Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00214 003607 18781716 na godz. na dobę w sumie
Mahabharata - ebook/pdf
Mahabharata - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 301
Wydawca: Wydawnictwo Armoryka Język publikacji: polski
ISBN: 978–83–60276–57–0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Mahabharata – najbardziej obszerny oraz jeden z najstarszych poematów epickich znanych ludzkości, powstały w starożytnych Indiach i zapisany w sanskrycie. Mahabharata liczy sto tysięcy ślok (dwu- i czterowierszy), jest osiem razy dłuższa od Iliady i Odysei razem wziętych.
Epos ten opowiada o współzawodnictwie pomiędzy rodami Pandawów i Kaurawów zakończonym osiemnastodniową, wyniszczającą bitwą na polach Kurukszetry, świętego miejsca pielgrzymek w środkowych Indiach. W szeregach wojsk Pandu poczesne miejsce zajmuje Kryszna, syn królewskiej dynastii Jadu, który widząc zwątpienie i rezygnację swego przyjaciela Ardżuny, tuż przed rozpoczęciem bitwy udziela mu filozoficznego wykładu w formie Bhagawad Gity.
Obejmująca ponad siedemset ślok 'Pieśni Pana' (zapisana w części Mahabharaty zwanej Biszma Parwa) wyjaśnia w zwięzły sposób trzy podstawowe nurty jogi: karma (szkołę działania pozbawionego rezultatów karmicznych), dźnana (jogę wiedzy spekulatywnej) oraz bhakti (czyli bezinteresowne oddanie dla Najwyższego).
Uważaną za Piątą Wedę (pańćana weda) Mahabharata ustanawia supremację Kryszny, jako summum bonum całego stworzenia i jednocześnie Najwyższego Osobowego Boga, powtarzając jednocześnie zawarte w literaturze pańćaratra takiej jak sadhana, czy moksza. Ze względu na dogłębność i rozciągłość tematów związanych z kultem Kryszny, Mahabharata uważana jest za 'encyklopedię religii i filozofii wisznuizmu'. (źródło : Wikipedia)


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Vyâsa Vyâsa Mahabharata Mahabharata Armoryka Armoryka Mahabharata Vyâsa MAHABHARATA epos staroindyjski przełożył Antoni Lange Armoryka SANDOMIERZ 2008 Redaktor: Władysław Kot Projekt okładki: Juliusz Susak Tekst Mahabharaty według edycji: Vyâsa, Mahâ-Bharatâ, Nakładem księgarni Feliksa Westa, Brody 1911. Pisownię uwspółcześniono w minimalnym zakresie. Ilustracja na okładce pochodzi z manuskryptu Mahabharaty , przedstawiającego wojnę Kurukszetra, (licencja public domain), źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Kurukshetra.jpg Copyright © 2008 by Wydawnictwo i Księgarnia Internetowa ARMORYKA Wydawnictwo ARMORYKA ul. Krucza 16 27–600 Sandomierz tel (0–15) 833 21 41 e–mail: wydawnictwo.armoryka@interia.pl http://www.armoryka.strefa.pl/ ISBN 978–83–60276–57–0 KSIĘGA I. ADI-PARVAN (KSIĘGA POCZĄTKOWA). Anukramanika (Przystąpienie). Król Saunaka odprawiał w lesie Naimisza wielką dwunastoletnią uro- czystość ofiarną, na którą sprosił braminów z dziesięciu stron świata. W czasie ofiar odbywały się nabożeństwa i modły, czytano księgi święte, rozważano żywoty wielkich riszich i tajemnice bytu, wreszcie opowiadano sobie stare legendy z historyi rodów królewskich. W tym czasie zjawił się wędrowiec z dalekich stron, bramin, imieniem Ugraśravas, zwany Sauti, syn Lomaharszany, zwanego Suta, starzec siwobrody. Sauti opowiedział, że niegdyś, będąc jeszcze młodzieńcem, był obecnym przy wielkich ofiarach wężowych, które odprawiał król Dżanamedżaja, z rodu Bhâraty — i że sły- szał tam wielką opowieść, która się zowie Mahâ-Bhârata. Jest to najpięk- niejsza historya, jaka na ziemię została przez bogów zesłaną. Daje ona mą- drość i życie, bohaterstwo i cnotę; chroni od grzechów i od grzechów oczyszcza; ciemnych oświeca, zmartwionych pociesza, osamotnionym daje towarzystwo, zbłąkanym drogę wskazuje. I gdyby ludzie znali całą Ma- hâ-Bhâratę, to ziemia byłaby tak doskonałą, jak kraina bogów. Ma- hâ-Bhârata — to olbrzymia księga, obejmująca sześć milionów ś l o k (dwuwierszy), ale z nich 3, 000. 000 znają tylko bogowie; 1, 500. 000 — pitri (t. j. duchy ojców); 1, 400. 000 — gandharvy (tj. muzykanci niebiescy). Ludzie z całej Mahâ-Bhârata znają jedynie bez mała 100. 000 ślok, ale i tego dość dla ich szczęśliwości. Reszta rozlaną jest we wszechby- cie. Znajomość jedynej cząstki tej księgi ksiąg — już podnosi człowieka. Od kogo Sauti słyszał tę pieśń boską? Na uroczystości Dżanamedżai opowiadał ją wieszcz Vaisampayana, tak jak się nauczył jej tekstu od swego mistrza, twórcy i składacza Ma- hâ-Bhâraty, wielkiego bramina, imieniem Veda-Vyâsa albo Kriszna-Dva- ipayana, który był praojcem rodów Kuru i Pandu. Mahâ-Bhârata opiewa historyę wojny domowej Kuru i Pandu. Wielki mędrzec Vyâsa usunął się od rzeczy ziemskich i, w puszczy żyjąc, opisywał krwawe dzieje swoich po- tomków, podnosząc razem chwałę bogów, bohaterów, braminów i radżów. Wszyscy chcą słyszeć świętą księgę Mahâ-Bhâraty, jak ją przekazała tradycya. 5 II.Parva-Sangraha (Spis ksiąg). Sauti, wezwawszy na pomoc boga Wisznu, opowiada naprzód o swoich pielgrzymkach po różnych miejscach świętych i zaznacza, że niedawno wła- śnie zwiedził miejscowość zwaną Samantapanczaka, gdzie przed dawnemi laty, na przełomie wielkich tysiącleci Dvapara i Kali1, miała miejsce tragicz- na bitwa Kurawiczów z Pardawiczami; — w bitwie tej zginęła niezliczona akszauhuni (ośmnaście armij). Wszystko, co było przedtem i co było po- tem, aż do chwili, kiedy bezgrzeszny król Yudhisztira wstąpił do najczyst- szej krainy Svargi (nieba), opowiada święta (śri) Mahâ-Bhârata Tu określa Sauti podział Mahâ-Bhârata na sto ksiąg, jak je ułożył Veda- Yyâsa i opowiada pokrótce treść, jaka się w każdej księdze zawiera, w jakiej kolei oraz jakim tonem należy je opowiadać — i jak je opowiadano w czasie wielkiej ofiary wężowej króla Dżanamedżai. Księga I. czyli księga Początku zawiera 19 rapsodów, stanc 234. Rapsod 1. Przystąpienie (stanca 1). 2. Spis ksiąg (st. 2). 3. Historya króla Puszyi (st. 3). 4. Historya Pulomy (st. 4 — 12). 5. Rapsod 4. Historya Astiki (13 — 58). 6. Pierwsza księga rodowodu (59 — 64). 7. Genealogia (65 — 140). 8. Dom z laki (141 — 151). 9. Walka z Hidimbą (152 — 156). 10. Walka z Baką (157-164). 11. Czitrarata, król Gandharvów (165 — 193). 12. Wybór męża (184 — 192). 13. Posag królewny (193 — 199).. 14. Wyprawa Vidury (200 — 206). 15. Ujęcie królestwa (207 — 212). 16. Pobyt Ardżuny w lasach (213 — 219). 17. Porwanie Subhadry (219 — 220). 18. Przewóz wiana (221). 19. Spalenie puszczy Khanda (322 — 234). Księga II. czyli ks. Sali — zawiera 10 rapsodów, stanc 81. Rapsod 20. Budowanie sali (st. 1 — 4). 21. Opis sali w pałacu bogów (st. 5 — 12). 22. Zamiar koronacyi (13 — 19). 1 Okresy dziejów bytu są u Hindów następujące: Krita, Treta, Dvapara, Kali (nasz okres). 6 23. Walka z Dżarasandhą (20 — 24). 23. Zdobywanie krain (25 — 32). 25. Koronacya (33 — 35). 26. Rozdawanie nagród (36 — 38): 27. Walka z Sisupalą (40 — 45). 28. Gra (46-73). 29. Odgrywanie się (44 — 81). Księga III. czyli ks. Puszczy — rapsodów 22, stanc 315. Rapsod 30. Las figowy (st. 1 — 10). 31. Walka z Kirmirą (11), 32. Wędrówka Ardżuny (12 — 37). 33. Powieść o góralu (38 — 41). 34. Wyprawa do nieba Indry (42 — 51). 35. Powieść o Nalu (52 — 79). 36. Wędrówka po pustelniach (80 — 156). 37. Walka z Dżatasurą (157). 38. Bitwa z Yakszami (158 — 164). 39. Czarty Nivatakavasza (165 — 175). Rapsod 40. Przygoda z mężem (176 — 181). 41. Rapsod Markandeyi (182 — 232). 42. Rozmowa kobiet (233 — 235). 43. Przegląd krów (236 — 257). 44. Sen o antylopach (258). 45. Sprawy Drony (259 — 260). 46. Porwanie Draupadi (262 — 271). 47. Rozwiązanie Dżayadrathy (272). 48. Powieść o Ramie (273 — 292). 49. Powieść o wiernej żonie (293 — 299). 50. Utrata skarbów przez Karnę (300 — 310). 51. Zakończenie księgi puszczy (311 — 313). Księga IV. czyli księga Viraty — rapsodów 5, stanc 72. Rapsod 52. Przybycie Pandawy (st. 1 — 12). 53. Porozumienie (13). 54. Walka z Kiczaką (14 — 24). 55. Porwanie krów (25 — 69). 56. Uczta weselna (70 — 72). 7 Księga V. czyli księga Zbrojeń — rapsodów 19, stanc 196. Rapsod 57. Zbrojenie armii (1 — 19). 58. Przybycie Sandżayi (20 — 32). 59. Czuwanie (32 — 40). 60. Sanatsudżata (41 — 46). 61. Zgromadzenie książąt (47 — 71). 62. Błogosławieństwo wyprawy (72 — 150). 63. Spotkanie wojsk (150 — 159). 64. Poselstwo Uluki (160 — 164). 65. Katalog bohaterów (165 — 172). 66. Powieść o Ambie (173 — 196). Księga VI. czyli księga Bhiszmy — rapsodów 4, stanc 122. Rapsod 67. Wymiary Indyj (1 — 10). 68. Opis ziemi (11 — 12). 69. Księga Bhagavat-gity (13 — 24). Bhagavat-gita (25 — 42). 70. Walki Bhiszmy (43 — 122). Księga VII. czyli księga Drony — rapsodów 8, stanc 202. Rapsod 71. Wybór Drony (1 — 16). 72. Walka z ludem Samśaptaków (17 — 32). 73. Śmierć Abhimanyu (38 — 71). 74. Odwet (72 — 84). 75. Walka z Dżayadrathą (85 — 152). 76. Śmierć Gatotkaczy (153 — 183). 77. Śmierć Drony (193 — 192). 78. Wyzwolenie od grotu Narayany (193 — 202). Księga VIII. czyli księga Karny — rapsod 1, stanc 96. Rapsod 79. Boje Karny (1 — 96). Księga IX. czyli księga Śalyi — rapsodów 3, stanc 65. Rapsod 80. Boje Śalyi (1 — 28). 81. Ukrycie w jeziorze (29). 82. Śmierć Duryodhany (30 — 65). 8 Księga X. czyli księga Uśpienia — rapsodów 2, stanc 18. Rapsod 83. Uśpienie (1 — 9). 84. Ofiara Siwy czyli Isziki (10 — 18). Księga XI. czyli księga Niewiast — rapsodów 3, stanc 27. Rapsod 85. Dar wody (1 — 15). 86. Płacz kobiet (16 — 25). 87. Pogrzeb (26 — 27). Księga XII. czyli księga Wykładów2— rapsodów 3, stanc 365. Rapsod 88. Nauka o królewskości (1 — 130). 89. O przeciwieństwach prawnych (131 — 173). 90. Nauka o wyzwoleniu (174 — 365). Księga XIII. czyli księga Nauczania — rapsodów 2, stanc 168. Rapsod 91. Nauczanie (1 — 166). 92. Wniebowstąpienie Bhiszmy (167 — 168). Księga XIV. czyli księga Ofiary konia — rapsodów 2, stanc 92. Rapsod 93. Ofiara konia (1 — 15). 94. Anugita t. j. uzupełnienie Bhagavat-gity (16 — 92). Księga XV. czyli księga Pobytu w pustelni — rapsodów 3, stanc 39. Rapsod 95. Pobyt w pustelni (1 — 28). 96. Widzenie synów (29 — 35). 97. Przybycie Narady (37 — 39). Księga XVI. czyli księga Mausali — rapsod 1, stanc 8. Rapsod 98. Śmierć Krszny (1 — 8). Księga XVII. czyli księga Wielkiej podróży — rapsod 1, stanc 3. Rapsod 99. Wielka podróż (1 — 3). 2 Właściwie księga Pokoju, Uspokojenia. 9 Księga XVIII. czyli Wniebowstąpienie — rapsod 1, stanc 5. Rapsod 100. Apoteoza (1 — 5). Po wysłuchaniu spisu ksiąg radża Saunaka zapytał gęślarza, świadome- go Mahâ-Bhârata, dla jakiej przyczyny Dżanamedżaya odprawiał ofiarę wę- żową.3 III. Pauszya. Dżanamedżaya odprawiał niegdyś uroczystość ofiarną na dolinie Ku- rukszetry. Tu bracia jego, w czasie igrzysk łowieckich, obili młodego chłop- ca, który, jak się okazało, był synem suki boskiej Saramy. Gdy chłopiec ze łzami w oczach matce się skarżył na krzywdę doznaną od braci królew- skich, suka boska rzuciła klątwę na króla Dżanamedżayę, że go choroba ciężka ma spotkać. By się od tej klątwy uchronić, Dżanamedżaya wybrał sobie kapłana imieniem Somaśrava, który istotnie za pomocą modłów, zaklęć i ofiar, siłę klątwy Saramy usunął i gniew jej przebłagał. Po czym król szczęśliwie od- prawił ofiarę na dolinie Kurukszetry — i wyruszył na wojnę przeciw ziemi Takszasila, którą zwycięsko pokonał i w otoczeniu swej armii, oraz licznych jeńców i łupów, wrócił do swej stolicy, pięknego grodu Hastinapury. Po drodze, w czasie popasu, zbliżył się do króla Dżanamedżai, bramin, Utanka imieniem, i zapytał go, dlaczego zaniedbuje należnej zemsty nad królem wężów, Takszaką, który był przyczyną śmierci jego ojca? Dżaname- dżaya powinien odprawić wielką uroczystość ofiarną o najpotężniejszych zaklęciach, aby ród wężowy wytępić do szczętu — i w ten sposób nie tylko pomścić śmierć, ale też zakończyć wojnę odwieczną pomiędzy rodem ludz- kim a wężowym. Wzruszony Dżanamedżaya zapytał bramina: w jaki sposób ojciec mój Parikszit utracił życie? Sauti zatym chce opowiadać, jak króla Dżanamedżayę objaśnił Utanka, ale król Saunaka pragnąłby przede wszystkiem wiedzieć, kto jest Utanka, i dlaczego taką nienawiścią pała przeciw rodowi wężowemu. Utanka — jako młody uczeń kapłaństwa, mieszkał u swego mistrza bra- mina, imieniem Veda. Kiedy zaś mistrz mu objawił, że już nauka jego jest skończona, Utanka dzięki mu złożył, lecz przed pożegnaniem Vedy, chciał jakiś dar ofiarować braminowi. Veda nie żądał nic dla siebie, ale do żony swej go odesłał. Żona Vedy powiedziała Utance, że za dni cztery ma się od- być wielkie zebranie braminów, na którym ich żony niewątpliwie zjawią się 3 Załączone tu streszczenie Mahâ-Bhârata, jak również i pomieszczona w rapsodzie VI (Początki rodowodów) Bharata-sutra — podaną jest w odmienny sposób niż w oryginale. Służyć ma to po prostu dla oryentacyi czytelnika w Mahâ-Bhârata 10 bardzo przystrojone. Ona — żona Vedy — chce zaćmić wszystkie. Żona kró- la Pauszyi posiada cudowne kolczyki. Idź i przynieś mi te kolczyki, zanim minie dzień czwarty . — Utanka wyrusza w niebezpieczną drogę; widziadła rozmaite zatrzymują go i przerażają, mimo to, idzie wciąż naprzód, aż sta- nął w pałacu królewskim. Król Pauszya, gdy się dowiedział, że małżonka wielkiego bramina żąda kolczyków jego żony, z pobożnością mu je oddał. Wówczas Utanka wyruszył w drogę powrotną: na gościńcu napotkał że- braka, pod którego postacią ukrywał się król wężów Takszaka. Ten mądrą i pochlebną rozmową wnęcił się w serce Utanki, a że był czas kąpieli, obaj ruszyli do rzeki — i pierwszy rozebrał się Utanka. Wówczas wąż Takszaka, porwał kolczyki królowej Pauszyi, pomieszczone w odzieży bramina i we własnej już postaci uszedł z niemi — naprzód wpełznął do jaskini w okolicy, a tamtędy do podziemnego królestwa wężów. Ale Utanka go poznał i wezwał pomocy Indry. Bóg rozdarł ziemię za po- mocą błyskawicy i Utanka wszedł do krainy wężowej. Tu stanąwszy przed Takszaka, bramin naprzód jemu śpiewał pieśń pochwalną, ale bez skutku. Wtedy Utanka jął śpiewać wielką pochwalną pieśń na cześć Indry, który też zjawił się w postaci straszliwych ogni płomienistych. Węże przerażone za- częły uciekać, a Takszaka oddał kolczyki. Czwarty dzień jeszcze do połowy nie doszedł, gdy Utanka złożył kolczyki w ręce żony swego mistrza; Veda jeszcze mu wytłumaczył zjawiska królestwa wężów i mówił o odwiecznej wojnie między człowiekiem a wężem i o klątwie, jaka zawisła nad pokole- niem wężowem. Saunaka pytał: dlaczego ta odwieczna wojna? i jakaż to klątwa? i dla- czego bóg Agni przystał na pożeranie wężów? Wówczas, znawca Ma- hâ-Bhârata, Ugraśrava-Sauti opowiedział mu wszystkie historye z tą spra- wą powiązane. IV. Puloma. Był niegdyś riszi święty, imieniem Brigu, syn Brahmy. Żoną jego była Puloma, przedtem narzeczona pewnego rakszasa (złego ducha), imieniem Puloman. Raz w nieobecności Brigu Puloman zjawił się w jego pustelni i postanowił bardzo ciężarną Pulomę porwać i unieść; przy czym wzywa na świadka boga Agni, że niegdyś była ona jego narzeczoną, i bóg Agni musi przyznać, że to prawda. Rakszas porywa małżonkę risziego, ale w tej samej chwili z jej ciężarnego łona przychodzi na świat Czyavana, którego gniewne spojrzenie zabija na miejscu Pulomana. Brigu powraca; uradowany, że Puloma nie zniknęła, ma jednak żal do boga Agni, że tak biernie się zachował wobec grzechu czarta. Dlatego rzuca klątwę na Agni, aby się stał sarvabaksza (t. j. wszystko pożerającym, nawet rzeczy nieczyste). * 11 Następują teraz dzieje potomków Pulomy, którzy się zowią Pauloma. Naprzód idzie syn Brigu Czyavana, potem syn Czyavany Pramati, dalej syn Pramati Ruru. Ruru był zaręczony z piękną apsarą (nimfą) imieniem Pamadvara. W dzień ślubu dziewica zostaje ukąszoną przez węża i umiera natychmiast. Gdy Ruru błaga Yamę (boga śmierci), aby ten ją do życia przywrócił, bóg przystaje, ale pod warunkiem, że Ruru odda jej połowę swego życia. Zgadza się na to oblubieniec i Pramadvara zmartwychwstaje. Ale od tego czasu Ruru zaprzysiągł śmierć wężom i tysiącami je tępił. Nie każdy jednak wąż jest rzeczywistym wężem. Zdarzyło się, że Ruru chciał uderzyć węża, gdy ten naraz ludzkim głosem do niego przemówił. Był to bramin, imieniem Rura, zaklęty w postać węża, aż do dnia, w którym miał zobaczyć Ruru. Bramin przekłada Ruru grzech jego postępowania, zabijanie istot żywych, które wszystkie są sobie pokrewne, i każe mu iść za przykładem, jaki lu- dziom dał Astika. Kto to był Astika? o tym opowie się natychmiast — a tymczasem musi- my się dowiedzieć, jak zginął Parikszit, ojciec Dżanamedżai. V. Astika. Utanka opowiedział Dżanamedżai historyę śmierci jego ojca. Parikszit, syn Abhimanyu, był to monarcha świadomy praw i nauk boskich, ale młody i lekkomyślny. Będąc raz na polowaniu, król ten trafił sarnę, któ- ra jednakże, choć raniona, uciekła. Próżno ją myśliwiec gonił, szukając na wszystkie strony. Na koniec napotkał w lesie pustelnika, który stał przed swoją chatą, nieruchomy i milczący. Istotnie uczynił on wielki ślub milcze- nia, o czym Parikszit nie wiedział. Król pyta bramina, czy nie widział tu rannej, uciekającej łani — a gdy bramin milczy — powtóre i potrzecie radża to samo pytanie mu zada. Gdy pomimo kilkakrotnego pytania nie miał od- powiedzi, Parikszit uchwycił leżące na ziemi ciało zdechłego węża — na śmiech i pogardę — otoczył szyję bramina tym padłem i odszedł w głębie lasu. Bramin żadnego słowa nie powiedział, ani gestu nie uczynił, aby grzech radży powstrzymać, gdyż uczynił był ślub milczenia. Gdy jednak ujrzał tę zniewagą ojca, syn pokutnika Śringin, również bramin potężny i w zaklęciach nieprzezwyciężony, gniewem się zapalił wielkim. Splamić czcigodną osobę bramina nieczystym padłem wężowym, grzech to niezmierny i powinien być ukarany. Śringin przeklina króla Pa- rikszita: w ciągu ośmiu dni ma on zginąć, zduszony śmiertelnie przez węża. Gdy usłyszał o tej klątwie król wężów Takszaka, wyruszył natychmiast w drogę w postaci bramina. Idąc tak, spotkał po drodze innego bramina, imieniem Kasyapa, który był wielkim lekarzem i umiał nawet śmierć prze- zwyciężać i wskrzeszać to, co umarło. — Dokąd idziesz, Kasyapa? — zapytał Takszaka spotkanego bramina. 12 — Słyszałem, że dziś król Parikszit ma zginąć od trucizny węża Takszaki — chcę go wskrzesić na nowo. — Nie wskrzesisz do życia człowieka, który zginął od zębów Takszaki. — Nie masz śmierci, której by moja nauka nie przezwyciężyła. — Jam jest Takszaka — rzekł wąż — i idę zabić Parikszita. Patrz, jaka moja potęga, a zobaczymy, czy ją przewyższysz. To rzekłszy, Takszaka utopił ząb w prześlicznym drzewie figi (nyagro- dy) i drzewo, jadem przepojone, natychmiast powiędło, poczerniało i zgni- ło. Wówczas Kasyapa zbliżył się do drzewa i dotknął go swą laską, poczym formuły czarnoksięskie jął szeptać i drzewo na nowo odczarowane, zakwi- tło, ożyło i zazieleniało. Ujrzawszy ten dziw, zapytał wąż lekarza: — Czego się spodziewasz od króla ? — Spodziewam się wielkiej nagrody. Tyle a tyle. — Ja ci dam dwakroć tyle, a nie idź do Parikszita. Kasyapa przystał na tę propozycyę, skarb wziął i ruszył do domu. Tak- szaka zaś szedł teraz pewny swego dzieła na dwór Parikszita, ile że rankiem już wysłał tam swoich pomocników. Kilkanaście wężów, przybrawszy kształt braminów, ofiarowało Parikszitowi ciasta i owoce; słyszeli niby o jego nieszczęściu, więc chcą je odżegnać. Parikszit, z pewną niewiarą oczekiwał dnia dzisiejszego, który podług klątwy miał być ostatnim dniem jego życia. Przyjął ofiarę nieznanych bra- minów i chętnie jadł ciasta i owoce. W jednym jabłku był maleńki robaczek biało-różowy z czarnym oczkiem. Parikszit z uśmiechem przypatrywał się robaczkowi i rzekł żartobliwie: — Jeżeli to jest wąż, od którego mam zginąć, więc sam go sobie na szyję położę. Jakoż tak zrobił i oto — patrz — maleńki robaczek nagle urósł do roz- miarów olbrzymich i ukazał się w swojej własnej postaci: był to złowrogi wąż Takszaka, czerwony, o czarnym, piekielnym oku. Udusił króla, który natychmiast padł martwy. Tak zginął Parikszit — i cały ród wężowy, a przede wszystkiem Taksza- ka powinien zginąć przez twoją pomstę za śmierć ojca. Ofiara twoja — ofia- ra wężowa — była dawno w losach zapowiedziana. Gdy usłyszał tę opowieść król Dżanamedżaya, natychmiast rozpoczął wielkie przygotowania do uroczystości ku wytępieniu wężów. Zgromadził tedy braminów co najpotężniejszych w sztuce zaklęć, a ci za pomocą formuł czarnoksięskich, jęli wywoływać węże ze wszystkich krańców świata; węże zaś szły jakby woli pozbawione, snem nieziemskim ujęte — i samochcąc wpadały na olbrzymie stosy płomienne, gdzie gorzał Agni sarvabaksza. Już lata mijały za latami, już tysiące tysięcy węży zginęło: Takszaka je- den się nie zjawiał. Ukrył się on w niebie Indry i pochlebnemi słowy i suro- wą pokutą ubłagał boga, iż ten go chronił od stosu. Indra otoczył swą osobę 13 ciałem Takszaki. Ale zaklęcia braminów były tak wszechmocne, że osta- tecznie Takszakę wraz z samym Indrą ściągnęły z nieba i oboje szli prosto w płomienie. Na koniec Indra wyrwał się z pierścieni Takszaki i do nieba swego uleciał. Wąż zaś powoli spływał ku ogniowi. I naraz pieśni czarnoksięskie zamilkły, a Takszaka na dwa kroki od ognia zawisł w powietrzu. Wszedł młodziutki, dwanaście ledwie lat liczący bramin, imieniem Asti- ka, którego postać wielce się spodobała królowi. — Czego pragniesz, młody braminie? Ów zaś piękną mowę pochwalną wygłosił na cześć Dżanamedżai, iż ra- dża oczarowany, rzekł mu: — Jakiegokolwiek zażądasz daru, otrzymasz go ode mnie. — Jednego tylko daru żądam: przerwij tę uroczystość, przerwij ofiarę wężową. Nasyciłeś już swoją zemstę. Odwiecznym wróżbom i klątwom sta- ło się zadość. Królewskie dałeś słowo: niech się zakończy twoja ofiara. I związany słowem król Dżanamedżaya, przerwał ofiarę. Tak uratowany został od zagłady król wężów, Takszaka. Z nim zaś i wszystkie węże, które dotąd w ogniu nie zginęły. Dżaratkaru. Teraz trzeba powiedzieć, kto był Astika — i dlaczego stanął w obronie wężów. Był niegdyś bramin Dżaratkaru, który ślubował żyć w bezżeństwie i ubóstwie — i surowym oddawał się pokutom. Gdy raz tak stał w rozmyślaniach pobożnych, ujrzał nagle łodygę, którą mysz nadgryza- ła i która chyliła się w przepaść. Na drzewie zaś — na gałęziach — usłyszał głosy — i ujrzał gromady istot maleńkich, formy ludzkiej, głową na dół opuszczonych. Głosy mówiły: O my nieszczęśni! jednego tylko mamy po- tomka, i ten ma zemrzeć bezdzietny — tak iż ród nasz zginie! jeśli Dżarat- karu nie pojmie małżonki — biada nam, biada! — Jam jest Dżaratkaru! Czego chcecie ode mnie, duchy, i kto wy jeste- ście? — Jesteśmy twoi pitri (duchy ojców) i płaczemy nad naszą zagładą. Patrz ta łodyga to nasz ród, ta otchłań — to nasze unicestwienie, a ta mysz — to jesteś ty sam, który ród nasz strącasz w nicość. — Zaiste — nie przeczuwałem tego. Ale żem klątwę uczynił, tedy muszę jej dotrzymać. Ożenię się więc z kobietą, coby się nazywała jak ja, Dżarat- karu, gdyż w ten sposób żenię się jakby sam ze sobą. Po wtóre żona moja niechaj nie żąda ode mnie utrzymania, albowiem zaprzysiągłem ubóstwo. A gdy urodzi dziecię, niechaj mi będzie wolno ją opuścić. Pitri błogosławili bramina — i zniknęli natychmiast, a wraz z niemi — łodyga — i mysz — i otchłań. Tymczasem rozmowę Dżaratkaru z duchami ojców usłyszały węże w le- sie i pobiegły natychmiast do wielkiego węża — bramina, imieniem Vasuki. Ten zaś miał siostrę imieniem Dżaratkaru — i była wróżba, że z łona jej, za- 14 płodnionego ludzkim nasieniem, narodzi się wielki bramin, który ród wę- żowy oswobodzi od klątwy, jaką nań rzuciła niegdyś w gniewie matka ich Kadru. Ruszył też Vasuki na spotkanie bramina i powiedział mu: — Dżaratkaru! szukasz małżonki imieniem Dżaratkaru. Siostra moja zowie się Dżaratkaru. O pracę dla jej utrzymania możesz nie dbać, gdyż siostra moja posiada skarby. A kiedy syna porodzi — możesz ją opuścić, je- żeli taki jest twój sąd. Przystał na te warunki Dżaratkaru, a kiedy żona jego poczuła się brze- mienną, rzekła mu dnia pewnego: — Asti (to znaczy jest) — i dlatego syn nazwany był później Astika. Kiedy zaś syn się narodził, bramin opuścił żonę, aby znów żyć w samotności i ubóstwie. Ten to Astika, syn człowieka i niewiasty z rodu wężowego — jako pół wąż i pół człowiek — rychło przy tym poznawszy mądrość braminów — wy- bawił węże od okrutnej ofiary Dżanamedżai, którą już niegdyś zapowie- działa ich matka Kadru. Kadru i Vinata. Król Saunaka zapytał: — Jakież to przekleństwo rzuciła Kadru, matka wężowa na swoje dzieci ? Sauti odpowiedział: — Wielki bramin, imieniem Kasyapa miał dwie żony; pierwsza zwała się Kadru, zaś druga Vinata. Kobiety nie żyły ze sobą w zgodzie; każda z nich chciała drugą wobec małżonka przewyższyć. Kiedy były zapłodnione, modliły się do bogów o doskonałe potomstwo — i oto, skoro nadszedł czas rozwiązania, Kadru złożyła tysiąc jaj, a Vinata tylko dwa jajka. Jaja, złożone przez Kadru, wylęgały się przez lat pięćset, aż wykluło się z nich tysiąc wę- żów — i tak została Kadru matką wężową. Ale jajka Vinaty nie wylęgały się jeszcze: ta więc, zaciekawiona, nadkruszyła jedno — i oto ukazała się postać cudnego młodzieńca (ptaka), ale do połowy tylko w formie skończonej. Owszem nogi i część grzbietu bezkształtne jeszcze były i niewyrobione. — Matko, zawołał przedwcześnie narodzony, czemużeś rozłupała to jaj- ko? Jeszcze 500 lat miałem się tu rozwijać. Przez ciebie, jako poczwara bezkształtna, istnieć będę na świecie! Przeklęta bądź! Bodajbyś została nie- wolnicą tej, z którą współzawodniczysz w miłości — i niech nie prędzej się skończy twoje rabstwo, aż cię drugi syn twój — za lat 500 — z drugiego jaj- ka narodzony — przyjdzie wyzwolić! Tak Vinatę przeklął syn jej pierwszy, imieniem Aruna — i uleciał w wy- żyny ku Bogu Słońca — Suryi, który go później przyjął za woźnicę. Tymczasem razu pewnego obie niewiasty, Kadru i Vinata stanęły nad brzegiem morza, gdy oto ukazał się cudny koń Indry zwany Uczczaihśrawa (długouchy) — i pasł się na morskiej łące. Przyglądały mu się obie — i Vinata powiedziała: 15 — Ten koń jest biały! Kadru zaś mówi: — Nieprawda! ogon ma czarny. I tak spierały się o barwę konia, aż założyły się — i jako zakład gry po- stawiły swoją wolność. Jutro mają przyjść zobaczyć konia, a która przegra, zostanie drugiej niewolnicą. Gdy więc zakład stanął, Kadru pobiegła do swoich dzieci wężów i tak im rzecze: — Założyłam się z Vinatą tak a tak. Idźcie natychmiast — zmieńcie się w czarne włosy — i pokryjcie sobą ciało konia. Ale węże nie usłuchały matki i rozbiegły się w różne strony, i tylko mała cząstka uczerniła ogon konia. Wówczas to Kadru przeklęła dzieci, aby zgi- nęły kiedyś w ogniu ofiarnym króla Dżanamedżai. Nazajutrz koń się znów ukazał: był biały, ale ogon miał czarny. Vinata przegrała — i musi być służebnicą Kadru: teraz czekać będzie cierpliwie pięćset lat, póki się nie narodzi syn — wyzwoliciel. Ten się narodził, a był to boski sęp Garuda — wróg wężów. Znakomitsze węże: Takszaka, który zamordował Parikszita; Śesza, któ- ry pokutą i modłami odżegnał klątwę Kadru i otrzymał od Bogów urząd podtrzymywacza ziemi na swym grzbiecie; Anantia, t. j. nieskończony; Ela- patra, który miał ducha proroczego i przewidział narodziny Astiki z Dżarat- karu i Dżaratkaru; wreszcie Vasuki, brat Dżaratkaru, wąż bramin, który się wielce zasłużył bogom przy zdobywaniu Amriti (tj. ambrozyi, niemrzy).4 Garuda — zjawił się na świecie, jako przepotężny sęp, umiejący zmieniać postać i rozmiary według woli, siły nadzwyczajnej, która bogom nawet mo- gła być groźną, zwłaszcza Indra się uląkł Garudy, bo miał o nim przepo- wiednię, że drugi Indra się narodzi. Garuda był jako wicher płomienny — i kiedy bogowie ujrzeli ogień pły- nący po błękicie, z przerażeniem zwrócili się do boga Agni (bo jeszcze nie znali przyczyny), aby świata nie spalił, ale on im rzecze: — Nie ja to płonę, ale Garuda, wróg wężów, niszczyciel demonów, druh bogów. Bogowie tedy z pochwalną mową zwrócili się do wielkiego sępa, aby nie palił świata. Garuda zmniejszył swą formę — i ruszył w inne strony. Porwał on brata swego Arunę, i zaniósł go do matki. Surya tymczasem jął ogniem swoim palić światy, aż się bogowie znowu przerazili. Ale gniew Suryi nie był bez przyczyny. Chociaż bogowie przy zdobywaniu ambrozyi otumanili asurów, bóg słońca przeważnie za to cierpiał, albowiem jego to głównie ścigał asur o głowie nieśmiertelnej Rahu.5 Wówczas to bogowie Sauti wylicza imion koło stu. 4 5 Wyjaśnienie tego fenomenu niżej. 16 wybrali Arunę na woźnicę Suryi: woźnica ochraniał światy od zbyt wielkie- go żaru słońca — a słońce od złośliwości Rahu. Garuda rozmyślał ciągle o wyzwoleniu matki ze stanu służebnicy. Vinata na grzbiecie własnym musiała dźwigać Kadru — podług jej woli, na wyspę wężową. Raz w czasie takiej wyprawy Garuda wziął węże na wyspę — lecz umyślnie tak je poniósł, aż zaczęły goreć od płomieni słońca. Dopie- ro na błaganie Kadru — Garuda wywołał deszcz, który ochłodził ziemię. Uradowane węże dziękowały sępowi, a ten do matki mówił: — Cóż mam uczynić, albowiem muszę pożerać węże, ale przedtem cie- bie chcę oswobodzić. I pytał wężów: Cóż mam dla was zrobić, aby matka moja przestała być niewolnicą ? — Przynieś nam amritę z krainy bogów. — Przyniosę — rzekł sęp. Ale bo tego potrzeba siły niesłychanej: trzeba zwalczyć bogów. Dla uzy- skania tej siły trzeba pochłonąć mnóstwo ciał. Vinaty poucza syna, że w po- bliżu jest wyspa Niszadów: niechaj pożre cały naród, z wyjątkiem brami- nów, a siły uzyska. Garuda udał się na Niszady — pożarł ich tysiące — ale nie był nasycony. Poszedł tedy do ojca swego Kasyapa i mówi mu o swem nienasyceniu. Ka- syap mu rzekł: — Jest rzeka czysta, nad której brzegami z jednej strony przebywa słoń olbrzymi (6 mil rozmiaru), z drugiej żółw (3 milowy); są to dwaj bramini, dwaj bracia, Vibhivasu i Supratika, którzy niegdyś jako ludzie żyli w wiecz- nej kłótni ze sobą — i tak spadli do stanu zwierząt. I dzisiaj nieustanną walkę toczą ze sobą; tych porwij — pożryj, a bę- dziesz syty i silny. Kiedy zaś będziesz ich pożerał — pamiętaj, żebyś żadnej istoty żywej, a zwłaszcza braminów, ciałem swoim nie zgniótł i nie zabił. Po czym Kasyap błogosławił sępa — ten przyleciał nad czystą rzekę — i porwał jedną nogę słonia, drugą żółwia i uleciał z niemi szukając miejsca, gdzie by je pożarł. I zasiadł na jednym drzewie, ale drzewo się pod nim zła- mało — i z przerażeniem Garuda ujrzał dokoła gromadę krasnoludków, ale braminów. Była to wyspa Valikhilyów. Na ten widok Garuda cofnął się i znów do ojca pospieszył, dzierżąc w żelaznych szponach — słonia i żółwia i uleciał z niemi szukając miejsca, gdzie by je pożarł. I zasiadł na jednym drzewie, ale drzewo się pod nim zła- mało — i z przerażeniem Garuda ujrzał bo koła gromadę krasnoludków, a jednak braminów. Była to wyspa Valikhilyów. Na ten widok Garuda cofnął się i znów bo ojca pospieszył, dzierżąc w żelaznych szponach — słonia i żółwia. Ojciec mu wskazał górę samotną i pustynną, dokąd też poleciał sęp — i zjadłszy oba potwory — był syty i siły nagromadził. Wówczas — zwielokrotniwszy swój kształt — ruszył przeciw niebu. 17 Straszne wróżby pokazały się w krainie bogów: wichry, płomienie; wieńce bogów poczęły więdnąć, a Indra krwią cały jął sączyć. Wyruszyli bogowie bo świętego Brihaspati, by im powiedział, co znaczą te wróżby. Święty rzecze: Niegdyś, o Indro, napotkałeś krasnoludków — Valikhilyów, ale braminów — i drwić z nich począłeś. Przeto cię oni wyklęli, mówiąc, aby się narodził drugi Indra. Ten drugi Indra się narodził, a jest to wszechpotężny sęp Garuda, który też idzie na niebo Indry. Istotnie Garuda zbliżał się w wichrach i płomieniach. Mrok pomieszany z ogniem wstrząsał niebo. Próżno bogowie walczyli z sępem; do ucieczki zmuszeni — rozpierzchli się na wszystkie strony. A kiedy jeszcze próbowali pożarem go odpędzić, Garuda 90 razy 90 rzek pochłonął i zalał niemi Agni- sa. Po czym zmniejszył się do wielkości muchy złotej i ruszył tam, gdzie stało naczynie, zawierające amritę, pod strażą dwóch wężów. Wówczas sęp zmienił się w promień i w postaci promienia uchwycił trunek nieśmiertel- ności — wtedy zaś we własnym kształcie uleciał z nim w wyżyny, a samo trzymanie tego naczynia już dodało mu nowej ogromnej siły. Jeden Visznu głośno sławił ten czyn nadzwyczajny — i sam wyszedł na spotkanie sępa, ofiarując mu dary jakich zażąda. Sęp zażądał nieśmiertelności — choćby nie pił amrity: była mu dana. Drugi zaś dar, miał oznaczyć Visznu sam: uczynił on Garudę swoim wybra- nym ptakiem. Indra zaś — po krótkiej, a bezpłodnej walce — sprzymierzył się z Garu- dą tak, iż odtąd sęp ów święty żył dla szczęścia bogów, riszich i ludzi. Indra, pozyskawszy przyjaźń Garudy, prosił go o zwrot ambrozyi. Sęp mu wytłumaczył, dla czego ją porwał; ma ją wężom dać, dla wyzwolenia matki, ale węże jej nie dostaną. Przyleciał w końcu na wyspę wężową i po- stawił na polanie, trawą kusa obrosłej — naczynie święte, wzywając węże: — Dotrzymałem słowa. Oto jest amrita. Niechaj matka moja, Vinata, będzie wolną, a dostaniecie tej wody. Węże zapowiedziały wyzwolenie Vinaty — i poszły się kąpać. Vinata była wolną, ale kiedy węże przybyły na polanę — już nie było na- czynia: Garuda z powrotem oddał je bogom. Węże tylko lizać poczęły miejsce na którym stało to naczynie — i od tego czasu mają rozdwojone języki — a przy tym żyją bardzo długo. Trawa zaś kusa, na której stała amrita — nabrała odtąd świętości — i dobrą jest na uroczystości ofiarne. Garuda uszczęśliwiony zamieszkał z matką w lesie. Kto czytać będzie historyę Garudy lub kto ją będzie opowiadał —wy- zwolony od grzechów, pójdzie do nieba, a kto będzie czytał i rozważał dzie- je Astiki — ten może się już wężów, ani złych duchów nie lękać, gdyż są wo- bec niego bezsilne. Kiedy Sauti skończył tę powieść, król Saunaka rzecze: 18 — Tyle nieszczęść nastąpiło z powodu sporu dwóch kobiet o barwę ko- nia. Powiedzże mi jakim sposobem ten koń się zjawił na świecie. — Ten koń się zjawił w czasie, kiedy bogowie dla uzyskania ambrozyi, ubijali ocean, aby go zmienić w zsiadłe mleko. Był on wytworem tego zsia- dania mleka oceanowego, a wraz z nim i inne bóstwa się narodziły. — Jakże to bogowie chcieli pozyskać ambrozyę, w jakim celu i z jakiej przyczyny? Amrita. Opowiem ci historyę, jak bogowie zdobyli sobie nieśmiertelność. Albowiem z początku bogowie, choć długie żyli tysiąclecia, nie byli jednak nieśmiertelni. jeden tylko był nieśmiertelny, Brahma, bóg bogów, ten który jest i nie jest, istota nieistniejąca, niepojęta i wiekuista. Owóż nadszedł czas, kiedy bogowie poczuli, że już potęga ich słabnie, że ich wieńce rudzieją, że ich szaty wiotczeją: oznaki nadchodzącego zaniku. Zebrali się tedy na płomiennym szczycie góry Meru, aby rozważyć tę sprawę dotyczącą ich bytu. Visznu zaś powiedział: — Amrita (ambrozya) znajduje się rozpłyniona w falach Oceanu. Trze- ba, aby się zsiadła, a zdobędziemy wodę wiecznego żywota. Jeżeli poruszy- my wody oceanu za pomocą góry zawierającej w sobie wszystkie szlachetne metale i wszystkie szlachetne soki roślinne — to amrita się zsiądzie. Postanowili za tłok, którego się używa przy wyrobie masła, wziąć górę Mandara. Zebrali się tedy wszyscy bogowie i niebogowie (asury), aby ruszyć górę z miejsca — ale sił im nie starczyło. Dopiero pobudzili wielkiego węża Anantę6 i fen podniósł górę Mandara z miejsca, a wówczas bogowie ją za- wiesili nad oceanem i powoli w głąb opuszczali, a wielki żółw który mieszka na dnie morza, przystał, iż na swym grzbiecie podtrzymywał górę. Tak więc z góry tej zrobiono tłok, a święty wąż Vasuki służył za sznur. Przy tym Sury i Asury zawarli przymierze i przerwali na ten czas swą wiekuistą wojnę. Góra Mandara regularnie ruchem obrotowym w głębi morza porusza- na, rozgrzała się potężnie a złoto i srebro jej żył zaczęło się rozpływać po fa- lach, soki roślinne, żywice i zapachy, esencje nasion kwiatowych, ptasich i zwierzęcych, wszystko to oddziałało na fale oceanu — i oto woda jego stała się mlekiem, a mleko masłem oczyszczonym. Bogowie już omdlewali, ale Visznu im dodał swoją siłę — i oto z głębi morza wyszły kolejno Soma7, Lakszmi (fortuna), Suradevi (piękność i koń słoneczny Indry — wreszcie klejnot boski — Kauksztubha (dyament); wszystko to się zrodziło w czasie umaślania oceanu. 6 7 Anta — Ende, koniec. Ananta - nieskończony. Jest to razem księżyc i roślina, której sok światy — używany był przy ofiarach. 19 Na koniec ukazał się Dhanvantari (lekarz bogów), trzymając w ręku białe naczynie z ambrozyą.8 Widok ten wywołał wielką wrzawę, Danavy (t. j. złe duchy) chcieli je porwać dla siebie, ale bogowie tego nie dopuścili. Visznu przybrawszy kształt czarującej nimfy — łudził Asurów, którzy opętani żądzą, ambrozyę oddali tej kobiecie. Tak zdobyli nektar bogowie na czartach — i jeden tylko Rahu wypił łyk ambrozyi, o czym powiedzieli bogom Słońce i Księżyc. Woda życia jeszcze nie doszła do gardła szatana, kiedy mu Visznu mie- czem obciął głowę. Ciało Rahu padło martwe, ale głowa jego — która piła nieśmiertelność, żyje wiekuiście. Zaprzysiągł też Rahu wieczną nieprzyjaźń słońcu i miesiącowi, które od czasu do czasu chce pożreć (zaćmienia), ale mądry woźnica Aruna nie do- puszcza do tego. W chwili, kiedy Rahu padł martwy, rozpoczęła się straszliwa bitwa Su- rów (bogów) i Asurów (czartów), — w której bogowie, pokrzepieni ambro- zyą, coraz większej nabierali siły, gdy czarty (Danavy i Daitye) — tysiącami padali, bezsilni wobec bogów. Kiedy zaś Visznu rzucił swój przepotężny, słońcu podobny, dysk w tłuszczę złych duchów — przełamały się ich szeregi — i bogowie ambrozyą pili swe zwycięstwo. Asury zaś, strąceni zostali na ziemię, pod ziemię i w głębie morza. Sury ukryli ambrozyę w miejscu dobrze utajonym — i pod czujną stra- żą. Nikt jej nigdy nie ruszył, tylko jeden Garuda, który się zrodził na świat dla ukarania Indry. W czasie tego ubijania morza na masło — narodził się ów koń świetla- ny, który stał się powodem sporu dwóch niewiast — powodem niewoli Vi- naty, powodem klątwy rzuconej na węże przez matkę i powodem porwania Amrity z nieba przez Garudę. Trzeba jeszcze dodać, że choć to było srogie przekleństwo, (wężów przez Kadru), to jednak Brahma uznał je za słuszne, ile że ród wężowy jest pełny złośliwości; natomiast ojcu wężów — Kasyapowi — Brahma dał moc zwalczania jadu wężów. Wielka ofiara wężowa króla Dżanamandżaji od dawna była w wyrokach zapowiedziana; dlatego, Kasyapa nie mógł zatrzymać czynu Takszaki i śmierci Parikszita; albowiem spełnić się musiała klątwa, rzucona przez matkę wężów. VI. Adi-Vamsa. (Początki rodowodu). Teraz zrozumiał król Saunaka — i wszyscy zebrani dokoła risziowie bra- mini, dlaczego to król Dżanamadżaya czynił długoletnią ofiarę ku zagładzie 8 Nadto urodził się wtedy słoń Airavana, oraz trucizna Kalakuta, która mogła otruć nawet boga śmierci. 20
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mahabharata
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: