanie si(cid:246) na konto innego u(cid:276)ytkownika Uzyskiwanie informacji o sprz(cid:246)cie Przegl(cid:241)danie kalendarza Aktualizacja daty i czasu Kontrolowanie wysy(cid:228)ania wiadomo(cid:264)ci Wysy(cid:228)anie wiadomo(cid:264)ci do innego u(cid:276)ytkownika Wysy(cid:228)anie wiadomo(cid:264)ci z pliku tekstowego Wysy(cid:228)anie komunikatów do wszystkich sieci z pliku tekstowego Pokazywanie ostatnio zalogowanych u(cid:276)ytkowników Sprawdzanie, kto jest aktualnie zalogowany na naszym komputerze Informacja o tym, kto jest zalogowany do systemu Sprawdzanie swojej nazwy u(cid:276)ytkownika Pokazywanie lub ustawianie nazwy hosta systemowego Wy(cid:264)wietlanie i ustalanie parametrów interfejsu sieciowego 42 44 48 50 55 56 56 57 59 64 66 67 68 70 71 73 73 74 78 79 84 84 85 85 86 88 88 89 89 91 4 (cid:95) Spis tre(cid:316)ci Kup książkęPoleć książkę Wyszukiwanie nazwy lub adresu IP zdalnego komputera Sprawdzanie, czy dana domena jest ju(cid:276) zarejestrowana Sprawdzenie dost(cid:246)pno(cid:264)ci hosta Czas, jaki up(cid:228)yn(cid:241)(cid:228) od uruchomienia systemu 92 93 93 94 3. Administrowanie systemem ......................................................95 95 96 98 100 101 Poziom uruchomienia systemu Demony us(cid:228)ug U(cid:276)ytkownicy Grupy Szukanie (cid:228)a(cid:254)cuchów w bazie whatis 4. Tworzenie skryptów pow(cid:293)oki ..................................................102 104 105 108 109 114 115 116 116 117 117 118 118 Zmienne Wypisywanie tekstu na ekranie u(cid:276)ytkownika Warto(cid:264)ci logiczne Polecenie test Instrukcja if Instrukcja case P(cid:246)tla while P(cid:246)tla until P(cid:246)tla for Break Continue Argumenty pobierane z wiersza pow(cid:228)oki 5. Polecenia dodatkowe ...............................................................120 120 125 126 127 SSH Historia polece(cid:254) u(cid:276)ytych w pow(cid:228)oce Wypisywanie pierwszych wierszy pliku Wypisywanie ostatnich linii pliku Uzyskiwanie informacji o trybie tworzenia nowych plików i katalogów 128 Spis tre(cid:316)ci (cid:95) 5 Kup książkęPoleć książkę Wy(cid:264)wietlanie atrybutów plików i katalogów Dodatkowe prawa dost(cid:246)pu do plików Sprawdzanie dodatkowych uprawnie(cid:254) do plików Wyszukiwanie danych w plikach 128 129 131 131 6. Midnight Commander .............................................................. 139 140 141 142 143 144 144 145 145 145 146 146 147 148 150 150 150 151 151 151 153 153 154 154 155 156 156 Podgl(cid:241)d plików tekstowych Edycja pliku tekstowego Edytowanie pliku tekstowego Tworzenie nowego pliku Otwieranie pliku Wstawianie tre(cid:264)ci z innego pliku Przechodzenie na pocz(cid:241)tek i koniec dokumentu Wstawianie i nadpisywanie Cofanie Kopiowanie tekstu Przenoszenie tekstu Zast(cid:246)powanie tekstu Wyszukiwanie w tek(cid:264)cie Przechodzenie do odpowiedniej linii Wstawianie symbolu Od(cid:264)wie(cid:276)anie ekranu Wstawianie aktualnej daty i godziny Wstawianie wyniku wykonania polecenia konsoli Opcje ogólne Tryb zapisu Kolorowanie tekstu Zapisywanie ustawie(cid:254) Kopiowanie katalogów i plików Przenoszenie katalogów i plików Tworzenie katalogu Usuwanie plików i katalogów 6 (cid:95) Spis tre(cid:316)ci Kup książkęPoleć książkę Zaznaczanie grupy plików i katalogów Lewe i prawe okno Porz(cid:241)dek sortowania Widok filtrowany Zmiana praw dost(cid:246)pu do plików i katalogów Zmiana w(cid:228)a(cid:264)ciciela i grupy plików Szybkie przechodzenie do katalogu Wyszukiwanie plików Zamiana paneli Wy(cid:264)wietlanie wielko(cid:264)ci katalogów Ustawienia programu Uk(cid:228)ad programu Potwierdzanie Zapisywanie w(cid:228)asnych ustawie(cid:254) Ko(cid:254)czenie pracy programu 157 157 159 160 160 161 162 162 164 164 165 166 167 168 168 Skorowidz .................................................................................169 Spis tre(cid:316)ci (cid:95) 7 Kup książkęPoleć książkę 8 (cid:95) Spis tre(cid:316)ci Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:293) 4. Tworzenie skryptów pow(cid:293)oki Rozdzia(cid:293) 4. Tworzenie skryptów pow(cid:293)oki Pisanie skryptów pow(cid:228)oki to programowanie odpowiednich instrukcji — programów, które usprawniaj(cid:241) wykonywanie wielu czynno(cid:264)ci. Skrypty pow(cid:228)oki obs(cid:228)uguj(cid:241) zmienne, instrukcje warun- kowe, p(cid:246)tle i wiele innych przydatnych elementów. Skrypty pow(cid:228)oki to po prostu zgrupowane polecenia zapisane w jednym pliku. Podobnie jak przy wpisywaniu polece(cid:254) w okienku terminala, powiniene(cid:264) pami(cid:246)ta(cid:232) o tym, jak b(cid:246)d(cid:241) one wpisywane do pliku. Pami(cid:246)taj o tym, (cid:276)e ka(cid:276)da nowa linia to nowe polecenie, wi(cid:246)c nie mo(cid:276)na zapisywa(cid:232) polecenia w dwóch liniach. Na przyk(cid:228)ad — aby wy(cid:264)wietli(cid:232) list(cid:246) zawarto(cid:264)ci swojego katalogu g(cid:228)ównego, ca(cid:228)e polecenie trzeba zapisa(cid:232) w jednej linii, poniewa(cid:276) zapisanie go w dwóch lub wi(cid:246)cej liniach spowoduje b(cid:228)(cid:241)d. #!/bin/bash vdir /home/lukasz [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt razem 44 drwx------ 5 lukasz lukasz 4096 gru 29 19:50 Desktop drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Dokumenty drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Muzyka drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Obrazy -rw-r--r-- 1 lukasz lukasz 0 maj 24 13:04 pik.txt -rw-r--r-- 1 lukasz lukasz 7 maj 24 17:30 plik2.txt -rw-r--r-- 1 lukasz lukasz 7 maj 24 17:30 plik.txt drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Pobieranie -rwxrwxrwx 1 lukasz lukasz 32 cze 10 13:41 skrypt -rwxrwxrwx 1 lukasz lukasz 31 cze 10 13:41 skrypt~ drwx------ 6 lukasz lukasz 4096 maj 24 13:07 tmp drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Wideo ./skrypt: line 3: /home/lukasz: is a directory Poprawnie zapisany skrypt b(cid:246)dzie wygl(cid:241)da(cid:228) nast(cid:246)puj(cid:241)co: #!/bin/bash vdir /home/lukasz 102 (cid:95) Linux. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy Kup książkęPoleć książkę Wykonanie skryptu da po(cid:276)(cid:241)dany efekt — list(cid:246) zawarto(cid:264)ci kata- logu g(cid:228)ównego. [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt razem 44 drwx------ 5 lukasz lukasz 4096 gru 29 19:50 Desktop drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Dokumenty drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Muzyka drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Obrazy -rw-r--r-- 1 lukasz lukasz 0 maj 24 13:04 pik.txt -rw-r--r-- 1 lukasz lukasz 7 maj 24 17:30 plik2.txt -rw-r--r-- 1 lukasz lukasz 7 maj 24 17:30 plik.txt drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Pobieranie -rwxrwxrwx 1 lukasz lukasz 31 cze 10 13:41 skrypt -rwxrwxrwx 1 lukasz lukasz 29 cze 10 13:40 skrypt~ drwx------ 6 lukasz lukasz 4096 maj 24 13:07 tmp drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Wideo Skrypty pow(cid:228)oki musz(cid:241) zosta(cid:232) poprzedzone odpowiedni(cid:241) instruk- cj(cid:241) odwo(cid:228)uj(cid:241)c(cid:241) si(cid:246) do interpretera pow(cid:228)oki, której u(cid:276)ywamy. #!/bin/bash Dodatkowo plik taki musi mie(cid:232) prawa do wykonywania, które nale(cid:276)y nada(cid:232) mu za pomoc(cid:241) polecenia chmod (opisywanego we wcze(cid:264)niejszej cz(cid:246)(cid:264)ci ksi(cid:241)(cid:276)ki). [lukasz@localhost ~]$ chmod 777 skrypt W celu uruchomienia skryptu nale(cid:276)y odpowiednio go wywo(cid:228)a(cid:232). Zapiszmy skrypt w pliku skrypt. W takim przypadku mamy go w katalogu g(cid:228)ównym u(cid:276)ytkownika i aby go wywo(cid:228)a(cid:232), nie wystar- czy wpisa(cid:232) jego nazwy, gdy(cid:276) pow(cid:228)oka b(cid:246)dzie wyszukiwa(cid:228)a pole- cenia o takiej nazwie w (cid:264)cie(cid:276)kach wyszukiwania. Przed skryp- tem nale(cid:276)y wpisa(cid:232) pe(cid:228)n(cid:241) (cid:264)cie(cid:276)k(cid:246) dost(cid:246)pu do niego, zaczynaj(cid:241)c od znaku /, a gdy jeste(cid:264)my w katalogu, w którym jest umieszczony skrypt, wystarczy wpisa(cid:232) ./ (aktualny katalog, w którym znaj- duje si(cid:246) skrypt). W takim wypadku b(cid:246)dziemy mieli pewno(cid:264)(cid:232), (cid:276)e skrypt si(cid:246) uruchomi. [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt Rozdzia(cid:293) 4. Tworzenie skryptów pow(cid:293)oki (cid:95) 103 Kup książkęPoleć książkę Drugim sposobem uruchamiania skryptu jest u(cid:276)ycie pow(cid:228)oki i przekazanie do niej skryptu w formie argumentu. [lukasz@localhost ~]$ bash skrypt razem 44 drwx------ 5 lukasz lukasz 4096 gru 29 19:50 Desktop drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Dokumenty drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Muzyka drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Obrazy -rw-r--r-- 1 lukasz lukasz 0 maj 24 13:04 pik.txt -rw-r--r-- 1 lukasz lukasz 7 maj 24 17:30 plik2.txt -rw-r--r-- 1 lukasz lukasz 7 maj 24 17:30 plik.txt drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Pobieranie -rwxrwxrwx 1 lukasz lukasz 31 cze 10 13:42 skrypt -rwxrwxrwx 1 lukasz lukasz 32 cze 10 13:41 skrypt~ drwx------ 6 lukasz lukasz 4096 maj 24 13:07 tmp drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Wideo Trzecim sposobem uruchomienia skryptu w aktualnej pow(cid:228)oce jest u(cid:276)ycie znaku specjalnego. Dokonujemy tego za pomoc(cid:241) znaku .. [lukasz@localhost ~]$ . skrypt razem 44 drwx------ 5 lukasz lukasz 4096 gru 29 19:50 Desktop drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Dokumenty drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Muzyka drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Obrazy -rw-r--r-- 1 lukasz lukasz 0 maj 24 13:04 pik.txt -rw-r--r-- 1 lukasz lukasz 7 maj 24 17:30 plik2.txt -rw-r--r-- 1 lukasz lukasz 7 maj 24 17:30 plik.txt drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Pobieranie -rwxrwxrwx 1 lukasz lukasz 31 cze 10 13:42 skrypt -rwxrwxrwx 1 lukasz lukasz 32 cze 10 13:41 skrypt~ drwx------ 6 lukasz lukasz 4096 maj 24 13:07 tmp drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Wideo Zmienne Zmienne to elementy, które mog(cid:241) przechowywa(cid:232) warto(cid:264)ci. W pow(cid:228)oce istniej(cid:241) zmienne mog(cid:241)ce przechowywa(cid:232) warto(cid:264)ci logiczne, tekst i liczby. Nie trzeba deklarowa(cid:232) typu zmiennej na samym pocz(cid:241)tku skryptu — wystarczy poda(cid:232) dla niej warto(cid:264)(cid:232) podczas wpisywania skryptu. 104 (cid:95) Linux. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy Kup książkęPoleć książkę Zmienn(cid:241) definiuje przypisywana do niej warto(cid:264)(cid:232). Warto(cid:264)(cid:232) do zmiennej najlepiej wpisywa(cid:232) w cudzys(cid:228)owach (przy pó(cid:274)niejszych manipulacjach jej warto(cid:264)ci(cid:241) lub próbach u(cid:276)ycia w innym miejscu skryptu cudzys(cid:228)ów zabezpiecza nas przed wyst(cid:241)pieniem b(cid:228)(cid:246)du). Zadeklarujmy zmienn(cid:241) nazywaj(cid:241)c(cid:241) si(cid:246) zmienna i zawieraj(cid:241)c(cid:241) s(cid:228)owo tekst. #!/bin/bash zmienna= tekst Jak wida(cid:232), zmienna jest zwyk(cid:228)ym tekstem. Przy jej deklarowaniu nie trzeba dodawa(cid:232) (cid:276)adnych znaków specjalnych przed czy za ni(cid:241). #!/bin/bash zmienna= tekst echo zmienna Przy wy(cid:264)wietlaniu warto(cid:264)ci zapisanej w zmiennej nale(cid:276)y poprze- dzi(cid:232) j(cid:241) znakiem dolara „$”, aby wy(cid:264)wietlanie zadzia(cid:228)a(cid:228)o, to zna- czy aby wy(cid:264)wietli(cid:228)a si(cid:246) jej warto(cid:264)(cid:232), a nie nazwa zmiennej. #!/bin/bash zmienna= tekst echo $zmienna Gdyby(cid:264)my nie dodali znaku dolara przed nazw(cid:241) zmiennej w instrukcji echo, po wywo(cid:228)aniu tego skryptu zosta(cid:228)aby wy(cid:264)wie- tlona na ekranie warto(cid:264)(cid:232) tekst zamiast warto(cid:264)ci zmienna. [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt zmienna Skrypt bez dodania znaku dolara przed nazw(cid:238) zmiennej [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt tekst Skrypt ze znakiem dolara przed nazw(cid:238) zmiennej Wypisywanie tekstu na ekranie u(cid:348)ytkownika Do wypisywania tekstu u(cid:276)ywamy kilku polece(cid:254), spo(cid:264)ród których najpopularniejszym jest echo. Rozdzia(cid:293) 4. Tworzenie skryptów pow(cid:293)oki (cid:95) 105 Kup książkęPoleć książkę W celu wypisania tekstu na ekranie u(cid:276)ytkownika po poleceniu echo deklarujemy tekst, który zostanie wy(cid:264)wietlony po wy- wo(cid:228)aniu skryptu. #!/bin/bash echo To jest tekst Po wywo(cid:228)aniu tego skryptu otrzymamy rezultat: [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt To jest tekst -n Zastosowanie tego parametru nie doprowadzi do wypisania na ko(cid:254)cu linii znaku nowej linii, dzi(cid:246)ki czemu wszystkie informacje zostan(cid:241) wypisane w jednym wierszu. #!/bin/bash echo -n To jest tekst echo To jest tekst [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt To jest tekstTo jest tekst -e Za pomoc(cid:241) tego parametru mo(cid:276)na rozpozna(cid:232) i interpre- towa(cid:232) wszystkie znaki specjalne wpisywane przez nas do skryptu. Znaki specjalne deklaruje si(cid:246) przez poprzedzenie ich znakiem backslasha. #!/bin/bash echo -e To jest teksta [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt To jest tekst -E Zastosowanie tego parametru powoduje nieinterpretowanie znaków specjalnych we wpisywanym tek(cid:264)cie i pomini(cid:246)cie ich wykonania. #!/bin/bash echo -E To jest teksta [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt To jest teksta 106 (cid:95) Linux. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy Kup książkęPoleć książkę a Zastosowanie tego parametru powoduje pojawienie si(cid:246) alarmu w postaci sygna(cid:228)u d(cid:274)wi(cid:246)kowego. #!/bin/bash echo -e To jest teksta  Wykorzystanie tego parametru po wypisaniu tekstu pozwala przesun(cid:241)(cid:232) kursor o jeden znak bli(cid:276)ej pocz(cid:241)tku tekstu. #!/bin/bash echo -e To jest tekst c Zastosowanie tego parametru powoduje niewypisanie znaku nowego wiersza na ko(cid:254)cu linii. #!/bin/bash echo -e To jest tekstc f Zastosowanie tego parametru powoduje wysuni(cid:246)cie strony i zmian(cid:246) miejsca kursora w tek(cid:264)cie. #!/bin/bash echo -e To jest tekstf Zastosowanie tego parametru powoduje pojawienie si(cid:246) nowego wiersza po zako(cid:254)czeniu wypisywania tekstu. #!/bin/bash echo -e To jest tekst Zastosowanie tego parametru powoduje powrót karetki do pocz(cid:241)tku linii. #!/bin/bash echo -e To jest tekst Zastosowanie tego parametru powoduje pojawienie si(cid:246) znaku tabulacji w poziomie. #!/bin/bash echo -e To jest tekst v Zastosowanie tego parametru powoduje pojawienie si(cid:246) tabu- lacji w pionie. Rozdzia(cid:293) 4. Tworzenie skryptów pow(cid:293)oki (cid:95) 107 Kup książkęPoleć książkę #!/bin/bash echo -e To jest tekstv \ Parametr ten s(cid:228)u(cid:276)y do wypisania znaku backslasha. #!/bin/bash echo -e To jest tekst\ Zastosowanie tego parametru pozwala na wypisanie poje- dynczego cudzys(cid:228)owu. #!/bin/bash echo -e To jest tekst ” Zastosowanie tego parametru pozwala na wypisanie podwój- nego cudzys(cid:228)owu. #!/bin/bash echo -e To jest tekst” nn Zastosowanie tego parametru ten pozwala na wypisanie znaku z tabeli kodów ASCII o ósemkowej notacji. #!/bin/bash echo -e To jest tekst nn Warto(cid:316)ci logiczne W pow(cid:228)oce — tak jak w ka(cid:276)dym innym j(cid:246)zyku programowania — wyst(cid:246)puj(cid:241) warto(cid:264)ci logiczne, czyli warto(cid:264)ci TRUE lub FALSE. W systemie warto(cid:264)(cid:232) 0 zawsze oznacza prawd(cid:246), czyli TRUE, a jaka- kolwiek inna warto(cid:264)(cid:232) oznacza fa(cid:228)sz, czyli warto(cid:264)(cid:232) FALSE. Wszystkie programy dzia(cid:228)aj(cid:241)ce w pow(cid:228)oce zwracaj(cid:241) informacj(cid:246) o tym, czy uda(cid:228)o im si(cid:246) poprawnie zako(cid:254)czy(cid:232) dzia(cid:228)anie. Warto(cid:264)(cid:232) ta jest umieszczana w specjalnej zmiennej $?. #!/bin/bash vdir /home/lukasz echo $? 108 (cid:95) Linux. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy Kup książkęPoleć książkę Zastosowanie tego programu powinno na ko(cid:254)cu doprowadzi(cid:232) do wy(cid:264)wietlenia liczby okre(cid:264)laj(cid:241)cej, czy powiod(cid:228)o si(cid:246) wy(cid:264)wietlenie zawarto(cid:264)ci katalogu, czy te(cid:276) nie. [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt razem 44 drwx------ 5 lukasz lukasz 4096 gru 29 19:50 Desktop drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Dokumenty drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Muzyka drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Obrazy -rw-r--r-- 1 lukasz lukasz 0 maj 24 13:04 pik.txt -rw-r--r-- 1 lukasz lukasz 7 maj 24 17:30 plik2.txt -rw-r--r-- 1 lukasz lukasz 7 maj 24 17:30 plik.txt drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Pobieranie -rwxrwxrwx 1 lukasz lukasz 39 cze 11 18:30 skrypt -rwxrwxrwx 1 lukasz lukasz 34 cze 11 18:20 skrypt~ drwx------ 6 lukasz lukasz 4096 maj 24 13:07 tmp drwxrwxr-x 2 lukasz lukasz 4096 lis 24 2005 Wideo 0 Jak wida(cid:232) powy(cid:276)ej, katalog zosta(cid:228) wy(cid:264)wietlony i dlatego program zwróci(cid:228) warto(cid:264)(cid:232) TRUE, czyli liczb(cid:246) 0 na ko(cid:254)cu kodu. W przypadku niepowodzenia zwróci(cid:228)by warto(cid:264)(cid:232) 1, tak jak poni(cid:276)ej. [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt vdir: /home/lukasz2: Nie ma takiego pliku ani katalogu 1 Polecenie test Polecenie test s(cid:228)u(cid:276)y do porównywania liczb lub ci(cid:241)gów zna- ków i wpisywania do zmiennej warto(cid:264)ci porównania. -d Za pomoc(cid:241) tego parametru sprawdzamy, czy plik o podanej nazwie jest katalogiem. #!/bin/bash test -d plik.txt echo $? [lukasz@localhost ~]$ ./skrypt 1 Rozdzia(cid:293) 4. Tworzenie skryptów pow(cid:293)oki (cid:95) 109 Kup książkęPoleć książkę Skorowidz A administrowanie systemem, 95 aktualizacja daty i czasu, 79 alias, 54 argumenty pobierane z wiersza pow(cid:228)oki, 118 C czyszczenie terminala, 71 D demony us(cid:228)ug, 96 dodatkowe prawa dost(cid:246)pu do plików, 129 dodawanie nowego u(cid:276)ytkownika, 98 dyski i partycje w systemie, 23–24 F format numeryczny zapisu praw dost(cid:246)pu, 50–51 grupy, 100 G H historia polece(cid:254) u(cid:276)ytych w pow(cid:228)oce, 125 I informacje o ilo(cid:264)ci wolnego miejsca na partycjach, 67 o obecnie zalogowanym u(cid:276)ytkowniku, 77 o pami(cid:246)ci systemowej, 77 o sprz(cid:246)cie, 74 o trybie tworzenia nowych plików i katalogów, 128 o typie pliku, 56 o u(cid:276)ytkowniku, 76 instalacja systemu, 11–15 przy u(cid:276)yciu p(cid:228)yty DVD, 12 przy u(cid:276)yciu dyskietki, 12 instrukcja case, 115–116 if, 114–115 J j(cid:241)dro Linuksa, 10 K katalog /etc/rc.d, 97 katalog g(cid:228)ówny u(cid:276)ytkownika, 22–23 konto root, 20, 23 kontrolowanie wysy(cid:228)ania wiadomo(cid:264)ci, 84 kopiowanie plików i katalogów, 44 Skorowidz (cid:95) 169 Kup książkęPoleć książkę L listowanie zawarto(cid:264)ci katalogów, 26 logowanie si(cid:246) w trybie graficznym, 19 w trybie tekstowym, 18 M Midnight Commander, 139–140 cofanie, 145 edycja pliku tekstowego w programie, 141 edytowanie pliku tekstowego, 142 emulacja klawiszy, 152 kolorowanie tekstu, 153 konfiguracja opcji ogólnych, 151–153 ko(cid:254)czenie pracy programu, 168 kopiowanie katalogów i plików, 154–155 kopiowanie tekstu, 146 napis zach(cid:246)ty, 167 obliczanie obj(cid:246)to(cid:264)ci danych na dysku, 166 od(cid:264)wie(cid:276)anie ekranu, 150 otwieranie pliku, 144 podgl(cid:241)d plików tekstowych, 140 podgl(cid:241)d plików, 157 pod(cid:264)wietlanie sk(cid:228)adniowe, 153 porz(cid:241)dek sortowania, 159–160 przechodzenie do odpowiedniej linii, 150 przechodzenie na pocz(cid:241)tek i koniec dokumentu, 145 przenoszenie katalogów i plików, 155 przenoszenie tekstu, 146 szybka zmiana katalogu, 162 tryb wy(cid:264)wietlania okien, 157–159 tryb zapisu, 153 tworzenie katalogu, 156 tworzenie nowego pliku, 143 uk(cid:228)ad programu, 166–167 ustawienia programu, 165 usuwanie plików i katalogów, 156 wewn(cid:246)trzna przegl(cid:241)darka, 166 wewn(cid:246)trzny editor, 166 widok filtrowany, 160 wstawianie aktualnej daty i godziny, 151 wstawianie i nadpisywanie, 145 wstawianie symbolu, 150 wstawianie tre(cid:264)ci z innego pliku, 144 wstawianie wyniku wykonania polecenia konsoli, 151 wy(cid:228)(cid:241)czanie powiadomie(cid:254), 167 wyszukiwanie plików, 162–164 wyszukiwanie w tek(cid:264)cie, 148–149 wy(cid:264)wietlanie rozmiarów katalogów, 164 zamiana paneli, 164 zapisywanie ustawie(cid:254), 154 zapisywanie w(cid:228)asnych ustawie(cid:254), 168 zast(cid:246)powanie tekstu, 147–148 zaznaczanie grupy plików i katalogów, 157 zmiana praw dost(cid:246)pu do plików i katalogów, 160–161 zmiana w(cid:228)a(cid:264)ciciela i grupy plików, 161–162 montowanie systemów plików, 71 170 (cid:95) Linux. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy Kup książkęPoleć książkę N nadawanie praw dost(cid:246)pu do plików i katalogów, 50 nazwy plików i katalogów, 25–26 O odmontowywanie systemów plików, 71 open source, 10 P partycja /home, 14 /swap, 14–15 g(cid:228)ówna, 14 p(cid:246)tla for, 117 until, 116 while, 116 plik /etc/inittab, 95 podstawowe wyra(cid:276)enia regularne, 136, 149 pokazywanie lub ustawianie nazwy hosta systemowego, 89 polecenie adduser, 98 alias, 54 apropos., 101 arch, 74 break, 117 cal, 78 cat, 41 cd, 35–36 chattr, 129–130 chmod, 50 chown, 57 clear, 71 cmp, 66 continue, 118 cp, 44 date, 79–84 df, 67 dir, 27 du, 68 echo, 105–106 file, 56 find, 59 finger, 76 free, 77 grep, 131–138 groupadd,100 groupdel, 101 head, 126 history, 125 host, 92 hostname, 89 ifconfig, 91 less, 70 ln, 53 ls, 28, 68 mesg, 84 mkdir, 37 more, 70 mount, 71 mv, 48 passwd, 55 ping, 93 ps, 97 rm, 38, 40 rmdir, 38–39 ssh, 120 su, 74 tail, 127 test, 109 touch, 39, 42 umask, 128 uname, 74 Skorowidz (cid:95) 171 Kup książkęPoleć książkę polecenie uptime, 94 users, 88 vdir, 27–28 wall, 85 who, 88 whois, 93 write, 84 ponowne uruchamianie komputera, 20 porównywanie plików lub zakresów bajtów, 66 poziom uruchomienia system, 95 przechodzenie pomi(cid:246)dzy katalogami, 35–37 przegl(cid:241)danie kalendarza, 78 prze(cid:228)(cid:241)czanie si(cid:246) na konto innego u(cid:276)ytkownika, 73 przenoszenie plików i katalogów oraz zmiana ich nazwy, 48 R rozpoznanie typu elementu, 30 rozszerzenia plików i katalogów, 25 rozszerzone wyra(cid:276)enia regularne, 136 S skrypty pow(cid:228)oki, 102–104 sprawdzanie dodatkowych uprawnie(cid:254) do plików, 131 rejestracji domeny, 93 dost(cid:246)pno(cid:264)ci hosta, 93 SSH, 120 strony MAN, 24 struktura katalogu g(cid:228)ównego, 21–22 symbole oznaczaj(cid:241)ce typy elementów, 30 system plików, 24 praw dost(cid:246)pu w systemie Linux, 30–32 szukanie (cid:228)a(cid:254)cuchów w bazie whatis, 101 (cid:315) (cid:264)rodowisko graficzne, 16–17 pracy, 16 T Torvalds Linus, 10 tworzenie aliasów, 54 dowi(cid:241)za(cid:254) symbolicznych, 53 katalogów, 37 partycji, 14 plików, 39 U uruchamianie komputera w systemie Linux, 16 programu Terminal, 17 us(cid:228)ugi, 96 ustalanie parametrów interfejsu sieciowego, 91 rozmiaru pliku lub katalogu, 68 ustawianie demonów do startu, 97 ustalanie parametrów interfejsu sieciowego usuwanie katalogów, 38 plików, 40 172 (cid:95) Linux. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy Kup książkęPoleć książkę wysy(cid:228)anie komunikatów do wszystkich sieci z pliku tekstowego, 85 wiadomo(cid:264)ci do innego u(cid:276)ytkownika, 84 wiadomo(cid:264)ci z pliku tekstowego, 85 wyszukiwanie danych w plikach, 131 nazwy lub adresu IP zdalnego komputera, 92 plików i katalogów, 59 Z zatrzymanie us(cid:228)ugi, 96 zmiana dat modyfikacji plików i dost(cid:246)pu do nich, 42 has(cid:228)a, 55 pow(cid:228)oki, 56 w(cid:228)a(cid:264)ciciela i grupy pliku, 57 zmienna $?, 108 zmienne, 104–105 znaki steruj(cid:241)ce, 150 W warto(cid:264)ci logiczne, 108 wybór dystrybucji, 11 trybu instalacji, 14 wy(cid:228)(cid:241)czanie komputera, 19–20 wypisywanie ostatnich linii pliku, 127 pierwszych wierszy pliku, 126 tekstu na ekranie u(cid:276)ytkownika, 105 wy(cid:264)wietlanie aktualnej (cid:264)cie(cid:276)ki, 73 aktualnie zalogowanych u(cid:276)ytkowników, 88 atrybutów plików i katalogów, 128 czasu, jaki up(cid:228)yn(cid:241)(cid:228) od uruchomienia systemu, 94 parametrów interfejsu sieciowego, 91 listy u(cid:276)ytkowników w systemie, 88 ostatnio zalogowanych u(cid:276)ytkowników, 86 swojej nazwy u(cid:276)ytkownika, 89 informacji o dzia(cid:228)aj(cid:241)cych us(cid:228)ugach, 97 zawarto(cid:264)ci pliku, 41–42 Skorowidz (cid:95) 173 Kup książkęPoleć książkę 174 (cid:95) Linux. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Linux. Komendy i polecenia. Wydanie IV rozszerzone
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: