Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00418 006944 18461078 na godz. na dobę w sumie
Mac OS X 10.4 Tiger. Podręcznik - książka
Mac OS X 10.4 Tiger. Podręcznik - książka
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0580-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> mac os
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zaprzyjaźnij się ze swoim macintoshem

System operacyjny Mac OS X uważany jest za najbardziej zaawansowany technologicznie. Ten system, oparty na stabilnym jądrze uniksowym, wprowadza nową filozofię pracy z komputerem. Nowoczesny i intuicyjny interfejs użytkownika, ogromne możliwości wyszukiwania informacji zarówno na dysku lokalnym, jak i w sieci, doskonała integracja narzędzi systemowych i niemal nieograniczone możliwości multimedialne to tylko niektóre cechy, które umiejscawiają system Mac OS X Tiger na najwyższej półce wśród systemów operacyjnych.

W książce 'Mac OS X 10.4 Tiger. Podręcznik' znajdziesz omówienie podstawowych możliwości tego niesamowitego systemu. Czytając ją, nauczysz się korzystać z systemu Mac OS X i dołączonych do niego aplikacji. Dowiesz się, do czego służy Dok i Finder i jak uruchamiać programy oraz korzystać z menu. Poznasz sposoby drukowania dokumentów, zapisywania ich i usuwania z dysku. Przeczytasz także o konfiguracji połączenia z internetem, przeglądaniu stron WWW i użytkowaniu poczty elektronicznej.

Rozpocznij swoją przygodę z systemem Mac OS.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Mac OS X 10.4 Tiger. Podrêcznik Autor: Robin Williams T³umaczenie: £ukasz Suma ISBN: 83-246-0580-0 Tytu³ orygina³u: The Little Mac Book, Tiger Edition (Little Book Series) Format: B5, stron: 224 ZaprzyjaŸnij siê ze swoim macintoshem (cid:129) Odkryj tajniki Mac OS X. (cid:129) Wykorzystaj wszystkie mo¿liwoœci Findera. (cid:129) Pod³¹cz komputer do internetu. System operacyjny Mac OS X uwa¿any jest za najbardziej zaawansowany technologicznie. Ten system, oparty na stabilnym j¹drze uniksowym, wprowadza now¹ filozofiê pracy z komputerem. Nowoczesny i intuicyjny interfejs u¿ytkownika, ogromne mo¿liwoœci wyszukiwania informacji zarówno na dysku lokalnym, jak i w sieci, doskona³a integracja narzêdzi systemowych i niemal nieograniczone mo¿liwoœci multimedialne to tylko niektóre cechy, które umiejscawiaj¹ system Mac OS X Tiger na najwy¿szej pó³ce wœród systemów operacyjnych. W ksi¹¿ce „Mac OS X 10.4 Tiger. Podrêcznik” znajdziesz omówienie podstawowych mo¿liwoœci tego niesamowitego systemu. Czytaj¹c j¹, nauczysz siê korzystaæ z systemu Mac OS X i do³¹czonych do niego aplikacji. Dowiesz siê, do czego s³u¿y Dok i Finder i jak uruchamiaæ programy oraz korzystaæ z menu. Poznasz sposoby drukowania dokumentów, zapisywania ich i usuwania z dysku. Przeczytasz tak¿e o konfiguracji po³¹czenia z internetem, przegl¹daniu stron WWW i u¿ytkowaniu poczty elektronicznej. (cid:129) Pos³ugiwanie siê klawiatur¹ i mysz¹ (cid:129) Dok i Finder (cid:129) Uruchamianie aplikacji (cid:129) Polecenia menu i skróty klawiaturowe (cid:129) Drukowanie dokumentów tekstowych (cid:129) Pod³¹czanie macintosha do sieci (cid:129) Przegl¹darka WWW Safari (cid:129) Wysy³anie i odbieranie poczty elektronicznej (cid:129) Nagrywanie p³yt CD Rozpocznij swoj¹ przygodê z systemem Mac OS Spis treści 1 Mapa Twojego Maca Biurko............................................................................................................................ 14 Pasek menu.............................................................................................................. 15 Okna Findera........................................................................................................... 16 Teczka domowa.................................................................................................... 17 Teczki w oknie domowym........................................................................ 17 Klawisze na klawiaturze................................................................................... 18 Spróbuj również tego ....................................................................................19 Pamiętaj…................................................................................................................20 2 Jak korzystać z myszy przy wykonywaniu niemal każdej czynności Nigdy do tej pory nie używałeś myszy?................................................22 Przesuwanie wskaźnika myszy....................................................................23 Przesuwanie wskaźnika myszy, gdy zabraknie miejsca..................................................................................23 Ostrze wskaźnika...................................................................................................23 Klikanie myszą.........................................................................................................24 Kliknięcie.....................................................................................................................24 Podwójne kliknięcie............................................................................................29 Naciśnięcie.................................................................................................................31 Naciśnięcie i przeciąganie...............................................................................32 Unoszenie...................................................................................................................33 Gładziki.........................................................................................................................34 Spróbuj również tego.....................................................................................35 Kliknięcie z klawiszem Duże litery, kliknięcie z klawiszem Polecenie, kliknięcie z klawiszem Opcja i kliknięcie z klawiszem Kontrola.............................................................................................35 Przeciąganie z klawiszem Duże litery, przeciąganie z klawiszem Opcja i przeciąganie z klawiszami Polecenie i Opcja......................................................................................................36 Pamiętaj…................................................................................................................36 13 21  37 49 Jak korzystać z Doka Wszystkie te znaczki w Doku........................................................................38 Wyświetlanie nazw elementów..................................................................41 Niewielki czarny trójkąt...............................................................................41 Zmiana rozmiarów Doka.................................................................................41 Usuwanie elementu z Doka...........................................................................42 Zmiana układu elementów w Doku........................................................42 Umieszczanie elementu w Doku...............................................................43 Powiększanie znaczków w Doku................................................................44 Przemieszczanie Doka.......................................................................................45 Gdy element Doka skacze w górę i w dół............................................45 Spróbuj również tego.....................................................................................46 Pamiętaj…................................................................................................................47 Jak korzystać z okna Findera Podstawowe okno................................................................................................50 Trzy widoki tej samej zawartości...............................................................51 Widok Znaczki....................................................................................................51 Widok Lista...........................................................................................................52 Widok Kolumny.................................................................................................54 Zmiana rozmiarów dowolnego okna.....................................................55 Przewijanie zawartości dowolnego okna............................................55 Pasek boczny............................................................................................................56 Dodawanie elementów do paska bocznego...............................57 Usuwanie elementów z paska bocznego.......................................57 Przyciski okna..........................................................................................................58 Zamykanie okna (przycisk czerwony)...............................................58 Zmiana rozmiarów okna (przycisk zielony)...................................58 Zwijanie okna (przycisk żółty).................................................................59 Spróbuj również tego.....................................................................................60 Powiększanie znaczków lub tekstu.....................................................60 Porządkowanie ułożenia znaczków....................................................61 Pamiętaj…................................................................................................................62 SPIS TREŚCI 3 4  Jak korzystać z poleceń menu i skrótów klawiaturowych 63 SPIS TREŚCI 5 Wybieranie polecenia menu.........................................................................64 Kliknięcie, przejście, kliknięcie................................................................64 Naciśnięcie, przeciągnięcie, zwolnienie..........................................65 „Szare” i „czarne” polecenia.............................................................................66 Menu hierarchiczne.............................................................................................67 Znak wielokropka w poleceniach menu..............................................68 Menu kontekstowe..............................................................................................69 Mysz dwuprzyciskowa.................................................................................69 Skróty klawiaturowe...........................................................................................70 Klawisze modyfikujące i ich symbole................................................70 Korzystanie ze skrótów klawiaturowych.........................................71 Spróbuj również tego.....................................................................................72 Inne menu.............................................................................................................72 Pamiętaj…................................................................................................................74 6 Jak otwierać program i korzystać z niego 75 Otwieranie programu........................................................................................76 Otwieranie pustego dokumentu...............................................................77 Polecenia Nowy i Otwórz...........................................................................77 Kursor I..........................................................................................................................78 Punkt wprowadzania..........................................................................................78 Klawisz Usuń (lub Cofacz)...............................................................................80 Usuwanie znaków............................................................................................80 Jeden odstęp po kropce..................................................................................82 Zaznaczanie (wyróżnianie) tekstu.............................................................82 Zastępowanie wyróżnionego tekstu.................................................83 Dodatkowe wskazówki................................................................................84 Zmiana czcionek (kroju i rozmiaru)..........................................................84 Wyrównanie..............................................................................................................86 Wycinanie, kopiowanie i Wycinek.............................................................87 Wycinanie...................................................................................................................88 Kopiowanie................................................................................................................89 Wklejanie....................................................................................................................90 Przykład procedury wycinania i wklejania fragmentu tekstu...................................................................91 Odwoływanie (Cofanie)....................................................................................92 Skróty klawiaturowe...........................................................................................93 Klawisz Usuń i polecenie Usuń oraz narzędzie Wycinek ..................................................................... 93  SPIS TREŚCI 7 8  Dostęp do znaków specjalnych..................................................................94 Używanie prawdziwych znaków akcentowanych i polskich znaków diakrytycznych.................................................. 95 Okna dokumentu..................................................................................................96 Spróbuj również tego.....................................................................................97 Pamiętaj…................................................................................................................98 Jak zachowywać i drukować dokumenty 99 Zapisywanie dokumentu..............................................................................100 Tworzenie wielu wersji tego samego dokumentu.....................102 Drukowanie dokumentu..............................................................................103 Dodawanie drukarki do listy, jeśli jest to konieczne.................104 Ustawienia strony..............................................................................................107 Specyfikacje drukowania..............................................................................108 Opcje specyficzne dla programów...................................................108 Kopie i strony...................................................................................................109 Szablon.................................................................................................................110 Ustawienia drukowania............................................................................111 Używanie okna zadań drukowania.......................................................112 Kontrolowanie zadań drukowania...................................................112 Zatrzymywanie znaczka drukarki w Doku..................................115 Spróbuj również tego ....................................................................116 Całe okno Zachowaj jako… .......................................................116 Pamiętaj…...........................................................................................118 Jak zamykać dokumenty, kończyć działanie programów i korzystać z Kosza 119 Zamykanie i kończenie..................................................................................120 Niezachowane zmiany..............................................................................121 Zamykanie dokumentu.................................................................................122 Kończenie działania programu................................................................124 Skrót pozwalający na zamknięcie programu............................125 Wymuszanie zakończenia działania programu.......................125 Kończenie działania programów w związku z wylogowaniem użytkownika, wznawianiem pracy systemu i wyłączaniem komputera...................................126 Wyrzucanie pliku................................................................................................127 Więcej sposobów usuwania plików.................................................128 Spróbuj również tego..................................................................................129 Usuwanie elementów z Kosza.............................................................129 Pamiętaj….............................................................................................................130 SPIS TREŚCI 131 9 Jak podłączyć komputer do internetu Potrzebujesz dostawcy usług internetowych................................132 Co robić — krok po kroku............................................................................133 Potrzebujesz modemu...................................................................................134 Informacje, których potrzebujesz, zanim będziesz mógł rozpocząć.............................................................135 Konfiguracja ustawień sieci przy inicjalizacji systemu..............................................................................136 Samodzielne wprowadzanie ustawień związanych z siecią...........................................................................................138 Preferencje sieci.............................................................................................138 Panel PPP dla połączeń modemowych.........................................141 Łączenie się z internetem za pomocą łącza szerokopasmowego............................................................................143 Łączenie się z internetem za pomocą łącza typu dial-up.........143 Łączenie automatyczne............................................................................143 Używanie znaczka stanu modemu..................................................143 Używanie programu Połącz z Internetem...................................144 Przerywanie połączenia typu dial-up.............................................144 Pamiętaj…............................................................................................................ 144 10 Jak korzystać ze stron WWW 145 Czym są strony WWW.....................................................................................146 Czym jest adres strony internetowej..............................................146 Jeśli chcesz połączyć się w tej chwili z internetem...............146 Czym są łącza........................................................................................................147 Poruszanie się do przodu i do tyłu pomiędzy stronami.....................................................................................149 Otwieranie nowego okna przeglądarki........................................150 Korzystanie z Doka do przechodzenia między oknami przeglądarki................................................................150 Wprowadzanie adresu strony WWW....................................................151 Skróty adresów stron WWW..................................................................152 Wybieranie strony początkowej..............................................................153 Zakładki ...................................................................................................................154 Umieszczanie łącza do strony WWW w Doku...........................155 Narzędzia wyszukiwania...............................................................................156 Pierwsza ważna sprawa............................................................................156 Druga ważna sprawa..................................................................................156 Wyszukiwanie za pomocą wyszukiwarki Google..................157 Zgłębianie innych możliwości Google...........................................159 Adresy dla Ciebie................................................................................................160 Pamiętaj….............................................................................................................161  163 Jak wysyłać i odbierać pocztę elektroniczną Konfigurowanie konta poczty elektronicznej................................164 Program Mail.........................................................................................................166 Okno przeglądarki........................................................................................166 Pisanie i wysyłanie wiadomości e-mail.........................................167 Wskazówki dotyczące pisania wiadomości e-mail...............169 Sprawdzanie poczty elektronicznej.................................................170 Wskazówki dotyczące odpisywania na wiadomości...........171 Dołączanie pliku do wiadomości.......................................................172 Pobieranie załączników, które ktoś Ci przysłał.........................174 Przeglądanie i drukowanie fotografii dołączonych do wiadomości, które otrzymałeś.....................................................174 Książka adresowa...............................................................................................176 Dodawanie nowych nazwisk i adresów do Książki adresowej..................................................................................177 Dodawanie nowych nazwisk i adresów z poziomu programu Mail......................................................................178 Wysyłanie wiadomości e-mail do osoby, której wizytówka znajduje się w Książce adresowej............179 Adresowanie wiadomości e-mail utworzonej w programie Mail za pomocą panelu adresu...........................180 Spróbuj również tego..................................................................................180 Tworzenie grupowych list wysyłkowych.....................................180 Wysyłanie wiadomości e-mail na grupowe listy wysyłkowe...............................................................................................182 Korzystanie z możliwości odczytywania wiadomości na głos....................................................................................183 Pamiętaj….............................................................................................................184 SPIS TREŚCI 11 10 SPIS TREŚCI 185 12 Inne ciekawe możliwości Maca Preferencje systemowe..................................................................................186 Wygaszacz ekranu i biurko.....................................................................187 Pseudonimy...........................................................................................................188 Tworzenie pseudonimu...........................................................................188 Szczegóły dotyczące pseudonimów...............................................189 Wyszukiwanie plików na komputerze za pomocą narzędzia Spotlight...............................................................190 Zawężanie wyszukiwania........................................................................192 Wyszukiwanie plików pewnego typu............................................192 Inne możliwości wykorzystania narzędzia Spotlight...............193 Pole Spotlight umieszczone na pasku menu............................193 Okno Spotlight...............................................................................................194 Spotlight w programach..........................................................................195 Nagrywanie płyt CD.........................................................................................196 Rodzaje płyt CD..............................................................................................196 Preferencje CD.................................................................................................197 Kopiowanie plików na dysk CD i nagrywanie ich na niego......................................................................198 Dashboard — narzędzia tuż pod Twoimi palcami.....................200 Dodawanie i usuwanie widgetów z Dashboarda..................201 Korzystanie z widgetów...........................................................................202 Wyświetlanie większej liczby okien tego samego widgetu...............................................................................204 Zmiana skrótu klawiaturowego uruchamiającego Dashboard...............................................................204 Usypianie, wznawianie, wyłączanie i wylogowywanie...........205 Pamiętaj….............................................................................................................206 Dodatek: Tabele znaków diakrytycznych i znaków specjalnych 207 Skorowidz 211 11 Jak korzystać z poleceń menu i skrótów klawiaturowych korzystania z tych elementów. 5 Zawsze, gdy używasz swojego Macintosha, widzisz pasek menu rozciągający się w górnej części ekranu, tak jak zostało to pokazane na rysunku umieszczonym poniżej. Na rysunku tym widać również menu, bowiem kliknięcie każdego słowa widocznego na pasku powoduje wyświetlenie listy poleceń odpowiedniego menu. Czytając ten rozdział, poznasz różne rodzaje menu oraz poleceń, a także sposoby W tym rozdziale: Wybieranie polecenia menu..................................................................64 Kliknięcie, przejście, kliknięcie........................................................64 Naciśnięcie, przeciągnięcie, zwolnienie...................................65 „Szare” i „czarne” polecenia.....................................................................66 Menu hierarchiczne.....................................................................................67 Znak wielokropka w poleceniach menu.......................................68 Menu kontekstowe.......................................................................................69 Mysz dwuprzyciskowa..........................................................................69 Skróty klawiaturowe....................................................................................70 Klawisze modyfikujące i ich symbole........................................70 Korzystanie ze skrótów klawiaturowych.................................71 Spróbuj również tego.............................................................................72 Inne menu.....................................................................................................72 Pamiętaj…........................................................................................................74 63 5. JAK KORZYSTAĆ Z POLECEŃ MENU I SKRÓTÓW KLAWIATUROWYCH Wybieranie polecenia menu Istnieją dwie metody wybierania poleceń z menu. Obydwie zostały opisanej poniżej i z obu możesz zwykle korzystać w celu przeprowadzenia określonego dzia- łania. Metoda wykorzystana w ćwiczeniu pierwszym polega na kliknięciu odpowiedniego słowa na pasku menu, przejściu przez jego pozycje i wybraniu polecenia. Metoda, którą zastosujesz w ćwiczeniu drugim, korzysta z techniki naciśnięcia i przytrzymania, a następnie zwolnienia przycisku myszy. Kliknięcie, przejście, kliknięcie Ćwiczenie 1. Wyświetl i ukryj menu 1. Kliknij dowolne menu widoczne na pasku znajdującym się w górnej części ekranu. Menu to zostanie otworzone, a na ekranie pojawią się opcje, które są w nim dostępne. 2. Podobnie jak robiłeś to w rozdziale 2., przesuń wskaźnik myszy poziomo, w prawo lub w lewo (ale nie naciskając jej przycisku), a ujrzysz kolejne otwie- rające się menu programu. 3. W jednym wybranym menu przesuń wskaźnik myszy w dół listy zawierającej polecenia (nie naciskaj jednak przycisku myszy). W momencie przechodzenia wskaźnika przez kolejne polecenia każde z nich zostaje podświetlone czy też wyróżnione. 4. Aby opuścić menu, nie wybierając przy tym żadnego polecenia, przesuń wskaźnik myszy poza obszar menu i kliknij pustą powierzchnię Biurka. Ćwiczenie 2. Wybierz polecenie menu 1. Kliknij dowolną pustą powierzchnię jakiegoś okna, aby je uaktywnić. 2. Kliknij pozycję Widok widoczną w pasku menu. 3. Obok którejś z trzech pierwszych pozycji menu musi znajdować się znak wy- boru, który informuje o widoku aktualnie wybranym dla danego okna. Przesuń wskaźnik w dół i — klikając odpowiednie polecenie menu — wybierz inny tryb wyświetlania zawartości okna. Zauważ, że natychmiast po tym, jak dokonasz wyboru, menu znika, a widok okna ulega zmianie. Wybierz inny widok dla Twojego okna Jeśli na ekranie nie ma otwartego okna Findera, kliknij znaczek programu widoczny w Doku. 64 5. JAK KORZYSTAĆ Z POLECEŃ MENU I SKRÓTÓW KLAWIATUROWYCH Inną metodą wybrania polecenia menu jest naciśnięcie przycisku myszy, przeciąg- nięcie jej wskaźnika w odpowiednie miejsce, a następnie zwolnienie przycisku. Sposób ten może być wykorzystywany w przypadku każdego menu, z jakim spot- kasz się, pracując na swoim Macu. Pamiętaj tu jednak o tym, że naciśnięcie przy- cisku myszy oznacza naciśnięcie go i przytrzymanie, a nie tylko kliknięcie. Naciśnięcie, przeciągnięcie, zwolnienie Ćwiczenie 3. Skorzystaj z metody naciśnięcia, przeciągnięcia i zwolnienia przyci- sku myszy w celu wybrania polecenia menu 1. Jeśli na ekranie nie ma otwartego okna Findera, otwórz nowe, klikając znaczek programu widoczny w Doku. 2. Naciśnij pozycję Widok znajdującą się na pasku menu; nie zwalniaj przycisku myszy. 3. Przeciągnij wskaźnik myszy w dół menu i zwolnij przycisk w chwili, gdy zaznaczony będzie inny tryb widoku (nie klikaj go jednak). Istnieje taka sytuacja, gdy musisz stosować tę metodę, a jest nią wybieranie pole- ceń menu należącego do elementu Doka. Jak wiesz, kliknięcie każdego znacz- ka widocznego w Doku powoduje otwarcie tego elementu. Zamiast klikać, musisz zatem nacisnąć element i poczekać do momentu, aż na ekranie pojawi się odpowied- nie menu kontekstowe, tak jak zostało to opisane w treści ćwiczenia znajdującego się poniżej. Ćwiczenie 4. Otwórz menu elementu umieszczonego w Doku 1. Naciśnij dowolny znaczek widoczny w Doku i przytrzymaj przycisk myszy. 2. Na ekranie pojawi się menu kontekstowe. Na razie nie musisz wybierać z nie- go żadnej pozycji, gdyż chodzi nam jedynie o przećwiczenie tej czynności i upewnienie się, że poradzisz sobie z nią, gdy zajdzie taka potrzeba. 3. Aby ukryć menu elementu Doka, powinieneś tylko przesunąć wskaźnik poza jego obszar i zwolnić przycisk myszy. Zestaw pozycji, które zobaczysz w menu kontekstowym elementu Doka, uzależniony jest od rodzaju tego elementu oraz aktualnie używanych dokumentów. Jeśli na przykład korzystasz z kilku okien Findera, wszystkie one pojawią się w menu tego programu 65 5. JAK KORZYSTAĆ Z POLECEŃ MENU I SKRÓTÓW KLAWIATUROWYCH „Szare” i „czarne” polecenia Zauważyłeś już z pewnością, że na liście poleceń menu niektóre z pozycji wy- świetlane są w postaci czarnego, inne zaś w formie szarego tekstu. Szary kolor polecenia oznacza po prostu, że z jakichś przyczyn nie jest ono w danej chwili do- stępne. Najczęstszą przyczyną niedostępności polecenia jest to, że nie zaznaczyłeś czegoś przed rozpoczęciem korzystania z menu. W Finderze nie możesz na przykład użyć polecenia Otwórz znajdującego się w menu Plik, jeśli nie wybrałeś wcześniej jakiegoś pliku lub teczki, która ma zostać otworzona. Nie możesz też skorzystać z polecenia Powiel, jeżeli nie zaznaczysz wcześniej elementu, którego kopię należy wykonać. Ważna zasada dotycząca pracy na Macu brzmi: Najpierw zaznaczaj, następnie wykonuj działania. Zaznaczanie elementów realizuje się zwykle przez pojedyn- cze kliknięcie ich znaczków. Niektóre polecenia są wyświetlane na czarno, inne zaś na szaro. W przedstawionym tu przykładzie wyszarzone są między innymi wszystkie trzy rodzaje widoków, gdyż przed otworzeniem menu nie wybrano żadnego okna — Mac nie ma więc pojęcia, w jaki sposób można wykonać te polecenia Na powyższym rysunku przedstawiono dokładnie to samo menu co na rysunku, który znajduje się obok, tym razem jednak przed rozpoczęciem korzystania z menu wybrałam jedno z okien. Teraz mogę zatem zmieniać widok aktywnego okna Findera Ćwiczenie 5. 1. Kliknij pusty obszar Biurka w taki sposób, aby żaden element, plik, teczka ani nawet żadne okno nie były zaznaczone. 2. Kliknij menu Widok i spójrz, ile pozycji jest w nim wyszarzonych, a więc rów- nież niedostępnych. Ćwiczenie 6. 1. Jeśli na ekranie nie jest otwarte żadne okno Findera, kliknij w jego znaczek umieszczony w Doku, aby to zrobić. 2. Kliknij dowolny fragment okna Findera, aby je zaznaczyć. 3. Kliknij menu Widok i zobacz teraz, ile pozycji jest w nim wyświetlanych na czarno i dostępnych do użycia. 66 5. JAK KORZYSTAĆ Z POLECEŃ MENU I SKRÓTÓW KLAWIATUROWYCH W niektórych programach elementy menu same w sobie również stanowią menu — możesz nie tylko przejść przez nie wskaźnikiem, poruszając się w dół, lecz rów- nież przesunąć go w bok, zwykle w kierunku oznaczonym trójkątną strzałką, aby wybrać którąś z pozycji wyświetlonego podmenu. Są to tak zwane hierarchiczne menu, określane również jako h-menu. Menu hierarchiczne Element ze znakiem wyboru określa aktualną pozycję Doka To jest przykład hierarchicznego menu Ćwiczenie 7. 1. Kliknij menu Apple, tak jak zostało to pokazane na powyższym rysunku. 2. Przesuń wskaźnik do pozycji Dok. Zwróć uwagę na to, że z prawej strony tego elementu widoczny jest znak strzałki, który informuje, iż masz do czynienia z hierarchicznym menu. 3. Przesuń wskaźnik myszy w prawo, nie opuszczając błękitnej belki wyboru (za pierwszym razem może to być nieco kłopotliwe), aż do momentu przejścia do podmenu, a następnie przesuń wskaźnik w dół. 4. Kliknij polecenie określające inną niż bieżącą pozycję Doka. Aby umieścić swój Dok ponownie tam, gdzie chcesz, powtórz powyższe kro- ki, wybierając pozycję Doka, która odpowiada Ci najbardziej. 67 5. JAK KORZYSTAĆ Z POLECEŃ MENU I SKRÓTÓW KLAWIATUROWYCH Znak wielokropka w poleceniach menu Bardzo często w pozycjach menu możesz spotkać znak wielokropka składający się z trzech punktów (…). Występuje on tuż po właściwym poleceniu, które ma wówczas postać taką jak Otwórz… lub Zachowaj jako…. Kropki te wskazują, że wy- branie tego typu polecenia powoduje wyświetlenie na ekranie okna dialogowego. Analogicznie — brak kropek oznacza, że polecenie zostanie wykonane natychmiast. Istnieje wiele różnych rodzajów okien dialogowych, a wśród nich wymienić można na przykład okna ostrzeżeń, okna komunikatów, okna edycji, a także okna arkuszy, które wysuwają się spod belki tytułu, ale ich zadaniem jest pobranie od Ciebie pew- nych informacji przed wykonaniem jakiegoś polecenia. Dobre okno dialogowe powinno zwykle zawierać przycisk Poniechaj, który pozwala na zrezygnowanie z wprowadzania wszelkich zmian, jakich dokonałeś w ustawie- niach dostępnych w oknie. Jeśli jednak w jakimś oknie dialogowym nie znajdziesz takiego przycisku, zawsze masz możliwość skorzystania z niewielkiego czerwo- nego przycisku Zamknij, znajdującego się w lewym górnym narożniku okna, lub z błękitnego przycisku Gotowe. To polecenie menu oznaczone jest znakiem wielokropka, który informuje, że po wybra- niu tego polecenia na ekranie komputera pojawi się jakieś okno dialogowe Ćwiczenie 8. 1. Jeśli na ekranie nie widzisz żadnego okna, otwórz okno Findera. W tym celu kliknij znaczek Findera umieszczony w Doku. Kliknij w dowolne miejsce okna widocznego na ekranie, aby upewnić się, że jest ono zaznaczone czy też aktywne. 2. Kliknij menu Widok. 3. Zauważ, że polecenie Dostosuj pasek narzędzi… zawiera wielokropek. Kliknij tę pozycję. 4. Z paska tytułowego aktywnego okna wysunie się arkusz. Przyznasz chyba, że zawiera on całkiem bogaty zestaw elementów, prawda? Możesz wypróbować niektóre z nich, przeciągając je do obszaru paska narzędzi Twojego okna. 5. Gdy skończysz, kliknij błękitny przycisk Gotowe, który widoczny jest w pra- wym dolnym narożniku arkusza. 68 5. JAK KORZYSTAĆ Z POLECEŃ MENU I SKRÓTÓW KLAWIATUROWYCH W każdym momencie korzystania ze swojego Maca będziesz się spotykał z czymś, co nazywane jest menu kontekstowym, czyli szczególnym rodzajem menu, któ- rego zawartość zależy od rodzaju klikniętego elementu. Zupełnie inne menu znaj- dziesz, klikając na przykład różnego typu znaczki, pustą powierzchnię widoczną wewnątrz okna, pusty obszar Biurka, różne rodzaje okien programów i tak dalej. Aby wywołać menu kontekstowe, powinieneś nacisnąć klawisz Kontrola (który znajduje się w samym narożniku klawiatury znakowej, po jej lewej lub prawej stro- nie) i przytrzymać go, a następnie kliknąć dowolny element widoczny na ekranie w celu sprawdzenia, jakiego rodzaju menu pojawi się w wyniku tego działania. Menu kontekstowe To jest menu kontekstowe związane z dyskiem To jest menu kontekstowe związa- ne z programem „spakowanym” do postaci jednego znaczka To jest menu kontekstowe związane z plikiem dokumentu Ćwiczenie 9. 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Kontrola i kliknij znaczek teczki lub puste miejsce w oknie, znaczek dysku, dokument czy program. 2. Przyjrzyj się teraz jedynie tym pozycjom, które są widoczne w różnych menu kontekstowych. 3. Aby ukryć menu kontekstowe, zwolnij klawisz Kontrola i kliknij puste miejsce na Biurku lub w dowolnym oknie Findera. Jeśli używasz myszy wyposażonej w dwa przyciski, możesz skorzystać z przy- cisku znajdującego się po prawej stronie, aby otworzyć menu kontekstowe bez ko- nieczności naciskania i przytrzymywania klawisza Kontrola. Mysz dwuprzyciskowa 69 5. JAK KORZYSTAĆ Z POLECEŃ MENU I SKRÓTÓW KLAWIATUROWYCH Skróty klawiaturowe Po prawej stronie poleceń widocznych w menu możesz nieraz zauważyć kod skrótu w rodzaju XN (co czyta się jako „Polecenie N”). Jest to tak zwany skrót klawia- turowy, którego możesz używać do wywoływania określonych poleceń, nie korzy- stając z menu. Wystarczy tylko, abyś zapamiętał dany skrót, a przy następnej okazji, gdy zajdzie potrzeba wykonania określonego działania, skorzystasz ze skrótu kla- wiaturowego, zamiast wybierać wskaźnikiem myszy odpowiednie pozycje menu. Skróty klawiaturowe zawierają zwykle pewne specyficzne symbole reprezentujące klawisze modyfikujące, które zostały opisane poniżej Klawisze modyfikujące i ich symbole Klawisz modyfikujący nie powoduje żadnego działania, gdy tylko on zostanie naciśnięty. Na przykład po naciśnięciu klawisza Duże litery nie stanie się nic szcze- gólnego, podobnie też będzie, gdy naciśniesz tylko klawisz Polecenie. Klawisz mody- fikujący powoduje bowiem jedynie, że inne klawisze mają swoje specjalne funkcje. Przykładem może tu być użycie klawisza 8 wraz z klawiszem Duże litery, co pozwala Ci na wprowadzanie znaku gwiazdki (*). Poniżej znajdziesz listę symboli spotykanych w skrótach klawiaturowych wywołu- jących polecenia menu wraz z wyjaśnieniem, które klawisze one reprezentują. X Klawisz Polecenie (Command) Klawisz Kontrola (Control) x z Klawisz Duże litery (Shift) Klawisz Opcja (Option, Alt) Klawisz Esc (Escape) F1–F15 Klawisze funkcyjne (Fkeys) Klawisze strzałek x Klawisz Usuń (Delete) Klawisz PageUp W programie AppleWorks symbol oznacza klawisz Wprowadź (Enter), a nie klawisz PageUp. Klawisz PageDown 70 5. JAK KORZYSTAĆ Z POLECEŃ MENU I SKRÓTÓW KLAWIATUROWYCH Korzystanie ze skrótów klawiaturowych Aby skorzystać ze skrótu klawiaturowego zamiast z polecenia menu, powinie- neś nacisnąć i przytrzymać klawisz lub klawisze modyfikujące, których symbo- le zobaczyłeś obok odpowiedniej pozycji menu. Przytrzymując ten klawisz czy też klawisze, naciśnij klawisz litery, która wchodzi w skład podanego w menu skrótu, pamiętaj jednak, że należy go jedynie nacisnąć, nie zaś przytrzymywać. Komputer zareaguje odpowiednio tylko wtedy, gdy wybierzesz właściwy skrót klawiaturowy, który jest obecny przy jednym z poleceń umieszczonych w menu. W przeciwnym razie nie stanie się nic szczególnego. Jeśli zatem na przykład zaznaczysz jakiś plik, klikając jego znaczek widoczny w oknie Findera, a następnie wybierzesz skrót XO, wskazany plik zostanie otworzony do- kładnie w taki sam sposób, jak stałoby się to w przypadku wybrania odpowiedniego polecenia z menu Plik. Na szczęście wiele skrótów klawiaturowych powstaje z wyko- rzystaniem pierwszych liter właściwych poleceń, na nieszczęście — litery te pochodzą z ich angielskich wersji. I tak na przykład skrót XO powoduje otworzenie (ang.Open) pliku, XP — wydrukowanie (ang. Print) dokumentu, XD — powielenie (ang. Duplica- te) wybranego pliku, XW — zamknięcie okien (ang. Windows) i tak dalej. Często zdarzy Ci się zobaczyć skróty klawiaturowe zawierające znaki takie jak łącz- nik czy znak plusa lub minusa umieszczone pomiędzy literami. Nie powinieneś naciskać klawiszy tych znaków, a jedynie klawisz litery i klawisze modyfikujące, które tworzą skrót. Jeśli na przykład spotkasz skrót zapisany w następujący sposób: Polecenie+Duże litery+B powinieneś zignorować znaki plusa i przytrzymać jedynie klawisze Polecenie oraz Duże litery i nacisnąć klawisz litery B. Ćwiczenie 10. 1. Kliknij menu Plik należące do programu Finder. Zapamiętaj, że Polecenie+N to skrót powodujący utworzenie nowego (ang. New) okna Findera, a Polecenie+W skutkuje zamknięciem okna (ang. Window). Kliknij pusty obszar Biurka, aby ukryć menu Plik. 2. Jeśli na Twoim Biurku nie widać żadnego okna Findera, kliknij jego znaczek umieszczony w Doku. Jeżeli na ekranie znajduje się okno Findera, kliknij je, aby stało się aktywne. Pamiętaj bowiem, że skróty klawiaturowe działają tylko i wyłącznie w odniesie- niu do wybranych elementów. 3. Przytrzymaj klawisz Polecenie i jeden raz naciśnij klawisz litery W. Zaznaczone okno zostanie zamknięte. 71 5. JAK KORZYSTAĆ Z POLECEŃ MENU I SKRÓTÓW KLAWIATUROWYCH Ćwiczenie 11. 1. Wiesz już, że otworzenie nowego okna Findera wymaga wybrania skró- tu Polecenie+N, gdzie litera N jest oczywiście skrótem od słowa „Nowy” (ang. New). Przytrzymaj więc po prostu klawisz Polecenie i jeden raz naciśnij klawisz litery N. 2. Aby utworzyć więcej okien programu Finder, przytrzymaj klawisz Polecenie i kilka razy z rzędu naciśnij klawisz litery N. 3. Aby zamknąć wszystkie otworzone okna, skorzystaj ze skrótu klawia- turowego Polecenie+Opcja+W. W tym celu przytrzymaj jednocześnie klawisze Polecenie i Opcja, a następnie tylko jeden raz naciśnij klawisz litery W. Spróbuj również tego Inne menu Zaręczam, że odkryjesz menu w różnych, najdziwniejszych nieraz miejscach. Cóż, z czasem dojdziesz do wniosku, że miejsca te nie są jednak aż tak dziwne, zwłasz- cza gdy już przyzwyczaisz się do znaków graficznych, które informują o obecno- ści ukrytego menu w danym położeniu. Spójrz na przykład na okno przedstawione na poniższym rysunku. Czy widzisz punkty, które pozwalają wywołać menu? Podwójne strzałki Podwójne strzałki to jeden z symboli graficznych, które mogą znaleźć się w ok- nach dialogowych i które oznaczają menu. Gdziekolwiek zobaczysz tego typu znak (zakreślony na rysunku umieszczonym poniżej), będziesz mógł kliknąć dowolny punkt należący do obszaru poziomego pola, a odpowiednie menu wysunie się w gó- rę lub w dół. Czy widzisz trzy kontrolki menu znajdujące się w przedstawionym tu oknie dialogowym? Możesz je rozpoznać po symbolach podwójnej strzałki 72 5. JAK KORZYSTAĆ Z POLECEŃ MENU I SKRÓTÓW KLAWIATUROWYCH Inna możliwość oznaczania menu w oknach dialogowych to pole rzucające deli- katny cień na powierzchnię okna zawierające niewielki symbol trójkątnej strzałki skierowanej w dół. Sam cień, nawet bez symbolu strzałki, oznacza, że naciśnięcie lub kliknięcie tego elementu powoduje wysunięcie menu. Zawsze zatem przyglądaj się poszczególnym polom, bo pod niektórymi z nich również mogą się ukrywać menu. Pojedyncze strzałki i cienie Pojedyncze strzałki lub trójkąty na przyciskach Pojedyncza strzałka wskazująca w dół lub niewielki symbol trójkąta umiesz- czony na przycisku same przez się nie są jeszcze dowodem na istnienie menu w tym miejscu. Trójkąt taki pozwala zwykle na rozszerzenie okna dialogowego w celu po- kazania większej ilości informacji, tak jak zostało to przedstawione na zamieszczo- nym poniżej rysunku. Fakt, że część informacji jest ukryta, wskazuje, iż nie jest ona niezbędna przez cały czas korzystania z okna, lecz można ją po prostu wyświetlić, gdy tylko okaże się potrzebna. Ucząc się korzystania z Maca, klikaj przyciski zawie- rające symbole strzałek czy trójkątów zawsze, gdy zdarzy Ci się je zauważyć, ponie- waż pozwoli Ci to szybciej zapoznać się z opcjami oferowanymi w poszczególnych oknach dialogowych, niezależnie od tego, czy będziesz ich używał, czy też nie. Na zamieszczonym poniżej rysunku możesz ujrzeć typowe okno dialogowe, z któ- rego będziesz korzystał przy zachowywaniu na dysku swoich nowych dokumentów pod określonymi nazwami. Standardową (czyli automatyczną) opcją jest tutaj zapisanie dokumentu w teczce o nazwie Dokumenty i wybór ten okaże się zwykle najlepszy. Jeśli jednak zechcesz zachować swój plik w innej teczce, kliknij przycisk oznaczony symbolem skierowanego w dół trójkąta, a następnie wybierz odpowied- nie miejsce, w którym ma się znaleźć dokument, tak jak zostało to przedstawione na poniższym rysunku. Czy w tym niewielkim oknie dialogowym widzisz dwa miejsca, w których ukryte są menu? Poszukaj elementów oznaczonych podwójnymi strzałkami To jest standardowa, czyli wybierana auto- matycznie teczka, w której zostanie zapisany Twój dokument Aby ukryć dodatkowe informacje, ponownie kliknij na przycisk oznaczony symbolem trójkąta 73 5. JAK KORZYSTAĆ Z POLECEŃ MENU I SKRÓTÓW KLAWIATUROWYCH Pamiętaj… n Zanim wybierzesz jakieś polecenie z menu, upewnij się, że zaznaczyłeś ele- ment, w stosunku do którego chcesz wykonać określone działanie. Jeśli zatem chcesz na przykład zamknąć okno, kliknij najpierw dowolny punkt należący do tego okna. Jeżeli natomiast chcesz wykonać kopię jakiegoś obiektu, kliknij go przed wybraniem odpowiedniego polecenia z menu. n Korzystaj z możliwości oferowanych przez skróty klawiaturowe. Najpierw sprawdź w tym celu menu, aby poznać kombinację klawiszy tworzącą skrót, a następnie użyj go, zamiast korzystać z menu. n Czy zauważyłeś w menu kontekstowych — przedstawionych na rysunkach ze strony 69 — opcję Kolor etykiety:, która oferuje wybór jednego z barwnych punktów? Kliknięcie jednego z tych kolorów powoduje użycie go do zaznacze- nia wybranego znaczka. Może się to okazać bardzo wygodnym narzędziem, pomocnym przy porządkowaniu dokumentów. Pozwala Ci bowiem oznaczyć wszystkie Twoje listy miłosne na przykład kolorem czerwonym, wszystkie dokumenty związane z rozliczeniami podatkowymi na żółto, wszystkie pliki dotyczące Twoich badań naukowych barwą błękitną i tak dalej. Później bę- dziesz z kolei mógł wyszukiwać pliki o określonym kolorze etykiety. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach od 190 do 195. 74
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mac OS X 10.4 Tiger. Podręcznik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: