Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00187 003302 18663068 na godz. na dobę w sumie
Mac OS X Tiger. Skuteczne rozwiązania - książka
Mac OS X Tiger. Skuteczne rozwiązania - książka
Autor: Liczba stron: 400
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1267-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> mac os
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).
Praktyczne informacje dla użytkowników komputerów Apple

Mac OS X Tiger - system operacyjny, w jaki wyposażane są komputery Apple - wywołał ogromne poruszenie na rynku. Stabilny, bezpieczny, łatwy w obsłudze i niesamowicie atrakcyjny wizualnie Mac OS X stał się jednym z powodów wzrostu popularności tych komputerów. Jednak w miarę poznawania każdego systemu - Mac OS X nie jest tu wyjątkiem - użytkownik zaczyna zastanawiać się, czy nie można przyspieszyć i usprawnić pracy. Czy są sposoby na skrócenie ścieżki do określonego celu? Czy możliwe jest zautomatyzowanie najczęściej wykonywanych czynności? Oczywiście, trzeba tylko wiedzieć, jak to zrobić!

Książka 'Mac OS X Tiger. Skuteczne rozwiązania' to zbiór porad dla tych użytkowników systemu, którzy chcą wycisnąć z niego wszystkie, nawet najbardziej ukryte możliwości. Czytając ją, poznasz techniki, dzięki którym praca z okienkami, Dokiem, modułem Spotlight i widgetami stanie się szybsza i przyjemniejsza. Dowiesz się, do czego można wykorzystać ciekawe aplikacje, w które wyposażono ten system, nauczysz się przydatnych skrótów klawiaturowych i opanujesz sekrety Sherlocka. Wyłączysz także irytujące Cię funkcje, opanujesz możliwości przeglądarki Safari i programu Mail oraz odkryjesz wszystkie zastosowania pakietu iLife.

Przekonaj się, jak wygodny może być Mac OS X!
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Mac OS X Tiger. Skuteczne rozwi¹zania Autor: Scott Kelby T³umaczenie: £ukasz Suma ISBN: 978-83-246-1267-3 Tytu³ orygina³u: Mac OS X Tiger Killer Tips (Killer Tips) Format: 168x237, stron: 400 Praktyczne informacje dla u¿ytkowników komputerów Apple • Jak usprawniæ pracê z oknami, Dokiem i Biurkiem? • Jak przyspieszyæ dzia³anie systemu? • Jak optymalnie wykorzystaæ mo¿liwoœci aplikacji do³¹czonych do systemu? Mac OS X Tiger — system operacyjny, w jaki wyposa¿ane s¹ komputery Apple — wywo³a³ ogromne poruszenie na rynku. Stabilny, bezpieczny, ³atwy w obs³udze i niesamowicie atrakcyjny wizualnie Mac OS X sta³ siê jednym z powodów wzrostu popularnoœci tych komputerów. Jednak w miarê poznawania ka¿dego systemu — Mac OS X nie jest tu wyj¹tkiem — u¿ytkownik zaczyna zastanawiaæ siê, czy nie mo¿na przyspieszyæ i usprawniæ pracy. Czy s¹ sposoby na skrócenie œcie¿ki do okreœlonego celu? Czy mo¿liwe jest zautomatyzowanie najczêœciej wykonywanych czynnoœci? Oczywiœcie, trzeba tylko wiedzieæ, jak to zrobiæ! Ksi¹¿ka „Mac OS X Tiger. Skuteczne rozwi¹zania“ to zbiór porad dla tych u¿ytkowników systemu, którzy chc¹ wycisn¹æ z niego wszystkie, nawet najbardziej ukryte mo¿liwoœci. Czytaj¹c j¹, poznasz techniki, dziêki którym praca z okienkami, Dokiem, modu³em Spotlight i widgetami stanie siê szybsza i przyjemniejsza. Dowiesz siê, do czego mo¿na wykorzystaæ ciekawe aplikacje, w które wyposa¿ono ten system, nauczysz siê przydatnych skrótów klawiaturowych i opanujesz sekrety Sherlocka. Wy³¹czysz tak¿e irytuj¹ce Ciê funkcje, opanujesz mo¿liwoœci przegl¹darki Safari i programu Mail oraz odkryjesz wszystkie zastosowania pakietu iLife. • Przyspieszanie pracy z oknami • Szybka nawigacja pomiêdzy teczkami • Usprawnienie dzia³ania Doka • Sprawne wyszukiwanie danych za pomoc¹ modu³u Spotlight • Ciekawe sztuczki z widgetami • Wy³¹czanie niepotrzebnych funkcji • Korzystanie z Safari • Odkrywanie mo¿liwoœci pakietu iLife Przekonaj siê, jak wygodny mo¿e byæ Mac OS X! Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Kraina cudów okienkowych Ciekawe rozwiązania dotyczące korzystania z okien 31 34 40 40 41 42 43 38 36 36 37 37 Błyskawiczne uruchamianie pokazu przezroczy niezależnie od tego, którego okna aktualnie 32 używasz Trwałe przyklejenie znaczków paska narzędzi 32 Skrót pozwalający na zamknięcie paska bocznego 33 Powrót jest zawsze możliwy 33 Porządkowanie bałaganu panującego na pasku narzędzi Oszczędzanie powierzchni okna dzięki wyświetlaniu w pasku bocznym wyłącznie znaczków 34 Pozbywanie się kolumny podglądu 35 Wybór elementów widocznych na pasku bocznym 35 Korzystanie z teczki Favorites (Ulubione) w systemie Tiger Otwieranie teczek w nowych oknach Nowe okna dla teczek, część 2. Nowe okna dla teczek, część 3. Sprawdzanie stanu (w każdej chwili i w każdym oknie) Rozwiązanie przyspieszające pracę: szybsze przeglądanie pełnych nazw elementów w widoku listy Ukrywanie paska narzędzi, gdy nie jest potrzebny Zakochałeś się w widoku kolumnowym? Uczyń go standardem Jak sprawić, aby pasek boczny zachowywał się jak Dok Podstawowy skrót pozwalający na dostosowanie paska narzędzi Zbyt wiele znaczków na pasku narzędzi? Zmniejsz je Naprawa najgorszego skrótu klawiaturowego na świecie Rozwiązanie przyspieszające pracę: tworzenie 44 nowych teczek Skąd wzięły się te pliki? 44 Przywracanie pierwotnego stanu paska narzędzi 45 45 Zmiana kolejności nagłówków w widoku listy 46 Jak chcesz, aby wyglądały Twoje okna? Koniec męczarni z przewijaniem 47 Kolejna wskazówka skierowana przeciwko belce przewijania Nie lubisz etykiet? Spróbuj więc komentarzy Korzystanie w oknie z tła będącego fotografią Określanie reakcji na dwukrotne kliknięcie paska tytułu Ukrywanie znaczków w widoku kolumn 47 48 49 50 51 39 39 9 SPIS TREŚCI 10 52 52 53 53 54 54 Jak sprawdzić, czy przyciąganie do siatki jest włączone Jak sprawdzić, czy możliwy jest zapis danych w określonej teczce Zrywanie alfabetycznych oków Oszczędzanie czasu przy zmianie sposobu prezentacji danych w wielu oknach Exposé — sztuczka cyrkowa nr 1. Exposé — sztuczka cyrkowa nr 2. Korzystanie z Exposé bez konieczności naciskania klawiszy Doświadczanie możliwości Exposé za pomocą dwuprzyciskowej myszy Przełączanie programów za pomocą Exposé Wyświetlanie dodatkowych informacji w widoku kolumn Zawężanie zakresu wyszukiwań prowadzonych z poziomu paska narzędzi 57 Szybkie i proste rozwiązanie problemu długich nazw 58 Wskazówki związane z klawiszami uaktywniającymi Exposé Wskazówki związane z używaniem myszy do wywoływania Exposé 55 56 57 59 55 58 ROZDZIAŁ 2. Wskaż mi drogę Podstawowe informacje na temat nawigowania 61 62 63 62 64 64 65 Przenoszenie kontrolek sterujących pokazem przezroczy Jak sprawić, aby widgety pojawiały się tam, gdzie sobie tego życzysz Szybkie tworzenie skompresowanych plików (plików ZIP) Przenieś wszystkie swoje dane do innego Maca, i to szybko! Wyszukiwanie danych według koloru etykiety Tworzenie własnych nazw etykiet Wskazówka dotycząca przechodzenia do ukrytych kolumn Automatyzowanie pracy za pomocą akcji związanych z teczkami 66 Zaawansowane operacje kopiowania i wklejania 67 Drukowanie z poziomu Biurka z wykorzystaniem techniki „przeciągnij i upuść” Drukowanie z poziomu Biurka (bez korzystania 68 z ikonki drukarki) 68 Kopiowanie i usuwanie za jednym razem 69 Oczyszczanie okien znaczek po znaczku Jak zmienić znaczek pliku 69 Nie podoba Ci się Twój nowy znaczek? To go zmień 70 65 67 SPIS TREŚCI 71 72 72 70 71 Przeglądanie ukrytych informacji o pliku Wysuwanie dysków z poziomu paska bocznego Szybkie odnajdywanie oryginalnych plików dla dowolnego pseudonimu Tworzenie pseudonimów pozbawionych słowa „pseudonim” w nazwie Dodawanie słów na końcu nazw plików Przenoszenie nazw znaczków na bok, 73 czyli dziwactwo 73 Wysuwanie pustej płyty Sztuczki ułatwiające nadawanie nazw 74 Ukradnij nazwę pliku, a następnie zastąp go nowym 74 Wskazówka przyspieszająca korzystanie z menu 75 Odszukaj ukryte pole Go to (Idź do) 75 Oszczędzanie czasu podczas korzystania z okna dialogowego Go to the folder (Idź do teczki) Rozwiązanie przyspieszające pracę: po prostu wyrzuć śmieci z Kosza Poznaj drugą, sekretną tożsamość okna dialogowego Info (Informacje) Zmiana kolejności znaczków narzędzi widocznych 77 na pasku menu 78 Usuwanie znaczków narzędzi z paska menu Automatyczne przeglądanie zawartości wielu teczek 78 Tworzenie własnych skrótów klawiaturowych 79 Umieść skróty do najczęściej używanych plików w pasku narzędzi Automatyczne dodawanie rozszerzeń plików Jak spowodować, aby wyświetlane były tylko rozszerzenia wybranych plików Zostań niedoścignionym mistrzem menu Szybsza metoda wyświetlania informacji o systemie Sprawdzanie całkowitej wielkości większej liczby plików 83 Z którego dysku uruchamiany jest Twój system 83 81 82 76 77 76 80 80 82 ROZDZIAŁ 3. Rzecz dla tych, którym blisko do Doka Proste do wykonania cuda dokowania Przeciąganie elementów z Doka, nie do niego Sztuczka polegająca na przeniesieniu Doka za pomocą jednego kliknięcia Dziwaczna sztuczka z odtwarzaniem filmu na pasku Doka Dostęp do różnych ustawień systemowych wprost z poziomu Doka Trzymanie ręki na pulsie za pomocą aktualizowanego na bieżąco znaczka w Doku 85 86 86 87 87 88 11 SPIS TREŚCI 12 92 93 91 92 90 90 88 89 89 Wielki menedżer programów pozwala na więcej niż tylko przełączanie programów Natychmiastowa zmiana rozmiarów Doka Dla tych, którzy nie chcą ukrywać Żółty przycisk minimalizacji jest zbyt mały? Spróbuj tego! Automatyczne ukrywanie Doka Przypadkowo uruchomiłeś jakiś program? Więc go wyłącz Zatrzymywanie znaczka działającego programu w Doku Odkorkowywanie Doka Bezpośrednie przechodzenie do odpowiednich plików Teczki, które należy dodać do Doka Wymuszanie zakończenia działania programu 93 z poziomu Doka Skrót do teczki Applications (Programy) 94 Pozbywanie się niepotrzebnych okien na czas pracy 94 Jak zamknąć okno Findera za pomocą jego znaczka widocznego w Doku Przyprowadzanie zaginionej owieczki: odszukiwanie plików, których znaczki umieszczone są w Doku Przestań podskakiwać, błagam! Uaktywnij jedno i ukryj resztę Dziwaczny efekt dżina Skokowe przełączanie rozmiarów Doka Minimalizowanie wielu okien za jednym razem Otwieranie dokumentów przez przeciąganie ich do Doka Uniemożliwienie znaczkom poruszania się w pasku Doka Przyspieszanie korzystania z Doka przez wyłączenie efektu dżina Wymuszanie otwierania dokumentu za pomocą wybranego programu 95 96 96 97 97 98 95 91 98 99 99 100 ROZDZIAŁ 4. Reflektory na Bolka i Lolka Wskazówki dotyczące korzystania z narzędzia Spotlight 101 Spraw, aby menu Spotlight pojawiało się po naciśnięciu kombinacji klawiszy Command+F 102 Zawężanie zakresu wyszukiwania za pomocą wskazówki dla narzędzia Spotlight Dodawanie własnych słów kluczowych w celu ułatwienia operacji wyszukiwania plików Ogniskowanie wyszukiwań Co, jeśli nie chcesz otwierać pliku Odszukiwanie numerów telefonów Twoich znajomych 103 104 105 105 102 106 109 111 112 Przyspieszenie odszukiwania fotografii za pomocą pokazu przezroczy Przenoszenie wybranej fotografii do programu iPhoto 106 Pełnoekranowy pokaz przezroczy 107 Szybkie przechodzenie do najcelniejszego trafienia 108 Gdzie znajduje się ten plik? 108 Wyszukiwanie bez konieczności wpisywania nawet jednego słowa Wyszukiwanie wewnątrz dokumentów programu 110 Photoshop Przeszukiwanie preferencji systemowych 110 Jak wyszukiwać, gdy znasz dokładną nazwę pliku 111 Dlaczego nie zawsze należy używać menu Spotlight? Potrzebne oszołomom informacje na temat kodeków Otwieranie? Zapisywanie? Spotlight jest zawsze pod ręką Wyszukiwanie po dacie Wyszukiwanie dwóch słów zamiast frazy Wyszukiwanie z pominięciem określonego słowa Pominięcie 20 najtrafniejszych wyników Zmiana kolejności wyświetlania wyników wyszukiwania Zachowanie porządku przez zwinięcie wszystkich kategorii W to małe „i” jest bardzo trudno trafić Wyświetlanie informacji o wszystkich pięciu wynikach wyszukiwania naraz Masz wyniki? Zobacz je wszystkie naraz za jednym kliknięciem 118 Ukrywanie skarbów przed wzrokiem niepowołanych 118 Zapisywanie wyników wyszukiwań narzędzia Spotlight Wybieranie teczek do przeszukiwania Nie możesz sobie przypomnieć hasła? 112 113 113 114 114 119 120 121 116 116 115 117 ROZDZIAŁ 5. Lataj jak orzeł Rozwiązania przyspieszające korzystanie z sytemu Mac OS X 123 Przyspieszanie pracy przez upuszczanie tekstu 124 na pasek Doka Cieszcie się, leworęczni użytkownicy Maców! 124 Superszybki skrót do preferencji systemowych 125 Korzystanie z teczki nagrywania nie skutkuje wypaleniem jedynie pseudonimów Czy wszystkie dane znajdujące się w teczce nagrywania zmieszczą się na płycie CD? 126 126 SPIS TREŚCI 13 SPIS TREŚCI 14 128 132 133 127 127 130 131 129 129 130 Czy to zadanie zostało już zakończone? Odpowie Ci Dok Superskrót pozwalający na automatyczne uruchamianie programu przy logowaniu Wielokrotne nagrywanie tego samego dysku CD Jak zapewnić, aby obrazy wyglądały dobrze po zmianie rozmiarów Oszczędzanie mucho przestrzeni dyskowej Szybkie zapisywanie plików na Biurku Oszczędzanie czasu przy korzystaniu z okna zapisywania pliku, część 1. Przyspieszanie nawigowania w oknie zapisywania pliku, część 2. Drukowanie z poziomu Biurka? A może drukowanie z poziomu paska bocznego? Chcesz skorzystać z pierwszej dostępnej drukarki? Ukryte możliwości kalkulatora Rozwiązanie przyspieszające wyszukiwanie: znajdź, czego szukasz, i szybko zamknij okno wyników Otwieranie elementów paska bocznego w ich własnych oknach Szybkie przeskakiwanie do pola wyszukiwania Zmiana przypisania programów do otwieranych dokumentów Szybka zmiana tła Biurka Rozwiązanie przyspieszające kończenie działania programu Pseudonimy dokumentów — sposób szybki Aby zobaczyć dane EXIF, potrzeba Ci tylko dwóch kliknięć myszą Uwolnij więcej mocy swojego Maca! Przesyłanie plików za pomocą protokołu FTP bez konieczności korzystania ze specjalnego programu Przyspieszanie pracy za pomocą dwuprzyciskowej myszy Znalazłeś więcej niż jeden plik? Otwórz je 140 wszystkie za jednym razem! Tworzenie własnych skrótów klawiaturowych 141 Szybko przejdź do ustawień dźwięku i monitora! 142 Zapisywanie plików aktualizacji podczas uaktualniania oprogramowania Maca Przenoszenie pliku do teczki nadrzędnej w oknie 144 korzystającym z widoku listy 144 Usypianie Maca w dwie sekundy Odszukiwanie odpowiedniego znaku specjalnego 145 136 137 138 139 143 132 133 134 134 135 136 137 138 ROZDZIAŁ 6. Cool the Gang Różne interesujące rozwiązania Przerabianie Twojej fotografii na puzzle Sztuczka z przeładowywaniem widgetu narzędzia Dashboard Wygaszacz ekranu wykorzystujący okładki albumów iTunes Nie wiesz, co oznacza to słowo? Nie martw się, Tiger wie Dostęp do definicji bez konieczności uruchamiania słownika Przeglądanie najnowszych wiadomości za pomocą wygaszacza ekranu Wyświetlanie wiadomości z ulubionego źródła RSS za pomocą wygaszacza ekranu Prostsza metoda zmiany nazw elementów widocznych na pasku bocznym Sprawdź wszystkie możliwe stany pogody za pomocą narzędzia Dashboard Sprawdzanie pogody na świecie Pobieranie dodatkowych informacji na temat warunków pogodowych za pomocą widgetu Weather Permanentne usuwanie widgetu z ekranu Dashboard Jednoczesne używanie wielu kopii tego samego widgetu Sztuczka ze zwolnionym tempem Szybkie zapisywanie w książce adresowej danych wyszukanych za pomocą widgetu Yellow Pages (Business) Szybsze zamykanie widgetów Sztuczka z numerami telefonów wyświetlanymi za pomocą widgetu Address Book (Książka adresowa) Wykonywanie zrzutu ekranowego tylko jednego okna Szybkie dodawanie dowolnych zdjęć do biblioteki fotografii programu iPhoto Brakuje Ci starego dobrego Kosza? Szybka konwersja zbiorów EPS do postaci plików PDF Zmiana parametrów materiału wideo za pomocą programu QuickTime Pro Stosowanie filtrów do fotografii cyfrowych Sztuczka umożliwiająca przejście do teczki Favorites (Ulubione) Jak sprawić, aby wybrana drukarka stała się drukarką domyślną Pozwól Tigerowi pisać za Ciebie 147 148 148 149 149 150 151 152 153 154 154 155 155 156 156 157 157 158 158 159 160 161 161 162 162 163 164 SPIS TREŚCI 15 SPIS TREŚCI 16 164 170 166 167 165 165 166 171 172 168 168 169 Otwieranie za pomocą programu Photoshop zdjęć publikowanych na stronach WWW Magiczny sposób otwierania napędu płyt CD (w starszych maszynach) Szybkie ustawianie głośności ostrzeżenia systemowego Szybsza droga do paska widgetów Nie masz ochoty na uruchamianie programu Photoshop? Wbudowane arkusze stylów tekstowych Usuwanie znaczka narzędzia Dashboard z paska Doka Sherlock: brzydki kuzyn narzędzia Dashboard Tworzenie własnej kamery internetowej Bezpośrednie nagrywanie materiału pochodzącego z kamery wideo za pomocą programu QuickTime 170 Wstrzymywanie bezpośredniego nagrywania za pomocą programu QuickTime Nie opuszczaj trybu pełnoekranowego w celu dostosowania parametrów wyświetlania filmu Sekretny skrót klawiaturowy do przechwytywania obrazu z ekranu Wysyłanie wiadomości tekstowych za pośrednictwem łącza Bluetooth Przesyłanie zdjęć cyfrowych do telefonu komórkowego Ochrona Twoich prywatnych danych Zmiana standardowego tła Biurka Korzystanie z gigantycznego kursora myszy Wyłączanie klawisza Caps Lock Cisza sygnałów Gdybym mógł cofnąć czas Spraw, aby czcionki wyglądały na ekranie jak najlepiej Sztuczka z narzędziem ColorSync Korzystanie z mocno zmniejszonej wersji panelu wyboru czcionki Używanie swojego zdjęcia w charakterze tła Biurka Font Book (Album z czcionkami): bezpośrednie porównywanie czcionek Font Book (Album z czcionkami): szybkie odszukiwanie wszystkich pogrubionych czcionek Font Book (Album z czcionkami): korzystanie z własnego tekstu w polu podglądu czcionki Font Book (Album z czcionkami): sposób na powiększanie rozmiaru czcionki w polu podglądu Font Book (Album z czcionkami): rozwiązywanie problemów z czcionkami 173 174 175 176 176 177 177 178 179 180 183 183 172 181 181 182 182 SPIS TREŚCI Font Book (Album z czcionkami): przeglądanie tylko tych czcionek, które chce się widzieć Font Book (Album z czcionkami): zapuszczanie żurawia w szczegółowe informacje na temat czcionki ROZDZIAŁ 7. Tania sztuczka Figle w systemie operacyjnym Mac OS X 184 185 187 Gdy zechce posłuchać muzyki z płyt CD, 188 będzie to muzyka dla Twoich uszu Zmień jego Maca w szpital psychiatryczny 189 Zmiana języka wprowadzania tekstu z klawiatury 190 Tworzenie podróbki okna dialogowego z komunikatem o przerażającej treści Ukryj, cóż... wszystko! Zablokowanie go na jego własnej maszynie Pozbaw jego świat kolorów Mieszanie w Doku Sprawa brakującego dysku twardego Odebranie mu przywilejów Niewytłumaczalne tajemnice uruchamiania Klawisz Shift i dźwięk. Klawisz Option i dźwięk. Klawisz Command i dźwięk. Dźwięk, dźwięk, dźwięk... Szaleństwo ze znaczkami programów Spraw, aby czcionki w jego programach straszyły kantami Wypalanie jego monitora Nadaj jego kalendarzowi nieco międzynarodowego blasku Postaw jego świat na głowie 191 192 193 194 195 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ROZDZIAŁ 8. To doprowadza mnie do szału Jak skończyć z denerwującymi Cię rzeczami Chwyt pozwalający na prawdziwie pełny dostęp wielu użytkowników Jak powściągnąć zapędy programu QuickTime Player Przerywanie koszmaru automatycznych uaktualnień Przestań mnie pytać, co zrobić! Nie mogę wymazać dysku! Jak wyłączyć powiększanie Doka Wyłączanie wyświetlania ostrzeżenia przed opróżnieniem Kosza Uniemożliwianie programowi Classic uruchamiania się bez pozwolenia 205 206 207 208 209 210 211 211 212 17 SPIS TREŚCI Wyłączanie aktywnych narożników wygaszacza ekranu Wsadzanie dżina z powrotem do butelki Przestań pytać mnie o moje hasło Ukrywanie denerwującej kontrolki „mikrofonodysku Śpij mniej, pracuj więcej Jak zatrzymać proces uruchamiania programu Zamykanie systemu bez ostrzeżenia ROZDZIAŁ 9. Surfować z Safari Wskazówki dotyczące korzystania z przeglądarki internetowej Safari 213 214 215 216 216 217 217 219 220 220 229 224 225 223 223 224 221 221 222 Używanie podpowiedzi wbudowanych w Safari Szybkie zaznaczanie bieżącego adresu widocznego na pasku adresu Importowanie zakładek programu Internet Explorer Zacieranie swoich tropów Włącz przekładki, maleńki! Otwieranie stron w przekładkach za pomocą jednego kliknięcia Jak uniemożliwić ładowanie stron w wielu przekładkach Przeskakiwanie z przekładki na przekładkę Superszybki sposób na wysłanie adresu URL za pomocą poczty elektronicznej Wysyłanie stron internetowych za pomocą poczty elektronicznej Otwieranie wyników wyszukiwania prowadzonego za pomocą mechanizmu Google w osobnym oknie 225 Fantazja na temat skrótów klawiaturowych 226 226 Szybka metoda wprowadzania adresów URL Po nitce do kłębka 227 Używanie pamięci warunków wyszukiwania mechanizmu Google Wyszukiwanie prowadzone wyłącznie w zbiorze zakładek Szybsze korzystanie z zakładek Ułatwianie odczytywania artykułów publikowanych w internecie Odczytywanie wiadomości ze źródeł RSS poza przeglądarką Safari Umieszczanie zakładek w sieci WWW Zapisywanie witryn internetowych Tajemne przeglądanie tajemnic Otwieranie oryginalnej strony w przekładce Ochrona dzieci przed niewłaściwymi stronami 229 230 231 232 232 233 227 228 228 18 SPIS TREŚCI Przeszukiwanie historii przeglądanych witryn Jak usunąć tylko jedną witrynę z historii przeglądarki ROZDZIAŁ 10. Masz wiadomość Wskazówki dotyczące korzystania z poczty elektronicznej za pomocą programu Mail 234 235 237 240 241 238 239 245 246 Natychmiastowe uruchamianie pokazu slajdów ze zdjęć przysłanych pocztą elektroniczną Szybkie pobieranie do programu iPhoto zdjęć nadesłanych wraz z wiadomością email Tworzenie inteligentnych skrzynek pocztowych na podstawie wyników wyszukiwania Pomysł nr 1 dotyczący wykorzystania inteligentnej skrzynki pocztowej: wiadomości starsze niż rok Pomysł nr 2 dotyczący wykorzystania inteligentnej skrzynki pocztowej: wiadomości od Twojego szefa 242 Pomysł nr 3 dotyczący wykorzystania inteligentnej skrzynki pocztowej: nieprzeczytane wiadomości Pomysł nr 4 dotyczący wykorzystania inteligentnej skrzynki pocztowej: poczta z załącznikami Dostosowywanie paska narzędzi okna nowej wiadomości Zmiana rozmiarów zdjęć przeznaczonych do wysłania wraz z wiadomością email Nie możesz połączyć się z siecią? Wezwij lekarza! Włączenie wyświetlania pola wyboru priorytetu Tworzenie nowych kont bez konieczności stosowania kreatora Szybkie zdobywanie informacji na temat kont pocztowych Łącza internetowe: sprawdź, dokąd prowadzą, zanim klikniesz 250 Sprawdzanie, co program Mail robi w danej chwili 250 Kontrolowanie procesu wyszukiwania w wiadomościach email Sprawdzaj pisownię po zakończeniu tworzenia wiadomości Nie zauważyłeś wiadomości? Może powinieneś pogrubić jej nagłówek Skrzynka odbiorcza się zapełnia? Zwolnij w niej trochę miejsca za pomocą programu Mail Mieszczenie większej liczby elementów na panelu skrzynek pocztowych Szybkie tworzenie kopii zapasowych wiadomości pocztowych Dostęp do poleceń programu Mail z poziomu Doka 255 Dostosowywanie paska narzędzi programu Mail 255 246 247 248 253 254 249 251 251 252 243 244 254 19 SPIS TREŚCI 20 256 256 Szybka metoda dodawania słów do słownika Skrót ułatwiający korzystanie z wątków Prosty sposób na dołączanie plików do wiadomości pocztowych Wysyłanie dużych załączników Zamierzasz wysłać wiadomość email? A może lepiej porozmawiać za pomocą komunikatora? 258 Dodawanie własnych dźwięków programu Mail 259 Przeglądanie wielu skrzynek pocztowych w tym samym oknie 257 257 260 ROZDZIAŁ 11. Zajmij się swoimi interesami Programy biznesowe, w które wyposażony jest system Mac OS X 261 262 263 264 265 266 Address Book (Książka adresowa): sprytne grupowanie kontaktów Address Book (Książka adresowa): wyszukiwanie duplikatów wizytówek Address Book (Książka adresowa): pomysły na wykorzystanie inteligentnych grup Address Book (Książka adresowa): drukowanie książki adresowej w wersji mini Address Book (Książka adresowa): dodawanie dat urodzin do książki adresowej Address Book (Książka adresowa): szybkie wyszukiwanie danych związanych z kontaktami 267 Address Book (Książka adresowa): udostępnianie książki adresowej innym użytkownikom Address Book (Książka adresowa): ukrywanie prywatnych danych Address Book (Książka adresowa): wyświetlanie numerów telefonów przy użyciu wielkich cyfr Address Book (Książka adresowa): to była Kal-ib-ra czy Kal-eeb-ra? Address Book (Książka adresowa): szybkie dodawanie wizytówek vCard Address Book (Książka adresowa): szybkie wydobywanie wizytówek vCard Address Book (Książka adresowa): tworzenie własnej wizytówki vCard Address Book (Książka adresowa): czy Twój znajomy może z Tobą porozmawiać? Address Book (Książka adresowa): sprawdź, do jakich grup należy Twój kontakt Address Book (Książka adresowa): wysyłanie wiadomości email do wszystkich członków grupy 276 Address Book (Książka adresowa): przesyłanie notatek wraz z wizytówkami vCard Address Book (Książka adresowa): najprostszy na świecie plan tworzenia kopii zapasowej 272 269 272 277 274 275 277 268 270 271 273 278 280 281 281 282 283 284 284 279 280 Address Book (Książka adresowa): dowiedz się, jak dotrzeć do ich biura Address Book (Książka adresowa): łączenie dwóch rekordów 278 iCal: grupowanie związanych ze sobą kalendarzy 279 iCal: automatyczne tworzenie kalendarza urodzinowego iCal: czy będziesz „spotykał się z nim do śmierci”? iCal: spraw, aby program iCal wysyłał Ci przypomnienia na Twój telefon komórkowy iCal: dodawanie nowej linii do nagłówka wydarzenia iCal: masz spotkanie? Pozwól programowi iCal zaprosić na nie gości iCal: sprawdź, co się dzieje w lokalnym sklepie Apple Store iCal: dodawanie aktywnych łączy internetowych do kalendarza iCal: ustawianie alarmu będącego utworem muzycznym iCal: uwolnij moc drzemiącą w rolce myszy iCal: dostosowywanie treści zaproszenia programu iCal TextEdit: program TextEdit i sieć WWW TextEdit: dodawanie tabel TextEdit: pozwól programowi TextEdit zająć się tworzeniem list TextEdit: jak Twój tekst mieści się na stronie? TextEdit: kopiowanie formatów czcionki TextEdit: kopiowanie formatów akapitu TextEdit: ustawianie szerokości odstępu między znakami TextEdit: centrum kontroli czcionki TextEdit: tworzenie efektu miękkich cieni znaków TextEdit: sprawdzanie pisowni za pomocą polecenia menu kontekstowego TextEdit: zawsze formuj strony TextEdit: zmiana koloru strony TextEdit: nie możesz sobie przypomnieć właściwego słowa? Spróbuj tego TextEdit: zapisywanie plików w formacie dokumentów programu Word Preview (Podgląd): wypełnianie formularzy zapisanych w plikach PDF Preview (Podgląd): ukryte opcje sortowania Preview (Podgląd): przebieranie zdjęć wykonanych cyfrowym aparatem fotograficznym 298 Preview (Podgląd): korekcja barw za pomocą programu Preview (Podgląd) 288 289 290 290 285 286 287 294 294 295 296 296 291 292 297 297 299 293 SPIS TREŚCI 21 SPIS TREŚCI 22 300 306 307 303 304 307 308 305 305 Preview (Podgląd): przeglądanie metadanych EXIF zdjęcia Preview (Podgląd): przypisywanie fotografiom słów kluczowych 301 Preview (Podgląd): przypisywanie profili kolorów 302 Preview (Podgląd): komentowanie plików PDF 302 Preview (Podgląd): dostosowywanie paska narzędzi programu Preview (Podgląd): sztuczka ze szkłem niepowiększającym Preview (Podgląd): przeglądanie widoków paska narzędzi Preview (Podgląd): drukowanie okien Findera Preview (Podgląd): konwertowanie do formatu TIFF, JPEG lub do pliku programu Photoshop DVD Player (Odtwarzacz DVD): przechodzenie do głównego menu filmu w czasie odtwarzania 306 DVD Player (Odtwarzacz DVD): subtelne różnice w sposobie kontrolowania programu DVD Player (Odtwarzacz DVD): moc sterowania, czyli korzystanie z ukrytych elementów kontrolnych DVD Player (Odtwarzacz DVD): ukrywanie panelu kontrolnego DVD Player (Odtwarzacz DVD): dodawanie zakładek w filmach DVD Player (Odtwarzacz DVD): używanie i edytowanie zakładek DVD Player (Odtwarzacz DVD): ustawianie spraw do pionu DVD Player (Odtwarzacz DVD): umieszczanie napisów w osobnym oknie DVD Player (Odtwarzacz DVD): konfiguracja programu do odtwarzania płyt DVD z materiałami szkoleniowymi 310 Sherlock: przeglądanie widoków paska narzędzi 311 Sherlock: bardzo szybkie przechodzenie do odpowiednich kanałów Sherlock: Twój kanał jest na wyciągnięcie ręki Sherlock: przenoszenie kolumny nazwy. Co???!!! Sherlock: zapisywanie strony na później Sherlock: usuwanie kanałów Sherlock: przeprowadzanie równoległych wyszukiwań Stickies (Nalepki): nalepki powiedzą Ci, jak się to pisze Stickies (Nalepki): wyświetlanie notatek na wierzchu Stickies (Nalepki): patrzenie przez notatki Stickies (Nalepki): zapisywanie Twoich ulubionych kolorów tekstu 313 313 314 315 316 308 309 309 314 315 310 312 312 316 SPIS TREŚCI Stickies (Nalepki): wprawianie nalepek w ruch Stickies (Nalepki): szybkie tworzenie notatki w dowolnej chwili Stickies (Nalepki): wybieranie standardowych ustawień czcionki, stylu, rozmiaru i koloru notatek Stickies (Nalepki): od nalepki do dokumentu programu TextEdit za pomocą jednego kliknięcia Stickies (Nalepki): zamienianie zaznaczonego fragmentu tekstu w notatkę Stickies (Nalepki): jedyne miejsce, w którym funkcja zwijania okna nadal ma się dobrze Panel Font (Czcionka): odszukiwanie złych czcionek Panel Font (Czcionka): odszukiwanie miejsca, w którym znajdują się symbole © i ™ Panel Font (Czcionka): dostęp do znaków specjalnych z poziomu paska menu Panel Font (Czcionka): przeglądanie czcionek przed ich zastosowaniem PDF: tajemnica tworzenia mniejszych plików PDF ROZDZIAŁ 12. To moje życie Wskazówki dotyczące korzystania z programów użytkowych iLife 317 317 318 318 319 319 320 321 322 323 324 325 326 327 327 328 iMovie HD: jednoczesne przenoszenie wielu klipów zaznaczonych za pomocą przeciągnięcia wskaźnika myszy iMovie HD: szybkie przełączanie pomiędzy przeglądarkami klipów i linii czasu iMovie HD: wizualna wskazówka informująca o tym, czy dany klip jest przycięty iMovie HD: dodawanie zakładki do odtwarzanego właśnie pliku iMovie HD: chwyt z przyklejaniem klipów iMovie HD: rozciąganie klipu bez powodowania 328 zamieszania w materiale iMovie HD: zwalnianie odtwarzania ścieżki audio 329 iMovie HD: miej oko na Kosz 329 iMovie HD: nigdy więcej czarnego tła pod napisami! iMovie HD: precyzyjne edytowanie właściwości efektów iMovie HD: bezpośrednie przechwytywanie obrazu z kamery na linię czasu iMovie HD: szybkie przewijanie filmu iMovie HD: wskazówki wizualne wyświetlane przez przeglądarkę klipów iMovie HD: odwołaj, odwołaj, odwołaj, odwołaj, odwołaj+4 331 332 330 331 326 332 333 23 SPIS TREŚCI 24 334 339 342 336 336 337 339 340 333 334 338 338 iMovie HD: odzyskiwanie wyciętych scen iMovie HD: blokowanie efektów dźwiękowych w określonych położeniach iMovie HD: przenoszenie znaczników przycinania z dużą precyzją iMovie HD: umieszczanie wielu kopii klipu w tym samym filmie 335 iMovie HD: precyzyjne nawigowanie po materiale 335 iMovie HD: kontrolowanie efektów wzmacniania i wyciszania ścieżki dźwiękowej iMovie HD: kontrolowanie poziomów głośności efektów dźwiękowych iMovie HD: określanie czasu wyświetlania na ekranie obrazów nieruchomych iMovie HD: graficzne podpowiedzi związane z przejściami iMovie HD: używanie większej liczby ścieżek dźwiękowych iMovie HD: sposób na szybsze porządkowanie klipów iMovie HD: wyciszanie ścieżki dźwiękowej pochodzącej z kamery iPhoto: wyszukiwanie nieużywanych fotografii iPhoto: szybkie przebieranie zdjęć w trybie pełnoekranowym iPhoto: szybkie ocenianie zdjęć iPhoto: szybkie przechodzenie do zdjęć z bieżącego miesiąca iPhoto: dopasowywanie czasu trwania pokazu przezroczy do długości utworu muzycznego 343 iPhoto: szybsza metoda importowania fotografii 344 344 iPhoto: tworzenie wielu bibliotek iPhoto: sekretne ustawienie balansu bieli 345 345 iPhoto: sztuczka z usuwaniem zdjęć iPhoto: ulubiona czerń fotografów 346 iPhoto: tworzenie filmów z pokazami przezroczy 346 iPhoto: wyświetlanie najnowszych zdjęć na początku listy iPhoto: porzucanie cieni iPhoto: edytowanie obrazów iPhoto za pomocą programu Photoshop iPhoto: unikanie korzystania z przycisku 348 dodawania nowego albumu iPhoto: co zrobić, gdy wszystko pójdzie źle 349 iPhoto: obracanie zdjęć w przeciwnym kierunku 349 iPhoto: korzystanie z długich komentarzy 350 iPhoto: umieszczanie zdjęcia z okładki wewnątrz książki iPhoto: zmiana czcionek w trybie książki iPhoto: indywidualna edycja fotografii 350 351 351 341 342 347 347 348 353 354 357 357 352 352 355 356 iPhoto: edytowanie zdjęć w programie Photoshop bez konieczności zmiany ustawień programu iPhoto iPhoto: znaczne powiększanie fotografii GarageBand 2: drukowanie zapisu nutowego utworów GarageBand 2: dziesięć najważniejszych skrótów klawiaturowych GarageBand 2: dodawanie pogłosu do całego utworu naraz GarageBand 2: wyciszenie na końcu utworu GarageBand 2: zwalnianie miejsca w pamięci przez blokowanie ścieżki GarageBand 2: dodatkowe funkcje wyświetlacza czasu GarageBand 2: zmiana kolejności przycisków pętli GarageBand 2: korzystanie z dodatkowych pętli 358 (i pustych przycisków) GarageBand 2: megapowiększona klawiatura 359 GarageBand 2: używanie wbudowanego stroika 359 GarageBand 2: wypróbuj pętlę bez jej zatwierdzania GarageBand 2: wskazówka dotycząca kręcenia gałką balansu iDVD 5: tworzenie własnych motywów iDVD 5: zatrzymywanie tej piekielnej pętli muzycznej iDVD 5: sprawdzanie pojemności dysku DVD iDVD 5: tworzenie motywów działających na ekranie telewizora iDVD 5: ustalanie kolejności ścieżek iDVD 5: ustawienia sprawdzające się najlepiej przy importowaniu danych iDVD 5: pozbywanie się znaku wodnego z logo firmy Apple iDVD 5: przenoszenie projektu programu iDVD 5 na inny komputer Macintosh iDVD 5: omijanie ograniczenia związanego z pokazami przezroczy 362 362 363 363 364 364 360 361 361 358 365 365 367 ROZDZIAŁ 13. Gadające głowy Rozwiązania ułatwiające korzystanie z programu iChat AV iChat AV: na jakie rodzaje komunikacji możesz sobie z nimi pozwolić? iChat AV: użyj swojego zdjęcia zamiast ich fotografii 368 iChat AV: bądź dostępny, nawet gdy Cię nie ma 369 iChat AV: jeden obraz wart tysiąca komunikatów tekstowych 369 368 SPIS TREŚCI 25 SPIS TREŚCI 373 iChat AV: dzielenie się ze znajomymi swoimi 370 upodobaniami muzycznymi 371 iChat AV: Twój znajomy nie potrzebuje kamery 371 iChat AV: wrzucanie plików iChat AV: zarządzanie długimi listami znajomych 372 iChat AV: jak długo to już trwa? 372 iChat AV: pogawędka głosowa? Umieść ją w Doku iChat AV: spraw, aby program iChat informował Cię o pojawieniu się znajomych 373 iChat AV: naprawianie złych rozmów głosowych 374 374 iChat AV: zapisywanie rozmów tekstowych 375 iChat AV: znajomy w Twoim Doku iChat AV: uniemożliwienie kamerze zaśnięcia 375 iChat AV: unikanie niechcianych rozmów internetowych iChat AV: omijanie ograniczenia związanego z wielkością załącznika wiadomości email iChat AV: ignorowanie zaczepek świrów iChat AV: wyciąganie kogoś na prywatną pogawędkę 378 iChat AV: unikanie nocnych rozmów głosowych 378 iChat AV: szybkie dodawanie znajomego (bez określania dodatkowych informacji) iChat AV: sztuczka pozwalająca na wprowadzanie znaków nowej linii iChat AV: szybka metoda dostosowywania tła iChat AV: puszczanie dymków (metoda szybkiej zmiany trybu wyświetlania wiadomości) iChat AV: dymki w innych kolorach iChat AV: umieszczanie aktywnych łączy internetowych w rozmowach tekstowych iChat AV: odbieranie wiadomości po wyłączeniu komunikatora 379 380 380 381 381 382 376 377 377 379 Skorowidz 383 26 Gdybym mógł Ci pokazać pewne sztuczki do- tyczące korzystania z systemu operacyjnego Mac OS X, które sprawią, że wydajność Twojej pracy wzrośnie ponad wszelkie oczekiwania, Lataj jak orzeł Rozwiązania przyspieszające korzystanie z sytemu Mac OS X jak dużo byłbyś skłonny mi zapłacić? 100 złotych? 150 złotych? Może 200 złotych? Spokojnie. Zatem płacąc za tę książkę stan- dardową cenę około 50 złotych, jesteś do przodu jakieś 50, jeśli odpowiedziałeś na moje pytanie „100 złotych”, a nawet 150, jeśli odpowiedź brzmiała „200 złotych”. Cóż, gdy dobrze się nad tym zastanowisz, tylko ten jeden rozdział dotyczy rozwiązań przyspie- szających pracę, a więc w rzeczywistości jesteś gotów zapłacić kwotę od 50 do 150 złotych jedynie za te rady, których udzielę Ci w nim. Zasadniczo zatem nie powinieneś płacić za pozostałe rozdziały. Załóżmy w do- datku, że znajdujące się w nich informacje w żaden sposób nie przyspieszą Twojej pracy, dlatego dam Ci zniżkę na pozostałe rozdziały i będą Cię one kosztować tylko po 20 złotych od sztuki. Przemnóż więc liczbę rozdziałów przez 20 złotych i dodaj do dotychczasowej kwoty. Jeśli zamówiłeś tę książkę w interne- towej księgarni wydawnictwa Helion i otrzy- małeś 10-procentową zniżkę od ceny wyj- ściowej, w bezczelny sposób wykorzystałeś zaistniałą sytuację i mam nadzieję, że czu- jesz się winny proporcjonalnie do wartości wiedzy, jaką dostałeś wraz z tą cenną książką za tak niewielkie pieniądze. Rozdział 5. Lataj jak orzeł. Rozwiązania przyspieszające korzystanie z sytemu Mac OS X ROZDZIAŁ 5. • Rozwiązania przyspieszające korzystanie z sytemu Mac OS X 123 PRZYSPIESZANIE PRACY PRZEZ UPUSZCZANIE TEKSTU NA PASEK DOKA Powiedzmy, że czytasz artykuł umieszczony na stronie WWW i znalazłeś ciekawy fragment, który chciałbyś wysłać swojemu przyjacielowi za pomocą poczty elektronicznej. Nie baw się w kopiowanie i wklejanie tekstu. Zamiast tego po prostu zaznacz odpowiedni fragment artykułu, przeciągnij go do obszaru Doka i upuść nad widocznym tam znaczkiem programu Mail. Spowoduje to otwarcie programu i umieszczenie tekstu w nowej wiadomości email. Rozwiązanie to sprawdza się również w przypadku innych programów Cocoa, takich jak TextEdit, Stickies (Nalepki) i Safari. Jeśli zatem czytasz jakieś opowiadanie i chcesz wyszukać za pomocą Google informacje o czymś, co właśnie znalazłeś w tekście, zaznacz to, przeciągnij i upuść nad znaczkiem Safari znajdującym się na pasku Doka. Działanie to spowoduje uruchomienie przeglądarki Safari i wyświetlenie wyników wyszukiwania przeprowadzonego przez mechanizm Google. CIESZCIE SIĘ, LEWORĘCZNI UŻYTKOWNICY MACÓW! Jeśli jesteś leworęcznym użytkownikiem komputera Mac i korzystasz z dwuprzyciskowej myszy, Twoje życie może niebawem stać się lepsze, ponieważ system Tiger po raz pierwszy umożliwia takie przełączenie urządzenia, aby jego „prawy przycisk” znajdował się z lewej strony (hura!). Jeśli chcesz to zrobić, za pomocą odpowiedniego polecenia z menu Apple (Jabłko) przejdź do okna narzędzia System Preferences (Preferencje systemowe) i kliknij znaczek Keyboard Mouse (Klawiatura i mysz). Gdy w oknie pojawi się panel ustawień, kliknij przycisk zakładki Mouse (Mysz), a następnie wybierz, który z przycisków urządzenia wskazującego jest przyciskiem podstawowym (w Twoim przypadku będzie to przycisk prawy), a który spełnia funkcję „prawego przycisku” (u Ciebie będzie to oczywiście lewy przycisk). 124 ROZDZIAŁ 5. • Rozwiązania przyspieszające korzystanie z sytemu Mac OS X SUPERSZYBKI SKRÓT DO PREFERENCJI SYSTEMOWYCH To wspaniałe rozwiązanie dla korzystających z systemu Tiger, ponieważ gdy już je opanujesz, każdego dnia pozwoli Ci oszczędzać mnóstwo czasu. Wcześniej, korzystając z systemu Panther, mogłeś wprowadzić kilka pierwszych liter nazwy szukanego znaczka znajdującego się w oknie System Preferences (Preferencje systemowe), aby bezpośrednio przejść do wywoływanego za jego pomocą panelu ustawień. W przypadku systemu Tiger jest nieco inaczej, masz bowiem teraz pewien wybór. Otwórz okno narzędzia System Preferences (Preferencje systemowe), korzystając z odpowiedniego polecenia widocznego w menu Apple (Jabłko), wpisz kilka pierwszych liter nazwy ustawienia, którego szukasz, a Spotlight automatycznie wskaże Ci właściwy kierunek. Pod kontrolką wyszukiwania pojawi się zaś menu, gdzie znajdziesz wszystkie ustawienia, których nazwy pasują do podanego przez Ciebie wzorca. Możesz dzięki temu skorzystać z klawiszy strzałek skierowanych w górę i w dół w celu wybrania z niego odpowiedniej pozycji, a następnie nacisnąć klawisz Return, aby natychmiast przejść do właściwego panelu. ROZDZIAŁ 5. • Rozwiązania przyspieszające korzystanie z sytemu Mac OS X 125 KORZYSTANIE Z TECZKI NAGRYWANIA NIE SKUTKUJE WYPALENIEM JEDYNIE PSEUDONIMÓW Gdy w systemie Tiger utworzysz teczkę nagrywania — co można zrobić za pomocą polecenia New Burn Folder (Nowa Teczka nagrywania) znajdującego się albo w menu File (Plik), albo w menu wyświetlonym po kliknięciu przycisku Action (Czynność) oznaczonego symbolem kółka zębatego i widocznego w oknach Findera — a następnie zajrzysz do niej, nie znajdziesz tam oryginalnych plików, lecz jedynie ich pseudonimy (poznasz to po niewielkim symbolu zakrzywionej strzałki widocznym na znaczkach zbiorów). Nie daj się jednak zwieść, ponieważ ostatecznie naciśnięcie przycisku Burn (Nagraj) widocznego w prawym górnym narożniku okna teczki nagrywania spowoduje w rzeczywistości wypalenie na dysku oryginalnych plików, nie musisz się więc obawiać, że skończysz z płytą CD pełną pseudonimów wskazujących pliki, których już nigdzie nie masz. Po co zatem te wszystkie pseudonimy? Otóż po to, aby jedynie wskazywać pliki (zamiast od razu kopiować je do teczki), dzięki czemu proces nagrywania płyt może być przeprowadzany znacznie szybciej, niż miało to miejsce w przypadku wcześniejszych wersji systemu operacyjnego Mac OS X. CZY WSZYSTKIE DANE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TECZCE NAGRYWANIA ZMIESZCZĄ SIĘ NA PŁYCIE CD? Elementy przeznaczone do utworzenia dysku CD, które przeciągasz do teczki nagrywania — utworzonej za pomocą polecenia New Burn Folder (Nowa Teczka nagrywania) znajdującego się w menu File (Plik) — są w rzeczywistości jedynie pseudonimami wskazującymi prawdziwe pliki na twardym dysku Twojego komputera. Z tego też powodu teczka ta nie pokazuje informacji, jak wiele miejsca zajmują wszystkie znajdujące się w niej dane, a zatem nie możesz również stwierdzić, czy na pewno zmieszczą się na zwykłej płycie CD o pojemności 700 MB. Nie martw się jednak, gdyż jeszcze nie wszystko stracone. Gdy klikniesz przycisk Burn (Nagraj) widoczny w oknie teczki nagrywania, na ekranie pojawi się okno dialogowe, w którym zobaczysz informację o ilości przestrzeni na dysku CD niezbędnej do pomieszczenia wszystkich danych. Jeżeli wymagana ilość miejsca przekracza 700 MB, wybierz przycisk Cancel (Poniechaj), a następnie zacznij usuwać pseudonimy z teczki nagrywania i kontynuuj tę operację aż do momentu, gdy sumaryczna wielkość plików spadnie poniżej dostępnych 700 MB lub innej wielkości, jeśli korzystasz z niestandardowego typu nośnika. 126 ROZDZIAŁ 5. • Rozwiązania przyspieszające korzystanie z sytemu Mac OS X CZY TO ZADANIE ZOSTAŁO JUŻ ZAKOŃCZONE? ODPOWIE CI DOK Załóżmy, że korzystasz z jakiegoś programu, który bardzo obciąża zasoby systemowe Twojego Maca, na przykład z narzędzia Photoshop, i właśnie zamierzasz zastosować pewien filtr dla obrazu o wielkich rozmiarach, a na zakończenie tej operacji trzeba zwykle czekać dobrych kilka minut. Przydałby Ci się w tym momencie jakiś pasek postępu zadania, abyś mógł w dowolnej chwili sprawdzić, ile czasu zajmie jeszcze przeprowadzenie uruchomionej czynności, prawda? Cóż, dzięki wspaniałemu Dokowi systemu Mac OS X możesz swobodnie przełączyć program, a pasek poinformuje Cię, gdy przetwarzanie obrazu w Photoshopie zostanie zakończone. W jaki sposób? Otóż w chwili wyświetlenia przez program paska postępu procesu podobna, lecz znacznie mniejsza kontrolka zostanie automatycznie dodana do znaczka Photoshopa widocznego w Doku, dzięki czemu będziesz mógł na bieżąco kontrolować postęp wykonania zadania, nawet jeśli w danym momencie będziesz się zajmował czymś zupełnie innym, a więc na przykład sprawdzaniem poczty elektronicznej, robieniem zakupów w internecie czy też pisaniem listu miłosnego. SUPERSKRÓT POZWALAJĄCY NA AUTOMATYCZNE URUCHAMIANIE PROGRAMU PRZY LOGOWANIU Jeśli chciałbyś, aby pewien program był uruchamiany za każdym razem, gdy logujesz się w systemie (lub po prostu uruchamiasz komputer), musisz jedynie przytrzymać klawisz Control i kliknąć znaczek tego programu widoczny na pasku Doka (lub kliknąć go i przytrzymać przycisk myszy), a następnie z wyświetlonego menu kontekstowego wybrać polecenie Open at Login (Otwórz w czasie logowania). Od tej pory wybrany przez Ciebie program będzie automatycznie ładowany przy każdym włączeniu Twojego Maca. Jeżeli chcesz, aby program był automatycznie ukrywany tuż po uruchomieniu w taki sposób, aby pozostawał niewidoczny do chwili, gdy klikniesz jego znaczek znajdujący się w Doku, to też możesz osiągnąć. W tym celu, korzystając z menu Apple (Jabłko) lub za pomocą znaczka widocznego na pasku Doka, uruchom narzędzie System Preferences (Preferencje systemowe) i kliknij w nim znaczek Account (Konta). Po wyświetleniu panelu Account (Konta) wybierz przycisk zakładki Login Items (Startowe). Aby ukryć wybrany program po załadowaniu, zaznacz widoczne obok jego nazwy pole opcji, które znajduje się w kolumnie Hide (Ukryj). Zamknij okno dialogowe ustawień i problem masz z głowy. ROZDZIAŁ 5. • Rozwiązania przyspieszające korzystanie z sytemu Mac OS X 127 WIELOKROTNE NAGRYWANIE TEGO SAMEGO DYSKU CD Ogólnie rzecz biorąc, na płytę CD możesz nagrać dane tylko jeden raz i po zakończeniu procesu wypalania nie da się ponownie nagrać tego samego dysku. Chyba że zastosujesz pewną sztuczkę. Zacznij od utworzenia nowej teczki i nadania jej jakiejś opisowej nazwy (na przykład Pal dziecinko pal!; OK, żartowałem). Następnie w teczce tej umieść pliki, które chcesz nagrać na płytę CD, przejdź do teczki Applications (Programy) i do umieszczonej w niej teczki Utilities (Narzędzia). Kliknij dwukrotnie znaczek Disk Utility (Narzędzia dyskowe). Gdy program zostanie uruchomiony, przejdź do jego menu File (Plik), z podmenu New (Nowy) wybierz polecenie Disk image from folder... (Obraz dysku z teczki...) i gdy pojawi się okno dialogowe otwierania, przejdź do teczki, w której znajdują się dane do nagrania, a następnie kliknij przycisk Image (Obraz). Na ekranie zostanie wyświetlone okno dialogowe zapisywania, za pomocą którego możesz wybrać nazwę pliku obrazu lub zatwierdzić nazwę zaproponowaną przez program; pozostałe kontrolki zostaw na razie w spokoju, kliknij tylko przycisk Save (Zachowaj). Po kilku chwilach obraz dysku z danymi znajdującymi się w wybranej teczce pojawi się na liście widocznej w lewej części okna Disk Utility (Narzędzia dyskowe). Kliknij tę pozycję, a następnie kliknij przycisk Burn (Nagraj) widoczny w lewym górnym narożniku okna programu. Po wykonaniu tej czynności na ekranie pojawi się okno dialogowe z prośbą o umieszczenie dysku w napędzie. Zrób to, a następnie, aby wyświetlić dodatkowe opcje, kliknij błękitny przycisk oznaczony symbolem strzałki skierowanej w dół, znajdujący się w prawej części okna. Zaznacz opcję Leave Disc Appendable (Pozostaw dysk dołączalny) i kliknij przycisk Burn (Nagraj). Spowoduje to rozpoczęcie zapisywania danych na dysku CD. Aby w przyszłości dodać kolejne pliki do tej samej płyty, po prostu umieść ją w napędzie i przeprowadź dokładnie tę samą procedurę. Jedyną różnicę zauważysz w ostatnim oknie dialogowym nagrywania; będzie ona polegała na tym, że przycisk Burn (Nagraj) zostanie zastąpiony kontrolką Append (Dołącz), gdyż za drugim (lub kolejnym) razem będziesz dodawał pliki do już nagranej płyty. A tak przy okazji: nie zapomnij usunąć nagranych na dysk plików ze swojej teczki Pal dziecinko pal! (i utworzonego pliku DMG) przed rozpoczęciem tworzenia następnego obrazu dysku. 128 ROZDZIAŁ 5. • Rozwiązania przyspieszające korzystanie z sytemu Mac OS X JAK ZAPEWNIĆ, ABY OBRAZY WYGLĄDAŁY DOBRZE PO ZMIANIE ROZMIARÓW Zapisywane i przetwarzane przez komputer obrazy (statyczne i ruchome) składają się z punktów (pikseli) i najlepiej prezentują się w swoich orygi- nalnych rozmiarach. Gdy je powiększasz, korzystając z dużych parzystych wielokrotności współczynnika powiększania (na przykład do 150 lub 200 ) lub analogicznie do tego zmniejszasz (do 30 czy 50 rozmiarów wyjściowych), nadal wyglądają nieźle i czytelnie. Jeżeli jednak zastosujesz nieparzyste i niestandardowe współczynniki zmiany rozmiarów (takie jak 67,7 , 82 lub 129 ), te same obrazy zaczynają wyglądać dość dziwnie i są jakby postrzępione (użytkownicy Photoshopa dobrze wiedzą, co mam na myśli). A w przypadku programu QuickTime 7 możesz po prostu chwycić narożnik okna odtwarzacza i przeciągnąć go w taki sposób, aby płynnie powiększyć okno do dowolnych wybranych rozmiarów. Czy istnieje zatem jakaś sztuczka pozwalająca tak powiększać okno, aby przybierało ono rozmiary, w których wyświetlane filmy będą się prezentowały najlepiej (a więc na przykład do powiększeń 25 , 50 lub 200 )? Oczywiście. Wystarczy, abyś przytrzymał klawisz Option, kliknął narożnik okna i rozpoczął przeciąganie myszą, a wraz z jej ruchem okno będzie skokowo zmieniało rozmiary, przybierając zawsze te najdoskonalsze z możliwych. OSZCZĘDZANIE MUCHO PRZESTRZENI DYSKOWEJ Znasz te wszystkie programy Apple, takie jak iCal, Mail, TextEdit i całą resztę. Korzystasz zapewne z ich polskich lub angielskich wersji języko- wych, ale każdy z programów jest wyposażony w mnóstwo dodatkowych, zainstalowanych standardowo wersji. Bywa to bardzo wygodne, lecz jeśli na co dzień posługujesz się tylko rodzimym językiem, wszystkie pozostałe wersje językowe niepotrzebnie zajmują jedynie cenne miejsce na dysku. I to dużo miejsca. Na szczęście pozbycie się tych dodatkowych języków jest dość proste. Wystarczy, abyś przeszedł do teczki Applications (Programy), kliknął znaczek wybranego programu, a następnie wybrał kombinację klawiszy Command+I w celu wywołania okna dialogowego Info (Informacje). W dolnej części okna znajdziesz etykietę Languages (Języki); kliknij widoczny obok niej symbol strzałki skierowanej w prawo, aby wyświetlić listę wszystkich wersji językowych zainstalowanych dla programu. Kliknij dowolną należącą do niej pozycję i naciśnij kombinację klawiszy Command+A w celu zaznaczenia wszystkich języków, a następnie, nie zwalniając klawisza Command, kliknij pozycje wesji językowych, których nie zamierzasz się pozbywać. W szczególności kiepskim pomysłem może być podjęcie próby usunięcia aktualnie wykorzystywanego języka, dlatego system może Ci na to nie pozwolić. Na załączonym rysunku możesz zauważyć na przykład, że pozycja języka angielskiego jest wyszarzona i nie ma żadnej możliwości pozbycia się jej z systemu. W tym momencie wystarczy już właściwie tylko wybrać przycisk Remove... (Usuń...), aby usunąć zaznaczone nadmiarowe wersje, a dokładniej — przenieść je do Kosza. Jeżeli interesują Cię praktyczne informacje o poczynionych w ten sposób oszczędnościach, z pewnością zdziwisz się, że za jednym zamachem udało mi się pozbyć z twardego dysku ponad 4000 plików, które nie były mi zupełnie do niczego potrzebne. Całkiem nieźle, jak na 15 sekund roboty. Uwaga! Przed przeniesieniem plików do Kosza na ekranie zostanie wyświetlona dość przerażająca informacja oraz pytanie, czy na pewno chcesz kontynuować operację, więc nie daj się przestraszyć i po prostu z pełnym przekonaniem kliknij przycisk Dalej. ROZDZIAŁ 5. • Rozwiązania przyspieszające korzystanie z sytemu Mac OS X 129 SZYBKIE ZAPISYWANIE PLIKÓW NA BIURKU Gdy chcesz zapisać plik na Biurku, korzystając z okna dialogowego Save (Zachowaj), naciśnij kombinację klawiszy Command+D, a w części okna określającej lokalizację natychmiast pojawi się Twoje Biurko. Wszystko, co musisz w tym momencie zrobić, to określić nazwę pliku i kliknąć przycisk Save (Zachowaj). Alternatywą dla tego rozwiązania może być zapisywanie plików w teczce Documents (Dokumenty), czego zresztą oczekuje od Ciebie system operacyjny. Aby do niego przejść, naciśnij kombinację klawiszy Command+Shift+H w celu otwarcia swojej teczki domowej (czyli własnej teczki Twojego użytkownika), a następnie kliknij widoczną tam teczkę Documents (Dokumenty). OSZCZĘDZANIE CZASU PRZY KORZYSTANIU Z OKNA ZAPISYWANIA PLIKU, CZĘŚĆ 1. Oto naprawdę ciekawe rozwiązanie, które pozwala na znaczne oszczędności czasu przy zapisywaniu plików w systemie Mac OS X. Na tyle ciekawe, że świetnie nadaje się do pokazywania na imprezach; cóż, w każdym razie na imprezach, na które przychodzi wielu Macowych świrów. Gdy przystępujesz do zapisania dokumentu i w jednym z otwartych okien Findera lub na Biurku widzisz teczkę, w której zamierzasz umieścić plik, za pomocą niewielkiego błękitnego przycisku oznaczonego symbolem strzałki skierowanej w dół i widocznego tuż obok pola Save As (Zachowaj jako) rozszerz okno dialogowe zapisywania w taki sposób, aby otrzymać widok kolumn. W tym momencie możesz już swobodnie przeciągnąć z Biurka lub z dowolnego okna Findera teczkę, w której chcesz umieścić dokument, i upuścić ją w obszarze należącym do jednej z kolumn okna dialogowego zapisywania plików. Jest to jedno z tych rozwiązań, które musisz kiedyś spróbować zastosować samodzielnie, lecz gdy już to zrobisz, naprawdę uzależnisz się od niego i nie będziesz w stanie przestać go używać. 130 ROZDZIAŁ 5. • Rozwiązania przyspieszające korzystanie z sytemu Mac OS X PRZYSPIESZANIE NAWIGOWANIA W OKNIE ZAPISYWANIA PLIKU, CZĘŚĆ 2. Czy chcesz za pomocą klawiatury przyspieszyć korzystanie z okna dialogowego zapisywania pliku? Jest tylko jedna rzecz, którą musisz najpierw zrobić, a mianowicie nacisnąć klawisz Tab. Pozwala to na usunięcie zaznaczenia pola Save As (Zachowaj jako) określającego nazwę pliku i przeniesienie ogniska wprowadzania do paska bocznego (zwróć uwagę, że błękitny prostokąt oznaczający wybór elementu kontrolnego znajduje się teraz właśnie w tym miejscu). Po zaznaczeniu paska bocznego możesz skorzystać z klawiszy strzałek skierowanych w górę i w dół do poruszania się po pasku. Naciśnij ponownie klawisz Tab, aby uaktywnić pole wyszukiwania. Jeszcze raz naciśnij klawisz Tab, a zaznaczone zostanie pole wyboru teczki pracujące w trybie kolumn lub listy; również tutaj możesz użyć klawiszy strzałek w celu szybkiego przemieszczenia się w odpowiednie miejsce. Gdy to już zrobisz, ponownie naciśnij klawisz Tab, aby zaznaczyć pole Save As (Zachowaj jako) w celu wprowadzenia nazwy zapisywanego pliku. Następnie naciśnij klawisz Return, aby ostatecznie doprowadzić do zapisania pliku na dysku. Uwaga! Jeśli w oknie dialogowym zapisywania nie widzisz paska bocznego lub pola wyboru teczki, aby rozszerzyć okno, kliknij niewielki błękitny przycisk oznaczony symbolem strzałki skierowanej w dół, widoczny tuż obok pola Save As (Zachowaj jako). ROZDZIAŁ 5. • Rozwiązania przyspieszające korzystanie z sytemu Mac OS X 131 DRUKOWANIE Z POZIOMU BIURKA? A MOŻE DRUKOWANIE Z POZIOMU PASKA BOCZNEGO? W inym miejscu w tej książce znajdziesz dokładny opis sposobu tworzenia w systemie Tiger drukarki znajdującej się na Biurku. Pokrótce przypomnę Ci, jak to zrobić. Przejdź do teczki Applications (Programy), a następnie do teczki Utilities (Narzędzia) i uruchom znajdujący tam program Printer Setup Utility (Narzędzie ustawień drukowania). Naciśnij kombinację klawiszy Command+L, aby wyświetlić okno dialogowe Printer List (Lista drukarek), wybierz w nim interesujące Cię urządzenie, a następnie skorzystaj ze skrótu klawiaturowego Command+Shift+D w celu utworzenia swojej „drukarki biurkowej”. Możesz jednak dzięki niej jeszcze bardziej uprościć sobie życie. W tym celu kliknij widoczny na Biurku znaczek drukarki i wybierz kombinację klawiszy Command+T, co spowoduje dodanie skrótu do drukarki do paska bocznego. Po wykonaniu tej operacji będziesz mógł przeciągać pliki z używanego właśnie okna Findera i upuszczać je bezpośrednio nad znaczkiem drukarki widocznym w obszarze paska bocznego. Aż chce się podskoczyć z radości. CHCESZ SKORZYSTAĆ Z PIERWSZEJ DOSTĘPNEJ DRUKARKI? Gdy musisz naprawdę szybko wydrukować jakieś ważne dokumenty, lecz wiesz, że drukarki pracujące w Twojej sieci są zwykle zajęte, możesz zebrać je razem, tworząc pulę, dzięki czemu wysłany do nich plik zostanie automatycznie wydrukowany za pomocą pierwszego dostępnego urządzenia. W tym celu przejdź do teczki Applications (Programy), a następnie do teczki Utilities (Narzędzia) i uruchom znajdujący tam program Printer Setup Utility (Narzędzie ustawień drukowania). Przytrzymując klawisz Command, zaznacz za pomocą myszy wszystkie drukarki, które chcesz dodać do zbioru, a następnie, korzystając z menu Printers (Drukarki), wybierz polecenie Pool printers... (Zbierz drukarki...). Na ekranie pojawi się okno dialogowe, za pomocą którego możesz nadać tworzonemu zbiorowi nazwę — standardową nazwą jest Printer Pool (Pula drukarek) — i w którym wyświetlana jest lista urządzeń wchodzących w skład zestawu. Za pomocą myszy możesz swobodnie przeciągać poszczególne drukarki w celu zmiany ich kolejności na liście. Gdy klikniesz przycisk Create (Utwórz), do listy widocznej w oknie dialogowym Printer List (Lista drukarek) zostanie dodana nowa pozycja o nazwie Printer Pool (Pula drukarek). Wybierz ją jako swoją standardową drukarkę, a następnym razem, gdy wybierzesz polecenie Print... (Drukuj...), system operacyjny Mac OS X zacznie się rozglądać za pierwszą dostępną drukarką. 132 ROZDZIAŁ 5. • Rozwiązania przyspieszające korzystanie z sytemu Mac OS X UKRYTE MOŻLIWOŚCI KALKULATORA Zwyczajny stary kalkulator, w który wyposażony jest system Mac OS X, jest czymś więcej, niż może Ci się początkowo wydawać. W rzeczywistości składa się on bowiem z dwóch widgetów Dashboarda połączonych w jedną całość. Umożliwia on nie tylko wykonywanie zwykłych i naukowych obliczeń, co już samo w sobie przerasta możliwości widgeta Calculator, lecz również pozwala na przeprowadzanie tych samych konwersji, które obsługuje widget Unit Converter (Konwerter jednostek), w tym także przeliczanie walut przy użyciu aktualizowanych na bieżąco kursów, pobranych z internetu. Aby wprawić tę zabawkę w ruch, po prostu przejdź do teczki Applications (Programy) i otwórz narzędzie Calculator, wpisz jakąś liczbę, a następnie wybierz rodzaj konwersji, korzystając z menu Convert. Na ekranie zostanie wyświetlone okno dialogowe, za pomocą którego będziesz mógł określić przeliczane jednostki. Gdy to zrobisz i klikniesz widoczny w oknie przycisk OK, w polu obliczeniowym kalkulatora natychmiast pojawi się odpowiedni wynik. Jak się więc teraz czujesz, nazywając narzędzie Calculator „zwyczajnym” i „starym”? O, czekaj, przecież to ja je tak nazwałem. Przepraszam. ROZWIĄZANIE PRZYSPIESZAJĄCE WYSZUKIWANIE: ZNAJDŹ, CZEGO SZUKASZ, I SZYBKO ZAMKNIJ OKNO WYNIKÓW Gdy w celu odnalezienia i otwarcia pliku, zamiast z okna dialogowego Spotlight, korzystasz z wbudowanej w system Mac OS X funkcji wyszukiwania danych Find (Znajdź), wywoływanej za pomocą skrótu klawiaturowego Command+F, masz możliwość zaoszczędzenia czasu dzięki włączeniu funkcji automatycznego zamykania okna wyników natychmiast po otwarciu przez Ciebie dokumentu. W tym celu musisz jedynie przytrzymać klawisz Option podczas otwierania wybranego pliku za pomocą dwukrotnego kliknięcia myszą, a okno z rezultatami wyszukiwania zostanie od razu zamknięte, oszczędzając czas potrzebny na ręczne wyłączenie go później. ROZDZIAŁ 5. • Rozwiązania przyspieszające korzystanie z sytemu Mac OS X 133 OTWIERANIE ELEMENTÓW PASKA BOCZNEGO W ICH WŁASNYCH OKNACH Mój kumpel, Terry White, sprzedał mi to doskonałe rozwiązanie. Wiesz oczywiście, że kliknięcie znaczka widocznego na pasku bocznym powoduje otwarcie wskazywanej teczki w bieżącym oknie Findera. Z pewnością nie masz jeszcze jednak świadomości, że jeśli przytrzymasz przy tym klawisz Command, zostawisz aktualnie używane okno w spokoju, a wskazywany element otworzy się w osobnym oknie Findera. To jeszcze nie wszystko. Gdy klikniesz znaczek znajdujący się na pasku bocznym, przytrzymując klawisz Option, wskazywana teczka zostanie otwarta w nowym oknie, zaś stare zostanie automatycznie zamknięte. To bardzo przydatne informacje. SZYBKIE PRZESKAKIWANIE DO POLA WYSZUKIWANIA Chcesz poznać najszybszy sposób przejścia do pola wyszukiwania znajdującego się na pasku narzędzi okna programu Finder? Wystarczy, abyś nacisnął kombinację klawiszy Command+Option+F, a natychmiast ujrzysz kursor wprowadzania tekstu migający w tym polu i czekający tylko na wprowadzenie Twojego warunku wyszukiwania. Szybka jazda, maleńki! 134 ROZDZIAŁ 5. • Rozwiązania przyspieszające korzystanie z sytemu Mac OS X ZMIANA PRZYPISANIA PROGRAMÓW DO OTWIERANYCH DOKUMENTÓW Gdy dwukrotnie klikniesz jakiś plik — załóżmy, że jest to plik graficzny w formacie PICT — standardowo zostanie on otwarty za pomocą programu Preview (Podgląd), prawda? Prawdopodobnie wiesz też, że okno dialogowe Info (Informacje) związane z wybranym plikiem umożliwia Ci przypisanie go do innego programu, istnieje jednak jeszcze prostsza metoda osiągnięcia tego celu. Przytrzymaj klawisz Control i kliknij plik PICT, z menu kontekstowego wybierz podmenu Open With (Otwórz w programie), a następnie wybierz program, za pomocą którego zamierzasz otworzyć plik (osobiście wybrałbym program Photoshop, ale to tylko moje zdanie na ten temat). Jeśli chcesz, aby dokument zawsze był otwierany za pomocą innego niż standardowy programu (na przykład za pomocą Photoshopa), przytrzymaj klawisz Option po wywołaniu menu kontekstowego, a zobaczysz, jak polecenie Open With (Otwórz w programie) zmienia się w komendę Always Open With (Zawsze otwórz w programie). Reszty już chyba nie muszę Ci tłumaczyć. ROZDZIAŁ 5. • Rozwiązania przyspieszające korzystanie z sytemu Mac OS X 135 SZYBKA ZMIANA TŁA BIURKA Jeśli często zdarza Ci się zmieniać wygląd Biurka, pokochasz to rozwiązanie od pierwszego zastosowania, ponieważ pozwoli Ci ono oszczędzić sporo czasu na wycieczkach po menu Apple (Jabłko). Przytrzymaj klawisz Control i kliknij dowolny punkt należący do Biurka i z wyświetlonego menu kontekstowego wybierz polecenie Change Desktop Background... (Zmień tło Biurka...), a na ekranie pojawi się okno dialogowe Desktop Screen Saver (Wygaszacz ekranu i biurko) należące do narzędzia ustawień systemowych. Korzystając z niego, możesz w prosty sposób wybrać tło swojego Biurka. ROZWIĄZANIE PRZYSPIESZAJĄCE KOŃCZENIE DZIAŁANIA PROGRAMU W systemie Mac OS X masz możliwość szybkiego zakończenia pracy programu nawet bez konieczności przechodzenia do niego. W tym celu przytrzymaj klawisz Command i naciśnij klawisz Tab tyle razy, aż w przypominającym nieco Dok oknie przełączania programów wyświetlonym na środku ekranu zostanie wybrany odpowiedni znaczek. Wówczas naciśnij klawisz Q, a program zostanie natychmiast zamknięty. No dobrze, trochę tu oszukuję. Tak naprawdę wybierasz kombinację klawiszy Command+Q, ponieważ przez cały czas przytrzymujesz przecież klawisz Command. 136 ROZDZIAŁ 5. • Rozwiązania przyspieszające korzystanie z sytemu Mac OS X PSEUDONIMY DOKUMENTÓW — SPOSÓB SZYBKI Chcesz szybko utworzyć pseudonim dokumentu lub teczki, z której właśnie korzystasz? Naciśnij kombinację klawiszy Command+Option, następnie kliknij niewielki znaczek widoczny po lewej stronie nazwy zbioru na pasku tytułu i przytrzymując przycisk myszy, przeciągnij ten znaczek na Biurko. (Tak na marginesie, ten malutki znaczek widoczny na pasku tytułu okna jest określany techniczną nazwą „znaczka zastępczego”, ale brzmi to tak jakoś strasznie... technicznie). ABY ZOBACZYĆ DANE EXIF, POTRZEBA CI TYLKO DWÓCH KLIKNIĘĆ MYSZĄ Gdy robisz zdjęcie za pomocą aparatu cyfrowego, dodaje on pewne informacje bezpośrednio do pliku przechowującego obraz. Wśród informacji tych znajdują się między innymi nazwa producenta sprzętu i model aparatu fotograficznego, numer przysłony, czas naświetlania i całe mnóstwo innych danych, noszących ogólną nazwę danych EXIF. Informacje te są zwykle przeglądane za pomocą programów takich jak Photoshop lub iPhoto, ale możesz je również zobaczyć bezpośrednio z poziomu okien Findera. W tym celu kliknij odpowiedni znaczek pliku i wybierz kombinację klawiszy Command+I, aby wyświetlić na ekranie okno dialogowe Info (Informacje). W oknie tym kliknij symbol strzałki skierowanej w prawo, widoczny obok etykiety More Info (Więcej informacji), a natychmiast rozwinie się fragment okna, w którym ujrzysz podstawowe dane EXIF związane z wybranym obrazem. ROZDZIAŁ 5. • Rozwiązania przyspieszające korzystanie z sytemu Mac OS X 137 UWOLNIJ WIĘCEJ MOCY SWOJEGO MACA! Czyż nie byłoby wspaniale, gdyby w Twojego Maca były wbudowane dodatkowe możliwości automatyzacji pracy, a wszystko, co musiałbyś zrobić, aby z nich skorzystać, polegało
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mac OS X Tiger. Skuteczne rozwiązania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: