Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00362 006862 18476254 na godz. na dobę w sumie
Macromedia Fireworks MX 2004. Oficjalny podręcznik - książka
Macromedia Fireworks MX 2004. Oficjalny podręcznik - książka
Autor: Liczba stron: 272
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-535-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> fireworks
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Macromedia Fireworks MX 2004 to aplikacja służąca do przygotowywania grafiki do publikacji multimedialnych i witryn WWW. Łączy w sobie możliwości programu do edycji grafiki wektorowej i bitmapowej, umożliwia tworzenie przycisków, menu rozwijanych oraz animowanych GIF-ów. Rozbudowane funkcje eksportu pozwalają na zapis grafiki w wielu formatach oraz wygenerowanie kodu HTML i JavaScript niezbędnego do umieszczenia grafiki na stronie WWW. Fireworks doskonale integruje się z innym produktem firmy Macromedia -- Dreamweaverem.

'Macromedia Fireworks MX 2004. Oficjalny podręcznik' to kompletny zbiór informacji o tym programie, przygotowany przy współpracy z pracownikami działu pomocy technicznej firmy Macromedia i dokładnie przez nich sprawdzony. Wykonując ćwiczenia zawarte w 11 lekcjach, poznasz wszystkie funkcje Fireworks wykorzystywane przy tworzeniu grafiki dla stron WWW. Nauczysz się korzystać z narzędzi, filtrów i funkcji eksportu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Macromedia Fireworks MX 2004. Oficjalny podrêcznik Autor: Patti Schulze T³umaczenie: Ma³gorzata Koziej ISBN: 83-7361-535-0 Tytu³ orygina³u: Macromedia Fireworks MX 2004: Training from the Source Format: B5, stron: 272 Macromedia Fireworks MX 2004 to aplikacja s³u¿¹ca do przygotowywania grafiki do publikacji multimedialnych i witryn WWW. £¹czy w sobie mo¿liwoġci programu do edycji grafiki wektorowej i bitmapowej, umo¿liwia tworzenie przycisków, menu rozwijanych oraz animowanych GIF-ów. Rozbudowane funkcje eksportu pozwalaj¹ na zapis grafiki w wielu formatach oraz wygenerowanie kodu HTML i JavaScript niezbêdnego do umieszczenia grafiki na stronie WWW. Fireworks doskonale integruje siê z innym produktem firmy Macromedia — Dreamweaverem. „Macromedia Fireworks MX 2004. Oficjalny podrêcznik” to kompletny zbiór informacji o tym programie, przygotowany przy wspó³pracy z pracownikami dzia³u pomocy technicznej firmy Macromedia i dok³adnie przez nich sprawdzony. Wykonuj¹c æwiczenia zawarte w 11 lekcjach, poznasz wszystkie funkcje Fireworks wykorzystywane przy tworzeniu grafiki dla stron WWW. Nauczysz siê korzystaæ z narzêdzi, filtrów i funkcji eksportu. • Edycja grafiki bitmapowej • Praca z narzêdziami wektorowymi • Korzystanie z warstw i efektów • Umieszczanie tekstu w dokumencie • Tworzenie elementów interaktywnych • Optymalizacja i eksport grafiki • Tworzenie animowanych GIF- ów • Maski • Integracja Fireworks MX z Dreamweaverem MX Spis treści Wstęp...................................................k...................................................k.................... ...................................................k........................... 9 Lekcja 1. Edycja grafiki bitmapowej ...................................................k................................................................................... 13 Przegląd narzędzi panelu Tools programu Fireworks MX 2004 ...................................................n...................... 15 Strona startowa ...................................................n...................................................n.......... ........................................... 16 Grupy paneli swobodnych i dokowanych ...................................................n........................................................... 16 Panel Properties ...................................................n...................................................n......... ........................................... 18 Edycja obiektów bitmapowych ...................................................n............................................................................. 18 Zmiana powiększenia widoku...................................................n............................................................................... 19 Zmiana koloru obszaru roboczego...................................................n.......................................................................20 Użycie narzędzia Crop ...................................................n...................................................n.... .................................... 21 Użycie panelu Info...................................................n...................................................n....... ........................................22 Użycie narzędzia Magic Wand...................................................n.............................................................................. 23 Zapisywanie zaznaczenia ...................................................n...................................................n.. .................................. 26 Dostosowywanie poziomów...................................................n...................................................n.. ............................. 26 Podgląd ustawień korekcji gamma ...................................................n.......................................................................28 Użycie narzędzi Lasso i Polygon Lasso ...................................................n................................................................29 Dodawanie i odejmowanie zaznaczeń...................................................n.................................................................. 30 Tworzenie nowego dokumentu...................................................n............................................................................. 31 Skalowanie obrazu ...................................................n...................................................n........ ....................................... 33 Zmiana rozmiarów obrazu ...................................................n...................................................n.. ............................... 35 Kopiowanie zaznaczenia...................................................n...................................................n... .................................. 37 Użycie narzędzia Rubber Stamp ...................................................n........................................................................... 38 Użycie narzędzia Smudge ...................................................n...................................................n.. .................................40 Użycie narzędzia Eraser...................................................n...................................................n.. ..................................... 41 Użycie narzędzia Red Eye Removal...................................................n...................................................................... 41 Użycie narzędzi Marquee...................................................n...................................................n.. .................................. 43 Przesuwanie zaznaczenia...................................................n...................................................n.. ...................................44 Dodatkowe opcje zaznaczania...........................n...................................................n...................... .............................. 46 Lekcja 2. Używanie narzędzi wektorowych...................................................k..................................................................... 49 Wyświetlanie miarek i prowadnic...................................................n......................................................................... 50 Użycie narzędzia Ellipse...................................................n...................................................n. ..................................... 53 Użycie narzędzia Rectangle ...................................................n................................................................................... 55 Użycie narzędzia Polygon...................................................n...................................................n. .................................. 55 Użycie narzędzia Scale...................................................n...................................................n... ...................................... 57 Kopiowanie...................................................n...................................................n............... ............................................ 58 Obracanie obiektu ...................................................n...................................................n........ ....................................... 59 Korzystanie z panelu History...................................................n................................................................................ 60 Maskowanie obiektów poleceniem Paste Inside ...................................................n................................................. 63 Dodawanie efektów aktywnych...................................................n............................................................................. 64 Stosowanie filtrów jako efektów aktywnych...................................................n........................................................ 66 Użycie polecenia Save As Style ...................................................n.............................................................................. 67 Grupowanie obiektów ...................................................n...................................................n...... ................................... 68 Importowanie grafiki...................................................n...................................................n..... ...................................... 69 Przycinanie obszaru roboczego...................................................n............................................................................. 71 Lekcja 3. Praca z warstwami...................................................k....................................................................................................k 73 Użycie panelu Layers ...................................................n...................................................n..... ......................................74 Dodawanie i nazywanie warstw...................................................n............................................................................. 76 Ustawianie rozmiaru i położenia obiektu ...................................................n...........................................................79 Zmiana nazwy warstwy...................................................n...................................................n..... ...................................80 Blokowanie warstwy...................................................n...................................................n....... ......................................80 Wyświetlanie i ukrywanie warstwy...................................................n........................................................................ 81 Wybieranie kolorów....................................n...................................................n...................... ......................................82 Rysowanie zaokrąglonych prostokątów ...................................................n.............................................................. 83 Użycie autokształtów...................................................n...................................................n..... ...................................... 85 Dodawanie tekstury i cienia...................................................n...................................................................................87 Zmiana kolejności obiektów na warstwie ...................................................n............................................................88 Użycie trybu edycji pojedynczej warstwy ...................................................n.............................................................90 Ustawianie kolorów domyślnych............................n...................................................n................... ........................... 91 Wyrównywanie położenia obiektów ...................................................n.................................................................... 93 Lekcja 4. Dodawanie tekstu ...................................................k.................................................................................................... 97 Dodawanie tekstu...................................................n...................................................n......... ........................................98 Wyrównywanie i tworzenie wcięć w tekście ...................................................n....................................................... 103 Sprawdzanie pisowni ...................................................n...................................................n...... ................................... 104 Importowanie tekstu...................................................n...................................................n...... .................................... 106 Użycie narzędzia Text Editor ...................................................n.............................................................................. 106 Użycia narzędzia Line...................................................n...................................................n.... .................................... 108 Użycie narzędzia Subselection ...................................................n............................................................................ 109 Użycie polecenia Paste Attributes...................................................n........................................................................110 6 MACROMEDIA FIREWORKS MX 2004 Oficjalny podręcznik Lekcja 5. Techniki zaawansowane ...................................................k.................................................................................... 113 Łączenie kształtów...................................................n...................................................n....... ........................................114 Powielanie obiektów za pomocą polecenia Repeat ...................................................n...........................................118 Tworzenie płyty CD...................................................n...................................................n....... .....................................121 Dodawanie wypełnienia gradientowego ...................................................n............................................................ 123 Zmiana przezroczystości...................................................n...................................................n.. ................................. 126 Dopasowanie tekstu do ścieżki...................................................n............................................................................ 128 Użycie poleceń Intersect i Crop ...................................................n.......................................................................... 130 Przekształcanie tekstu w ścieżki...................................................n............................................................................131 Stosowanie przekształceń...................................................n...................................................n. ................................. 132 Lekcja 6. Tworzenie przycisków ...................................................k......................................................................................... 135 Użycie narzędzia Button Editor...................................................n.......................................................................... 136 Dodawanie nowego przycisku...................................................n..............................................................................141 Zmienianie przycisków ...................................................n...................................................n.... ................................. 144 Dodawanie nazwy i łącza do przycisków ...................................................n........................................................... 144 Importowanie przycisków ...................................................n...................................................n.. .............................. 145 Zamienianie grafiki na przyciski ...................................................n........................................................................ 148 Lekcja 7. Tworzenie płatów i obszarów aktywnych ...................................................k................................................. 151 Tworzenie mapy obrazka ...................................................n...................................................n... ............................... 153 Praca z warstwą Web Layer...................................................n...................................................n................................ 156 Dzielenie obrazu na płaty ...................................................n...................................................n................................. 157 Dodawanie płatu ...................................................n...................................................n.......... ...................................... 158 Tworzenie rozłącznych obszarów aktywnych ...................................................n................................................... 160 Dodawanie klatek...................................................n...................................................n......... .......................................161 Dodawanie behawiorów...................................................n...................................................n..... ............................... 162 Podgląd pełnoekranowy...................................................n...................................................n.... ................................ 164 Dodawanie kolejnych płatów ...................................................n.............................................................................. 165 Lekcja 8. Optymalizacja i eksportowanie ...................................................k..................................................................... 167 Używanie narzędzia Export Wizard ...................................................n................................................................... 168 Wybieranie formatu obrazu ...................................................n...................................................n............................. 172 Użycie przycisku podglądu 4-Up ...................................................n........................................................................ 174 Użycie wzorców ustawień optymalizacji...................................................n............................................................ 177 Eksportowanie obrazów JPEG ...................................................n............................................................................ 177 Wyświetlanie podglądu w przeglądarce..................n...................................................n...................... ...................... 180 Eksportowanie pliku jako HTML...................................................n........................................................................181 Użycie przycisku Quick Export ..............................n...................................................n................. ........................... 185 SPIS TREŚCI 7 Lekcja 9. Tworzenie animacji GIF ...................................................k..................................................................................... 187 Tworzenie animacji...................................................n...................................................n....... ..................................... 188 Użycie techniki „skórki cebuli” ...................................................n...........................................................................191 Współużytkowanie warstwy...................................................n...................................................n. ............................. 193 Użycie symboli animacji ...................................................n...................................................n.. ................................. 194 Kontrolowanie odtwarzania...................................................n...................................................n............................. 197 Eksportowanie animacji GIF...................................................n............................................................................... 199 Użycie polecenia Export Preview dla animacji ...................................................n.................................................200 Używanie animacji automatycznej ...................................................n.....................................................................203 Animacja automatyczna efektów...................................................n........................................................................204 Lekcja 10. Maskowanie i menu rozwijane ...................................................k.................................................................... 207 Tworzenie szablonu ...................................................n...................................................n....... ....................................209 Maskowanie obrazu ...................................................n...................................................n........ ................................... 210 Maskowanie za pomocą panelu Layers ...................................................n.............................................................. 214 Użycie tekstu jako maski ...................................................n...................................................n. .................................. 215 Tworzenie płatu tekstu ...................................................n...................................................n... ................................... 216 Dodawanie menu ...................................................n...................................................n........... .................................... 219 Edycja menu...................................................n...................................................n.............. ..........................................223 Lekcja 11. Integracja z programem Dreamweaver MX ...................................................k........................................... 227 Programy Fireworks MX 2004 i Dreamweaver MX 2004 ...................................................n................................229 Eksportowanie stron do programu Dreamweaver ...................................................n...........................................230 Tworzenie lokalnej witryny w programie Dreamweaver ...................................................n.................................232 Wyświetlanie stron w programie Dreamweaver...................................................n................................................237 Ustawianie preferencji programu Dreamweaver MX 2004 ...................................................n.............................238 Wyświetlanie strony w przeglądarce ...................................................n...................................................................240 Dodawanie łączy...................................................n...................................................n.......... ....................................... 241 Optymalizacja w programie Fireworks ...................................................n..............................................................243 Edycja w programie Fireworks z poziomu programu Dreamweaver...................................................n.............244 Tworzenie szablonów w programie Dreamweaver ...................................................n...........................................246 Tworzenie strony na podstawie szablonu ...................................................n..........................................................248 Dodawanie tekstu w programie Dreamweaver...................................................n..................................................249 Modyfikowanie szablonu ...................................................n...................................................n... ..............................252 Przypisywanie szablonu do strony...................................................n......................................................................254 Przemieszczanie plików w panelu Files...................................................n.............................................................. 255 Edycja menu utworzonego w Fireworks ...................................................n............................................................ 256 Skorowidz ...................................................k...................................................k............... ...................................................k............... 259 8 MACROMEDIA FIREWORKS MX 2004 Oficjalny podręcznik 3 Praca z warstwami Warstwy są narzędziem, które pomaga ci zarządzać i organizować obiekty na stronie. Warstwy to przezroczyste płaszczyzny, na których możesz tworzyć i przechowywać obiekty. Za ich pomocą kontrolujesz kolejność obiektów ułożonych jeden na drugim, przemieszczając je w górę i w dół. Możesz także zablokować i ukryć warstwy, aby łatwiej nbyło tworzyć skomplikowane obiekty. Podczas tej lekcji utworzysz stronę internetową i użyjesz warstw do kontrolowania położenia obiektów na stronie. Czego się nauczysz Po tej lekcji będziesz potrafił: (cid:1) używać panelu Layers; (cid:1) dodawać i nazywać warstwy; (cid:1) używać panelu Properties do dokładnego pozycjonowania i zmiany rozmiarów obniektów; (cid:1) zmieniać nazwę i blokować warstwę; (cid:1) wyświetlać i ukrywać warstwę; (cid:1) używać narzędzia Rounded Rectangle Auto Shape (autokształt zaokrąglony prostokąt); (cid:1) dodawać teksturę i cień; (cid:1) zmieniać kolejność warstw; (cid:1) używać trybu edycji pojedynczej warstwy; (cid:1) używać domyślnych kolorów konturu i wypełnienia; (cid:1) wyrównywać obiekty. Czas wykonania Lekcja zajmie około godziny. Materiały do lekcji Pliki multimedialne: Lekcja03Mediaasic_colors.png Pliki startowe: Lekcja03Startstart.png Gotowy projekt: Lekcja03Completedhome_page.png Użycie panelu Layers Wyobraź sobie warstwę jako przezroczystą płaszczyznę, na której tworzysz i umieszczasz obiekty. Warstwy umożliwiają ci podzielenie materiału graficznego przy budowaniu skomplikowanych lub złożonych obrazów. Poszczególne części obrazu mogą być przechowywane na różnych warstwach i w razie potrzeby wyświetlane i ukrywane. Pomoże ci to wydzielić część, nad którą pracujesz. War- stwy mogą zawierać obiekty wektorowe, bitmapowe lubn ich kombinację. Panel Layers w programie Fireworks jest podobny do paneli warstwn w innych programach graficznych takich jak Macromedia FreeHand lub Adobe Photoshop, zawinera jednak dodatkowe informacje. 74 MACROMEDIA FIREWORKS MX 2004 Oficjalny podręcznik Na każdej z warstw możesz umieścić jeden lub wiele obiektów. Jeśli umieścisz wiele obiektów na tej samej warstwie, każdy z nich zostanie ułożony na stosie jako osobny obiekt. Nowe obiekty są umieszczane początkowo na wierzchu. Miniaturka przedstawiająca obiekt wyświetlana jest po lewej stronie nazwy obiektu na panelu Layers. Kolejność obiektów w stosie możesz zmienić, używając poleceń Modify/Arrange/Bring to Front (modyfikacja/rozmieszczanie/przesuń na wierzch), Modi- fy/Arrange/ Bring Forward (modyfikacja/rozmieszczanie/przesuń do przodu), Modify/Arrange/Send to Back (modyfikacja/rozmieszczanie/przesuń pod spód), Modify/Arrange/Send Backward (modyfika- cja/rozmieszczanie/przesuń do tyłu). Możesz też użyć panelu Layers, aby przeciągnąć obiekt w nowe położenie w stosie, lub przenieść obiekt na nową warnstwę. Warstwy pozwalają ci organizować rysunki na różnych poziomach, które można edytować jak po- jedyncze elementy i ukryć w razie potrzeby. Następne ćwiczenie pokazuje, jak używać panelu Layers, aby dodać nowe warstwy, przesuwać obiekty między wanrstwami, ukrywać i blokować warstwy. 1. Zacznij od utworzenia nowego dokumentu. Ustaw szerokośćn na 800, wysokość na 600 pikseli i biały kolor tła. Dokument ten będzie stroną startową witryny internetnowej tworzonej podczas tych lekcji. W początkowych dniach Internetu większość użytkownikówn posiadała monitory 13 calowe. Teraz ceny monitorów znacznie spadły i teraz przewanżają monitory 17 calowe. Dziś prawie wszyscy projektanci witryn internetowych tworzą strnony dla większego rozmiaru 17 cali: 800×600 pikseli. Tworząc strony internetowe, musisz określinć najmniejszy rozmiar ekranu użytkowników i odpowiednio je zaprojektować. Faktycznie widoczny obszar monitora o rozdzielczości 800×600 wynosi 760×420 co jest spowo- dowane obecnością elementów przeglądarki, takich jak panel statusu i paski przewijania. Jeśli chcesz, by cała strona była widoczna na mniejszych monittorach, dostosuj rozmiar strony. 2. Zapisz dokument jako home_page.png w katalogu Projects. Nazwa, jaką nadasz dokumentowi w programie Fireworks, njest używana dla eksportowanej strony HTML. Wybierając nazwę musisz o tym pamiętać i pnrzestrzegać podstawowych zasad: (cid:1) Używaj małych liter w nazwach plików. Niektóre serwerny internetowe rozróżniają wielkość liter, inne wymagają użycia tylko małych. (cid:1) W nazwach plików nie używaj spacji. Zastąp je znakami npodkreślenia lub myślnikami. Na przykład, użyj nazwy home_page.htm zamiast home page.htm. (cid:1) Używaj liter i cyfr, a nie znaków specjalnych, takich njak , * lub /. 3. Wybierz polecenie Window/Layers (okno/warstwy). Jeśli panel Layers był zamknięty, zostanie otwarty. Znacznik wyboru obnok nazwy panelu w liście menu wskazuje, że panel jest otwarty. Jeżeli znobaczysz panel w grupie paneli z prawej strony ekranu, możesz również kliknąć strzałkę rozwnijania, aby otworzyć go lub zamknąć. LEKCJA 3. Praca z warstwami 75 4. Przesuń wskaźnik na pasek tytułowego panelu, który znajdnuje się bezpośrednio pod panelem Layers. Kiedy wskaźnik znajdzie się nad paskiem tytułowym panenlu pod otwartym panelem, zmieni się w strzałkę wskazującą w górę i w dół (Windows) lubn strzałkę skierowaną w dół (Mac OS). Następnie przeciągnij wskaźnik w dół, by zwiększyć lubn zmniejszyć wysokość panelu znajdującego się powyżej. Kiedy zaczniesz dodawać warsntwy, będziesz chciał zwiększyć rozmiar panelu Layers. Możesz zwiększyć lub zmniejszyć panel tylko jeśli otwarte stą dwa panele. Dodawanie i nazywanie warstw Kiedy tworzysz nowy dokument, tworzone są domyślnie dwie warstwy: Layer 1 i Web Layer. Na war- stwie Web Layer są przechowywane płaty i obszary aktywne. Opisane są one w jednej z następnych lekcji. 76 MACROMEDIA FIREWORKS MX 2004 Oficjalny podręcznik Wszystkie obiekty i obrazy zostaną początkowo umieszczone na warstwie Layer 1. Jeśli nie utworzysz dodatkowej warstwy, wszystkie obiekty w dokumencie pozostaną na warstwie Layer 1. W przypadku pojedynczych rysunków, takich jak logo utworzone w lekcji 2, wszystkie elementy mogą zostać na tej samej warstwie. Natomiast w przypadku obrazów złożonych, użycie kilku warstw pomaga w organizacji i zarzą- dzaniu różnymi elementami, które utworzysz. Możesz zablokować każdą warstwę, co pozwala pra- cować z jedną stroną bez przypadkowego przemieszczania lub usuwania obiektów, albo ukryć war- stwę, aby nie przeszkadzała w tworzeniu kolejnej częścni strony. 1. Rozwiń menu Options usytuowane w prawej górnej części paska tytułowego pannelu Layers. Następnie wybierz polecenie New Layer (nowa warstwa) z menu panelu. Menu Options panelu Layers zawiera kilka poleceń służących do modyfikowania lub kontrolowania warstw. Wszystkie panele (nie tylko pnanel Layers) wyświetlają ikonę menu Options, gdy panel jest otwarty. 2. Wpisz Logo w oknie dialogowym New Layer i kliknij przycisk OK. Nad warstwą Layer 1 pojawi się nowa warstwa nazwana Logo. LEKCJA 3. Praca z warstwami 77 Nowa warstwa zostanie zaznaczona. Jeśli spojrzysz na pnanel Layers, zobaczysz ikonę ołówka, która wskazuje aktywną warstwę. Wszystko, co dodasz ndo dokumentu, będzie umieszczone na tej warstwie. Możesz również kliknąć ikonę New Layer w dolnej części panelu Layers. Utworzona zostanie nowa warstwa o domyślnej nazwie Layer n, w której n oznacza numer kolejnej dostępnej warstwy. Gdy dodasz warstwę tym sposobem, nie pojawi się okno dialogowe do wpisywania jej nazwy. W jednym z kolejnych podrozdziałów tej lekcji — Zmiana nazwy warstwy — nauczysz się zmieniać domyślne nazwy warstw. 3. Wybierz polecenie File/Import (plik/importuj), znajdź plik sweet_creations_logo.png, który utworzyłeś w lekcji 2, a następnie kliknij przycnisk OK. Jeśli nie możesz znaleźć tego pliku, użyj pliku z katalongu Lekcja02Completed. 4. Kliknij, gdy zobaczysz wskaźnik wstawiania w kształcine strzałki w prawo. Logo zostanie umieszczone w miejscu kliknięcia. Chceszn, aby znalazło się ono w lewej górnej części strony. Logo jest usytuowane na warstwie Logo. 78 MACROMEDIA FIREWORKS MX 2004 Oficjalny podręcznik 5. Kliknij warstwę Layer 1 z panelu Layers, aby ją zaznaczyć. Warstwa Layer 1 jest warstwą domyślną. Ponieważ znajduje się ona pod wnarstwą Logo, wszystko, co umieścisz na tej warstwie, będzie pod obnrazem logo. 6. Wybierz narzędzie Rectangle z panelu Tools i narysuj prostokąt w górnej części strony. Prostokąt powinien być tak szeroki jak strona. Zauważ, że prostokąt znajduje się pod logo. Nie przejmuj nsię kolorem prostokąta; zmienisz go później. Ustawianie rozmiaru i położenia obiektu Często będziesz chciał ustawiać i odczytywać rozmiar narysowanego obiektu. W tym ćwiczeniu na stronie masz prostokąt. Chcesz go umieścić na górze obrazka i nadać mu dokładnie szerokość strony — w tym przypadku 800 pikseli. Mając zaznaczony prostokąt, spójrz na panel Properties. Lewa część tego panelu wyświetla informa- cje o rozmiarze i położeniu prostokąta na stronie. 1. W panelu Properties wpisz wartość 800 dla szerokości i 118 dla wysokości pronstokąta. Wysokość prostokąta powinna być większa od wysokości logo cukierka. W przeciwnym razie mu- sisz dostosować wysokość prostokąta. LEKCJA 3. Praca z warstwami 79 2. W panelu Properties wpisz 0 (zero) dla wartości X i Y prostokąta. Wciśnij klawisz nEnter (Windows) lub Return (Mac OS) lub kliknij poza panelem, aby ustawić wartości.n Czynność ta spowoduje umieszczenie prostokąta w lewej gnórnej części strony. Zmiana nazwy warstwy Warstwa prostokąta nosi nazwę Layer 1. Jeśli dodajesz więcej warstw do dokumentu, pomocne bę- dzie nadanie każdej warstwie nazwy opisowej. 1. Kliknij dwukrotnie nazwę warstwy w panelu. 2. W oknie dialogowym Layer Name (nazwa warstwy) wpisz Header, a następnie wciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (Mac OS). Możesz również kliknąć poza oknem Layer Name, aby przyporządkować nazwę warstwie. Blokowanie warstwy Blokowanie warstwy jest przydatne, gdy chcesz zobaczyć na niej wszystkie obiekty, ale chcesz uniknąć przypadkowego przemieszczania lub usuwania obiektów. Blokowanie warstwy zapobiega także dodawaniu na niej nowych obiektów. 1. Zaznacz logo. Kiedy zaznaczasz logo zauważ, że w panelu Layers zostaje zaznaczona warstwa Logo. 2. Zmień rozmiar logo i przesuń je, aby dopasowało się don wysokości prostokąta. Możesz użyć narzędzia Scale, które poznałeś w lekcji 2, lub narzędzia Pointer, aby przeciągnąć jeden z narożnych uchwytów w celu zmiany rozmiaru. Ponnieważ wszystkie elementy w obrazie logo są zgrupowane, ich rozmiary zostaną zmienione njednocześnie. 80 MACROMEDIA FIREWORKS MX 2004 Oficjalny podręcznik Jeśli użyjesz narzędzia Scale, wystarczy przeciągnąć jeden z narożnych uchwytów, aby zmienić rozmiar logo. Natomiast jeśli skorzystasz z narzędzia Pointer, musisz przytrzymać klawisz Shift podczas przeciągania narożnego uchwytu, aby proporcjontalnie zmienić rozmiar. 3. Kliknij kolumnę Lock (blokuj) — wyświetla ona rysunek ołówka — z lewej strony nwarstwy Logo, aby obiekty tej warstwy nie dały się przemieścić lnub usunąć. W kolumnie pojawi się ikona kłódki. Zaznaczona jest tneraz warstwa nad warstwą zablokowaną. Jeśli warstwa jest aktualnie zaznaczona, kolumna Lock wyświetla ikonę ołówka. Kiedy klikniesz ołówek, kolumna Lock wyświetli kłódkę. Puste miejsce w kolumnie Lock oznacza, że warstwa nie została zaznaczona. Aby odblokować warstwę, klinknij ikonę kłódki w panelu Layers. Przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i kliknij kolumnę Lock, aby zabloko- wać lub odblokować wszystkie warstwy jednocześnie. Wyświetlanie i ukrywanie warstwy Jeśli twój obraz jest złożony, wygodnie jest wyświetlić tylko te części rysunku, nad którymi aktual- nie pracujesz. W ten sposób nie przesuwasz ani nie usuwasz przypadkowo obiektów, które mogły- by zachodzić na obiekty przez ciebie zmieniane. 1. Zaznacz warstwę Header (nagłówek) i kliknij kolumnę Show/Hide (ikona z rysunkiem oka). Prostokąt zostanie ukryty. LEKCJA 3. Praca z warstwami 81 2. Kliknij ponownie kolumnę Show/Hide, aby wyświetlić obiekty na warstwie. Przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) podczas klikania ikony Show/Hide, aby wszystkie warstwy stały się widoczne. Wybieranie kolorów Na stronach internetowych możesz używać kolorów z ustalonej palety lub kolorów dowolnych. Jeśli chcesz ograniczyć barwy do kolorów linii produktu lub firmy, możesz utworzyć dokument zawierający tylko te kolory. 1. Otwórz plik basic_colors.png z katalogu Lekcja03Media. Dokument otworzy się na wierzchu już istniejącego obraznu. Składa się z zestawu pól o różnych barwach. 2. Wybierz polecenie Window/Tile Vertical (okno/rozmieść w pionie). Oba okna zostaną tak ułożone, aby mieściły się obok sniebie na monitorze. Można było zrobić to ręcznie, ale polecenie działa szybciej. Mogłeś również wybrać polecenie Tile Horizontal (okno/rozmieść w poziomie), aby zmienić rozmiar i przenieść jedno okno poniżej drugiego. Jeśli nchcesz przywrócić oryginalny rozmiar i położenie okien, wybierz polecenie Window/Cascade (okno/rozmieść kaskadowo). 3. Zaznacz prostokąt na swojej stronie startowej. Chcesz zmienić kolor wypełnienia prostokąta na czernwony (kolor numer 11) w pliku basic_colors.png. Jeżeli nie widzisz prostokąta, kliknij kolumnę Show w panetlu Layers. 4. Kliknij pole koloru wypełnienia w panelu Properties i przesuń kroplomierz nad kolor czerwony w pliku basic_colors.png. Kliknij, aby wybrać ten kolor. Wypełnienie prostokąta przyjmie barwę czerwoną. 82 MACROMEDIA FIREWORKS MX 2004 Oficjalny podręcznik Mogłeś również użyć pola koloru wypełnienia w panelu Tools, aby zmienić kolor. Pola kolorów znajdują się w kilku miejscach: na panelu Properties, ptanelu Tools i panelu Colors. 5. Odblokuj warstwę Logo. Kliknij ikonę kłódki na warstwie Logo, aby ją odblokować. 6. Zaznacz logo i wybierz polecenie Modify/Ungroup (modyfikacja/rozgrupuj). Kliknij poza logo, żeby usunąć zaznaczenie, a następnie zaznacz tekst Sweet Creations. Zmień kolor tekstu na biały. Zostaw warstwę Logo odblokowaną. W systemie Windows, gdy okno dokument jest zmaksymalizowane, możesz przełączać się miedzy wieloma dokumentami, używając zakładek dokumentów widocznych w górnej części okna. Ułożenie okien sąsiadująco oddziela pliki, usuwając zakładki dokumentów. Powiększ jeden z dokumentów, aby połączyć dokumenty i przywrócić ich zakładki. Rysowanie zaokrąglonych prostokątów W panelu Properties możesz zmienić stopień zaokrąglenia rogów prostokąta. W tym ćwiczeniu bę- dziesz dodawał kolejne elementy do logo: patyk do cukierka (jak patyk do lodów). Patyk to nic in- nego jak prostokąt z zaokrąglonymi rogami. LEKCJA 3. Praca z warstwami 83 1. Z pliku basic_colors.png wybierz drugie pole znajdujące się z lewej strony. Użyj narzędzia Pointer, aby wybrać pole. Jest ono opatrzone numerem 2. Kiedyn je wybierzesz, pola koloru wypełnienia w panelu Tools i panelu Properties zmienią się, aby odzwierciedlić kolor wybranego obiektu. 2. Wróć do pliku home_page.png i wybierz warstwę Logo. Użyj narzędzia Rectangle, aby narysować pionowy prostokąt w lewej części strony. Prostokąt jest umieszczony na wybranej warstwie Logo. Program Fireworks zapamiętuje ostatni kolor, którego użyłeś dla obiektu. Kolory z wynbranego przez ciebie pola w ćwiczeniu 1. zostaną użyte dla wypełnienia prostokąta. Po narysowaniu prostokąta możesz przenieść go w nowe położenie. Masz również do wyboru opcję przesuwania obiektu w trakcie rysowania. Przytrzymaj klawisz spacji podczas przeciągania. Teraz możesz przesunąć prostokąt w nowe położenie zanim puścisz przycisk myszy. Kiedy zwolnisz kla- wisz spacji, prostokąt zostanie zablokowany i możesz dalej zmieniać jego rozmiar. Możesz również zastosować ten sposób przy używaniu narzędzi rysowania prostokąta, elipsy i zaznaczenia bitma- powego. 3. Ustaw suwakiem Rectangle Roundness (zaokrąglenie prostokąta) w panelu Properties wartość 90. 84 MACROMEDIA FIREWORKS MX 2004 Oficjalny podręcznik Możesz wpisać dowolną wartość w polu tekstowym. Wciśninj klawisz Enter (Windows) lub Return (Mac OS), aby zatwierdzić stopień zaokrąglenia narożninków dla prostokąta. 4. Wybierz narzędzie Pointer i przeciągnij patyk nad cukierek w logo. Zmień rozminar prostokąta, aby był proporcjonalny do cukierka. Możesz zmienić rozmiar patyka, przeciągając jeden z ucnhwytów z narzędziem Pointer. 5. Zapisz plik. Użycie autokształtów Autokształty to zgrupowane obiekty wektorowe, zawierające pewne reguły i warunki potrzebne do narysowania kształtów. W przeciwieństwie do innych rysowanych obiektów, autokształty, oprócz czterech punktów narożnych, posiadają także punkty kontrolne w kształcie rombu. Każdy punkt kontrolny jest związany z jakąś własnością wizualną kształtów. Przeciągając go, zmieniasz odpo- wiednią własność. Na przykład, w przypadku narzędzia Rounded Rectangle Auto Shape (autokształt zaokrąglony prostokąt), możesz edytować zaokrąglenie wszystkich rogów, tak jak w poprzednim ćwiczeniu za pomocą ustawień zaokrąglenia lub możesz znmienić zaokrąglenie pojedynczego rogu. W tym ćwiczeniu wypróbujesz niektóre z narzędzi Auto Shape. Stwórz nowy dokument dla tego ćwiczenia. 1. Wybierz narzędzie Rounded Rectangle Auto Shape. Jest ono umieszczone w tej samej grupie, co narzędzie Rectangle. LEKCJA 3. Praca z warstwami 85 2. Przeciągnij wskaźnik, aby narysować pionowy prostokątn, jak w poprzednim ćwiczeniu. Obiekt utworzony za pomocą narzędzia Auto Shape Rounded Rectangle ma te same uchwyty zmiany rozmiaru, jak wcześniej utworzony prostokąt, alne również punkty kontrolne w kształcie rombu. Gdy wskaźnik myszy znajdzie się nadn punktem kontrolnym, pojawi się okienko z podpowiedzią, które pomoże ci przy zmianine kształtu. 3. Przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i przeciągnij prawy górny punkt kontrolny na lewą stronę. Wykonaj tę czynność ponownnie dla prawego dolnego punktu kontrolnego. Przeciąganie punktów kontrolnych zmienia zaokrąglenina poszczególnych rogów. 86 MACROMEDIA FIREWORKS MX 2004 Oficjalny podręcznik 4. Powtórz czynności z punktu 3., przeciągając lewy, górnyn i dolny punkt kontrolny na lewą stronę. Wartość zaokrąglenia lewych rogów ulegnie zmianie. Możesz również wypróbować inne narzędzia z grupy Auto Shape. Na przykład, użyj narzędzia Arrow Auto Shape (autokształt strzałka) do narysowania strzałek i edytuj je, przeciągając jedenn z punktów kontrolnych. I teraz okienko z podpowiedziną pomoże ci nadać kształt obiektom, które rysujesz. 5. Jeśli utworzyłeś obiekty w pliku home_page.png, możesz je usunąć lub zamknąć bez zapisywania dokumentu z próbami narzędzi Auto Shapes. Dodawanie tekstury i cienia Teraz dodasz teksturę drewna, aby patyk wyglądał bardziej realistycznie. Tekstury są obrazami w odcieniach szarości, które symulują powierzchnię połączoną z wypełnieniem obiektu. Dodanie tekstury zmienia intensywność wypełnienia. Tekstura o wartości zero procent nie wpływa na ob- raz. Zwiększanie wartości tekstury wzmacnia efekt wypełnienia. Tekstury mogą być stosowane do wzorów, wypełnień jednolitych, gradientowych, a nawent konturów. LEKCJA 3. Praca z warstwami 87 1. Wybierz opcję Wood (drewno) z menu Texture (tekstura) w panelu Properties. Próbka tekstury zostanie wyświetlona w menu. 2. Przeciągnij suwak wartości, aby zmienić intensywność tnekstury. Na przykład, wpisz 50 procent. Każde wypełnienie ma dostosowaną teksturę. Kiedy jej wartość wynosi zero procent, tekstura jest niewidoczna. 3. Dodaj cień do patyka. W lekcji 2. dodawałeś efekt Bevel do cukierka. Cień dodasz w ten sam sposób. Kliknij prnzycisk Add Effects (dodaj efekt) w panelu Properties. Wybierz z listy opcję Shadow and Glow/Drop Shadow (cień i poświata/ cień). Dostosuj ustawienia. Zmiana kolejności obiektów na warstwie Porządek, według którego obiekty pojawiają się na stosie, zależy od kolejności ich utworzenia. Tak jak w innych programach graficznych, ostatni utworzony obiekt znajduje się na wierzchu. Możesz zmienić kolejność poszczególnych obiektów, używając podmenu Arrange (z menu Modify). Kolej- ność na warstwie różni się od kolejności warstw. Obiekt może jednocześnie znajdować się na wierzchu listy obiektów z jednej warstwy, a pod obiektem z warstwy wyższej. Wybierz polecenie Modify/Arrange/Bring to Front, aby wyciągnąć obiekt na wierzch lub Modify/Arrange/Send to Back, aby przenieść go pod spód. Wybierz polecenie Modify/Arrange/Bring Forward, aby umieścić obiekt nad innym obiektem z tej samej warstwy lub Modify/Arrange/Send Backward, aby przesunąć go pod spód. W systemie Windows możesz również użyć paska narzędnzi Modify zamiast tych poleceń menu. W panelu Layers na warstwie Logo masz teraz trzy obiekty: cukierka, tekst Sweet Creations i patyk. Każdy z tych obiektów pojawia się w innym miejscu na stosie warstwy. Patyk został utworzony jako ostatni, więc jest na wierzchu. Chcesz, aby znalazł snię pod cukierkiem. 88 MACROMEDIA FIREWORKS MX 2004 Oficjalny podręcznik 1. Zaznacz patyk. Przenieś go nad cukierek. Jest to obiekt, który chcesz przenieść. 2. Wykonaj jedną z następujących czynności: Wybierz polecenie Modify/Arrange/Send to Back. Patyk przesunie się pod spód cukierka, ale nad czerwonny prostokąt. Prostokąt znajduje się na innej warstwie (Header), która jest poniżej warstwy Logo. lub Przeciągnij obiekt (nazwany Rectangle na warstwie Logo) poniżej zgrupowanego obiektu cukierka w panelu Layers. Podczas przeciągania obiektu na warstwie, pojawi się nczarna linia nad lub pod innymi obiektami. Obiekt, który przesuwasz, znajdzie się w miejscu czarnnej linii, kiedy puścisz przycisk myszy. LEKCJA 3. Praca z warstwami 89 Uważaj, by nie przesunąć obiektu prostokąta na warstwęn Header. Jeśli tak się stanie, przesuń go z powrotem na warstwę Logo. Blokując inne warstwy (w tym przypadku Header), zapobiegasz przypadkowemu przenoszeniu na nie obiektów. Użycie trybu edycji pojedynczej warstwy Opcja Single Layer Editing (edycja jednej warstwy), dostępna z menu Options panelu Layers, sprawia, że tylko aktualnie wybrana warstwa jest dostępna do edycji. Obiekty z innych warstw nie mogą zostać wybrane. Różni się to trochę od blokowania warstwy i może być bardzo użyteczne podczas pracy nad skomplikowanym obrazem, składającym się z wielu warstw. Gdy blokujesz warstwę, nie mo- żesz zaznaczać, edytować lub zmieniać obiektów znajdujących się na niej, dopóki jej nie odbloku- jesz. W trybie edycji pojedynczej warstwy możesz edytować obiekty tylko na zaznaczonej warstwie. Inne warstwy zachowują się jak zablokowane. Aby zaznaczyć na nich obiekty, musisz zaznaczyć warstwę w panelu Layers 1. Użyj menu Options z panelu Layers, aby wybrać opcję Single Layer Editing. Znacznik wyboru pojawi się obok polecenia, wskazując, nże jest ono wybrane. Ta opcja jest przełącznikiem. Aby ją wyłączyć, wybierz ją ponownie nz menu Options panelu Layers. 2. Gdy na stronie nie ma zaznaczonych obiektów, zaznacnz warstwę Header z panelu Layers. Wybierz polecenie Select/Deselect lub kliknij poza stroną (ale w oknie dokumentu), aby odznaczyć wszystkie obiekty. Spróbuj zaznaczyć cukierenk lub tekst Sweet Creations. Mając zaznaczoną warstwę Header w panelu Layers, nie możesz zaznaczyć obiektu z innej warstwy. 3. Uaktywnij warstwę Logo na panelu Layers. 90 MACROMEDIA FIREWORKS MX 2004 Oficjalny podręcznik Teraz spróbuj zaznaczyć prostokąt z warstwy Header. Znów nie możesz go zaznaczyć, gdyż znajduje się na niezaznaczonej warstwie. 4. Wyłącz tryb edycji pojedynczej warstwy. Chociaż tryb edycji pojedynczej warstwy jest bardzo przydatny, może być także kłopotliwy, jeśli nie wiesz, że został włączony. Jeśli masz trudności z zaznaczaniem obiektów na stronie, sprawdź, czy warstwa nie jest zablokowana i czy opcja Single Layer tEditing nie jest aktywna. 5. Zapisz plik. Ćwiczenie samodzielne Utwórz nową warstwę i nazwij ją Specials. Narysuj na niej pionowy prostokąt z zaokrąglonymi rogami. Ustaw szerokość prostokąta na 199 pikseli, a wysokość na 305 oraz zaokrąglenie rogów na 16. Przesuń prostokąt na prawą stronę. Ustaw kolor wypełnienia na jasnoszary lub wybierz kolor numer 3 z pliku basic_colors.png. Dodaj teksturę Piano Keys (klawiatura pianina) i ustaw jej wartość na 50 procent. Ustawianie kolorów domyślnych Odkryłeś może, że program Fireworks zachowuje ustawienia konturu i wypełnienia ostatnio two- rzonego obiektu i używa ich dopóki nie zostaną zmienione. Właściwość ta jest bardzo przydatna zwłaszcza, gdy dodajesz wiele obiektów. W programie Fireworks znajdują się także ustawienia LEKCJA 3. Praca z warstwami 91 domyślnego koloru wypełnienia i konturu. Domyślnym kolorem wypełnienia jest biały, a konturu czarny. Możesz łatwo zmienić te kolory. Aby to zrobinć, wybierz polecenie Edit/Preferences (Windows) lub Fireworks/Preferences (Mac OS). Na zakładce General okna dialogowego Preferences kliknij pola kolo- ru Stroke (kontur) lub Fill (wypełnienie) i wybierz nowy kolor domyślny. Ostatnio utworzonym obiektem był szary prostokąt wypełniony teksturą Piano Keys. Jeżeli narysu- jesz kolejny prostokąt, otrzyma on ten sam kolor konturu i wypełnienia. Mógłbyś narysować kwa- drat, a potem zmienić kolor wypełnienia, ale dla uproszczenia wybierzesz kolory domyślne przed narysowaniem nowego obiektu. 1. Kliknij przycisk Default Colors (kolory domyślne) w panelu Tools. Kolor wypełnienia zmieni się na biały (lub kolor, któnry zdefiniowałeś zmieniając ustawienia), a kolor konturu na czarny (lub inny kolor,n który wybrałeś). 2. Kliknij przycisk Swap Default Colors (zamień kolory domyślne) w panelu Tools. Kolory wypełnienia i konturu zostaną zamienione. W nanstępnym ćwiczeniu chcesz wprowadzić biały kolor wypełnienia i czarny konturu,n więc ponownie kliknij przycisk Swap Default Colors. 92 MACROMEDIA FIREWORKS MX 2004 Oficjalny podręcznik Naciśnij klawisz D, aby nadać kolory domyślne wybranemu obiektowi. Naciśnij klawisz X, aby zamienić kolor wypełnienia z kolorem konturu w wybranym obtiekcie. Wyrównywanie położenia obiektów Gdy tworzysz kilka obiektów na stronie, często chcesz je wyrównać względem siebie lub względem strony, lub rozmieścić je równomiernie. 1. Narysuj kwadrat na warstwie Specials. Użyj narzędzia Rectangle i trzymaj klawisz Shift podczas rysowania, aby powstał kwadrat. Kwadrat powinien być biały z czarnym konturem. Jeżelin w poprzednim ćwiczeniu nie ustawiłeś kolorów na domyślne, użyj Super wskazówki i naciśnij klanwisz D, aby ustawić je teraz. 2. Użyj panelu Properties, aby zmienić rozmiar kwadratu na 165 pikseli. Powinieneś zmienić zarówno wysokość i szerokość prostonkąta na 165 pikseli, aby otrzymać kwadrat. 3. Przesuń kwadrat nad prostokąt utworzony w ćwiczeniu sanmodzielnym. Umieść go w dolnej części prostokąta. Zaznacz oba obiekty. Możesz kliknąć oba obiekty, trzymając klawisz Shift lub użyć zaznaczania prostokątnego. Gdy klikniesz i przeciągniesz myszą, na stronie pojanwi się ramka zaznaczenia prostokątnego. Wszystkie obiekty wewnątrz ramki zostaną zaznaczonen, gdy puścisz przycisk myszy. LEKCJA 3. Praca z warstwami 93 4. Wybierz polecenie Modify/Align/Center Vertical (modyfikacja/wyrównanie/wyśrodkuj w pionie). Kwadrat i prostokąt zostaną wyśrodkowane w pionie. Program Fireworks wyrównuje obiekty do lewej strony wendług obiektu najbardziej wysuniętego na lewo, a do prawej strony według obiektnu znajdującego się najbardziej na prawo. Obiekt na górze kontroluje zachowanie polecnenia Align Top (wyrównaj do góry), a obiekt na dole kontroluje polecenie Align Bottom (wyrównaj do dołu). Po wybraniu polecenia Distribute Widths (rozmieść szerokości) Fireworks umieszcza obiekty w rónwnych odstępach między prawą krawędzią lewego obiektu i lnewą krawędzią prawego. Po wybraniu polecenia Distribute Heights (rozmieść wysokości) Fireworks umieszcza obiekty w równnych odstępach między dolną krawędzią najwyższego obiektnu i górną krawędzią dolnego. W systemie Windows możesz także użyć przycisków wyrównania znajdujących się w panelu Modify. Jeżeli nie jest on widoczny, wybierz polecenie Window/Toolbars/Modify. Panel ten może zacho- wywać się jak niezależne okno; możesz go również przeciągnąć i dołączyć na górze lub dole okienka aplikacji. Możesz użyć także panelu Align do wyrównywania obiektów. Wybierz polecenie Window/Align, aby otworzyć panel. Zawiera on wszystkie polecenina wyrównywania z menu Modify, a także polecenia do wyrównywania obiektów na strnonie, tworzenia jednakowych odstępów miedzy obiektami i dopasowywania szerokoścni lub wysokości obiektów. Panel Align jest dodatkowym rozszerzeniem programu Fireworks, Aby znaleźć więcej rozsze- rzeń, wybierz polecenie Commands/Manage Extensions (polecenia/zarządzaj rozszerzeniami). Otworzy się okno Macromedia Extension Manager (zarządzanie rozszerzeniami firmy Ma- cromedia). Wybierz polecenie File/Go to Macromedia Exchange (plik/przejdź do strony Ma- cromedia Exchange). Otworzy się przeglądarka internetowa ze stroną firmy Macromedia, gdzie będziesz mógł poszukać nowych rozszerzeń dla programów Macromedia Flash, Fireworks oraz Dreamweaver. 94 MACROMEDIA FIREWORKS MX 2004 Oficjalny podręcznik 5. Wybierz polecenie File/Import i znajdź plik start.png, utworzony podczas lekcji 1. Przedstawia on obraz dziewczyny z czekoladkami o ownalnej, rozmytej krawędzi. Możesz wykorzystać plik z katalogu Lekcja03Start, jeśli nie możesz znaleźć utworzonego pliku. 6. Powinieneś wybrać warstwę Specials przed umieszczeniem obrazu na białym kwadracie. Użyj narzędzia Scale lub przytrzymaj klawisz Shift, przeciągając narożnik, aby dopasować rozmiar obrazu do kwadratu. Obraz jest bitmapą, co oznacza, że można go zmniejszyć, ale nie powinno się go powiększać. Roz- dzielczość obrazu wynosi 72 piksele — wartość standardowa dla obrazów internetowych. Obraz o mniejszej rozdzielczości nie zawiera wystarczającej ilości pikseli, byś mógł zwiększyć rozmiar ob- razu. Zwiększenie obrazu negatywnie wpłynie na jego jakośtć. 7. Zapisz plik. Zostaw plik otwarty, użyjesz go podczas następnej lekncji. LEKCJA 3. Praca z warstwami 95 Podsumowanie Podczas tej lekcji nauczyłeś się: (cid:1) tworzyć nowe warstwy i umieszczać na nich obiekty (sntrony 74 – 79); (cid:1) używać panelu Properties, aby przesuwać i zmieniać rozmiary obiektów na strnonie (strona 79); (cid:1) zmieniać nazwy warstw (strona 80); (cid:1) blokować warstwę, aby zachować jej zawartość (strony n80 – 81); (cid:1) zmieniać zaokrąglenie rogów prostokąta (strony 83 – 85)n; (cid:1) używać narzędzia Auto Shape (strony 85 – 87); (cid:1) dodawać teksturę i cień do obiektu (strony 87 – 88); (cid:1) przesuwać obiekty na warstwie, aby zmienić ich kolenjność (strony 88 – 89); (cid:1) używać trybu edycji pojedynczej warstwy (strony 90 – 91); (cid:1) ustawiać domyślne kolory (strony 91 – 92); (cid:1) wyrównywać położenie obiektów na stronie (strony 93 –n 95). 96 MACROMEDIA FIREWORKS MX 2004 Oficjalny podręcznik
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Macromedia Fireworks MX 2004. Oficjalny podręcznik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: