Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00201 009956 16888557 na godz. na dobę w sumie
Magazyn Literacki KSIĄŻKI - nr 7/2012 (190) - ebook/pdf
Magazyn Literacki KSIĄŻKI - nr 7/2012 (190) - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Biblioteka Analiz Język publikacji:
ISBN: Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> kultura, sztuka, media
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W lipcowym numerze „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” prezentujemy książki na lato. A jest z czego wybierać – zapewniają Ewa Tenderenda-Ożóg i Piotr Dobrołęcki - od literatury wysokiej, no, może nie najwyższej, ale zawsze ambitnej, po urocze „czytadła”, nie zapominając o zabraniu dobrych i coraz ciekawszych przewodników.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Nr 7/2012 (190) • lipiec 2012 Cena 9,99 zł (23 VAT) • ISSN 2083-7747 • Indeks 334464 NAJGŁOŚNIEJSZA MUZYCZNA PREMIERA ROKU Szczera spowiedź ojca Wierzę, że dzięki swojej muzyce, działaniom Fundacji i niniejszej książce, Amy pozostanie z nami na zawsze. MITCH WINEHOUSE AMYMOJA CÓRKA www.wsqn.pl/amy fb.me/WydawnictwoSQN Wydawnictwo poleca Patronat Świat rywalizacji we współczesnej nauce, tajemne bractwa i mroczne interesy w nowej polskiej powieści sensacyjno- -historycznej Patronat w w w . b u k o w y l a s . p l 0z ł 9.9 2 Każdy tytuł z serii 29.95 ZŁ 2 9 . 9 9 z ł 2 4 . 9 0 Z Ł 2 9 . 9 0 Z Ł 24.95 Z Ł 2 4 . 9 5 Z Ł 2 9 .9 5 Z Ł 3 4 .9 5 Z Ł Spis treści Numer 7 (190) Redaktor naczelny: Piotr Dobrołęcki Z-ca red. naczelnego: Ewa Tenderenda-Ożóg Sekretarz redakcji: Krzysztof Masłoń Zespół: Łukasz Gołębiewski, Joanna Hetman, Paweł Waszczyk Stale współpracują: Janusz Drzewucki, Joanna Habiera, Jarosław Górski, Piotr Kitrasiewicz, Bogdan Klukowski, Tadeusz Lewandowski, Marek Ławrynowicz, Lech Mergler, Wanda Morawiecka, Tomasz Nowak, Urszula Pawlik, Bożena Rytel, Grzegorz Sowula, Michał Zając, Tomasz Zapert Reklama: Ewa Tenderenda-Ożóg Sekretariat: Kamila Bauman Kolportaż: Elżbieta Habiera Prenumerata: Ewa Zając Adres redakcji: 00-048 Warszawa, Mazowiecka 6/8 pok. 416, tel.: 828 36 31, tel./fax (22) 827 93 50 Internet: www.rynek-ksiazki.pl, e-mail: marketing@rynek-ksiazki.pl facebook.com/magazynliteracki http://issuu.com/magazynliteracki Łamanie: Tatsu tatsu@tatsu.pl Wydawca: Biblioteka Analiz Sp. z o.o. 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416 Prezes zarządu: Łukasz Gołębiewski Prenumerata: 1) Redakcja: tel. (22) 827 93 50, fax (22) 828 36 31 www.rynek-ksiazki.pl/sklep/czasopisma 2) RUCH S.A. (kraj): www.ruch.pol.pl 3) Garmond Press Kraków: www.garmond.com.pl 4) Kolporter S.A.: www.kolporter.com.pl W numerze Rozkosze bezkarnego czytania W lipcowym numerze „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” prezentujemy książki na  lato. A jest z czego wybierać – zapewniają Ewa Tenderenda-Ożóg i Piotr Dobrołęcki  – od literatury wysokiej, no, może nie najwyższej, ale zawsze ambitnej, po urocze  „czytadła”, nie zapominając o zabraniu dobrych i coraz ciekawszych przewodników.  A nasz tekst niech będzie tylko małym przewodnikiem po tych lekturach. Obserwu- jąc letnich turystów w różnych krajach świata można przyjąć jako niemal standard, że w podróżnym bagażu dużej ich części znajduje się co najmniej jedna książka, a czasem i więcej. I to w klasycznej, drukowanej formie. Chociaż liczba użytkowników różnego rodzaju elektronicznych gadżetów do czytania wzrasta w ostrym tempie i widać ich na wszystkich lotniskach i dworcach, w restauracjach i kawiarniach, w samolotach, pociągach i autobusach, to jednak w silnym słońcu zazwyczaj te nowe wynalazki cią- gle jeszcze przegrywają z książką na papierze, chociaż — jak tłumaczą miłośnicy po- stępu — łatwiej jest zabrać ze sobą 50 tytułów wgranych do czytnika lub dostępnych w sieci niż wozić ze sobą ciężką biblioteczkę składającą się z kilku mniej lub bardziej opasłych tomów. Ale jeszcze w tym sezonie książka papierowa nie zginie. Zaglądając więc do tego książkowego bagażu możemy przyjąć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że znajdziemy tam niemal zawsze jakiś przewodnik, a także książkę do czytania. Wa- kacje pozwalają na wyjątkowy luksus, na jaki rzadko można sobie pozwolić w trakcie codziennego zabieganego życia. Wtedy, w ciszy i bez obowiązków, można zagłębić się w nieprzerwanej lekturze nawet przez kilka godzin i przeczytać jednym ciągiem nawet najdłuższą trylogię, zwłaszcza kryminalną     14 – 19 Z perspektywy „Akwarium” Gdy kiedyś opowiadałam Małgorzacie Szpakowskiej o swo- im dzieciństwie, zdumiona spytała: – Jak to możliwe, że tak długo pozostawałaś tak nietknięta, tak totalnie nieświado- ma? Bo rzeczywiście, nawet szkoła, do której chodziłam, choć TPD-owska, niczego mi nie narzucała. Nie nosiłam czerwonej chusty, nie pamiętam żadnego prania mózgów, za to jakieś awantury uczniowskie, bójki, grę w cymbergaja – owszem. Rodzice dbali zaś o to jedynie, by ich dzieci – to znaczy ja i mój młodszy brat – zdobywały wiedzę i kulturę, poznawały literaturę, kochały Polskę z jej królewską przeszłością i ojczystym krajo- brazem. Nie opowiadali nam o swoich przeżyciach okupacyjnych czy tuż powojen- nych, lecz o swoim dzieciństwie – czystym i wyidealizowanym. Prawdę poznaliśmy dużo później – opowiada w rozmowie z Krzysztofem Masłoniem Ewa Bieńkowska,  córka Flory i Władysława Bieńkowskich, eseistka i historyk idei. Autorka książek  m.in.: „Dwie twarze losu. Nietzsche. Norwid” (1975), „W poszukiwaniu królestwa  człowieka” (1981), „Co mówią kamienie Wenecji” (1999), „Michał Anioł.Nieszczę- śliwy rzymianin” (2009). Ostatnio nakładem Wydawnictwa Sic! ukazał się tom jej  wspomnień „Dom na Rozdrożu”     20– 22 Książki miesiąca „Szkatułki Newerlego” Jana Zielińskiego i „Balagan. Alfa- bet izraelski” Pawła Smoleńskiego   „Opowieści  pana  Rożka”  Małgorzaty  Gutowskiej-  -Adamczyk i „Naród bez państwa. Czas zaborów” Marty  Deszczyńskiej     28   29 Proponujemy także  6 – 8 • Bestsellery  Wydarzenia  Między wierszami  Felieton Marka Ławrynowicza   24 • Co czytają inni   32 • Recenzje   30 – 48  10 – 12 • Sukces w kolorze blond   25 • Na-molny książkowiec   23  26 2 b i b l i o t e k a a n a l i z p r z e d s t a w i a • k s i ą ż k i • l i p i e c 2 0 1 2 Nasze patronaty i nowości Nasze patronaty i nowości Nowości wydawnicze Polecamy inne nasze czasopisma: Biblioteka Analiz – dwutygodnik, roczna prenu- merata 900 zł. Notes Wydawniczy – miesięcznik, roczna prenu- merata 170 zł. Wiadomości Księgarskie – kwartalnik, roczna pre- numerata 36 zł. Wyspa – kwartalnik, roczna prenumerata 40 zł. Neurokultura – medium zaangażowane „Neuro- kultura” adresowane jest do osób zainteresowa- nych najnowszą literaturą polską i europejską, kul- turą, sztuką oraz szeroko rozumianą problematyką społeczną. Celem pisma poza promowaniem naj- nowszej kultury jest poszukiwanie alternatyw dla obecnej rzeczywistości, a także sposobów działania na rzecz wolności, sprawiedliwości, praw człowieka, różnorodności oraz świata wolnego od dyskrymina- cji, dominacji, wyzysku i degradacji przyrody. „Neu- rokultura” prezentuje publicystyczne komentarze społeczno-polityczne, jak i artykuły o charakterze teoretycznym, głównie z zakresu filozofii, socjolo- gii, politologii, ekonomii, antropologii kulturowej, gender, a także teksty literackie. Osoby tworzące redakcję zaangażowane są w lokalne i międzyna- rodowe inicjatywy antywojenne i antyrasistowskie, feministyczne, ekologiczne, na rzecz praw pracow- niczych i socjalnych, edukacji społecznej i samorząd- ności. Cena 12 zł. Antologia [kwartalnik literacki] – Nowe pismo li- terackie w rodzinie czasopism Biblioteki Analiz. „An- tologia” wprowadza w arkana najnowszej literatu- ry (amerykańskiej, polskiej, niemieckiej, ukraińskiej i wielu innych) i przeznaczona jest dla czytelników, którzy interesują się najnowszą literaturą, którzy śledzą jej nurty i ciekawi są tego, co ma do po- wiedzenia najmłodsze pokolenie, tak w Polsce jak i za jej granicami. Redaktorami pierwszego zeszy- tu są: Dariusz Szymanowski, Piotr Siwecki i Piotr Makowski, a w zeszycie zawarte są utwory Toma- sza Białowskiego, Aminy Cain, Krzysztofa Fałata, Scotta Garsona, Evelyn Hampton, Antoniego Ja- nowskiego, Jasona Jordana, Piotra Makowskiego, Teresa Marksa, Coreya Meslera, Carola Novacka, Douga Smitha, Bena Tanzera, J.A.Tylera i Anny Ve- senny. Cena 15 zł. „Rozmowy o rynku książki 11” – zbiór wywiadów z przedstawicielami branży wydawniczo-księgarskiej, drukowanych w 2011 roku na łamach dwutygodni- ka „Biblioteka Analiz”. Poruszane tematy dotyczyły zarówno aktualnych wydarzeń, jak i długofalowych problemów rynku książki. Cena 40 zł. „Rynek książki w Polsce 2011” – kompendium wie- dzy o rynku wydawniczo-księgarskim. Analiza zmian, prognozy rozwoju poszczególnych segmentów ryn- ku, szczegółowo omówione największe wydawnic- twa, hurtownie i sieci księgarskie, charakterystyki firm, informacje o obrotach, sprzedaży książek, za- trudnieniu itp. Edycja pięciotomowa – „Wydawnic- twa”, „Dystrybucja”, „Poligrafia”, „Papier” oraz „Who is Who”. Cena tomu I – 40 zł, tomu II – 35 zł, tomu III – 25 zł, tomu IV – 25 zł, tomu V – 30 zł. Patronaty Miejsca objęte patronatem 1. Klub Księgarza 2. Salony Biblioteki Narodowej: • Salon Pisarzy i Salon Wydawców • Sara Antczak Klatka – V 2012 Książki objęte patronatem (w ciągu 3 ostatnich miesięcy) 1. Jirafa Roja: 2. Egmont: 3. Wilga: V 2012 • Julianna Baggott Nowa Ziemia – V 2012 • Agnieszka Frączek Co się słyszy w ciszy – • Wanda Chotomska Wiersze i wierszyki dla najmłodszych – VI 2012 4. Fabryka Słów: • Jarosław Grzędowicz seria Pan Lodowego Ogrodu – V 2012 • Marcin Przybyłek Czas silnych istot – VII 2012 • Jolanta Kosowska Niepamięć – VI 2012 • Andrzej Dudziński Manuskrypt Jana Żeglarza – 5. Bukowy Las: VII 2012 6. Mała kurka: 7. Impuls: VI 2012 8. Mamania: VI 2012 9. Skrzat: • Jane Borodale Księga ogni – VI 2012 • Przemysław Paweł Grzybowski Doktor klaun – • Czesław Kupisiewicz Dydaktyka – VI 2012 • Sylwia Chutnik Mama ma zawsze rację – • Katarzyna Terechowicz, Wojciech Cesarz Przygody Filipka – VII 2012 Konkursy Nagroda im. Jerzego i Hanny Kuryłowiczów – dla tłumaczy literatury naukowej. Nagroda im. Jerzego Skowronka – dla autorów i wydawców książek historycznych. Nagroda im. Karla Dedeciusa – dla polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej oraz niemieckich tłumaczy literatury polskiej. Nagroda Donga – celem konkursu jest promocja najbar- dziej wartościowych książek dla dzieci. Nagroda Literacka m.st. Warszawy. Ogólnopolski Konkurs Rymkiewiczowski. Targi książki w 2012 roku Poznańskie Spotkania Targowe – Książka dla Dzieci i Młodzieży, Poznań 3-5 II 17. Targi Edukacyjne EDUKACJA, Kielce 28-30 III XVIII Targi Wydawców Katolickich, Warszawa 20-22 IV 3. Warszawskie Targi Książki, Warszawa 10-13 V VIII Kiermasz Wydawców Katolickich, Katowice 1-2 VI Targi Książki Historycznej, Kraków, 13-15 IX 16. Targi Książki w Krakowie, 25-28 X II Salon Ciekawej Książki, Łódź, 7-9 XII 44 b i b l i o t e k a a n a l i z p r z e d s t a w i a • k s i ą ż k i • l i p i e c 2 0 1 2 Wydarzenia   Łódź ponownie zaprasza W dniach 7-9 grud- nia w Łodzi od- będzie się druga edycja Salonu Ciekawej Książ- ki, organizowana przez Międzynarodowe Tar- gi Łódzkie. Targi odbę- dą się w nowoczesnym, gwarantującym doskonałe warunki wystawien- nicze obiekcie oddanym w tym roku do użytku – Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Międzynarodowych Targów Łódzkich. Jak zapowiadają organizatorzy, „będzie to zupełnie nowa odsłona targów książki – od- powiadająca współczesnym zmianom zacho- dzącym na rynku książki. Jej podtytuł – Targi Nowej Książki – ma zwrócić uwagę na nowe zjawiska dotyczące książek pojawiające się na rynku w ostatnich latach. Salon Ciekawej Książ- ki – Targi Nowej Książki skierowany jest do wszystkich uczestników rynku: wydawców, księgarzy, dystrybutorów oraz odbiorców końcowych produkcji wydawniczej: bibliote- karzy i czytelników. Nowością targów będzie bardzo zróżnicowana i unikatowa oferta wy- stawiennicza uwzględniająca wielowarstwo- wość rynku wydawniczego – adresowana do wszystkich, również najmniejszych podmiotów na nim funkcjonujących”. Targi mają oferować nie tylko możliwość spotkania się książką tradycyjną i jej autorami, ale również przegląd nowych zjawisk na ryn- ku wydawniczym, jak audiobooki, e-booki, tablety, czytniki, oprogramowanie dla księ- garzy i hurtowników, programy dla czytelni- ków, nowe modele wydawnicze i dystrybu- cyjne, produkcję książki niskonakładowej, self- publishing, książki interaktywne, książki obiek- towe, książki w przestrzeni multimedialnej itd. Dopełnieniem prezentacji wydawnictw będzie bogaty program imprez towarzyszących: spo- tkań autorskich, odczytów i warsztatów. Salon Ciekawej Książki jest jednym z ele- mentów kampanii społecznej „Łódzkie czyta”, której celem jest promocja czytania jako ro- dzaju atrakcyjnego sposobu spędzania wolne- go czasu oraz cennego, niezastąpionego źródła pozyskiwania wiedzy i informacji. (pw)   Tona książek dla dzieci Zakończyła się wiosenna edycja akcji społecznej „Dzielę się książkami” orga- nizowanej przez Fundację „Dziecko i Kultura” (w roku ubiegłym przez firmę Ql- turka.pl) we współpracy z Warszawskimi Tar- gami Książki i Fundacją „Miasto Słów”. Od 10 do 13 maja podczas Warszawskich Targów Książki udało się organizatorom zebrać ponad 2 tys. książek. – Pobiliśmy zeszłoroczny wynik o 100 proc. – mówi Ewa Świerżewska, koordynatorka akcji. Teraz tona książek, popako- wanych w kartony przekazane przez sponsora – Firmę Księgarską Jacek Olesiejuk, wyruszyła do 25 lat Noir sur Blanc Wielkie NAzWiskA, Wielcy AuTorzy W ydawnictwo Nor sur Blanc obchodzi w tym roku e h c s e r e L s e v Y . t o f jubileusz 25-lecia. Z tej okazji Vera Michalski (na zdjęciu), właścicielka zasłużonej oficyny, zaprosiła do jej warszawskiej siedziby grono szacownych gości. Wśród nich był Tadeusz Mazowiecki, a także Adam Michnik, Elżbieta Penderecka, Andrzej Seweryn, jak też autorzy współpracujących ze szwajcarsko-francusko-polską ofi- cyną: Olga Tokarczuk, Antoni Libera, Magda Miecznic- ka, Piotr Szewc, a także Dorota Masłowska, której książ- ka ukaże się w październiku tego roku nakładem Noir sur Blanc. Jak poinformował redakcję „Magazynu Lite- rackiego KSIĄŻKI” Mirosław Zaremba, członek zarządu Nor sur Blanc, jej tytuł brzmi „Kochanie, zabiłem nasze koty”. Z okazji jubileuszu redakcja „Magazynu Literackie- go KSIĄŻKI” przekazała Verze Michalski, właścicielce wy- dawnictwa Noir Sur Blanc okolicznościowy dyplom. Wydawnictwo Noir sur Blanc podjęło się przed laty misji wprowadzenia do obszaru języka francuskiego, szczególnie we Francji i w francuskojęzycznej części Szwajcarii, wielu utworów polskich autorów, jak też z innych krajów Europy Wschodniej, a wśród nich An- drzeja Bobkowskiego, Józefa Czapskiego, Janusza Głowackiego, Marka Hłaski, Jarosława Iwaszkiewicza, Tadeusza Konwickiego, Doroty Masłowskiej, Sławomira Mrożka, Jerzego Pilcha, Eustachego Rylskiego, Andrzeja Stasiuka, Olgi Tokarczuk czy Mariusza Wilka. Vera Michalski w wywiadzie, jakiego udzieliła Bibliotece Analiz w maju ubiegłego roku, powiedziała, że „z 300 książek, które wydajemy w ciągu roku, połowa jest wydawana w ję- zyku francuskim, a połowa po polsku. Obejmuje to pięć wydawnictw: Phébus, Noir sur Blanc, Buchet Chastel, Le Temps Apprivoisé i Wydawnictwo Literackie”, chociaż ostatnie z nich nie należy do francuskiej grupy. Biuro centralne wydawnictwa Nor sur Blanc znaj- duje się w Lozannie. (pd) 50 placówek na terenie całego kraju. Transpor- tem przesyłek, tak jak w roku ubiegłym, zajęła się firma DPD Polska, sponsor akcji. Książki dotrą do wybranych szpitali, ho- spicjów, domów dziecka, świetlic środowisko- wych i – co jest nowością tej edycji – małych wiejskich i szkolnych bibliotek. Organizatorzy zapraszają do udziału w je- siennej edycji akcji „Dzielę się książkami”, która odbędzie się podczas Targów Książki w Kato- wicach (7-9 września). Więcej informacji na www.dzielesieksiazkami.pl. Patronat nad akcją sprawuje „Magazyn Li- teracki KSIĄŻKI”. (et) Przygotowania do Targów Academia W połowie czerwca odbyło się kolejne po- siedzenie Komitetu Organizacyjnego tej wystawienniczej imprezy. Jej tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 7-9 listopada w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej przy pl. Po- litechniki 1. Organizatorem Targów Academia są dwa wydawnictwa uczelniane: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego i Oficyna Wydaw- nicza Politechniki Warszawskiej, a organizatorem wykonawczym jest spółka Murator Expo. Podczas spotkania podjęto ustalenia do- tyczące programu towarzyszącego Targów. Przewidziano w nim m.in. spotkanie wydaw- ców z prof. Darią Nałęcz, podsekretarzem sta- nu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyż- szego, która wstępnie przyjęła już zaproszenie wydawców. Omówiono również propozycje spotkań z innymi przedstawicielami władz i in- stytucji naukowych. Potwierdzono już spotkanie z prof. Grzegorzem Kołodko, który będzie peł- nił rolę gościa specjalnego targów. Do współ- pracy w organizacji programu zostanie zapro- szona, jak i w poprzednich edycjach, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczel- nej Organizacji Technicznej. Wiadomo już także, że podczas Targów Academia 2012 zostaną wręczone tradycyjne nagrody związane z tą imprezą: Nagroda Aca- demia za najlepszą książkę akademicką i nauko- wą, Nagroda Rektora Politechniki Warszaw- skiej za najlepszą książkę techniczną o charak- terze dydaktycznym oraz Nagroda Technikus przyznawana przez Naczelną Organizację Techniczną za najlepszą książkę techniczną. Po raz pierwszy na Targach Academia będzie również wręczona Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka przyznawana autorom i wydaw- com w dziedzinie historii i archiwistyki, a która została ustanowiona w 1997 roku. (pw)   Data w sądzie F undacja Nowoczesna Polska złożyła do Sądu Rejonowego w Lublinie wniosek o określe- nie przez sąd daty śmierci Janusza Korczaka na 6 sierpnia 1942 roku. Wniosek ma rozstrzygnąć sprawę praw autorskich do spuścizny Janusza Korczaka, która budzi emocje od kilku miesię- cy. Za datę śmierci Janusza Korczaka przyjmu- je się, zgodnie z przepisami polskiego kodeksu cywilnego oraz przepisami wprowadzającymi kodeks cywilny (Dz. Ust. z 18 maja 1964 poz. 6 b i b l i o t e k a a n a l i z p r z e d s t a w i a • k s i ą ż k i • l i p i e c 2 0 1 2 Wydarzenia ropejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W li- ście branżowa organizacja zwróciła się z proś- bą o niezwłoczne podjęcie działań zmierza- jących do zweryfikowania prawidłowości re- alizacji projektu „e-podręczniki do kształcenia ogólnego” przede wszystkim pod kątem jego legalności, ale także gospodarności, celowości i rzetelności wydatkowania środków przezna- czonych na jego realizację. (pw) gli spotkać się, uzyskać autografy i porozmawiać w trakcie spotkań autorskich. Głównym orga- nizatorem imprezy była Biblioteka Narodo- wa, która dla miłośników książek udostępniła do zwiedzania Pałac Rzeczpospolitej, a w nim specjalnie na Imieniny Jana Kochanowskiego przygotowaną wystawę „Pałac dla wszystkich – Nieznany Kochanowski” – pokaz unikatowych pierwodruków Jana Kochanowskiego oraz jego jedyny zachowany rękopis. (pw) 94), 9 maja 1946 roku. Fundacja utrzymuje, że w przypadku Janusza Korczaka data ta jest przyjmowana bezpodstawnie. „Fundacja No- woczesna Polska prowadzi bibliotekę interne- tową Wolne Lektury, a w związku z tym za- właszczenie tych praw na kolejne cztery lata jest dla nas bardzo bolesne – Janusz Korczak powinien być dostępny dla każdego, także w naszej bibliotece, już 1 stycznia 2013 roku. Nie chcąc godzić się na takie opóźnianie ter- minu wygaśnięcia praw, 23 maja 2012 roku. Fundacja Nowoczesna Polska złożyła wnio- sek o prawidłowe określenie przez sąd daty śmierci pisarza na 6 sierpnia 1942 roku, co jest dniem podawanym w licznych świadectwach i literaturze jako dzień wywiezienia Korczaka i jego wychowanków do obozu w Treblince” – czytamy w komunikacie fundacji na stronie Nowoczesnapolska.org.pl. (pw)   E-podręcznik do UOKiK P olska Izba Książki wystosowała do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumen- tów list z prośbą o niedopuszczenie do nie- właściwego przeznaczenia pomocy publicznej i wszczęcie przewidzianych prawem działań w związku z nieprawidłowościami dotyczący- mi przeznaczenia i wydatkowania środków Eu- 7. Nagroda Literacka Gdynia przyznana CzwOrO LaUrEatów W ostatni weekend czerwca podczas Festiwalu Literaturomanie ogłoszo- no kolejnych laureatów Nagrody Literac- kiej Gdynia. Uroczystość (w reżyserii Ro- berta Glińskiego) odbyła się na Nowej Sce- nie w gdyńskim Teatrze Muzycznym. Już po raz siódmy Kapituła przyznała literac- kie laury w kategoriach poezji, prozy i ese- ju w postaci Gdyńskich Kostek Literackich (statuetek) oraz 50 tys. zł. Ponadto wrę- czono, przyznawaną nieregularnie specjal- ną „Nagrodę Osobną” (10 tys. zł). Czytelnicy na imieninach Imieniny Jana Kochanowskiego – wydarze- nie, które w tym roku zostało zorganizowa- ne w Warszawie po raz pierwszy w Ogrodzie Krasińskich – na zapleczu Pałacu Rzeczpospo- litej, gmachu, w którym Biblioteka Narodowa przechowuje swoje najcenniejsze zbiory, było wielkim sukcesem zarówno organizatorów, jak i wydawców, a przede wszystkim licznie przy- byłych czytelników. Hasło „Na Świętego Jana czytamy do rana” przyciągnęło tysiące miłośni- ków książek. Na stoiskach blisko 40 wystaw- ców można było obejrzeć i kupić wiele intere- sujących publikacji z ostatnich lat, jak również tytułów antykwarycznych. Obecnych było kil- kudziesięciu autorów, z którymi czytelnicy mo- f o t . M . K a s p r z y k Zmiany w dopuszczaniu podręczników Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szu- milas podpisała w czerwcu rozporządze- nie w sprawie dopuszczania do użytku w szko- le programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. W rozporządzeniu ograniczono m.in. możliwość składania wniosku o dopuszczenie do użytku szkolnego kolejnych wydań pod- ręcznika zmienionych w części stanowiącej nie więcej niż 20 proc. (nie wcześniej niż po upływie trzech lat od dnia dopuszczenia pod- ręcznika do użytku szkolnego). Wprowadzo- no również wymóg posiadania przez rzeczo- znawców kompetencji w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Rozporządzenie wprowadza ponadto zmia- ny w wymaganiach dotyczących dopuszczania do użytku szkolnego podręczników w formie elektronicznej poprzez uszczegółowienie wy- magań, jakie powinny spełniać podręczniki w formie elektronicznej tak, aby mogli z niego korzystać uczniowie o zróżnicowanych umiejęt- nościach w zakresie posługiwania się technologią informacyjną oraz zmiany w zakresie sporządza- nia opinii językowych, poprzez wprowadzenie dodatkowej, końcowej opinii językowej. (pw)   Człowiek roku P odczas tegorocznej Konferencji 2K12, która odbyła się pod hasłem „W poszukiwaniu źró- deł wzrostu”, nagrodę „Człowieka Roku Pol- skiego Internetu” przyznawaną przez redak- cję portalu Internet Standard otrzymał Marcin Beme, twórca serwisu Audioteka.pl, specjalizu- jącego się w sprzedaży książek audio w plikach. „Marcin Beme przekształcił start-up w stabilnie działający biznes, czego dowodem może być transakcja warta 2 mln zł z funduszem Giza Po- lish Ventures oraz współpraca z takimi giganta- mi, jak Amazon i iTunes” – informuje Internet Standard w uzasadnieniu werdyktu. (pw)   Polska szybsza niż świat P olski rynek e-książek wzrośnie w ciągu naj- bliższych pięciu lat bardziej niż globalny, bo aż 11-krotnie. Pomoże moda na e-czytniki. Z pro- gnoz firmy PwC wynika, że między 2011 i 2016 rokiem wpływy z elektronicznych książek (ra- zem z podręcznikami) wzrosną w Polsce z 10 mln do 106 mln dolarów przy równoczesnym spadku wpływów ze sprzedaży papierowych książek liczonych łącznie z audiobookami. We- Przewodniczący Kapituły prof. Piotr Śliwiński podkreśla, że „Gdynia” została przyzna- na za literaturę najwyższej próby. W kategorii „proza” wygrała Magdaleny Tulli za powieść „Włoskie szpilki” (Nisza), a kategorii „poezja” zwycięzcą okazała się Marta Podgórnik i tomik „Rezydencja surykatek” (Biuro Literackie). Natomiast nagrodę w kategorii „esej” otrzymał Marian Sworzeń za „Opis krainy Gog” (Więź) (troje laureatów na zdjęciu). Specjalną Na- grodę Osobną przyznano Mieczysławowi Porębskiemu. – „Spotkanie z Ablem”, czwarty tom pism wybranych profesora, dopełnia portretu wielkiego badacza sztuki, świetnego pisarza, myśliciela. W Jego twórczości niezrównane znawstwo wyraża się w kapitalnym, czytelnym, eleganckim, a zarazem indywidualnym języku – stwierdził w uzasadnieniu Ka- pituły jej przewodniczący, prof. Piotr Śliwiński. Do tegorocznej edycji Nagrody Literackiej Gdynia nominacje otrzymali także: kate- goria „poezja” – Roman Honet, za „Piąte królestwo” (Biuro Literackie), Eda Ostrowska za „Dojrzałość piersi i pieśni” (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN), Edward Pasewicz za „Pałacyk Bertolta Brechta” (Wydawnictwo EMG) oraz Marcin Sendecki za „Farsz” (Biuro Literackie) ; w kategorii „proza” – Anna Nasiłowska, za „Konik, szabelka” (Świat Książki), Andrzej Turczyński za „Koncert muzyki dawnej” (Forma), Szczepan Twardoch za „Tak jest dobrze” (Powergraph) i Filip Zawada za „Psy pociągowe” (Biuro Literackie); w kategorii „esej” – Krystyna Czerni za książkę „Nietoperz w świątyni. Biografia Jerzego Nowosiel- skiego” (Znak), Adam Lipszyc za publikację „Rewizja procesu Józefiny K. i inne lektury od zera” ( Sic!), Krzysztof Mrowcewicz za „Małe folio” (Instytut Badań Literackich PAN i Sto- warzyszenie Pro Cultura Litteraria) oraz Filip Springer za książkę „Miedzianka. Historia znikania” (Wydawnictwo Czarne). (pw) b i b l b i b l i o t e k a i o t e k a a n a l a n a l i z i z p r z e d s t a w i a p r z e d s t a w i a • • k s i ą ż k i k s i ą ż k i • • k w i e c i e ń i p i e c l 2 0 0 5 2 0 1 2 7 7 Wydarzenia Konrad T. Lewandowski, autor powieści „Sensownik Matki Polki” EMocjE STarSZE niż chrZEścijańSTwo – Ile jest w „Sensowniku Matki Polki” prawdy, a ile tzw. literackiego zmyślania? – Historia jest autentyczna, ale prawdą, taką jaka była, zupełnie nikt nie był zainteresowany. By opowiedzieć histo- rię Patrycji, tak ma na imię pierwowzór powieściowej Klaudii, bezskutecznie szukałem wydawcy przez sześć lat, do czasu aż zaproponowałem ogólnie akceptowaną formę literacką, stano- wiącą po trosze pastisz książek Joanny Chmielewskiej. Musia- łem przełożyć autentyzm na język popkultury, inaczej ta książka po prostu by nie zaistniała. Zatem pisanie „Sensownika” było podróżą nie tylko w duszę mojej bohaterki, ale też, a może przede wszystkim, w głąb zbiorowej świadomości. W efekcie sam już nie wiem, czy napisałem babskie czytadło, czy coś znacznie bardziej głębszego, jakąś narodową psychoanalizę. Niewątpliwie, na swój sposób ścigałem archetyp Wielkiej Matki i próbowałem nadać mu współczesną postać. – Czym jest dla pana tzw. dziedzictwo historyczne, które do pewnego stopnia definiuje postawę bohaterki? – Nie jestem sentymentalny, ale fascynuje mnie zjawisko powtarzania się historii. Ko- bieta odkrywająca w sobie siłę swoich przodkiń, które musiały sobie radzić w podobnych sytuacjach, wzbudzenie pamięci genetycznej, to było naprawdę intrygujące – być tego świadkiem i móc to opisać. Są to emocje znacznie starsze niż chrześcijaństwo, stąd wzię- ły się nawiązania do ruchów neopogańskich, a konkretnie rodzimego Kościoła Polskiego, z którym sympatyzuję i którego przedstawiciele czynnie pomogli mi przy pisaniu tej po- wieści. Chram w Nowej Wsi i żerczyni Lesza istnieją naprawdę. Warto zauważyć, że Po- lacy-Polanie też są ludem starszym niż aktualna wiara większości z nich, a więc wzorowa Matka Polka wcale nie musi być przykładną katoliczką. Jako zdeklarowany ekumenista szu- kałem jednak przede wszystkim tego, co łączy. – Na jednym z portali czytelniczych „Sensownik…” określony został mianem „współ- czesnej komedii romantycznej”? To pierwsza taka powieść w pańskim dorobku… – Nie sądzę, aby „Sensownik Matki Polki” był bardzo odległy od mojej dotychczaso- wej twórczości, chociaż dzieje się tu i teraz i choć jest powieścią kobiecą. Z ducha i klimatu to jest historyczna fantasy, mimo że nie ma w nim jawnej magii, a wszelkie niezwykłości, jakie się tam wydarzają, mają też zupełnie przyziemne wytłumaczenia. Pozostałem więc wierny sobie. Mimochodem pokazuję w tej książce, jak plastyczną literaturą jest fantastyka i jak bardzo można ją zbliżyć do rzeczywistości. To kolejny eksperyment literacki w mojej karierze, ale w odróżnieniu od poprzednich przy „Sensowniku…” wszystkie moje domo- we panie i panny miały znacznie więcej uciechy. Rozmawiał Jan miciński dług PwC polski rynek e-booków będzie rósł znacznie szybciej niż globalny, który ma zwięk- szyć się z 5,5 mld dolarów w 2011 roku do 20,8 mld dolarów w 2016 roku. E-booki będą wte- dy przynosiły już 18 proc. przychodów całego rynku książek na świecie. (pw) 553 opowiadania Organizatorzy Międzynarodowego Festiwa- lu Opowiadania we Wrocławiu informują, że w ciągu zaledwie czterech lat ponad ośmio- krotnie wzrosło zainteresowanie konkursem literackim związanym z Festiwalem. W 2008 roku prace na zaproponowany przez MFO te- mat nadesłało 67 autorów. Natomiast na tego- roczny nabór zakończony w połowie czerwca przysłano aż 553 opowiadania, z których selek- cję formalną przeszło 528 tekstów. Poprzedni rekord z 2011 roku (365 tekstów) został przy tym pobity tak wyraźnie, że organizatorzy za- stanawiają się nad rozbudową formuły konkur- su, na przykład nad przekształceniem go w ca- łoroczny, stacjonarny warsztat literacki. Warto jednocześnie odnotować międzynarodowy wy- miar konkursu, na który w tym roku zgłaszali się autorzy mieszkający na stałe w Kanadzie, USA, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemczech, Szwe- cji, we Włoszech, w Norwegii i, oczywiście, we wszystkich regionach Polski. Prace oceni jury w składzie Marta Mizu- ro, Natasza Goerke i Marcin Hamkało. Wyniki wstępnej selekcji poznamy na początku sierp- nia, następnie zostanie wybrana grupa kilku- nastu osób, które organizatorzy zaproszą na październikowe warsztaty. Nazwisko laureata nagrody głównej będzie ogłoszone podczas finału festiwalu na początku października we Wrocławiu. (pw) Nagrody Rozstrzygnięto IV Konkurs Literatury Dzie- cięcej im. Haliny Skrobiszewskiej, który wyłania co roku Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej. W tym roku przyznano 3 nagrody i 9 wyróżnień. Nagrodę Główną otrzymała Iwona Chmielewska za książkę „Pamiętnik Blumki”(Me- dia Rodzina). Drugą nagrodę otrzymała Zofia Beszczyńska za „Jajko Księżyca” z ilustracjami Na- talii Talarek (Akapit Press), a trzecią – Anna Czer- wieńska-Rydel (tekst) i Marta Ignerska (ilustracje), autorki książki „Wszystko gra” (Wytwórnia). Pa- tronką konkursu jest Halina Skrobiszewska, która kierowała Muzeum Książki Dziecięcej w latach siedemdziesiątych, znakomita badaczka literatu- ry dziecięcej, autorka wielu artykułów i książek z tego zakresu, a także inicjatorka poznańskiego Biennale Sztuki dla Dziecka. Nagroda Specjalna przypadła w tym roku duetowi Krystyna Boglar i Bohdan Butenko. Wyróżnienia otrzymali: Pa- weł Beręsewicz (tekst) i Piotr Fąfrowicz (ilustra- cje) za książkę „A niech to czykolada!” (Stentor), Marcin Brykczyński (tekst) i Dorota Łoskot-Ci- chocka (ilustracje) za „W każdym z nas są drzwi do nieba. Jan Paweł II nie tylko dla dzieci” (Cen- trum Myśli Jana Pawła II), Jarosław Mikołajewski (tekst) i znowu Dorota Łoskot-Cichocka (ilustra- cje), za „Kiedy kiedyś, czyli Kasia, Panjan i Pa- gór” (Egmont), Przemysław Wechterowicz (tekst) i Marianna Oklejak (ilustracje) za „Bum! Bum!! Bum!!!” (Gruner und Jahr), Roksana Jędrzejew- ska-Wróbel, autorka książki „Bzyk Brzęk” z ilu- stracjami Jony Jung (Bajka), Maria Ewa Letki, au- torka książki „Czarusia” z ilustracjami Beaty Zdę- by (Bajka), Olga Masiuk, autorka książki „Lenka, Fryderyk i podróże” z ilustracjami Agnieszki Że- lewskiej (Literatura), Joanna Papuzińska za zbiór „Król na wagarach” z ilustracjami Artura Gule- wicza (Literatura) oraz Barbara Stenka za „Ma- sło przygodowe” z okładką według projektu Olgi Reszelskiej (Literatura). Wszystkie nagrodzone i wyróżnione książki zostały wpisane na Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej 2011. Personalia ZGrupą PWN pożegnała się Teresa Włochyń- ska-Trukawka, która zimą 2011 roku została członkiem zarządu Wydawnictwa Naukowego PWN. Wcześniej przez kilka lat budowała silną rynkową pozycję Ogólnopolskiego Systemu Dys- trybucji Wydawnictw Azymut. Obecnie zarząd WN PWN działa w składzie dwuosobowym. Funkcję prezesa pełni w nim Barbara Jóźwiak, a wiceprezesa – Andrzej Nadolski.   Zmarł W wieku 86 lat zmarł Henryk Bereza, jeden z najwybitniejszych polskich krytyków li- terackich, odkrywca Hłaski i Stachury, redaktor miesięcznika „Twórczość”. „Z jego śmiercią koń- czy się pewna epoka polskiej krytyki literackiej” – powiedział PAP Marek Nowakowski. Sprostowanie W czerwcowym numerze „Ma- gazynu Literackiego KSIĄŻKI” przy re- cenzji Książki Mie- siąca „Itinerarium” błędnie podaliśmy nazwisko autora, którym jest Jakub Skiba. Za pomyłkę przepraszamy. 8 b i b l i o t e k a a n a l i z p r z e d s t a w i a • k s i ą ż k i • l i p i e c 2 0 1 2
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Magazyn Literacki KSIĄŻKI - nr 7/2012 (190)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: