Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00560 010007 16885253 na godz. na dobę w sumie
Manichejskie teksty sakralne - ebook/pdf
Manichejskie teksty sakralne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 103
Wydawca: Armoryka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-60276-93-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy >> duchowość
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Manicheizm - Omawianą religię w najogólniejszym zarysie można scharakteryzować jako starożytną perską naukę o odwiecznej walce między siłami Światłości i Ciemności, między kosmicznymi początkami dobra i zła. Ale nie do końca, bowiem manicheizm to jednak nie tylko dualistyczna, ale również i synkretyczna religia. Wykształciła się ona w III wieku n.e. na Bliskim i Środkowym Wschodzie, na obszarze imperium sasanidzkiego2, a konkretnie na terenie Mezopotamii oraz Iranu.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

           !  ∀  # ∀ ∃∀  ∋ #∋                  ! ∀  #∃∃ #∃∃∋ ( ∀)∗+,∀ − , ./ #01/∃∃ 2 3∃1. 4 566 #. 7. 12 −28 − 99−2−−9 : : :  2 − ;2 7 #0/∃∃ 2 = ∋05?56?/∃#0/?∋6?5  !∀#∃ ) 2 1  0 ≅ 2  7∋ 2 2  . Α  Α 2 = 3  Β 4 . : 2 Χ∆  6 Ε 2  2 ≅2 0 2 ΦΦ 5 2 2 =2 /# Γ2  2 /6 Γ2   /6 Γ2 / Γ2  2  ) 2 /0  2 /0  ∆ /∋ Γ2 )  ∆ ,Β 0∃  Η Ι 0#  2  ) 2 1 2 07 Η ϑΚ ;Λ 07 ϑ!Ι  ! Λ 0 , Β )   ∀!  = 00 Χ 0∋ Ε Χ  Χ ∆ 2Β 0∋ ΧΑ  ! 5∃ ΧΑ  5# ΧΑ  56 ΧΑ 2   57 ΧΑ  ∆Ι 57 2 2  50 ( !Η ) 1 2 50 2  Ε2 ΜΧ 55 2  : ΜΧ 55 : 2  ∗ ≅ 5∋ (  5∋ ( 2 ∀ ≅ Χ ∆ ΧΧ ) 3= 4 ∋∃ , ∋. ,∆ Ν Β ∋. =! ∋0  ∃ ∀ ∋ ∗2 Η ∆ Β 2 2Ι  Α Ι Η Η ∆   2∆ 2 ΜΧ 2 Χ 2∆ 2 2 Η2 ! −. ∀  !2 2 2     Β Ι   − ( ∆   −− =2 Μ2 (  ! 22 #    )2  − ) 2 ΒΙ  ∆Χ Β 2 Β ! Η      1  Η Η Χ2   Β 2 − Ι Χ  2 Α Ι 22   ! !   ) − = !   !  − ) 2 ∆ Η  ? ∆Η Η Β 2 !  Β     Ο Π ΘΡΣΡΤΥςΣΩΞΨ Ω ΨΤΖΩ[∴]Υς⊥Ρ ⊥Ξ_αβ ΥΡ ΥςΡΣΡΖχ Ω ⊥Ξ_αβΤ ΞΡΣΡΤΥςΣΩ]δΤ−  1  Η   ##71/ . − Ε Ι  ∆ −  Β ΧΒ ! !Χ Β  2  Η −6 )2 !  ∆ !  Χ 2 2  ϑΗΛ Η Η Η !  2  ∆ ∆ ∆   7 = Χ   Η   !∀ ! !#∃  !∋ ()∗#∃ +!,) ∃ ! ∀ +,,− !# .!/ ! 0! ) ∗∋−  !∀# !∃( , )(( !!∀( #/!∀+ ∃1 ! )∗, )( 2∗∋( ,!#∀+ )/  .∗!∀! .∗!! ∃∀+3 ∃ # 14 =    ! Ι Β )  Ι ∆  − ≅ Ι 2 Ι  1 Ε = − ∗ Χ ! Β  !Η   2/− (Χ 2    )2  Ι Χ 2 2  − ! ΗΗ ∆ ΧΒ  ! 2  2  2−  ∆ Β Ι 2 2  Χ Β Ι ΗΙ ! Ι  !!   Ι − ( 2 2  2 ∆ !Η  Β! Η Η 22 ∆ 2 2  2−   Ι Β  2Η !Α   ε∴Σ_∴] φ− γΡΡςΖΩηΡ⊥ Ο Π ιϕΣΖΤ κεΤΨΩΞβΤςΛ− −− ∀ = ,( Ο Π ≅  Κ .∋.6−  ∀#. ?#∃−  − ∀ 2 ( Ο.∋∋∋Π 55 678 9 : ; :− − 67 − !  Β Ι ) 2  Ι  Ε  2 ! =   Β    Β 2  −    − =  !2 κ2Λ  2 − 22 Χ  2  2 ∆ 2 2−0 ∀  1 Ι 2  1   Η ! 2  2 2 Χ !2 Ι 25 2 2 3Β  !  Χ2  Ι24  !! − Ι  2 2 2− 2 Ε   ∆ 2 2 2 ! 1   ≅  ≅! )!  (  Κ ∀∆  Η ∆ Η ∆ Β ! Ε − ∗Χ  1 2 Χ  1 2 Α Χ  )2 Β 2  −− ! 2 ! Η ∆ Β   ( − =  Χ ! Χ ∆ Β 2  −∋ Ι 2  2 2 !   2 Η  1 ∀ Β  Γ   − = 2   Χ  2   2  3 Β 2 2?  2 !∆ Ι4 Β  1 Α    ϑΛ 2  Φλ? Φλ −.∃ ε∴Σ_∴] φ− γΡΡςΖΩηΡ⊥ 55 678 9 : ; : :Ι 2− ≅(µ − Ι −Ν−  Α∗),,)## ΒΧ∗ = ∆,(/,Β∗, /+  ν  , : ) ο2 .∋∋5− ( Χ 2 2  1 Ε 1  Φ  Φλ 2 Η  1 !22 2 ( 2 2 Ι− π 2 !   Β ∆ Β Χ ∆       θ   2 2  2Χ− ∗ Ι  ) 2 Ι  #./ 1 #00 −− ≅ !Η ∆  2 2−  3 2 ! 4 ? Η  Β!   Χ  − Ε    ! ! − ) ! 2  ∆ .. 2 Κ! 3!  2 4− Ε Η ΧΗ 2 Ι 2 Ι  Β − )  ∆ , 2Χ Ι 2 Β =!  2Χ  2 Ι  Η ≅ 2Χ Β − ∆ Η ΒΒ  ∆  Β   Β Β ΧΑ  2 ∆ Β! ΒΙ Χ ∆Β   − ( 2 ΧΑ   Β 1 22  ∆ 2 ∆ ΧΗ ) − Η Η !  2  !   ∆   −  2 ∆2 ! Ι ! ∆  2  ∆      Η Ι Χ  Ι ∆ 2Η  Β− Ε   2∆ )Η =Η 3  4 Η Γ2− Η !  Χ  22 ∀ 2 Β   Ι − Ι2 ! ∀ 3∀4 #751#70 − −− Β ∆ ∆  ∀Β−  Β  2 ∆2   Χ2Χ 2 Β 2Β  −.# ( 2 2 ∆ Ι 2 2Β !! − !    Ι  2Χ ! 2 Ι Ι Β Β − ∆  Α ∆ )2− ∆    Β ∆ 2 Β !  ΧΗ 2 ≅  2 2 ( − ρ  Χ !Η Ι  Χ Χ   −  Χ 2 Ι ∆    ∆ Β  ∆  2−.6 Ι Χ   ?  2Ι ΧΑ ∆  − ∗   ∆ )  Χ ; ) ΗΙ∆  2  2 σσ =σ!σ .7 !Ητ 2Η Ι ∆ ΗΗ Ι ΗΙ∆  Β 2∆  Β ΒΙ  ) ρσ υ2 )22 ! ,. !Α 2Ι !2  )2− ϖ  ! 2 ! 2 Η Β2 Ι    − =     Χ − ∗   −  ∆ Ι =Β − (   ) ∆  =!  1 Η 1 Ι− ) 2     Ο Π κΘΡΣΡΤΥςΣΩΞΨ Ω ΨΤΖΩ[∴]Υς⊥Ρ ⊥Ξ_αβ ΥΡ ΥςΡΣΡΖχ Ω ⊥Ξ_αβ ΞΡΣΡΤΥςΣΩ]δΤ−Λ ≅2Ι−   2 ∆ ωξψζ{|}∼− −− ∀ = ,( Ο Π ≅  Κ .∋.6−  ΧΗ !! Β ∆ ! Η ∆ 22 !Ι 2 2Χ 2− Ν ΙΗ ! ΗΙ∆    Ι 1 !  ! 2∆    2 Α − ∆  −./ 2 Β  Η ∆  Η ∆ ∗ΒΙ     ΧΗ Α ΧΑ 22 !2.0−  Ι  Χ 2 !  2∆   2 ∆ !− Β! ∆Α 1 2 ∆ 1  ! ΧΗ − π ∆     ∆ 2Α   Β  ∆ 2Η    2Β − ≅        Β    1 !  1 −.5 :Η 2   Η 2 =/+ ),# 3  € Η 2 !4− Ι    Κ .∋ Ι Η ΧΧ Η − ≅ !     Β ∆ ? Χ∆ 2 2 2  2 € Ɂ Β 2 Α ! −  ∆ Ι Α 2   Β! 2Ι  ! Α     − !  Β ∆  !  Ι )2  2∆#∃ Β Βτ   ! ) − ∆ ! .7  #. ! #./  ∀  Ε∗!∃∗  , !()  .∋∋.− − ∋− ( 2 Ι2  Χ2 1 2 ! 2−     Ο Π ΘΡΣΡΤΥςΣΩΞΨ Ω ΨΤΖΩ[∴]Υς⊥Ρ ⊥Ξ_αβ ΥΡ ΥςΡΣΡΖχ Ω ⊥Ξ_αβ ΞΡΣΡΤΥςΣΩ]δΤ− ≅− ∀ =, Φ ΓΗΙϑΓΚΙ Λ Μ ∗ ≅2 ∗ .∋∋ − )2  ΗΙ∆ Β 2 −  − Β ΙΗ Ι , #. 2Χ !∆Η2 Η 22 Β− 2 Η Ι  ∆   ) ## 3 =! 4#6− ) )     Β !   ∀2#7   2 Χ ! 2 2Ι ∀22  Β Β Β ,  Ι  2 # −  )  2 ϑ Λ ϑ2 Λ ϑ Η ΧΧΑΛ#/  3!  ∆ 4 2 Χ 2 2 ∆  Χ− Β  Ι ? 2 ϑ) Λ  ∆ Β Ι  1 ) ) )  ) )  ) ) ) #0−   !   Ι 2∆ −     Β Ι  Χ  2Ι  Ι Α !!2 )σ σ Β2 2 #5 Χ ϑΜ : Λ ! )σ σ !! Η ϑΜ  2 Η Η ≅ Χ2 − ) − ≅   − ∀ 3∀4 1  ΒΒ − Κ! −  Ι  )  Βτ 2 2Η  2   π2 Β 2∆   κ ΜΧΛ−  Ι   2  2  ‚!Η ‚ ‚2 ‚ Β Ι ‚2  ‚ Ι )  1 ‚) Ι‚−  ) 1  2 2   2  ΗΗ !   Ι Χ  2 2 − ) Β 1 κ2 Λ  κ ∆Λ Η Ι Η ∆     Ι ∆ −  ! 3 .∃ 1 . −4 Χ Η ΙΗ Η Η− Η Ι Η Η ΧΗ ΗΗ ∆ 22 Ι  ∆2 22− ,ΒΛ− ϖ   ∆ 2  ∆Η 2∆  Ι Χ !2    Χ−#∋ Ι 2 2∆  2∆ Β 2 Η    2 1 ρ! !Ητ !−  Ι   ΧΑ   2  3 4−6∃   2 2  Η !Ι ΧΗ  222− Α   ! ∆ 2 ΧΑ Χ − Ε  2 Β Β     Β Ι !  2 2 Β Ι 2  Χ !−6. Μ 2 Η ) Η ! Ι Η  2 2 !Ι − ( ?   Χ  ! 22 !2 ∆ 2 2   Ι ! Η   2  ! !τ2 2 1 ϑ !Λ− )Ι 2 2Α Ι ) Χ ! 2        Βτ 2 1 2− )2 Ι ! Ι Ι  Ι  ∆  Β Η ∆ ! ΧΑ 2 Α ∆ ΧΒ Β Β ϑ Λ− ( Β Η Η Η ∆  2 ∆ 2 Β Β Βτ   2 − ∗   2 −− ∀ = ,( Ο Π ≅  Κ .∋.6− ΝΟ58 9 5Π58 Ο;8µ − ≅Ι −− ∀ = ,( Ο Π ≅  Κ .∋.6− ∀  Ε∗!∃∗  , !()  .∋∋.− − ∋−    Ι ∆ Β 2  6#− Ε  Χ Β!  Ι    !∆Η 2 2 Ι 2 Η ∆ Χ 2   − (  )  2 Η 2∆  Ι  !2   !  !Η 2 2  Β  Β Β ∆  Χ  −  !  !   Α   Η Α      ! − ∀  ∆ Χ −     2ƒ )  Η ∆ Χ2  2  − ( .# Η 2Α − ∗! 2 ∆  2 2  Β )  ≅2 1 € ! ! €=τ −  Χ Ι )  ΧΑ Η Β ∆ Η Ι 2  Χ  2− ≅ Χ )    Β 2 ΧΑ 2 ΧΑ ! −66 ∀ ! 2 Η 2 2 2Α ∆  Ι Χ  − ,ΒΙ !2 ! Α θ 2  )  Η ∆ Ι  2− ∀  Η Η  67 3 #6∋ 1 #7∃ −−4 2  ! − Ε Β !  ≅2 3=τ 4 ∆  Χ 2 ,Β Μ −  Η  ΝΟ58 9 5Π58 Ο;8     Ο Π ΘΡΣΡΤΥςΣΩΞΨ Ω ΨΤΖΩ[∴]Υς⊥Ρ ⊥Ξ_αβ ΥΡ ΥςΡΣΡΖχ Ω ⊥Ξ_αβ ΞΡΣΡΤΥςΣΩ]δΤ− :  Χ− ≅ 2 Α  Η  Η   Ι  6 − ) Η !  ! 2 Η 2  − ( 2 Β2 Ι    Ν 6/     ∆ 22 =! Β 1  Β 1 ϑ  =  Ε   2 Ε Λ− )  ∆ =2 ϑ∀2 =Λ60 (Χ  ! Ι  2 ∆  ∆  22 3 2 2 4 !22   2 Β ? − (  ! 2 Η  2 ! 2 Α ∆  !   ∆   65  2− 2 ! Ι ∆! Β  ) 2  Η ∆ Η ∆! ΒΙ 2  Β Η ∆  Β −   Η !  !∆    3#7. 1 #06 − −−4  Η 1 2 2  Ι 1 ! ∆ − π !∆Η 2 ϑΒ ΒΒΛ6∋  ∆  − (Β  ∆  2   2    ΧΑ  ∆ 2 −  ∆ !2  2  2 ΒΙ  ∀  Ε∗!∃∗  , !()  .∋∋. − .∃− Ν − Θ Ρ Α∗!Σ Τ∗( )  Κ (Κ  − .∋.6−   1 κΒ ΒΒΛ 1   − ( Β ! 2  τΒ− − ∀  ∆Β  ∆ ! 2 2Β7∃− π Ι  !− 2Χ ) Β   Η ΧΑ 2 Η− Η ,    − ∀  2 ∆ 2     2 22 Β Ι ΙΙ   1 2 Κ−  !2 2 Η 2 2 Η ΧΑ− Η ) Β!  Α ! Η ∆− 2 2 ∆ − )2 Ι   ∆ 2  2   ΧΑ   ! Η    ΧΑ ΒΙ   2 − ( 2 22    Υ!./∗∀ 7. Β2  Η ∆ Η Χ∆Η     ∆ !  − Α  Β 1 )  Β !2 Β  − : 2 τΒ  Η  Βτ Ι Η ∆ ΒΙ Α 2∆ !Η− 1  Η 2 Ι )     Η ∆ 2 Χ2  Ι   − 2 Η 2 Ι ! 2  !2 Χ ∆  ,   ∆ − ∀  Ε∗!∃∗  , !()  .∋∋. − .∃1..−  − 
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Manichejskie teksty sakralne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: