Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00166 005055 18491059 na godz. na dobę w sumie
Linux. Kurs - książka
Linux. Kurs - książka
Autor: Liczba stron: 280
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-425-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> linux
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zamiast długich tekstów -- rysunki z dokładnymi objaśnieniami.
Samodzielna nauka nigdy nie była tak prosta

Nazwa 'Linux' obiła Ci się zapewne o uszy. Wiesz pewnie, że jest to system operacyjny dostępny zupełnie za darmo; bezpieczny i stabilny, ale też trudny i nieprzystępny dla nowicjuszy. Jednak Linux cały czas ewoluuje i zmienia swoje oblicze. Najnowsze dystrybucje tego systemu są nie tylko coraz łatwiejsze w obsłudze, ale także coraz lepiej zaopatrzone w dodatkowe oprogramowanie. Obecnie w Linuksie możesz zrobić wszystko, co do tej pory robiłeś w Windows, oszczędzając pieniądze i nie martwiąc się, że system zawiesi się, a Twoja praca pójdzie na marne.

Książka 'Linux. Kurs' to nowoczesny podręcznik, dzięki któremu w krótkim czasie poznasz fascynujący świat Linuksa i nauczysz się w nim poruszać. Jest to pozycja skierowana do początkujących użytkowników, nie mających większego doświadczenia w obsłudze komputera. Z książki możesz korzystać bez pomocy nauczyciela. Krótkie rozdziały, które możesz przeczytać w ciągu kilkunastu minut, pokazują krok po kroku jakie czynności należy wykonywać, aby osiągnąć zamierzony efekt. Książka napisana została w oparciu o system Red Hat Linux 9.

Poznasz:

Książki wydawnictwa Helion z serii 'Kurs' skierowane są do początkujących użytkowników komputerów, którzy chcą w krótkim czasie nabyć praktycznych umiejętności przydatnych w karierze zawodowej i codziennej pracy. Napisane przystępnym językiem i bogato ilustrowane, są wspaniałą pomocą w samodzielnej nauce. Wszystkie opisywane programy zostały umieszczone na płycie CD dołączonej do książki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI Linux. Kurs KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE Autor: Piotr Czarny ISBN: 83-7361-425-7 Format: 180x235, stron: 280 ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Zamiast d³ugich tekstów --- rysunki z dok³adnymi objanieniami. Samodzielna nauka nigdy nie by³a tak prosta Nazwa „Linux” obi³a Ci siê zapewne o uszy. Wiesz pewnie, ¿e jest to system operacyjny dostêpny zupe³nie za darmo; bezpieczny i stabilny, ale te¿ trudny i nieprzystêpny dla nowicjuszy. Jednak Linux ca³y czas ewoluuje i zmienia swoje oblicze. Najnowsze dystrybucje tego systemu s¹ nie tylko coraz ³atwiejsze w obs³udze, ale tak¿e coraz lepiej zaopatrzone w dodatkowe oprogramowanie. Obecnie w Linuksie mo¿esz zrobiæ wszystko, co do tej pory robi³eġ w Windows, oszczêdzaj¹c pieni¹dze i nie martwi¹c siê, ¿e system zawiesi siê, a Twoja praca pójdzie na marne. Ksi¹¿ka „Linux. Kurs” to nowoczesny podrêcznik, dziêki któremu w krótkim czasie poznasz fascynuj¹cy ġwiat Linuksa i nauczysz siê w nim poruszaæ. Jest to pozycja skierowana do pocz¹tkuj¹cych u¿ytkowników, nie maj¹cych wiêkszego doġwiadczenia w obs³udze komputera. Z ksi¹¿ki mo¿esz korzystaæ bez pomocy nauczyciela. Krótkie rozdzia³y, które mo¿esz przeczytaæ w ci¹gu kilkunastu minut, pokazuj¹ krok po kroku jakie czynnoġci nale¿y wykonywaæ, aby osi¹gn¹æ zamierzony efekt. Poznasz: • Podstawy pracy z Linuksem • Pliki i foldery w Linuksie • Konfiguracjê sprzêtu • Korzystanie z poczty elektronicznej i stron WWW • Nagrywanie p³yt CD-R w Linuksie • Tworzenie grafiki w programie GIMP • OpenOffice — linuksowy odpowiednik MS Office Ksi¹¿ki wydawnictwa Helion z serii „Kurs” skierowane s¹ do pocz¹tkuj¹cych u¿ytkowników komputerów, którzy chc¹ w krótkim czasie nabyæ praktycznych umiejêtnoġci przydatnych w karierze zawodowej i codziennej pracy. Napisane przystêpnym jêzykiem i bogato ilustrowane, s¹ wspania³¹ pomoc¹ w samodzielnej nauce. Wszystkie opisywane programy zosta³y umieszczone na p³ycie CD do³¹czonej do ksi¹¿ki. Spis treści Wstęp...................................................z...................................................z.................... ............................ 7 Rozdział 1. Pierwsza sesja ...................................................z...................................................z............................23 Nazwy użytkowników i hasła...................................................k..........................................24 Załadowanie systemu ...................................................k...................................................k....25 .......26 Logowanie...................................................k...................................................k................ Terminal...................................................k...................................................k................. .........27 Łatwo dostępny Terminal...................................................k................................................28 Nowe konto użytkownika ...................................................k...............................................29 Problemy ze zmianą hasła ...................................................k............................................... 31 Udana zmiana hasła ...................................................k...................................................k...... 33 Podsumowanie...................................................k...................................................k............. ..34 Rozdział 2. Karta grafiki i monitor ...................................................z.............................................................35 Testowanie i konfiguracja sprzętu...................................................k..................................37 Podsumowanie...................................................k...................................................k............. ..42 Rozdział 3. Wygląd ekranu...................................................z...................................................z. ..........................43 Pulpit wirtualnego biurka ...................................................k...............................................45 Okna — kameleony ...................................................k...................................................k......49 Kolekcja wygaszaczy...................................................k...................................................k......51 Podsumowanie...................................................k...................................................k............. ..52 Rozdział 4. Pulpit i foldery ...................................................z.............................................................................53 ............56 Pulpit ...................................................k...................................................k................... Panel ...................................................k...................................................k.................... ............57 Uprzywilejowane programy ...................................................k............................................58 Uruchamianie aplikacji ...................................................k...................................................k59 Centrum sterowania...................................................k...................................................k...... 61 Wygodne uruchamianie programów...................................................k............................. 63 Skrót na panelu ...................................................k...................................................k.......... ....65 Usuwanie skrótów ...................................................k...................................................k.........66 4 Spis treści Aplikacje uruchamiane w tym samym obszarze roboczym ..........................................68 Folder użytkownika...................................................k...................................................k.......72 Podsumowanie...................................................k...................................................k............. ..73 Rozdział 5. Mysz i klawiatura...................................................z........................................................................75 ............76 Mysz...................................................k...................................................k..................... ........78 Klawiatura...................................................k...................................................k............... Podsumowanie...................................................k...................................................k............. .. 81 Rozdział 6. Dostęp do plików i folderów ...................................................z................................................83 Korzystanie z napędów dyskietek i CD-ROM ...................................................k.............86 Formatowanie dyskietki ...................................................k..................................................89 Foldery...................................................k...................................................k.................. ........... 91 Właściwości foldera...................................................k...................................................k...... .92 Zmiana praw do zasobów...................................................k................................................94 Przeglądanie partycji Windows ...................................................k......................................98 Podsumowanie...................................................k...................................................k.............101 Rozdział 7. Nagrywanie płyt CD...................................................z...............................................................103 Blokowanie automatycznego montowania napędu CD..............................................104 Automatyczne montowanie napędu CD...................................................k.................... 105 Nagrywanie płyt CD...................................................k...................................................k.... 106 Podsumowanie...................................................k...................................................k.............110 Rozdział 8. Drukarka ...................................................z...................................................z...... .............................111 Instalowanie drukarki ...................................................k...................................................k. 112 Testowanie drukarki...................................................k...................................................k.....115 Zmiana jakości wydruku ...................................................k............................................... 117 Zmiana formatu papieru...................................................k............................................... 119 Zmiana szerokości marginesów...................................................k.................................... 121 Podsumowanie...................................................k...................................................k.............123 Rozdział 9. Dostęp do internetu...................................................z...............................................................125 Połączenie za pośrednictwem modemu ...................................................k...................... 126 Połączenie za pośrednictwem telewizji kablowej ...................................................k.......129 Podsumowanie...................................................k...................................................k.............132 Rozdział 10. Mozilla ...................................................z...................................................z...... .................................133 Budzenie Mozilli ...................................................k...................................................k.........134 Twoje ulubione strony ...................................................k...................................................k 136 Edycja opisu zakładki...................................................k...................................................k.. 137 Zapisywanie zakładek do pliku...................................................k..................................... 138 ... 139 Strona startowa...................................................k...................................................k.......... ........142 Historia ...................................................k...................................................k................. Powiększenie...................................................k...................................................k............. .... 143 Podsumowanie...................................................k...................................................k.............145 Rozdział 11. Bezpieczny Outlook...................................................z...............................................................147 Jak uruchomić Evolution...................................................k..............................................148 Uruchamianie programu Evolution ...................................................k........................... 153 ... 154 Ludzie listy piszą...................................................k...................................................k....... Spis treści 5 Wizyta listonosza...................................................k...................................................k........ Czytamy listy wysłane ...................................................k...................................................k. 156 Kalendarz...................................................k...................................................k................ ...... 157 Usuwanie wpisu ...................................................k...................................................k...........160 Wyświetlanie innego dnia ...................................................k..............................................161 Kalendarz tygodniowy...................................................k...................................................k 162 Konfiguracja programu...................................................k................................................. 163 Wizytownik ...................................................k...................................................k............... ... 165 Podsumowanie...................................................k...................................................k.............166 . 155 Rozdział 12. Darmowy Office ...................................................z.......................................................................167 Konfiguracja OpenOffice ...................................................k............................................. 169 Nowy dokument tekstowy z szablonu...................................................k.........................174 Tworzenie nowego dokumentu za pomocą AutoPilota .............................................. 175 Wpisywanie tekstu ...................................................k...................................................k....... 176 Formatowanie tekstu...................................................k...................................................k...177 Zapisywanie dokumentu ...................................................k...............................................179 Wczytywanie dokumentu...................................................k..............................................180 Wstawianie tabeli...................................................k...................................................k........ . 181 Wstawianie obrazka do dokumentu ...................................................k............................182 Arkusz kalkulacyjny ...................................................k...................................................k.... 183 Zapisywanie dokumentu w formacie pdf ...................................................k................... 186 Podsumowanie...................................................k...................................................k.............190 Rozdział 13. Zarządzanie pakietami ...................................................z..........................................................191 Package Management Tool ...................................................k...........................................192 Podsumowanie...................................................k...................................................k.............197 Rozdział 14. Midnight Commander...................................................z...........................................................199 Uruchamianie MC ...................................................k...................................................k......201 Tryb wyświetlania ...................................................k...................................................k........202 ..203 Szybki podgląd...................................................k...................................................k........... ......204 Informacje...................................................k...................................................k............... FTP...................................................k...................................................k...................... ...........205 Drzewo katalogów ...................................................k...................................................k.......206 Wyszukiwanie plików ...................................................k...................................................k.207 Zmiana uprawnień ...................................................k...................................................k......208 Tworzenie folderów...................................................k...................................................k.....209 Usuwanie folderów...................................................k...................................................k......210 Podsumowanie...................................................k...................................................k.............211 Rozdział 15. GIMP...................................................z...................................................z......... ..................................213 ..214 Nowy obrazek...................................................k...................................................k............. ....216 Zapisywanie ...................................................k...................................................k.............. Okno Warstwy, kanały i ścieżki...................................................k....................................217 Właściwości narzędzi ...................................................k...................................................k..218 Malowanie pędzlem ...................................................k...................................................k....219 Malowanie ...................................................k...................................................k................ Wypełnienie...................................................k...................................................k.............. ... 220 ... 222 6 Spis treści ........ 224 Deseń ...................................................k...................................................k.................... Logo ...................................................k...................................................k..................... ......... 225 Elementy strony WWW...................................................k................................................ 226 Kula...................................................k...................................................k..................... .......... 227 Podsumowanie...................................................k...................................................k.............228 Rozdział 16. Sztuczki i chwyty...................................................z......................................................................229 Czyszczenie okna terminala...................................................k.......................................... 231 Dokumentacja poleceń ...................................................k..................................................232 Dostępne powłoki...................................................k...................................................k........233 ......234 Dziennik ...................................................k...................................................k................. Edytor vim ...................................................k...................................................k............... .....235 Edytor vim — wczytywanie dokumentu...................................................k.....................237 Finger...................................................k...................................................k................... ..........237 Informacja o komputerze...................................................k..............................................238 Katalog bieżący ...................................................k...................................................k.......... ..238 Katalog domowy...................................................k...................................................k..........238 Lista n wydanych poleceń...................................................k..............................................239 Lista wydanych poleceń ...................................................k.................................................239 Nowy użytkownik...................................................k...................................................k........240 Objętość podfolderów ...................................................k...................................................k242 ...........243 Ping ...................................................k...................................................k..................... Procesy...................................................k...................................................k.................. .........244 Skojarzenie dźwięków ze zdarzeniami...................................................k.........................245 Ścieżka poszukiwania — dodanie katalogu...................................................k................246 Ścieżka przeszukiwania...................................................k..................................................246 Terminal...................................................k...................................................k................. .......247 Typ powłoki...................................................k...................................................k.............. ....247 Uprawnienia roota ...................................................k...................................................k......248 Wersja systemu operacyjnego...................................................k........................................248 Wolne miejsce na dysku...................................................k.................................................249 Wysyłanie listu z terminala ...................................................k...........................................249 Wyświetlanie ekran po ekranie ...................................................k.....................................250 Wyświetlanie plików ukrytych...................................................k...................................... 251 Zawartość katalogu...................................................k...................................................k......252 Zawartość katalogu wraz z plikami ukrytymi ...................................................k............253 Zmienne środowiskowe ...................................................k.................................................253 Podsumowanie...................................................k...................................................k.............254 Dodatek A Jak zainstalować system Red Hat Linux 9...................................................z...................255 Cztery w jednym ...................................................k...................................................k..........257 Poznajemy komputer...................................................k...................................................k..258 Bezbłędne nośniki ...................................................k...................................................k....... 261 Dzielimy dysk na kawałki...................................................k..............................................264 Linuksie stań się ...................................................k...................................................k........ ...265 Nie wszystko stracone ...................................................k...................................................k.272 Podsumowanie...................................................k...................................................k.............273 Skorowidz...................................................z...................................................z................ .................275 ♦ ♦ Testowanie i konfiguracja sprzętu Podsumowanie Karta grafiki i monitor Karta grafiki i monitor Sterownik zawiera informacje o urządzeniu. Wybranie sterownika właściwego urządzenia powoduje, że można wykorzystać wszystkie funkcje, w które wyposażone jest urządzenie. Parametrami, które wpływają na wygląd wyświetlanego ob razu są: ♦ Rozdzielczość ekranu. Ekran składa się z dużej liczby punktów, zwanych pik selami. Są one na tyle małe, że obraz oglądany z pewnej odleg łości nie sprawia wrażenia nieciągłości. Im punktów jest więcej, tym dokładniej odwzorowane są kształty. Karty grafiki i monitory obsługują standardowe rozd zielczości ekranu: 640×480, 800×600, 1024×768 itd. Liczba przed znakiem × oznacza liczbę punktów w poziomie. Liczba za znakiem × oznacza liczbę punktów w pionie. ♦ Jako miara rozdzielczości używana jest liczba punktów na cal (ang. dot per inch, w skrócie dpi). Typowe rozdzielczości ekranów monitorów komputerowy ch wynoszą 72 lub 96 dpi. Rozdzielczość drukarki atramentow ej to około 300 dpi. Drukarki laserowe mają rozdzielczość rzędu 600 dpi i więc ej. ♦ Głębia kolorów (ang. Color Depth). W otaczającej nas rzeczywistości nie ma ograniczeń co do liczby istniejących kolorów. W komputerze każdy kolor to... sekwencja cyfr. Praktycznie nie używa się mniejszej liczby kolorów niż 16. Ilustracje w książce wykonane są w 256 odcieniach szarości. Im wyświetlanych kolorów może być więcej, tym barwy bardziej zbliżone do naturalnych. Rośnie jed nak liczba informacji, które ma przetworzyć komputer. Gdy ma on małą moc ob liczeniową lub prostą kartę grafiki, ustawienie zbyt dużej liczby kolorów sp owoduje powolne odświeżanie ekranu. 36 Karta grafiki i monitor ♦ Zakres częstotliwości odchylania pionowego (Vertical Sync Range) ma wpływ ma stabilność obrazu. Przy częstotliwościach 50 – 60 Hz obraz może drgać. Szczególnie jest to widoczne przy świetle jarzeniowym . Niestabilność obrazu jest męcząca dla wzroku. Zadowalające warunki pracy można uzyskać po ustawieniu częstotliwości odświeżania rzędu 75 – 80 Hz. Monitory dobr ej jakości umożliwiają wyświetlanie obrazu z częstotliwością odświeżania 120 Hz i wyższą. ♦ Częstotliwość odchylania poziomego (Horizontal Refresh Rate) określa ile tysięcy razy w ciągu sekundy plamka elektronów przesuwa się po ekra nie, rysując obraz. ♦ Z listy widocznej po lewej stronie okna Monitor Settings wybierz typ monitora. Po wybraniu typu monitora (Model Name) wczytane Praktyczny kurs Javazostaną: typ monitora oraz częstotliwość odchylania pionowego ( Vertical Refresh Rate). Nie zawsze w czasie instalacji wybrany zostanie opty malny sterownik. Czasami po zainstalowaniu systemu zmieniane są karta grafik i, monitor. W takich przypadkach trzeba skonfigurować sprzęt. System zawiera program lspci. Służy on do zbierania informacji o sprzęcie. Komun ikuje się on bezpośrednio z urządzeniem, a następnie wyświ etla szczegółowe dane o urządzeniu. Można je wykorzystać przy dobieraniu konfiguracji. Monitor i kartę grafiki można w systemie Linux konfig urować za pomocą programu redhat-config-xfree86. Testowanie i konfiguracja sprzętu 37 Testowanie i konfiguracja sprzętu Aby uzyskać informacje o właściwościach części składo wych komputera: 1 1. Zaloguj się do systemu i uruchom Terminal. Możesz w tym celu wykorzystać skrót utworzony na pulpicie. 2 2. W oknie terminala wpisz UDKPNUREKŌX i naciśnij klawisz Enter. Odszukaj informację dotyczącą karty grafiki. 38 Testowanie i konfiguracja sprzętu 3 3. Zebrane informacje wykorzystamy do sprawdzenia popr awności konfiguracji karty grafiki i monitora. Wpisz w terminalu poleceni e TGFJCVEQPHKIZHTGG. Naciśnij klawisz Enter. 4 4. Wyświetlone zostało okno Display settings. Pod miniaturą ekranu widoczny jest typ monitora. W polu Resolution pokazana jest bieżąca rozdzielczość. W polu Color Depth można odczytać liczbę wyświetlanych kolorów. Kliknij kartę Advanced. 5 5. Na karcie Advanced można odczytać szczegółowe informacje na temat monitora i karty grafiki. Kliknij widoczny w części Monitor przycisk Configure. 6 7 Testowanie i konfiguracja sprzętu 39 6. Z listy widocznej po lewej stronie okna Monitor Settings wybierz typ monitora. Po wybraniu typu monitora (Model Name) wczytane zostaną: zakres częstotliwości odchylania poziomego (Horizontal Sync Range) oraz częstotliwość odchylania pionowego (Vertical Refresh Rate). 8 7. Jeżeli nie znasz typu monitora, kliknij przycisk Probe Monitor. Program odczyta informację o monitorze i wybierze odpowiednie ustaw ienia. 8. Kliknij przycisk OK. Ustawienia dotyczące typu i parametrów monitora zo staną zapisane. 11 9 10 15 12 13 14 9. Ponownie zostało wyświetlone okno Display settings. Aby zmienić rozdzielczość monitora, kliknij widoczny w części Monitor przycisk Set DPI. 10. Rozwiń listę jednostek miary. Wybierz taką, której chcesz używać. 11. W polu Monitor Width wpisz szerokość ekranu. 12. W polu Monitor Height wpisz wysokość ekranu. 13. W linii Current resolution: widoczna jest bieżąca rozdzielczość ekranu. W przy kładzie jest to 93 punkty na cal. 14. Po kliknięciu przycisku Look up from monitor system odczyta dane z monitora. 15. Aby zapisać ustawienia, kliknij przycisk OK. 40 Testowanie i konfiguracja sprzętu 16. W celu zmiany parametrów karty grafiki kliknij przycisk Configure widoczny w części Video Card. 16 19 20 17 17. Na liście typów kart zaznaczony jest dotychczas używany. 18 21 18. Nazwa karty grafiki jest widoczna również w polu Video card type. 22 19. W polu Driver widoczna jest nazwa sterownika. Z wykazem dostępnych sterowników można się zapoznać po rozwinięciu listy Driver. 20. Jeżeli karta grafiki ma możliwość zmiany rozmiaru pamięci, np. przez wykorzystanie obszaru pamięci RAM, możesz zaznaczyć opcję Custom memory size, a następnie wybrać z listy rozmiar pamięci karty grafiki. 21. Domyślne parametry mogą zostać odczytane przez syste m z karty po kliknięciu przycisku Probe Videocard. 22. Aby zamknąć okno Video card settings i zapisać ustawienia, kliknij przycisk OK. 23 24 25 Testowanie i konfiguracja sprzętu 41 23. Jeżeli podczas konfiguracji zmienione zostały parametry karty graficznej lub monitora, na listach widocznych w oknie Dispaly Settings mogą być widoczne inne opcje niż przed konfiguracją. Rozwiń listę Resolution i wybierz z niej rozdzielczość ekranu. 24. Rozwiń listę Color Depth i wybierz z niej głębię kolorów. 25. Aby zapisać ustawienia i zamknąć okna, kliknij przycisk OK. 42 Podsumowanie Podsumowanie ♦ Co oznacza zapis 800×600? Jest to informacja o rozdzielczości ekranu komputera. Liczba przed znakiem x oznacza liczbę punktów w poziomie. Liczba za znakiem × oznacza liczbę punktów w pionie. ♦ Co oznaczają litery dpi? Jest to skrót od słów dot per inch. Termin ten określa liczbę punktów przypadającą na jeden cal. ♦ Z jaką częstotliwością powinien pracować monitor, aby nie było widoczne migotanie obrazu? Częstotliwość robocza nie powinna by ć mniejsza od 75 Hz. ♦ Jak nazywa się program służący do zbierania informac ji o urządzeniach zainstalowanych w systemie? Program ten nosi nazwę lspci. ♦ Jak nazywa się program przeznaczony do określania par ametrów pracy karty graficznej i monitora? Program ten nosi nazwę redhat-config-xfree86.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Linux. Kurs
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: