Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00621 009852 16972237 na godz. na dobę w sumie
Magazyn Literacki KSIĄŻKI - nr 9/2012 (192) - ebook/pdf
Magazyn Literacki KSIĄŻKI - nr 9/2012 (192) - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Biblioteka Analiz Język publikacji:
ISBN: Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> kultura, sztuka, media
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Błyskawiczna kariera zupełnie nowych niż papierowa książka nośników treści literackich, takich jak czytniki, tablety czy smartfony, budzi wśród twórców i odbiorców książki nie tylko wiele nadziei i oczekiwań, ale także mnóstwo obaw i wątpliwości. Jarosław Górski tymczasem przypomina, że medium, jakim jest książka, podlegało już niezliczonym przemianom związanym z pojawieniem się nowych nośników. Że wielokrotnie już w historii książki i czytelnictwa mieliśmy już do czynienia z okresami przejściowymi, w których pojawienie się nowego nośnika budziło obawy i opór tradycyjnie nastawionych czytelników, często opór na tyle skuteczny, że przez dziesiątki czy setki lat odsuwający nieuchronną zmianę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Nr 9/2012 (192) • wrzesień 2012 Cena 9,99 zł (23 VAT) • ISSN 2083-7747 • Indeks 334464 Bractwo Bang Bang traktuje o wyjątkowo trudnych dylematach moralnych, przed którymi stają korespondenci wojenni. Gdzie przebiega granica między ambicją i odpowiedzialnością zawodową a człowieczeństwem? W którym momencie należy odłożyć aparat i z obserwatora stać się uczestnikiem wydarzeń? BRACTWO BANG BANG Migawki z ukrytej wojny GREG MARINOVICH JOÃO SILVA przełożył WOJCIECH JAGIELSKI KSIĄŻKĘ POLECAJĄ: Spis treści Numer 9 (192) Redaktor naczelny: Piotr Dobrołęcki Z-ca red. naczelnego: Ewa Tenderenda-Ożóg Sekretarz redakcji: Krzysztof Masłoń Zespół: Łukasz Gołębiewski, Joanna Hetman, Paweł Waszczyk Stale współpracują: Janusz Drzewucki, Joanna Habiera, Jarosław Górski, Piotr Kitrasiewicz, Bogdan Klukowski, Tadeusz Lewandowski, Marek Ławrynowicz, Lech Mergler, Wanda Morawiecka, Tomasz Nowak, Urszula Pawlik, Bożena Rytel, Grzegorz Sowula, Michał Zając, Tomasz Zapert Reklama: Ewa Tenderenda-Ożóg Sekretariat: Kamila Bauman Kolportaż: Elżbieta Habiera Prenumerata: Ewa Zając Adres redakcji: 00-048 Warszawa, Mazowiecka 6/8 pok. 416, tel.: 828 36 31, tel./fax (22) 827 93 50 Internet: www.rynek-ksiazki.pl, e-mail: marketing@rynek-ksiazki.pl facebook.com/magazynliteracki http://issuu.com/magazynliteracki Łamanie: Tatsu tatsu@tatsu.pl Wydawca: Biblioteka Analiz Sp. z o.o. 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416 Prezes zarządu: Łukasz Gołębiewski Prenumerata: 1) Redakcja: tel. (22) 827 93 50, fax (22) 828 36 31 www.rynek-ksiazki.pl/sklep/czasopisma 2) RUCH S.A. (kraj): www.ruch.pol.pl 3) Garmond Press Kraków: www.garmond.com.pl 4) Kolporter S.A.: www.kolporter.com.pl W numerze Książka jak Proteusz Błyskawiczna kariera zupełnie nowych niż papierowa książka nośników treści lite- rackich, takich jak czytniki, tablety czy smartfony, budzi wśród twórców i odbiorców książki nie tylko wiele nadziei i oczekiwań, ale także mnóstwo obaw i wątpliwości. Jarosław Górski tymczasem przypomina, że medium, jakim jest książka, podlegało już niezliczonym przemianom związanym z pojawieniem się nowych nośników. Że wielokrotnie już w historii książki i czytelnictwa mieliśmy już do czynienia z okresami przejściowymi, w których pojawienie się nowego nośnika budziło obawy i opór tra- dycyjnie nastawionych czytelników, często opór na tyle skuteczny, że przez dziesiątki czy setki lat odsuwający nieuchronną zmianę, przynoszącą nota bene skutki czasa- mi wręcz odwrotne od tych, których się obawiano. Że przed tysiącami lat te obawy i ten opór były zaskakująco podobne do dzisiejszych, choć przecież czasy były do dzi- siejszych zupełnie niepodobne. Dzisiejszą rewolucję technologiczną często porównuje się do tej związanej z pojawieniem się i upowszechnieniem druku w XV i XVI wieku. A może warto wskazać, że takich rewolucji, o mniej czy bardziej gwałtownym prze- biegu, było w naszych dziejach więcej? 16 – 22 Drugi oddech fantastyki Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki to pośród rozlicznych spotkań wielbi- cieli tej dziedziny impreza najstarsza, najbardziej nobliwa – relacjonuje Tomek No- wak. To tu przyznaje się najważniejszą nagrodę literacką. To tu także najlepiej widać jak zmieniają się kolejne pokolenia fanów, ich upodobania i oczekiwania. Polcon 2012 we Wrocławiu udowodnił wszelako, że są one bardzo szerokie. Powszechnie wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje konwentów – dla czytelników i dla graczy. Na Polconie spotykają się jedni i drudzy. I o ile zwykle pierwsza grupę tworzą starsi, a drugą młodsi, o tyle organizatorzy z Wrocławia zadbali o to, by rozdźwięk ten nie był aż tak widocz- ny. Pokazuje to już choćby paleta zaproszonych gości zagranicznych. Głównym z nich był „klasyk nauk alternatywnych” Erich von Däniken, który szerokiemu podium za- prezentował swe poglądy o gościach z kosmosu i zagadkach starożytnego Egiptu. Jed- nak nie tylko on wykładał na Polconie zapatrywania niezwykłe 24 Grzeczna dziewczynka Piotr Dobrołęcki rozmawia z Magdaleną Miecznicką na temat jej naj- nowszej powieści pt. „Złość”: W ogóle nie jestem zła – mówi pisarka. To tylko bohaterka, która czuje się stłamszoną, grzeczną dziewczynką, a nie potrafi się odegrać i powiedzieć tego co czuje, postawić na swoim. Złość się w niej kumuluje, chociaż na zewnątrz zachowuje się bardzo grzecznie. Dopiero w pewnym momencie szala przechyla się i nie po- trafi dłużej zbierać tej złości w sobie, w końcu wybucha. Książka jest opowieścią o tym, co się wtedy dzieje 26 – 27 Książki miesiąca „Opowiem ci o wolności” Wacława Holewińskiego oraz „Mężczyzna i one” Jana Nowickiego „1000 muzeów w Polsce” Doroty Folgi-Januszewskiej oraz „Życie na lodzie” Wojciecha Zawioły i Mariusza Czerkaw- skiego 36 37 Proponujemy także Wydarzenia 6 – 10 • Bestsellery 12 – 14 • Koszyk z książkami 28 • Co czyta- ją inni 31• Na-molny książkowiec 33 • Między wierszami 35 • Felieton Marka Ławrynowicza 40 • Recenzje 38 – 56 2 b i b l i o t e k a a n a l i z p r z e d s t a w i a • k s i ą ż k i • w r z e s i e ń 2 0 1 2 CZYTAJCIE NASZE KSIĄŻKI Mariusz Urbanek Broniewski. Miłość, alkohol, polityka Pierwsza tak kompletna biografia autora wiersza „Bagnet na broń”. Targały nim cztery wielkie namięt- ności: Polska, komunizm, kobiety i alkohol. Był rozpoznawany i ko- chany przez tłumy, jak żaden poeta przed nim ani po nim. Stanisław Różewicz Było, minęło… W kuchni i na salonach X muzy Wspomnienia Stanisława Różewicza, cenionego reżysera filmowego, brata poety Tadeusza Różewicza. Droga za- wodowa, sylwetki przyjaciół i współ- pracowników, zmagania z cenzurą i peerelowską rzeczywistością. Zwię- złe relacje przeplatają się z anegdo- tami z planu filmowego. Krzysztof Rutkowski Dar Anioła Zbiór błyskotliwych i finezyjnych esejów inspirowanych religią i kul- turą antyku oraz własnymi przeży- ciami i obserwacjami z wędrówek po Paryżu, Korsyce i Krakowie. Dmitrij Strelnikoff Fajnie być samcem Zabawna opowieść o byciu samcem. Świat jest prostszy, uczucia mniej skomplikowane, rozrywki łatwe i przyjemne. Faceci twierdzą, że fajnie być samcem. Warto się prze- konać dlaczego tak myślą. Śmieszne i pouczające! J.R.R. Tolkien Hobbit, czyli tam i z powrotem Nowe, ekskluzywne wydanie ar- cydzieła literatury fantasy. W tym roku ukaże się filmowa adaptacja książki w reżyserii Petera Jacksona. Ludwik Stomma Ludwik Stomma Historie przecenione Historie niedocenione W obu książkach autor świetnie bawi się historią próbując przekonać czy- telnika, że nie wszystko w przeszłości było takie, jak nam się wydaje. Jego erudycja i sprawność pisarska czynią z tej „zabawy” lekturę, w której można odnaleźć prawdziwa satysfakcję. Maciej Sadowski Janusz Korczak. Fotobiografia Historia życia wybitnego polskiego pedagoga, światowej sławy prekurso- ra działań na rzecz praw dziecka. Opo- wiedziana za pomocą fotografii opa- trzonych cytatami z jego dzieł, spra- wia wrażenie swoistej autobiografii. Radosław Romaniuk Inne życie. Biografia Jarosława Iwaszkiewicza. T.1. Pierwszy z dwóch tomów wnikliwie opracowanej biografii pisarza obej- muje lata 1894-1939. Wiktor Osiatyński Litacja To druga część historii, zapoczątkowa- nej Rehabem. Autor opisuje, jak jego bohater uczy się żyć z innymi ludźmi, ze sobą i z własnymi emocjami bez alkoholu. I chociaż W. poznaje samego siebie, to okazuje się, że rehab i litacja, to jeszcze nie jest pełna rehabilitacja. Zygmunt Mycielski Niby-dziennik Artysta i arystokrata, kompozytor i publicysta muzyczny swoje za- piski nazwał „Niby- dziennikiem” – bliższe są bowiem eseistyce niż kronice. Niby-dziennik obejmujący lata 1969-1981, to zaledwie skrom- na część zapisków, jaką po sobie pozostawił. Zygmunt Mycielski Niby-dziennik ostatni 1981-1987 Ostatni tom dzienników Zygmunta Mycielskiego, kompozytora, po- tomka zasłużonej polskiej rodziny skoligaconej z arystokratycznymi rodami Europy, uczestnika i baczne- go obserwatora życia artystycznego i społecznego Polski u schyłku rzą- dów komunistycznych. Janusz Tazbir Od sasa do lasa Autor zajmuje się różnego rodzaju falsyfikatami historyczno-literackimi, znajdującymi rzesze łatwowiernych czytelników. Omawia rozwój badań nad polską kulturą i sarmackim oby- czajem. Prezentuje autorów bliskich swemu sercu (m.in. Potockiego, Rzewuskiego i Korzeniewskiego) i ich dzieła. Marek Nowakowski Pióro. Autobiografia literacka Zapis literackiej inicjacji autora, pierwszych prób zostania pisarzem, obrony niezależności pisarskiej przed wpływami cenzury i kryty- ków literackich. Przedstawia bogatą galerię pisarzy lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku. Erwin Axer Z pamięci Autobiograficzna opowieść o sobie w zmieniającym się świecie oraz o postaciach ciekawych i ważnych dla sztuki, z którymi dane było au- torowi pracować. Zapraszamy do salonów Empiku, dobrych księgarni i na stronę www.iskry.com.pl Nasze patronaty i nowości Nasze patronaty i nowości Nowości wydawnicze Polecamy inne nasze czasopisma: Biblioteka Analiz – dwutygodnik, roczna prenu- merata 900 zł. Notes Wydawniczy – miesięcznik, roczna prenu- merata 170 zł. Wiadomości Księgarskie – kwartalnik, roczna pre- numerata 36 zł. Wyspa – kwartalnik, roczna prenumerata 40 zł. Neurokultura – medium zaangażowane „Neuro- kultura” adresowane jest do osób zainteresowa- nych najnowszą literaturą polską i europejską, kul- turą, sztuką oraz szeroko rozumianą problematyką społeczną. Celem pisma poza promowaniem naj- nowszej kultury jest poszukiwanie alternatyw dla obecnej rzeczywistości, a także sposobów działania na rzecz wolności, sprawiedliwości, praw człowieka, różnorodności oraz świata wolnego od dyskrymina- cji, dominacji, wyzysku i degradacji przyrody. „Neu- rokultura” prezentuje publicystyczne komentarze społeczno-polityczne, jak i artykuły o charakterze teoretycznym, głównie z zakresu filozofii, socjolo- gii, politologii, ekonomii, antropologii kulturowej, gender, a także teksty literackie. Osoby tworzące redakcję zaangażowane są w lokalne i międzyna- rodowe inicjatywy antywojenne i antyrasistowskie, feministyczne, ekologiczne, na rzecz praw pracow- niczych i socjalnych, edukacji społecznej i samorząd- ności. Cena 12 zł. Antologia [kwartalnik literacki] – Nowe pismo li- terackie w rodzinie czasopism Biblioteki Analiz. „An- tologia” wprowadza w arkana najnowszej literatu- ry (amerykańskiej, polskiej, niemieckiej, ukraińskiej i wielu innych) i przeznaczona jest dla czytelników, którzy interesują się najnowszą literaturą, którzy śle- dzą jej nurty i ciekawi są tego, co ma do powiedzenia najmłodsze pokolenie, tak w Polsce jak i za jej gra- nicami. Redaktorami pierwszego zeszytu są: Da- riusz Szymanowski, Piotr Siwecki i Piotr Makowski, a w zeszycie zawarte są utwory Tomasza Białowskie- go, Aminy Cain, Krzysztofa Fałata, Scotta Garsona, Evelyn Hampton, Antoniego Janowskiego, Jasona Jordana, Piotra Makowskiego, Teresa Marksa, Co- reya Meslera, Carola Novacka, Douga Smitha, Bena Tanzera, J.A.Tylera i Anny Vesenny. Cena 15 zł. „Gdzie jest czytelnik?” – nowy esej Łukasza Gołę biewskiego, w którym autor wnika w in- ternetową rzeczywistość, bada fenomen portali społecznościowych oraz ich wpływ na czytel- nictwo. Rozważa możliwe scenariusze rozwoju czytelnictwa w przyszłości, określa rolę księgar- ni i bibliotek. Cena 29 zł. „Rynek książki w Polsce 2011” – kompendium wie- dzy o rynku wydawniczo-księgarskim. Analiza zmian, prognozy rozwoju poszczególnych segmentów ryn- ku, szczegółowo omówione największe wydawnic- twa, hurtownie i sieci księgarskie, charakterystyki firm, informacje o obrotach, sprzedaży książek, za- trudnieniu itp. Edycja pięciotomowa – „Wydawnic- twa”, „Dystrybucja”, „Poligrafia”, „Papier” oraz „Who is Who”. Cena tomu I – 40 zł, tomu II – 35 zł, tomu III – 25 zł, tomu IV – 25 zł, tomu V – 30 zł. Patronaty Miejsca objęte patronatem 1. Klub Księgarza 2. Salony Biblioteki Narodowej: • Salon Pisarzy i Salon Wydawców • Piotr Stróżyński Kokon wytrzeźwień – IX 2012 Książki objęte patronatem (w ciągu 3 ostatnich miesięcy) 1. Jirafa Roja: 2. Egmont: • Zofia Stanecka Basia i dentysta – IX 2012 • Zofia Stanecka Basia i telefon – IX 2012 • Eva Völler Magiczna gondola – IX 2012 • Marissa Meyer Saga Księżycowa. Cinder – IX 2012 3. Fabryka Słów: • Marcin Przybyłek Czas silnych istot – VII 2012 • Mark Hodder Zdumiewająca sprawa Nakręcanego Człowieka – VIII 2012 4. Bukowy Las: VII 2012 • Andrzej Dudziński Manuskrypt Jana Żeglarza – 5. Skrzat: • Katarzyna Terechowicz, Wojciech Cesarz Przygody Filipka – VII 2012 6. Aetos: VIII 2012 • Nick Vujicic Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń – • Agata Tuszyńska Tyrmandowie. Romans amery- kański – IX 2012 7. MG: 7. Replika: • Patrick Lapeyre Życie jest krótkie, a pożądanie nie ma końca – IX 2012 Konkursy Nagroda im. Jerzego i Hanny Kuryłowiczów – dla tłumaczy literatury naukowej. Nagroda im. Jerzego Skowronka – dla autorów i wydawców książek historycznych. Nagroda im. Karla Dedeciusa – dla polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej oraz niemieckich tłumaczy literatury polskiej. Nagroda Donga – celem konkursu jest promocja naj- bardziej wartościowych książek dla dzieci. Nagroda Literacka m.st. Warszawy. Ogólnopolski Konkurs Rymkiewiczowski. Targi książki w 2012 roku Poznańskie Spotkania Targowe – Książka dla Dzieci i Młodzieży, Poznań 3-5 II 17. Targi Edukacyjne EDUKACJA, Kielce 28-30 III XVIII Targi Wydawców Katolickich, Warszawa 20-22 IV 3. Warszawskie Targi Książki, Warszawa 10-13 V VIII Kiermasz Wydawców Katolickich, Katowice 1-2 VI Targi Książki Historycznej, Kraków, 13-15 IX 16. Targi Książki w Krakowie, 25-28 X XXI Targi Książki Historycznej, Warszawa, 29 XI-2XII II Salon Ciekawej Książki, Łódź, 7-9 XII 44 b i b l i o t e k a a n a l i z p r z e d s t a w i a • k s i ą ż k i • w r z e s i e ń 2 0 1 2 STRESZCZENIE WA¯NY CYTAT CHARAKTERYSTYKA BOHATERÓW Ju¿ ponad 150 lektur OPRACOWANIE PROBLEMATYKA SZUKAJ W DOBRYCH KSIĘGARNIACH I EMPIKACH ul. Klasztorna 2B, 31-979 Kraków ksiêgarnia internetowa: www.greg.pl, tel. (12) 644-98-90, w godz. 8.00 –17.00 Wydarzenia Siódemka do Angelusa P     oznaliśmy autorów i ksią- żek nominowanych w te- gorocznej edycji Nagrody Li- terackiej Europy Środkowej  i Wschodniej Angelus. W sió- demce nominowanych znala- zły się następujące tytuły: An- drij Bondar – „Historie waż- ne i nieważne”, w tłumaczeniu Bohdana Za- dury (Biuro Literackie), Jacek Dehnel – „Sa- turn” (W.A.B), Miljenko Jergović „Srda śpiewa  o zmierzchu w Zielone Świątki” w tłumaczeniu  Magdaleny Petryńskiej (Czarne), László Krasz- nahorkai – „Wojna i wojna” w tłumaczeniu Elż- biety Sobolewskiej (W.A.B.), Magdalena Tulli  – „Włoskie szpilki” (Wydawnictwo Nisza), Mi- chał Witkowski – „Drwal” (Świat Książki) i To- máš Zmeškal „List miłosny pismem klinowym”  w tłumaczeniu Doroty Dobrew (W.A.B.) Laureata Nagrody Angelus poznamy 20  października. Jego nazwisko zostanie ogłoszo- ne podczas uroczystej gali w Operze Wrocław- skiej. Zwycięzca otrzyma czek na 150 tys. zł  i statuetkę Angelusa autorstwa Ewy Rossano.  Nagrodzony zostanie też tłumacz zwycięskiej  książki – nagrodę w wysokości 20 tys. funduje  Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Sile- siusa w Wałbrzychu. (pw) Dotacja dla Platona F   irma  dystry- bucyjna  Platon  otrzymała dofinan- sowanie projektu realizowanego w ramach Re- gionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz- twa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM). Do- tację przyznano w związku z budową i wdroże- niem sklepu internetowego opartego na systemie  klasy ERP. Projekt ma zostać zrealizowany do koń- ca roku, jego całkowita wartość wynosi 412 tys.  zł. Planowane zmiany mają na celu modyfikację  systemu informatycznego, tak aby dostosować go  do potrzeb klientów i wydawców. System umoż- liwi także m.in. sprzedaż e-booków i książek au- dio w formacie plików mp3. (pw) Ceneo wyceniło podręczniki W    sierpniu serwis Ceneo.pl przeprowa- dził ankietę, w której prezentuje średnie  wydatki Polaków na wyprawkę szkolną. Wy- nika z niej, że wśród 1150 badanych aż prawie  33 proc. z nich wydało w zeszłym roku ponad  500 zł na podręczniki, a lekko ponad 32 proc.  zapłaciło za nie w przedziale od 300 – 500 zł.  24,31 proc. respondentów zapłaciło od 201 do  300 zł, a między 100 a 200 zł – 7,35 proc. „To  co szczególnie interesujące w wynikach bada- nia Ceneo.pl to fakt, że znaczna większość an- kietowanych planowała w tym roku wydać na  podręczniki sumę porównywalną lub wyższą  w stosunku do roku poprzedniego i to nawet  o ok. 100 zł” – twierdzą autorzy raportu. Respondenci jako miejsce zakupu pod- ręczników najczęściej wskazywali tradycyjne  Jan Nowicki, autor książki „Mężczyzna i one” Życie Ma Tyle barw – Czy uwielbia pan kobiety, które pisały do pana listy? –  Był tylko jeden autentyczny list, który do mnie dotarł  i na który odpowiedziałem w „Zwierciadle”. Reszta listów była  wymyślona. Bo przecież czy mógł do mnie napisać i zdać mi  pytanie „czy pan kiedyś uprawiał samogwałt” czternastoletni  Kazik ze Starej Miłosnej? – Czasy się zmieniają i teraz chyba już jakiś Kazik mógł- by tak napisać, jeżeli oczywiście ma ciągle czternaście lat i mieszka dalej w Starej – nomen omen – Miłosnej. Ładnie pan to wymyślił, jak też inne historie w tej książce. f o t . E w a K u c ń s k a i –  Całość, całość jest wymyślona! – W książce jest też poezja… –  Niech pan tego, na Boga, nie nazywa poezją – to są  piosenki, które są zresztą dołączone do książki na płycie CD.  Zaczęło się od tego, że wymyśliłem „Piosenkę do nieba” dla Piotra Skrzyneckiego na jego  imieniny. Zadzwoniłem do Zbysia Książka, który jest renomowanym tekściarzem, i popro- siłem, aby taki tekst napisał. Pyta: na kiedy? Mówię: na jutro! On na to, że zwariowałem,  bo piosenkę pisze się miesiąc czy dwa, a on jest zawodowcem i nie uprawia takiej roboty.  Zgarnąłem więc okruchy ze stołu i napisałem samemu – ni to prozę, ni to wiersz – i dałem  Janowi Kantemu Pawluśkiewiczowi, który skomponował muzykę. – I już? –  Potem jeszcze dopisałem refrenik i tak to powstało, i nadawało się do słuchania. Potem  Jan Kanty Pawluśkiewicz zabrał mnie do sali nr 32. w Teatrze Starym w Krakowie. Jak zagrał  i zaśpiewał swoim dzikim góralskim głosem, to oniemiałem, że z takiego bylejakiego tekstu  może powstać tak nieprawdopodobna piosenka. Dołączył do tego Grzegorz Turnau, dołą- czyła Elżbieta Towarnicka, a ja coś tylko podgadywałem, i powstała na prawdę śliczna piosen- ka. Potem Zbyszek Preisner poprosił mnie, abym napisał kolędę na koniec wieku, i to w ciągu  dwóch dni! Napisałem potem coś dla Zygmunta Koniecznego i o teksty zaczął mnie prosić  Andrzej Zarycki – to są najwięksi kompozytorzy. Jak jednak zorientowałem się, że umiem to  zrobić, to przestałem pisać! Mam taką cechę – i nie chciałbym, aby to zabrzmiało skromnie  czy nieskromnie, ale tak jest – że nie lubię iść za ciosem. Przez dziesięć lat nie grałem w te- atrze, bo mi się nie chciało. Zagrałem potem Czebutykina w „Trzech siostrach”, dostałem za  tę rolę prestiżową nagrodę w Krakowie, którą bardzo się ceni. Jak już wiem, że coś umiem,  to po co mi się tym dalej zajmować. Tyle jest barw w życiu, że szkoda być tylko aktorem! – A pisarzem? –  Dziwnie jest z tym moim pisaniem. Uprawiałem to przez dziesięć lat, dzień w dzień.  I na dobrą sprawę mógłbym się z tego wyżywić, ale sam pan dobrze wie, jakie są honoraria  felietonisty, dość kiepskie. Pisałem do „Przekroju”, pisałem do „Wróżki”, potem jeszcze do  „Gazety Krakowskiej”, co sobie najbardziej cenię, bo zamieszczałem tam krótkie teksty, a wia- domo, że najtrudniej jest pisać krótko. Jak się ma pisać dłuższy tekst, to jest miejsce na dobry  wstęp, trochę się poleje wody w środku, machnie dobrą pointę i człowiek staje na cztery łapy.  Ale strona maszynopisu! To jest męka! Wtedy piszesz pięć – sześć stron i skreślasz, i skre- ślasz! Wyrzucasz, drzesz! Najlepsze moje teksty to właśnie te najkrótsze i proszę mi wierzyć,  że moja skromność jest autentyczna. Jak o mojej książce „Między niebem a ziemią” Tadeusz  Nyczek napisał, że to jest literatura, to zacząłem latać po pokoju i byłem tak szczęśliwy, że pół  litra wódki wypiłem! Nie przypuszczałem, że coś takiego jest w ogóle możliwe. Rozmawiał PiotR DobRołęcki księgarnie. Zakupów właśnie tam dokonuje  prawie 40 proc. ankietowanych. Rośnie licz- ba osób kupujących książki dla swoich dzieci  w internecie – opcję tę wskazało prawie 30  proc. pytanych. 16,8 proc. odpowiadających  stwierdziło, że odkupuje książki szkolne od  znajomych, a 9 proc. dokonuje takich zaku- pów w antykwariatach. (pw) „Xsięgarnia” w TVN24 W    jesiennej ramówce stacji pojawił się pro- gram o książkach „Xsięgarnia”. W pół- godzinnym magazynie prezentowane są roz- mowy o książkach. Funkcję gospodarzy pro- gramu pełnią Agata Passent i Mariusz Cieślik,  redaktor naczelny serwisu Xsiegarnia.pl, przy  którego współpracy powstaje program. O wy- branych książkach opowiadają m.in. Michał Ru- sinek i Michał Komar. Prezentowana jest rów- nież lista bestsellerów „Magazynu Literackiego  KSIĄŻKI”. Program emitowany jest w soboty  o godz. 18. (pw) Komputery dla bibliotek W    sierpniu Instytut Książki uruchomił  nowy program dotacyjny dla bibliotek  o nazwie „Kraszewski. Komputery dla biblio- tek”. Projekt realizowany jest w ramach Na- rodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  6 b i b l i o t e k a a n a l i z p r z e d s t a w i a • k s i ą ż k i • w r z e s i e ń 2 0 1 2 Wydarzenia w roku 2012. Celem programu jest podnie- sienie standardu bibliotek publicznych po- przez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z internetu, a bibliote- karzom katalogowanie zbiorów i udostęp- nianie ich on-line. Program skierowany jest do wszystkich bibliotek publicznych w Pol- sce. W ramach otrzymanego dofinansowa- nia biblioteki gminne, miejskie oraz powia- towe będą mogły zakupić sprzęt kompute- rowy wraz z urządzeniami peryferyjnymi i niezbędnym oprogramowaniem, zaś wo- jewódzkie biblioteki publiczne będą mogły pozyskać środki na poprawę infrastruktury serwerowej poprzez zakup serwerów, za- pory sieciowej i/lub aktywnych urządzeń sie- ciowych. (pw)   Wystartowało Audeo.pl F irma Ateria, operator skle- pu Audiobook.pl, uruchomiła nowy serwis o nazwie Audeo.pl – internetową plat- formę oferującą audiobooki w formie plików. W serwisie można kupić książki audio on-li- ne, jak również pobrać darmowe fragmenty. Wszystkie pliki dostępne są w formacie mp3. Oferta Audeo.pl obejmuje łącznie ponad 2500 tytułów. Wszystkie, zarówno te opłacone, jak i dar- mowe audiobooki są dostępne na wygodnej, przejrzystej półce. Półka dostępna jest z do- wolnego urządzenia, niezależnie od tego czy użytkownik korzysta z komputera stacjonarne- Mariusz Czerkawski WSzyStko W MoJeJ GłoWie – W książce „Życie na lodzie” mówi pan zaskakują- co otwarcie o swoim życiu prywatnym, nawet nie unika pan tematu zarobków w hokejowej lidze. Czy łatwo było zdobyć się na szczere zwierzenia? i ł j i f o – Mówię otwarcie, ale oczywiście nie mówię o wszyst- kim, nie jestem ekshibicjonistą, nie interesuje mnie też skandal wokół mojej osoby, a przecież wydania tego typu wspomnień znanych sportowców często są skandalizujące, że wspomnę z ostatniego okresu książkę Ibrachimowica „I’m Ibra”, któ- ra wzbudziła wiele kontrowersji. Chciałem pokazać praw- dę o samym sobie, ale też chyba ważniejsza była prawdzi- wa droga do sukcesu. Chciałbym zarazić więcej osób pasją do sportu – to było dla mnie ważniejsze niż opowiadanie o swoich prywatnych sprawach. Mam jednak świadomość, że czytelnicy oczekują zwierzeń, że bez tego książka nie byłaby dostatecznie ciekawa. Mój rozmówca, Wojtek Zawioła, to znakomity dziennikarz sportowy, ale też znamy się od lat prywatnie, więc na pewno było mi łatwo nawiązać taką otwartą rozmowę. A co do zarobków, to hokej jest grą transparentną, przynajmniej na po- ziomie NHL to po prostu biznes, więc tu niczego się nie ukrywa, zarobki są wyznacznikiem umiejętności, nie robi się z tego tajemnicy. W o c e c h Z a w o a t . – Osiągnął pan w sportowej karierze więcej niż jakikolwiek inny polski hokeista. Do pełni szczęścia zabrakło chyba tylko sukcesów z reprezentacją Polski i olimpij- skiego medalu? – Tak, ale pamiętajmy, że Polski hokej nie ma ani jednego w swojej historii medalu olim- pijskiego. Jasne, bardzo żałuję, ambicje były wielkie, ale hokej to gra zespołowa, indywidualne umiejętności nie wystarczają żeby wygrywać. Problem z hokejem w Polsce jest taki, że wielkie imprezy nie odbywają się u nas, poza tym choć jest to gra bardzo widowiskowa, to telewizja musi umieć ją pokazywać, a z tym nie jest najlepiej. Jest też kwestia finansów, warunków dla treningów. Teraz mamy dwóch znakomitych trenerów z Rosji, którzy pracują z naszą hoke- jową kadrą, więc może wreszcie pojawią się sukcesy. A wracając do moich występów w dru- żynie narodowej, to zarówno ja, jak i koledzy, bardzo pragnęliśmy wygrywać. Wiedzieliśmy, że medale pozwoliłyby spopularyzować nasz ulubiony sport. Niestety, nie udało się. – Wkłada pan jeszcze czasami łyżwy? – Dla zabawy. Mam kontakt z lodowiskiem, może nie tak często jakbym chciał, ale miesz- kam teraz w Warszawie, w Kanadzie pewnie byłoby mi łatwiej. Kilka razy w roku występuję w meczach charytatywnych. W mistrzostwach oldboyów nie uczestniczę, nie bawi mnie to. – Gra pan w golfa, to coś zupełnie innego, choć w obydwu dyscyplinach uderza się kijem. – Tak (śmiech), może to właśnie kij pomógł mi z taką łatwością zacząć grać w golfa. Choć początkowo myślałem o tenisie, gram od lat w tenisa. Tymczasem teraz ścigamy się z Jurkiem Dudkiem w turniejach golfowych, właśnie kilka dni temu wygrałem turniej w Szczecinie. Kij to jednak jedyne podobieństwo. Hokej to litry potu i agresja, a tu spotykają się elegancko ubrani mężczyźni i spędzają czas w leniwej atmosferze. Hokej to gra zespołowa, w golfie wszystko zależy tylko ode mnie, wszystko jest w mojej głowie – i to jest fascynujące. Rozmawiał łukasz Gołębiewski go, laptopa czy sprzętu przenośnego – smart- fona czy tabletu. Audeo.pl w swojej ofercie ma aplikacje na iOS (iPhone, iPad) i Android. Aby wspomóc wybory czytelników-słuchaczy firma przygotowuje specjalne kolekcje rekomendo- wanych audiobooków: Top 20, Top Wieczo- ry, Top Kobieta, Top Mężczyzna, Top Podróż, Top Manager, Top Dziecko. (pw)   8,1 mln z Projektów Specjalnych P rzychody z pionu Kolekcji Specjalnych kon- cernu Agora w drugim kwartale wyniosły 8,1 mln zł. W tym okresie kontynuowano dwie serie wydawnicze i zaproponowano 18 pro- jektów jednorazowych, sprzedając 200 tys. książek i książek z płytami CD i DVD. Pion zanotował stratę operacyjną EBIT2 w wyso- kości 1,1 mln zł. (pw)   Powstanie pomnik Jakuba Wędrowycza F ani prozy Andrzeja Pi- lipiuka postanowili zre- alizować bardzo oryginal- ny projekt – budowę po- mnika Jakuba Wędrowy- cza w Wojsławicach (wo- jewództwo lubelskie), na cześć autora i postaci, któ- rą wykreował. Pomnik będzie trzymetrową rzeźbą na po- stumencie, przedstawiającą Jakuba Wędrowy- cza. Postać ta zostanie wyrzeźbiona w drewnie lipowym według projektu ludowego twórcy Ry- szarda Staińskiego. Inspiracją dla projektu rzeź- by są rysunki Andrzeja Łaskiego – ilustratora książek o przygodach Jakuba Wędrowycza. Pomnik stanie przy wjeździe do Wojsławic, gdzie będzie witał wszystkich odwiedzających miejscowość. Projekt posiada akceptację autora – Andrzeja Pilipiuka – oraz wydawcy – oficyny Fabryka Słów. (pw)   Polskie e-booki w Kanadzie P latforma Woblink podpisała umowę o do- starczaniu polskiego kontentu do kanadyj- skiej firmy Kobo – jednego z czterech najwięk- szych dystrybutorów e-booków na świecie, obok Apple, Barnes Noble i Amazon.com. Kobo posiada własne czytniki oraz aplikacje na urządzenia: iPad, iPhone, Android, Mac, PC, BlackBerry. Obecnie w ofercie tej księgarni jest około 2,5 mln tytułów. Na początku września Woblink rozpoczął integrację ofertę z syste- mami Kobo i uzupełniać ofertę księgarni Kobo o tytuły polskich wydawców. (pw)   Gandalf odkupi podręczniki Księgarnia internetowa Gandalf wprowadzi- ła usługę odkupu używanych książek szkol- nych. W ramach akcji klienci, którzy w tym roku nabędą podręczniki w Gandalfie, będą mogli je 8 b i b l i o t e k a a n a l i z p r z e d s t a w i a • k s i ą ż k i • w r z e s i e ń 2 0 1 2
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Magazyn Literacki KSIĄŻKI - nr 9/2012 (192)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: