Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00181 005929 18486278 na godz. na dobę w sumie
MS Office XP/2003 PL w biurze i sekretariacie. Tom I i II - książka
MS Office XP/2003 PL w biurze i sekretariacie. Tom I i II - książka
Autor: , , Liczba stron: 1424
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0542-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> ms office
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

MS Office XP/2003 PL -- cała firma na Twoim biurku

MS Office w wersji XP oraz 2003 PL jest znacznie lepszy niż jego poprzednicy. Znajdziesz tu bardziej przejrzystego Excela, w którym poprowadzisz księgowość i rejestrację czasu pracy. W nowym Wordzie przygotujesz e-ankietę i estetyczną wizytówkę i będziesz łatwiej operować obiektami rysunkowymi. PowerPoint ożywi każdą Twoją prezentację i sformatuje tekst tak, jak chcesz. A nowy Outlook to już nie tylko skrzynka pocztowa, ale też sprawny organizator Twojego czasu pracy.

Myślisz 'Prezentacja' i PowerPoint daje Ci gotowy projekt. Zamiast dzwonić do księgowej, sięgasz po Excela. Na pytanie 'Czy mam jutro czas?' odpowiada Ci Outlook. A pisma przygotowuje Twój redaktor Word. Poznaj bliżej swoich nowych pracowników. Dowiedz się, jak wydawać im polecenia i zapytaj, co jeszcze mogą dla Ciebie zrobić. Opanuj obsługę pakietu MS Office XP/2003 PL.

Excel:

Word:

PowerPoint:

Outlook:

Dlaczego warto się przestawić na nową wersję MS Office?
Nawet duże firmy rozwiązują większość problemów finansowych w Excelu. Korzystając z Worda XP/2003 PL, nie będziesz musiał płacić za projektowanie firmówek. Dobrze przygotowanej prezentacji w PowerPoincie pozazdroszczą Ci nawet profesjonalni graficy komputerowi. A systematycznie prowadzony Outlook nie pozwoli Ci zapomnieć o ważnych sprawach. Nie myśl więcej o czasach, kiedy komputer był maszyną do pisania i kiedy musiałeś wyrywać sobie włosy z głowy, aby zmusić go do współpracy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl MS Office XP/2003 PL w biurze i sekretariacie. Tom I Autorzy: Maria Sokó³, Sergiusz Flanczewski, Roland Zimek ISBN: 83-246-0542-8 Format: B5, stron: 600 MS Office XP/2003 PL — ca³a firma na Twoim biurku MS Office w wersji XP oraz 2003 PL jest znacznie lepszy ni¿ jego poprzednicy. Znajdziesz tu bardziej przejrzystego Excela, w którym poprowadzisz ksiêgowoœæ i rejestracjê czasu pracy. W nowym Wordzie przygotujesz e-ankietê i estetyczn¹ wizytówkê i bêdziesz ³atwiej operowaæ obiektami rysunkowymi. PowerPoint o¿ywi ka¿d¹ Twoj¹ prezentacjê i sformatuje tekst tak, jak chcesz. A nowy Outlook to ju¿ nie tylko skrzynka pocztowa, ale te¿ sprawny organizator Twojego czasu pracy. Myœlisz „Prezentacja” i PowerPoint daje Ci gotowy projekt. Zamiast dzwoniæ do ksiêgowej, siêgasz po Excela. Na pytanie „Czy mam jutro czas?” odpowiada Ci Outlook. A pisma przygotowuje Twój redaktor Word. Poznaj bli¿ej swoich nowych pracowników. Dowiedz siê, jak wydawaæ im polecenia i zapytaj, co jeszcze mog¹ dla Ciebie zrobiæ. Opanuj obs³ugê pakietu MS Office XP/2003 PL. Excel: (cid:129) dokumenty ksiêgowe: rejestr nale¿noœci i zobowi¹zañ, faktury VAT, rozliczenia dewizowe, (cid:129) rozliczanie wyników sprzeda¿y i kosztów paliwa, (cid:129) tworzenie cenników i ofert, (cid:129) bardziej i mniej znane funkcje Excela. Word: (cid:129) korzystanie z gotowych wzorów umów o pracê, zlecenia i o dzie³o, (cid:129) gotowe szablony: wizytówka, zaproszenie, naklejka samoprzylepna, (cid:129) indywidualizowanie listów wysy³anych do wielu osób: korespondencja seryjna, PowerPoint: (cid:129) animacje i obiekty rysunkowe w prezentacji, (cid:129) gotowe t³a i rozk³ady tekstu na slajdach, (cid:129) sposoby wyœwietlania prezentacji, Outlook: (cid:129) ustawianie kont pocztowych, (cid:129) organizowanie czasu pracy: kalendarz i przypomnienia o wa¿nych terminach, (cid:129) opracowanie graficzne wiadomoœci: papeterie, kolory, czcionki, podpisy. Wstęp 11 1. Oferta cenowa — wersja 1. 13 Obsługa arkusza ............................................................................................ 13 Konstrukcja arkusza .......................................................................... 15 2. Oferta cenowa — wersja 2. 21 Obsługa arkusza ............................................................................................ 22 Konstrukcja części obliczeniowej arkusza .................................................. 22 Konstrukcja części graficznej arkusza ......................................................... 26 3. Zmiany zapisu wartości liczbowej na zapis słowny 33 Przeznaczenie i budowa skoroszytu ............................................................ 33 Obsługa arkusza ................................................................................ 34 Arkusz1 .............................................................................................. 35 Arkusz Słowo ..................................................................................... 36 Uwagi końcowe ............................................................................................ 38 4. Dowód sprzedaży — ogólny 41 Przeznaczenie i budowa skoroszytu ............................................................ 41 Obsługa arkusza ................................................................................ 42 Arkusz Ustawienia ............................................................................ 43 Pole miejsca i daty wystawienia dowodu sprzedaży ...................... 44 MS Office XP/2003 PL w biurze i sekretariacie. Tom I Pole numeru dowodu sprzedaży .......................................................45 Arkusz Nds .........................................................................................46 Arkusz Baza .......................................................................................47 Przygotowanie bazy towarowej (materiałowej) ...............................48 Arkusz Dowód ....................................................................................52 5. Dowody kupna i sprzedaży dewiz 55 Przeznaczenie i budowa skoroszytu ............................................................55 Obsługa arkusza .................................................................................56 Arkusz Ustawienia ............................................................................57 Pole miejsca i daty wystawienia dowodu sprzedaży .......................59 Pole numeru dowodu sprzedaży .......................................................59 Arkusz ND ..........................................................................................60 Arkusz Baza .......................................................................................62 Przygotowanie bazy wartości dewizowych .....................................63 Wybór pozycji z bazy wartości dewizowych ...................................64 Arkusz Dowód ....................................................................................65 Arkusz Cennik — wydruk .................................................................69 6. Dowód dostawy 71 Przeznaczenie i budowa skoroszytu ............................................................71 Obsługa arkusza .................................................................................72 Arkusz Ustawienia ............................................................................73 Arkusz ND ..........................................................................................76 Arkusz Odbiorcy ................................................................................78 Arkusz Towary ..................................................................................80 Wybór pozycji z bazy towarowej (materiałowej) .............................82 Arkusz Dowód ....................................................................................84 Arkusz Słownie ..................................................................................87 7. Rachunek zwykły 89 Przeznaczenie i budowa skoroszytu ............................................................89 Obsługa skoroszytu ...........................................................................90 Arkusz Ustawienia ............................................................................91 Arkusz NR ..........................................................................................94 Arkusz Baza .......................................................................................96 Arkusz Rachunek .............................................................................100 Arkusz Słownie ................................................................................104 8. Rachunek za usługi 105 Przeznaczenie i budowa skoroszytu ..........................................................105 Obsługa skoroszytu .........................................................................106 Arkusz Ustawienia ..........................................................................107 Arkusz NR ........................................................................................110 Arkusz Baza .....................................................................................112 Arkusz Rachunek .............................................................................116 Arkusz Słownie ................................................................................119 6 Spis treści 9. Zamówienia 121 Przeznaczenie i budowa skoroszytu .......................................................... 121 Obsługa skoroszytu ......................................................................... 122 Arkusz Ustawienia .......................................................................... 124 Arkusz Numer ................................................................................. 126 Arkusz Sprzedawca ......................................................................... 127 Arkusz Towary ................................................................................ 129 Arkusz Druk ..................................................................................... 133 10. Faktura VAT 137 Przeznaczenie i budowa skoroszytu .......................................................... 137 Obsługa skoroszytu ......................................................................... 138 Arkusz Ustawienia .......................................................................... 139 Arkusz NF ........................................................................................ 143 Arkusz Odbiorcy .............................................................................. 145 Arkusz Towary ................................................................................ 147 Arkusz Faktura ................................................................................ 151 Arkusz Słownie ................................................................................ 154 Inne operacje związane z budową arkusza ................................... 156 11. Odsetki — wersja 1. 161 Przeznaczenie i konstrukcja arkusza ........................................................ 161 Obsługa arkusza .......................................................................................... 163 A. Usuwanie wszystkich wartości z obszaru D3:D368 lub obszaru C3:C368 ................................................................... 165 B. Wprowadzenie kwoty podstawy do obszaru D3:D368 lub własnych stóp procentowych w obszarze C3:C368 ............ 166 C. Wprowadzenie częściowych kwot zapłaty do obszaru D3:D368 ..................................................................... 166 D. Obsługa arkusza przy dwuletnim (lub większym) okresie naliczania odsetek ............................... 167 12. Odsetki — wersja 2. 171 Przeznaczenie i konstrukcja arkusza ........................................................ 171 Obsługa arkusza .............................................................................. 172 13. Odsetki ustawowe — wersje 1. i 2. 183 Przeznaczenie i budowa skoroszytów ....................................................... 183 Obsługa skoroszytu — wersja 1. ................................................................ 184 Arkusz Start ..................................................................................... 184 Arkusz Tabela .................................................................................. 187 Arkusze Roboczy(1), Roboczy(2), Roboczy(3) ................................. 192 Obsługa skoroszytu — wersja II ................................................................ 194 Arkusz Start — wersja 2. ................................................................ 197 Arkusze Roboczy(1), Roboczy(2), Roboczy(3) — w wersji II ......... 199 7 MS Office XP/2003 PL w biurze i sekretariacie. Tom I 14. Kalendarze 201 Przeznaczenie i budowa skoroszytu ..........................................................201 Obsługa skoroszytu .........................................................................202 Arkusz (kalendarz) 3M ....................................................................203 Arkusz (kalendarz) 12M ..................................................................212 Arkusz (kalendarz) Uni ....................................................................216 Arkusze 3M-wielkanoc, 12M-wielkanoc, Uni-wielkanoc .............223 15. Ewidencja obecności 227 Przeznaczenie i budowa skoroszytu ..........................................................227 Obsługa arkusza ...............................................................................228 16. Ewidencja czasu pracy 235 Przeznaczenie i budowa skoroszytu ..........................................................235 Obsługa skoroszytu .........................................................................236 Arkusze ewidencji czasu pracy .......................................................236 Arkusz Rok .......................................................................................240 17. Rozliczenie paliwa 243 Przeznaczenie i budowa skoroszytu ..........................................................243 Obsługa skoroszytu .........................................................................244 Arkusz pojazd-1 ...............................................................................244 Arkusz Zbiorczo ...............................................................................248 18. Rejestr zobowiązań finansowych 251 Przeznaczenie skoroszytu ..........................................................................251 Obsługa skoroszytu .........................................................................252 Arkusz Ust ........................................................................................253 Arkusz Rok .......................................................................................253 Arkusze miesięczne — 01, 02, 03…12 ............................................255 Inne funkcje arkuszy miesięcznych — 01, 02, 03…12 ..................262 19. Rejestr należności finansowych 265 Przeznaczenie arkusza ................................................................................265 Obsługa skoroszytu .........................................................................266 Arkusz Rejestr ..................................................................................266 Obsługa funkcji filtrowania w celu naliczeń odsetek ....................273 20. Wykresy — graficzna prezentacja danych 277 Konstrukcja wykresu ..................................................................................278 21. Rejestr oraz analiza wyników sprzedaży bezpośredniej 293 Przeznaczenie skoroszytu ..........................................................................293 Obsługa skoroszytu .........................................................................294 Arkusz Katalog .................................................................................295 8 Spis treści Arkusz Rejestr ................................................................................. 296 Konstrukcja i „oprogramowanie” przycisków arkusza Rejestr ..... 302 Formularz arkusza Rejestr ............................................................. 312 Kolumny wyliczane formularza ..................................................... 316 Praca z formularzem ....................................................................... 319 Arkusz Zestawienia ilościowe ........................................................ 326 Konstrukcja tabel przestawnych w arkuszu Zestawienia ilościowe ..................................................................................... 327 Obsługa oraz modyfikacja tabeli przestawnej ............................... 343 Arkusz Zestawienia wartościowe ................................................... 373 22. Manipulacja danymi w arkuszach rozległych 401 Otwieranie plików z różnych aplikacji bazodanowych ............................ 402 Importowanie danych z plików innych aplikacji .......................... 414 Odświeżanie danych ....................................................................... 417 Importowanie plików z Internetu .................................................. 417 Wyszukiwanie danych ............................................................................... 421 Informacje podstawowe z zakresu sortowania ........................................ 425 Sortowanie za pomocą przycisków standardowego paska narzędzi .................................................. 428 Sortowanie za pomocą polecenia Sortuj ........................................ 430 Sortowanie z uwzględnieniem wielkości liter ............................... 432 Sortowanie wielokolumnowe ......................................................... 434 Sortowanie za pomocą listy ............................................................ 437 Informacje podstawowe dotyczące filtrowania ........................................ 439 Wybór kolumn przeznaczonych do filtrowania ............................ 440 Obsługa autofiltru ........................................................................... 442 Informacje podstawowe dotyczące filtrowania zaawansowanego .......... 452 Wiele warunków w jednej kolumnie ............................................. 454 Jeden warunek w dwóch lub większej liczbie kolumn ................. 455 Jeden z dwóch zestawów warunków dla dwóch lub większej liczby kolumn ........................................................ 456 Opis struktury przykładowej tabeli ............................................... 457 Informacje podstawowe z zakresu sum częściowych .............................. 466 Sumy częściowe — operacje zaawansowane ............................................ 484 Wiele funkcji dla jednej kolumny grupującej ................................. 485 Jedna funkcja dla wielu kolumn grupujących ............................... 493 Procedury złożone wykorzystywane do analizowania danych ................ 502 23. Wykres tabeli przestawnej 509 Konstrukcja wykresu tabeli przestawnej .................................................. 510 Przykłady tworzenia wykresu tabeli przestawnej ................................... 514 9 MS Office XP/2003 PL w biurze i sekretariacie. Tom I A Przegląd najczęściej stosowanych funkcji 551 Struktura funkcji ........................................................................................552 Argument funkcji .............................................................................553 Nazwa funkcji ..................................................................................554 Funkcje zagnieżdżone ......................................................................554 Wprowadzanie funkcji ................................................................................555 Funkcja SUMA .............................................................................................556 Funkcja SUMY WARUNKOWEJ .................................................................557 Funkcja ILOCZYN .......................................................................................559 Funkcja ORAZ ..............................................................................................560 Funkcja LUB ................................................................................................562 Funkcja JEŻELI ...........................................................................................563 Funkcja ŚREDNIA .......................................................................................564 Funkcja ILE.LICZB ......................................................................................565 Funkcja ILE.NIEPUSTYCH .........................................................................566 Funkcja LICZ.JEŻELI ..................................................................................567 Funkcja LICZBA.CAŁKOWITA ....................................................................567 Funkcja ZAOKR ...........................................................................................568 Funkcje TERAZ i DZIŚ ................................................................................569 Funkcja DŁ ..................................................................................................570 Funkcja ZŁĄCZ.TEKSTY .............................................................................570 Funkcja ZNAK .............................................................................................571 Funkcja PORÓWNAJ ..................................................................................571 Funkcje LITERY.WIELKIE, LITERY.MAŁE ..............................................572 Funkcja FRAGMENT.TEKSTU ...................................................................573 Funkcja ZASTĄP ..........................................................................................574 Funkcja SZUKAJ.TEKST .............................................................................574 Funkcja WARTOŚĆ .....................................................................................576 Funkcja INDEKS .........................................................................................576 Funkcja PODAJ.POZYCJĘ ..........................................................................578 Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO .................................................................580 Skorowidz 583 10 Skoroszyt przeznaczony jest do rejestracji zaszłości finansowych, a jego podstawowe zadania to: 1. Bieżąca ewidencja zobowiązań finansowych (rejestracja dokumentów typu faktura, rachunek itp. lub stałych zobowiązań, których terminy i wielkość są znane i niezmienne w pewnym przedziale czasowym, np. rachunki za energię elektryczną, raty kredytu). 2. Ewidencja zdarzeń ich obsługi (rejestracja kwot i terminów wpłat — jednorazowych lub częściowych — z tytułu danego zobowiązania). MS Office XP/2003 PL w biurze i sekretariacie. Tom I 3. Dostarczenie informacji o aktualnej relacji czasowej pomiędzy zaistnieniem zdarzenia finansowego a jego obsługą. Zadanie określone w punkcie 3. realizowane jest w sposób automa- tyczny w chwili otwarcia skoroszytu, jak również przy każdej aktuali- zacji danej pozycji. Skoroszyt składa się z czternastu arkuszy kalkulacyjnych przezna- czonych do wykonywania następujących zadań cząstkowych: 1. Arkusz Ust — umożliwienie zapamiętania wartości i terminów zobowiązań stałych. 2. Arkusz Rok — syntetyczna prezentacja zobowiązań w układzie miesięcznym. 3. Arkusze 01, 02 …12 — ewidencja miesięczna zdarzeń finansowych. Opis obsługi arkusza będzie bardziej zrozumiały, jeśli zostanie on sko- piowany z załączonej płytki CD w dowolne miejsce na dysku twar- dym, np. do katalogu Moje dokumenty. W tym celu musisz wykonać następujące czynności: 1. Uruchom program Excel. 2. Włóż płytkę CD do stacji CD-ROM. 3. Wybierz polecenie Plik/Otwórz, a następnie w oknie dialogowym Otwórz na liście rozwijalnej Szukaj w: ustaw ścieżkę dostępu do napędu CD-ROM. 4. Odszukaj katalog PrzykladyRozdzial18, a w nim plik Rejestr zobowiazan, następnie otwórz go, klikając dwukrotnie myszą jego nazwę lub raz w obszarze przycisku Otwórz. 5. Wybierz polecenie Plik/Zapisz jako, a następnie w oknie dialogowym Zapisz jako na liście rozwijalnej Zapisz w: ustaw ścieżkę dostępu do napędu C:Moje dokumenty, po czym kliknij przycisk Zapisz. 252 Rozdział 18. n Rejestr zobowiązań finansowych Wykonanie czynności z punktu 5. pozwoli na swobodną aktualizację komórek wczytanego przykładu. Opis działania skoroszytu rozpocz- niemy od arkusza Ust. Arkusz Ust (rysunek 18.1) pozwala na jednorazowe zapisanie infor- macji, która występuje na wszystkich arkuszach służących do pro- wadzenia ewidencji zobowiązań. W celu ułatwienia lokalizacji ko- mórek, które powinny być zaktualizowane, zostały one wypełnione kolorem jasnożółtym. Rysunek 18.1. Wygląd arkusza Ust Arkusz pozwala na zapisanie danych dotyczących czterech zobowią- zań stałych, w przypadku ich mniejszej liczby komórki nieużywane należy pozostawić puste. Nazwa „zobowiązanie stałe” w naszym przy- padku związana jest ze stałym terminem zapłaty, co ma odzwiercie- dlenie w przeznaczaniu tylko jednej komórki (dla każdej pozycji) do jego zapisu, natomiast wielkości zobowiązań dla danego kontrahenta mogą ulegać zmianom w poszczególnych miesiącach roku. Arkusz Rok (rysunek 18.3) stanowi zbiorcze zestawienie podstawo- wych danych dotyczących zobowiązań, to znaczy: ■ miesięcznych kwot do zapłaty, ■ kwot już zapłaconych w danym miesiącu, ■ sald miesięcznych. 253 MS Office XP/2003 PL w biurze i sekretariacie. Tom I Komórka C2 musi być bezwzględnie wypełniona „numerem” roku. Na podstawie jej zawartości tworzone są w poszczególnych arkuszach pełne daty terminów zapłaty zobowiązań stałych, np. w komórce F8 arkusza 01 posługuje się nią formuła =DATA (Ust!$C$2;1;Ust!S6). Również specyfikacja nazw kolejnych miesięcy w arkuszu Rok wykorzystuje zawartość komórki C2 (rysunek 18.2). Ponadto zawartość komórki C2 wykorzystywana jest (pośrednio lub bezpośrednio) do budowy tekstów — „Rejestr zobowiązań za rok …” lub np. „Rejestr zobowiązań styczeń 03”. Rysunek 18.2. Wykorzystanie zawartości komórki C2 z arkusza Ust do aktualizacji komórki B7 Rysunek 18.3. Wygląd arkusza Rok 254 Rozdział 18. n Rejestr zobowiązań finansowych Dane te są prowadzone w osobnym obszarze: ■ dla zobowiązań stałych, ■ zobowiązań innych, ■ sumarycznym. W komórce J2 zapisana jest formuła w postaci =DZI=(), która automa- tycznie w czasie każdorazowego otwarcia skoroszytu pobiera datę systemową. Ma ona bezpośredni wpływ na prawidłowe działanie ar- kusza Rok. Zawartość jej wykorzystuje formuła komórki A6: ■ A6 — =MIESIĄC(DZI=()) na podstawie której w zakresie komórek A7:A18 umieszczane są war- tości kontrolne 0 lub 1 przez zastosowanie w nich formuł, np.: ■ dla A7 — =JEŻELI(LUB($A$6 MIESIĄC(B7);$A$6 MIESIĄC(B7));1;0), ■ dla A8 — =JEŻELI(LUB($A$6 MIESIĄC(B8);$A$6 MIESIĄC(B8));1;0). Wartość 1 powoduje, że w wierszach dotyczących okresu, który ma dopiero nadejść, nie pokazują się wartości dotyczące zobowiązań sta- łych. Tym samym w wierszu 20, stanowiącym posumowanie roczne, znajdują się „prawdziwe” — bieżące zobowiązania. Brak formuł rozróżniających miesiące ubiegłe i miesiąc bieżący spowo- dowałby także zmniejszenie czytelności arkusza w ocenie faktycznego stanu zobowiązań (rysunek 18.4). W arkuszach ewidencji miesięcznej możemy wyodrębnić trzy obszary komórek, w których realizowane są wymienione na wstępie zadania. Komórki, które należy aktualizować, zostały wypełnione kolorem. Ze względów technicznych w opisie konstrukcji arkusza liczba pozycji rejestru została ograniczona do 14 (wiersze od 8. do 11. oraz od 14. do 20.). Arkusze 01, 02 … 12 znajdujące się na załączonym krążku CD posiadają 100 pozycji w miesiącu przeznaczonych do zapisu zdarzeń finansowych. 255 IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl MS Office XP/2003 PL w biurze i sekretariacie. Tom II Autorzy: Maria Sokó³, Sergiusz Flanczewski, Roland Zimek ISBN: 83-246-0542-8 Format: B5, stron: 824 MS Office XP/2003 PL — ca³a firma na Twoim biurku MS Office w wersji XP oraz 2003 PL jest znacznie lepszy ni¿ jego poprzednicy. Znajdziesz tu bardziej przejrzystego Excela, w którym poprowadzisz ksiêgowoœæ i rejestracjê czasu pracy. W nowym Wordzie przygotujesz e-ankietê i estetyczn¹ wizytówkê i bêdziesz ³atwiej operowaæ obiektami rysunkowymi. PowerPoint o¿ywi ka¿d¹ Twoj¹ prezentacjê i sformatuje tekst tak, jak chcesz. A nowy Outlook to ju¿ nie tylko skrzynka pocztowa, ale te¿ sprawny organizator Twojego czasu pracy. Myœlisz „Prezentacja” i PowerPoint daje Ci gotowy projekt. Zamiast dzwoniæ do ksiêgowej, siêgasz po Excela. Na pytanie „Czy mam jutro czas?” odpowiada Ci Outlook. A pisma przygotowuje Twój redaktor Word. Poznaj bli¿ej swoich nowych pracowników. Dowiedz siê, jak wydawaæ im polecenia i zapytaj, co jeszcze mog¹ dla Ciebie zrobiæ. Opanuj obs³ugê pakietu MS Office XP/2003 PL. Excel: (cid:129) dokumenty ksiêgowe: rejestr nale¿noœci i zobowi¹zañ, faktury VAT, rozliczenia dewizowe, (cid:129) rozliczanie wyników sprzeda¿y i kosztów paliwa, (cid:129) tworzenie cenników i ofert, (cid:129) bardziej i mniej znane funkcje Excela. Word: (cid:129) korzystanie z gotowych wzorów umów o pracê, zlecenia i o dzie³o, (cid:129) gotowe szablony: wizytówka, zaproszenie, naklejka samoprzylepna, (cid:129) indywidualizowanie listów wysy³anych do wielu osób: korespondencja seryjna, PowerPoint: (cid:129) animacje i obiekty rysunkowe w prezentacji, (cid:129) gotowe t³a i rozk³ady tekstu na slajdach, (cid:129) sposoby wyœwietlania prezentacji, Outlook: (cid:129) ustawianie kont pocztowych, (cid:129) organizowanie czasu pracy: kalendarz i przypomnienia o wa¿nych terminach, (cid:129) opracowanie graficzne wiadomoœci: papeterie, kolory, czcionki, podpisy. Wstęp Część I Edycja tekstu. Word 2003 1. Zakres tematyczny części I 15 19 21 2. Wizytówki 23 Przeznaczenie dokumentu ........................................................................... 23 Konstrukcja i obsługa dokumentu ............................................................... 24 Dokument dane do wizytówki.doc ................................................... 26 Dokument wizytówka.doc ................................................................ 29 Tworzenie „szablonu” wizytówki ..................................................... 29 Tworzenie „matrycy” wizytówki ...................................................... 39 3. Zaproszenia i kartki okolicznościowe 47 Przeznaczenie dokumentu ........................................................................... 47 Konstrukcja i obsługa dokumentu ............................................................... 49 Plik dane do zaproszenia.doc ....................................................................... 50 Budowa dokumentu .......................................................................... 50 Plik zaproszenie.doc ..................................................................................... 51 Budowa strony wewnętrznej zaproszenia ....................................... 51 Budowa strony zewnętrznej zaproszenia ........................................ 66 Obsługa dokumentu .......................................................................... 73 MS Office XP/2003 PL w biurze i sekretariacie. Tom II Plik kartka.doc ..............................................................................................74 Konstrukcja i obsługa dokumentu ...............................................................74 Budowa dokumentu ..........................................................................75 4. Identyfikatory — grafika w korespondencji seryjnej 79 Przeznaczenie dokumentu ............................................................................79 Konstrukcja i obsługa dokumentu ...............................................................80 Plik dane do identyfikatora.doc ...................................................................81 Budowa i obsługa dokumentu ..........................................................81 Plik identyfikator.doc ...................................................................................88 Budowa i obsługa dokumentu ..........................................................88 5. Tabliczki informacyjne — inicjał w korespondencji seryjnej 101 Przeznaczenie dokumentu ..........................................................................102 Konstrukcja i obsługa dokumentu .............................................................103 Dokument dane do tabliczek ......................................................................103 Dokument tabliczka ....................................................................................105 Budowa i obsługa dokumentu ........................................................105 6. Korespondencja poufna 119 Przeznaczenie dokumentu ..........................................................................119 Konstrukcja i obsługa dokumentu .............................................................123 Dokument rozdzielnik pism .......................................................................125 Budowa nagłówka strony dokumentu rozdzielnik pism.doc ........126 Dokument poufny .......................................................................................128 Budowa nagłówka i stopki strony dokumentu „poufne” ...............130 Budowa pola tekstowego ................................................................138 Zabezpieczenia dokumentu ........................................................................142 Zabezpieczenie przed otwarciem i modyfikacją dokumentu ........142 Ochrona przed kopiowaniem części lub całości tekstu do innego pliku .............................................................................146 Szyfrowanie dokumentu .................................................................147 7. System obsługi pism wychodzących 151 Opis systemu ...............................................................................................151 Konstrukcja i obsługa systemu ...................................................................154 Plik Menu ....................................................................................................154 Przeznaczenie, budowa i obsługa dokumentu ...............................154 Obsługa dokumentu Menu ..............................................................160 Pliki baz danych ..........................................................................................161 Dokument dane do menu ................................................................162 Skoroszyt Baza danych.xls ..............................................................169 6 Spis treści Plik dokument.doc — papier firmowy ...................................................... 178 Przeznaczenie, budowa i obsługa dokumentu ............................... 178 Budowa nagłówka „firmówki” ........................................................ 178 Budowa stopek „firmówki” ............................................................. 187 Wstawienie pól bazy danych do dokumentu ................................. 190 Pole treści dokumentu .................................................................... 192 Obsługa dokumentu ........................................................................ 197 Plik Rejestr pism.doc .................................................................................. 198 Przeznaczenie, budowa i obsługa dokumentu ............................... 198 Budowa nagłówka rejestru ............................................................. 199 Wstawienie pól danych do dokumentu Rejestr pism .................... 200 Obsługa dokumentu ........................................................................ 203 Plik Koperta.doc .......................................................................................... 204 Przeznaczenie, budowa i obsługa dokumentu ............................... 204 Wstawienie pól danych do dokumentu Koperta ............................ 207 Obsługa dokumentu wydruku kopert ............................................ 208 Plik Poczta.doc ............................................................................................ 210 Przeznaczenie, budowa i obsługa dokumentu ............................... 210 Budowa nagłówka strony Książki opłaty pocztowej ..................... 210 Wstawienie pól danych do dokumentu Poczta .............................. 212 Obsługa dokumentu Książka pocztowa ......................................... 214 8. Oferta 217 Przeznaczenie dokumentu ......................................................................... 217 Konstrukcja i obsługa dokumentu ............................................................. 219 Plik dane do oferty.doc ............................................................................... 219 Budowa dokumentu ........................................................................ 219 Plik oferta.doc ............................................................................................. 223 Budowa dokumentu ........................................................................ 223 Wstawianie obiektów graficznych — autokształtów .................... 233 Obsługa dokumentu ........................................................................ 238 9. System dokumentacji zatrudnienia 241 Przeznaczenie dokumentu ......................................................................... 242 Konstrukcja i obsługa systemu .................................................................. 244 Plik Menu_zatrudnienie ............................................................................. 245 Przeznaczenie, budowa i obsługa dokumentu ............................... 245 Baza danych systemu ................................................................................. 255 Budowa i obsługa skoroszytu ......................................................... 255 Ustawienie hiperłączy na wybranych kolumnach i arkuszach .... 262 Procedura wyboru ........................................................................... 265 Umowa o pracę ........................................................................................... 268 Budowa dokumentu ........................................................................ 268 Obsługa dokumentu umowy ........................................................... 282 7 MS Office XP/2003 PL w biurze i sekretariacie. Tom II Dokumenty odnośnie rozwiązania umowy o pracę ..................................283 Informacje ogólne ............................................................................283 Budowa tabel dokumentów typu rozwiązanie umowy .................284 Budowa pola tekstowego na informacje o numerach Regon oraz NIP .............................................................................288 Wstawienie pól bazy danych ..........................................................289 Opis i lokalizacja pól użytych w dokumencie Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem ....................290 Opis i lokalizacja pól użytych w dokumencie Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia ................................................................291 Opis i lokalizacja pól użytych w dokumencie Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia ...........................................293 Obsługa dokumentów rozwiązania umowy o pracę ......................293 Dokument Umowa-zlecenie .......................................................................295 Budowa dokumentu ........................................................................295 Opis i lokalizacja pól użytych w dokumencie Umowa-zlecenie ......300 Obsługa dokumentu Umowa-zlecenie ............................................303 Dokument Umowa o dzieło ........................................................................305 Budowa i obsługa dokumentu ........................................................305 Opis i lokalizacja pól użytych w dokumencie Umowa o dzieło ....306 Obsługa dokumentu Umowa o dzieło .............................................309 Dokument Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach .............................310 Budowa dokumentu ........................................................................310 Opis i lokalizacja pól użytych w dokumencie Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach ..........................................................314 Obsługa dokumentu Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach ...................................................................................314 Dokument Karta obiegowa .........................................................................316 Budowa dokumentu ........................................................................316 Opis i lokalizacja pól użytych w dokumencie Karta obiegowa .....318 Obsługa dokumentu Karta obiegowa ..............................................318 10. Ankiety 321 Przeznaczenie dokumentu ..........................................................................321 Konstrukcja i obsługa dokumentu .............................................................325 Dokument A-elektro ...................................................................................326 Informacje ogólne ............................................................................326 Budowa dokumentu ........................................................................327 Obsługa dokumentu .........................................................................333 Zapisywanie danych z ankiet ..........................................................334 Scalanie danych z ankiet .................................................................335 Przygotowanie wydruku zbiorczego ..............................................337 Dokument A-reczna ....................................................................................339 8 Spis treści 11. Stickery — naklejki samodestrukcyjne 341 Przeznaczenie dokumentu ......................................................................... 341 Konstrukcja i obsługa dokumentu ............................................................. 343 Dokument nalepka1 ........................................................................ 343 Dokument dane do nalepek ........................................................................ 351 Dokument nalepka2 ........................................................................ 354 Część II Prezentacje multimedialne. PowerPoint 2003 12. Zakres tematyczny części II 363 365 13. Opis programu 367 Co nowego? ................................................................................................. 367 Instalacja ..................................................................................................... 369 Uruchamianie ............................................................................................. 370 Przydatne uwagi ......................................................................................... 373 14. Podstawy pracy z programem 377 Okno programu ........................................................................................... 377 Podstawowe operacje na plikach oraz edycja plików ............................... 380 Zapisywanie prezentacji ................................................................. 381 Otwieranie prezentacji .................................................................... 384 Cofanie ostatnio wykonanej czynności .......................................... 384 Anulowanie cofnięcia ostatnio wykonanej czynności ................... 385 Wyświetlanie niewidocznych poleceń ........................................... 386 15. Edycja slajdów 389 Slajd tytułowy ............................................................................................. 389 Wstawianie nowych slajdów ..................................................................... 390 Edycja pól tekstowych ............................................................................... 393 Układy slajdów ........................................................................................... 398 Tabele ............................................................................................... 399 Wykresy ........................................................................................... 406 Kliparty ............................................................................................ 411 Obrazy .............................................................................................. 415 Diagramy i schematy organizacyjne .............................................. 416 Klipy multimedialne ........................................................................ 421 Wstawianie własnych elementów do slajdu ............................................. 422 Pola tekstowe, rysunki i diagramy ................................................. 423 Obiekty WordArt ............................................................................. 424 Kształty podstawowe ...................................................................... 425 Autokształty .................................................................................... 426 Grupowanie i rozmieszczanie obiektów ........................................ 435 Sortowanie slajdów .................................................................................... 441 Wyświetlanie prezentacji ........................................................................... 444 9 MS Office XP/2003 PL w biurze i sekretariacie. Tom II 16. Projekty i kreatory 449 Kreator zawartości ......................................................................................450 Album fotograficzny ...................................................................................454 Szablony projektów ....................................................................................459 Schematy kolorów ......................................................................................463 Wzorzec slajdów .........................................................................................465 Nagłówek i stopka slajdu ............................................................................472 Wstawianie przycisków akcji i hiperłączy ................................................474 Wyświetlenie określonego slajdu ....................................................474 Wyświetlenie określonej strony internetowej lub uruchomienie pliku .................................................................475 Przyciski akcji ..................................................................................477 Prezentacja przenośna ................................................................................479 Pakowanie na dysk CD ....................................................................479 Kopiowanie prezentacji przenośnej do folderu ..............................480 Uruchomienie prezentacji przenośnej ................................................483 Opcje .................................................................................................485 17. Animacje 487 Ożywienie prezentacji ................................................................................487 Schematy animacji ......................................................................................488 Przejście slajdu ............................................................................................491 Animacja niestandardowa ..........................................................................495 Stosowanie animacji niestandardowych ........................................496 Ścieżki ruchu ...................................................................................499 Edycja i właściwości animacji niestandardowej ...........................505 Część III Poczta elektroniczna. Outlook 2003 519 18. Zakres tematyczny części III 521 19. Pierwsze kroki użytkownika programu Outlook 2003 PL 523 Instalowanie programu Outlook 2003 .......................................................524 Uruchamianie programu Outlook 2003 .....................................................529 Aktywacja programu Outlook 2003 ...........................................................531 20. Środowisko pracy programu Outlook 2003 535 Okno Outlook na dziś ..................................................................................536 Definiowanie folderu startowego ...............................................................540 Menu i paski narzędzi .................................................................................543 Przemieszczanie paska narzędzi i zmiana jego rozmiaru .............546 Tworzenie własnego paska narzędzi i modyfikowanie pasków już istniejących ...............................................................549 10 Spis treści Zmiana ikony na przycisku paska narzędzi lub przy poleceniu menu ............................................................. 554 Wybór sposobu opisu przycisku paska narzędzi lub pozycji menu .......................................................................... 556 Tworzenie na pasku narzędzi przycisku do automatycznego adresowania wiadomości e-mail ................................................. 560 Zmiana kolejności przycisków paska narzędzi i pozycji menu ..... 561 Zmiana wielkości ikon na paskach narzędzi ................................. 564 Okienko nawigacji ...................................................................................... 566 Ukrywanie okienka nawigacji ........................................................ 566 Jak nawigować, gdy nie ma okienka nawigacji? ........................... 567 Wyświetlanie zawartości folderu ................................................... 567 Zmiana rozmiarów i zawartości okienka nawigacji ...................... 567 Foldery ulubione ......................................................................................... 572 Ustawianie programu Outlook jako domyślnego programu obsługi poczty e-mail, kontaktów i kalendarza .................................................. 575 21. Przygotowanie obsługi poczty e-mail 577 Definiowanie konta e-mail ......................................................................... 577 Importowanie ustawień pocztowych ........................................................ 584 Importowanie książki adresowej i poczty ..................................... 585 Modyfikowanie ustawień konta pocztowego ............................................ 588 Wyświetlanie ustawień konta e-mail ............................................ 588 Usuwanie konta e-mail ................................................................... 589 Ustawianie konta jako domyślnego ................................................ 589 22. Obsługa poczty przychodzącej 591 Foldery poczty ............................................................................................ 592 Nawigacja między folderami poczty .............................................. 593 Otrzymywanie wiadomości e-mail ............................................................ 595 Automatyczne pobieranie poczty e-mail ........................................ 596 Ręczne pobieranie poczty ............................................................... 599 Powiadamianie o nadejściu nowych wiadomości ..................................... 601 Czytanie poczty e-mail ............................................................................... 604 Modyfikowanie układu okna i sposobu prezentowania wiadomości e-mail .................................................................................. 605 Okienko odczytu .............................................................................. 605 Skrzynka odbiorcza ......................................................................... 608 Oznaczenia wiadomości e-mail .................................................................. 610 Wiadomości nieprzeczytane i przeczytane .................................... 611 Oflagowywanie wiadomości ........................................................... 614 Ważność wiadomości e-mail .......................................................... 618 Okno Opcje wiadomości ............................................................................. 618 Obsługa załączników poczty e-mail .......................................................... 620 Drukowanie wiadomości e-mail ................................................................ 623 11 MS Office XP/2003 PL w biurze i sekretariacie. Tom II Wyszukiwanie wiadomości i tekstu w wiadomości .................................625 Wyszukiwanie wiadomości e-mail .................................................625 Wyszukiwanie wiadomości e-mail przy użyciu zdefiniowanych kryteriów ..........................................................628 Wyszukiwanie tekstu w wiadomości e-mail .................................630 Usuwanie wiadomości ................................................................................632 Wiadomości-śmieci .....................................................................................634 Dodawanie adresów do listy blokowanych nadawców .................635 Przeglądanie folderu Wiadomości-śmieci ......................................637 Przenoszenie wiadomości do folderu .........................................................639 Organizowanie poczty ................................................................................640 23. Przygotowanie i wysyłanie wiadomości e-mail 643 Tworzenie wiadomości e-mail ...................................................................644 Otwieranie okna nowej wiadomości ..............................................644 Odpowiadanie na list .......................................................................645 Przesyłanie wiadomości dalej .........................................................648 Opcje odpowiadania i przesyłania wiadomości dalej ....................649 Adresowanie i pisanie listu e-mail .................................................651 Wybór konta ....................................................................................653 Dołączanie załączników .............................................................................654 Formatowanie wiadomości e-mail .............................................................657 Domyślny format wiadomości e-mail .............................................657 Otwieranie okna nowej wiadomości e-mail w zadanym formacie ....................................................................664 Zmiana formatu w oknie odpowiedzi na wiadomość e-mail ........665 Stosowanie papeterii i kolorowego tła w wiadomości e-mail .......667 Formatowanie tekstu i akapitu .......................................................670 Sprawdzanie pisowni ..................................................................................677 Opcje wiadomości .......................................................................................677 Potwierdzenie przeczytania wiadomości .......................................678 Wysyłanie wiadomości e-mail ...................................................................680 24. Książka adresowa 683 Adresowanie przy użyciu Książki adresowej .............................................683 Dodawanie kontaktów do Książki adresowej ............................................685 Osobista książka adresowa .........................................................................689 25. Kontakty 693 Okno Kontakty ............................................................................................693 Otwieranie folderu Kontakty ......................................................................694 Widoki folderu Kontakty ............................................................................695 Nawigacja po folderze Kontakty ................................................................700 12 Spis treści Otwieranie kontaktów ............................................................................... 703 Do czego służą kontakty? ................................................................ 703 Dodawanie kontaktu .................................................................................. 706 Opcje domyślne kontaktu ........................................................................... 712 26. Kalendarz 713 Terminy, spotkania i zdarzenia ................................................................. 714 Wyświetlanie Kalendarza ........................................................................... 715 Korzystanie z Kalendarza ........................................................................... 717 Dzienny plan zajęć .......................................................................... 719 Tygodniowy rozkład zajęć .............................................................. 720 Miesięczny rozkład zajęć ................................................................ 721 Dostosowywanie widoku Kalendarza ........................................................ 723 Wyświetlanie sobót i niedziel w widoku Tydzień roboczy ........... 723 Wyświetlanie bloku zadań .............................................................. 725 Wprowadzanie terminów w Kalendarzu .................................................. 727 Ręczne wprowadzanie terminów ................................................... 727 Okno dialogowe Termin .................................................................. 730 Wydarzenia ................................................................................................. 733 Anulowanie terminu lub wydarzenia ........................................................ 736 Tworzenie terminu cyklicznego ................................................................ 737 Tworzenie wyjątków w schemacie terminów cyklicznych .......... 740 Usuwanie terminów cyklicznych ................................................... 741 Przekształcenie terminu w spotkanie ....................................................... 742 Wyszukiwanie elementów ......................................................................... 747 Drukowanie elementów Kalendarza .......................................................... 748 27. Zadania 753 Folder Zadania ............................................................................................ 754 Wyświetlanie folderu Zadania ........................................................ 754 Widoki folderu Zadania ................................................................... 754 Definiowanie zadania ................................................................................. 761 Zadanie pojedyncze ......................................................................... 761 Tworzenie zadania cyklicznego ...................................................... 765 Opcje przypominania o zadaniu ..................................................... 768 Oznaczanie zadania jako wykonanego ...................................................... 769 Usuwanie zadania ...................................................................................... 771 Przydzielanie zadania ................................................................................. 773 Wyszukiwanie zadań .................................................................................. 775 Drukowanie zadań ...................................................................................... 777 13 MS Office XP/2003 PL w biurze i sekretariacie. Tom II 28. Notatki 781 Folder Notatki .............................................................................................781 Tworzenie notatki .......................................................................................783 Wprowadzanie tekstu .....................................................................786 Usuwanie notatek .......................................................................................787 Zapisywanie notatki za pomocą polecenia Zapisz jako .............................788 Zapisywanie w notatkach odnośników do stron WWW i adresów e-mail ......................................................................................790 Kolory notatek .............................................................................................791 Korzystanie z widoków ..............................................................................791 Drukowanie notatek ...................................................................................794 Skorowidz 795 14 W rozdziale opisano system wystawiania i aktualizacji podstawowych dokumentów, obowiązujących przy przyjmowaniu i zwalnianiu pra- cowników, w tym: ■ Umowę o pracę. ■ Dokumenty rozwiązania umowy o pracę. ■ Dokument umowa-zlecenie. ■ Dokument umowy o dzieło. ■ Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach. ■ Kartę obiegową. MS Office XP/2003 PL w biurze i sekretariacie. Tom II Przedstawione w niniejszym rozdziale pisma z zakresu zagadnień ka- drowych tworzą pewien zamknięty system wystawiania i aktualizacji podstawowych dokumentów, obowiązujących przy przyjmowaniu i zwalnianiu pracowników. Możliwość wymiany informacji pomię- dzy aplikacjami Word oraz Excel została tu wykorzystana w celu stworzenia swoistego środowiska bazodanowego. Podobnie jak w de- dykowanych aplikacjach użytkowych (stworzonych za pomocą języ- ków programowania), obowiązuje podstawowa zasada — „dane okre- ślonego typu są wprowadzane tylko jeden raz do systemu”. Ponieważ „bazą danych” jest wieloarkuszowy skoroszyt Excela, przez co ist- nieją pewne ograniczenia w pobieraniu danych cząstkowych zapi- sanych w różnych miejscach, poszczególne arkusze zostały wyposa- żone w odpowiednie mechanizmy (odwołania) przekazywania danych pomiędzy sobą. Podstawą działania systemu są procedury wykorzy- stywane przy tworzeniu typowej korespondencji seryjnej. Strukturę oraz sieć powiązań przedstawia rysunek 9.1. Rysunek 9.1. Struktura systemu dokumentacji zatrudnienia 242 Rozdział 9. n System dokumentacji zatrudnienia W skład systemu wchodzą następujące pliki: 1. Skoroszyt Excela — dane do zatrudnienia.xls. 2. Dokument typu Word — Umowa.doc (oznaczenie A na rysunku 9.1). 3. Dokument typu Word — Umowa-zlecenie.doc (oznaczenie B na rysunku 9.1). 4. Dokument typu Word — Umowa o dzieło.doc (oznaczenie C na rysunku 9.1). 5. Dokument typu Word — Zaświadczenie o zatrudnieniu.doc (oznaczenie L na rysunku 9.1). 6. Dokument typu Word — Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem.doc (oznaczenie D na rysunku 9.1). 7. Dokument typu Word — Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia.doc (oznaczenie E na rysunku 9.1). 8. Dokument typu Word — Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (oznaczenie F na rysunku 9.1). 9. Dokument typu Word — Karta obiegowa.doc (oznaczenie G na rysunku 9.1). Oprócz wymienionych plików w skład systemu wchodzą dokumenty pomocnicze, w których zawarte są informacje stałe, przy czym po- jęcie „stałe” oznacza, że ich treść nie podlega częstym zmianom, np. nazwa firmy, adres, NIP itp. W tabeli 9.1 przedstawiono nazwy pli- ków pomocniczych oraz zawartą w nich treść. Umieszczenie podstawowych informacji o firmie (adres, NIP itp.) umożliwia szybką aktualizację wszystkich wchodzących w skład systemu dokumentów przez zmianę tekstu w jednym pliku. 243 MS Office XP/2003 PL w biurze i sekretariacie. Tom II Tabela 9.1. Opis plików pomocniczych Nazwa pliku Ścieżka dostępu Zawartość pliku ADRES.DOC C:XP_ZATRUDNIENIE FIRMA.DOC MIASTO.DOC NIP.DOC REGON.DOC Tekst: 45-567 Katowice ul. Jana Kilińskiego 23/87 Tekst: Firma Produkcyjno-Usługowa „ELEKTRO-POMIAR” Spółka z o.o. Tekst: Katowice Tekst: 99900011112 Tekst: 345666789 Opis konstrukcji i obsługi systemu będzie łatwiej dostępny, jeśli zo- stanie on skopiowany z załączonej płytki CD na dysk twardy. W tym celu wykonaj następujące czynności: 1. Skopiuj katalog XP_ZATRUDNIENIE na dysk twardy [C:]. 2. Uruchom program Word. 3. Wybierz polecenie Plik/Otwórz, a następnie w oknie dialogowym Otwórz na liście rozwijanej Szukaj w: ustaw ścieżkę dostępu do napędu [C:]. 4. Odszukaj katalog XP_ZATRUDNIENIE, a w nim plik Menu_zatrudnienie.doc, następnie otwórz go. Wykonanie punktu 4. pozwoli na swobodną aktualizację wczytanego dokumentu oraz powiązanych z nim plików. Opis poszcz
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

MS Office XP/2003 PL w biurze i sekretariacie. Tom I i II
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: