Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01028 006783 18988507 na godz. na dobę w sumie
Logistyka w Polsce. Raport 2015 - ebook/pdf
Logistyka w Polsce. Raport 2015 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 157
Wydawca: Instytut Logistyki i Magazynowania Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3631-8637-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zarządzanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Książka jest efektem prowadzonego od wielu lat przez ekspertów Instytutu Logistyki i Magazynowania (ILiM) monitoringu logistyki w Polsce. Autorami poszczególnych rozdziałów są specjaliści, którzy na co dzień zajmują się konkretnymi zagadnieniami, zarówno w teorii jak i w praktyce. Oprócz ekspertów Instytutu Logistyki i Magazynowania, w gronie autorów znaleźli się przedstawiciele następujących uczelni: Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Akademii Leona Koźmińskiego, Akademii Morskiej w Gdyni i Wyższej Szkoły Logistyki.
Autorzy i redaktorzy opracowania postawili sobie za cel diagnozę oraz wnikliwą ocenę zjawisk i procesów, jakie miały miejsce w polskiej logistyce w okresie 2014-2015 – w porównaniu z latami 2012-2013. Założeniem przedsięwzięcia badawczego i wydawniczego było skupienie uwagi nie tylko na podsumowaniach oraz ocenie zagadnień szczegółowych, lecz także przedstawieniu trendów i kierunków rozwoju branży TSL i poszczególnych gałęzi transportu.
Zakres i sposób prezentacji w książce specjalistycznej wiedzy zainteresuje szerokie grono czytelników: menedżerów logistyki w przedsiębiorstwach, pracowników naukowych i studentów, redaktorów prasy fachowej i analityków gospodarczych. Książka jest niezbędnym źródłem wiedzy dla wszystkich zainteresowanych problematyką logistyczną.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

4.6. Transport intermodalny Ogólna charakterystyka rynku Transport intermodalny należy do złożonych procesów transportowych, w których przewóz ładunków odbywa się w jednej jednostce ładunkowej, na podstawie jednej umowy transportowej, przy wykorzystaniu co najmniej dwóch gałęzi transportu1 Środkami przewozowymi mogą być pojazd drogo- wy, pojazd kolejowy, barka rzeczna lub statek. Przewozy intermodalne wykonywane są w intermodalnych jednostkach transportowych tzw. UTI (fr. Unités de Transport Intermodal), które zostały skodyfikowane przez koleje europejskie. Jednostki te to: kontenery wielkie, nadwozia samochodowe wymienne, naczepy siodłowe. Warto dodać, że w po- nad 98 przypadkach do przewozów intermodalnych wykorzystuje się kon- tenery2 (np. 20-, 30- czy też 40-stopowe). W związku z tym ostatnio coraz czę- ściej pojawia się nazwa przewozy kontenerowe, która de facto nie oznacza nic innego, jak przewóz intermodalny kontenerów. Polska ze względu na swoje położenie geograficzne może wykorzystywać praktycznie wszystkie gałęzie transportu do realizacji przewozów intermo- dalnych, przy czym przewozy intermodalne z wykorzystaniem żeglugi śródlą- dowej w Polsce praktycznie nie istnieją. Najczęściej spotykane są rozwiąza- nia łączące transport morski z kolejowym oraz drogowym. Rynek przewozów intermodalnych jest coraz bardziej dojrzały i atrakcyjny zarówno dla firm świadczących usługi transportowe, jak i ich klientów. Firmy oferujące usługi transportu intermodalnego możemy podzielić na dwie grupy: intermodalnych przewoźników kolejowych - posiadających własne środki • transportu, np. PKP Cargo, DB Schenker Rail Polska, Lotos Kolej operatorów intermodalnych - odpowiadających za kompleksową organi- zację przewozów w relacji door-2-door, np. Cargosped (obecnie PKP Cargo Connect), Loconi, PCC Intermodal, Polzug. • 1 M. Fertsch (red.), Słownik terminologii Logistycznej. Wydanie 2., ILiM, Poznań 2016 2 Transport wyniki działalności 2015, GUS R15.indb 97 97 2016-05-09 14:01:37 Ponadto rynek rozwija się także dzięki samym klientom, którzy niejedno- krotnie w swojej strategii szukają rozwiązań atrakcyjnych cenowo, ale także i przyjaznych środowisku (np. Ikea, Procter Gamble, Castorama). Infrastruktura intermodalna w Polsce Niezbędnym elementem organizacji przewozów intermodalnych jest wydajna infrastruktura transportowa, zarówno liniowa jak i punktowa. W przypadku Polski powinny to być linie kolejowe dobrej jakości oraz sieć kolejowo-drogowych termi- nali kontenerowych, umożliwiających przeładunek jednostki pomiędzy wykorzy- stywanymi środkami transportu. W ostatniej dekadzie nastąpił 70 wzrost liczby terminali kontenerowych zlo- kalizowanych na terenie naszego kraju (tab. 4.6.1). Tab. 4.6.1. Wzrost liczby terminali kontenerowych w Polsce Źródło: Opracowanie własne. Rok Liczba terminali kontenerowych 2005- 2006 20 2007- 2008 23 2009- 2010 28 2011- 2012 28 2013- 2014 35 2015 34 Poniższy rysunek prezentuje lokalizację 36 istniejących punktów – terminali kontenerowych istniejących w końcu 2015 roku, umożliwiających przeładunek in- termodalnych jednostek ładunkowych. Terminale te należą do różnych podmiotów gospodarczych, które często są ze sobą powiązane kapitałowo. Przykładem może być PKP Cargo S.A., CargoSped Sp. z o. o. oraz Euroterminal Sławków Sp. z o.o. Po- jawiają się także pojedyncze inicjatywy realizowane przez firmy działające jedynie lokalnie, takie jak CLIP Logistics Sp. z o. o. w Swarzędzu, czy też Schavemaker Poland Sp. z o. o. w Kątach Wrocławskich. 98 R15.indb 98 2016-05-09 14:01:38 Rys. 4.6.1. Sieć terminali kontenerowych w Polsce Źródło: Opracowanie własne. Analizując lokalizację terminali kontenerowych w Polsce, można stwierdzić, że ich rozwój koncentruje się głównie w województwie śląskim oraz pomorskim. Szczegółowo prezentuje to rys. 4.6.2. 6 5 4 4 4 7 6 5 4 3 2 1 0 3 2 2 2 1 1 Rys. 4.6.2. Lokalizacje terminali z podziałem na województwa Źródło: Opracowanie własne. R15.indb 99 99 2016-05-09 14:01:38 W Polsce sieć terminali konte- nerowych jest rozwijana przez 17 podmiotów gospodarczych. W Polsce sieć terminali kontenerowych jest roz- wijana przez 17 podmiotów gospodarczych. Naj- większą sieć terminali kontenerowych (9 - łącznie z terminalami spółki zależnej CargoSped – obecnie PKP Cargo Connect) posiada spółka PKP Cargo S.A. Kolejni istotni gracze na rynku to Spedcont Spedycja Polska Sp. z o.o., Polzug Intermodal Polska Sp. z o. o. , PCC Intermodal S.A. oraz Loconi Intermodal S.A. Rysunek 4.6.3 szczegółowo przedsta- wia podmioty zarządzające terminalami kontenerowymi w Polsce. 4 4 4 4 4 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rys. 4.6.3. Właściciele terminali kontenerowych w Polsce Źródło: Opracowanie własne. Jeśli spojrzeć na powierzchnię terminali kontenerowych, to liderami są: Pol- zug Intermodal, International Container Terminal Services - właściciel Bałtyckie- go Terminalu Kontenerowego oraz spółki grupy PKP. Szczegółowo przedstawia to rysunek 4.6.4. 100 R15.indb 100 2016-05-09 14:01:38
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Logistyka w Polsce. Raport 2015
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: