Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00330 006989 19024256 na godz. na dobę w sumie
Logopedia w edukacji wczesnoszkolnej. Zeszyt ćwiczeń. Terapia dzieci jąkających się, logopedia artystyczna - ebook/pdf
Logopedia w edukacji wczesnoszkolnej. Zeszyt ćwiczeń. Terapia dzieci jąkających się, logopedia artystyczna - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 80
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-9119-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-33%), audiobook).

Liczba jąkających się osób stale przybywa. Przyczyny jąkania nie są do końca poznane. Może należy winić coraz szybsze tempo życia? Zmienny system wychowawczy? W Polsce jąka się ponad 400 tysięcy osób, a na świecie około 45 milionów dorosłych i 180 milionów dzieci. Z definicji oraz z zakresu funkcji mowy możemy wnioskować, że mowa jest elementem edukacyjnym, a przyswajanie języka może być rozumiane jako pewnego rodzaju edukacja, która ma nam zapewnić prawidłowy kontakt ze światem. Druga część broszury dotyczy logopedii artystycznej. Wraz z rozwojem cywilizacji przybywa zawodów wymagających umiejętnego posługiwania się głosem i mową w celu przekazywania informacji. Zajęciami z logopedii artystycznej interesują się nie tylko aktorzy, piosenkarze czy dziennikarze, ale również trenerzy biznesu, prawnicy, wykładowcy, księża. Warsztaty z prawidłowej emisji oraz sposobów bezpiecznego wykorzystywania głosu są organizowane dla takich grup zawodowych jak nauczyciele, przewodnicy miejscy czy pracownicy infolinii. Oddajemy w Państwa ręce zeszyt, który jest gotowym narzędziem do pracy – zawiera różnorodne, atrakcyjne ćwiczenia z każdej z wymienionej tematyki. Publikacja wyposaży logopedę w wiele praktycznych, szczegółowo opracowanych ćwiczeń.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Katarzyna Skoniecka, Agnieszka Siwińska Logopedia w edukacji wczesnoszkolnej ZESZYT ĆWICZEŃ Terapia dzieci jąkających się • Logopedia artystyczna Publikację polecają: Polecamy nasze pozostałe publikacje: ISBN 978-83-269-9119-6 9 7 8 8 3 2 6 9 9 1 1 9 6 PROFESJONALNE PUBLIKACJE DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Patron medialny: Strefa LOGOPEDY Nowoczesny poradnik skutecznej terapii logopedycznej Dołącz do grona pedagogów z pasją i korzystaj z portalu ePedagogika.pl: Będziesz na bieżąco ze zmianami prawnymi, m.in. przeczytasz o wszystkich zmianach związanych z awansem zawodowym, oceną pracy oraz dowiesz się, kiedy zaczną obowiązywać – dostępnych ponad 350 porad na rożne tematy! Zyskasz dostęp do banku kart pracy i scenariuszy m.in. na terapię pedagogiczną, Zyskasz dostęp do banku kart pracy i scenariuszy m.in. na terapię pedagogiczną, Zyskasz dostęp do banku kart pracy i scenariuszy spotkania z rodzicami oraz zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się – dostępnych już ponad 450 różnych materiałów! Poznasz autorskie i sprawdzone metody postępowania w sytuacjach kryzysowych – wszystkie porady przygotowane są przez praktyków, którzy sprawdzili je najpierw w swojej pracy. Dowiesz się, jak dostosować metody pracy i środowisko szkolne do potrzeb m.in. uczniów z orzeczeniem. Uzyskasz odpowiedź na swoje pytania – czas oczekiwania to tylko 2 dni! Wejdź na www.epedagogika.pl i przekonaj się o wszystkich korzyściach już dziś! Jeżeli chcesz: Wejdź na strefalogopedy.pl • • • • • • • • LOGOPEDIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. ZESZYT ĆWICZEŃ TERAPIA DZIECI JĄKAJĄCYCH SIĘ, LOGOPEDIA ARTYSTYCZNA Autorzy: Katarzyna Skoniecka – aktorka Wrocławskiego Teatru Komedia. Wokalistka zespołu muzycznego Etnogram. Prowa- dziła warsztaty z zakresu aktorstwa, autoprezentacji, dykcji i emisji głosu. Jurorka licznych konkursów recytatorskich oraz festwali teatralnych dla dzieci i młodzieży. Agnieszka Siwińska – neurologopeda, magister pedagogiki, doktorantka w APS. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, a także studiów podyplomowych na Uniwersytecie Lubelskim z zakresu neurologopedii. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła, pracując na stanowisku terapeuty – neuro­ logopedy w Specjalistycznej Poradni PsychologicznoPedagogicznej „TOP” , w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 7, w Ośrodku Pomocy Społecznej, w oddziale neurologicznym w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Abramowicach, szkole podstawowej oraz na wielu turnusach rehabilitacyjnych. Obecnie pracuje w poradniach specjalistycznych oraz prowadzi zajęcia ze studentami logopedi Redaktor prowadzący: Agnieszka Stebelska Kierownik grupy wydawniczej: Agata Jastrzębska Wydawca: Paulina Stanek Koordynacja produkcji: Mariusz Jezierski, Magdalena Huta Korekta: Zespół Projekt graficzny publikacji: Piotr Fedorczyk Skład i łamanie: Dariusz Ziach Drukarnia: KRM Druk ISBN: 978­83­269­9119­6 Nr rejestrowy BDO: 000008579 Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9A, 03­918 Warszawa NIP: 526­19­92­256 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł. Publikacja „Logopedia w edukacji wczesnoszkolnej. Zeszyt ćwiczeń” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wyma- gać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stano- wisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Logopedia w edukacji wczesnoszkolnej. Zeszyt ćwiczeń” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Materiały pierwotnie opublikowane zostały w magazynie „Strefa Logopedy”. LOGOPEDIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. ZESZYT ĆWICZEŃ TERAPIA DZIECI JĄKAJĄCYCH SIĘ, LOGOPEDIA ARTYSTYCZNA WSTĘP Liczba jąkających się osób stale przybywa. Przyczyny jąkania nie są do końca poznane. Może należy winić coraz szybsze tempo życia? Zmienny system wychowawczy? Jąkał się Mojżesz. Z tą wadą wymowy borykali się też cesarz Klaudiusz i grecki mówca Demostenes. W Polsce jąka się ponad 400 tysięcy osób, a na świecie około 45 milionów dorosłych i 180 milionów dzieci. Z definicji oraz z zakresu funkcji mowy, możemy wnios­ kować, że mowa jest elementem edukacyjnym a przyswajanie języka może być rozumiane jako pewnego rodzaju edukacja, która ma nam zapewnić prawidłowy kontakt ze światem. Druga część broszury dotyczy logopedii artystycznej. Wraz z rozwojem cywilizacji przybywa zawodów wyma- gających umiejętnego posługiwania się głosem i mową w celu przekazywania informacji. Zajęciami z logopedii artystycznej interesują się nie tylko aktorzy, piosenkarze czy dziennikarze, ale również trenerzy biznesu, prawnicy, wykładowcy, księża. Warsztaty z prawidłowej emisji oraz sposobów bezpiecznego wykorzystywa- nia głosu są organizowane dla takich grup zawodowych jak nauczyciele, przewodnicy miejscy czy pracowni- cy infolinii. Menedżerowie, telemarketerzy coraz częściej uczestniczą w szkoleniach z wywierania wpływu głosem. Wzrastają wymagania dotyczące umiejętnego odziaływania na ludzi nie tylko za pomocą słów, ale też sposobu ich przekazywania. To właśnie kompetencja komunikacyjna staje się kluczowa w osiąganiu sukcesu zawodowego. Oddajemy w Państwa ręce zeszyt, który jest gotowym narzędziem do pracy – zawiera różnorodne, atrak- cyjne ćwiczenia z każdej z wymienionej tematyki. Publikacja wyposaży logopedę w wiele praktycznych, szczegółowo opracowanych ćwiczeń. Eksperci czuwali nad tym, by ćwiczenia były zróżnicowane oraz rozwijały umiejętności i zachęcały dzieci do pracy. Zeszyt został podzielony na dwie części, odpowiadające poruszanym zagadnieniom. CZĘŚĆ I. TERAPIA DZIECKA JĄKAJĄCEGO SIĘ Ćwiczenia 1–34 ......................................................................................... 6 CZĘŚC II. LOGOPEDIA ARTYSTYCZNA Ćwiczenia 1–39 ........................................................................................ 46 SPIS TREŚCI 3 Logopedia w edukacji wczesnoszkolnej. Zeszyt ćwiczeń CZĘŚĆ I. TERAPIA DZIECKA JĄKAJĄCEGO SIĘ Karty pracy – wstęp W części praktycznej zawarte są ćwiczenia, które są wykonywane z wykorzystaniem metody wystukiwania sylab dr K. Szamburskiego. Metoda wystukiwania sylab używana jest jako metoda w grupowej terapii dzieci jąkających w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno­Pedagogicznej „TOP” w Warszawie. Należy do metod nazwanych „wsparcie gestem”, ponieważ gest odgrywa w niej dużą rolę. Jest to też metoda „spowalniająca mowę”, ponieważ wymaga zwolnienia tempa mówienia, przy jednoczesnym zachowaniu cech prozodycznych wypowiedzi. Ćwiczenia składają się z kilku technik, które stanowią zintegrowaną całość: • wystukiwanie sylab z zachowaniem cech prozodycznych wypowiedzi ( z wyjątkiem tempa mówienia, które jest wolniejsze), • przygotowanie treści wypowiedzi w trakcie nabierania powietrza ( wdechu) , • wyrobienie nawyku nabierania powietrza przed wypowiedzią i w trakcie wypowiedzi, W części praktycznej zawarte są ćwiczenia płynności mówienia metodą wystukiwania sylab dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w których wyróżniamy: • Cele ogólne: Trening płynności mówienia, wprowadzenie metody wystukiwania sylab, rozpoznawanie obrazków, relaksacja • Cele szczegółowe: 1. Kształtowanie umiejętności mówienia z wystukiwaniem sylab. 2. Kształtowanie umiejętności mówienia samogłosek legato. 3. Kształtowanie umiejętności zwolnienia tempa mówienia przy jednoczesnym zachowaniu cech prozo- dycznych wypowiedzi. 4. Kształtowanie umiejętności prawidłowego oddechu w trakcie wypowiedzi. 5. Kształtowanie umiejętności przeciągania samogłosek w mowie spontanicznej. 6. Kształtowanie umiejętności koncentracji na zadaniu. 7. Kształtowanie umiejętności nazywania. 8. Kształtowanie umiejętności rozluźniania mięśni. 5 Logopedia w edukacji wczesnoszkolnej. Zeszyt ćwiczeń Ćwiczenie 1. Cel: Wprowadzenie metody wystukiwania sylab, trening płynności mówienia. Polecenie: Nabierz powietrze nosem i na jednym wydechu postaraj się powiedzieć samogłoski w kolejności od strony lewej do prawej. Samogłoski wymawiamy legato, kolejne dźwięki wymawiane są płynnie bez najmniejszych przerw. Wymowie każdej samogłoski towarzyszy lekkie uderzenie otwartą dłonią dominującej ręki w udo. Wymo- wę samogłosek przeciągamy. Przed poleceniem prezentujemy dziecku prawidłowe wykonanie zadania. 6 Logopedia w edukacji wczesnoszkolnej. Zeszyt ćwiczeń
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Logopedia w edukacji wczesnoszkolnej. Zeszyt ćwiczeń. Terapia dzieci jąkających się, logopedia artystyczna
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: