Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00232 006698 18479831 na godz. na dobę w sumie
Linux. Praktyczny kurs - książka
Linux. Praktyczny kurs - książka
Autor: Liczba stron: 312
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-726-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> linux
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przekonaj się, że nie taki Linux straszny, jak go malują

Czasy, w których Linux był domeną maniaków komputerowych, już minęły. Dziś staje się coraz popularniejszy i zaczyna zagrażać pozycji innych systemów operacyjnych. Graficzne narzędzia przeprowadzają użytkownika przez proces instalacji i konfiguracji systemu, a dostępne w sieci aplikacje pozwalają na zastosowanie Linuksa w firmach i w domach. Korzystając z niego, możemy przygotowywać dokumenty, buszować po internecie i grać. Czym więc Linux różni się od innych systemów operacyjnych? Ceną. Linux dostępny jest nieodpłatnie na licencji pozwalającej na nieograniczone jego użytkowanie. Nie grożą nam więc żadne konsekwencje za instalowanie go na kilku komputerach, nie musimy nic płacić za jego użytkowanie, a większość dostępnego dla niego oprogramowania kosztuje tyle, ile nośnik lub pobranie go z sieci.

Książka 'Linux. Praktyczny kurs' to bezbolesne wprowadzenie w świat Linuksa dla każdego, kto nie czuje się komputerowym guru, a chce poznać ten ciekawy system operacyjny. Dzięki zawartym w niej wiadomościom bez problemu zainstalujesz i skonfigurujesz Linuksa, nauczysz się nim administrować i wykorzystywać go w codziennej pracy. Wykonując zawarte w książce projekty, nauczysz się instalować oprogramowanie, korzystać z internetu, nagrywać płyty CD i DVD oraz wykorzystywać możliwości multimedialne Linuksa.

Jeśli sądzisz, że nie dasz rady opanować Linuksa, musisz przeczytać tę książkę. Na pewno zmienisz zdanie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Linux. Praktyczny kurs Autor: Rickford Grant T³umaczenie: Marek Pêtlicki ISBN: 83-7361-726-4 Tytu³ orygina³u: Linux for Non-Geeks Format: B5, stron: 312 Przekonaj siê, ¿e nie taki Linux straszny, jak go maluj¹ • Zainstaluj i skonfiguruj system • Wykorzystaj Linuksa do pracy i zabawy • Zainstaluj oprogramowanie i dodatkowe modu³y systemu Czasy, w których Linux by³ domen¹ maniaków komputerowych, ju¿ minê³y. Dziġ staje siê coraz popularniejszy i zaczyna zagra¿aæ pozycji innych systemów operacyjnych. Graficzne narzêdzia przeprowadzaj¹ u¿ytkownika przez proces instalacji i konfiguracji systemu, a dostêpne w sieci aplikacje pozwalaj¹ na zastosowanie Linuksa w firmach i w domach. Korzystaj¹c z niego, mo¿emy przygotowywaæ dokumenty, buszowaæ po internecie i graæ. Czym wiêc Linux ró¿ni siê od innych systemów operacyjnych? Cen¹. Linux dostêpny jest nieodp³atnie na licencji pozwalaj¹cej na nieograniczone jego u¿ytkowanie. Nie gro¿¹ nam wiêc ¿adne konsekwencje za instalowanie go na kilku komputerach, nie musimy nic p³aciæ za jego u¿ytkowanie, a wiêkszoġæ dostêpnego dla niego oprogramowania kosztuje tyle, ile noġnik lub pobranie go z sieci. Ksi¹¿ka „Linux. Praktyczny kurs” to bezbolesne wprowadzenie w ġwiat Linuksa dla ka¿dego, kto nie czuje siê komputerowym guru, a chce poznaæ ten ciekawy system operacyjny. Dziêki zawartym w niej wiadomoġciom bez problemu zainstalujesz i skonfigurujesz Linuksa, nauczysz siê nim administrowaæ i wykorzystywaæ go w codziennej pracy. Wykonuj¹c zawarte w ksi¹¿ce projekty, nauczysz siê instalowaæ oprogramowanie, korzystaæ z internetu, nagrywaæ p³yty CD i DVD oraz wykorzystywaæ mo¿liwoġci multimedialne Linuksa. • Instalacja, konfiguracja i aktualizacja Linuksa • Drukowanie • Archiwizowanie danych i odtwarzanie ich z kopii zapasowych • Instalowanie nowego oprogramowania z pakietów RPM • Korzystanie z trybu tekstowego • Pod³¹czanie urz¹dzeñ zewnêtrznych • Konfigurowanie multimediów w komputerze • Aplikacje graficzne i biurowe Jeġli s¹dzisz, ¿e nie dasz rady opanowaæ Linuksa, musisz przeczytaæ tê ksi¹¿kê. Na pewno zmienisz zdanie. Spis treści Wstęp ...................................................o.......................................... 13 Dla kogo przeznaczona jest ta książka? ...................................................z......................... 15 Podejście do zagadnienia...................................................z.............................................. 16 W jaki sposób korzystać z książki? ...................................................z.............................. 17 Konwencje zastosowane w książce ...................................................z.............................. 17 Kompatybilność wersji i aktualizacje...................................................z........................... 17 Rozdział 1. Jak zaprzyjaźnić się z pingwinem? ...................................................o. 19 Czym jest Linux? ...................................................z...................................................z...... 19 Kilka słów na temat pingwina ...................................................z...................................... 20 Dlaczego warto używać Linuksa? ...................................................z................................ 21 Czy chodzi wyłącznie o pieniądze?...................................................z........................ 22 Czy Linux jest naprawdę gotowy do pracy w środowisku biurowym?............................ 22 Co to jest dystrybucja? ...................................................z................................................. 22 Co to jest Fedora Core? ...................................................z................................................ 23 Czy Fedora Core różni się od Red Hat Linuksa? ...................................................z... 24 Dlaczego Fedora?...................................................z...................................................z 24 Zgodność sprzętowa ...................................................z...................................................z.. 25 Wymagania sprzętowe...................................................z.................................................. 26 Co dalej? ...................................................z...................................................z................... 27 Rozdział 2. Instalacja ...................................................o..................................... 29 Zabezpiecz się przed samym sobą...................................................z................................ 29 Konfiguracja jedno- i dwusystemowa ...................................................z.......................... 31 Przed instalacją: czy system uruchamia się z dysku CD.................................................. 32 Rozpoczynamy instalację ...................................................z............................................. 33 Instalacja wielosystemowa ...................................................z........................................... 38 Konfiguracja poinstalacyjna...................................................z......................................... 41 Rozdział 3. Nowy dom ...................................................o.................................... 43 Witaj na pulpicie GNOME...................................................z........................................... 44 Ikony na pulpicie...................................................z...................................................z....... 45 Śmietnik ...................................................z...................................................z.............. 45 Rozpocznij tutaj ...................................................z...................................................z.. 45 Folder użytkownika...................................................z................................................ 45 Nautilus ...................................................z...................................................z..................... 46 Nautilus jako przeglądarka obrazów ...................................................z...................... 46 Panel paska bocznego w Nautilusie ...................................................z....................... 47 Zakładki w Nautilusie ...................................................z............................................ 48 Modyfikacja uprawnień do plików i folderów w Nautilusie ..................................... 48 6 Linux. Praktyczny kurs Menu systemowe...................................................z...................................................z....... 50 Panele GNOME...................................................z...................................................z......... 52 Projekt 3A: modyfikacja panelów GNOME...................................................z................. 53 3A-1. Dodanie do panelu ikony zabezpieczenia ekranu ................................................ 54 3A-2. Dodanie do panelu ikony przeglądarki plików................................................ 54 3A-3. Usuwanie aktywatora z panelu...................................................z..................... 54 3A-4. Dodanie aktywatora programu do panelu...................................................z..... 55 3A-5. Przesuwanie ikon na panelu ...................................................z......................... 55 3A-6. Modyfikacja liczby obszarów na przełączniku obszarów roboczych.............. 55 3A-7. Dodawanie szuflady do panelu ...................................................z.................... 56 3A-8. Dodawanie aktywatorów do szuflady ...................................................z.......... 56 3A-9. Dodanie rybki do panelu ...................................................z.............................. 58 3A-10. Dodanie do panelu przycisku wymuszenia zamknięcia okna........................ 58 Więcej zabaw z panelem ...................................................z.............................................. 59 Coś dla wielbicieli Macintoshy ...................................................z.............................. 59 Pulpity wirtualne ...................................................z...................................................z....... 60 Projekt 3B. Zrzuty ekranu ...................................................z............................................ 61 3B-1. Zrzuty pełnoekranowe...................................................z.................................. 61 3B-2. Zapis zrzutów pojedynczych okien ...................................................z.............. 62 3B-3. Pobieranie zrzutów ekranu za pomocą programu GIMP................................. 62 Zamykanie systemu...................................................z...................................................z... 63 Rozdział 4. Po kolana w sieci ...................................................o......................... 65 Podłączanie sprzętu ...................................................z...................................................z... 65 Łącza szerokopasmowe...................................................z.......................................... 65 Połączenia bezprzewodowe...................................................z.................................... 66 Modemy wewnętrzne ...................................................z............................................. 66 Modemy zewnętrzne ...................................................z.............................................. 68 Sprawdzenie poprawności działania modemu...................................................z........ 68 Konfiguracja programu do połączeń internetowych KPPP........................................ 69 Łączenie i rozłączanie ...................................................z............................................ 72 Firefox, czyli przeglądarka WWW...................................................z............................... 72 Przeglądanie w panelach ...................................................z........................................ 73 Zarządzanie wyskakującymi okienkami...................................................z................. 74 Wykorzystanie Mozilli do tworzenia stron WWW ...................................................z 74 Poczta elektroniczna...................................................z...................................................z.. 76 Nowoczesna komunikacja z programem Gaim ...................................................z............ 77 Inne aplikacje internetowe...................................................z............................................ 78 Słownik ...................................................z...................................................z............... 78 gFTP...................................................z...................................................z.................... 78 X-Chat...................................................z...................................................z................. 79 Rozdział 5. Strojenie pingwina ...................................................o........................ 81 Eksperymenty z nowym kontem użytkownika ...................................................z............. 81 Projekt 5A. Dostosowanie elementów pulpitu ...................................................z............. 83 5A-1. Tworzenie folderów ...................................................z..................................... 83 5A-2. Dodawanie symboli do folderów ...................................................z................. 84 5A-3. Ustawianie tła okien i dalszy ciąg zabawy symbolami.................................... 85 5A-4. Wzbogacanie paska bocznego i symbole raz jeszcze ...................................... 85 5A-5. Zmiana tła pulpitu ...................................................z........................................ 87 5A-6. Zmiana ramek okien, elementów sterujących i zestawów ikon....................... 90 5A-7. Instalowanie dodatkowych motywów obramowań okien, elementów sterujących oraz ikon...................................................z................ 92 Spis treści 7 Zmiana stylu ekranu logowania...................................................z.................................... 93 Pobieranie motywu ekranu logowania ...................................................z................... 94 Instalacja motywu ekranu logowania ...................................................z..................... 94 Wybór wygaszacza ekranu ...................................................z........................................... 95 Dźwięki systemowe...................................................z...................................................z... 95 Motywy Firefoksa ...................................................z...................................................z..... 96 Instalacja nowych motywów ...................................................z.................................. 96 Rozdział 6. Drukowanie ...................................................o.................................. 99 Sprawdzanie obsługi drukarki ...................................................z...................................... 99 Konfiguracja...................................................z...................................................z.............. 99 Drukowanie ...................................................z...................................................z............. 102 Modyfikacja ustawień drukarki ...................................................z.................................. 102 Jednorazowa zmiana ustawień wydruku ...................................................z.............. 102 Trwała zmiana ustawień wydruku...................................................z........................ 103 Dodawanie nowej kolejki ...................................................z........................................... 104 Wybór kolejki drukowania ...................................................z......................................... 105 Anulowanie wydruku ...................................................z................................................. 106 Rozdział 7. Archiwizacja danych ...................................................o................... 109 Dyskietki ...................................................z...................................................z................. 109 Zapis i odczyt na i z dyskietki ...................................................z.............................. 110 Formatowanie dyskietek ...................................................z...................................... 111 Odczyt dysków CD z danymi...................................................z..................................... 112 Odtwarzanie muzycznych płyt CD...................................................z............................. 112 Napędy CD-RW ...................................................z...................................................z...... 113 Nagrywanie płyt CD z danymi ...................................................z................................... 113 Obsługa płyt CD-RW ...................................................z................................................. 115 Wykonywanie kopii płyt CD zawierających muzykę lub dane ..................................... 115 Konfiguracja programu X-CD-Roast ...................................................z................... 116 Odczyt obrazu kopiowanej płyty CD ...................................................z................... 117 Zapis plików na nową płytę CD ...................................................z........................... 118 Usuwanie ścieżek ...................................................z................................................. 118 Zapis płyt z obrazów ...................................................z.................................................. 118 Rozdział 8. Menedżer pakietów RPM ...................................................o............ 121 Projekt 8A. Praca z pakietami RPM...................................................z........................... 122 8A-1. Instalacja pakietu Skoosh...................................................z........................... 122 8A-2. Instalacja gry Frozen-Bubble ...................................................z..................... 123 Projekt 8B. Dodawanie i usuwanie pakietów z użyciem okna zarządzania pakietami .. 125 8B-1. Instalacja przeglądarki Epiphany oraz programu GnuCash........................... 126 Usuwanie pakietów z systemu...................................................z.................................... 128 Rozdział 9. Wiersz poleceń ...................................................o........................... 129 Poznajemy terminal...................................................z...................................................z. 130 Nietoksyczne polecenia...................................................z.............................................. 132 whoami...................................................z...................................................z.............. 132 pwd...................................................z...................................................z.................... 132 df ...................................................z...................................................z.......................132 ls...................................................z...................................................z........................ 133 su...................................................z...................................................z.......................134 exit ...................................................z...................................................z.................... 134 locate...................................................z...................................................z................. 134 8 Linux. Praktyczny kurs Bardziej drapieżne polecenia...................................................z...................................... 135 mkdir...................................................z...................................................z................. 135 mv ...................................................z...................................................z..................... 136 cd...................................................z...................................................z.......................136 cp...................................................z...................................................z.......................136 rm ...................................................z...................................................z...................... 137 rmdir...................................................z...................................................z.................. 137 chmod...................................................z...................................................z................ 138 Kilka groźniejszych, ale bardzo przydatnych poleceń...................................................z 139 ln ...................................................z...................................................z.......................139 rpm ...................................................z...................................................z.................... 140 Projekt 9A. Ćwiczenia w wykorzystywaniu wiersza poleceń na przykładzie programu pyWings ...................................................z.......................... 140 9A-1. Pobranie plików pyWings ...................................................z.......................... 142 9A-2. Kopiowanie bibliotek tkinter i jej zależności na dysk twardy..................... 142 9A-3. Instalacja pakietu tkinter i jego zależności...................................................z. 143 9A-4. Utworzenie folderu Aplikacje na potrzeby pyWings .................................... 144 9A-5. Rozpakowanie archiwum z programem pyWings......................................... 145 9A-6. Uruchomienie programu pyWings ...................................................z............. 146 9A-7. Utworzenie dowiązania do programu pyWings ............................................ 147 9A-8. Ponowne uruchomienie pyWings...................................................z............... 148 9A-9. Dodawanie symboli do folderu Aplikacje...................................................z.. 148 Projekt 9B. Dalsze ćwiczenia z lokalną instalacją programów. Program pyChing........... 149 9B-1. Pobranie archiwum programu pyChing...................................................z...... 149 Wskazówki instalacyjne...................................................z....................................... 149 Projekt 9C. Wtyczka do Firefoksa obsługująca format Flash........................................ 150 9C-1. Pobranie wtyczki ...................................................z........................................ 150 9C-2. Rozpakowanie archiwów ...................................................z........................... 150 9C-3. Skopiowanie plików wtyczki do folderu Firefoksa..................................... 151 Rozdział 10. Inne sposoby instalacji programów ................................................. 153 Projekt 10A. Instalacja programów APT i Synaptic...................................................z... 154 Pobieranie pliku APT...................................................z........................................... 154 10A-1. Instalacja programu APT ...................................................z......................... 154 10A-2. Konfiguracja ustawień serwera pośredniczącego dla programu APT ......... 155 10A-3. Aktualizacja bazy danych APT ...................................................z................ 155 10A-4. Wykorzystanie APT do instalacji programu Synaptic................................. 156 Projekt 10B. Wykorzystanie programu Synaptic do instalacji programu MPlayer........ 156 Pobranie plików MPlayera ...................................................z................................... 157 10B-1. Konfiguracja ustawień serwera pośredniczącego dla programu Synaptic ... 158 10B-2. Instalacja MPlayera ...................................................z.................................. 158 10B-3. Uruchomienie programu MPlayer ...................................................z............ 161 Aktualizacja bazy pakietów APT z poziomu programu Synaptic.................................. 161 Wyszukanie nowych pakietów i aktualizacja zainstalowanych pakietów w programie Synaptic ...................................................z.............................................. 161 Usuwanie pakietów w programie Synaptic ...................................................z................ 162 Dodawanie repozytoriów do programu Synaptic ...................................................z....... 162 Zaintrygowany?...................................................z...................................................z....... 163 Rozdział 11. Instalacja ze źródeł ...................................................o..................... 165 Co to właściwie jest kod źródłowy? ...................................................z........................... 165 Archiwa tar: pojemniki na źródła ...................................................z............................... 166 Projekt 11A. Kompilacja i instalacja programu Xmahjongg ......................................... 167 Pobieranie plików programu Xmahjongg...................................................z............. 168 11A-1. Rozpakowanie, kompilacja i instalacja ...................................................z.... 168 11A-2. Uruchamianie programu Xmahjongg...................................................z....... 170 Spis treści 9 11A-3. Oczyszczanie...................................................z............................................ 171 11A-4. Po namyśle — odinstalowujemy Xmahjongg ............................................. 172 Projekt 11B. XPenguins (opcjonalny) ...................................................z........................ 172 Pobieranie plików programu XPenguins...................................................z.............. 173 11B-1. Ogólny opis instalacji...................................................z............................... 174 11B-2. Uruchomienie XPenguins..................................................z.......................... 174 11B-3. Instalacja motywów dla XPenguins ...................................................z......... 174 Rozdział 12. Dostęp do danych — ciąg dalszy ...................................................o. 175 Nośniki danych USB...................................................z.................................................. 175 Kompatybilność urządzeń...................................................z.................................... 176 Plik urządzenia...................................................z...................................................z.. 177 Konfiguracja dostępu do nośnika — modyfikacja pliku /etc/fstab.......................... 178 Tworzenie punktu montowania ...................................................z............................ 180 Montowanie urządzenia USB...................................................z............................... 180 Odmontowanie urządzeń USB ...................................................z............................. 180 Dodawanie innych urządzeń USB...................................................z.............................. 181 Konfiguracja wielosystemowa i montowanie partycji systemu Windows................... 181 Lokalizacja partycji Windows...................................................z.............................. 181 Dodawanie partycji systemu Windows do pliku fstab............................................. 182 Utworzenie punktu montowania ...................................................z.......................... 182 Montowanie partycji Windows ...................................................z............................ 182 Odmontowanie partycji Windows...................................................z........................ 182 Rozdział 13. Rozkołysać pingwina...................................................o................... 183 Formaty dźwięku...................................................z...................................................z..... 183 Grip ...................................................z...................................................z......................... 184 Kodowanie plików MP3 z użyciem programu Grip................................................ 186 Sound Juicer ...................................................z...................................................z............ 187 Rhythmbox...................................................z...................................................z.............. 188 Obsługa biblioteki muzycznej i przeglądarka...................................................z....... 190 Listy odtwarzania...................................................z................................................. 191 XMMS ...................................................z...................................................z.................... 191 Projekt 13A. Instalacja obsługi formatu MP3 w programie XMMS ............................. 193 13A-1. Pobieranie i instalacja obsługi MP3 dla programu XMMS ........................ 193 13A-2. Sprawdzamy działanie wtyczki MP3 programu XMMS........................... 193 Tworzenie list odtwarzania programu XMMS...................................................z..... 193 Wykorzystanie programu XMMS do odtwarzania mediów strumieniowych.......... 195 Projekt 13B. Wykorzystanie motywów XMMS...................................................z......... 197 13B-1. Zmiana skór...................................................z.............................................. 198 13B-2. Pobieranie dodatkowych skór...................................................z................... 199 13B-3. Instalacja skóry w systemie ...................................................z...................... 200 EasyTAG...................................................z...................................................z................. 200 Audacity ...................................................z...................................................z.................. 201 Projekt 13C. Strumienie Real Media ...................................................z.......................... 201 13C-1. Instalacja programu RealPlayer...................................................z................ 202 13C-2. Konfiguracja Firefoksa do obsługi strumieni RealMedia.......................... 203 Rozdział 14. Pingwin uzbrojony w pędzel ...................................................o......... 205 Posmakować sztuki z GIMP-em...................................................z................................. 205 Projekt 14A. Tux Paint (opcjonalne)...................................................z.......................... 206 Pobieranie plików programu Tux Paint...................................................z................ 207 14A-1. Instalacja i uruchamianie programu Tux Paint............................................ 207 10 Linux. Praktyczny kurs Projekt 14B. Sodipodi (opcjonalne) ...................................................z........................... 208 14.B-1. Pobieranie, instalacja i praca z Sodipodi ...................................................z. 209 Przeglądanie obrazów z programem gThumb ...................................................z............ 209 Projekt 14C. Tworzenie własnych symboli ...................................................z................ 210 14C-1. Wykorzystanie istniejącej ikony w charakterze symbolu ............................ 210 14C-2. Dodawanie nowego symbolu do kolekcji...................................................z. 211 Tworzenie własnych ikon i symboli...................................................z........................... 212 Skanowanie ...................................................z...................................................z............. 213 Aparaty cyfrowe...................................................z...................................................z...... 213 Przeglądanie, kopiowanie i usuwanie zdjęć z aparatu............................................. 214 Rozdział 15. Pingwin wraca do pracy ...................................................o.............. 215 OpenOffice.org...................................................z...................................................z........ 215 Włączanie rozbudowanych podpowiedzi ...................................................z............. 216 Elementy sterujące ...................................................z............................................... 216 Aplikacje pakietu OpenOffice.org...................................................z.............................. 218 Writer ...................................................z...................................................z................ 219 Calc ...................................................z...................................................z................... 220 Impress...................................................z...................................................z.............. 221 Draw...................................................z...................................................z.................. 221 Math...................................................z...................................................z.................. 222 Inne pakiety biurowe ...................................................z.................................................. 222 AbiWord...................................................z...................................................z..................223 Inne ciekawe aplikacje do zastosowań zawodowych ...................................................z. 224 Tworzenie archiwów w programie File Roller ...................................................z........... 225 Rozdział 16. Szaleństwa z czcionkami...................................................o............. 227 Instalacja czcionek ...................................................z...................................................z.. 228 Projekt 16A. Instalacja czcionek TrueType z użyciem łatwiejszej metody ................... 229 Uzyskanie plików czcionek...................................................z.................................. 230 16A-1. Lokalna instalacja czcionek z użyciem łatwiejszej metody......................... 230 16A-2. Alternatywny sposób instalacji czcionek lokalnie z użyciem łatwiejszej metody ...................................................z.................. 231 16A-3. Usuwanie czcionek zainstalowanych lokalnie (opcjonalne) ....................... 232 16A-4. Globalna instalacja czcionek z użyciem łatwiejszej metody ....................... 232 16A-5. Globalna instalacja kilku czcionek jednocześnie z użyciem łatwiejszej metody ...................................................z.................. 233 16A-6. Usuwanie czcionek zainstalowanych globalnie z użyciem łatwiejszej metody (opcjonalne) ................................................ 233 Projekt 16B. Instalacja czcionek TrueType dla systemu X ........................................... 234 16B-1. Instalacja czcionek metodą X...................................................z................... 234 16B-2. Usuwanie czcionek zainstalowanych globalnie z użyciem metody X (opcjonalne) ...................................................z........... 235 Projekt 16C. Konfiguracja wielosystemowa: instalacja czcionek z partycji Windows (opcjonalne) ...................................................z............................. 235 16C-1. Lokalizacja czcionek systemu Windows ...................................................z.. 236 16C-2. Lokalna instalacja czcionek z systemu Windows z użyciem łatwiejszej metody ...................................................z.................. 236 16C-3. Globalna instalacja czcionek z systemu Windows z użyciem łatwiejszej metody ...................................................z.................. 236 16C-4. Instalacja czcionek z systemu Windows z użyciem metody X.................... 237 Czcionki systemu Windows dla użytkowników nieposiadających Windows.......... 237 Modyfikacja czcionek systemowych...................................................z.......................... 238 Projekt 16D. Tworzenie własnych czcionek za pomocą programu PfaEdit (opcjonalne) ......239 16D-1. Pobieranie, instalacja i uruchamianie PfaEdit ............................................. 239 Spis treści 11 Rozdział 17. Pingwin poliglotą ...................................................o........................ 241 Obsługa języków w trybie tylko do odczytu...................................................z............... 241 Zmiana kodowania znaków w Firefoksie...................................................z............. 243 Wpisywanie niestandardowych znaków...................................................z..................... 244 Przełączanie układu klawiatury...................................................z............................ 244 Używanie systemu w innym języku (wyświetlanie)...................................................z... 246 Wybór języka sesji logowania...................................................z.............................. 247 Wpisywanie znaków po chińsku, japońsku i koreańsku................................................ 247 Język chiński...................................................z...................................................z..... 248 Język japoński...................................................z...................................................z... 248 Język koreański ...................................................z...................................................z. 249 Programy edukacyjne z pakietu Kdeedu ...................................................z.................... 250 Nauka języka...................................................z...................................................z..... 251 Projekt 17A. Instalacja słownika StarDict (opcjonalne)................................................ 251 Pobieranie plików programu StarDict ...................................................z.................. 253 17A-1. Instalacja programu StarDict i słowników .................................................. 253 17A-2. Praca ze StarDict...................................................z...................................... 253 Rozdział 18. Pingwin bez uwięzi...................................................o...................... 255 Czy warto korzystać z sieci bezprzewodowych?...................................................z........ 255 Protokoły bezprzewodowe ...................................................z......................................... 256 Sprzęt Wi-Fi ...................................................z...................................................z............ 256 Bezprzewodowe punkty dostępowe ...................................................z..................... 258 Bezprzewodowe karty sieciowe ...................................................z........................... 258 Konfiguracja bezprzewodowej karty sieciowej ...................................................z.......... 260 Włączanie bezprzewodowej karty sieciowej ...................................................z.............. 263 Problemy z kartą bezprzewodową ...................................................z.............................. 264 Rozdział 19. Pingwin opuszcza gniazdo ...................................................o........... 265 Użyteczne konfiguracje systemowe...................................................z............................ 265 Logowanie bezpośrednie...................................................z...................................... 265 Zmiana rozdzielczości ekranu...................................................z.............................. 266 Zmiana głębi kolorów ...................................................z.......................................... 267 KDE ...................................................z...................................................z........................ 267 Uruchomienie środowiska KDE...................................................z........................... 268 Różnice pomiędzy KDE a GNOME...................................................z..................... 268 Zmiana domyślnego środowiska graficznego ...................................................z...... 270 Korzystanie z najbardziej aktualnej wersji systemu ...................................................z... 270 Aktualizacje oprogramowania...................................................z.............................. 271 Uaktualnianie całego systemu ...................................................z.............................. 272 Różne ciekawostki...................................................z...................................................z... 274 Uruchamianie apletów Java...................................................z.................................. 274 Sprawdzanie poprawności pobranych plików z użyciem md5sum.......................... 275 Podręcznik systemowy man ...................................................z................................. 276 Sprawdzanie poziomu atramentu w drukarkach Epson........................................... 276 Projekt 19A. Programowanie w Linuksie (całkowicie opcjonalny, ale niezła zabawa) .....277 Projekt 19B. Uruchamianie pod Linuksem programów dla Windows (opcjonalny) ..... 279 19B-1. Pobieranie i instalacja Wine ...................................................z..................... 279 19B-2. Instalacja i uruchamianie pod Linuksem programu przeznaczonego dla systemu Windows ...................................................z........................................ 280 Rozdział 20. Co robić, gdy Linux zaczyna szaleć? ............................................... 283 Problemy i rozwiązania ...................................................z.............................................. 284 12 Linux. Praktyczny kurs Dodatek A Specyfikacje aktywatorów ...................................................o.......... 289 Projekt 9A: pyWings...................................................z............................................ 289 Projekt 9B: pyChing...................................................z............................................. 289 Projekt 11A: Xmahjongg ...................................................z..................................... 289 Projekt 16D: PfaEdit ...................................................z............................................ 290 Specyfikacje aktywatorów dla poleceń ukrytych w GNOME ....................................... 290 Mozilla ...................................................z...................................................z.............. 290 IDLE ...................................................z...................................................z................. 290 Dodatek B Zasoby ...................................................o....................................... 291 Zasoby w języku polskim...................................................z........................................... 291 Fora dyskusyjne właściwe dla początkujących...................................................z........... 292 Listy e-mailowe...................................................z...................................................z....... 292 Zagadnienia związane z kompatybilnością sprzętu ...................................................z.... 293 Sieci bezprzewodowe ...................................................z................................................. 293 Repozytoria plików ...................................................z...................................................z. 294 Aplikacje i inne pakiety...................................................z........................................ 294 Aplikacje zaprojektowane dla środowiska GNOME — Motywy............................ 295 Darmowe czcionki ...................................................z............................................... 295 Porady na temat Linuksa ...................................................z............................................ 295 Wiadomości i informacje ...................................................z........................................... 296 Zakup dysków CD z Linuksem ...................................................z.................................. 296 Skorowidz...................................................o................................... 297 Rozdział 5. Strojenie pingwina Modyfikacja wyglądu, zachowania i brzmienia systemu Przed zanurzeniem się w świecie Linuksa używałem praktycznie wszystkich innych systemów operacyjnych, przeznaczonych dla komputerów stacjonarnych. Pomijając różnice pomiędzy nimi, wszystkie miały jedną cechę wspólną: prędzej czy później każdy z nich po prostu nudził się. Można to nazwać zmęczeniem GUI. Nie chodzi o to, że męczyło mnie samo używanie graficznego interfejsu użytkownika, lecz po prostu z cza- sem patrzenie na wciąż te same ikony, wygląd okien i kolory po prostu mnie nużyło. Oczywiście mogłem wprowadzać pewne drobne modyfikacje, lecz ogólne zasady rządzą- ce tzw. look and feel (wygląd i odczucie) systemu były niezmienne, chyba żeby zde- cydować się na zainstalowanie rozszerzenia, oczywiście po dodatkowych kosztach. Jedną z cech Linuksa, która zachwyciła mnie bezgranicznie i do tej pory daje mi powody do radości, jest możliwość wywierania daleko idącego wpływu na wygląd różnych elementów systemu. Nie chodzi tylko o ikony i tła, lecz o wszystko, w tym ramki okien i kształty elementów sterujących. Do tego można dodać różnorodność mechani- zmów zarządzających GUI dostępnych w Linuksie, z których można wykorzystać mak- simum potencjału, a w efekcie otrzymujemy system modyfikowalny praktycznie w do- wolnym zakresie. Czy nadal ktoś się zastanawia, dlaczego w internecie można znaleźć tak dużą liczbę zrzutów ekranu prezentujących wygląd pulpitu użytkowników? Nie wszyscy czytelnicy będą tak kapryśni, jeśli chodzi o wygląd systemu, tym nie mniej warto poznać sposoby jego modyfikacji. Projekty zawarte w tym rozdziale mają czysto rozrywkowy charakter i pozwalają na poznanie potencjału Linuksa w zakresie dostosowania audiowizualnego. Eksperymenty z nowym kontem użytkownika Czytelnicy niechętnie myślący o psuciu swoich bieżących ustawień mogą skonfigurować nowe konto systemowe, które posłuży do eksperymentów. W takim przypadku ustawienia „prawdziwego” użytkownika pozostaną niezmienione, ponieważ proponowane przeze 82 Linux. Praktyczny kurs mnie zmiany zachodzą na poziomie jednego konta i nie mają wpływu na pozostałe. Po skończeniu zabawy to nowe konto można po prostu usunąć z systemu. Wybór po- zostawiam Czytelnikom. Aby skonfigurować nowe konto, należy wykonać następujące czynności: 1. Wywołać z menu Aplikacje/Ustawienia systemowe/Users and Groups. 2. Na żądanie wpisać hasło użytkownika i potwierdzić je przyciskiem OK. Otworzy się okno Menedżer użytkowników. 3. W tym oknie należy kliknąć przycisk Dodaj użytkownika. W efekcie pojawi się okno Utwórz nowego użytkownika. 4. Wpisać nazwę użytkownika, na przykład ITCHKM. W polu Pełna nazwa można umieścić dowolną informację, ja w omawianym przykładzie wpisałem 9KGNDKEKGN)TCHKMK. W polach Hasło i Potwierdź hasło wprowadzić jakieś łatwe do zapamiętania hasło do konta grafik, może być również to hasło, które jest używane dla zwykłego konta. Po wypełnieniu pól okno będzie miało postać przedstawioną na rysunku 5.1. Rysunek 5.1. Tworzenie nowego konta użytkownika 5. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych informacji należy potwierdzić dane klikając OK, co spowoduje powrót do okna Menedżera użytkowników, w którym znajdzie się nowa pozycja (rysunek 5.2). Aby użyć nowego konta, należy wylogować się, wywołując z menu Operacje/Koniec pracy. Opcja wylogowania jest zaznaczona domyślnie, wystarczy ją zatem potwierdzić przyciskiem OK, po czym ponownie pojawi się ekran logowania. Teraz wpisujemy nazwę nowego użytkownika, naciskamy klawisz Enter, wprowadzamy odpowiednie hasło i ponownie naciskamy Enter. Rozdział 5. ♦ Strojenie pingwina 83 Rysunek 5.2. Nowe konto w Menedżerze użytkowników Projekt 5A. Dostosowanie elementów pulpitu Niezależnie od wybranego konta użytkownika, możemy zabrać się za buszowanie w ustawieniach wyglądu pulpitu. Zaczniemy od prostych zagadnień, związanych z two- rzeniem folderów, lecz pod koniec tego procesu czytelnicy będą w stanie wykonywać zaawansowane i — w zależności od temperamentu — makabryczne lub liryczne konfi- guracje swojego środowiska graficznego. To wszystko w ramach konta eksperymental- nego, aby po zakończeniu ćwiczeń bez obaw móc dostosować do własnych upodobań to konto, które posłuży do codziennej pracy. 5A-1. Tworzenie folderów Na początek należy otworzyć folder użytkownika. Jak widać, nic tam nie ma oprócz folderu Desktop, zawierającego pliki, foldery i skróty do programów, które są zapisy- wane na pulpicie. Chętnie położyłbym kres tej pustce tworząc nowe foldery, które mo- głyby być w przyszłości wykorzystane do porządkowania gromadzonych plików. Pierwszy zakładany folder będzie służył do gromadzenia dokumentów, nazwiemy go więc Dokumenty, choć, oczywiście, nazwę tę można dowolnie zmienić w każdej chwili. Foldery tworzy się bardzo prosto, podobnie jak w systemie Windows: należy wybrać z menu funkcję Plik/Utwórz folder lub po kliknięciu prawym przyciskiem myszy pu- stej powierzchni okna Nautilusa z menu podręcznego wybrać funkcję Utwórz folder. Pojawi się nowy folder z nazwą tymczasową folder bez nazwy. Nazwa folder bez nazwy brzmi nieco dziwacznie, jednak można ją od razu zmienić na właściwą dzięki temu, że bezpośrednio po utworzeniu folderu jego nazwa jest ustawiona w trybie do edycji. Wpisujemy więc Dokumenty i naciskamy klawisz Enter. Folder zmie- nia nazwę. 84 Linux. Praktyczny kurs Ten sam proces można powtórzyć jeszcze kilkakrotnie tworząc kolejne foldery: Obrazy (przeznaczony na przykład na zdjęcia), Archiwa (gdzie będą zapisywane pliki ściągnięte z internetu, wykorzystywane w dalszych rozdziałach książki), Motywy (gdzie będziemy zapisywać pliki służące do zmiany wystroju systemu) oraz ogg (domyślny katalog, do którego będą zapisywane pliki muzyczne zgrywane z płyt CD w programie Grip). Po wykonaniu tych wszystkich czynności folder użytkownika będzie miał zawartość przedstawioną na rysunku 5.3. Rysunek 5.3. Dodawanie podfolderów do folderu użytkownika 5A-2. Dodawanie symboli do folderów Trzeba przyznać, że folder użytkownika wygląda lepiej niż przedtem, ale to dopiero początek. Aby w przyszłości foldery lepiej kojarzyły się z ich zawartością, można posłu- żyć się ciekawą funkcją symboli. To są niewielkie znaki graficzne, o które uzupełnia się ikony plików i folderów. W tym celu wybiera się folder Dokumenty i po kliknięciu go prawym przyciskiem myszy z menu wybiera się funkcję Właściwości. W oknie Właści- wości Dokumenty (rysunek 5.4) otwiera się zakładkę Symbole i wyszukuje symbol zatytułowany documents. Teraz zaznaczamy opcję znajdującą się przy symbolu i klika- my przycisk Zamknij. Na ikonie folderu pojawi się wybrany symbol. Rysunek 5.4. Wybór symboli dla plików i folderów Teraz w ramach ćwiczeń zrobimy to samo z folderem ogg, nadając mu symbol sound. Rozdział 5. ♦ Strojenie pingwina 85 5A-3. Ustawianie tła okien i dalszy ciąg zabawy symbolami Po dodaniu tych dwóch symboli folder użytkownika wygląda ciekawiej. Jednak tło okna Nautilusa jest nadal białe. Nie ma potrzeby zamartwiania się z tego powodu, ponieważ i tło można zmienić. W tym celu wystarczy wybrać z menu okna funkcję Edycja/Tła i symbole. Pojawi się okno Tła i symbole (rysunek 5.5). Rysunek 5.5. Wybór tła dla okna Nautilusa Z tego okna można przeciągać desenie tła do okna folderu lub do dowolnego innego okna Nautilusa. Wybrany deseń stanie się od tej chwili tłem wszystkich okien Nauti- lusa. Dla wprawy przeciągnijmy na okno folderu deseń nazwany Włókna. Białe tło okna zmieni się na niebieskie włókienka. Miłe, jeśli ktoś lubi takie rzeczy. Tło można zmienić na dowolne inne w ten sam sposób wybierając desenie i kolory. Powrót do domyślnego koloru jest możliwy przez przeciągnięcie do okna symbolu Wyczyść. Oprócz deseni i kolorów w tym oknie jest dostępna także trzecia opcja, są nią znane nam już symbole. Symbole dodawaliśmy do folderów, wykorzystując do tego celu okno Właściwości folderu. Opcja Symbole okna Tła i symbole umożliwia inny sposób nadawania symboli, przydatny szczególnie do nadawania symboli większej liczbie folderów i plików. Aby sprawdzić jak to działa, należy kliknąć przycisk Symbole z lewej strony okna. Teraz można przeciągnąć symbol Aparat na folder Obrazy, symbol Spoko na folder Motywy i symbol Package na folder Archiwa. Przeciągane symbole pojawią się na folderach natychmiast. 5A-4. Wzbogacanie paska bocznego i symbole raz jeszcze Teraz możemy jeszcze zmienić wygląd paska bocznego Nautilusa1. W tym celu należy otworzyć folder użytkownika w trybie przeglądania plików, otworzyć ponownie okno Tła i symbole i pasek boczny, o ile nie jest włączony (Widok/Panel paska bocznego). i 1 Tło na panelu paska bocznego można ustawić jedynie na widoku Informacja — przyp. tłum. 86 Linux. Praktyczny kurs Pasek boczny można oczywiście również ozdobić tłem w postaci desenia, lecz dla wprawy tym razem proponuję zastosować kolor. W tym celu należy kliknąć przycisk Kolory. Następnie można na pasek boczny przeciągnąć kolor nazwany Grejpfrut i tło paska z szarego zmieni się właśnie na ten kolor. Pasek można również ozdobić tłem gradientowym, przeciągając jeden kolor jako tło, a drugi kolor w pobliżu dolnej krawędzi paska. Zróbmy tak z kolorem Mango i od tej pory tło paska bocznego będzie miało postać płynnego przejścia pomiędzy tymi barwami. Oczywiście niezadowoleni z tego tropikalnego zestawu kolorów mogą przywrócić klasyczną kolorystykę przeciągając na pasek boczny symbol Wyczyść (strzałka zawinięta w lewo na czarnym tle). Po zakoń- czeniu zabawy zamykamy okno Tła i symbole. Boczny pasek Nautilusa umożliwia trzeci tryb pracy z symbolami. Zanim do tego przejdę, trzeba utworzyć dwa dodatkowe podfoldery w folderze użytkownika. Jeden z nich nazwie- my Finanse i wykorzystamy na pliki zawierające oczywiście informacje o zasobach fi- nansowych, drugi nazwiemy Ulubione i będziemy w nim umieszczać… ulubione pliki. Po utworzeniu folderów w pasku bocznym należy kliknąć napis Informacja i wybrać funkcję Symbole. W pasku pojawi się lista symboli (rysunek 5.6). Teraz wyszukujemy symbol nazwany Pieniądze i przeciągamy go na folder Finanse. Następnie odszukuje- my symbol favorite i przeciągamy go na folder Ulubione. Po zakończeniu klikamy na pasku nazwę Symbole i z listy rozwijanej wybieramy z powrotem pozycję Informacja. Rysunek 5.6. Wybór emblematów z panelu paska bocznego Okno Nautilusa z pewnością stało się bardziej kolorowe, choć nie każdy zgodzi się z wartością estetyczną takiej jego postaci. Można oczywiście praktycznie dowolnie zmieniać wy- strój okna Nautilusa, lecz poproszę, aby wstrzymać się z tym chwilę, ponieważ za niedługą chwilę wrócimy do szaleństw z kolorami i wystrojem graficznym. Rozdział 5. ♦ Strojenie pingwina 87 5A-5. Zmiana tła pulpitu Skoro udało się nam dopieścić folder użytkownika (albo umęczyć, w zależności od gu- stów estetycznych), może wydawać się, że sam pulpit wygląda raczej mało imponująco. Zmiana tła pulpitu (zwanego często tapetą) jest zadaniem prostym, a kilka ciekawych tapet dostarczono wraz z systemem. Można zacząć zabawę od wypróbowania jednej z gotowych tapet, wystarczy kliknąć w pulpit prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybrać funkcję Zmień tło pulpitu. Pojawi się okno Ustawienia tła pulpitu (rysunek 5.7). Rysunek 5.7. Wybór tła pulpitu Aby zmienić tło, można wybrać jedną z gotowych tapet dostępnych w tym oknie lub kliknąć przycisk Dodaj tapetę. To spowoduje otworzenie się okna Dodawanie tapety (rysunek 5.8), w którym można do listy wyboru tapet dodać inny z obrazów obecnych w systemie. Aby przejrzeć dostępny zbiór, wystarczy kliknąć nazwy plików, a po ich prawej stronie pojawi się miniatura zaznaczonego pliku. W ten sposób można przeglą- dać wszystkie dostępne pliki. W systemowym folderze z tapetami znajduje się dodatkowy podfolder zatytułowany space, zawierający zdjęcia z kosmosu. Można kliknąć dwukrotnie ikonę tego folderu i przejrzeć zawarte w nim obrazy. Aby przejść do poprzedniego folderu, wystarczy kliknąć przycisk images ponad listą plików. Gdy już zapoznamy się ze wszystkimi tapetami dostępnymi w systemie, warto wy- brać jedną z nich i kliknąć OK. Ponownie pojawi się okno wyboru tapety a wybrany obraz zostanie ustawiony jako tło pulpitu. Można już zamknąć okno Ustawienia tła pulpitu. Jak uzyskać zupełnie nową tapetę Po przejrzeniu wyboru tapet systemowych z pewnością okaże się, że wielu z czytelni- ków zechce dodać do swoich zbiorów zupełnie nową tapetę. Można oczywiście wy- korzystać do tego własne grafiki, można również ściągnąć z internetu gotowe obrazy 88 Linux. Praktyczny kurs Rysunek 5.8. Wybór obrazu tła przygotowane do tego celu. Istnieje mnóstwo stron w internecie udostępniających tapety, lecz osobiście polecam stronę http://art.gnome.org/. Znajdą się na niej wszelkie mate- riały niezbędne do wykonania projektów z tego rozdziału i wiele innych, które można wykorzystywać na własną rękę. Po połączeniu z internetem należy uruchomić przeglądarkę WWW (Firefox) i w pasku adresu wpisać http://art.gnome.org, po czym nacisnąć klawisz Enter. Po wyświetleniu strony należy odszukać nagłówek Backgrounds po lewej stronie i kliknąć odnośnik GNOME poniżej tego nagłówka. Gdy otworzy się lista dostępnych obrazów, wybiera się interesującą pozycję. Ja posłużę się obrazem nazwanym GNOME-Orange. Po dokonaniu wyboru należy kliknąć miniaturę obrazu, co spowoduje wyświetlenie strony z informacją i odnośnikiem do samego pliku. Teraz klikamy prawym przyciskiem myszy odnośnik poniżej nagłówka Resolutions: (w przypadku GNOME-Orange bę- dzie to png-1280×1024) i z menu podręcznego wybieramy pozycję Save link as. Po- jawi się okno Save As, w którym należy wskazać folder (rysunek 5.9), do którego ma zostać zapisana tapeta (Motywy), po czym kliknąć Zapisz. Ustawianie nowej tapety Po pobraniu tapety należy ponownie otworzyć okno Ustawienia tła pulpitu klikając prawym przyciskiem myszy pusty obszar pulpitu i wybierając funkcję Zmień tło pul- pitu. Podobnie jak poprzednio, klikamy przycisk Dodaj tapetę. W oknie wyboru ob- razu przechodzimy do katalogu /home/grafik/Motywy i wybieramy naszą nową tapetę pobraną z internetu, po czym klikamy OK. Nowa tapeta pokaże się jako tło pulpitu (jak to przedstawia rysunek 5.10). Po skończeniu pracy zamykamy okno Ustawienia tła pulpitu. Rozdział 5. ♦ Strojenie pingwina 89 Rysunek 5.9. Wybór folderu docelowego dla pobieranego pliku Rysunek 5.10. Pulpit z nową tapetą Aby powrócić do tapety, która była skonfigurowana domyślnie, wystarczy kliknąć pulpit prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Przywróć domyślne tło. Łatwo zauważyć, że na rysunku 5.10 nie widać paneli. Uznałem, że zasłaniają mi wi- dok tapety, więc wykorzystałem opcję automatycznego ukrywania paneli. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy pusty obszar panelu i wybrać funkcję Właściwości. W oknie Właściwości panelu zaznacza się opcję Automatyczne ukrywanie, po czym klika przycisk Zamknij. Funkcja automatycznego ukrywania panelu działa 90 Linux. Praktyczny kurs podobnie jak w Windows czy Mac OS X — panel będzie ukryty aż do momentu, gdy wskaźnik myszy zatrzyma się na chwilę nad krawędzią ekranu, za którą jest ukryty panel. Wykorzystanie tej funkcji wymaga wyboru kompromisu pomiędzy walorami estetycznymi a wygodą użytkowania. Wolność artysty przede wszystkim. 5A-6. Zmiana ramek okien, elementów sterujących i zestawów ikon Dotarliśmy do mojego ulubionego miejsca w dziedzinie chirurgii plastycznej systemów operacyjnych — modyfikacji wyglądu obramowań okien i elementów sterujących aplikacji. Do roboty! Procedura jest w rzeczywistości bardzo prosta. Z menu Aplikacje wywołujemy funkcję Preferencje/Motyw. Otworzy się okno Ustawienia motywu, w którym pojawi się lista motywów zainstalowanych w systemie (rysunek 5.11). Domyślny motyw systemu Fe- dora nosi nazwę Bluecurve, lecz jak zobaczymy, wybór jest nieco większy. Rysunek 5.11. Wybór motywu GNOME Aby posmakować tego, co nas czeka, warto kliknąć po kolei każdy z dostępnych motywów. Zmiana wystroju nastąpi natychmiast. Jedno kliknięcie zmieni obramowania okien, elementy sterujące aplikacji a nawet ikony, o czym można się przekonać zaglą- dając na pulpit. Szczególnie wyraźnie widać różnice po wybraniu motywu Crux albo Wielki Kanion. Każdy z motywów składa się z obramowania okna, zestawu elementów sterujących i ko- lekcji ikon. Dzięki temu można mieszać te elementy w różnych zestawieniach, tworząc własne. Jeśli komuś podobają się bąbelkowe elementy sterujące motywu Wielki Kanion, Rozdział 5. ♦ Strojenie pingwina 91 obramowania okien z motywu Zamglony i ikony z motywu Oceaniczny sen nie ma problemu, ponieważ mamy możliwość zdefiniowania własnego motywu na podstawie istniejących elementów. Aby przygotować własny motyw zbudowany ze składników istniejących motywów, wystarczy kliknąć przycisk Szczegóły dotyczące motywów w oknie Ustawienia motywu. Pojawi się nowe okno z trzema zakładkami: Elementy sterujące, Krawędź okna oraz Ikony. Na każdej z tych zakładek znajdują się nazwy motywów poszczególnych ele- mentów środowiska, które można dobierać według własnego uznania. Na przykład na zakładce Elementy sterujące wybierzemy Wielki Kanion, na zakładce Krawędź okna wy- bierzemy Mist, natomiast na zakładce Ikony wybierzemy motyw Sandy, który to wła- śnie jest wykorzystany w głównym motywie nazwanym Oceaniczny sen. Przyjrzyjmy się wynikowi… Nieźle, lecz po namyśle decydujemy, że krawędzie okien z motywu Zamglony nie pasują do całości. W poszukiwaniu lepszego dopasowania przejrzymy listę motywów krawędzi okien i znajdziemy motyw Metabox, który pasuje lepiej. Po zakończeniu pracy zamkniemy okno Szczegóły dotyczące motywów klikając przycisk Zamknij. Po powrocie do okna Ustawienia motywu zauważymy, że pojawił się nowy motyw na- zwany Własny motyw. Taki motyw można zgodnie z informacją w oknie zapisać na przy- szłość. W tym celu wystarczy kliknąć przycisk Zapisz motyw. Pojawi się okno, w którym można nadać nazwę motywowi oraz podać jego krótki opis, po czym zatwierdzić da- ne przyciskiem Zapisz. Nowy motyw pojawi się w oknie Ustawienia motywu zgodnie z kolejnością alfabetyczną. Po wykonaniu czynności zgodnie z moim opisem okno Nautilusa w trybie przegląda- nia będzie wyglądać jak na rysunku 5.12. A pulpit i panel? Po prostu prześlicznie! Rysunek 5.12. Nowy wygląd folderu użytkownika 92 Linux. Praktyczny kurs 5A-7. Instalowanie dodatkowych motywów obramowań okien, elementów sterujących oraz ikon Jeśli kogoś te możliwości zachęciły do dalszych eksperymentów, lecz nie jest do końca zadowolony z „fabrycznego” zestawu elementów, może pobrać z internetu dodatkowe motywy obramowań, elementów sterujących i ikon. Aby to zademonstrować, można przygotować motyw wzorowany na wystroju graficznym systemów Mac OS X. Prze- ciwników wyglądu Macintoshy a zwolenników Windows uspokoję nieco, że motywy przypominające wygląd MS Windows znajdują się już w standardowej instalacji systemu Fedora. Poza tym to tylko ćwiczenia, proponuję więc na chwile opanować animozje. Pobranie potrzebnych plików Aby zdobyć niezbędne materiały, znów udamy się na stronę http://art.gnome.org. Tym razem należy zainteresować się odnośnikiem Applications pod nagłówkiem De- sktop Themes. Poszukajmy motywu Aqu
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Linux. Praktyczny kurs
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: