Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00232 005096 12604607 na godz. na dobę w sumie
Lotus Notes i Domino. Leksykon - książka
Lotus Notes i Domino. Leksykon - książka
Autor: , Liczba stron: 688
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-476-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> inne - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Krótko mówiąc: książka zwięzła, kompletna i rozstrzygająca!

'Lotus Notes i Domino. Leksykon' jest narzędziem niezastąpionym dla osób pragnących tworzyć aplikacje w sposób szybki i zdecydowany. Zawiera bowiem wszystkie klasy frontendowe (klasy interfejsów) i backendowe (klasy baz danych) zarówno dla języka LotusScript, jak i Javy opatrzone omówieniem ich właściwości, metod oraz zdarzeń. W odróżnieniu od plików pomocy Notesa i innych dokumentacji referencyjnych, omówienie każdej z tych klas zawiera liczna przykłady zastosowań opisywanych zagadnień. Dzięki tej książce można zapomnieć o błądzeniu po meandrach pomocy Notesa w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące nas pytanie.

Opracowany zgodnie ze sposobem myślenia programisty, 'Lotus Notes i Domino -- leksykon' w znacznym stopniu upraszcza proces wyszukiwania informacji. Można korzystać ze spisu treści i indeksu, ale czyż nie łatwiej korzystać z umieszczonych bezpośrednio w tekście odnośników, tabeli referencyjnych i schematów hierarchii obiektowej? Posiadając kompendium wiedzy w postaci niniejszej książki zamiana ołowiu posiadanej wiedzy na złote aplikacje Notesa będzie dużo prostsze.

Spośród innych publikacji na ten temat książka ta jest:

Pozwala także na korzystanie z praktycznych przykładów przygotowanych przez Tima Bankesa i Dava Hattera -- programistów o dużym zasobie doświadczeń zawodowych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Lotus Notes i Domino. Leksykon Autorzy: Tim Bankes, Dave Hatter T‡umaczenie: Zbigniew Ga‡a ISBN: 83-7197-476-0 Tytu‡ orygina‡u: Reference Format: B5, stron: 688 Lotus Notes and Domino Essential (cid:132)Lotus Notes i Domino. Leksykon(cid:148) jest narzŒdziem niezast„pionym dla os(cid:243)b pragn„cych tworzy(cid:230) aplikacje w spos(cid:243)b szybki i zdecydowany. Zawiera bowiem wszystkie klasy frontendowe (klasy interfejs(cid:243)w) i backendowe (klasy baz danych) zar(cid:243)wno dla jŒzyka LotusScript, jak i Javy opatrzone om(cid:243)wieniem ich w‡a(cid:156)ciwo(cid:156)ci, metod oraz zdarzeæ. W odr(cid:243)¿nieniu od plik(cid:243)w pomocy Notesa i innych dokumentacji referencyjnych, om(cid:243)wienie ka¿dej z tych klas zawiera liczna przyk‡ady zastosowaæ opisywanych zagadnieæ. DziŒki tej ksi„¿ce mo¿na zapomnie(cid:230) o b‡„dzeniu po meandrach pomocy Notesa w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtuj„ce nas pytanie. Opracowany zgodnie ze sposobem my(cid:156)lenia programisty, (cid:132)Lotus Notes i Domino (cid:151) leksykon(cid:148) w znacznym stopniu upraszcza proces wyszukiwania informacji. Mo¿na korzysta(cid:230) ze spisu tre(cid:156)ci i indeksu, ale czy¿ nie ‡atwiej korzysta(cid:230) z umieszczonych bezpo(cid:156)rednio w tek(cid:156)cie odno(cid:156)nik(cid:243)w, tabeli referencyjnych i schemat(cid:243)w hierarchii obiektowej? Posiadaj„c kompendium wiedzy w postaci niniejszej ksi„¿ki zamiana o‡owiu posiadanej wiedzy na z‡ote aplikacje Notesa bŒdzie du¿o prostsze. Spo(cid:156)r(cid:243)d innych publikacji na ten temat ksi„¿ka ta jest: najdok‡adniejszym om(cid:243)wieniem modelu obiektowego Notes a¿ do wersji 5.0; usprawnionym sposobem wyszukiwania interesuj„cych nas klas, w‡a(cid:156)ciwo(cid:156)ci metod i zdarzeæ; rozbudowanym schematem hierarchii obiektowej jŒzyk(cid:243)w LotusScript i Java daj„cym pe‡en obraz ka¿dej z klas; pe‡nym i jednocze(cid:156)nie zwartym zbiorem referencji. Pozwala tak¿e na korzystanie z praktycznych przyk‡ad(cid:243)w przygotowanych przez Tima Bankesa i Dava Hattera (cid:151) programist(cid:243)w o du¿ym zasobie do(cid:156)wiadczeæ zawodowych. #4786/- Button 4.0 4.1x 4.5x 4.6 5.0 17 Składnia LotusScript 17 Zdarzenia 17 Komentarz 17 Przykład 18 Field 4.0 4.1x 4.5x 4.6x 5.0 19 Składnia LotusScript 19 Zdarzenia 19 Komentarz 20 Przykład 21 Navigator 4.0 4.1x 4.5x 4.6x 5.0 22 Składnia LotusScript 22 Zdarzenia 22 Komentarz 22 Przykład 22 NotesUIDatabase 4.5x 4.6x 5.0 24 Składnia LotusScript 24 Właściwości 24 Metody 25 Zdarzenia 26 Komentarz 29 Przykład 30 NotesUIDocument 4.0 4.1x 4.5x 4.6x 5.0 31 Składnia LotusScript 31 Właściwości 31 Metody 36 Zdarzenia 47 Komentarz 49 Przykład 49 NotesUIView 4.5x 4.6x 5.0 51 Składnia LotusScript 51 Właściwości 51 Metody 52 Zdarzenia 53 Komentarz 56 Przykład 56 NotesUIWorkspace 4.0 4.1x 4.5x 4.6x 5.0 57 Składnia LotusScript 57 Właściwości 57 Metody 58 Komentarz 70 Przykład 70 NotesACL 4.0 4.1x 4.5x 4.6x 5.0 72 Składnia LotusScript 72 Właściwości 73 Metody 75 Komentarz 78 Przykład 79 NotesACLEntry 4.0 4.1x 4.5x 4.6x 5.0 80 Składnia LotusScript 80 Parametry LotusScript 80 Właściwości 81 Metody 88 Komentarz 89 Przykład 89 NotesAgent 4.0 4.1x 4.5x 4.6x 5.0 92 Składnia LotusScript 92 Właściwości 92 Metody 95 Komentarz 95 Przykład 96 NotesDatabase 4.0 4.1x 4.5x 4.6x 5.0 97 Składnia LotusScript 97 Parametry LotusScript 97 Właściwości 98 Metody 105 Komentarz 120 Przykład 121 NotesDateRange 4.5x 4.6x 5.0 122 Składnia LotusScript 122 Właściwości 122 Przykład 123 NotesDateTime 4.0 4.1x 4.5x 4.6x 5.0 124 Składnia LotusScript 124 Parametry LotusScript 124 Właściwości 124 Metody 126 Komentarz 129 Przykład 130 NotesDbDirectory 4.0 4.1x 4.5x 4.6x 5.0 131 Składnia LotusScript 131 Parametry LotusScript 131 Właściwości 132 Metody 132 Komentarz 133 Przykład 133 NotesDocument 4.0 4.1x 4.5x 4.6x 5.0 135 Składnia LotusScript 135 Parametry LotusScript 135 Właściwości 136 Metody 144 Komentarz 154 Przykład 155 NotesDocumentCollection 4.0 4.1x 4.5x 4.6x 5.0 158 Składnia LotusScript 158 Właściwości 159 Metody 160 Komentarz 166 Przykład 167 NotesEmbeddedObject 4.0 4.1x 4.5x 4.6x 5.0 169 Składnia LotusScript 169 Właściwości 169 Metody 172 Komentarz 173 Przykład 173 NotesForm 4.5x 4.6x 5.0 177 Składnia LotusScript 177 Właściwości 177 Metody 179 Komentarz 179 Przykład 179 NotesInternational 4.5x 4.6x 5.0 181 Składnia LotusScript 181 Właściwości 181 Przykład 183 NotesItem 4.0 4.1x 4.5x 4.6x 5.0 184 Składnia LotusScript 184 Parametry LotusScript 184 Właściwości 185 Metody 189 Komentarz 191 Przykład 192 NotesLog 4.0 4.5x 4.6x 5.0 193 Składnia LotusScript 193 Parametry LotusScript 193 Właściwości 193 Metody 194 Komentarz 197 Przykład 197 NotesName 4.0 4.1x 4.5x 4.6x 5.0 199 Składnia LotusScript 199 Parametry LotusScript 199 Właściwości 199 Metody 202 Komentarz 202 Przykład 203 NotesNewsletter 4.0 4.1x 4.5x 4.6x 5.0 204 Składnia LotusScript 204 Parametry LotusScript 204 Właściwości 205 Metody 206 Komentarz 207 Przykład 207 NotesOutline 5.0 209 Składnia LotusScript 209 Parametry LotusScript 209 Właściwości 209 Metody 210 Przykład 212 NotesOutlineEntry 5.0 213 Składnia LotusScript 213 Właściwości 213 Metody 215 Przykład 216 NotesRegistration 4.6x 5.0 217 Składnia LotusScript 217 Właściwości 217 Metody 219 Komentarz 226 Przykład 227 NotesReplication 5.0 228 Składnia LotusScript 228 Właściwości 228 Metody 232 Komentarz 233 Przykład 233 NotesRichTextItem 4.0 4.1x 4.5x 4.6x 5.0 234 Składnia LotusScript 234 Parametry LotusScript 234 Właściwości 235 Metody 236 Komentarz 241 Przykład 242 NotesRichTextParagraphStyle 5.0 244 Składnia LotusScript 244 Właściwości 244 Metody 247 Komentarz 249 Przykład 249 NotesRichTextStyle 4.6x 5.0 251 Składnia LotusScript 251 Właściwości 251 Komentarz 254 Przykład 254 NotesRichTextTab 5.0 255 Składnia LotusScript 255 Parametry LotusScript 255 Właściwości 255 Metody 256 Komentarz 256 Przykład 256 NotesSession 4.0 4.5x 4.6x 5.0 258 Składnia LotusScript 258 Właściwości 258 Metody 263 Przykład 269 NotesTimer 4.5x 4.6x 5.0 270 Składnia LotusScript 270 Parametry LotusScript 270 Właściwości 270 Metody 271 Zdarzenia 271 Komentarz 271 Przykład 272 Wstęp 3 NotesView 4.0 4.1x 4.5x 4.6x 5.0 273 Składnia LotusScript 273 Właściwości 274 Metody 279 Komentarz 288 Przykład 289 NotesViewColumn 4.6x 5.0 291 Składnia LotusScript 291 Właściwości 291 Komentarz 300 Przykład 300 NotesViewEntry 5.0 302 Składnia LotusScript 302 Właściwości 303 Metody 305 Przykład 305 NotesViewEntryCollection 5.0 307 Składnia LotusScript 307 Właściwości 307 Metody 308 Komentarz 312 Przykład 312 NotesViewNavigator 5.0 313 Składnia LotusScript 313 Właściwości 313 Metody 314 Komentarz 318 Przykład 318 ACL 4.6x 5.0 323 Składnia Javy 323 Metody 323 Komentarz 331 Przykład 331 ACLEntry 4.6x 5.0 333 Składnia Javy 333 Metody 333 Komentarz 347 Przykład 347 Agent 4.6x 5.0 350 Składnia Javy 350 Metody 350 Komentarz 355 Przykład 355 AgentContext 4.6x 5.0 357 Składnia Javy 357 Metody 357 Przykład 362 Database 4.0 4.1x 4.5x 4.6x 5.0 364 Składnia Javy 364 Metody 365 Komentarz 385 Przykład 386 DateRange 4.5x 4.6x 5.0 387 Składnia Javy 387 Parametry Javy 387 Metody 388 Przykład 389 DateTime 4.6x 5.0 390 Składnia Javy 390 Parametry Javy 390 Metody 391 Komentarz 396 Przykład 397 DbDirectory 4.6x 5.0 399 Składnia Javy 399 Parametry Javy 399 Metody 400 Komentarz 403 Przykład 403 Document 4.6x 5.0 405 Składnia Javy 406 Metody 406 Komentarz 424 Przykład 426 DocumentCollection 4.6x 5.0 427 Składnia Javy 427 Metody 428 Komentarz 436 Przykład 437 EmbeddedObject 4.6x 5.0 439 Składnia Javy 439 Metody 440 Komentarz 442 Przykład 443 Form 4.6x 5.0 444 Składnia Javy 444 Metody 444 Przykład 447 International 4.6x 5.0 449 Składnia Javy 449 Metody 449 Komentarz 452 Przykład 452 Item 4.6x 5.0 453 Składnia Javy 453 Parametry Javy 453 Metody 454 Komentarz 463 Przykład 464 Log 4.6x 5.0 466 Składnia Javy 466 Parametry Javy 466 Metody 466 Komentarz 470 Przykład 471 RichTextTab 5.0 554 Składnia Javy 554 Metody 554 Komentarz 555 Przykład 556 Session 4.6x 5.0 558 Składnia Javy 558 Metody 559 Przykład 566 View 4.6x 5.0 567 Składnia Javy 567 Metody 568 Komentarz 585 Przykład 585 ViewColumn 4.6x 5.0 588 Składnia Javy 588 Metody 588 Komentarz 600 Przykład 600 ViewEntry 5.0 601 Składnia Javy 601 Metody 602 Przykład 605 ViewEntryCollection 5.0 606 Składnia Javy 606 Metody 606 Komentarz 612 Przykład 612 ViewNavigator 5.0 614 Składnia Javy 614 Metody 614 Komentarz 622 Przykład 622 Name 4.6x 5.0 473 Składnia Javy 473 Parametry Javy 473 Metody 473 Komentarz 479 Przykład 480 Newsletter 4.6x 5.0 482 Składnia Javy 482 Parametry Javy 482 Metody 483 Komentarz 486 Przykład 486 NotesFactory 5.0 488 Składnia Javy 488 Metody 488 Przykład 489 Outline 5.0 491 Składnia Javy 491 Parametry Javy 491 Metody 491 Przykład 494 OutlineEntry 5.0 496 Składnia Javy 496 Metody 496 Przykład 500 Registration 4.6x 5.0 503 Składnia Javy 503 Metody 503 Komentarz 514 Przykład 515 Replication 5.0 516 Składnia Javy 516 Metody 516 Komentarz 523 Przykład 524 RichTextItem 4.6x 5.0 526 Składnia Javy 526 Metody 526 Komentarz 534 Przykład 535 RichTextParagraphStyle 5.0 537 Składnia Java 537 Parametry Javy 537 Metody 537 Komentarz 544 Przykład 544 RichTextStyle 4.6x 5.0 546 Składnia Javy 546 Parametry Javy 546 Metody 546 Komentarz 552 Przykład 552 4.0 4.1x 4.5x 4.6x 5.0 Klasa NotesDatabase jest jedną z najważniejszych i najbardziej podstawowych klas Notes, ponie- waż to właśnie NotesDatabase (Notes Storage Facility) jest głównym ośrodkiem przechowywania danych w Notes/Domino. Opanowanie jej licznych metod pozwala na uzyskanie biegłości w pro- jektowaniu aplikacji Notes/Domino. #o+.2+3897#-648 38/7+8+,+7/7/;38/7+8+,+7/(cid:14)786#/6:/6(cid:18)786/+/(cid:21) lub #/838/7+8+,+7//;38/7+8+,+7/(cid:14)786#/6:/6(cid:18)786/+/(cid:21) Istnieje wiele sposobów uzyskiwania dostępu do obiektónw NotesDatabase. Oto niektóre z nich. Zupełnie nową bazę danych utworzyć możemy przy użyciu metody 6/+8/ z klasy NotesDbDirectory. Nową bazę danych, w oparciu o już istniejącą, można utworzyć, korzystając z metod 6/+8/34, 6/+8/63$/4+8/ lub 6/+8/ /4-+ z klasy NotesDatabase. Jeśli znamy nazwę serwera bazy danych i nazwę pliku, to dostęp do bazy możemy uzyskać przy użyciu metod: /; oraz /8+8+,+7/ klasy NotesSession ( 258). Do dostępu do bazy danych, w której aktualnie działa skrypt, bez wskazywania serwera lub nazwy pliku, służy właściwość 966/28+8+,+7/ z klasy NotesSession ( 259). Znając serwer i /4-+ można istniejącą bazę danych otworzyć za pomocą metody 4/2+8+,+ 7/ /4-+. Znając nazwę serwera, na którym rezyduje baza danych, ale nie znając nazwy jej pliku, można użyć klasy NotesDbDirectory ( 131). Aby określić, które bazy są książkami adresowymi, a następnie otworzyć je, używamy właściwo- ści ..6/77337 z NotesSession ( 258). Jeśli chcemy otworzyć bazę pocztową bieżącego użytkownnika, stosujemy metodę 4/2+. Mając dowolny z obiektów: NotesView, NotesDocument, NotesDocumentCollection, NotesACL, NotesViewEntry lub NotesViewEntryCollection warto spróbować skorzystać z właściwości +6/28 lub +6/28+8+,+7/. +6+/86 3897#-648 strServer (wmg) $ Wartość ciągu zawierająca nazwę serwera, na którym rezynduje baza danych. Aby wskazać bazę na lokalnej maszynie, należy podać pusty ciąg znnaków ( ). strFileName (wmg) $ Wartość ciągu zawierająca ścieżkę dostępu oraz nazwę plniku bazy Notes w katalogu danych Notes. Jeśli baza nie znajduje się w katalogu danych Notes to, precyzując parametr, należy podać pełną ścieżkę dostępu do pliku. o+-;3- ACL O O.Ref. $3/87/82962.,38/7+8+,+7/ Zwraca obiekt NotesACL ( 72) zawierający listę kontroli dostępu do bazy danych. Agents O ? $31/8:+61/2872.,38/7+8+,+7/ 1/287 Zwraca tablicę obiektów NotesAgent ( 92). Jeśli dostęp do właściwości następuje ze stacji roboczej, to tablica zawierać będzie publiczne i persnonalne agenty, należące do bieżącego użytkownika. Jeśli właściwość jest wywołana z serweran, to tablica będzie zawierała tylko agenty publiczne. NotesDatabase 3 AllDocuments O O.Ref. $31/87/82.-3-9/2872.,38/7+8+,+7/ 3-9/287 Właściwość zwraca nieposortowany zbiór NotesDocumentCollection ( 158) zawierający wszystkie dokumenty z bazy danych. Ze względu na to, żen metoda może zwrócić ogromny zbiór właściwości, należy jej używać tylko wtedy, gdyn rzeczywiście chcemy uzyskać dostęp do każdego z dokumentów bazy. Chcąc uzyskać dostęp do podzbioru dokumentów w bazie danych, można zastosować metody 1/83-9/287/ z klasy NotesView ( 283), #/+6- ( 117) lub $#/+6- ( 108) z klasy NotesDatabase albo /8286/7/ z klasy NotesViewEntry. Poniższy przykład ilustruje zastosowanie właściwoścni. #7/;38/7#/7732 2.-3/-832738/73-9/283/-832 #/82.-3/-832# 966/28+8+,+7/ 3-9/287 +2.-3/-832 #8+4(cid:25) 8;3632/46/(cid:29) /q-7o+;/7-/1#2$+ 2.-3/-832 4.+8/ Categories O/Z ? $31/8:+6+8/136/72.,38/7+8+,+7/ +8/136/7 $37/82.,38/7+8+,+7/ +8/136/7:+6+8/136/7 Zawiera wykaz kategorii, w których baza danych występnuje w Notes Database Library. Jeśli zawiera wiele kategorii, to są one rozdzielanne przecinkami lub średnikami. Created O ? $31/8:+66/+8/.+8/2.,38/7+8+,+7/ 6/+8/. Właściwość zwraca wariant typu +8/ (7) wskazujący godzinę i datę utworzenia bazy danych. CurrentAccessLevel O $31/82896--/772.,38/7+8+,+7/ 966/28--/77/:/ Zwraca poziom dostępu dla użytkownika bieżącego w postnaci liczby o zakresie od 0 (brak dostępu) do 6 (dostęp na poziomie menadżera). Warto npamiętać, że właściwość nie zwraca poziomu dostępu dla użytkownika bieżącego sntacji roboczej, lecz poziom dostępu dla osoby, która ostatnia zapisywała agenta nna serwerze. Każda z liczb może być przedstawiona jako jedna z następujących stałych. Wartość stałej Poziom dostępu )## Uprawnienia dostępu na poziomie „No Access” (brak ddostępu). ) #$ Uprawnienia dostępu na poziomie „Depositor” (deponednt). ) Uprawnienia dostępu na poziomie „Reader” (czytelnikd). ) $ )$ Uprawnienia dostępu na poziomie „Author” (autor). Uprawnienia dostępu na poziomie „Editor” (redaktor)d. )# Uprawnienia dostępu na poziomie „Designer” (projektadnt). ) Uprawnienia dostępu na poziomie „Manager” (menadżer).d DelayUpdates O/Z T/F $31/828/+ 4.+8/72.,38/7+8+,+7/ /+ 4+8/7 $37/82.,38/7+8+,+7/ /+ 4.+8/728/+ 4.+8/7 Właściwość ta wskazuje, czy operacje zapisu w bazie dnanych powinny być dokonywane niezwłocznie, czy też przetwarzane wsadowo (co przynspiesza działanie). Ustawienie wartości # (wartość standardowa) powoduje, że aktualizacje bazyn danych są dokonywane natychmiast, powodując zatrzymanie skryptu do czasu zankończenia operacji zapisu. W przeciwnym razie (gdy wartość parametru wynosi $ (cid:21), aktualizacje zatrzymywane są w pamięci i wykonywane później, a skrypt kontynuuje swonje działanie. Warto pamiętać, że mimo iż metoda ta przyspiesza działanie, to podczas awarii serwera niezapisane dane zostaną utracone. Właściwość wpływa na operacje zapisnu i usuwania dokumentów. DesignTemplateName O $ $31/8786$/4+8/+/2.,38/7+8+,+7/ /712$/4+8/+/ Jeśli baza danych dziedziczy swoją strukturę od szablnonu, to właściwość zwraca nazwę szablonu. W przeciwnym razie zwraca pusty ciąg znaków (n ). Jeśli baza danych dziedziczy tylko pewne elementy projektu (takie jak widok lub nnawigator), a nie cały projekt, to metoda zwraca pusty ciąg znaków. #+7/;38/7#/7732 713/ -7+,32/463/89/78# 966/28+8+,+7/ /712$/4+8/+/(cid:29)(cid:29) 2036+-+ FileName O $ $31/8786/+/2.,38/7+8+,+7/ /+/ Zwraca rzeczywistą nazwę i rozszerzenie pliku bazy, bnez ścieżki dostępu. Poniższy przykład demonstruje budowę ogólnej procedury,n która na podstawie właściwości serwera klasy NotesDatabase, takich m.in. jak #/6:/6, / +8 i /+/, zwraca miejsce lokalizacji bieżącej bazy danych. Stanowić może użytenczny dodatek do biblioteki skryptu, zwłaszcza gdy chcemy tworzyć aplikacje wielobazodanonwe i wszystkie bazy danych przechowywać w tym samym katalogu (co jest dobrą praktyką). 9,-92-832 /73:/966/283-+832(cid:25)2.,96738/7+8+,+7/$7 +6+28 /7883463-/.96+31#2+(cid:29)8#6+;6+-+,/ - 7/6;/636+-/ A.378A4949 +3-+832(cid:25) $7#8621 786/ +87#8621 786/ +8/08(cid:25)2.,96 / +8(cid:29)(cid:25)/2(cid:25)2.,96 / +8$E/2(cid:25)2.,96 /+/$$$ +3-+832(cid:25) $2.,96 #/6:/6 +3-+832(cid:25) $786/ +8 /73:/966/283-+832+3-+832 2.92-832 FilePath O $ $31/8786/ +82.,38/7+8+,+7/ / +8 Zwraca rzeczywistą nazwę i rozszerzenie pliku bazy ornaz jego ścieżkę dostępu. Bazy danych na stacjach roboczych zwracają pełną ścieżkę dostępu (na przykład, C:Notesdatadefiniti cmgr.nsf), a bazy danych na serwerze — względną ścieżkę dostępnu do katalogu danych Notes (na przykład definiticmgr.nsf). 5.0 FolderRefsEnabled T/F $31/828.6 /072.,38/7+8+,+7/ 3./6 /072+,/. $37/82.,38/7+8+,+7/ 3./6 /072+,/.28.6 /07 O/Z NotesDatabase 5 Właściwość można stosować do określania, czy referencjne do folderów są dla określonej bazy danych dostępne. Jeśli właściwość ta ma wartość $ , to określa folder, w którym dokument się znajduje. Przed rozpoczęciem sprawdzania odniesień fnolderu upewnij się, że właściwość jest odpowiednio ustawiona. Każda baza używająca odnniesień folderu musi mieć uaktywnioną właściwość 3./6 /0. Forms O/Z () $31/8:+63672.,38/7+8+,+7/ 367 Metoda zwraca tablicę wszystkich obiektów NotesForm ( 177) z bazy danych. 5.0 IsDirectoryCatalog O T/F $31/82876+8+312.,38/7+8+,+7/ 76/-836+8+31 Zastosowanie właściwości determinuje, czy baza danychn jest bazą typu Directory Catalog, znaną również jako Lightweight NAB. Właściwość zwraca wanrtość # dla wszystkich baz, do których dostęp nie nastąpił przez właściwość ..6/77337 klasy NotesSession ( 258) i które są jawnie otwarte (właściwość 74/2 zwraca $ ; zobacz opis 74/2). IsFTIndexed O T/F $31/82872.//.2.,38/7+8+,+7/ 7$2.//. Właściwość ta wskazuje, czy baza danych posiada indeks pełnotekstowy. Zwraca wartość $ , gdy indeks istnieje i #, w przeciwnym razie. IsMultiDbSearch O/Z T/F $31/82898,#/+6-2.,38/7+8+,+7/ 798,#/+6- Właściwość zwraca wartość $ , gdy baza jest częścią indeksu wyszukiwania wielobanzowego i #, w przeciwnym razie. IsOpen O T/F $31/82874/22.,38/7+8+,+7/ 74/2 Metoda wskazuje, czy baza danych została otwarta. Zwrnaca wartość $ , gdy jest ona otwarta i #(cid:18) w przeciwnym razie. IsPrivateAddressBook O T/F $31/828 6:2.,38/7+8+,+7/ 7 6:+8/..6/7733 Właściwość 7 6:+8/..6/7733 zwraca wartość $ dla dowolnej bazy danych, będącej Osobistą książką adresową, do której dostęp nastąpił nprzy użyciu właściwości ..6/77337 z klasy NotesSession ( 258). Dla wszelkich baz, z Osobistą książką adresową włnącznie, do których dostęp nastąpił inaczej niż za pośrednictnwem właściwości ..6/77337 z klasy NotesSession, właściwość zwraca wartość #. IsPublicAddressBook T/F $31/828 9,2.,38/7+8+,+7/ 7 9,-..6/7733 O Właściwość IsPublicAddressBook zwraca wartość $ dla dowolnej bazy danych, będącej Osobistą książką adresową, do której dostęp nastąpił nprzy użyciu właściwości ..6/77337 z klasy NotesSession ( 258). Dla wszelkich baz, z Osobistą książką adresową włnącznie, do których dostęp nastąpił inaczej niż za pośrednictnwem właściwości ..6/77337 z klasy NotesSession, właściwość ta zwraca wartość #. LastFTIndexed O ? $31/8:+6+782./+8/2.,38/7+8+,+7/ +78$2.//. Zwraca wariant typu DATE zawierający datę i godzinę ostatniego indeksowania pełnotekstowego bazy danych. Jeśli baza danych nie pnosiada indeksu, właściwość zwraca dość popularną datę 12/30/1899. LastModified O ? $31/8:+63.+8/2.,38/7+8+,+7/ +783.0/. Zwraca wariant typu DATE zawierający datę i godzinę ostatniej modyfikacji bazy danych. Managers O () $31/8:+6+2+1/6738/7+8+,+7/ +2+1/67 Właściwość zwraca tablicę zawierającą nazwy osób, serwnerów oraz grup, którym przyznano dostęp do bazy danych na poziomie „Manager”. Poniższy przykład demonstruje zastosowanie tej właściwości do przesyłania menadżerom baz danychn żądań podwyższenia poziomu dostępu do bazy. Może być uruchamiana w postaci agenta wywoływannego przez kliknięcie przycisku. #7/;38/7#/7732 2.3-+738/73-9/28 #/82.3-+# 966/28+8+,+7/ 6/+8/3-9/28 2683.7/;38/7 -$/88/(cid:25)2.3-+(cid:29)$6/$ 2.3-+ #9,/-8 637A3634+86/2/3/134339.378A49 +2683. 44/2.$/8(cid:25)#.A(cid:29) /+2/;78+6-+-.378A4.32+78A49-/,+.+2-$ +2683. ../;2/(cid:25)$ +2683. 44/2.$/8(cid:25)889o# 966/28+8+,+7/ $8/$ +2683. ../;2/(cid:25) $ +2683. 44/2.$/8(cid:25)2036+-+349# 966/28+8+,+7/ /4+832 # 966/28+8+,+7/ #/6:/6$ +2683. ../;2/(cid:25) $ +2683. 44/2.$/8(cid:25) /4# 966/28+8+,+7/ /4-+$ +2683. ../;2/(cid:25) $ +2683. 44/2.$/8(cid:25) 637A3634+86/2/3/134339.378A49838/,+.+2- $ +2.3-+ #/2.(cid:25)+7/(cid:29)# 966/28+8+,+7/ +2+1/67$ 5.0 MaxSize O Et $31/821+#/2.,38/7+8+,+7/ +#/ Właściwość zwraca maksymalny dopuszczalny rozmiar bazy ndanych określony podczas jej utworzenia. MaxSizeV5 O # $31/8.,+ #/2.,238/7+8+,+7/ +#/ Zwraca minimalny dopuszczalny rozmiar dla bazy danych nNotes wersji 5.0. NotesDatabase 7 Parent O O.Ref. $31/87/827#/77322.,38/7+8+,+7/ +6/28 Właściwość zwraca obiekt NotesSession ( 258) przedstawiający aktualną sesję NotesSession. PercentUsed O # $31/8., 7/.2.,38/7+8+,+7/ /6-/28 7/. Właściwość zwraca rozmiar przestrzeni przeznaczonej wn bazie do przechowywania danych. Proszę zapoznać się z poniższym przykładem. #7/;38/7#/7732 0# 966/28+8+,+7/ /6-/28 7/. $/2 +# 966/28+8+,+7/ 34+-8 2.0 ReplicaID O $ ReplicaID $31/8786 /42.,38/7+8+,+7/ /4-+ Właściwość zwraca ID repliki bazy danych (jest to 16-cynfrowy ciąg znaków alfanumerycznych). ReplicationInfo O O.Ref. $31/87/826 /42032.,38/7+8+,+7/ /4-+832203 Każda baza Notes zawiera jeden obiekt NotesReplication ( 271), do którego za pomocą tej właściwości można uzyskać dostęp. Server O $ $31/8786#/6:/62.,38/7+8+,+7/ #/6:/6 Właściwość zwraca nazwę serwera, na którym rezyduje bazna danych. Jeśli baza znajduje się na stacji roboczej, to metoda zwraca pusty ciąg znaków (n ). Size O # $31/8.,#/2.,38/7+8+,+7/ #/ Właściwość zwraca rozmiar bazy danych w bajtach w formnacie liczby typu double. SizeQuota O/Z ? $31/821!938+2.,38/7+8+,+7/ #/!938+ $37/82.,38/7+8+,+7/ #/!938+21!938+ Właściwość zwraca rozmiar przestrzeni dyskowej przydznielonej bazie danych. Nie wszystkie bazy ograniczone są przydzieloną im przestrzenią. Dlan tych baz metoda zwraca wartość 0. Jeśli skrypt (a dokładnie jego właściciel) ma dostęp administracyjny do serwera, to może zmieniać tę właściwość, ale w większości wypadków stanonwi ona parametr tylko do odczytu. TemplateName O $ $31/8786$4+/2.,38/7+8+,+7/ $/4+8/+/ Właściwość zwraca pusty ciąg ( ), jeśli baza nie jest szablonem. W przeciwnym razie zwraca wartość wprowadzoną dla nazwy szablonu. Title O/Z $ $31/8786$8/2.,38/7+8+,+7/ $8/ $37/82.,38/7+8+,+7/ $8/786$8/ Właściwość zawiera tytuł bazy danych (wyświetlany na nikonie bazy). Nie można zmienić tytułu bazy danych, przez którą nastąpił dostęp do tenj właściwości. UnprocessedDocuments O O.Ref. $31/87/82.- 2463-/77/.2.,38/7+8+,+7/ 2463-/77/.3-9/287 Ta niesamowicie przydatna właściwość obowiązuje jedynnie agentów lub skrypty akcji widoków. Może być użyta tylko na obiektach NotesDocument uzyskanych dzięki właściwości 966/28+8+,+7/ obiektu NotesSession ( 259). Zwraca obiekt NotesDocumentCollection ( 149) zawierający dokumenty należące do bazy danych, ktnóre bieżący agent lub akcja widoku uznaje za „nieprzetworzone”. Gdy dostęp następuje spoza agenta lub akcji widoku, zwrócony zbiór nie będzie zawierać żadnych dokumentów. Nnatomiast w razie wywołania właściwości 2463-/77/.3-9/287 z obiektu NotesDatabase, do którego dostęp nie nastąpił za pomocą właściwości 966/28+8+,+7/, metoda zgłosi błąd. Warto pamiętać, że jeśli używamy agentów działających nan nowych i zmodyfikowanych dokumentach, niedawno otrzymanych dokumentach pocztowynch, dokumentach wklejonych lub świeżo zmodyfikowanych, to w celu oznaczenia każdnego dokumentu zbioru jako „przetworzonego” trzeba wywołać metodę 4.+8/ 63-/77/.3- z NotesSession ( 268). Zapobiega to wielokrotnemu przetwarzaniu tych samych dokumentów. Gdy nie wywołamy tej metody dla każdego dokumentu, to angent przy każdorazowym uruchomieniu będzie przetwarzał te same dokumenty. Należny pamiętać, że właściwość 4.+8/ 63-/77/.3- oznacza dokument jako „przetworzony” jedynie dla wyrnaźnie określonego agenta, w którym została wywołana. Właściwość 2463-/77/.3-9/287 użyta w akcji widoku zwraca te same dokumenty, co bazna danych uruchomiona na wybranych dokumentach. Poniższa tabela ilustruje dokładnie, czego można oczenkiwać, używając tej metody. Zadanie (którego wystąpienie uruchamia agenta) Wynik jest zbiorem dokumentów (Document Collection) spełniającym poniższe kryteria Wszystkie dokumenty w bazie danych Spełnione są kryteria wyszukiwania określone w Databadse Builder (edytorze bazy danych). Wszystkie dokumenty nowe i zmodyfikowane od czasu ostatniego uruchomienia agenta Nieprzetwarzane uprzednio przez bazę za pomocą metoddy 4.+8/ 63-/77/.3-. Niedawno utworzone lub zmodyfikowane Spełnione są kryteria wyszukiwania określone w Databadse Builder (Edytorze bazy danych). Wszystkie nie przeczytane dokumenty w widoku Dokumenty z widoku, nieprzeczytane, spełniające kryterdia podane w Database Builder (Edytorze bazy danych). Wszystkie dokumenty w widoku Dokumenty z widoku, nieprzeczytane, spełniające kryteria podane w Database Builder (Edytorze bazy danych). Dokumenty zaznaczone / akcja widoku Dokumenty zaznaczone w widoku, spełniające kryteria podane w Database Builder (Edytorze bazy danych). Uruchomione jeden raz Dokument bieżący. NotesDatabase 9 Zadanie (którego wystąpienie uruchamia agenta) Wynik jest zbiorem dokumentów (Document Collection) spełniającym poniższe kryteria Niedawno wysłane dokumenty Świeżo wysłane do bazy danych, spełniające kryteria podadne w Database Builder (Edytorze bazy danych). Niedawno modyfikowane dokumenty Dokumenty świeżo zmodyfikowane, spełniające kryteria podane w Database Builder (Edytorze bazy danych). Views O () $31/8:+6 /;72.,38/7+8+,+7/ /;7 Właściwość zwraca tablicę zawierającą wszystkie obieknty NotesView ( 273) znajdujące się w bazie danych. /83. Compact 21#/.002.,38/7+8+,+7/ 34+-8 Metoda nie posiada parametrów, zwraca liczbę (w formacine długim), reprezentującą przestrzeń zwolnioną w wyniku kompaktowania. Create +2.,38/7+8+,+7/ 6/+8/(cid:14)786#/6:/6(cid:18)786/2+/(cid:18)284/2+1(cid:18)28+#/(cid:21) strServer Nazwa serwera, na którym chcemy utworzyć bazę danych. Abny utworzyć bazę na komputerze lokalnym, należy podać pusty ciąg znaków ( ). (wmg) $ strFilename Nazwa pliku, którą chcemy nadać bazie. (wmg) $ intOpenFlag Parametr ten służy do otwierania bazy danych podczas jej tworzenia (gdy jego wartość wynosi $ ). Jeśli otwarcie nie jest przewidywane, należy paramentrowi nadać wartość #. W celu jej późniejszego otwarcia należy zastosować metodę 4/2 lub 4/203.0/.. (wmg) T/F intMaxSize Maksymalny dopuszczalny rozmiar bazy danych. (opc) Metoda umożliwia tworzenie nowego obiektu NotesDatabase. Oba parametry: 786#/6:/6 i 786/+/ mogą zawierać pusty ciąg, o ile zainicjowaliśmy już onbiekt NotesDatabase, podając nazwę serwera i pliku. CreateCopy #/82.,38/7+8+,+7/2.,38/7+8+,+7/ 6/+8/34(cid:14)786#/6:/6(cid:18)786/+/(cid:18) 28+#/(cid:21) strServer Nazwa serwera, na którym chcemy utworzyć nową kopię baznę danych. Jeśli ma nim być komputer lokalny, to podać musimy pusty ciąg znaków ( ). (wmg) $ strFileName Nazwa pliku, którą chcemy przypisać nowej kopii. (wmg) intMaxSize Maksymalny dopuszczalny rozmiar bazy danych. (opc) $ Metoda 6/+8/34 tworzy nową kopię (nie replikę) aktualnej bazy danycnh, zwracaną jako obiekt NotesDatabase. Warto pamiętać, że w razie gdyby baza danych na serwnerze określonym w 786#/6:/6 miała taką samą nazwę, jak baza podana w 786/+/, to zgłoszony zostałby błąd. Jednocześnie do nowej bazy danych skopiowana znostanie lista dostępu ACL. CreateDocument #/82.,38/73-9/282.,38/7+8+,+7/ 6/+8/3-9/28 Metoda nie posiada parametrów, zwraca nowy obiekt NotesDocument ( 135). Można ją stosować wraz z automatyzacją w celu utworzenia nowego obiektu bez stosowania metondy /;. Należy pamiętać o wywołaniu metody #+:/ z obiektu NotesDocument w celu zapisania nowego dokumentu na dysku. CreateFromTemplate #/82.,38/7+8+,+7/2.,38/7+8+,+7/ 6/+8/63$/4+8/(cid:14)786#/6:/6(cid:18)786/+/(cid:18) 282/68(cid:18)28+#/(cid:21) strServer Nazwa serwera, na którym znajdować się będzie nowa kopia bazy danych. Pozostawienie pustego ciągu znaków ( ) spowoduje utworzenie nowej konpii na komputerze lokalnym. (wmg) $ strFileName Nazwa pliku, którą chcemy przypisać nowej kopii. (wmg) $ intlnherit Jeśli chcemy, aby nowa baza danych dziedziczyła struknturę bazy bieżącej, to wartość parametru 282/68 ustawiamy na $ . W przeciwnym razie — na #. (wmg) T/F intMaxSize Maksymalny dopuszczalny rozmiar bazy danych. (opc) Metoda stosowana jest do tworzenia nowej bazy z już nistniejącej. Nowa baza będzie zawierać wszystkie elementy projektu i dokumenty bazy źródłowej.n Zwraca obiekt NotesDatabase przedstawiający nową bazę danych. CreateOutline #/823/38/7982/2.,38/7+8+,+7/ 6/+8/982/(cid:14)#86+/(cid:18)28/0+98982/(cid:21) strName Nazwa nowego szkicu. (wmg) intDefauItOutline Wartość $ tworzy nowy szkic z domyślnymi wpisami. (opc) $ T/ F Metoda 6/+8/982/ pozwala na utworzenie nowego szkicu w bieżącej bazine danych. CreateReplica #/82.,38/7+8+,+7/2.,38/7+8+,+7/ 6/+8/ /4-+(cid:14)786#/6:/6(cid:18)786/+/(cid:21) NotesDatabase 11 strServer Nazwa serwera, na którym znajdować się będzie nowa kopia bazy danych. Pozostawienie pustego ciągu znaków ( ) spowoduje utworzenie nowej konpii na komputerze lokalnym. (wmg) $ strFileName Nazwa pliku, którą chcemy przypisać nowej kopii. (wmg) $ Metoda zwraca obiekt NotesDatabase przedstawiający nową replikę kopii bieżącej bazy danych. Lista dostępu ACL aktualnej bazy danych kopiowanna jest do nowej repliki. Podobnie jak w metodzie 6/+8/34, w razie gdyby baza danych na serwerze określonym nw 786#/6:/6 miała taką samą nazwę, jak baza podana w 786/+/, to zgłoszony zostałby błąd. Jednocześnie do nowej bazy danych skopiowana zostannie lista dostępu ACL. EnableFolder +2.,38/7+8+,+7/ 2+,/3./6(cid:14)7863./6+/(cid:21) strFolderName Nazwa udostępnianego foldera. (wmg) $ Metoda 2+,/3./6 pozwala na udostępnianie folderów. 5.0 FTDomainSearch #/8.3-38/73-9/282.,38/7+8+,+7/ $3+2#/+6-(cid:14)786!9/6(cid:18)28+3-7(cid:18) 78628636(cid:18)28#36848327(cid:18)288/648327(cid:18)28#8+638(cid:18)283928(cid:21) strQuery Zapytanie, które chcemy wykonać. (wmg) $ intMaxDocs Określa maksymalną liczbę dokumentów, które mają zostać zwnrócone w odpowiedzi na zapytanie. Aby otrzymać wszystkie dokumenty spełniającen kryterium, należy parametrowi 28+3-7 nadać wartość 0. (wmg) strEntryForm Nazwa formularza wyszukiwania w katalogu dziedziny. (wmg) $ intSortOptions Wskazuje, którą z trzech opcji sortowania chcemy zastnosować. Można posłużyć się jedną z następujących stałych. (opc) Stała Rezultat $)# # Sortowanie w oparciu o trafność wyniku. Jest to ustawidenie domyślne. $)$)# Sortuje wyniki w oparciu o datę utworzenia dokumentud w kolejności malejącej. $)$)# Sortuje wyniki w oparciu o datę utworzenia dokumentud w kolejności rosnącej. intOtherOptions Wskazuje dodatkowe opcje wyszukiwania. Można zastosować jedną z następujących stałych: $)#$#, $)$#, $)##$ lub $) . (opc) intStart Pierwsza zwracana strona. (opc) intCount Liczba zwracanych stron. (opc) Jest to bardzo użyteczna metoda, która dokonuje przeszukania pełnotekstowego wszystkich dokumentów w domenie. Zwraca NotesDocument zawierający wykaz formatowanych dokumentów spełniających warunki zapytania. Aby użyć metondy, trzeba najpierw skonfigurować katalog domeny (Domain Catalog). FTSearch #/82.-38/73-9/283/-8322.,38/7+8+,+7/ $#/+6-(cid:14)786!9/6(cid:18)28+3-7(cid:18) 28#36848327(cid:18)288/6348327(cid:21) strQuery Zapytanie, które chcemy wykonać. (wmg) $ intMaxDocs Określa maksymalną liczbę dokumentów, które mają zostać zwnrócone w odpowiedzi na zapytanie. Aby otrzymać wszystkie dokumenty spełniającen kryterium, należy parametrowi 28+3-7 nadać wartość 0. (wmg) intSortOptions Wskazuje, którą z trzech opcji sortowania chcemy zastnosować. Można posłużyć się jedną z następujących stałych. (opc) Stała Rezultat $)# # $)$)# $)$)# Sortowanie w oparciu o trafność wyniku. Jest to ustawidenie domyślne. Sortuje wyniki w oparciu o datę utworzenia dokumentud w kolejności malejącej. Sortuje wyniki w oparciu o datę utworzenia dokumentud w kolejności rosnącej. intOtherOptions (opc) Wskazuje dodatkowe opcje wyszukiwania. Można zastosować jedną z następujących stałych: $)#$#, $)$#, $)##$ lub $) . Metoda $#/+6- wyszukuje wszystkie dokumenty znajdujące się w bazie ndanych i zwraca zbiór NotesDocumentCollection zawierający wszystkie dokumenty spełniające kryterinum zapytania pełnotekstowgo. Dokumenty sortowane są w opnarciu o parametr 28#36848327. Jeśli nie podano żadnego typu opcji, dokumenty są zwrnacane w porządku według trafności ich wyniku. Jeśli wyniki są sortowane według daty, nine będą zwracane wyniki trafności. Ważne jest, aby pamiętać, że metoda ta będzie działać nanwet wtedy, gdy baza danych nie jest indeksowana pełnotekstowo, jednak działanie będzie ndużo wolniejsze. Jeśli nie chcemy przeszukiwać wszystkich dokumentów w bnazie danych, możemy użyć metody $#/+6- klasy NotesView ( 281) w celu wyszukiwania tylko dokumentów zawartych w określonym widoku. Możemy również użyć $#/+6- z NotesDocumentCollection. Poniższy przykład ukazuje tworzenie ogólnej funkcji wyszukiwania pełnotekstowego. 9,-92-832/-98/#/+6-(cid:25)786!9/67#8621(cid:29)28+3-7728/1/6$7 38/73-9/283/-832 #7/;38/7#/7732 038# 966/28+8+,+7/ 7$2.//.$/2 0# 966/28+8+,+7/ #/6:/6$/2 +# 966/28+8+,+7/ 4.+8/$2./(cid:25)$69/$ 7/ NotesDatabase 13 071,3(cid:25)++8+/782./73;+2+4/o238/783;33 2+/.2+.332+ ;79;+2+4/o238/783;/13(cid:29)+/,A./3232+-2/;32/7/ 383--/7 ;32+;79;+2/(cid:29)O(cid:29),38$2.//.$$/2 892-832 2.0 2.0 2.0 #/8/-98/#/+6-# 966/28+8+,+7/ $#/+6-(cid:25)786!9/6(cid:29)28+3-7$ 2.92-832 GetAgent #/82+1838/71/282.,38/7+8+,+7/ /81/28(cid:14)7861/28+/(cid:21) strAgentName Nazwa agenta, którego chcemy otrzymać. (wmg) $ Metoda zwraca obiekt NotesAgent ( 89) przedstawiający podanego agenta. GetDocumentByID #/82.3-38/73-9/282.,38/7+8+,+7/ /83-9/28(cid:14)78638/(cid:21) strNoteID 38/ dokumentu. (wmg) $ Metoda zwraca obiekt NotesDocument ( 135) przedstawiający dokument, którego 38/ odpowiada wartości podanej w 78638/. Proszę zapoznać się z poniższym przykładem. #7/;38/7#/7732 2.3-3-9/28738/73-9/28 #/82.3-3-9/28# 966/28+8+,+7/ 1/83-9/28.(cid:25)$ ;8/7-93 2+;78+;223. GetDocumentByUNID #/82.3-38/73-9/282.,38/7+8+,+7/ /83-9/283 (cid:14)78638/ (cid:21) strNoteUNID Universal ID dokumentu. (wmg) $ Metoda zwraca obiekt NotesDocument ( 135) przedstawiający dokument, którego 2:/67+ odpowiada wartości podanej w 786 . Proszę zapoznać się z poniższym przykładem. #7/;38/7#/7732 2.3-3-9/28738/73-9/28 #/82.3-3-9/28# 966/28+8+,+7/ 1/83-9/28   $ ;8/7-93 2+;78+;223. GetDocumentByURL #/82.3-38/73-9/282.,38/7+8+,+7/ /83-9/28 (cid:14)786 (cid:18)28 /3+.(cid:18) 28 678(cid:18)786+67/8(cid:18)786 /,97/62+/(cid:18)786 /,4+77;36.3(cid:18)786 63;/,97/62+/(cid:18) 786 63;/,4+77;36.(cid:18)28 /8962/.+8/(cid:21) strURL Adres URL strony, którą chcemy uzyskać. Można wprowadzić don 15 kB. (wmg) $ (opc) intReload Jeśli ustawiona zostanie wartość 0 (standardowa), to sntrona pobierana będzie z hosta w Internecie tylko wtedy, gdy nie ma jej w bazie dannych Web Navigator Notes. Podanie wartości 1 sprawia, że strona pobierana jest z intenrnetowego hosta do pamięci za każdym razem. Wartość 2 sprawia, że strona ładowana jest z honsta tylko wtedy, gdy została zmodyfikowana po zapisaniu jej w bazie danych Web Navingatora. (opc) intUrlList Parametr ten pozwala określić, czy chcemy zachować odnośniki z pobranych stron w polu o nazwie 272 w dokumencie Notes (Web Navigator tworzy nowe pole 272 za każdym razem, gdy rozmiar pola osiągnie 64 kB). Podanie wartości $ spowoduje zapisanie adresów URL w polu (polach) 272, a wartość # oznacza, że nie będą zapisane. Wartość 1 ($ ) podajemy, gdy adresy URL chcemy zapisać w polu (polachn) 272. Jeśli nie chcemy zapisywać adresów URL w polu (polach) 272 wystarczy podać wartość 0 (#) lub też pominąć ten parametr. Jeśli zapiszemy adresy URL,n możemy stosować je w agentach. Można, na przykład, utworzyć agenta, któryn otwiera witryny Web w bazie Web Navigatora, a następnie ładuje wszystkie witryny Web nzapisane w każdym z pól 272. (opc) strCharset Określa kodowanie znaków (na przykład, ISO 8859-1 dla U.S.A.), które chcemy zastosować do przetwarzania stron internetowych prznez Web Navigator. Parametr powinien zostać określony, tylko gdy Web Navigator nie jest w nstanie poprawnie określić zestawu znaków . $ strWebusername Jeśli host wymaga identyfikacji, można użyć tego parametnru, by podać hostowi nazwę użytkownika. (opc) $ strWebpassword Jeśli host wymaga identyfikacji, można użyć tego parametnru, by podać hostowi hasło. (opc) $ strProxywebusername Jeśli serwer proxy wymaga identyfikacji, można użyć tegon parametru, by podać serwerowi nazwę użytkownika. (opc) $ strProxywebpassword Jeśli serwer proxy wymaga identyfikacji, można użyć tegon parametru, by podać serwerowi hasło. (opc) $ (opc) intReturnimmediately Parametr wskazuje, czy kontynuować skrypt, nie czekająnc na zakończenie procesu pobierania. Podanie wartości $ oznacza natychmiastowy zwrot wartości przez skryptn, # (wartość standardowa) oznacza oczekiwanie. Należy pamiętać, że npodanie wartości $ nie powoduje zwrotu obiektu NotesDocument, reprezentującego stronę o określonym adresie URL. Metoda /83-9/28 tworzy dokument w bazie danych nawigatora sieci i znwraca dla niego obiekt NotesDocument (pod warunkiem, że wartością parametru 28 /8962/.+8/ nie jest #). Metoda działa zarówno na bazach Server Web Navigator,n jak i Personal Web Navigator. #7/;38/7#/7732 2.3-3-9/28738/73-9/28 #/82.3-3-9/28# 966/28+8+,+7/ 1/83-9/28 (cid:25)884 ;;; ./028 -3(cid:29) $ ;8/7-93 2+;78+;223. NotesDatabase GetForm #/820638/7362.,38/7+8+,+7/ /836(cid:14)786+/(cid:21) 15 strName Nazwa albo alias formularza, do którego chcemy uzyskać ndostęp. (wmg) $ Metoda zwraca obiekt NotesForm ( 177) przedstawiający formularze określone w parametrze 786+/. GetOutline #/823/38/7982/2.,38/7+8+,+7/ /8982/(cid:14)786+/(cid:21) strName Nazwa szkicu, do którego chcemy uzyskać dostęp. (wmg) $ Metoda pozwala uzyskać dostęp do istniejących obiektówn szkicu. GetProfileDocCollection #/82.-38/73-9/283/-8322.,38/7+8+,+7/ /8 630/3-3/-832(cid:14)786+/(cid:21) strName Nazwa zbioru, którą chcemy pobrać. (wmg) $ Metoda zwraca zbiór dokumentów profilowanych. GetProfileDocument #/82.3-38/73-9/282.,38/7+8+,+7/ /8 630/3-9/28(cid:14)786 6300/2+/(cid:18) 786 7/62+/(cid:21) strProfilename (wmg) $ Nazwa albo alias profilu dokumentu, który chcemy utworzyć lub do którego chcemy uznyskać dostęp. strUsername Nazwa użytkownika lub klucz dokumentu profilu, który chcnemy pobrać bądź utworzyć. (opc) $ Jeśli żaden dokument profilu nie odpowiada podanym paranmetrom, to metoda utworzy nowy dokument profilu z nazwą i nazwą użytkownika okrenśloną przez 786 630/+/ i 786 7/6+/. W przeciwnym wypadku zwrócony zostanie obiekt NotesDocument ( 135), przedstawiający dokument profilu odpowiadający parametnrom. Proszę zapoznać się z poniższym przykładem. #7/;38/7#/7732 2.3-3-9/28738/73-9/28 #/82.3-3-9/28# 966/28+8+,+7/ 1/8 630/3-9/28(cid:25) 6/-3;;+2/.+2-(cid:29)# 7/6+/$ 893 2+;78+;223. GetURLHeaderInfo 786/+./638/7+8+,+7/ /8 /+./6203(cid:14)786 (cid:18)786/+./62+/(cid:18)786 /,97/62+/(cid:18) 786 /,4+77;36.(cid:18)786 63;/,97/62+/(cid:18)786 63;/,4+77;363.(cid:21) strURL Adres URL strony, którą chcemy pobrać. Można wprowadzić don 15 kB. (wmg) $ strHeadername Określa ciąg nagłówka dla adresu URL, który chcemy pobranć. Więcej informacji o dopuszczalnych ciągach nagłówków można znaleźć w specnyfikacji HTTP (http://www.w3.org/). (wmg) $ strWebusername Jeśli host wymaga identyfikacji, można użyć tego parametnru, by podać hostowi nazwę użytkownika. (opc) $ strWebpassword Jeśli host wymaga identyfikacji, można użyć tego parametnru, by podać hostowi hasło. (opc) $ strProxywebusername Jeśli serwer proxy wymaga identyfikacji, można użyć tegon parametru, by podać serwerowi nazwę użytkownika. (opc) $ strProxywebpassword Jeśli serwer proxy wymaga identyfikacji, można użyć tegon parametru, by podać serwerowi hasło. (opc) $ Metoda zwraca wartość żądanego nagłówka w postaci ciąngu. Jeśli zwrócony zostanie pusty ciąg znaków ( ), to albo pod podanym adresem URL nie znnaleziono wartości żądanego nagłówka, albo podany adres URL nie został znaleziony nw ogóle. GetView #/82:;38/7 /;2.,38/7+8+,+7/ /8 /;(cid:14)786 /;+3/(cid:21) strViewName Parametr ten określa nazwę lub alias widoku bądź folderna, do których chcemy uzyskać dostęp. Stosować należy albo pełną nazwę widoku lub foldera (z ukośnikami włącznie), albo pełne aliasy, ale nigdy nazw i aliasów jednocześnie. (wmg) $ Wywołanie metody z lokalnej bazy danych powoduje zwróncenie publicznych i osobistych widoków i folderów. Dla baz danych opartych na serwerzne metoda zwróci tylko widoki i foldery publiczne. Metoda /8 /; zwraca obiekt NotesView ( 273) przedstawiający widok albo folder określony przez parametr 786 /;+/. GrantAccess +2.,38/7+8+,+7/ 6+28--/77(cid:14)786+/(cid:18)28/:/(cid:21) strName Parametr ten służy do wskazania nazwy osoby, grupy lubn serwera, dla których chcemy ustawić poziom dostępu. (wmg) $ intLevel Wskazuje poziom dostępu, który chcemy przydzielić. Poniższna tabela przedstawia dopuszczalne stałe dla tego parametru. (wmg) Stała Opis )## Uprawnienia dostępu na poziomie „No Access” (brak ddostępu). ) #$ Uprawnienia dostępu na poziomie „Depositor” (deponednt). NotesDatabase 17 Stała Opis )  ) $ )$ Uprawnienia dostępu na poziomie „Reader” (czytelnikd). Uprawnienia dostępu na poziomie „Author” (autor). Uprawnienia dostępu na poziomie „Editor” (redaktor)d. )# Uprawnienia dostępu na poziomie „Designer” (projektadnt). ) Uprawnienia dostępu na poziomie „Manager” (menadżer).d Metoda pozwala ustawić w bazie ACL odpowiedni poziom dosntępu dla dowolnego serwera, osoby lub grupy. Jeśli serwer, osoba lub grupa określone w 786+/ istnieją w ACL, to ich poziomy dostępu aktualizowane są zgodnie z wartością nparametru 28/:/. W innej sytuacji, podana nazwa dodawana jest do listy ACL wraz z określnonym poziomem dostępu. Wywołanie metody 6+28--/77 powoduje nadanie rolom ACL ich wartości domyślnych. New 2.,38/7+8+,+7/7/;38/7+8+,+7/(cid:14)786#/6:/6(cid:18)786/+/(cid:21) #/82.,38/7+8+,+7//;38/7+8+,+7/(cid:14)786#/6:/6(cid:18)786/+/(cid:21) strServer Nazwa serwera, na którym chcemy utworzyć bazę danych. Abny utworzyć bazę na komputerze lokalnym, należy podać pusty ciąg znaków ( ). (wmg) $ strFileName Rzeczywista nazwa pliku bazy danych, do której chcemyn uzyskać dostęp. (wmg) $ Metoda /; zwraca obiekt NotesDatabase przedstawiający bazę o podanej lokalizacji i nazwine. Jeśli to możliwe, otwiera również tę bazę. Warto pamiętać,n że metoda ta (w przeciwieństwie do metod /; innych klas) nie tworzy nowej bazy na dysku. W tym cenlu skorzystać należy z jednej z trzech następujących metod: 6/+8/, 6/+8/34 lub 6/+8/ /4-+. Open Open 280+12.,38/7+8+,+7/ 4/2(cid:14)786#/6:/6(cid:18)786/+/(cid:21) strServer Wskazuje nazwę serwera, na którym znajduje się baza dannych. Jeśli baza istnieje na komputerze lokalnym, to podać wystarczy pusty ciąg znanków ( ). (wmg) $ strFileName Określa faktyczną nazwę pliku bazy danych, dostęp do kntórej chcemy uzyskać. Jeśli obiekt NotesDatabase został już zainicjalizowany, to jako parametr podać nnależy pusty ciąg ( ). (wmg) $ Metoda 4/2 pozwala na takie otwarcie bazy danych, aby skrypt nmiał dostęp do jej właściwości. Zwraca wartość $ , gdy znalezienie i otwarcie określonej bazy danychn kończy się powodzeniem i wartość #, jeśli określonej bazy danych nie można było otwornzyć. W celu zastosowania tej metody, wywołujący ją skrypt nmusi mieć prawa dostępu do bazy na poziomie co najmniej czytelnika. Istnieją dwa podstawowe sposoby użycia metody. Pierwszny polega na otwarciu już zainicjalizowanej bazy danych. Wówczas, jako wartość knażdego z dwu parametrów wystarczy podać pusty ciąg znaków ( ). Sposób drugi polega na otwarciu już istniejącej bazy danych, która nie została jeszcze zainicjalizowana, kiedy tno trzeba podać zarówno nazwę serwera, jak i nazwę pliku. OpenByReplicaID 28+12.,38/7+8+,+7/ 4/2 /4-+(cid:14)786#/6:/6(cid:18)786 /4(cid:21) strServer Parametr wskazuje nazwę serwera, na którym znajduje się nbaza danych. Jeśli baza istnieje na komputerze lokalnym, należy zastosować pusty ciąg znnaków. (wmg) $ strRepID Określa replica ID bazy danych, którą chcemy otworzyć. (wmg) $ Metoda stosuje replica ID do próby otwarcia bazy danycnh. Zwraca wartość $ , gdy otwarcie zakończyło się powodzeniem oraz wartość # w przeciwnym przypadku. Proszę zapoznać się z poniższym przykładem. #7/;38/7#/7732 2.,7/;38/7+8+,+7/(cid:25)$ 280+12., 4/2 /4-+(cid:25)(cid:29)  $ OpenIfModified 28+12.,38/7+8+,+7/ 4/203.0/.(cid:14)786#/6:/6(cid:18)786,0/(cid:18)2.838/7+8/$/(cid:21) strServer Parametr wskazuje nazwę serwera, na którym znajduje się nbaza danych. Jeśli baza istnieje na komputerze lokalnym, to jako wartość paramertu podaćn należy pusty ciąg znaków. (wmg) $ strDbfiIe Parametr ten określa nazwę pliku bazy danych, którą chncemy otworzyć. (wmg) $ ndtNotesDateTime Obiekt NotesDateTime ( 124) przedstawiający datę graniczną. Jeśli jakikolwiek dokument bazy był po tej dacie modyfikowany, to baza danych znostaje otwarta. Jeśli żaden dokument w bazie nie został po tej dacie zmodyfikowany, to banza danych pozostaje zamknięta. (wmg) O.Ref. Metoda pozwala na warunkowe otwieranie bazy danych wn oparciu o to, czy dokonywano modyfikacji zawartych w niej dokumentów. Zwraca wartość n$ , gdy otwarcie podanej bazy zakończyło się powodzeniem oraz wartość # w przeciwnym przypadku. OpenMail +2.,38/7+8+,+7/ 4/2+ Metoda nie posiada parametrów. Podejmuje próbę lokalizacjni oraz otwarcia bazy pocztowej bieżącego użytkownika. Jeśli metoda wywoływana jest przez skrypt uruchomiony na stacji roboczej, to próbuje określić plik poczty użytkownika na podstawie zapisów w pliku Notes.ini. Jeśli metoda 4/2+ wywołana jest na serwerze, to agent próbuje ustalić nserwer pocztowy oraz plik poczty właściciela tegoż skryptu na podstnawie zamieszczonej na serwerze Publicznej książki adresowej. Warto pamiętać, że skrypty działająnce na serwerze nie posiadają prawa dostępu do innych serwerów, tak więc, wywołując tę metondę na serwerze, plik poczty powinien znajdować się na serwerze, na którym uruchomionny zostanie agent. W innym razie wygenerowany zostanie kommunikat o błędzie. NotesDatabase OpenURLDb 19 28+12.,38/7+8+,+7/ 4/2 , Metoda próbuje otworzyć bazę danych Web Navigator. Zwracan wartość $ , gdy otwarcie bazy zakończyło się powodzeniem oraz wartość # w przeciwnym przypadku. OpenWithFailover 28+12.,38/7+8+,+7/ 4/2 8+3:/6(cid:14)786#/6:/6(cid:18)786/+/(cid:21) strServer Nazwa głównego serwera, w którego klastrze rezyduje bnaza danych. (wmg) $ strFileName Faktyczna nazwa pliku bazy danych, którą chcemy otwornzyć. (wmg) $ Metoda pozwala skorzystać z zalet stosowanego w Dominon klastrowania serwerów i otworzyć bazę danych znajdującą się na serwerze wchodzącym w snkład klastra. Zwraca wartość $ , gdy otwarcie bazy zakończyło się pomyślnie oraz wartonść # w przeciwnym przypadku. Jeśli baza nie może zostać otwarta na wybranym serwerzne, to metoda automatycznie odnajduje w klastrze jej replikę, po znalezieniu której, otwierna bazę danych. Właściwość #/6:/6 wskazuje wówczas serwer, na którym replika bazy została znalezniona. QueryAccess 28/:/2.,38/7+8+,+7/ !9/6--/77(cid:14)786+/(cid:21) strName Parametr ten określa nazwy osoby, grupy lub serwera, ndla których chcemy znać poziom dostępu. (wmg) $ Metoda !9/6--/77 szuka w liście dostępu ACL bazy danych wartości określnonych w parametrze 786+/ oraz zwraca stałą reprezentującą poziom dostępu dla npodanej nazwy. Zestawienie możliwych stałych przedstawiamy w tabeli nponiżej. Stała Poziom dostępu )## Uprawnienia dostępu na poziomie „No Access” (brak ddostępu). ) #$ Uprawnienia dostępu na poziomie „Depositor” (deponednt). ) Uprawnienia dostępu na poziomie „Reader” (czytelnikd). ) $ )$ Uprawnienia dostępu na poziomie „Author” (autor). Uprawnienia dostępu na poziomie „Editor” (redaktor)d. )# Uprawnienia dostępu na poziomie „Designer” (projektadnt). ) Uprawnienia dostępu na poziomie „Manager” (menadżer).d A oto sposób, w jaki omawiana metoda wyprowadza poziomn dostępu. Jeśli podana nazwa (osoby, grupy lub serwera) jest ujęnta na liście dostępu i jest również członkiem grup (grupy) wchodzących w skład listy ACL, tno zwracany jest najwyższy poziom dostępu. Jeśli podana nazwa odnosi się do członka grupowego, tno zwracany jest poziom dostępu dla tej grupy. Jeśli podana nazwa odnosi się do członka kilku grup lnisty ACL, to zwracany jest poziom dostępu grupy o najwyższym jej poziomie. Jeśli podana nazwa nie odnosi się do członka żadnej ngrupy, to zwracany jest standardowy poziom dostępu. Warto pamiętać, że metoda korzysta z podstawowej książnki adresowej urządzenia, na którym wykonywany jest skrypt. Na stacji roboczej używa osonbistej książki adresowej, a na serwerze — publicznej książki adresowej. Remove +2.,38/7+8+,+7/ /3:/ Metoda nie przyjmuje parametrów. Trwale usuwa bazę danychn z przestrzeni dyskowej. Replicate 28+12.,38/7+8+,+7/ /4-+8/(cid:14)786#/6:/6+/(cid:21) strServerNarne Określa nazwę serwera, względem którego replikacja ma bnyć wykonywana. Jeśli istnieje więcej niż jedna replika bazy danych na podanym serwnerze, to zreplikowane zostaną wszystkie. (wmg) $ Metoda daje możliwość automatyzacji procesu replikacji.n Zwraca wartość $ , jeśli proces replikacji zakończy się pomyślnie oraz wartość #, w razie wygenerowania jakichkolwiek błędów. Poniżej przedstawiamy przykład jej zastosowanina. #7/;38/7#/7732 # 966/28+8+,+7/ /4-+8/(cid:25)323 /028$ RevokeAccess +2.,38/7+8+,+7/ /:3/--/77(cid:14)786+/(cid:21) strName Parametr ten używany jest do określania nazwy serweran, osoby lub grupy, których prawa dostępu odwołujemy. (wmg) $ Metoda pozwala usunąć wskazany w parametrze 786+/ serwer, osobę lub grupę z listy ACL bazy danych, skutecznie nadając mu dostęp o poziomie dnomyślnym. Warto pamiętać, że tym właśnie różni się od przyznania dostępu o poziomie brank dostępu przy użyciu metody 6+28--/77, co całkowicie zamyka dostęp serwera, osoby lub grupny do bazy danych. Jeśli serwer, osoba lub grupa podana w parametrze 786+/ nie może być znaleziona, to metoda /:3/--/77 generuje komunikat o błędzie. Search #/82.-38/73-9/283/-8322.,38/7+8+,+7/ #/+6-(cid:14)786369+(cid:18) 2.838/7+8/$/(cid:18)28+3-7(cid:21) strFormula Parametr stosowany jest do przekazania formuły funkcji @ określającej kryteria wyboru. (wmg) $ ndtNotesDateTime Parametr jest obiektem NotesDateTime ( 124) stosowanym jako data graniczna, tak aby przeszukiwane były tylko dokumenty utworzone lub modyfinkowane po tej dacie. (wmg) O.Ref. NotesDatabase 21 intMaxDocs Parametr określa liczbę dokumentów, która powinna być zwnracana w zbiorze. Nadając temu parametrowi wartość 0, sprawimy, że zbiór dokumentów spenłniających kryterium wyboru będzie obejmował wszystkie dokumenty. (wmg) Metoda zwraca niesortowany zbiór NotesDocumentCollection zawierający wszystkie dokumenty spełniające kryterium wyboru. Zawsze jest zdencydowanie wolniejsza od wyszukiwania pełnotekstowego. Jeśli zatem istniejen alternetywa, zawsze warto korzystać z wyszukiwania pełnotekstowego. UnprocessedFTSearch #/82.-38/73-9/283/-8322.,38/7+8+,+7/ 2463-/77/.$#/+6-(cid:14)786!9/6(cid:18) 28+3-7(cid:18)28#36848327(cid:18)288/648327(cid:21) strQuery Zapytanie, które chcemy wykonać. (wmg) $ intMaxDocs Określa maksymalną liczbę dokumentów, które chcemy otrzymanć w odpowiedzi na zapytanie. Aby otrzymać wszystkie dokumenty spełniające kryterium,n parametrowi temu nadać należy wartość 0. (wmg) intSortOptions Wskazuje, którą z trzech opcji sortowania chcemy zastnosować. Można posłużyć się jedną z następujących stałych. (opc) Stała Rezultat $)# # Sortowanie w oparciu o trafność wyniku. Jest to ustawidenie domyślne. $)$)# Sortuje wyniki w oparciu o datę utworzenia dokumentud w kolejności malejącej. $)$)# Sortuje wyniki w oparciu o datę utworzenia dokumentud w kolejności rosnącej. intOtherOptions Określa dodatkowe opcje wyszukiwania. Można zastosować jedną z następujących stałych: $)#$#, $)$#, $)##$ lub $) . (opc) Metoda 2463-/77/.$#/+6- dotyczy jedynie agentów i skryptów akcji widoków. Możnna z niej korzystać tylko dla obiektów NotesDocument uzyskanych dzięki właściwości 966/28+8+,+7/ z obiektu NotesSession ( 259). Zwraca ona obiekt NotesDocumentCollection ( 158) będący zbiorem dokumentów bazy danych, które bieżącyn agent lub akcja widoku uznaje za „nieprzetworzone”. Gdy dostęp następuje spoza nagenta lub akcji widoku, zwrócony zbiór nie będzie zawierał żadnych dokumentów. Natomiast nwywołanie metody z obiektu NotesDatabase, do którego dostęp nastąpił inaczej niż poprzez włanściwość 966/28+8+,+7/ spowoduje zgłoszenie błędu. Warto pamiętać, że jeśli używamy agentów działających nan nowych i zmodyfikowanych dokumentach, niedawno otrzymanych dokumentach pocztowynch, dokumentach wklejonych lub świeżo zmodyfikowanych, to w celu oznaczenia każdnego dokumentu zbioru jako „przetworzonego” trzeba wywołać metodę 4.+8/ 63-/77/.3- z NotesSession ( 268). Zapobiega to wielokrotnemu przetwarzaniu tych samych dokumentów. Gdy nie wywołamy tej metody dla każdego dokumentu, to angent przy każdorazowym uruchomieniu będzie przetwarzał te same dokumenty. Należny pamiętać, że właściwość 4.+8/ 63-/77/.3- oznacza dokument jako „przetworzony” jedynie dla wyrnaźnie określonego agenta, w którym została wywołana. Właściwość 2463-/77/.3-9/287 użyta w akcji widoku zwraca te same dokumenty, co bazna danych uruchomiona na wybranych dokumentach. Poniższa tabela ilustruje dokładnie, czego można oczenkiwać, używając tej metody. Zadanie (na którego wystąpienie agent zadziała) Wynik jest zbiorem dokumentów (Document Collection), który spełnia poniższe kryteria Wszystkie dokumenty w bazie danych. Spełnione są kryteria wyszukiwania określone w Databadse Builder (Edytorze bazy danych). Wszystkie nowe i zmodyfikowane od czasu ostatniego uruchomienia dokumenty. Niedawno utworzone lub modyfikowane. Wszystkie nieczytane dokumenty w widoku. Wszystkie dokumenty w widoku. Wybrane dokumenty. Nieprzetwarzane poprzednio przez tego agenta za pomodcą metody 4.+8/ 63-/77/.3-. Spełnione są kryteria wyszukiwania określone w Databadse Builder (Edytorze bazy danych). Dokumenty z widoku, nieprzeczytane, spełniające kryterdia podane w Database Builder (Edytorze bazy danych). Dokumenty z widoku, nieprzeczytane, spełniające kryterdia podane w Database Builder (Edytorze bazy danych). Dokumenty wskazane (wybrane) w widoku, spełniające kryteria podane w Database Builder (Edytorze bazy danych). Uruchomione jeden raz. Bieżący dokument. Niedawno wysłane dokumenty. Świeżo wysłane do bazy danych, spełniające kryteria podadne w Database Builder (Edytorze bazy danych). Niedawno modyfikowane dokumenty. Świeżo modyfikowane dokumenty, spełniające kryteria poddane w Database Builder (Edytorze bazy danych). Wklejone dokumenty. Świeżo wklejone dokumenty, spełniające kryteria podane w Database Builder (Edytorze bazy danych). Jeśli warunki te są spełnione, metoda wykonuje pełnotnekstowe wyszukiwanie dokumentów uważanych przez agenta za nieprzetworzone i zwraca nrezultaty w postaci posortowanego zbioru dokumentów. UnprocessedSearch #/82.-38/73-9/283/-8322.,38/7+8+,+7/ 24633-/77/.#/+6-(cid:14)786369+(cid:18) 2.838/7+8/$/(cid:18)28+3-7(cid:21) strFormula Parametr stosowany jest do przekazania formuły funkcji @ określającej kryteria wyboru. (wmg) $ ndtNotesDateTime Parametr jest obiektem NotesDateTime ( 124) określającym datę graniczną, tak aby przeszukiwane były tylko dokumenty utworzone lub modyfinkowane po tej dacie. (wmg) O.Ref. NotesDatabase 23 intMaxDocs Parametr określa liczbę dokumentów, które chcemy otrzymać nw wyniku zapytania. Aby otrzymać wszystkie dokumenty spełniające kryterium,n należy w parametrze wpisać 0. (wmg) Metoda zwraca niesortowany NotesDocumentCollection zawierający wszystkie dokumenty spełniające kryterium wyboru. Metoda ta jest zawsze znnacznie wolniejsza niż wykonywanie wyszukiwania pełnotekstowego. Powinna być zatem unikanan, gdy istnieje możliwość wyszukiwania pełnotekstowego. Metoda dotyczy jedynie agentów lub skryptów akcji widnoków. Może być użyta tylko na obiektach NotesDocument uzyskanych dzięki właściwości 966/28+8+,+7/ z obiektu NotesSession. Zwraca obiekt NotesDocumentCollection zawierający dokumenty z bazy danych, które bieżący agent lub akcja widoku uznaje zna „nieprzetworzone”. Gdy dostęp następuje spoza agenta lub akcji widoku, zwrócony zbiónr nie będzie zawierał żadnych dokumentów. Natomiast, wywołując metodę z obiektu NotesDatabase, do którego dostęp nie nastąpił z 966/28+8+,+7/, metoda zgłosi błąd. Warto pamiętać, że jeśli używamy agentów działających nan nowych i zmodyfikowanych dokumentach, niedawno otrzymanych dokumentach pocztowynch, dokumentach wklejonych lub świeżo zmodyfikowanych, to w celu oznaczenia każdnego dokumentu zbioru jako „przetworzonego” trzeba wywołać metodę 4.+8/ 63-/77/.3- z NotesSession ( 268). Zapobiega to wielokrotnemu przetwarzaniu tych samych dokumentów. Gdy nie wywołamy tej metody dla każdego dokumentu, to angent przy każdorazowym uruchomieniu będzie przetwarzał te same dokumenty. Należny pamiętać, że właściwość 4.+8/ 63-/77/.3- oznacza dokument jako „przetworzony” jedynie dla wyrnaźnie określonego agenta
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Lotus Notes i Domino. Leksykon
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: