Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00381 005168 14858484 na godz. na dobę w sumie
Linux. Wprowadzenie do wiersza poleceń - ebook/pdf
Linux. Wprowadzenie do wiersza poleceń - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 439
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-0177-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> suse
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Odłóż mysz na bok!

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia obsługiwanie komputera za pomocą komend wpisywanych w linii poleceń było całkiem naturalne. Ten stan rzeczy uległ zmianie wraz z wprowadzeniem systemu operacyjnego Windows 95, jednak wciąż wiele zadań łatwiej i szybciej można wykonać przy użyciu linii poleceń. Największy potencjał drzemie w linii poleceń systemu operacyjnego Linux. Przekonaj się, jak go wykorzystać i stać się wirtuozem klawiatury!

Jeżeli jesteś użytkownikiem systemu Linux i pracujesz z wykorzystaniem graficznego interfejsu użytkownika, to najwyższa pora poznać linię poleceń. Sięgnij po tę książkę i daj się ponieść eleganckim komendom, które zebrane w jedną całość potrafią zdziałać cuda. Autor poprowadzi Cię od pierwszych znaków wpisanych w terminalu do pełnych programów w Bashu, najpopularniejszej powłoce Linuksa. Na samym początku nauczysz się tworzyć pliki, katalogi oraz nawigować po zasobach dysku. W kolejnych rozdziałach przekonasz się, jak pomocne mogą być skrypty powłoki oraz w jaki sposób administrować systemem z poziomu linii poleceń. Ponadto opanujesz obsługę narzędzi do pobierania danych z serwerów FTP, wykorzystasz możliwość przekierowywania strumieni oraz dowiesz się, do czego służy edytor vi. Ta książka wprowadzi Cię na kolejny poziom wtajemniczenia w obsłudze systemu Linux!

Przeglądając krótkie, łatwo przyswajalne rozdziały niniejszej książki dowiesz się jak: Gdy minie już pierwszy „szok powłoki”, zauważysz, że wiersz poleceń jest naturalnym i pełnym ekspresji środkiem komunikacji z komputerem. Nie zdziw się tylko, jeśli okaże się, że mysz zaczyna się pokrywać warstwą kurzu.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: The Linux Command Line Tłumaczenie: Joanna Zatorska (wstęp, rozdz. 3 – 36), Przemysław Szeremiota (rozdz. 1 – 2) ISBN: 978-83-283-0174-0 Original edition copyright © 2012 by William E. Shotts, Jr. All rights reserved. Published by arrangement with No Starch Press, Inc. Polish edition copyright © 2015 by Helion SA. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/linwpw Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci PODZI(cid:125)KOWANIA ................................................................................... 19 WST(cid:125)P ...................................................................................................... 21 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) I Nauka pow(cid:239)oki 1 CZYM JEST POW(cid:146)OKA? ............................................................................ 29 Emulatory terminali ................................................................................................................29 Pierwsze kroki .......................................................................................................................30 Historia polece(cid:241) .................................................................................................................30 Przesuwanie kursora ..........................................................................................................30 Pierwsze polecenia .................................................................................................................31 Ko(cid:241)czenie sesji terminala .......................................................................................................32 2 NAWIGACJA ............................................................................................. 33 Hierarchia systemu plików .....................................................................................................33 Bie(cid:285)(cid:200)cy katalog roboczy .........................................................................................................34 Kup książkęPoleć książkę Wypisywanie zawarto(cid:258)ci katalogu ......................................................................................... 35 Zmienianie bie(cid:285)(cid:200)cego katalogu roboczego ............................................................................ 35 (cid:165)cie(cid:285)ki bezwzgl(cid:218)dne .......................................................................................................... 35 (cid:165)cie(cid:285)ki wzgl(cid:218)dne ................................................................................................................ 36 Przydatne skróty ............................................................................................................... 37 3 PRZEGL(cid:107)D SYSTEMU ............................................................................... 39 Wi(cid:218)cej zabawy z ls ................................................................................................................. 39 Opcje i argumenty ............................................................................................................. 40 D(cid:239)ugi format pod lup(cid:200) ........................................................................................................ 41 Sprawdzanie typu pliku za pomoc(cid:200) polecenia type ............................................................... 42 Wy(cid:258)wietlanie zawarto(cid:258)ci pliku za pomoc(cid:200) polecenia less ..................................................... 43 Wycieczka z przewodnikiem ................................................................................................. 44 Dowi(cid:200)zania symboliczne ....................................................................................................... 45 4 MANIPULOWANIE PLIKAMI I KATALOGAMI .......................................... 49 Wieloznaczniki ....................................................................................................................... 50 mkdir — tworzenie katalogów ............................................................................................. 52 cp — kopiowanie plików i katalogów ................................................................................... 52 mv — przenoszenie plików i zmiana ich nazw ...................................................................... 53 rm — usuwanie plików i katalogów ...................................................................................... 54 ln — tworzenie dowi(cid:200)za(cid:241) ..................................................................................................... 55 Dowi(cid:200)zania twarde ............................................................................................................ 56 Dowi(cid:200)zania symboliczne ................................................................................................... 56 Zbudujmy plac zabaw ............................................................................................................ 57 Tworzenie katalogów ........................................................................................................ 57 Kopiowanie plików ............................................................................................................ 57 Przenoszenie plików i zmiana ich nazw ............................................................................. 58 Tworzenie dowi(cid:200)za(cid:241) twardych ......................................................................................... 59 Tworzenie dowi(cid:200)za(cid:241) symbolicznych ................................................................................. 60 Usuwanie plików i katalogów ............................................................................................ 61 Uwagi ko(cid:241)cowe ..................................................................................................................... 63 5 POLECENIA .............................................................................................. 65 Czym w(cid:239)a(cid:258)ciwie s(cid:200) polecenia? ............................................................................................... 65 Identyfikowanie polece(cid:241) ........................................................................................................ 66 type — wy(cid:258)wietlanie typu polecenia ................................................................................. 66 which — wy(cid:258)wietlanie lokalizacji pliku wykonywalnego ................................................... 66 Pobieranie dokumentacji polecenia ....................................................................................... 67 help — uzyskiwanie pomocy dla polece(cid:241) wbudowanych w pow(cid:239)ok(cid:218) .............................. 67 --help — wy(cid:258)wietlanie informacji o u(cid:285)yciu ........................................................................ 68 man — wy(cid:258)wietlanie podr(cid:218)cznika programu .................................................................... 68 apropos — wy(cid:258)wietlanie odpowiednich polece(cid:241) .............................................................. 69 6 S p i s t r e (cid:258) c i Kup książkęPoleć książkę whatis — wy(cid:258)wietlanie bardzo krótkiego opisu polecenia ................................................70 info — wy(cid:258)wietlanie informacji o programie .....................................................................70 README i inne pliki dokumentacji programu ....................................................................72 Tworzenie w(cid:239)asnych polece(cid:241) z wykorzystaniem polecenia alias ...........................................72 Powrót do starych przyjació(cid:239) .................................................................................................74 6 PRZEKIEROWANIA .................................................................................. 75 Standardowy strumie(cid:241) wej(cid:258)cia, wyj(cid:258)cia oraz b(cid:239)(cid:218)dów ............................................................76 Przekierowanie standardowego strumienia wyj(cid:258)cia ..........................................................76 Przekierowanie standardowego strumienia b(cid:239)(cid:218)dów ..........................................................78 Przekierowanie standardowego strumienia wyj(cid:258)cia i standardowego strumienia b(cid:239)(cid:218)dów do jednego pliku ....................................................................................................78 Usuwanie niepotrzebnych danych wynikowych ................................................................79 Przekierowanie standardowego strumienia wej(cid:258)cia ..........................................................80 Potoki .....................................................................................................................................82 Filtry ...................................................................................................................................82 uniq — zg(cid:239)aszanie lub pomijanie powtarzaj(cid:200)cych si(cid:218) wierszy ............................................83 wc — wypisywanie liczników wierszy, s(cid:239)ów oraz bajtów .................................................83 grep — wypisywanie wierszy pasuj(cid:200)cych do wzorca ........................................................83 head (tail) — zwracanie pocz(cid:200)tku (ko(cid:241)ca) pliku ................................................................84 tee — pobieranie danych ze standardowego strumienia wej(cid:258)cia, przekazywanie ich do standardowego strumienia wyj(cid:258)cia i do plików .............................................................85 Uwagi ko(cid:241)cowe .....................................................................................................................86 7 SPOJRZENIE NA (cid:165)WIAT Z PUNKTU WIDZENIA POW(cid:146)OKI ...................... 89 Interpretacja polece(cid:241) .............................................................................................................89 Interpretacja (cid:258)cie(cid:285)ek ..........................................................................................................90 Interpretacja tyldy ..............................................................................................................91 Interpretacja wyra(cid:285)e(cid:241) arytmetycznych ..............................................................................92 Interpretacja nawiasów ......................................................................................................93 Interpretacja parametrów ..................................................................................................94 Podstawianie wyników polece(cid:241) .........................................................................................95 Cytowanie ..............................................................................................................................96 Cudzys(cid:239)owy podwójne .......................................................................................................96 Pojedyncze cudzys(cid:239)owy .....................................................................................................98 Interpretowanie znaków ....................................................................................................99 Uwagi ko(cid:241)cowe ...................................................................................................................100 8 ZAAWANSOWANE SZTUCZKI ZWI(cid:107)ZANE Z KLAWIATUR(cid:107) ................ 101 Edytowanie wiersza polece(cid:241) ................................................................................................102 Przemieszczanie kursora ..................................................................................................102 Modyfikowanie tekstu ......................................................................................................102 Wycinanie i wklejanie tekstu ............................................................................................103 S p i s t r e (cid:258) c i 7 Kup książkęPoleć książkę Uzupe(cid:239)nianie ........................................................................................................................ 104 Korzystanie z historii ........................................................................................................... 105 Przeszukiwanie historii .................................................................................................... 106 Interpretacja historii ........................................................................................................ 107 Uwagi ko(cid:241)cowe ................................................................................................................... 108 9 UPRAWNIENIA ...................................................................................... 109 W(cid:239)a(cid:258)ciciele, cz(cid:239)onkowie grupy i wszyscy pozostali .............................................................. 110 Odczyt, zapis i wykonywanie .............................................................................................. 111 chmod — zmiana trybu pliku .......................................................................................... 113 Ustawianie trybu pliku z poziomu interfejsu graficznego ................................................ 116 umask — ustawianie uprawnie(cid:241) domy(cid:258)lnych .................................................................. 116 Zmiana to(cid:285)samo(cid:258)ci .............................................................................................................. 119 su — uruchamianie pow(cid:239)oki z identyfikatorem zast(cid:218)pczego u(cid:285)ytkownika i grupy ......... 120 sudo — wykonywanie polecenia jako inny u(cid:285)ytkownik .................................................. 121 chown — zmiana w(cid:239)a(cid:258)ciciela pliku i grupy ...................................................................... 122 chgrp — zmiana przypisania do grupy ............................................................................. 123 (cid:109)wiczenia dotycz(cid:200)ce w(cid:239)asnych uprawnie(cid:241) .......................................................................... 124 Zmiana w(cid:239)asnego has(cid:239)a ........................................................................................................ 126 10 PROCESY ................................................................................................ 127 Jak dzia(cid:239)a proces? ................................................................................................................. 128 Wy(cid:258)wietlanie procesów za pomoc(cid:200) polecenia ps ........................................................... 128 Dynamiczne wy(cid:258)wietlanie procesów za pomoc(cid:200) polecenia top ..................................... 130 Sterowanie procesami ......................................................................................................... 131 Zatrzymywanie procesu .................................................................................................. 132 Umieszczanie procesu w tle ............................................................................................ 133 Przywracanie procesu do pierwszego planu ................................................................... 134 Zatrzymywanie (wstrzymywanie) procesu ..................................................................... 134 Sygna(cid:239)y ................................................................................................................................. 135 Wysy(cid:239)anie sygna(cid:239)ów do procesów za pomoc(cid:200) polecenia kill ........................................... 135 Wysy(cid:239)anie sygna(cid:239)ów do wielu procesów za pomoc(cid:200) polecenia killall .............................. 137 Wi(cid:218)cej polece(cid:241) dotycz(cid:200)cych procesów .............................................................................. 138 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II Konfiguracja i (cid:258)rodowisko 11 (cid:165)RODOWISKO ........................................................................................ 141 Co jest przechowywane w (cid:258)rodowisku? ............................................................................. 141 Przegl(cid:200)danie (cid:258)rodowiska ................................................................................................. 142 Niektóre ciekawe zmienne ............................................................................................. 143 8 S p i s t r e (cid:258) c i Kup książkęPoleć książkę W jaki sposób konfigurowane jest (cid:258)rodowisko? ...................................................................143 Pow(cid:239)oki logowania i nies(cid:239)u(cid:285)(cid:200)ce do logowania ..................................................................144 Czym jest plik startowy? ..................................................................................................145 Modyfikowanie (cid:258)rodowiska ..................................................................................................147 Które pliki nale(cid:285)y zmodyfikowa(cid:202)? ....................................................................................147 Edytory tekstu ..................................................................................................................147 Korzystanie z edytora tekstu ...........................................................................................148 Aktywowanie naszych zmian ...........................................................................................150 Uwagi ko(cid:241)cowe ...................................................................................................................151 12 (cid:146)AGODNE WPROWADZENIE DO VI ....................................................... 153 Dlaczego nale(cid:285)y si(cid:218) nauczy(cid:202) vi? ............................................................................................153 Krótkie wprowadzenie .........................................................................................................154 Uruchamianie i zatrzymywanie vi .........................................................................................154 Tryby edycji ..........................................................................................................................155 W(cid:239)(cid:200)czanie trybu edycji .....................................................................................................156 Zapisywanie pracy ............................................................................................................157 Zmiana po(cid:239)o(cid:285)enia kursora ....................................................................................................158 Podstawowa edycja ..............................................................................................................159 Dodawanie tekstu ............................................................................................................159 Otwieranie wiersza ..........................................................................................................160 Usuwanie tekstu ...............................................................................................................160 Wycinanie, kopiowanie i wklejanie tekstu ........................................................................162 (cid:146)(cid:200)czenie wierszy ..............................................................................................................163 Szukanie i zast(cid:218)powanie .......................................................................................................163 Przeszukiwanie wiersza ...................................................................................................163 Przeszukiwanie ca(cid:239)ego pliku .............................................................................................164 Wyszukiwanie i zast(cid:218)powanie globalne ............................................................................164 Edycja wielu plików ..............................................................................................................166 Prze(cid:239)(cid:200)czanie mi(cid:218)dzy plikami ............................................................................................166 Otwieranie do edycji dodatkowych plików .....................................................................167 Kopiowanie tre(cid:258)ci z jednego pliku do drugiego ...............................................................168 Wstawianie tre(cid:258)ci ca(cid:239)ego pliku do drugiego pliku ............................................................169 Zapisywanie zmian ...............................................................................................................169 13 DOSTOSOWYWANIE ZNAKU ZACH(cid:125)TY ................................................ 171 Anatomia znaku zach(cid:218)ty ......................................................................................................171 Alternatywne projekty znaków zach(cid:218)ty ...............................................................................172 Dodawanie koloru ................................................................................................................174 Przesuwanie kursora ............................................................................................................176 Zapisywanie znaku zach(cid:218)ty ..................................................................................................177 Uwagi ko(cid:241)cowe ...................................................................................................................177 S p i s t r e (cid:258) c i 9 Kup książkęPoleć książkę Popularne zadania i podstawowe narz(cid:218)dzia Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) III 14 ZARZ(cid:107)DZANIE PAKIETAMI .................................................................. 181 Systemy zarz(cid:200)dzania pakietami ............................................................................................ 182 Jak dzia(cid:239)aj(cid:200) systemy zarz(cid:200)dzania pakietami? ........................................................................ 182 Pliki pakietu ..................................................................................................................... 182 Repozytoria ..................................................................................................................... 183 Zale(cid:285)no(cid:258)ci ........................................................................................................................ 183 Narz(cid:218)dzia zarz(cid:200)dzania pakietami wysokiego i niskiego poziomu .................................... 184 Popularne zadania zarz(cid:200)dzania pakietami ............................................................................ 184 Szukanie pakietu w repozytorium ................................................................................... 184 Instalowanie pakietu z repozytorium .............................................................................. 185 Instalowanie pakietu z wykorzystaniem pliku pakietu ..................................................... 185 Usuwanie pakietu ............................................................................................................ 186 Uaktualnianie pakietów z repozytorium ......................................................................... 186 Uaktualnianie pakietów za pomoc(cid:200) pliku pakietu ........................................................... 186 Wy(cid:258)wietlanie zainstalowanych pakietów ......................................................................... 187 Sprawdzanie, czy pakiet jest zainstalowany ..................................................................... 187 Wy(cid:258)wietlanie informacji o zainstalowanym pakiecie ....................................................... 188 Sprawdzanie, który pakiet zainstalowa(cid:239) plik .................................................................... 188 Uwagi ko(cid:241)cowe ................................................................................................................... 188 15 NO(cid:165)NIKI DANYCH ................................................................................ 191 Montowanie i odmontowywanie urz(cid:200)dze(cid:241) pami(cid:218)ciowych ................................................. 192 Wy(cid:258)wietlanie listy zamontowanych systemów plików .................................................... 193 Ustalanie nazwy urz(cid:200)dzenia ............................................................................................. 196 Tworzenie nowych systemów plików ................................................................................. 199 Manipulowanie partycjami z wykorzystaniem fdisk ......................................................... 200 Tworzenie nowego systemu plików z wykorzystaniem mkfs ......................................... 202 Testowanie i naprawa systemów plików ............................................................................. 203 Formatowanie dyskietek ..................................................................................................... 204 Przenoszenie danych bezpo(cid:258)rednio do urz(cid:200)dze(cid:241) oraz z urz(cid:200)dze(cid:241) ..................................... 204 Tworzenie obrazów dysków CD ........................................................................................ 205 Tworzenie obrazu kopii dysku CD ................................................................................. 205 Tworzenie obrazu na podstawie zbioru plików .............................................................. 206 Zapisywanie obrazów CD ................................................................................................... 206 Bezpo(cid:258)rednie montowanie obrazu ISO ........................................................................... 206 Opró(cid:285)nianie zapisywalnego dysku CD ............................................................................ 207 Zapisywanie obrazu ......................................................................................................... 207 Dodatkowe informacje ........................................................................................................ 207 10 S p i s t r e (cid:258) c i Kup książkęPoleć książkę 16 ZAGADNIENIA SIECIOWE ...................................................................... 209 Sprawdzanie i monitorowanie sieci ......................................................................................210 ping — wysy(cid:239)anie pakietu specjalnego do hosta sieciowego ............................................210 traceroute — (cid:258)ledzenie trasy pakietu sieciowego ...........................................................211 netstat — sprawdzanie ustawie(cid:241) sieci i statystyk ............................................................212 Przenoszenie plików poprzez sie(cid:202) .......................................................................................213 ftp — transfer plików z wykorzystaniem protoko(cid:239)u transferu plików .............................214 lftp — ulepszony ftp .........................................................................................................215 wget — nieinteraktywny program do pobierania plików z sieci ......................................216 Bezpieczna komunikacja z hostami zdalnymi .......................................................................216 ssh — bezpieczne logowanie do komputerów zdalnych .................................................216 scp i sftp — bezpieczny transfer plików ..........................................................................220 17 SZUKANIE PLIKÓW ............................................................................... 223 locate — (cid:239)atwy sposób szukania plików ...............................................................................224 find — trudny sposób wyszukiwania plików ........................................................................225 Testy ................................................................................................................................226 Operatory ........................................................................................................................227 Akcje ................................................................................................................................230 Powrót do placu zabaw ...................................................................................................234 Opcje ...............................................................................................................................237 18 ARCHIWIZACJA I KOPIE ZAPASOWE .................................................... 239 Kompresowanie plików .......................................................................................................240 gzip — kompresowanie i wyodr(cid:218)bnianie plików .............................................................240 bzip2 — wy(cid:285)szy poziom kompresji kosztem szybko(cid:258)ci ..................................................242 Archiwizacja plików .............................................................................................................243 tar — narz(cid:218)dzie do archiwizacji ta(cid:258)mowej ......................................................................243 zip — pakowanie i kompresowanie plików .....................................................................248 Synchronizacja plików i katalogów .......................................................................................251 rsync — synchronizacja zdalnych plików i katalogów ......................................................251 Korzystanie z polecenia rsync poprzez sie(cid:202) .....................................................................253 19 WYRA(cid:191)ENIA REGULARNE ..................................................................... 255 Co to s(cid:200) wyra(cid:285)enia regularne? .............................................................................................255 grep — wyszukiwanie w tek(cid:258)cie ..........................................................................................256 Metaznaki i litera(cid:239)y ...............................................................................................................258 Znak dowolny ......................................................................................................................258 Kotwice ................................................................................................................................259 S p i s t r e (cid:258) c i 11 Kup książkęPoleć książkę Wyra(cid:285)enia w nawiasach i klasy znaków ............................................................................... 260 Zaprzeczenie ................................................................................................................... 260 Tradycyjne zakresy znaków ............................................................................................ 261 Klasy znaków POSIX ....................................................................................................... 262 Podstawowy POSIX a rozszerzone wyra(cid:285)enia regularne ................................................... 264 Alternatywa ......................................................................................................................... 266 Kwantyfikatory .................................................................................................................... 267 ? — dopasowuje element zero lub jeden raz .................................................................. 267 * — dopasowuje element zero lub wi(cid:218)cej razy .............................................................. 268 + — dopasowuje element raz lub wi(cid:218)cej razy ............................................................... 269 {} — dopasowuje element okre(cid:258)lon(cid:200) liczb(cid:218) razy ........................................................... 269 Zaprz(cid:218)gamy wyra(cid:285)enia regularne do pracy ......................................................................... 270 Sprawdzanie listy telefonicznej za pomoc(cid:200) polecenia grep ............................................. 270 Szukanie brzydkich nazw plików z wykorzystaniem polecenia find ................................ 271 Wyszukiwanie plików za pomoc(cid:200) polecenia locate ......................................................... 272 Wyszukiwanie tekstu za pomoc(cid:200) programów less i vim ................................................. 272 Uwagi ko(cid:241)cowe ................................................................................................................... 274 20 PRZETWARZANIE TEKSTU .................................................................... 275 Zastosowanie tekstu ............................................................................................................ 276 Dokumenty ...................................................................................................................... 276 Strony WWW .................................................................................................................. 276 E-mail ............................................................................................................................... 276 Wyj(cid:258)cie drukarki .............................................................................................................. 276 Kod (cid:283)ród(cid:239)owy programów .............................................................................................. 277 Ponowne odwiedziny u starych przyjació(cid:239) .......................................................................... 277 cat — (cid:239)(cid:200)czenie plików i wypisywanie ich zawarto(cid:258)ci w standardowym strumieniu wyj(cid:258)cia ........................................................................................................... 277 sort — sortowanie wierszy plików tekstowych .............................................................. 279 uniq — zg(cid:239)aszanie lub pomijanie powtarzaj(cid:200)cych si(cid:218) wierszy ......................................... 285 Ci(cid:218)cie i krojenie ................................................................................................................... 287 cut — usuwanie fragmentów z ka(cid:285)dego wiersza plików ................................................ 287 paste — (cid:239)(cid:200)czenie wierszy w pliku ................................................................................... 290 join — (cid:239)(cid:200)czenie dwóch plików na podstawie wspólnego pola ........................................ 291 Porównywanie tekstu .......................................................................................................... 293 comm — porównywanie dwóch posortowanych plików wiersz po wierszu ................. 293 diff — porównywanie plików wiersz po wierszu ............................................................ 294 patch — do(cid:239)(cid:200)czanie do orygina(cid:239)u pliku z ró(cid:285)nicami ........................................................ 296 Edycja w locie ...................................................................................................................... 298 tr — transliterowanie lub usuwanie znaków ................................................................... 298 sed — edytor strumieniowy s(cid:239)u(cid:285)(cid:200)cy do filtrowania i przekszta(cid:239)cania tekstu .................. 300 aspell — interaktywny program do sprawdzania pisowni ............................................... 307 Uwagi ko(cid:241)cowe ................................................................................................................... 310 Dodatkowe informacje ........................................................................................................ 311 12 S p i s t r e (cid:258) c i Kup książkęPoleć książkę 21 FORMATOWANIE WYNIKÓW ................................................................. 313 Proste narz(cid:218)dzia formatowania ...........................................................................................313 nl — wstawianie numerów wierszy .................................................................................314 fold — zawijanie ka(cid:285)dego wiersza do okre(cid:258)lonej d(cid:239)ugo(cid:258)ci ..............................................317 fmt — prosty program do formatowania tekstu ..............................................................317 pr — formatowanie tekstu do druku ...............................................................................320 printf — formatowanie i wypisywanie danych .................................................................321 Systemy formatowania dokumentów ..................................................................................324 Rodzina roff i TEX ............................................................................................................324 groff — system formatowania dokumentów ...................................................................325 Uwagi ko(cid:241)cowe ...................................................................................................................329 22 DRUKOWANIE ....................................................................................... 331 Krótka historia druku ...........................................................................................................332 Drukowanie w zamierzch(cid:239)ych czasach ............................................................................332 Drukarki oparte na znakach .............................................................................................332 Drukarki graficzne ............................................................................................................333 Drukowanie w systemie Linux .............................................................................................334 Przygotowanie plików do druku ..........................................................................................335 pr — przekszta(cid:239)canie plików tekstowych przeznaczonych do druku ..............................335 Przesy(cid:239)anie zadania drukowania do drukarki .......................................................................335 lpr — drukowanie plików (styl Berkeley) ........................................................................336 lp — drukowanie plików (styl Systemu V) .......................................................................337 Inna opcja — a2ps ............................................................................................................337 Monitorowanie zada(cid:241) drukowania i sterowanie nimi ..........................................................339 lpstat — wy(cid:258)wietlanie informacji o stanie drukarki ..........................................................341 lpq — wy(cid:258)wietlanie statusu kolejki drukarki ....................................................................342 lprm i cancel — anulowanie zada(cid:241) drukowania ...............................................................342 23 KOMPILOWANIE PROGRAMÓW ............................................................ 343 Czym jest kompilowanie? .....................................................................................................344 Czy wszystkie programy s(cid:200) skompilowane? ....................................................................345 Kompilowanie programu w j(cid:218)zyku C ...............................................................................346 Uzyskiwanie kodu (cid:283)ród(cid:239)owego ........................................................................................346 Sprawdzanie zawarto(cid:258)ci drzewa (cid:283)ród(cid:239)owego ..................................................................348 Budowanie programu .......................................................................................................349 Instalowanie programu .....................................................................................................353 Uwagi ko(cid:241)cowe ...................................................................................................................353 S p i s t r e (cid:258) c i 13 Kup książkęPoleć książkę Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) IV Tworzenie skryptów pow(cid:239)oki 24 PISANIE PIERWSZEGO SKRYPTU ........................................................... 357 Czym s(cid:200) skrypty pow(cid:239)oki? ................................................................................................... 357 Jak napisa(cid:202) skrypt pow(cid:239)oki? ................................................................................................. 358 Format pliku skryptu ....................................................................................................... 358 Uprawnienia do wykonywania ........................................................................................ 359 Lokalizacja pliku skryptu .................................................................................................. 359 Dobre lokalizacje dla skryptów ....................................................................................... 361 Wi(cid:218)cej trików formatowania ............................................................................................... 361 D(cid:239)ugie nazwy opcji .......................................................................................................... 361 Wci(cid:218)cia i kontynuacja wierszy ......................................................................................... 362 Uwagi ko(cid:241)cowe ................................................................................................................... 363 25 ROZPOCZYNANIE PROJEKTU ............................................................... 365 Pierwszy etap — minimalny dokument ............................................................................... 365 Drugi etap — dodawanie pewnych danych ......................................................................... 368 Zmienne i sta(cid:239)e .................................................................................................................... 368 Tworzenie zmiennych i sta(cid:239)ych ....................................................................................... 369 Przypisywanie warto(cid:258)ci do zmiennych i sta(cid:239)ych .............................................................. 371 Dokumenty w(cid:239)(cid:200)czone ......................................................................................................... 372 Uwagi ko(cid:241)cowe ................................................................................................................... 375 26 PROJEKTOWANIE ZST(cid:125)PUJ(cid:107)CE ............................................................. 377 Funkcje pow(cid:239)oki .................................................................................................................. 378 Zmienne lokalne .................................................................................................................. 381 Utrzymywanie dzia(cid:239)ania skryptów ...................................................................................... 382 Uwagi ko(cid:241)cowe ................................................................................................................... 385 27 STEROWANIE PRZEP(cid:146)YWEM — ROZGA(cid:146)(cid:125)ZIENIA IF ............................. 387 Wykorzystanie if .................................................................................................................. 388 Status wyj(cid:258)cia ....................................................................................................................... 388 Korzystanie z testu .............................................................................................................. 390 Funkcje plikowe ............................................................................................................... 390 Funkcje tekstowe ............................................................................................................ 392 Funkcje liczbowe ............................................................................................................. 394 Nowocze(cid:258)niejsza wersja programu test .............................................................................. 395 (( )) — przeznaczone dla liczb ca(cid:239)kowitych ......................................................................... 396 14 S p i s t r e (cid:258) c i Kup książkęPoleć książkę (cid:146)(cid:200)czenie wyra(cid:285)e(cid:241) .................................................................................................................397 Operatory sterowania — inny sposób rozga(cid:239)(cid:218)ziania ...........................................................400 Uwagi ko(cid:241)cowe ...................................................................................................................401 28 ODCZYT WEJ(cid:165)CIA Z KLAWIATURY ....................................................... 403 read — odczyt danych ze standardowego strumienia wej(cid:258)cia .............................................404 Opcje ...............................................................................................................................407 Rozdzielanie pól wej(cid:258)ciowych za pomoc(cid:200) IFS ..................................................................407 Weryfikacja wej(cid:258)cia ..............................................................................................................410 Menu ....................................................................................................................................411 Uwagi ko(cid:241)cowe ...................................................................................................................412 Dodatkowe informacje ........................................................................................................413 29 STEROWANIE PRZEP(cid:146)YWEM — P(cid:125)TLE WHILE I UNTIL .......................... 415 P(cid:218)tle .....................................................................................................................................416 while .....................................................................................................................................416 Ucieczka z p(cid:218)tli ....................................................................................................................418 until ......................................................................................................................................420 Odczyt plików za pomoc(cid:200) p(cid:218)tli ............................................................................................420 Uwagi ko(cid:241)cowe ...................................................................................................................421 30 USUWANIE B(cid:146)(cid:125)DÓW .............................................................................. 423 B(cid:239)(cid:218)dy sk(cid:239)adniowe .................................................................................................................423 Brakuj(cid:200)ce cudzys(cid:239)owy ......................................................................................................424 Brakuj(cid:200)ce lub niespodziewane tokeny .............................................................................425 Nieprzewidziane interpretacje .........................................................................................425 B(cid:239)(cid:218)dy logiczne ......................................................................................................................427 Programowanie defensywne ............................................................................................427 Weryfikacja wej(cid:258)cia ..........................................................................................................428 Testowanie ...........................................................................................................................429 Elementy zast(cid:218)pcze ..........................................................................................................429 Przypadki testowe ............................................................................................................430 Debugowanie .......................................................................................................................431 Znalezienie miejsca problemu ..........................................................................................431 (cid:165)ledzenie ..........................................................................................................................432 Sprawdzanie warto(cid:258)ci podczas wykonywania ..................................................................434 Uwagi ko(cid:241)cowe ...................................................................................................................434 S p i s t r e (cid:258) c i 15 Kup książkęPoleć książkę 31 STEROWANIE PRZEP(cid:146)YWEM — ROZGA(cid:146)(cid:125)ZIENIA CASE ........................ 435 case ...................................................................................................................................... 435 Wzorce ............................................................................................................................ 437 (cid:146)(cid:200)czenie wielu wzorców ................................................................................................. 438 Uwagi ko(cid:241)cowe ................................................................................................................... 439 32 PARAMETRY POZYCYJNE ..................................................................... 441 Dost(cid:218)p do wiersza polece(cid:241) ................................................................................................. 441 Ustalanie liczby argumentów ........................................................................................... 442 shift — uzyskiwanie dost(cid:218)pu do wielu argumentów ....................................................... 443 Proste programy .............................................................................................................. 444 Korzystanie z parametrów pozycyjnych wraz z funkcjami pow(cid:239)oki ................................ 445 Masowa obs(cid:239)uga parametrów pozycyjnych ......................................................................... 446 Bardziej kompletne programy ............................................................................................. 448 Uwagi ko(cid:241)cowe ................................................................................................................... 451 33 STEROWANIE PRZEP(cid:146)YWEM — P(cid:125)TLA FOR .......................................... 455 for — tradycyjna forma pow(cid:239)oki ......................................................................................... 455 for — forma j(cid:218)zyka C .......................................................................................................... 458 Uwagi ko(cid:241)cowe ................................................................................................................... 459 34 (cid:146)A(cid:148)CUCHY TEKSTOWE I LICZBY ............................................................ 461 Interpretacja parametrów ................................................................................................... 461 Podstawowe parametry .................................................................................................. 462 Interpretacje s(cid:239)u(cid:285)(cid:200)ce do zarz(cid:200)dzania pustymi zmiennymi ............................................... 462 Interpretacje, które zwracaj(cid:200) nazwy zmiennych ............................................................. 464 Operacje na (cid:239)a(cid:241)cuchach tekstowych ............................................................................... 464 Interpretacja wyra(cid:285)e(cid:241) arytmetycznych ............................................................................... 467 Liczby o ró(cid:285)nej podstawie ............................................................................................... 467 Operatory jednoargumentowe ....................................................................................... 468 Prosta arytmetyka ........................................................................................................... 468 Przypisanie ....................................................................................................................... 469 Operacje bitowe .............................................................................................................. 472 Logika .............................................................................................................................. 472 bc — j(cid:218)zyk kalkulatora dowolnej precyzji ........................................................................... 475 Korzystanie z bc .............................................................................................................. 475 Przyk(cid:239)adowy skrypt ......................................................................................................... 476 Uwagi ko(cid:241)cowe ................................................................................................................... 477 Dodatkowe informacje ........................................................................................................ 477 16 S p i s t r e (cid:258) c i Kup książkęPoleć książkę 35 TABLICE ................................................................................................. 479 Czym s(cid:200) tablice? ...................................................................................................................479 Tworzenie tablic ..................................................................................................................480 Przypisywanie warto(cid:258)ci do tablicy ........................................................................................480 Dost(cid:218)p do elementów tablicy ..............................................................................................481 Operacje na tablicach ...........................................................................................................483 Wy(cid:258)wietlanie zawarto(cid:258)ci ca(cid:239)ej tablicy ..............................................................................483 Okre(cid:258)lanie liczby elementów tablicy ................................................................................484 Znajdowanie indeksów wykorzystanych przez tablic(cid:218) ....................................................484 Dodawanie elementów na ko(cid:241)cu tablicy .........................................................................485 Sortowanie tablicy ............................................................................................................485 Usuwanie tablicy ..............................................................................................................485 Uwagi ko(cid:241)cowe ...................................................................................................................486 36 EGZOTYKA ............................................................................................ 489 Polecenia grupowe i podpow(cid:239)oki .........................................................................................489 Wykonywanie przekierowa(cid:241) ...........................................................................................490 Substytucja procesu .........................................................................................................490 Pu(cid:239)apki ..................................................................................................................................493 Wykonywanie asynchroniczne .............................................................................................496 wait ..................................................................................................................................496 Potoki nazwane ....................................................................................................................497 Ustawianie potoku nazwanego ........................................................................................498 Korzystanie z potoków nazwanych .................................................................................498 Uwagi ko(cid:241)cowe ...................................................................................................................499 SKOROWIDZ ......................................................................................... 501 S p i s t r e (cid:258) c i 17 Kup książkęPoleć książkę 18 S p i s t r e (cid:258) c i Kup książkęPoleć książkę 10 Procesy WSPÓ(cid:146)CZESNE SYSTEMY OPERACYJNE S(cid:107) ZWYKLE WIELOZADANIOWE, CO OZNACZA, (cid:191)E POPRZEZ SZYBK(cid:107) ZMIAN(cid:125) PROGRAMU, KTÓRY JEST WYKONYWANY, SPRAWIAJ(cid:107) WRA(cid:191)ENIE WYKONYWANIA KILKU ZADA(cid:148) JEDNOCZE(cid:165)NIE. J(cid:107)DRO SYSTEMU LINUX zarz(cid:200)dza tym poprzez wykorzystanie procesów. Procesy s(cid:200) sposobem organizowa- nia przez Linux ró(cid:285)nych programów oczekuj(cid:200)cych na swoj(cid:200) kolej do zasobów CPU. Niekiedy komputer staje si(cid:218) powolny lub aplikacja przestaje odpowiada(cid:202). W tym rozdziale przyjrzymy si(cid:218) niektórym narz(cid:218)dziom dost(cid:218)pnym w wierszu polece(cid:241), które umo(cid:285)liwiaj(cid:200) nam sprawdzenie, co wykonuj(cid:200) programy i jak zako(cid:241)- czy(cid:202) procesy, które przebiegaj(cid:200) niew(cid:239)a(cid:258)ciwie. W tym rozdziale zostan(cid:200) wprowadzone nast(cid:218)puj(cid:200)ce polecenia: (cid:81) ps — wy(cid:258)wietla list(cid:218) bie(cid:285)(cid:200)cych procesów, (cid:81) top — wy(cid:258)wietla zadania, (cid:81) jobs — wypisuje aktywne zadania, (cid:81) bg — umieszcza zadanie w tle, (cid:81) fg — umieszcza zadanie na pierwszym planie, (cid:81) kill — wysy(cid:239)a sygna(cid:239) do procesu, (cid:81) killall — ko(cid:241)czy proces o podanej nazwie, (cid:81) shutdown — zamyka lub ponownie uruchamia system. Kup książkęPoleć książkę Jak dzia(cid:239)a proces? Podczas rozruchu systemu j(cid:200)dro inicjalizuje kilka w(cid:239)asnych zada(cid:241) w postaci pro- cesów i uruchamia program zwany init. Z kolei init uruchamia seri(cid:218) skryptów pow(cid:239)oki (znajduj(cid:200)cych si(cid:218) w katalogu /etc) zwanych skryptami inicjalizacyjnymi, które uruchamiaj(cid:200) wszystkie us(cid:239)ugi systemowe. Wiele z tych us(cid:239)ug jest zaimple- mentowanych w postaci demonów, czyli programów, które wykonuj(cid:200) swoje zada- nia w tle i nie posiadaj(cid:200) (cid:285)adnego interfejsu u(cid:285)ytkownika. Dlatego nawet je(cid:258)li nie jeste(cid:258)my zalogowani, system jest zawsze cho(cid:202) troch(cid:218) zaj(cid:218)ty wykonywaniem ruty- nowych zada(cid:241). Mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) uruchamiania programów przez inne programy jest wyra(cid:285)ana na drzewie procesów w postaci procesu macierzystego tworz(cid:200)cego proces potomny. J(cid:200)dro u(cid:239)atwia sobie organizacj(cid:218), utrzymuj(cid:200)c informacje o ka(cid:285)dym procesie. Na przyk(cid:239)ad do ka(cid:285)dego procesu przypisywany jest numer zwany identyfikatorem procesu (PID — ang. process id). Numery PID s(cid:200) przydzielane w kolejno(cid:258)ci rosn(cid:200)- cej, przy czym init zawsze otrzymuje numer 1. J(cid:200)dro kontroluje tak(cid:285)e pami(cid:218)(cid:202) przydzielon(cid:200) do ka(cid:285)dego procesu, a tak(cid:285)e gotowo(cid:258)(cid:202) procesów do wznowienia dzia(cid:239)ania. Podobnie jak pliki, procesy równie(cid:285) posiadaj(cid:200) w(cid:239)a(cid:258)cicieli, identyfikatory u(cid:285)ytkownika, identyfikatory EUID itd. Wy(cid:258)wietlanie procesów za pomoc(cid:200) polecenia ps Najcz(cid:218)(cid:258)ciej u(cid:285)ywanym poleceniem s(cid:239)u(cid:285)(cid:200)cym do wy(cid:258)wietlania procesów (jest ich kilka) jest ps. Program ps przyjmuje wiele opcji, jednak w najprostszy sposób u(cid:285)ywa si(cid:218) go nast(cid:218)puj(cid:200)co: [me@linuxbox ~]$ ps PID TTY TIME CMD 5198 pts/1 00:00:00 bash 10129 pts/1 00:00:00 ps W wyniku dzia(cid:239)ania powy(cid:285)szego polecenia uzyskali(cid:258)my list(cid:218) dwóch procesów: 5198 i 10129, które odpowiadaj(cid:200) programom bash i ps. Jak wida(cid:202), domy(cid:258)lnie polecenie ps nie wy(cid:258)wietla zbyt wiele, tylko procesy zwi(cid:200)zane z bie(cid:285)(cid:200)c(cid:200) sesj(cid:200) terminala. Aby zobaczy(cid:202) wi(cid:218)cej, musimy doda(cid:202) kilka opcji. Zanim to zrobimy, spójrzmy na inne pola wy(cid:258)wietlone przez ps. TTY jest skrótem od s(cid:239)owa teletype i odnosi si(cid:218) do terminala kontrolnego procesu. Jest to pozosta(cid:239)o(cid:258)(cid:202) po dawnych czasach systemu Unix. Pole TIME oznacza czas wykorzystania CPU przez proces. Jak wida(cid:202), (cid:285)aden z procesów nie wymaga(cid:239) od komputera du(cid:285)ego nak(cid:239)adu pracy. Po dodaniu opcji mo(cid:285)emy uzyska(cid:202) lepszy obraz dzia(cid:239)ania systemu: [me@linuxbox ~]$ ps x PID TTY STAT TIME COMMAND 2799 ? Ssl 0:00 /usr/libexec/bonobo-activation-server –ac 2820 ? Sl 0:01 /usr/libexec/evolution-data-server-1.10 -- 15647 ? Ss 0:00 /bin/sh /usr/bin/startkde 128 R o z d z i a (cid:239) 1 0 Kup ksi
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Linux. Wprowadzenie do wiersza poleceń
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: