Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00081 004807 19012543 na godz. na dobę w sumie
Mam kocioł w pracy. Odrzuć chaos i niepokój - osiągnij sukces - książka
Mam kocioł w pracy. Odrzuć chaos i niepokój - osiągnij sukces - książka
Autor: , Liczba stron: 240
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-5493-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zarządzanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

 

Autorzy bestellera Rework

Długie godziny pracy, życie w ciągłym biegu, wieczny niepokój i niedobór snu stały się punktem honoru dzisiejszych pracowników. 'Muszę dać z siebie wszystko', 'trzeba bardziej się starać', 'muszę dłużej pracować' - taka postawa nader często zamiast do sukcesu prowadzi do wypalenia zawodowego, chronicznego zmęczenia i problemów ze zdrowiem. Skądinąd inteligentni ludzie wierzą, że bez poświęcenia resztek życia prywatnego i ciągłego chaosu nie mają szans na osiągnięcie wyznaczonych celów i pomyślny rozwój kariery. Tymczasem kluczem do zwiększenia wydajności jest ograniczenie czynników, które rozpraszają uwagę i są źródłem stresu.

Ta książka nie jest kolejnym poradnikiem o wyciskaniu z siebie resztek sił, aby osiągnąć mityczny sukces i bezustannie się rozwijać. To rzecz o tym, jak można prowadzić firmę i zarządzać zespołem, aby każdy wykonał dobrą robotę i miał dość czasu dla siebie. Przekonasz się, że spokojna praca, uważność, dużo wolnego czasu, sporo niezależności i konsekwentne ograniczanie niepotrzebnego stresu mogą w znakomity sposób przyczynić się do ciągłego i zrównoważonego rozwoju firmy. Dowiesz się, że powiedzenie stanowczego 'nie' bezcelowej krzątaninie, wygórowanym celom, usilnym próbom wyprzedzenia konkurencji może w efekcie przynieść godziwy zysk i zadowolenie z życia. Poznasz techniki i strategie zarządzania, które pomogą Ci w osiągnięciu tego celu, i raz na zawsze pożegnasz się z bezcelowym szaleństwem i stresem!

Dowiedz się, jak:

Nie szalej w pracy. Dbaj o równowagę!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: It Doesn’t Have to Be Crazy at Work Tłumaczenie: Joanna Sugiero ISBN: 978-83-283-5493-7 Copyright © 2018 by Jason Fried and David Heinemeier Hansson. All rights reserved. Published by arrangement with HarperCollins Publishers. All rights reserved. Grateful acknowledgment is made for permission to reprint from “What Light” Words and Music by Jeff Tweedy, © 2007 Words Ampersand Music (BMI) / Poeyfarre Music (BMI) / Pear Blossom Music (BMI). All Rights Administered by BMG Rights Management (US) LLC. Used with Permission. All Rights Reserved. Polish edition copyright © 2019 by Helion SA. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Helion SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Helion SA nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/mamkoc Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Na początek Straszny kocio(cid:225) w pracy Kilka s(cid:225)ów o nas Twoja firma jest produktem Przyhamuj swoje ambicje Sko(cid:276)cz z harówk(cid:261) Szcz(cid:266)(cid:286)liwi pacyfi(cid:286)ci Nasz cel: brak celów Nie zmieniaj (cid:286)wiata Podejmuj decyzje na bie(cid:298)(cid:261)co Komfort jest fajny Chroń swój czas Osiem to wystarczaj(cid:261)co, czterdzie(cid:286)ci to mnóstwo Protekcjonizm Jako(cid:286)(cid:252) jednej godziny Skuteczno(cid:286)(cid:252) wydajno(cid:286)(cid:252) Mit ci(cid:266)(cid:298)kiej pracy Nie da si(cid:266) pracowa(cid:252) w pracy Godziny dy(cid:298)urów Kalendarzowy tetris Wi(cid:266)zienie dost(cid:266)pno(cid:286)ci Kiedy(cid:286) do ciebie oddzwoni(cid:266) FOMO? JOMO! 7 9 14 15 21 23 25 28 34 36 38 43 45 47 49 54 56 58 60 64 66 68 70 Poleć książkęKup książkę Nakarm swoją kulturę Nie jeste(cid:286)my rodzin(cid:261) Zrobi(cid:261) to, co ja Bateria zaufania Nie b(cid:261)d(cid:296) tym, który dowiaduje si(cid:266) ostatni S(cid:225)owo w(cid:225)a(cid:286)ciciela na wag(cid:266) z(cid:225)ota (cid:224)atwe cele mog(cid:261) by(cid:252) nieosi(cid:261)galne Nie próbuj udawa(cid:252), (cid:298)e potrzebujesz mniej snu Brak równowagi Zatrudniaj prac(cid:266), a nie (cid:298)yciorys Nikt nie pracuje od razu na 100 Zignoruj wojn(cid:266) talentów Nie negocjuj wynagrodzenia Korzy(cid:286)ci dla kogo? Regulamin biblioteki Koniec z fa(cid:225)szywymi wakacjami Spokojne po(cid:298)egnania Przeanalizuj swoje procesy Niew(cid:225)a(cid:286)ciwy sposób na to, by by(cid:252) na bie(cid:298)(cid:261)co Te straszne terminy Nie reaguj automatycznie Strze(cid:298) si(cid:266) dwunastodniowych tygodni Nowa normalno(cid:286)(cid:252) Dobre nawyki s(cid:261) silniejsze ni(cid:298) dobre intencje Niezale(cid:298)no(cid:286)(cid:252) Nie zgadzam si(cid:266), ale id(cid:266) w to Id(cid:296) na kompromisy w kwestii jako(cid:286)ci Zaw(cid:266)(cid:298)aj zakres prac w toku A mo(cid:298)e by tak nie robi(cid:252) niczego? Co to znaczy „wystarczaj(cid:261)co”? Najgorsze praktyki Nie za wszelk(cid:261) cen(cid:266) 75 77 79 81 83 88 90 93 96 100 104 106 108 116 119 122 125 131 133 136 139 141 146 148 150 152 155 157 159 161 164 170 5 Poleć książkęKup książkę 172 174 176 178 183 185 187 189 194 197 200 204 206 209 214 216 221 223 228 231 233 234 Mniej do zrobienia Troje to towarzystwo Nie przerywaj prac, które s(cid:261) w toku U(cid:298)ywaj s(cid:225)owa „nie” Pilnuj swojego interesu Ryzykuj, ale z g(cid:225)ow(cid:261) Sezonowe zmiany Tylko plus gwarantuje spokój Oddany na straty Wypuszczaj produkt na rynek i wyci(cid:261)gaj wnioski Obiecaj, (cid:298)e nie b(cid:266)dziesz obiecywa(cid:252) Na(cid:286)ladowcy Zmiany kontrolowane (cid:224)atwo za(cid:225)o(cid:298)y(cid:252) firm(cid:266), trudniej utrzyma(cid:252) j(cid:261) na rynku Koniec (cid:286)wiata czy nic takiego? Stare dobre czasy Na koniec Wybieraj spokój Bibliografia (cid:295)ród(cid:225)a Dedykacja O autorach 6 Poleć książkęKup książkę Na początek Poleć książkęKup książkę Straszny kocioł w pracy Jak cz(cid:171)sto s(cid:175)yszysz, (cid:352)e kto(cid:321) mówi „mam straszny kocio(cid:175) w pracy”? Mo(cid:352)e nawet Ty czasami tak mówisz. Dla wielu osób taki „kocio(cid:175)” sta(cid:175) si(cid:171) norm(cid:167). Jaka jest tego przyczyna? S(cid:167) dwa g(cid:175)ówne powody: po pierwsze dzie(cid:302) w pracy zosta(cid:175) poci(cid:171)ty na krótkie, ulotne chwile przerywane licznymi fizycznymi i wirtualnymi komunikatami rozpraszaj(cid:167)cymi uwag(cid:171). A po drugie niezdrowa obsesja na punkcie rozwijania si(cid:171) za wszelk(cid:167) cen(cid:171) doprowadzi(cid:175)a do formu(cid:175)owa- nia wysokich, nierealnych oczekiwa(cid:302), które s(cid:167) (cid:350)ród(cid:175)em stresu. Nic dziwnego, (cid:352)e ludzie pracuj(cid:167) d(cid:175)u(cid:352)ej, przychodz(cid:167) do firmy wcze(cid:321)niej i wychodz(cid:167) pó(cid:350)niej, a tak(cid:352)e pracuj(cid:167) w weekendy i w ka(cid:352)dej wolnej chwili. Nie s(cid:167) ju(cid:352) w stanie wykonywa(cid:250) swoich obowi(cid:167)zków w miejscu pracy. A to sprawia, (cid:352)e ich (cid:352)ycie prywatne to tylko marne resztki z tego, co im zostaje po odj(cid:171)ciu godzin sp(cid:171)dzonych na pracy. Jeszcze gorsze jest to, (cid:352)e nadgodziny, (cid:352)ycie w ci(cid:167)g(cid:175)ym biegu i niedobór snu to co(cid:321), czym wiele osób lubi si(cid:171) chwali(cid:250). Wyczerpanie organizmu nie jest powodem do chwa(cid:175)y, lecz oznak(cid:167) g(cid:175)upoty. I nie chodzi tu tylko o du(cid:352)e firmy — w taki sam sposób wypalaj(cid:167) si(cid:171) us(cid:175)ugodawcy, wykonawcy i przedsi(cid:171)biorcy prowadz(cid:167)cy jednoosobow(cid:167) dzia(cid:175)alno(cid:321)(cid:250) gospodarcz(cid:167). 9 Poleć książkęKup książkę By(cid:250) mo(cid:352)e s(cid:167)dzisz, (cid:352)e skoro sp(cid:171)dzasz w pracy tyle godzin, a najnowsze technologie pomagaj(cid:167) Ci w wykonywaniu wielu zada(cid:302), powiniene(cid:321) mie(cid:250) mniej na g(cid:175)owie. Ale tak nie jest. Pracy jest coraz wi(cid:171)cej. To nie tak, (cid:352)e ilo(cid:321)(cid:250) pracy nagle si(cid:171) zwi(cid:171)kszy(cid:175)a. Problem polega na tym, (cid:352)e cz(cid:175)owiek rzadko ma okazj(cid:171), (cid:352)eby si(cid:171) skupi(cid:250) na swoich obowi(cid:167)zkach i wykona(cid:250) dan(cid:167) prac(cid:171) od pocz(cid:167)tku do ko(cid:302)ca, bez (cid:352)adnej wymuszonej przerwy. Ludzie pracuj(cid:167) wi(cid:171)cej, ale ich wyniki s(cid:167) coraz gorsze. To nie ma sensu — dopóki nie u(cid:321)wiadomisz sobie, (cid:352)e wi(cid:171)kszo(cid:321)(cid:250) czasu marnuj(cid:167) oni na robienie rzeczy, które nie maj(cid:167) znaczenia. Ile z 60 – 70 godzin, jakie wiele osób powinno po(cid:321)wi(cid:171)ci(cid:250) na prac(cid:171), rze- czywi(cid:321)cie jest sp(cid:171)dzonych na wykonywaniu obowi(cid:167)zków zawodowych? A jak du(cid:352)o z tego czasu jest marnowanego na spotkaniach, na zaj(cid:171)ciach niezwi(cid:167)zanych z prac(cid:167) i na stosowaniu nieskutecznych metod dzia(cid:175)ania? Naprawd(cid:171) spora jego cz(cid:171)(cid:321)(cid:250). Rozwi(cid:167)zaniem nie jest zwi(cid:171)kszenie liczby godzin, lecz zminimalizowa- nie czasu przeznaczanego na g(cid:175)upoty. Mniejsze straty, a nie wi(cid:171)ksza produkcja. Ograniczenie czynników rozpraszaj(cid:167)cych uwag(cid:171), niewyma- ganie od siebie, aby zawsze by(cid:250) dost(cid:171)pnym dla wszystkich, oraz unika- nie stresu. Stres jest przekazywany z firmy na pracownika, z pracownika na pracow- nika, a potem z pracownika na klienta. To niestety nie jest koniec tego (cid:175)a(cid:302)cucha; stres nie ogranicza si(cid:171) tylko do pracy. Przedostaje si(cid:171) do pry- watnego (cid:352)ycia i infekuje Twoje relacje z przyjació(cid:175)mi, z rodzin(cid:167) i z dzie(cid:250)mi. Twoje mo(cid:352)liwo(cid:321)ci stale rosn(cid:167). Uczysz si(cid:171), jak lepiej zarz(cid:167)dza(cid:250) czasem. Masz do dyspozycji nowe metody komunikacji. A lista (cid:352)(cid:167)da(cid:302) wobec Ciebie jest coraz wi(cid:171)ksza. Musisz przeprowadza(cid:250) wi(cid:171)cej rozmów w wi(cid:171)k- szej liczbie miejsc, a tak(cid:352)e natychmiast reagowa(cid:250) na ka(cid:352)de zapytanie i uwag(cid:171). Szybciej, szybciej — ale po co? 10 Poleć książkęKup książkę Je(cid:321)li u Ciebie w pracy zawsze jest kocio(cid:175), mamy na to s(cid:175)owa: pieprzy(cid:250) to. I jeszcze dwa: starczy ju(cid:352). Firmy nie powinny wymaga(cid:250) od swoich pracowników, (cid:352)eby gonili do utraty tchu za coraz bardziej wydumanymi i trudniejszymi do osi(cid:167)gni(cid:171)- cia celami okre(cid:321)lanymi przez ego. Pora, aby ludzie dostali odpowiedni(cid:167) ilo(cid:321)(cid:250) czasu potrzebnego do wykonania dobrej roboty, który b(cid:171)dzie wolny od jakichkolwiek zak(cid:175)óce(cid:302). Czas przesta(cid:250) celebrowa(cid:250) szale(cid:302)stwo w pracy. Od prawie 20 lat pracujemy nad tym, (cid:352)eby Basecamp by(cid:175)o spokojn(cid:167) firm(cid:167) — tak(cid:167), w której paliwem nie jest stres, pilne sprawy, po(cid:321)piech, nadgodziny, nocki w biurze, niemo(cid:352)liwe do spe(cid:175)nienia obietnice, wyso- ka rotacja pracowników, ci(cid:167)g(cid:175)e niedotrzymywanie terminów ani nie- ko(cid:302)cz(cid:167)ce si(cid:171) projekty. Mówimy „nie” rozwijaniu si(cid:171) za wszelk(cid:167) cen(cid:171). Mówimy „nie” bezcelo- wej krz(cid:167)taninie. Mówimy „nie” celom, które s(cid:167) wyznaczane przez ego. Mówimy „nie” usilnym próbom dorównania konkurencji. Mówimy „nie” gaszeniu po(cid:352)arów. A mimo to nasza firma przynosi zyski od mo- mentu, gdy wesz(cid:175)a na rynek. Dzia(cid:175)amy w jednej z najbardziej konkurencyjnych bran(cid:352) na (cid:321)wiecie. Rywalizujemy nie tylko z gigantami technologicznymi, ale te(cid:352) z licz- nymi startupami, które s(cid:167) wspierane setkami milionów dolarów kapita(cid:175)u wysokiego ryzyka. Nie mamy (cid:352)adnych inwestorów. Sk(cid:167)d zatem mamy pieni(cid:167)dze? Od klientów. Mo(cid:352)esz nas nazwa(cid:250) staro(cid:321)wieckimi. Jako firma programistyczna powinni(cid:321)my bra(cid:250) udzia(cid:175) w szale(cid:302)czym wy- (cid:321)cigu w Dolinie Krzemowej, ale nie mamy tam ani jednego pracownika. Nasz zespó(cid:175), sk(cid:175)adaj(cid:167)cy si(cid:171) z 54 osób, jest rozsiany po oko(cid:175)o 30 ró(cid:352)nych miastach na ca(cid:175)ym (cid:321)wiecie. 11 Poleć książkęKup książkę Przez wi(cid:171)kszo(cid:321)(cid:250) roku nasz tydzie(cid:302) pracy trwa oko(cid:175)o 40 godzin, a latem skracamy go do zaledwie 32 godzin. Raz na trzy lata wysy(cid:175)amy ka(cid:352)dego pracownika na miesi(cid:171)czny urlop, którego celem jest pod(cid:175)adowanie aku- mulatorów. Nie tylko p(cid:175)acimy mu za ten czas, ale równie(cid:352) pokrywamy koszt jego wakacji. Nie, nie o 21.00 w (cid:321)rod(cid:171) — to mo(cid:352)e poczeka(cid:250) do 9.00 w czwartek. Nie, nie w niedziel(cid:171), tylko w poniedzia(cid:175)ek. Czy zdarzaj(cid:167) nam si(cid:171) chwile stresu? Oczywi(cid:321)cie. Takie jest (cid:352)ycie. Czy ka(cid:352)dy dzie(cid:302) jest mi(cid:175)y i radosny? Oczywi(cid:321)cie, (cid:352)e nie. K(cid:175)amaliby(cid:321)my, gdyby(cid:321)my mówili inaczej. Ale robimy co w naszej mocy, (cid:352)eby trudne sytuacje nale(cid:352)a(cid:175)y do wyj(cid:167)tków. Podsumowuj(cid:167)c, dzia(cid:175)amy spokojnie. Jest to nasz (cid:321)wiadomy wybór i tak(cid:167) postaw(cid:171) praktykujemy. Robimy to celowo. Podejmujemy inne decyzje ni(cid:352) reszta. Nasza firma ma nietypowy styl dzia(cid:175)ania. Chcemy Ci opowiedzie(cid:250), ja- kich wyborów dokonali(cid:321)my i dlaczego podj(cid:171)li(cid:321)my takie, a nie inne de- cyzje. Ka(cid:352)da firma, która chce dokonywa(cid:250) podobnych wyborów, mo(cid:352)e pój(cid:321)(cid:250) t(cid:167) sam(cid:167) drog(cid:167). Wystarczy, (cid:352)e b(cid:171)dziesz tego chcie(cid:250). Szybko sobie u(cid:321)wiadomisz, (cid:352)e tak jest du(cid:352)o przyjemniej. Ty te(cid:352) mo(cid:352)esz mie(cid:250) firm(cid:171), w której panuje spokój. Wspó(cid:175)czesne (cid:321)rodowisko pracy jest chore. Chaos nie powinien by(cid:250) na- turalnym stanem w miejscu pracy. Niepokój nie jest potrzebny do tego, (cid:352)eby robi(cid:250) post(cid:171)py. Przesiadywanie na zebraniach przez ca(cid:175)y dzie(cid:302) nie jest niezb(cid:171)dne do tego, by odnie(cid:321)(cid:250) sukces. To wszystko s(cid:167) wypaczone wizje pracy — skutki uboczne psucia modeli, stosowania najgorszych praktyk oraz (cid:321)lepego pod(cid:167)(cid:352)ania za reszt(cid:167) w stron(cid:171) przepa(cid:321)ci. Zrób krok w bok i obserwuj, jak ci wszyscy frajerzy spadaj(cid:167) w dó(cid:175). 12 Poleć książkęKup książkę Spokój chroni czas i uwag(cid:171) ludzi. Spokój to oko(cid:175)o 40 godzin pracy tygodniowo. Spokój to rozs(cid:167)dne oczekiwania. Spokój to wystarczaj(cid:167)co du(cid:352)o czasu wolnego. Spokój to mniej. Spokój to widoczny horyzont. Spokój to zwo(cid:175)ywanie zebra(cid:302) tylko w ostateczno(cid:321)ci. Spokój to asynchroniczno(cid:321)(cid:250) przede wszystkim, a komunikacja na bie(cid:352)(cid:167)- co dopiero w drugiej kolejno(cid:321)ci. Spokój to wi(cid:171)ksza niezale(cid:352)no(cid:321)(cid:250) i mniejsza wspó(cid:175)zale(cid:352)no(cid:321)(cid:250). Spokój to trwa(cid:175)e, d(cid:175)ugofalowe praktyki. Spokój to rentowno(cid:321)(cid:250). 13 Poleć książkęKup książkę Kilka słów o nas Nazywamy si(cid:171) Jason i David. Razem prowadzimy Basecamp od 2003 roku. Jason jest dyrektorem generalnym, a David dyrektorem technicz- nym. Jeste(cid:321)my jedynymi dyrektorami w naszej firmie. Basecamp to nazwa zarówno naszej firmy, jak i naszego produktu. Base- camp jako produkt to unikalna aplikacja w chmurze, dzi(cid:171)ki której firmy mog(cid:167) zarz(cid:167)dza(cid:250) wszystkimi swoimi projektami oraz komunikacj(cid:167) we- wn(cid:171)trzn(cid:167) w jednym miejscu. Ludzie wiedz(cid:167), co maj(cid:167) do zrobienia i na jakim etapie s(cid:167) poszczególne projekty, a tak(cid:352)e potrafi(cid:167) znale(cid:350)(cid:250) to, czego potrzebuj(cid:167). Nie ma mo(cid:352)liwo(cid:321)ci, aby cokolwiek przegapi(cid:250). Wielokrotnie eksperymentowali(cid:321)my z zarz(cid:167)dzaniem nasz(cid:167) firm(cid:167). W tej ksi(cid:167)(cid:352)ce opowiadamy o tym, co si(cid:171) u nas sprawdzi(cid:175)o, a tak(cid:352)e przedsta- wiamy w(cid:175)asne przemy(cid:321)lenia na temat tego, co sprawia, (cid:352)e jeste(cid:321)my spraw- nie funkcjonuj(cid:167)c(cid:167), trwa(cid:175)(cid:167) i stabiln(cid:167) firm(cid:167). Podobnie jak w przypadku ka(cid:352)dej innej rady, nasze podpowiedzi mog(cid:167) by(cid:250) bardziej przydatne dla jednych, a mniej dla innych. Potraktuj te pomys(cid:175)y jako inspiracj(cid:171) do zmiany, a nie jak(cid:167)(cid:321) (cid:321)wi(cid:171)t(cid:167) doktryn(cid:171). I jeszcze jedna uwaga na koniec: mówi(cid:167)c o „szale(cid:302)stwie” w pracy, odwo(cid:175)u- jemy si(cid:171) do takiego znaczenia tego s(cid:175)owa, jakiego u(cid:352)ywaj(cid:167) ludzie do opisania sytuacji na drogach w godzinach szczytu, zwariowanej pogody czy d(cid:175)ugich kolejek na lotnisku. U(cid:352)ywaj(cid:167)c tego s(cid:175)owa, mamy na my(cid:321)li sytuacje, a nie ludzi. Po tym wst(cid:171)pie mo(cid:352)emy ju(cid:352) zacz(cid:167)(cid:250). 14 Poleć książkęKup książkę Twoja firma jest produktem Wszystko si(cid:171) zaczyna od jednej koncepcji: Twoja firma jest produktem. Oczywi(cid:321)cie sprzedajesz okre(cid:321)lone produkty (lub us(cid:175)ugi), ale firma pro- dukuje te wszystkie rzeczy. Dlatego powinna by(cid:250) Twoim najlepszym produktem. Wszystko w tej ksi(cid:167)(cid:352)ce obraca si(cid:171) wokó(cid:175) tej koncepcji. Zgodnie z ni(cid:167) ro- bienie post(cid:171)pów wymaga powtarzania, tak samo jak prace nad rozwo- jem produktu. Je(cid:352)eli chcesz, (cid:352)eby Twój produkt by(cid:175) lepszy, musisz stale go udoskonala(cid:250), poprawia(cid:250) i wci(cid:167)(cid:352) na okr(cid:167)g(cid:175)o przeprowadza(cid:250) ten sam proces. To samo dotyczy firmy. Tymczasem wiele firm stoi w miejscu. Nawet je(cid:321)li zmieniaj(cid:167) swoj(cid:167) ofer- t(cid:171) produktów, one same pozostaj(cid:167) niezmienione. Kiedy wymy(cid:321)l(cid:167) spo- sób na zrobienie jakiej(cid:321) rzeczy, trzymaj(cid:167) si(cid:171) go. To, co akurat jest modne w chwili ich powstania, staje si(cid:171) ich trwa(cid:175)(cid:167), g(cid:175)(cid:171)boko zakorzenion(cid:167) cech(cid:167). Polityka firmy zostaje wyryta w kamieniu. W ten sposób firmy skazuj(cid:167) si(cid:171) na tkwienie w miejscu. Kiedy jednak pomy(cid:321)lisz o firmie jak o produkcie, zaczniesz zadawa(cid:250) in- ne pytania. Czy ludzie, którzy tutaj pracuj(cid:167), wiedz(cid:167), jak wykorzystywa(cid:250) mo(cid:352)liwo(cid:321)ci firmy? Czy jest ona prosta, czy z(cid:175)o(cid:352)ona? Czy sposób jej dzia(cid:175)ania jest zrozumia(cid:175)y dla wszystkich? Co robi szybko, a co robi wolno? Czy ma jakie(cid:321) s(cid:175)abe punkty? Które z b(cid:175)(cid:171)dów mo(cid:352)emy szybko naprawi(cid:250), a które zajm(cid:167) nam du(cid:352)o czasu? 15 Poleć książkęKup książkę Firma jest jak program komputerowy. Musi by(cid:250) przydatna i (cid:175)atwa w u(cid:352)yciu. Prawdopodobnie ma ró(cid:352)ne „b(cid:175)(cid:171)dy” — obszary, w których dochodzi do awarii na skutek z(cid:175)ego projektu organizacyjnego albo nie- dopatrze(cid:302) w kwestiach kulturowych. Kiedy zaczynasz my(cid:321)le(cid:250) o swojej firmie jak o produkcie, odkrywasz sze- rokie pole do poprawy. A gdy sobie u(cid:321)wiadamiasz, (cid:352)e Twój styl pracy nie jest z góry ustalony, lecz elastyczny i podlegaj(cid:167)cy zmianom, zaczy- nasz tworzy(cid:250) co(cid:321) nowego — lepszego. Nasz system pracy jest nast(cid:171)puj(cid:167)cy: pracujemy nad projektami przez sze(cid:321)(cid:250) tygodni z rz(cid:171)du, a potem na dwa tygodnie odk(cid:175)adamy nasz harmonogram na bok, (cid:352)eby si(cid:171) roz(cid:175)adowa(cid:250) i troch(cid:171) poleniuchowa(cid:250). Nie za(cid:175)o(cid:352)yli(cid:321)my odgórnie, (cid:352)e taki system pracy b(cid:171)dzie najlepszy. Na pocz(cid:167)t- ku pracowali(cid:321)my nad zleceniami bez chwili wytchnienia. Po jakim(cid:321) cza- sie poczuli(cid:321)my, (cid:352)e te projekty wydaj(cid:167) si(cid:171) nie mie(cid:250) ko(cid:302)ca, wi(cid:171)c zacz(cid:171)li- (cid:321)my robi(cid:250) przerwy po trzech miesi(cid:167)cach pracy. Z czasem przekonali(cid:321)my si(cid:171), (cid:352)e to jest jeszcze za d(cid:175)ugo. Dlatego coraz bardziej skracali(cid:321)my od- cinki nieprzerwanej pracy — a(cid:352) doszli(cid:321)my do systemu, który stosujemy do dzisiaj, opartego na sze(cid:321)ciotygodniowym cyklu pracy. Próbowali(cid:321)my tak d(cid:175)ugo, a(cid:352) znale(cid:350)li(cid:321)my rozwi(cid:167)zanie, które nam odpowiada. Opiszemy je dok(cid:175)adnie w tej ksi(cid:167)(cid:352)ce. Nie za(cid:175)o(cid:352)yli(cid:321)my ot tak, (cid:352)e w wi(cid:171)kszo(cid:321)ci sytuacji asynchroniczna komu- nikacja dzia(cid:175)a lepiej ni(cid:352) komunikacja na bie(cid:352)(cid:167)co. Odkryli(cid:321)my to po tym, jak przez wiele lat nadu(cid:352)ywali(cid:321)my komunikatorów. Zwrócili(cid:321)my uwag(cid:171) na to, (cid:352)e im wi(cid:171)cej czynników rozprasza nasz(cid:167) uwag(cid:171), tym wolniej pra- cujemy. Dlatego poszukali(cid:321)my lepszego sposobu na komunikacj(cid:171). Przed- stawimy go w tej ksi(cid:167)(cid:352)ce. Na pocz(cid:167)tku nie mieli(cid:321)my tego, co mamy teraz. Sami utorowali(cid:321)my so- bie drog(cid:171) do tych wszystkich korzy(cid:321)ci. Nie mieli(cid:321)my poj(cid:171)cia, (cid:352)e pokry- wanie kosztów wakacji naszych pracowników jest lepsze ni(cid:352) premie 16 Poleć książkęKup książkę w postaci gotówki. Najpierw dawali(cid:321)my te drugie, ale zauwa(cid:352)yli(cid:321)my, (cid:352)e s(cid:167) one traktowane jak oczywisty element wynagrodzenia, który i tak si(cid:171) ludziom nale(cid:352)y. Podobnie potraktowali(cid:321)my inne dodatki. Opowie- my o tym wszystkim na dalszych stronach. Nie od razu podchodzili(cid:321)my ze spokojem do negocjowania wysoko(cid:321)ci wynagrodze(cid:302); sami powoli si(cid:171) tego nauczyli(cid:321)my. Okre(cid:321)lanie wysoko(cid:321)ci wynagrodzenia i dawanie podwy(cid:352)ek by(cid:175)o dla nas tak samo stresuj(cid:167)ce jak w wi(cid:171)kszo(cid:321)ci innych firm. W ko(cid:302)cu jednak odkryli(cid:321)my now(cid:167) metod(cid:171). Opiszemy j(cid:167) w tej ksi(cid:167)(cid:352)ce. Pracujemy nad nasz(cid:167) firm(cid:167) tak samo jak nad naszymi produktami. Nazwy programów cz(cid:171)sto zawieraj(cid:167) na ko(cid:302)cu jak(cid:167)(cid:321) liczb(cid:171) — „Oto iOS 10.1, 10.2, 10.5, 11 itd.”. Tak samo podchodzimy do naszej firmy. Dzi- siejszy Basecamp sp. z o.o. to swoista wersja 50.3 oryginalnego Basecamp. Jeste(cid:321)my tu, gdzie jeste(cid:321)my, dzi(cid:171)ki temu, (cid:352)e wypróbowywali(cid:321)my ró(cid:352)ne rozwi(cid:167)zania i wybrali(cid:321)my te, które przynosi(cid:175)y najlepsze rezultaty. Niestety stawianie na spokój nie jest domy(cid:321)ln(cid:167) metod(cid:167) zarz(cid:167)dzania w dzisiejszych firmach. Przez jaki(cid:321) czas b(cid:171)dziesz musia(cid:175) robi(cid:250) rzeczy niezgodne z tym, co Ci podpowiada instynkt. B(cid:171)dziesz musia(cid:175) od(cid:175)o(cid:352)y(cid:250) na bok toksyczne normy obowi(cid:167)zuj(cid:167)ce w bran(cid:352)y. B(cid:171)dziesz musia(cid:175) po- godzi(cid:250) si(cid:171) z tym, (cid:352)e „kocio(cid:175) w pracy” nie jest rzecz(cid:167) normaln(cid:167). Spokój to Twój cel, a my Ci podpowiemy, jak dotrze(cid:250) do tego celu i pozosta(cid:250) tam ju(cid:352) na zawsze. Nasza firma jest produktem. Chcemy, (cid:352)eby(cid:321) tak samo pomy(cid:321)la(cid:175) o swojej firmie. Bez wzgl(cid:171)du na to, czy jeste(cid:321) jej w(cid:175)a(cid:321)cicielem, czy ni(cid:167) zarz(cid:167)dzasz, czy „tylko” w niej pracujesz, wprowadzenie zmian na lepsze wymaga zaanga(cid:352)owania wszystkich zainteresowanych. 17 Poleć książkęKup książkę Poleć książkęKup książkę Poleć książkęKup książkę 8 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mam kocioł w pracy. Odrzuć chaos i niepokój - osiągnij sukces
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: