Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00158 005055 18491033 na godz. na dobę w sumie
MP3 i DivX. Ćwiczenia praktyczne - książka
MP3 i DivX. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 104
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-865-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> digital lifestyle >> video
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W MP3 fascynujące jest to, że bez utraty jakości (zauważalnej) można nagrać na jedną płytę CD kilka płyt Audio. Pomyśl jednak o dysku twardym o rozmiarze kilkudziesięciu gigabajtów! Jeśli jeszcze nie wiesz, jak używać MP3, koniecznie przeczytaj tę książkę. Dodatkowym jej atutem jest cześć poświęcona kolejnemu wynalazkowi doby Internetu -- DivX.

Książka 'MP3 i DivX. Ćwiczenia praktyczne' ma pomóc Ci w zrozumieniu, jakimi specyficznymi cechami oraz możliwościami obdarzone są formaty MP3 i DivX i jak te cechy oraz możliwości wykorzystać. Znajdziesz tutaj nieco teorii, którą autor starał się przedstawić możliwie przystępnie w formie prostych pytań i odpowiedzi, oraz sporo zagadnień praktycznych, podanych jako zestawy kolejnych ćwiczeń. Mamy nadzieję, że czytając ostatnią stronę książki, będziesz już wiedział, jak odtwarzać muzykę z plików MP3, jak samemu przetwarzać do tego formatu piosenki z płyt kompaktowych oraz jak zapisać na płycie CD najnowszy teledysk ulubionego wykonawcy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Mp3 i DivX ˘wiczenia praktyczne Autor: Rados‡aw Sok(cid:243)‡ ISBN: 83-7197-865-0 Format: B5, stron: 104 W MP3 fascynuj„ce jest to, ¿e bez utraty jako(cid:156)ci (zauwa¿alnej) mo¿na nagra(cid:230) na jedn„ p‡ytŒ CD kilka p‡yt Audio. Pomy(cid:156)l jednak o dysku twardym o rozmiarze kilkudziesiŒciu gigabajt(cid:243)w! Je(cid:156)li jeszcze nie wiesz, jak u¿ywa(cid:230) MP3, koniecznie przeczytaj tŒ ksi„¿kŒ. Dodatkowym jej atutem jest cze(cid:156)(cid:230) po(cid:156)wiŒcona kolejnemu wynalazkowi doby Internetu (cid:151) DivX. Ksi„¿ka, kt(cid:243)r„ trzymasz w rŒku, ma pom(cid:243)c Ci w zrozumieniu, jakimi specyficznymi cechami oraz mo¿liwo(cid:156)ciami obdarzone s„ formaty MP3 i DivX i jak te cechy oraz mo¿liwo(cid:156)ci wykorzysta(cid:230). Znajdziesz tutaj nieco teorii, kt(cid:243)r„ autor stara‡ siŒ przedstawi(cid:230) mo¿liwie przystŒpnie w formie prostych pytaæ i odpowiedzi, oraz sporo zagadnieæ praktycznych, podanych jako zestawy kolejnych (cid:230)wiczeæ. Mamy nadziejŒ, ¿e czytaj„c ostatni„ stronŒ ksi„¿ki, bŒdziesz ju¿ wiedzia‡, jak odtwarza(cid:230) muzykŒ z plik(cid:243)w MP3, jak samemu przetwarza(cid:230) do tego formatu piosenki z p‡yt kompaktowych oraz jak zapisa(cid:230) na p‡ycie CD najnowszy teledysk ulubionego wykonawcy. IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Wstęp...................................................z...................................................z..............................................5 Część I MP3...................................................3...................................................3.............. ............ 7 Rozdział 1. Co to jest MP3?...................................................z.............................................................................9 Na czym polega kompresja MP3? ...................................................l...........................9 Jakie pliki można poddawać kompresji MP3? ...................................................l........9 Jak sterować jakością pliku MP3? ...................................................l...........................9 Jak rozpoznać złą jakość pliku MP3? ...................................................l....................10 Czy plik MP3 zawiera tylko dźwięk? ...................................................l....................10 A co z prawami autorskimi? ...................................................l..................................11 Do pracy!...................................................l...................................................l.............11 Rozdział 2. Słuchamy muzyki z pliku MP3 ...................................................z.............................................13 Co jest potrzebne do odtworzenia zawartości pliku MP3?.......................................13 Słuchamy muzyki za pomocą programu WinAMP ..................................................17 Do pracy!...................................................l...................................................l.............19 Rozdział 3. Kompresowanie muzyki z płyty kompaktowej...................................................z...........21 O co chodzi?...................................................l...................................................l........21 Instalacja programu CDex ...................................................l.....................................21 Uruchamianie programu CDex ...................................................l..............................24 Udało się?...................................................l...................................................l............25 Odczytywanie zawartości płyty kompaktowej ...................................................l......25 Kompresowanie wybranych ścieżek do formatu MP3 .............................................26 Podsumowanie ...................................................l...................................................l....30 Do pracy!...................................................l...................................................l.............30 4 MP3 i DivX. Ćwiczenia praktyczne Rozdział 4. Kompresowanie muzyki przechowywanej w plikach WAV ....................................31 Co to są pliki WAV?...................................................l..............................................31 Zaczynamy ...................................................l...................................................l..........32 Do pracy!...................................................l...................................................l.............37 Rozdział 5. Opisywanie plików MP3 ...................................................z........................................................39 Nadawanie nazwy plikowi MP3 ...................................................l............................39 Do pracy!...................................................l...................................................l.............43 Rozdział 6. Dekompresja pliku MP3...................................................z........................................................ 45 Do pracy!...................................................l...................................................l.............52 Część II DivX...................................................3...................................................3............ .......... 53 Rozdział 7. Co to jest DivX?...................................................z..........................................................................55 Skąd się wziął format DivX? ...................................................l.................................55 Co jest potrzebne do obróbki sekwencji wideo? ...................................................l...56 Jak wydajnego komputera potrzebuję?...................................................l..................57 Czy dostanę za darmo potrzebne oprogramowanie? ................................................57 Ile jest wersji kodeka DivX?...................................................l..................................58 Czy powinienem coś jeszcze wiedzieć o formacie DivX? .......................................58 Rozdział 8. Przygotowania ...................................................z...................................................z........................59 Rozdział 9. Zapisywanie sekwencji wideo na dysku twardym ...................................................z.65 Do pracy!...................................................l...................................................l.............73 Rozdział 10. Obróbka materiału wideo ...................................................z.....................................................75 Do pracy!...................................................l...................................................l.............88 Rozdział 11. Kompresowanie sekwencji wideo...................................................z..................................89 Do pracy!...................................................l...................................................l.............98 Rozdział 12. Zaawansowana konfiguracja modułu przechwytywania sekwencji wideo...................................................z...................................................z....................99 Zakończenie ...................................................z...................................................z...........................103 Załóżmy, że jesteś posiadaczem kolekcji dziesięciu albumów swojego ulubionego wyko- nawcy i często słuchasz ich wieczorem w salonie przy lampce wina. W ciągu dnia jednak pracujesz przy komputerze w innym pokoju i choć wiesz, że miło byłoby posłuchać też paru piosenek, to jednak tylko niektóre z nich nie przeszkadzają Ci w pracy. Ponadto nawet te starannie wybrane utwory mają długość przekraczającą w sumie 80 minut i nie mieszczą się na jednej płycie kompaktowej. Najrozsądniejszym rozwiązaniem tego problemu jest skompresowanie wybranych piosenek do formatu MP3 i umieszczenie ich na dysku twardym komputera lub wręcz na zwykłej, komputerowej płytce CD. Ze zdecydowanej większości płyt kompaktowych zapisaną na nich muzykę można odczytać z cyfrową jakością i skompresować ją do formatu MP3, niewiele tracąc na jakości. Ba, czasem można nawet na jakości zyskać! Brzmi to absurdalnie, ale jest prawdziwe: niestety, wiele komputerowych napędów CD-ROM dysponuje bardzo słabej jakości torem analogo- wym i wprowadza silne zakłócenia do odtwarzanej z muzycznych płyt kompaktowych muzyki; odtwarzanie muzyki z plików MP3 nie wymaga korzystania z przetwornika i wzmacniacza zamontowanych w napędzie CD. Programem, który posłuży nam do przetwarzania muzyki z płyt kompaktowych do formatu MP3, będzie całkowicie darmowy CDex. W trakcie pisania tej książki program dostępny był pod adresem http://www.cdex.n3.net/. 22 Część I v MP3 Poniższe ćwiczenie zaznajomi Cię z procesem instalacjei tego programu. Ćwiczenie 3.1 . . . . Instalacja programu CDex. 1. 2. Pobierz z Internetu (na przykład ze strony o podanym ewyżej adresie) plik zawierający wersję instalacyjną programu CDex. Ja pobrałem plik o neazwie cdex_140_enu.exe (wersja 1.40 w języku angielskim). Zlokalizuj na dysku plik instalacyjny programu i kleiknij dwukrotnie jego ikonę. Na ekranie pojawi się okno programu instalacyjnego preezentujące krótki opis programu CDex (rysunek 3.1). Naciśnij przycisk Next , aby kontynuować instalację. Rysunek 3.1. Po dwukrotnym kliknięciu ikony pliku instalacyjnego programu CDex rozpoczyna się jego instalacja 3. Kolejna strona okienka programu instalacyjnego (rysuenek 3.2) pozwala określić parametry instalacji programu. W tabeli 3.1 przedstawiełem opis wszystkich prezentowanych opcji. Rysunek 3.2. Program instalacyjny pozwala Ci określić parametry instalacji Rozdział 3. v Kompresowanie muzyki z płyty kompaktowej 23 Tabela 3.1. Zaawansowane opcje instalacji programu CDex Opcja Wyjaśnienie CDex (essential) program instalacyjny skopiuje na dysk twardy kod programu CDex; jest to niezbędne do prawidłowego działania aplikacji Compression DLL(s) (recommended) zainstalowane zostaną biblioteki umożliwiające kompsresję muzyki do formatu MP3; ponieważ właśnie o to nam chodzi, nie wyłączaj tej opscji Winamp Plugins (recommended) umożliwia programowi instalacyjnemu zainstalowanie smodułów dodatkowych integrujących program CDex z programem WinAMP; poniewasż nie jest nam to potrzebne do pracy, możesz spokojnie wyłączyć tę opcsję Automatic Configuration aktywuje mechanizm automatycznej konfiguracji progrsamu po instalacji; ułatwia to skonfigurowanie programu, więc raczej nie wyłączaj stej opcji Creating Desktop short cut program instalacyjny utworzy ikonę programu CDex nas pulpicie systemu Windows; jeśli chcesz, możesz pozostawić tę opcję włączoną, ale zasasdą wszystkich zaawansowanych użytkowników Windows jest „umieszczaj na pulpicie jak najmniej ikon” — więc lepiej ją wyłącz Creating Start Menu short cuts program instalacyjny utworzy ikonę programu CDex w smenu Start systemu Windows; jest to bardzo dobre miejsce dla tej ikony, pozostasw więc tę opcję włączoną 4. Dokonaj wyboru opcji, które wydają Ci się właściwe (lueb nie zmieniaj nic, jeśli nie masz pewności) i naciśnij przycisk Next . Kolejna strona okienka programu instalacyjnego pozwala Ci wybrać folder dysku twardegeo, w którym zostanie zainstalowany program (rysunek 3.3). Wpisz własną propozyecję (lub pozostaw zaproponowaną ścieżkę) i naciśnij przycisk Next . Rysunek 3.3. Kolejna strona okna programu instalacyjnego pozwala wybrać docelowy folder instalacyjny 5. Teraz rozpocznie się kopiowanie plików programu. Gdy eproces ten zakończy się, program instalacyjny zapyta Cię, czy chcesz przeczyetać dodatkowe noty dotyczące programu CDex (rysunek 3.4). Nie będzie to raczej potrzebne, więc naciśnij przycisk Nie (lub No, jeśli używasz angielskiej wersji systemu operacyjenego). Rysunek 3.4. Instalacja zakończyła się sukcesem! 6. Okienko programu instalacyjnego zniknie — jesteś juże użytkownikiem programu CDex! 24 Część I v MP3 Uruchomienie programu jest bardzo proste (i niczym nie różni się od uruchamiania do- wolnego innego programu) — nie powinieneś mieć więc problemów z samodzielnym wykonaniem tego ćwiczenia. Jeśli jednak potrzebujesz pomocy — i, co najważniejsze, trzymałeś się moich zaleceń w czasie instalowania programu CDex — możesz skorzy- stać z podanych niżej wskazówek. Ćwiczenie 3.2 . . . . Uruchomienie programu CDex. 1. 2. 3. 4. Kliknij przycisk Start, aby rozwinąć menu Start systemu Windows. Umieść kursor myszki nad pozycją Programy (lub Programs, jeśli używasz angielskiej wersji systemu), aby rozwinąć menu podrzęedne. Znajdź folder o nazwie CDex i umieść nad nim kursor myszki, aby rozwinęło się menu podrzędne. Kliknij pozycję menu o nazwie CDex. Na rysunku 3.5 widać, jak może wyglądać zawartość ekranu komputera przed wykonaniem punktu czwartego powyższych wskazówek. Rysunek 3.5. Tak może wyglądać ekran komputera tuż przed uruchomieniem programu CDex Rozdział 3. v Kompresowanie muzyki z płyty kompaktowej 25 Jeśli program został zainstalowany poprawnie i udało Ci się go uruchomić, na ekranie zobaczysz główne okno programu, przedstawione na ryesunku 3.6. Rysunek 3.6. Główne okno programu CDex Zanim zapiszesz na dysku całą zawartość płyty w postaci plików MP3, najpierw przy- dałoby się sprawdzić, ile i jak nazwanych ścieżek znajduje się na płycie. Dopiero wtedy program pozwoli Ci zaznaczyć część ścieżek (lub wszystkie) i uruchomić proces kom- presji. Poniższe krótkie ćwiczenie zapozna Cię z procesem wyboru napędu CD-ROM oraz odczy- tywania zawartości włożonej do niego płyty kompaktoewej. Ćwiczenie 3.3 . . . . Odczytywanie zawartości płyty kompaktowej. 1. Sprawdź, czy pole wyboru napędu CD-ROM wskazuje dokładnie ten napęd, którego chcesz użyć deo odczytywania płyty kompaktowej. Jeszcze niedawno byłby to całkowicie zbeędny krok, obecnie jednak wiele komputerów wyposażonych jest w dwa (lub więcej) napędy CD-ROM lub w jeden czytnik CD oraz jedną nagrywarkę płyt CD — więc pominięecie tej prostej czynności może sprawić wiele kłopotów. 2. 3. Włóż do wybranego napędu CD-ROM płytę kompaktową zawieraejącą muzykę. Poczekaj chwilę, aż program wykryje włożenie nowej epłyty i wyświetli jej zawartość (rysunek 3.7). Gotowe! 26 Rysunek 3.7. CDex potrzebuje kilku sekund, aby wykryć włożenie do napędu CD-ROM nowej płyty kompaktowej Część I v MP3 Do napędu CD włożyłem płytę, którą słuchałem wcześniejs za pomocą standardowego odtwarzacza płyt CD systemu Windows i właśnie w nim snadałem piosenkom tytuły. Jeśli nie zatytułowałeś ścieżek w ten sposób, wówczas będziesz musiał rozpoznawać piosenki za pomocą numerów ścieżek i okładki płyty kompaktowej. Teraz już pójdzie łatwo: wystarczy wskazać wybraną ścieżkę, nacisnąć jeden przycisk i plik MP3 znajdzie się na dysku twardym. Ale zaraz, zearaz... Gdzie na dysku twardym? Proponuję więc zacząć od zadeklarowania ścieżki doceleowej kompresji. Ćwiczenie 3.4 . . . . Definiowane folderu docelowego kompresji MP3. 1. Wybierz pozycję Settings z menu Options programu CDex, jak pokazano na rysunku 3.8 (lub naciśnij klawisz F4 na klawiaturze). Na ekranie wyświetli się okno konfieguracji programu. Rysunek 3.8. Ta opcja pozwala wybrać folder docelowy dla plików MP3 2. Otwórz zakładkę Filenames. Rozdział 3. v Kompresowanie muzyki z płyty kompaktowej 27 3. Naciśnij przycisk się standardowe systemowe okienko wyboru katalogu (erysunek 3.9). w linijce rozpoczynającej się od tekstu Recorded tracks. Otworzy Rysunek 3.9. Jesteś już gotowy do wybrania odpowiadającego Ci folderu 4. 5. 6. Wybierz i zapamiętaj folder, w którym chcesz umieszcezać pliki MP3 będące wynikiem kompresji muzyki zawartej na płycie kompaktowej, a enastępnie potwierdź swój wybór poprzez naciśnięcie przycisku OK. Zmodyfikuj tekst w polu File Name Format jak na poniższym obrazku. Unikniesz w tej sposób tworzenia przez program CDex dodatkowych folderów na dysku twardym. Naciśnij przycisk OK również w okienku CDex configuration. Od tego momentu wszystkie Twoje nowo tworzone pliki MP3 będą trafiać we właściwe — wskazane przez Ciebie — miejsce. Nic już teraz nie stoi na przeszkodzie, by wyko- rzystać program CDex do przetwarzania muzyki przechowywanej na płycie kompaktowej do formatu MP3. Po prostu wykonaj następne ćwiczenie. Ćwiczenie 3.5 . . . . Kompresowanie ścieżki muzycznej. 1. Wybierz ścieżki, które chcesz poddać kompresji. Klikajeąc nazwę ścieżki, możesz zaznaczyć tylko jedną ze ścieżek — trzymając jednak kleawisz Control, możesz zaznaczyć dowolną ich sekwencję, natomiast trzymaniee klawisza Shift pozwoli Ci zaznaczyć zwarty blok kilku ścieżek: po prostu klikneij pierwszą z nich, naciśnij Shift 28 Część I v MP3 i kliknij ostatnią ścieżkę w bloku. Na rysunku 3.10 możeesz zobaczyć, jak wygląda okno programu CDex po wybraniu dwóch ścieżek z listy. Rysunek 3.10. Ja wybrałem tylko dwie ścieżki z płyty — Ty możesz jednak wybrać dowolną ilość (nawet wszystkie) 2. Kliknij myszką przycisk pokazany na rysunku 3.11 — rozpoeczyna on kompresję wybranych ścieżek do formatu MP3. Rysunek 3.11. Już tylko kliknięcie tego przycisku oddziela Cię od samego procesu kompresji dźwięku 3. Poczekaj, aż wszystkie wybrane ścieżki zostaną odczytane i skompresowane. Stopień zaawansowania procedury będzie widoczny w wyświetlaenym okienku (takim, jak na rysunku 3.12), zaś po zakończeniu kompresji z głośnikówe komputera wydobędzie się jeden ze standardowych systemowych sygnałów dźweiękowych. Rysunek 3.12. Trwa kompresja muzyki Rozdział 3. v Kompresowanie muzyki z płyty kompaktowej 29 4. Możesz wierzyć lub nie, ale to już koniec! Otwórz poprezednio wskazany programowi CDex folder docelowy — znajdować się w nim będą pliki MP3 ezawierające skompresowaną muzykę z płyty (rysunek 3.13). Jeśli kliknieesz dwukrotnie któryś z nich, uruchomi się program WinAMP i z głośników popłeynie znana Ci muzyka. Rysunek 3.13. Gotowe, skompresowane ścieżki dźwiękowe Przyznasz chyba, że było to niesamowicie proste. Gdy już dojdziesz do wprawy, prawdopo- dobnie Twoim największym marzeniem będzie szybszy napęd CD-ROM i mocniejszy procesor — bo to Ty będziesz czekać na koniec kompresji, a nie komputer na podawane przez Ciebie jej parametry. A skoro o parametrach mowa: czy wiesz, że w prosty sposób możesz w programie CDex sterować jakością wynikowych plików MP3? W poprzednim ćwiczeniu stworzyliśmy pliki MP3 o parametrze bitrate równym 128 kbps — poniższy przykład pokazuje, jak można zmienić wartość tego parametru. Ćwiczenie 3.6 . . . . Wybór jakości kompresji MP3. 1. 2. 3. 4. Otwórz okno konfiguracji programu CDex dokładnie tak, ejak w ćwiczeniu 3.3 — najprościej można to osiągnąć wciskając klawisz F4 na klawiaturze komputera. Otwórz zakładkę Encoder. Rozwiń listę Bitrate Min (rysunek 3.14) i wybierz taką wartość parametru bitrate, jaka Ci odpowiada. Naciskając przycisk OK, zamknij okno konfiguracji. Wszystkie pliki kompresowane od tego momentu będą podlegały nowym ustawieniom. Pamiętaj: ta zmiana ma wpływ tylko na następny proces kompresji (i kolejne) — ze skompresowanymi już plikami MP3 nic nie da się zrobić.e 30 Rysunek 3.14. Zmiana jakości kompresji za pomocą programu CDex jest banalnie prosta — wybierz po prostu nową wartość parametru bitrate z rozwijanej listy Część I v MP3 Niemożliwością byłoby przedstawienie w tak krótkim rozdziale wszystkich opcji programu CDex. Zachęcam jednak do przeglądnięcia przynajmniej wszystkich zakładek okna konfi- guracyjnego programu CDex. Ukrytych jest tam wiele ciekawych opcji — zmiana nazwy ścieżek, pobieranie nazw ścieżek z Internetu, zmiana jakości kompresji... Do niektórych z nich wrócę jeszcze w następnym rozdziale, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by już teraz je odnaleźć. Już chyba nadszedł czas, byś też coś zrobił. W ramach ćwiczenia poproszę Cię o skom- presowanie co drugiego utworu z wybranej przez Ciebie płyty kompaktowej. Wszystkie informacje niezbędne do wykonania ćwiczenia podane są w tym rozdziale, trzeba go tylko dokładnie przeczytać.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

MP3 i DivX. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: