Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00056 006663 15374214 na godz. na dobę w sumie
Magazyn Literacki KSIĄŻKI - nr 8/2012 (191) - ebook/pdf
Magazyn Literacki KSIĄŻKI - nr 8/2012 (191) - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Biblioteka Analiz Język publikacji:
ISBN: Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> kultura, sztuka, media
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

Dostępna obecnie oferta tytułowa zdaje się podtrzymywać wyrażany przez wydawców pogląd, iż w Polsce „sprzedają się” głównie książki dotyczące uznanych marek muzycznych. Wśród nich są: Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, U2, Metallica, Nirvana i nieco dalej już: Deep Purple, The Doors, Iron Maiden. Do tego dochodzą książki chwili. Wydawcy próbują „podpinać” się pod wielkie wydarzenia — trasy, koncerty, nowe płyty czy wreszcie najgłośniejszą medialnie — śmierć artysty – rynek książek muzycznych wziął pod lupę Tomasz Nowak

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Nr 8/2012 (191) • sierpień 2012 Cena 9,99 zł (23 VAT) • ISSN 2083-7747 • Indeks 334464 z y ka angielskiego a j ę ć w s paniałą zabawą! y k N a u m oż e b www.fabryka.pl/disney Słownik obrazkowy + CD z wymową! LET’S SING Poznaj angielskie słowa i zwroty dzięki wesołym piosenkom FIRST READERS Dwujęzyczne czytanki dla najmłodszych z płytą CD © Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works, by A.A. Milne and E.H. Shepard Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Numer 8 (191) Redaktor naczelny: Piotr Dobrołęcki Z-ca red. naczelnego: Ewa Tenderenda-Ożóg Sekretarz redakcji: Krzysztof Masłoń Zespół: Łukasz Gołębiewski, Joanna Hetman, Paweł Waszczyk Stale współpracują: Janusz Drzewucki, Joanna Habiera, Jarosław Górski, Piotr Kitrasiewicz, Bogdan Klukowski, Tadeusz Lewandowski, Marek Ławrynowicz, Lech Mergler, Wanda Morawiecka, Tomasz Nowak, Urszula Pawlik, Bożena Rytel, Grzegorz Sowula, Michał Zając, Tomasz Zapert Reklama: Ewa Tenderenda-Ożóg Sekretariat: Kamila Bauman Kolportaż: Elżbieta Habiera Prenumerata: Ewa Zając Adres redakcji: 00-048 Warszawa, Mazowiecka 6/8 pok. 416, tel.: 828 36 31, tel./fax (22) 827 93 50 Internet: www.rynek-ksiazki.pl, e-mail: marketing@rynek-ksiazki.pl facebook.com/magazynliteracki http://issuu.com/magazynliteracki Łamanie: Tatsu tatsu@tatsu.pl Wydawca: Biblioteka Analiz Sp. z o.o. 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416 Prezes zarządu: Łukasz Gołębiewski Prenumerata: 1) Redakcja: tel. (22) 827 93 50, fax (22) 828 36 31 www.rynek-ksiazki.pl/sklep/czasopisma 2) RUCH S.A. (kraj): www.ruch.pol.pl 3) Garmond Press Kraków: www.garmond.com.pl 4) Kolporter S.A.: www.kolporter.com.pl W numerze Przedstawienie (jakoś) trwa dalej Dostępna obecnie oferta tytułowa zdaje się podtrzymywać wyrażany przez wydawców po- gląd, iż w Polsce „sprzedają się” głównie książki dotyczące uznanych marek muzycznych. Wśród nich są: Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, U2, Metallica, Nirvana i nieco dalej już: Deep Purple, The Doors, Iron Maiden. Do tego dochodzą książki chwili. Wy- dawcy próbują „podpinać” się pod wielkie wydarzenia – trasy, koncerty, nowe płyty czy wreszcie najgłośniejszą medialnie – śmierć artysty. Nakłady są bardzo różne. Zaczynają się od 1200-1500 egz. i na początek zwykle kończą na ok. 3000 egz. Oczywiście bywają także tytuły publikowane „na start” w nakładzie 10 tys. i więcej egz., ale wówczas wy- dawca z góry musi liczyć się z dużymi kosztami promocji. Tak więc mianem bestsellera można spokojnie nazwać książkę muzyczną, która przekroczyła 20 tys. egz. sprzedanych. Nawet wówczas, gdy trwa to kilka lat, jak w przypadku wspomnianych wyżej „evergre- enów” – rynek książek muzycznych wziął pod lupę Tomasz Nowak 14 – 18 Medale piórem zdobyte W sierpniowym numerze „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” pojawia się również temat olimpiady w literaturze. Nie tylko sportowcy zdobywali olimpijskie laury – przy- pomina Tomasz Zbigniew Zaper. W latach 1912-1948 (od Sztokholmu do Londynu) igrzyskom towarzyszyły konkursy artystyczne. Był to pomysł wskrzesiciela olimpizmu Pierre’a de Coubertina. Chciał w ten sposób odrodzić helleńską tradycję, łączącą sport ze sztuką. Jury złożone z działaczy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego hono- rowało dzieła plastyczne, muzyczne i literackie o szeroko rozumianej tematyce sporto- wej. „Dyskowi olimpijskiemu” Jana Parandowskiego, miłośnika antyku (studiował ar- cheologię, filologię klasyczną oraz historię sztuki) oraz sportu (kibica Czarnych Lwów), przyznano medal brązowy. Stało się to w 1936 roku w Berlinie, gdzie na trybunie ho- norowej gościł Adolf Hitler, reprezentujący „wartości” absolutnie i zbrodniczo prze- ciwstawne ideałom głoszonym przez prozaika. Tym większą wartość miał ten krążek dla niego i wszystkich, którzy te same wartości wyznawali 20 Powołanie do literatury Jestem Włochem, pochodzę z środkowych Włoch, z małej miejsco- wości leżącej nad Adriatykiem. Piętnaście lat temu przyjechałem do Polski, na zaproszenie – i służbę – katolickiego ruchu Focolari. Skończyłem akurat studia na wydziale fizyki i rozpocząłem pra- cę nad doktoratem, który obroniłem parę lat później. Już wtedy przeżywałem pierwsze objawy niepokoju, że to nie jest to. Ciągnę- ło mnie do literatury. Skończyło się tym, że zwolniłem się z pracy i już w Polsce podjąłem studia literackie. Moje przejście nie było takie dziwne i trudne, bo obie dziedziny wymagają podobnego wysiłku, wymagają „powołania” – ze Stefano Redaellim, autorem powieści „Trzy- dziesty kilometr”, rozmawia Piotr Dobrołęcki 21 Książki miesiąca „Katarzyna Wielka” Ewy Stachniak i „55 skarbów Polski” Marii Poprzęckiej „Pakt Ribbentrop-Beck” Piotra Zychowicza i „Amy. Moja córka” Mitcha Winehouse’a 26 27 Proponujemy także 6 – 8 • Bestsellery 22 • Na-mol- Wydarzenia ny książkowiec 23 • Między wierszami 24 • Felieton Marka Ławrynowicza 30 Recenzje 28 – 48 10 – 12 • Koszyk z książkami 2 b i b l i o t e k a a n a l i z p r z e d s t a w i a • k s i ą ż k i • s i e r p i e ń 2 0 1 2 od czerwca br. sprzedane ponad 10 tys. egz. Kalendarz dla dziewczynek • zawiera daty ważnych dla dzieci świąt, • horoskop kwiatowy, • znaki zodiaku... Dodatkowo w kalendarzu nalepki na zeszyty z bohaterami serii Zaopiekuj się mną www.zaopiekujsiemna.com.pl • Nauczyciele doprowadzają Cię do białej gorączki? • Koledzy z klasy mówią innym językiem? • S z k o l n e o b o w i ą z k i z a b i e r a j ą C i c a ł y w o l n y c z a s ? Jeśli tak, sięgnij po ten niezbędnik www.zielonasowa.pl od czerwca br. sprzedane ponad 5 tys. egz. Nasze patronaty i nowości Nasze patronaty i nowości Nowości wydawnicze Polecamy inne nasze czasopisma: Biblioteka Analiz – dwutygodnik, roczna prenu- merata 900 zł. Notes Wydawniczy – miesięcznik, roczna prenu- merata 170 zł. Wiadomości Księgarskie – kwartalnik, roczna pre- numerata 36 zł. Wyspa – kwartalnik, roczna prenumerata 40 zł. Neurokultura – medium zaangażowane „Neuro- kultura” adresowane jest do osób zainteresowa- nych najnowszą literaturą polską i europejską, kul- turą, sztuką oraz szeroko rozumianą problematyką społeczną. Celem pisma poza promowaniem naj- nowszej kultury jest poszukiwanie alternatyw dla obecnej rzeczywistości, a także sposobów działania na rzecz wolności, sprawiedliwości, praw człowieka, różnorodności oraz świata wolnego od dyskrymina- cji, dominacji, wyzysku i degradacji przyrody. „Neu- rokultura” prezentuje publicystyczne komentarze społeczno-polityczne, jak i artykuły o charakterze teoretycznym, głównie z zakresu filozofii, socjolo- gii, politologii, ekonomii, antropologii kulturowej, gender, a także teksty literackie. Osoby tworzące redakcję zaangażowane są w lokalne i międzyna- rodowe inicjatywy antywojenne i antyrasistowskie, feministyczne, ekologiczne, na rzecz praw pracow- niczych i socjalnych, edukacji społecznej i samorząd- ności. Cena 12 zł. Antologia [kwartalnik literacki] – Nowe pismo li- terackie w rodzinie czasopism Biblioteki Analiz. „An- tologia” wprowadza w arkana najnowszej literatu- ry (amerykańskiej, polskiej, niemieckiej, ukraińskiej i wielu innych) i przeznaczona jest dla czytelników, którzy interesują się najnowszą literaturą, którzy śledzą jej nurty i ciekawi są tego, co ma do po- wiedzenia najmłodsze pokolenie, tak w Polsce jak i za jej granicami. Redaktorami pierwszego zeszy- tu są: Dariusz Szymanowski, Piotr Siwecki i Piotr Makowski, a w zeszycie zawarte są utwory Toma- sza Białowskiego, Aminy Cain, Krzysztofa Fałata, Scotta Garsona, Evelyn Hampton, Antoniego Ja- nowskiego, Jasona Jordana, Piotra Makowskiego, Teresa Marksa, Coreya Meslera, Carola Novacka, Douga Smitha, Bena Tanzera, J.A.Tylera i Anny Ve- senny. Cena 15 zł. „Rozmowy o rynku książki 11” – zbiór wywiadów z przedstawicielami branży wydawniczo-księgarskiej, drukowanych w 2011 roku na łamach dwutygodni- ka „Biblioteka Analiz”. Poruszane tematy dotyczyły zarówno aktualnych wydarzeń, jak i długofalowych problemów rynku książki. Cena 40 zł. „Rynek książki w Polsce 2011” – kompendium wie- dzy o rynku wydawniczo-księgarskim. Analiza zmian, prognozy rozwoju poszczególnych segmentów ryn- ku, szczegółowo omówione największe wydawnic- twa, hurtownie i sieci księgarskie, charakterystyki firm, informacje o obrotach, sprzedaży książek, za- trudnieniu itp. Edycja pięciotomowa – „Wydawnic- twa”, „Dystrybucja”, „Poligrafia”, „Papier” oraz „Who is Who”. Cena tomu I – 40 zł, tomu II – 35 zł, tomu III – 25 zł, tomu IV – 25 zł, tomu V – 30 zł. Patronaty Miejsca objęte patronatem 1. Klub Księgarza 2. Salony Biblioteki Narodowej: • Salon Pisarzy i Salon Wydawców • Sara Antczak Klatka – V 2012 Książki objęte patronatem (w ciągu 4 ostatnich miesięcy) 1. Jirafa Roja: 2. Egmont: 3. Wilga: V 2012 • Agnieszka Frączek Co się słyszy w ciszy – • Wanda Chotomska Wiersze i wierszyki dla najmłodszych – VI 2012 • Julianna Baggott Nowa Ziemia – V 2012 4. Fabryka Słów: – V 2012 • Jarosław Grzędowicz seria Pan Lodowego Ogrodu • Marcin Przybyłek Czas silnych istot – VII 2012 • Mark Hodder Zdumiewająca sprawa Nakręcanego Człowieka – VIII 2012 • Jolanta Kosowska Niepamięć – VI 2012 • Andrzej Dudziński Manuskrypt Jana Żeglarza – 5. Bukowy Las: VII 2012 6. Mała kurka: 7. Impuls: VI 2012 8. Mamania: 9. Skrzat: • Jane Borodale Księga ogni – VI 2012 • Przemysław Paweł Grzybowski Doktor klaun – • Czesław Kupisiewicz Dydaktyka – VI 2012 • Sylwia Chutnik Mama ma zawsze rację – VI 2012 • Katarzyna Terechowicz, Wojciech Cesarz Przygody Filipka – VII 2012 10. Aetos: VIII 2012 • Nick Vujicic Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń – Konkursy Nagroda im. Jerzego i Hanny Kuryłowiczów – dla tłumaczy literatury naukowej. Nagroda im. Jerzego Skowronka – dla autorów i wydawców książek historycznych. Nagroda im. Karla Dedeciusa – dla polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej oraz niemieckich tłumaczy literatury polskiej. Nagroda Donga – celem konkursu jest promocja najbar- dziej wartościowych książek dla dzieci. Nagroda Literacka m.st. Warszawy. Ogólnopolski Konkurs Rymkiewiczowski. Targi książki w 2012 roku Poznańskie Spotkania Targowe – Książka dla Dzieci i Mło- dzieży, Poznań 3-5 II 17. Targi Edukacyjne EDUKACJA, Kielce 28-30 III XVIII Targi Wydawców Katolickich, Warszawa 20-22 IV 3. Warszawskie Targi Książki, Warszawa 10-13 V VIII Kiermasz Wydawców Katolickich, Katowice 1-2 VI Targi Książki Historycznej, Kraków, 13-15 IX 16. Targi Książki w Krakowie, 25-28 X II Salon Ciekawej Książki, Łódź, 7-9 XII 44 b i b l i o t e k a a n a l i z p r z e d s t a w i a • k s i ą ż k i • s i e r p i e ń 2 0 1 2 RYNEK RYNEK KSIĄŻKI KSIĄŻKI W POLSCE W POLSCE 2012 2012 JUŻ W PAŹDZIERNIKU! www.rynek-ksiazki.pl Wydarzenia   Znak wydawcą nowej  książki J.K. Rowling Społeczny Instytut Wy- dawniczy Znak z ra- dością ogłasza, że jest polskim wydawcą „The Casual Vacancy”. Pierw- sza powieść J.K. Row- ling dla dorosłych ukaże się w Wielkiej Brytanii 27 września. „Chociaż pisanie tej książki niezwykle mnie cieszyło, to moja nowa powieść jest zupełnie inna niż seria o Harrym Potterze, którą doskonale wydawał mój polski wydawca książek dziecięcych – Media Rodzina. Sposób, w jaki Znak planuje podejść do no- wego etapu w mojej literackiej karierze, zrobił na mnie ogromne wrażenie i z przyjemnością powierzam mu wydanie mojej nowej powie- ści” – mówi Joanne K. Rowling o książce i no- wym wydawcy. „Największą radością wydawcy są książki, które kształtują wyobraźnię czytelników, a nowa powieść J.K. Rowling z pewnością do takich się zalicza. Cieszę się, że nasze wydawnictwo ma swój udział w tym niezwykłym przedsięwzięciu, jakim jest wydanie »The Casual Vacancy w Pol- sce«” – twierdzi Henryk Woźniakowski, prezes Wydawnictwa Znak. (pw)   Sławy w Krakowie Swój udział w tegorocznej edycji Festiwalu im. Josepha Conrada potwierdzili już Péter Esterházy, Jeannete Winterson, Magdalena Tul- li i Michal Viewegh. Gościem imprezy ma być także laureat Literackiej Nagrody Nobla Or- han Pamuk. Festiwal odbędzie się w tym roku w dniach 22-28 października. (pw)   Leśmian w Rzymie W Rzymie odbyła się promocja dwuję- zycznego wydania poezji Bolesława Le- śmiana „Źdźbło czasu / Lo stelo del tempo”. Książkę, w przekładzie Silvii Bruni, z fotografia- mi Adama Wodnickiego i posłowiem Mariny Ciccarini, opublikowało w czerwcu wydawnic- two Austeria. Jak poinformował Instytut Książki, na spo- tkanie prezentujące publikację zaproszono wło- skich miłośników i znawców literatury i kultury polskiej: Marinę Ciccarini, Francescę Fornari, Laurę Mincer i Sergio Maifrediego, którym od- znaczenia Bene Merito przyznane przez Mi- nistra Spraw Zagranicznych RP wręczał Jaro- sław Mikołajewski, dyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie. (fran) Minister reguluje podręczniki Od 18 lipca obowiązuje nowe „Rozporzą- dzenie ministra edukacji narodowej z 21 czerwca w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkol- nego i programów nauczania oraz dopuszcza- Jan Zieliński, autor „Szkatułek Neverlego” PiSaRZ, StoLaRZ i SZKLaRZ – „Szkatułki Newerlego” nie są klasycznie napisaną biografią, mają układ jakby mozaikowy, właśnie szka- tułkowy. Dlaczego? – Bierze się to przede wszystkim z faktu, że Igor Ne- werly nie był tylko pisarzem, że w swoim życiu imał się róż- nych zawodów i oddawał różnym pasjom. Zawody, jakie uprawiał można podzielić na rzemieślnicze i humanistycz- ne. Te pierwsze to stolarz i szklarz. Te drugie to: bibliote- karz, stenograf, redaktor, wychowawca. Był też w Polsce prekursorem creative writing – do jego uczniów należeli: Marek Hłasko, Jan Himilsbach (jako poeta!), Włodzimierz Odojewski. Pasje Newerlego też dzielą się na rzemieśl- nicze i humanistyczne. Te pierwsze to: kajakarstwo, my- śliwstwo, sadownictwo. Jeśli zaś chodzi o te drugie, są w mojej książce rozdziałki o Ne- werlym-poecie oraz o namiętności do kina. K a r o ń s k t . o f l Z e i l i i – W biografii, w opisie postaci Igora Newerlego, znajdujemy słowa o przeciw- stawnych jego postawach w okresie młodzieńczym: racjonalizm i blisko mistycyzmu, czy „gdzieś pomiędzy socjalistami a anarchistami”. Jak dzisiaj można opisać jego pod- glądy podsumowując całe życie? – Takie podsumowanie starałem się zawrzeć w pierwszym zdaniu biografii, które brzmi: „Najważniejsza jest w życiu miłość, a pisanie musi być oparte na solidnym warszta- cie i na prawdzie”. Ta formuła pozwala, jak sądzę, pogodzić sprzeczności i napięcia, a za- razem wprowadza pewien dystans do spraw ideologicznych. – Kim jest wspomniana tylko raz w tekście Beata Pogorzelska, „sekretarka z praw- dziwego zdarzenia” pisarza? – Kiedy w roku 2003, za dyrekcji Michała Jagiełły, szykowaliśmy dużą wystawę rocz- nicową o Igorze Newerlym w Bibliotece Narodowej, wśród setek wycinków prasowych natknęliśmy się na fotoreportaż, napisany w oparciu o rozmowy z Beatą Pogorzelską, sekretarką Newerlego w latach osiemdziesiątych. Z artykułu wyłaniała się osoba o ży- wej inteligencji, wielkiej ciekawości dla spraw istotnych i rzadkiej dociekliwości. Wydawa- ło się rzeczą dziwną, że ktoś taki znikł bez śladu z krajobrazu polskiego życia literackie- go. Po żmudnych, niemal detektywistycznych poszukiwaniach współkomisarz wystawy, Grażyna Kasa, dotarła do autorki artykułu w nieistniejącym już wtedy piśmie i wówczas okazało się, że p. Pogorzelska nosi inne nazwisko i że jest jak najbardziej znana, jako Be- ata Stasińska. Nic zatem dziwnego, że „Szkatułki Newerlego”, książka, która by nie po- wstała gdyby nie tamta wystawa, ukazały się właśnie w kierowanym przez Beatę Stasiń- ską wydawnictwie. Rozmawiał PiotR DobRołęcki nia do użytku szkolnego podręczników”. Jego zapisy wchodzą w życie 1 września. Nowe przepisy spowodują m.in., że wy- dawcy będą mogli modyfikować podręczni- ki dopiero po trzech latach od dopuszczenia ich do użytku przez resort edukacji. Zmiana przepisów podyktowana była przekonaniem resortu edukacji, według którego „wiele wy- dawnictw modyfikuje lekko podręczniki tyl- ko po to, by je sprzedać jako nowe wydanie”. W związku z tym minister edukacji, Krystyna Szumilas, zdecydowała, że aktualizacja pod- ręcznika może być dokonana dopiero po trzech latach od dopuszczenia go do użytku oraz, że „dzięki temu łatwiej będzie korzystać z używanych książek, co pozwoli rodzicom na znaczne oszczędności”. (pw) Wydawcy grożą pozwem W zywamy do niezwłocznego wycofania się z realizacji projektu – napisały wspólnie Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, PWN, Nowa Era i Gdańskie Wydawnictwo Oświato- we w liście skierowanym do rządu oraz insty- tucji, które dla Ministerstwa Edukacji mają przy- gotować e-podręczniki. Wydawnictwa zagroziły też pozwem sądowym. Powołują się na usta- wę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów – informuje „Gazeta Wyborcza” (wydanie z 23 lipca). Podkreślają, że nie są przeciw cyfrowym książkom, zwłaszcza że wiele wydawnictw ma już w ofercie cyfrowe treści. Uważają jednak, że rządowy projekt utrudni im dostęp do ryn- ku. Bo nauczyciele będą mieli do wyboru: płat- ną ofertę wydawców albo bezpłatną rządu. Co wybiorą? Tego nie wiadomo. Wydawcy grożą ewentualnymi pozwami o odszkodowania za „wszelkie szkody”. Wydawcy wysłali też pismo do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Uczelnie, które stanowią integralną część narodowego systemu edukacji i nauki, zamierzają uczestniczyć w przed- sięwzięciu naruszającym konkurencję na rynku podręczników”. – Informujemy tylko o stanie prawnym i konsekwencjach naruszenia prawa – tłumaczy Olgierd Buchocki, wiceprzewodniczący Sekcji Wydawców Edukacyjnych PIK. (et) 6 b i b l i o t e k a a n a l i z p r z e d s t a w i a • k s i ą ż k i • s i e r p i e ń 2 0 1 2   Współpraca PIK i „Polskiej Książki” Sekcja Publikacji Elektronicznych Polskiej Izby Książki postanowiła podjąć współpracę ze Stowarzyszeniem Autorów i Wydawców „Polska Książka”, jedyną organizacją zbiorowego zarzą- dzania (OZZ), która jest upoważniona do zbio- rowego zarządzania autorskimi prawami majątko- wymi na rzecz wydawców książek i która przyj- muje wydawców książek i prasy – osoby praw- ne – w poczet swoich członków. SAiW „Polska Książka” jako OZZ w ramach zbiorowego zarzą- du jest gotowe do udzielania zainteresowanym użytkownikom licencji niewyłącznych na określo- ny sposób korzystania z utworów powierzonych przez wydawców w zbiorowy zarząd. (pw)   Konkurs unieważniony W połowie lipca Ośrodek Rozwoju Eduka- cji unieważnił, rozstrzygnięty w czerwcu, konkurs na wybór partnera technologicznego i partnera w zakresie edukacji wczesnoszkol- nej. Krótko po ujawnieniu wyników konkursu, w mediach pojawiło się kilka zarzutów pod ad- resem wybranej na partnera technologicznego firmy Progress Framework – media ujawniły, że w chwili ogłaszania wyników firma nie mia- ła zgłoszonych do KRS rozliczeń finansowych za trzy lata działalności. Ponadto podawana przez nią wysokość kapitału zakładowego nie była spójna z informacjami zawartymi w KRS. Dodatkowo komisja konkursowa popełniła kil- ka błędów regulaminowych. Jednak podjęta pod koniec lipca decyzja o powtórzeniu otwartego naboru ofert na part- nerów i wyboru partnerów do wspólnej realiza- cji projektu „E-podręczniki do kształcenia ogól- nego” dotyczy także partnerów merytorycz- nych, jednak wyłącznie spoza sektora publiczne- go, a więc podmiotów prywatnych, w tym pro- fesjonalnych wydawnictw. Oznacza to, że status wybranego partnera w zakresie przygotowania e-podręcznika do nauki na etapie wczesnoszkol- nym straciła Grupa Edukacyjna SA. (pw) Premiera w Empiku Dystrybutor treści cyfrowych Virtu- alo – wraz z Empikiem – wprowadził do sprzedaży w salonach tej sieci pierw- sze w polskich księgar- niach stacjonarnych tzw. Bundle, czyli pakiety skła- dające się z książki dru- kowanej oraz e-booka. Obecnie sprzedawane są w formule „2 w ce- nie 1”, gdzie wersja elektroniczna dodawana jest bezpłatnie do papierowej. W przyszłości będą pojawiać się również inne warianty. Po raz pierwszy takie rozwiązanie zastosował po- nad dwa lata temu Barnes Noble – największa sieć księgarni stacjonarnych w USA. Podpisano porozumienie na rzecz internetyzacji polskich bibliotek publicznych Internet W bIbLIoteKach za darmo P onad 3,5 tys. bibliotek publicznych w Polsce przez następne trzy lata bę- dzie nadal bezpłatnie korzystać z inter- netu. Darmowy dostęp do sieci będą mogły uzyskać także kolejne placówki. To efekt porozumienia, jakie 23 lipca podpisali Bogdan Zdrojewski – minister kultury i dziedzictwa narodowego, Mi- chał Boni – minister administracji i cy- fryzacji, Maciej Witucki – prezes Orange Polska, Jerzy Koźmiński – przewodni- czący Rady Fundacji Rozwoju Społe- czeństwa Informacyjnego, prezes Pol- sko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Rafał Kramza – prezes zarządu FRSI. Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu f o t . B P O p o e l Wydarzenia W salonach Empik dostępnych jest już oko- ło 20 bundli takich wydawnictw jak: Zysk i S-ka, Fabryka Słów, Wielka Litera i Buchmann, a ich liczba będzie systematycznie rosnąć. – Nowa usługa umożliwi dużej grupie klientów wy- próbowanie e-booków. Chcemy zbudować większą świadomość nowego produktu wśród osób, które do tej pory nie zetknęły się z książ- ką elektroniczną i kupowały jedynie wersje pa- pierowe. Salony Empik mają w tym zakresie największy potencjał – twierdzi Robert Rybski, prezes Virtualo. (pw) Polak prezydentem Europejska Federacja Wydawców (Federa- tion of European Publishers – FEP) poinfor- mowała, że Piotr Marciuszuk, prezes wydaw- nictwa Stentor, został wybrany prezydentem FEP podczas Zgromadzenia Generalnego tej organizacji w Cascais w Portugalii. Wiceprezy- dentem organizacji został Pierre Dutilleul, dy- rektor zarządzający Editis, drugiej pod wzglę- dem wielkości francuskiej grupy wydawniczej. Skarbnikiem jest Rudy Van Schoonbeek, prezes Vrijdag Ultgevers z Antwerpii w Belgii. (pw) Nagrody „Literatury na Świecie” Doroczne nagrody za przekład z języka ob- cego na polski przyznała „Literatura na Świecie”. W kategorii proza wyróżniono Magdę Heydel za nowe tłumaczenie „Jądra ciemności” Josepha Conrada (Znak) i Wiktora Dłuskiego za przekład książki „Rewolucja. Władza, nadzieja, rozterki” (słowo/obraz terytoria) historyka idei Bronisława Baczki. W kategorii poezja nagro- dę otrzymała Dorota Horodyńska za przekład „Dzieci natury” Luljety Lieshanaku (słowo/ob- raz terytoria). (fran)   1000 rozdanych książek P odczas czterech dni festiwalu Open’er, któ- ry odbywał się pod patronatem Programu Trzeciego Polskiego Radia, w radiowym stu- diu festiwalowym działała specjalnie stworzona „Biblioteka Trójki”. Słuchacze otrzymali ponad 1000 książek i wspólnie z Trójką napisali im- prowizowaną powieść w odcinkach. i k n w o n a K . M . t o f „Biblioteka Trójki na festiwalu Open’er” powstała w wyniku współpracy z Instytutem Książki oraz kilkunastoma wydawnictwami, które ofiarowały dla słuchaczy i uczestników festiwalu egzemplarze swoich książek – najpo- Porozumienie jest przedłużeniem programu internetyzacji bibliotek publicznych z 2009 roku. Orange Polska (wówczas Grupa TP) zadeklarowała w nim bezpłatne podłączenie Internetu do wszystkich gminnych bibliotek publicznych. „Podpisane trzy lata temu Porozumienie na rzecz internetyzacji polskich bibliotek pu- blicznych to wynik naprawdę wyjątkowej koalicji. Po raz pierwszy we wsparcie bibliotek zaangażował się nie tylko rząd, nie tylko samorząd czy organizacje pozarządowe, ale rów- nież wielki i liczący się na rynku partner biznesowy. Dziś widać rezultaty pracy każdej ze stron. Są to dziesiątki wyremontowanych, zmodernizowanych, wyposażonych w sprzęt komputerowy i podłączonych do Internetu bibliotek, które pomagają odkryć i przybliżyć świat, dzięki dostępowi do książek, kultury i globalnej sieci. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że biblioteki w Polsce stanowią największą sieć placówek kultury, obejmującą swym za- sięgiem każdą, najmniejszą nawet gminę, możemy śmiało powiedzieć, że współpraca po- między Orange Polska a ministerstwem i pozostałymi sygnatariuszami porozumienia to jedna z najważniejszych w ciągu ostatnich lat inicjatyw na rzecz poszerzenia dostępu do wiedzy i kultury w małych miejscowościach. Cieszę się, że możemy ją kontynuować” – mówił Bogdan Zdrojewski, szef resortu kultury. (et) b i b l b i b l i o t e k a i o t e k a a n a l a n a l i z i z p r z e d s t a w i a p r z e d s t a w i a • • k s i ą ż k i k s i ą ż k i • • k w i e c i e ń s i e r p i e ń 2 0 0 5 2 0 1 2 7 7 Wydarzenia Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka ZgłoSZeNIa do 30 wrZeśNIa W tym roku Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka zo- stanie przyznana po raz siedemnasty, ale w nowym miejscu – podczas inauguracji szóstej edycji Targów Książki Akademickiej i Naukowej Academia 7 listopada w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Dotychczas nagrodę im. Prof. Jerzego Skowronka wręczano podczas otwarcia Targów Książki Historycznej. W ubiegłym roku w trakcie uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie nagrodę wręczono Wydawnictwu Literackiemu za pierwszą edycję w języku polskim rozprawy Adama Czartoryskiego „Roz- ważania o dyplomacji” w przekładzie Jana Marii Kłoczow- skiego wraz z opracowaniem Marka Kornata. Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka została usta- nowiona w 1996 roku. Po tragicznej śmierci wybitnego historyka, który zginął w wypadku samochodowym we Francji w lipcu 1996 roku, grono jego przyjaciół i uczniów postanowiło uczcić jego pamięć przez ustanowienie nagrody przyznawanej wydawcom, którzy publikują książki z szero- kiego kręgu zainteresowań badawczych jej patrona. Prof. Jerzy Skowronek w swojej pracy badawczej zajmował się przede wszystkim historią Polski i krajów bałkańskich w II połowie XVIII i w XIX wieku oraz stosunkami międzynarodowymi w tym okresie. Był też autorem wielu prac varsavianistycznych oraz z dziejów wojskowości, szczególnie dotyczących powstań narodowych. Związany był z In- stytutem Historii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery naukowej – od asystenta do profesora. Przez jedną kadencję był też prorektorem swojej macierzystej uczelni. W 1990 roku został dyrektorem Instytutu Nauk Humanistycznych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a następnie objął funkcję Dyrektora Na- czelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Organizatorzy proszą autorów i wydawców, a także wszystkich miłośników książki historycznej o zgłaszanie propozycji do Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka na adres redakcji: „Magazyn Literacki KSIĄŻKI”, ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa, tel. (22) 828 36 25, 828 36 26, e-mail: dobrolec@warman.com.pl. Zasadą nagrody im. Jerzego Skowronka jest wyróżnianie prac z szeroko rozumianego ob- szaru zainteresowań badawczych patrona nagrody. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30 września. Organizatorem i fundatorem Nagrody jest „Magazyn Literacki KSIĄŻKI”. (fran) nr 5/2012 z dodatkiem „KSIĄŻKI dla dzieci i mło- dzieży” oraz nr 4/2012 z dodatkiem „KSIĄŻKI dla turystów”. Sukcesywnie do oferty ibuk.pl trafiać będą kolejne wydania pisma. Magazyn Literacki KSIĄŻKI można także czytać online w serwisie www.issuu.com/ma- gazynliteracki oraz na Virtualo.pl. Wersje drukowane pisma można zama- wiać w naszym sklepie internetowym www. rynek-ksiazki.pl/sklep/czasopisma. (r) „Kapuściński non-fiction” po angielsku Angielski przekład książki Artura Domosław- skiego „Kapuściński non-fiction” zatytuło- wany „Ryszard Kapuściński. A Life” ukazał się w lipcu nakładem amerykańskiego wydawnic- twa Verso Books. Oficjalna premiera odbędzie się z udziałem autora we wrześniu. Autorką przekładu jest Antonia Lloyd-Jones. Wydanie zostało dofinansowane z Programu Transla- torskiego ©Poland. Książka doczekała się dotychczas pięciu przekładów. Przed angielskim ukazały się: hisz- pański, francuski, włoski i węgierski. W przy- gotowaniu przekład holenderski. Personalia Nastąpiła zmiana w składzie zarządu Empi- ku. – Uzgodniona z głównym udziałow- cem – Grupą EM F – misja Marka Minkiewicza w zarządzie Empik dobiegła końca – potwier- dziła w rozmowie Monika Marianowicz, rzecz- nik prasowy. Marek Minkiewicz dołączył do Empiku w 2010 roku, pełnił funkcję prezesa. pularniejszych powieści, reportaży i dokumen- tów, wydanych w ostatnich latach. „Chyba nigdy wcześniej nasz namiot na festiwalu Open’er nie przeżywał takiego oblężenia” – podsumowu- je pomysłodawca akcji Michał Nogaś. „Dwie rzeczy cieszą mnie niezwykle. Po pierwsze to, że ludzie przychodzą i mówią, że chcą czytać książki! – wchodzą do naszego namiotu, wy- bierają je sobie, a potem widzimy ich na polu między koncertami, czytających. Po drugie, faj- ne jest to, że po prostu przychodzą i wymyśla- ją niestworzone historie” – mówi dziennikarz. Po trzech dniach pisania i czytania, czwartego dnia festiwalu „bibliotekarze” Trójki „uwolnili” książki – każdy uczestnik Opene’ra mógł za- brać ze sobą dowolny egzemplarz. W sumie rozdano ponad 1000 książek, m. in.: Andrzeja Stasiuka, Ryszarda Kapuścińskiego, Wojciecha Tochmana, Pawła Huelle, Orhana Pamuka, Za- die Smith, Susan Sontag, Johna Maxwella Co- etzee’ego. (pw) Festiwal Brunona Schulza Od 6 do 12 września w Drohobyczu na Ukrainie odbędzie się 5. Międzynarodo- wy Festiwal Brunona Schulza. Festiwal zainaugu- rują wykłady Tarasy Prochaśki, Adama Michnika, Dawida Grossmana i Wiktora Jerofiejewa oraz wieczorny koncert Bester Quartet. W trakcie festiwalu wystąpią również: największa gwiazda ukraińskiej muzyki etnofolkowej, kijowska grupa DahaBraha, Jurij Andruchowycz z Karbido oraz polski zespół rockowy Bruno Schulz. W dniach od 10 do 12 września odbędzie się międzynarodowa sesja literaturoznawcza. Na Festiwalu będzie miała miejsce pierwsza prezentacja nowych przekładów „Sklepów cy- namonowych” i „Sanatorium pod klepsydrą” dokonanych przez Jurija Andruchowycza. Festiwal współfinansowany jest przez In- stytut Książki i Ministerstwo Spraw Zagranicz- nych RP. (et) Magazyn Literacki KSIĄŻKI w Ibuk.pl Zprzyjemnością infor- mujemy, że wszy- scy klienci czytelni Ibuk. pl – instytucjonalni i indy- widualni – mogą czytać miesięcznik „Magazyn li- teracki KSIĄŻKI” za dar- mo. Udostępnione onli- ne zostały ostatnie nume- ry – nr 7/2012, nr 6/2012, Zmarli Zmarł Karol Marzec, twórca i założyciel Drukarni Colonel, którą powołał do ży- cia w 1991 roku. Znany był z szerokiej działal- ności społecznej i integracyjnej w środowisku poligraficznym. W Londynie zmarł w wieku 92 lat Krzysz- tof Muszkowski, publicysta, historyk, dzienni- karz i pisarz, laureat Polonijnej Nagrody Lite- rackiej 2010. Zmarła prof. Janina Leskiewiczowa, ba- daczka ziemiaństwa polskiego. Zajmowała się historią społeczną i gospodarczą, była autorką wielu prac naukowych i badawczych z dziedzi- ny historii wsi i dziejów społeczeństwa polskie- go w XIX wieku, a także redaktorem wieloto- mowego „Słownika biograficznego Ziemianie Polscy XX wieku”. Prof. Janina Leskiewiczowa została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Or- deru Odrodzenia Polski, a także medalem Glo- ria Artis. Halina Pfeiffer-Milerowa, seniorka polskiego księgarstwa, zmarła 28 lipca „z dala od swych ukochanych książek”, jak napisano w nekrologu w „Gazecie Stołecznej” z 31 lipca. Była wyróż- niona złotym Krzyżem Zasługi, odznaką Wzo- rowego Księgarza III, II i I stopnia, odznaką za- służonego działacza Kultury i złotą Honorową Odznaką SKP, była też członkiem honorowym Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. 8 b i b l i o t e k a a n a l i z p r z e d s t a w i a • k s i ą ż k i • s i e r p i e ń 2 0 1 2
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Magazyn Literacki KSIĄŻKI - nr 8/2012 (191)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: