Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00246 004807 14834969 na godz. na dobę w sumie
Mała księżniczka Frances H. Burnett. Streszczenie, analiza, interpretacja - ebook/pdf
Mała księżniczka Frances H. Burnett. Streszczenie, analiza, interpretacja - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 98
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7898-364-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dla dzieci i młodzieży >> dla dzieci
Porównaj ceny (książka, ebook (-67%), audiobook).

 

 

Rzetelne i przystępnie napisane opracowanie lektury, m.in. szczegółowe i obszerne streszczenie, dokładna analiza, charakterystyka bohaterów, przykładowe wypracowania, testy sprawdzające z kluczem. Doskonała pomoc w przygotowaniu do lekcji, testów sprawdzających i prac klasowych. Treść opracowania konsultowana z nauczycielem języka polskiego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ń E Z R A D Y W N A L P Plan wydarzeń 4. Wyjazd kapitana Crewe. 5. Nieporozumienie na lekcji francuskiego. 6. Zaprzyjaźnienie się Sary z Ermengardą. 7. Poznanie Lottie. 8. Spotkanie małej służącej Becky. 9. Ojciec Sary posiadaczem kopalni diamentów. 10. Smutny list od ojca. 11. Jedenaste urodziny małej księżniczki. 12. Wiadomość o bankructwie i śmierci kapitana 13. Sara służącą. 14. Przeniesienie dziewczynki do pokoju na pod- Crewe. daszu. 15. Ciężka praca Sary. 16. Pierwsza wizyta Ermengardy na poddaszu. 17. Odwiedziny Lottie na poddaszu. 18. Zaprzyjaźnienie się z Melchisedekiem. 19. Przeprowadzka pana z Indii do domu obok. 20. Poznanie Wielkiej Rodziny. 21. Pojawienie się na poddaszu małpki. 22. Poznanie przez Sarę Ram Dassa. 23. Poszukiwanie dziewczynki przez pana Carris- 24. Znalezienie przez Sarę monety. 25. Kupienie bułek i podzielenie się nimi z że- forda. braczką. 26. Kolejna wizyta Ermengardy na poddaszu – urządzenie uczty. 6 Streszczenie 27. Przyjście panny Minchin na poddasze i ukara- nie Sary. 28. Potajemna pomoc Ram Dassa. 29. Kolejne odwiedziny małpki na poddaszu. 30. Wizyta Sary w sąsiednim domu – zwrot małp- ki właścicielowi. 31. Rozpoznanie Sary przez pana Carrisforda. 32. Przeprowadzka dziewczynki do nowego domu. 33. Sara znowu bogata. 34. Nieudana próba pozyskania względów dziew- czynki przez pannę Minchin. 35. Zabranie Becky do nowego domu. 36. Postanowienie Sary – pomoc biednym dzie- ciom. 37. Odszukanie małej żebraczki Anny. Streszczenie Sara W zimowy, mglisty dzień ulicami Londynu jechał po- Do LoNDYNu woli powóz. Siedziała w nim mała dziewczynka ze swoim tatą. Wyglądała przez okno powozu. Była bardzo poważna i zamyślo- na, chociaż miała dopiero siedem lat. Nazywała się Sara Crewe. PRZYjAZD 7 E I N E Z C Z S E R T S E I N E Z C Z S E R T S Streszczenie Sara wraz ze swoim ojcem kapitanem Crewe przypłynęła statkiem z Indii. Dziwiła się temu, że jeszcze niedawno była daleko stąd, w Indiach, gdzie świeciło słońce, a teraz znajduje się w Anglii, a dzień jest pochmurny i zimny. Ojciec od dawna mówił córce o tym, że pewnego dnia będzie mu- siała pojechać do Londynu do szkoły. Teraz chciał ją umieścić w szkole dla młodych panien panny Minchin. Matka Sary zmarła przy jej urodzeniu, więc dziewczynka jej nie znała. Miała tylko ojca. Ka- pitan Crewe był młody, przystojny i bogaty. Bar- dzo kochał swoją córeczkę, a ona jego. Sara sły- szała, jak ludzie mówią, że jej ojciec jest bogaty, ale nie rozumiała, co to znaczy. Zawsze mieszkała w pięknym domu, miała służących, dużo zabawek i nianię. Przez całe życie miała tylko jedno zmar- twienie, był nim wyjazd do szkoły. Klimat Indii nie był dobry dla dzieci, więc wysyłano je stam- tąd do szkół w Anglii, kiedy tylko były dość duże. Sara martwiła się, że tata nie będzie mógł z nią zostać w Londynie. Ojciec pocieszał ją, że pozna nowe koleżanki, z którymi będzie mogła się bawić. Mówił też, że czas nauki szybko minie, a gdy Sara ukończy szkołę, wróci do Indii. Dziewczynka rozu- miała, że musi pogodzić się z losem. Postanowiła być dzielna jak idący na wojnę żołnierze. 8 Streszczenie PENSjA PANNY MINCHIN Szkoła mieściła się w du- żym, ponurym, ceglanym domu. Była to ekskluzywna szkoła dla młodych panien panny Minchin. Kiedy Sara z ojcem weszli do środka, dziewczynka po- czuła, że szkoła jej się nie podoba. Wszystkie me- ble były brzydkie i wydawały się twarde. Podłogę salonu przykrywał dywan w kwadraty, a krzesła był kanciaste. Do pokoju weszła panna Minchin, właścicielka i dyrektorka pensji. PANNA Była wysoka, poważna, ponura MINCHIN i brzydka. Miała wielkie, zimne, rybie oczy i szeroki fałszywy uśmiech. Wiedzia- ła, że ojciec Sary jest bogaty i szkoła dostanie od niego dużo pieniędzy. Panna Minchin powie- działa kapitanowi Crewe, że cieszy się, iż taka piękna i inteligentna dziewczynka będzie jej uczennicą. Sara wcale nie uważała siebie za ład- ną. Sądziła, że panna Minchin kłamie. Jednak nie była brzydka. Miała gęste, lekko kręcone czar- ne włosy oraz wielkie szarozielone oczy z długi- mi rzęsami. Była szczupła i wysoka jak na swój wiek. Sara miała dostać własny pokój i sypialnię, a także pokojówkę, kucyka i powóz. Ojciec powiedział, że nie martwi się o jej edukację, bo Sara lubi się uczyć i dużo czyta. Poprosił pannę Minchin, aby czasami odrywała ją od książek. 9 E I N E Z C Z S E R T S E I N E Z C Z S E R T S Streszczenie Obiecał córeczce, że kupi jej w pre- EMILkA zencie lalkę, aby była jej przyjaciół- ką, kiedy on wyjedzie. Sara zdecydowała, że lal- ka będzie miała na imię Emilka. Kupili ją razem w sklepie. Emilka miała mądre spojrzenie, sza- roniebieskie oczy z prawdziwymi rzęsami i dłu- gie, kręcone, brązowe włosy. Była dosyć duża, ale można ją było łatwo nosić. Ojciec obiecał córce, że będzie do niej często pisał. Dziewczynka pożegnała się z tatą, uściskała go i ucałowała. Po jego odjeździe nie płakała. Siedziała na podłodze w swoim pokoju i patrzyła, jak powóz z jej ojcem oddala się i znika. Lekcja francuskiego PIERWSZY DZIEŃ W SZkoLE Następnego dnia Sara poszła na lekcje. Wszystkie uczennice już o niej słyszały i patrzyły na nią z ciekawością. Najstarsza LAWINIA uczennica w szkole, trzynasto- letnia Lawinia Herbert, choć nie znała jeszcze Sary, już zazdrościła jej bogactwa i tego, że jest pokazową uczennicą panny Min- chin. Jessie, przyjaciółka Lawinii, uważała jednak, że nowa koleżanka jest interesująca. Sara spokojnie usiadła w ławce i też przyglądała się koleżankom. Rano porozmawiała z Emilką o ojcu. Wyobrażała sobie, że Emilka słyszy ją i rozumie, 10 NA LEkCjI FRANCuSkIEgo NIEPoRoZuMIENIE Streszczenie umie również czytać i chodzić. Jednak robi to wszystko tylko wtedy, kiedy nikt jej nie widzi. Sara opowiedziała o tym pokojówce Mariette. Po kilku minutach do klasy weszła panna Minchin i przedstawi- ła Sarę innym dziew- czynkom. Potem oznajmiła nowej uczennicy, że jej ojciec na pewno chciałby, aby uczyła się fran- cuskiego, i dała jej książkę do nauki tego języka. Nie dopuściła Sary do głosu i nie pozwoliła jej wytłumaczyć, że doskonale zna ten język, bo jej matka była Francuzką. Panna Minchin ukrywała fakt, że sama nie zna francuskiego, więc nie chciała wysłuchać Sary, tylko kazała jej przeglądać pod- ręcznik. Dopiero kiedy przyszedł nauczyciel, pan Dufarge, Sara wyjaśniła mu po francusku, że do- brze zna ten język i potrafi też po Złość francusku czytać i pisać. Nauczy- PANNY ciel bardzo się ucieszył. Za to pan- MINCHIN na Minchin była niezadowolona, bo myślała, że Sara specjalnie ją oszukała. Kiedy zauważyła, że inne uczennice ukradkiem się z niej śmieją, wpadła w złość. Od tej chwili nie lubiła Sary. 11 E I N E Z C Z S E R T S E I N E Z C Z S E R T S Streszczenie Ermengarda Już w pierwszym dniu na- PoZNANIE uki Sara zauważyła w klasie ERMENgARDY dziewczynkę w swoim wie- ku, która jej się przyglądała. Była tęga i wyglą- dała na niezbyt mądrą, ale miała dobry i miły wyraz twarzy. Przez cały czas owijała sobie jasny warkocz dookoła szyi i gryzła wstążkę, którą był przewiązany. Kiedy usłyszała, jak Sara płynnie i ładnie mówi po francusku, była zachwy- cona. Dziewczynce nauka przychodziła z trudem. Szczególnie trudno było jej zapamiętać francuskie słówka, dlatego patrzyła na Sarę z podziwem. Za- uważyła to panna Minchin i natychmiast skrzycza- ła uczennicę. Inne dziewczynki zaczęły się z niej śmiać. Sprawiło jej to przykrość i prawie się roz- płakała. Sarze zrobiło się jej żal. Zauważyła, że koleżanka nie jest najlepszą uczennicą. Najgorzej szła jej nauka francuskiego, miała zły akcent i prze- kręcała wyrazy, a inne uczennice śmiały się z niej. Sarze nie podobało się, że dziewczynki dokuczają mniej zdolnej koleżance. Po lekcjach podeszła do niej, żeby z nią porozmawiać. Dziewczynka na- zywała się Ermengarda St. John. Ermengarda martwiła się, bo jej tata był bardzo mądry, znał wiele języków obcych i przeczytał mnóstwo ksią- żek. Chciał, aby jego córka dobrze się uczyła, ale jej było bardzo trudno zapamiętać różne rzeczy 12 Streszczenie i nie była zbyt bystra. Była najgorszą uczennicą w szkole i bardzo to przeżywała. To, że Sara tak dobrze mówi po francusku, zdumia- ło ją. Sama nie potrafiła zapamiętać nawet prostych słów. Sara zaproponowała Ermengardzie, że pokaże jej Emilkę. Zaprosiła ją do swojego pokoju. Ermen- garda dowiedziała się, że Sara ma własny pokój do zabaw, w którym lubi siedzieć i wymyślać różne historyjki. Sara opowiedziała Ermengardzie, że kiedy nikt nie patrzy, Emilka chodzi i mówi. A na- wet jeśli tak nie jest naprawdę, ona lubi to sobie wyobrażać. Pozwoliła koleżance potrzymać Emil- kę i opowiedziała jej o Indiach. Przyznała, że tęskni za tatą, gdyż bardzo go kocha, ale nie będzie pła- kać, bo obiecała mu być dzielna. PRZYjAźŃ Ermengarda bardzo polubiła Sarę. Nieśmiało zapytała, czy mogą zostać najlepszymi przyjaciółkami, mimo że Ermengarda nie jest tak mądra jak Sara. Sara ucieszyła się, że ktoś ją lubi. Zgodziła się zostać przyjaciółką Ermengardy i obiecała pomagać jej w lekcjach francuskiego. Lottie Sara była w szkole traktowana nie jak mała dziewczynka, tylko jak znakomity, bogaty gość. Spełniano wszystkie jej życzenia i ciągle ją chwalono. Panna Minchin pozwalała jej robić 13 E I N E Z C Z S E R T S
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mała księżniczka Frances H. Burnett. Streszczenie, analiza, interpretacja
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: