Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00453 006813 18448283 na godz. na dobę w sumie
Manipulacje w tachografie cyfrowym. Wykrywanie, koszty, kary - ebook/pdf
Manipulacje w tachografie cyfrowym. Wykrywanie, koszty, kary - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 136
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4460-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kompendium, które zawiera omówienie problemu manipulacji w tachografach cyfrowych. Dzięki temu poradnikowi przekonasz się, jakie są konsekwencje manipulacji w tachografie i na kogo mogą zostać nałożone kary. Dowiesz się, co może świadczyć o tym, że dokonywano manipulacji w tachografie. Uzupełnieniem publikacji jest treść rozporządzenia nr rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 oraz taryfikator kar nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego oraz ważne adresy i numery telefonów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ISSN 2450-3681 Grudzień 2015 | Nr 17 (88) w w w . c z a s p r a c y k i e r o w c o w . w i p . p l w y d a n i e s p e c j a l n e Biblioteka Przewoźnika Rozkład czasu pracy a prawo kierowcy do odpoczynku W branży transportowej nieprzewidziane wcześniej sytuacje wymuszają niejednokrotnie organizację dodatkowego przewozu lub szukanie zastępstwa. Z uwagi na obowiązujące przepisy, nie zawsze można polecić kierowcy wykonanie zadania, pomimo że deklaruje dyspozycyjność do jego realizacji. Zagadnienie zastępstwa kierowcy warto omówić na przykładzie, wktó- rym pracownik-kierowca 26 października 2015 r. świadczył pracę wgodzi- nach 7.00–15.00. ciąg dalszy na stronie 4 Przeładowanie pojazdu – kto poniesie odpowiedzialność Podczas rutynowych kontroli inspektorzy transportu drogowego kontrolują nie tylko dokumenty firmy, kierowcy i pojazdu, ale także dopuszczalne gabaryty pojazdu oraz sprawdzają, czy nie zostały przekroczone parametry w zakresie masy pojazdu oraz nacisków osi. Ten ostatni parametr stanowi niestety największy problem dla przewoźników, ponieważ na miejscu załadunku najczęściej są tylko wagi całościowe, które nie mierzą nacisków osi. Dlatego podczas załadunku trudno jest określić faktyczny nacisk na poszczególne osie pojazdu, a tylko niektóre pojazdy mają czujniki nacisku osi. Dodatkowym problemem jest to, że znaczna część załadunków odbywa się przy drogach oniskiej nośności. Tak więc żeby dojechać do drogi ozwiększonym nacisku, trzeba uzyskać od zarządcy drogi odpowiednie zezwolenie, ato kosztuje ijest czasochłonne. Jeżeli przewoźnik nie ma takiego zezwolenia iprzytrafi się kontrola, może być nałożona kara. Przy czym wprzypadku przekroczenia wyłącznie nacisku osi odpowiedzialność poniesie wzasadzie tylko firma transportowa, wyjątkiem jest przewóz materiałów sypkich lub drewna, podczas którego samo przekroczenie nacisku osi nie może skutkować nałożeniem sankcji. ciąg dalszy na stronie 14 DYŻUR EKSPERTA DLA CZYTELNIKÓW MIESIĘCZNIKA „KIEROWCA W FIRMIE” Chcesz zadać pytanie naszym autorom? Wystarczy, że zadzwonisz pod numer: 22 318 07 44 i podasz PIN. Terminy i tematy dyżurów na str. 2 (cid:45)akie s(cid:149) skutki unie(cid:80)o(cid:155)liwienia kontroli na drodze W t y m n u m e r z e m . i n . : S(cid:239)u(cid:285)by kontrolne ITD (cid:316) rozró(cid:285)nienie i kompetencje Kie(cid:71)y inspektor mo(cid:285)e u(cid:285)y(cid:202) broni i (cid:258)ro(cid:71)ków przymusu bezpo(cid:258)re(cid:71)nie(cid:74)o (cid:45)akie są skutki uniemo(cid:285)liwienia kontroli na (cid:71)ro(cid:71)ze Konsekwencje unikania lub utru(cid:71)niania kontroli w (cid:73)irmie ciąg dalszy na stronie 6 (cid:46)onsekwencje unikania lu(cid:69) utrudniania kontroli w (cid:73)ir(cid:80)ie (cid:45)akie znaczenie mają (cid:71)la przewo(cid:283)nika (cid:71)owo(cid:71)y zbierane przez ITD Prawa przewo(cid:283)nika w związku z kontrolą ITD 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 13 13 14 14 14 14 15 15 15 16 16 DYŻUR EKSPERTA DLA CZYTELNIKÓW MA(cid:42)AZYNU „KIEROWCA W FIRMIE” Chcesz zadać pytanie naszym autorom? Wystarczy, że zadzwonisz pod numer: 22 318 07 44 i podasz PIN. ciąg dalszy na stronie 9 W t y m n u m e r z e m . i n . : O tym się mówi Zatrzymanie prawa jazdy zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego ....................... 2 Zmiany do licencji można złożyć przez Internet ..... 3 Stawki minimalne podatku od środków transportowych obowiązujące w 2016 roku ... 3 Czas pracy kierowcy Zmienią się zasady wydawania zezwoleń Białoruś ogólne S ..................................................... 4 Rozkład czasu pracy a prawo kierowcy do odpoczynku ............................................. 4 Ewidencja czasu pracy pracownika, który sporadycznie wykonuje przewozy ................... 5 Należy precyzyjnie dokumentować aktywności kierowcy ..................................................... 6 Dowóz pracowników do firmy i praca biurowa a czas pracy kierowcy .................................. 7 Indywidualny rozkład czasu pracy uchroni od powstania nadgodzin ................................ 8 Kilku pracodawców a zaświadczenie o działalności dla kierowcy ................................................ 8 Prawa i obowiązki kierowcy Lepiej nie wydłużać pierwszej części przerwy dzielonej ...................................................... 9 Urlop na żądanie pracownika – kierowcy ............. 9 Przewoźnik może zmienić godziny trwania niedzieli na korzystniejsze ............................ 10 Dokumentacja Zmiana formy działalności nie wpływa na termin ważności licencji ........................................ 11 Przejazd pojazdem z miejsca zakupu do firmy ..... 11 Kto ma obowiązek rozmieszczenia i zabezpieczenia towaru, a także sprawdzenia jego prawidłowości ............................................ 12 Przewóz prywatnych rzeczy firmowym pojazdem ... 12 Warunki wykonywania transportu Kto ma obowiązek usunąć zabrudzenia pojazdu powstałe w czasie załadunku ....................... 13 Kabotaż – różne przepisy państw przyjmujących .... 13 Instytucje kontrolne Wysokość opłat drogowych w Wielkiej Brytanii .... 14 Przeładowanie pojazdu – kto poniesie odpowiedzialność ....................................... 14 Za brak legalizacji tachografu odpowie i kierowca, i zarządzający transportem ......... 15 Wykresówka wystarczy, aby dostać karę za zbyt szybką jazdę ................................... 15 Pracownicy starosty mogą przeprowadzić kontrolę drogową w zakresie przewozu osób ............. 16 Rozliczanie czasu pracy kierowców zgodnie z prawem! 18.11.2015 16:41 ACZ 88.indd 1 16-stronicowy miesięcznik, w którym znajdziesz najświeższe wytyczne Inspekcji Transportu Drogowego, zgodnie z którymi inspektorzy przeprowadzają kontrole! „Kierowca w firmie” to jedyna publikacja na rynku, która:  •  dostarcza konkretnych przykładów dotyczących rozliczania czasu pracy kierowców,  •  zawiera fachowe wskazówki dotyczące zatrudniania kierowców i wykonywania transportu,  •  zapewnia jednoznaczną interpretację przepisów dotyczących wszystkich aspektów rozliczania kierowców i kontroli przez ITD oraz PIP. Bonusy prenumeratora! ISSN 2450-3681 Grudzień 2015 | Nr 17 (88) w w w . c z a s p r a c y k i e r o w c o w . w i p . p l Rozkład czasu pracy a prawo kierowcy do odpoczynku W branży transportowej nieprzewidziane wcześniej sytuacje wymuszają niejednokrotnie organizację dodatkowego przewozu lub szukanie zastępstwa. Z uwagi na obowiązujące przepisy, nie zawsze można polecić kierowcy wykonanie zadania, pomimo że deklaruje dyspozycyjność do jego realizacji. Zagadnienie zastępstwa kierowcy warto omówić na przykładzie, wktó- rym pracownik-kierowca 26 października 2015 r. świadczył pracę wgodzi- nach 7.00–15.00. ciąg dalszy na stronie 4 Przeładowanie pojazdu – kto poniesie odpowiedzialność Podczas rutynowych kontroli inspektorzy transportu drogowego kontrolują nie tylko dokumenty firmy, kierowcy i pojazdu, ale także dopuszczalne gabaryty pojazdu oraz sprawdzają, czy nie zostały przekroczone parametry w zakresie masy pojazdu oraz nacisków osi. Ten ostatni parametr stanowi niestety największy problem dla przewoźników, ponieważ na miejscu załadunku najczęściej są tylko wagi całościowe, które nie mierzą nacisków osi. Dlatego podczas załadunku trudno jest określić faktyczny nacisk na poszczególne osie pojazdu, a tylko niektóre pojazdy mają czujniki nacisku osi. Dodatkowym problemem jest to, że znaczna część załadunków odbywa się przy drogach oniskiej nośności. Tak więc żeby dojechać do drogi ozwiększonym nacisku, trzeba uzyskać od zarządcy drogi odpowiednie zezwolenie, ato kosztuje ijest czasochłonne. Jeżeli przewoźnik nie ma takiego zezwolenia iprzytrafi się kontrola, może być nałożona kara. Przy czym wprzypadku przekroczenia wyłącznie nacisku osi odpowiedzialność poniesie wzasadzie tylko firma transportowa, wyjątkiem jest przewóz materiałów sypkich lub drewna, podczas którego samo przekroczenie nacisku osi nie może skutkować nałożeniem sankcji. ciąg dalszy na stronie 14 DYŻUR EKSPERTA DLA CZYTELNIKÓW MIESIĘCZNIKA „KIEROWCA W FIRMIE” Chcesz zadać pytanie naszym autorom? Wystarczy, że zadzwonisz pod numer: 22 318 07 44 i podasz PIN. Terminy i tematy dyżurów na str. 2 W t y m n u m e r z e m . i n . : O tym się mówi Zatrzymanie prawa jazdy zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego ....................... 2 Zmiany do licencji można złożyć przez Internet ..... 3 Stawki minimalne podatku od środków transportowych obowiązujące w 2016 roku ... 3 Czas pracy kierowcy Zmienią się zasady wydawania zezwoleń Białoruś ogólne S ..................................................... 4 Rozkład czasu pracy a prawo kierowcy do odpoczynku ............................................. 4 Ewidencja czasu pracy pracownika, który sporadycznie wykonuje przewozy ................... 5 Należy precyzyjnie dokumentować aktywności kierowcy ..................................................... 6 Dowóz pracowników do firmy i praca biurowa a czas pracy kierowcy .................................. 7 Indywidualny rozkład czasu pracy uchroni od powstania nadgodzin ................................ 8 Kilku pracodawców a zaświadczenie o działalności dla kierowcy ................................................ 8 Prawa i obowiązki kierowcy Lepiej nie wydłużać pierwszej części przerwy dzielonej ...................................................... 9 Urlop na żądanie pracownika – kierowcy ............. 9 Przewoźnik może zmienić godziny trwania niedzieli na korzystniejsze ............................ 10 Dokumentacja Zmiana formy działalności nie wpływa na termin ważności licencji ........................................ 11 Przejazd pojazdem z miejsca zakupu do firmy ..... 11 Kto ma obowiązek rozmieszczenia i zabezpieczenia towaru, a także sprawdzenia jego prawidłowości ............................................ 12 Przewóz prywatnych rzeczy firmowym pojazdem ... 12 Warunki wykonywania transportu Kto ma obowiązek usunąć zabrudzenia pojazdu powstałe w czasie załadunku ....................... 13 Kabotaż – różne przepisy państw przyjmujących .... 13 Instytucje kontrolne Wysokość opłat drogowych w Wielkiej Brytanii .... 14 Przeładowanie pojazdu – kto poniesie odpowiedzialność ....................................... 14 Za brak legalizacji tachografu odpowie i kierowca, i zarządzający transportem ......... 15 Wykresówka wystarczy, aby dostać karę za zbyt szybką jazdę ................................... 15 Pracownicy starosty mogą przeprowadzić kontrolę drogową w zakresie przewozu osób ............. 16 ACZ 88.indd 1 18.11.2015 16:41 Telefoniczny dyżur eksperta raz na tydzień ekspert udziela indywidualnych odpowiedzi na pytania Czytelników Zamów prenumeratę magazynu „Kierowca w firmie. Czas pracy kierowcy – Zatrudnienie– Kontrole ITD i PIP” I ODBIERZ PREZENT: zawieszkę Normy Czasu Jazdy Kierowców dla załogi 1- i 2-osobowej Dwa razy w tygodniu otrzymasz newsletter z najnowszymi poradami prosto na swoją skrzynkę e-mailową Nielimitowany dostęp do wzorów gotowych do wydruku dokumentów Dostęp do archiwum online wszystkich archiwalnych wydań miesięcznika Cena: 59 zł brutto UOZ 06 j i l M a n p u a c e w t a c h o g r a f i e c y f r o w y m . W i y k r y w a n e • k o s z t y • k a r y Manipulacje w tachografie cyfrowym wykrywanie • koszty • kary Zamów prenumeratę już dziś na www.czaspracykierowcow.wip.pl lub przez Centrum Obsługi Klienta: tel. 22 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl UOZ 06 okladka.indd 1 CZ 165x235 IV okladka.indd 1 24-11-2015 10:23:27 24.11.2015 10:44 Manipulacje w tachografie cyfrowym Wykrywanie, koszty, kary UOZ06nowa.indd 1 24.11.2015 07:36 Autor: Marek Herma biegły sądowy z zakresu tachografów samochodowych i analizy czasu pracy kierowców; wieloletni szkoleniowiec. Dyrektor serwisu prawnego i działu szkoleń w firmie LONTEX autoryzowanego przedstawiciela producenta tachografów CONTINENTAL VDO str. 5–42 Redakcja: Joanna Banasiak-Lach Menedżer produktu: Alina Sulgostowska Kierownik marketingu i sprzedaży: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Zdjęcie na okładce: fotolia.pl Korekta: Zespół Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Druk: Miller Skład i łamanie: Dariusz Ziach ISBN 978-83-269-4460-4 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2015 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł Publikacja „Manipulacje w tachografie cyfrowym. Wykrywanie, koszty, kary” została przygotowana z zachowa- niem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w kon- kretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Manipulacje w tachografie cyfrowym. Wykrywanie, koszty, kary” wskazówek, przykładów, informa- cji itp. do konkretnych przypadków. UOZ06nowa.indd 2 24.11.2015 07:36 Spis treści Spis treści Rozdział 1. Manipulacje w tachografie cyfrowym .................................................. 5 1.1. Konsekwencje i koszty manipulacji w tachografie cyfrowym ....................... 5 1.1.1. Sposoby manipulacji przy tachografach ........................................... 6 1.1.2. Manipulacje przy tachografie a koszty takiego działania .................. 7 1.2. Generacje tachografów najbardziej narażone na manipulacje ..................... 8 1.3. Ingerencja w układ tachografu cyfrowego ................................................. 10 1.3.1. Zdalne wyłączanie czujnika ruchu .................................................. 10 1.3.2. Inne rodzaje ingerowania w tachografy ......................................... 12 1.4. Metody wykrywania manipulacji ............................................................... 18 prędkości pojazdu i pokonywanej przez niego odległości ............... 19 1.4.1. Metoda dwóch punktów kontrolnych z analizą faktycznej 1.4.2. Metoda jednego punktu kontrolnego ze szczegółową 1.4.3. Metoda jednego punktu kontrolnego oparta na technicznej analizą wczytanych danych ............................................................. 21 kontroli plomb ................................................................................ 23 1.5. Pamięć tachografu – co na wydruku może świadczyć o ingerencji ............ 24 1.6. Komputer pojazdu – co świadczy o manipulacji w instalacji tachografu .... 26 1.7. Magnes na czujniku ruchu .......................................................................... 27 1.8. Tachograf VDO ........................................................................................... 28 1.8.1. Nowy tachograf VDO 2.2 ................................................................ 29 1.8.2. Łatwiejsza praca kierowcy – poprawiony licznik czasu pracy kierowcy ......................................................................................... 30 1.9. Obowiązki technika warsztatu i ich zaniechanie – pomoc przy manipulacji .......................................................................................... 31 1.9.1. Nowe obowiązki warsztatów .......................................................... 32 1.9.2. Usługi poza miejscem do tego upoważnionym .............................. 32 1.9.3. Pozbawienie warsztatu zezwolenia na jego prowadzenie .............. 32 1.9.4. Tachografy typu SMART ................................................................. 32 1.10. Ceramiczny czujnik ruchu – mity i fakty ..................................................... 33 1.11. Modyfikacje czujników ruchu .................................................................... 34 1.11.1. Włączenie do układu tachografu dwóch czujników ruchu ............... 35 1.11.2. Potwierdzenie kalibracją tachografu .................................................... 35 UOZ06nowa.indd 3 3 24.11.2015 07:36 Dokumentacja w transporcie drogowym Rozdział 2. Manipulacje na karcie kierowcy ............................................................ 37 2.1. Wyjątek – zgubienie, uszkodzenie lub kradzież karty ................................. 37 2.2. Jazda na karcie innego kierowcy ................................................................ 38 2.3. Wysokie kary dla kierowcy ......................................................................... 39 2.4. Kary również dla zarządzającego ............................................................... 39 2.5. Jazda bez prawidłowej karty ...................................................................... 39 2.6. Kary dla kierowcy i zarządzającego ............................................................ 40 2.7. Nieprawidłowo zamknięta sesja ostatniej karty ......................................... 40 2.8. Kary dla kierowcy i przedsiębiorstwa ......................................................... 41 2.9. Włożenie karty podczas jazdy .................................................................... 41 Rozdział 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 ........................................................................................................ 43 Rozdział 4. Taryfikator kar nakładanych przez Inspekcję Transportu o transporcie ............................................................................................ 115 Drogowego za brak dokumentacji .................................................................. 115 4.1. Kary dla kierowców wyszczególnione w załączniku nr 1 ustawy 4.2. Kary dla zarządzających transportem wyszczególnione 4.3. Kary dla firm wykonujących przewozy drogowe wyszczególnione w załączniku nr 2 ustawy o transporcie ................................................... 119 w załączniku nr 3 ustawy o transporcie ................................................... 121 Rozdział 5. Ważne adresy i numery telefonów ................................................... 129 4 UOZ06nowa.indd 4 24.11.2015 07:36 ROZDZIAŁ 1. MANIPULACJE W TACHOGRAFIE CYFROWYM 1.1. Konsekwencje i koszty manipulacji w tachografie cyfrowym Pod koniec lat 90. XX wieku Komisja Europejska zainicjowała projekt wykorzystania nowych technologii informatycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i nienaruszalności danych opisujących czas pracy kierow- ców. Celem priorytetowym było sprawienie, aby nowy system był mniej podatny na próby fałszowania zapisu przez użytkowników. Założono również możliwość łatwiejszej i efektywniejszej kontroli czasu pracy kierowców przez ich pracodawców oraz przez organy kontrolne. Czołowe marki producentów tachografów analogowych rozpoczęły prace nad budową nowego tachografu cyfrowego. Minęło dużo czasu, zanim pierwsze tachografy pojawiły się na rynku i otrzymały homologację. Manipulacje w tachografach analogowych to proceder, który – niestety od dawna – jest stosowany w zarządzaniu firmami transportowymi i bez- pośrednio wpływa na atrakcyjność składanych przez nie ofert handlowych. To zadecydowało, że firmy te, obawiając się problemów w funkcjonowa- niu swojej działalności, zamawiały pojazdy u dealerów z początkiem roku UOZ06nowa.indd 5 5 24.11.2015 07:36 Manipulacje w tachografie cyfrowym 2006, aby zdążyć odebrać swoje samochody przed datą 1 maja 2006 r. Dlaczego? Aby miały one jeszcze tachograf analogowy. Jak powszechnie wiadomo, tachograf analogowy można było zmanipu- lować w bardzo prosty sposób. Urządzenia takie jak wyłącznik „śpioch” lub generator impulsów „bączek” można było kupić za niewielkie pieniądze. Dzięki nim kierowcy mogli zakłócać pracę tachografu i modyfikować przebiegi pojazdu. W przypadku braku pomysłów na możliwość mani- pulacji często kończyło się to wyrzuceniem wykresówki. 1.1.1. Sposoby manipulacji przy tachografach Wprowadzenie tachografów cyfrowych tylko w niewielkim stopniu utrudniło proceder manipulacji. Częste przypadki ingerencji doprowadziły do konieczności prowadzenia ciągłych badań nad próbami manipulacji w stosunku do systemu tachografu cyfrowego. Badania te pokazały również, że istnieją różne sposoby manipulacji, z których faktycznie korzysta się w sektorze transportu drogowego celem oszukania tachografu, a w szcze- gólności systemu tachografu cyfrowego. Tego rodzaju działania i próby manipulacji stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego, wywierając także niedopuszczalny, negatywny wpływ na uczciwą konku- rencję oraz warunki pracy kierowców. Dzięki lepszemu zabezpieczeniu tachografu cyfrowego w porównaniu z jego analogowym odpowiednikiem nawet same próby manipulacji systemu mogą być łatwiej wykrywane, co powinno działać odstraszająco. Wbrew obiegowym opiniom krążącym w środowisku kierowców stoso- wanie magnesów, wyłączników, podwójnych impulsatorów i innych tego typu rozwiązań nie jest procederem nie do sprawdzenia. Wykrywanie przy- padków użycia tych urządzeń oraz zapobieganie ich użyciu stanowi ciągły proces, który wymaga stałego zaangażowania. Wraz z postępem technicznym rośnie liczba możliwości ingerencji w system, a tym samym ewentualnych zagrożeń. W związku z tym istotna rola przypada wszystkim podmiotom zaangażowanym w zapewnienie bezpieczeństwa systemu tachografu, w tym funkcjonariuszom służb kontrolnych, uprawnionym warsztatom i insta- latorom oraz przestrzegającym przepisów przedsiębiorcom i kierowcom. 6 UOZ06nowa.indd 6 24.11.2015 07:36 Rozdział 1. Manipulacje w tachografie cyfrowym 1.1.2. Manipulacje przy tachografie a koszty takiego działania Zacznijmy od konsekwencji manipulacji wynikających z ingerencji w komputer pojazdu. 1. Koszty naprawy pojazdu – informacje, które mogłyby świadczyć o manipulacji w instalacji tachografu, mogą również spowodować nieodwracalne konsekwencje takiego działania. Wiąże się to przede wszystkim z tym, że wiele funkcji pojazdu jest uzależnionych od syg- nału prędkości pobieranego wprost z tachografu. Zakłócenie tego sygnału lub jego wyłączenie powoduje wystąpienie wielu błędów w jed- nostce sterującej pojazdem. W niektórych pojazdach doprowadzało to również do uszkodzenia skrzyni biegów – a to już generuje koszty sięgające nierzadko kilkanaście tysięcy złotych. 2. Brak sygnału prędkości zakłóca pracę urządzeń do poboru opłat dro- gowych. 3. Zakłócenia sygnału prędkości mają bezpośredni wpływ na bezpie- czeństwo na drodze. Zaburzony sygnał powoduje również poważniej- szą w skutkach zależność, mianowicie przestaje działać urządzenie do ograniczania prędkości pojazdu, czyli ogranicznik prędkości, który ma nie dopuścić do przekroczenia zadanej górnej prędkości. Samo- chody ciężarowe mają obowiązek posiadania ogranicznika prędkości, który jest fabrycznie ustawiony na 90 km/h lub mniej – w zależności od marki pojazdu. Wyłączenie tachografu powoduje, że ogranicznik nie otrzymuje sygnału prędkości, a tym samym nie ogranicza mak- symalnie osiągniętej prędkości. Podczas kolizji drogowej z pojazdem osobowym, kiedy pojazd ciężarowy porusza się z prędkością na przy- kład 110 km/h, kierowca pojazdu osobowego i współpasażerowie są pozbawieni jakichkolwiek szans na przeżycie. 4. Konsekwencje w ruchu drogowym, które wynikają ze zmęczenia kie- rowcy, wydłużenia jego czasu reakcji i możliwości zaśnięcia za kierownicą. 5. Kary wynikające z takiego działania nie tylko dla kierowcy, ale rów- nież dla zarządzającego transportem i samego przedsiębiorstwa. Te wymierzane za granicą wiążą się z bardzo dotkliwymi konsekwen- cjami finansowymi. UOZ06nowa.indd 7 7 24.11.2015 07:36 Manipulacje w tachografie cyfrowym 6. Dotkliwe konsekwencje podczas samej kontroli drogowej – bardziej szczegółowa i wydłużona kontrola to w efekcie zmarnowany czas pracy kierowcy i ryzyko niedostarczenia ładunku w terminie. 1.2. Generacje tachografów najbardziej narażone na manipulacje Wygląd tachografów nie uległ praktycznie żadnej zmianie, ale zmiany, jakie się w nich dokonywały w ciągu kilku lat, można prześledzić po wersji oprogramowania. Od niej zależy możliwość zweryfikowania sposobów manipulacji tachografu. Jak rozpoznać wersję oprogramowania tachografu? Na przykład w ta- chografie VDO możemy to zrobić, otwierając szufladę drukarki (rys. 1a). Znajdziemy tutaj tabliczkę znamionową z niezbędnymi informacjami (rys. 1b). Rysunek 1. Tachograf VDO – szuflada drukarki przed otwarciem i po otwarciu 8 UOZ06nowa.indd 8 24.11.2015 07:36 Rozdział 1. Manipulacje w tachografie cyfrowym Podział generacji tachografów cyfrowych Wersje oprogramo- wania tachografów: DTCO 1381 oraz Stoneridge SE5000 Cechy szczególne Wymagany czujnik ruchu Wymagana insta- lacja dla pojazdów zarejestrowanych I generacja DTCO 1.0–1.3x SE5000 5.0–7.2 II generacja DTCO 1.4x SE5000 Exact 7.3 III generacja DTCO 2.0 – 2.1 SE5000 Exact Duo 7.4–7.5 Reguła 1 minuty Drugi niezależny KITAS 2 KITAS 2 sygnał (IMS), nowy czujnik ruchu KITAS 2+ KITAS 2+ Od 1 maja 2006 r. Od 1 paździer- nika 2011 r. Od 1 paździer- nika 2012 r. I i II generacja to tachografy najbardziej narażone na proste ma- nipulacje, takie jak choćby przykładanie magnesu. Te dwie generacje tachografów nie posiadały żadnych dodatkowych zabezpieczeń oprócz rejestracji w pamięci masowej błędów, które czasami pojawiały się po przyłożeniu magnesu. Oczywiście postęp rozwiązań technicznych stosowanych w systemie tachografów cyfrowych wymusił na osobach trudniących się procede- rem manipulacji stosowanie nowych, trudnych do wychwycenia metod manipulowania danymi. Szczególną formą zabezpieczenia było wprowadzenie od 1 październi- ka 2012 r. drugiego niezależnego sygnału (IMS) w układzie z czujnikiem ruchu typu KITAS 2+, jako charakterystycznego układu dla III generacji. Założeniem Komisji Europejskiej było uniemożliwienie osobom trzecim działania poprzez weryfikację sygnału prędkości i drogi pochodzącą ze źródła pojazdu – w tym z ABS lub ASR, który to sygnał jest jednocześnie porównywany z sygnałem pochodzącym z czujnika ruchu. Weryfikacja poprawności takiego rozwiązania została pokazana w treści wydruku danych technicznych (szczegółowe omówienie na str. 24 – „Pamięć ta- chografu – co na wydruku może świadczyć o ingerencji”). UOZ06nowa.indd 9 9 24.11.2015 07:36 Manipulacje w tachografie cyfrowym 1.3. Ingerencja w układ tachografu cyfrowego Stosowane dotychczas sposoby ingerencji w prace tachografu bywały uciążliwe – użytkownicy po jakimś czasie zaczęli poszukiwać innych metod zakłócania pracy tego urządzenia. Przykładanie magnesu było niewygodne – kierowca musiał zatrzymać pojazd, wyjść z kabiny i zamocować magnes na czujniku. Różne konstruk- cje skrzyń biegów wpływały na montaż czujników w rozmaitej lokalizacji, w zależności od marki pojazdu. Dodatkowo w niektórych pojazdach, gdzie czujnik ruchu znajdował się od dołu skrzyni biegów, trzeba było wsuwać się pod samochód, aby założyć magnes. Często pojazdy wyposażane były w metalowe obudowy (podest nad skrzynią), co również utrudniało tego typu manipulację. 1.3.1. Zdalne wyłączanie czujnika ruchu Elektronicy trudniący się konstruowaniem układów manipulacji szukali więc bardziej zawansowanych metod zniekształcania informacji rejestro- wanych przez tachograf. Pojawiły się urządzenia do zdalnego wyłączania czujnika ruchu, wykorzystujące do tego odpowiednio zamaskowany wy- łącznik lub – w bardziej zaawansowanych rozwiązaniach – pilot sterujący zewnętrznym układem. Do wykonania takiej manipulacji potrzebna już była fachowa wiedza i odpowiednie wyposażenie. Wynikiem tych poszu- kiwań była modyfikacja samego czujnika ruchu. Poniżej, na rysunku 1, przedstawiamy przykładowy schemat blokowy. Takie rozwiązanie pozwalało kierowcy zatrzymać tachograf za pomocą pilota. Wystarczyło, że kierowca zatrzymał pojazd, nacisnął jeden przycisk i bez wysiadania mógł jechać dalej, wykonując przerwę np. 9-godzinną. Ta manipulacja działała bardzo podobnie jak magnes. Jeśli jednak na drodze podczas kontroli drogowej pojawiło się podejrzenie o manipulację, wówczas służby kontrolne kierowały pojazd na oględziny całego układu tachografu. Urządzenie takie w 90 przypadków jest wykrywane przez serwis, ponieważ fabrycznie czujniki są zabezpieczane przez zaprasowanie 10 UOZ06nowa.indd 10 24.11.2015 07:36 Rozdział 1. Manipulacje w tachografie cyfrowym połączenia kabla i każde otwarcie obudowy jest widoczne. Firmy, które dokonują takiej modyfikacji, najczęściej zamalowują otwieraną część czuj- nika farbą w kolorze np. skrzyni biegów lub montują plastikowe fabryczne plomby, które przysłaniają korpus czujnika. ZDALNE STEROWANIE CZUJNIK Rysunek 1. Przykładowy schemat blokowy TACHOGRAF Tego typu rozwiązanie często jest wykorzystywane również w celu za- maskowania przykładania magnesu, co często pozostawia ślad w postaci porysowanej obudowy czujnika. Rysunek 2. Przykład zabezpieczenia czujnika ruchu plastikową osłoną Na rysunku 2 prezentujemy przykład zabezpieczenia czujnika plasti- kową plombą, która nie stanowi odpowiedniego zabezpieczenia przed UOZ06nowa.indd 11 11 24.11.2015 07:36 Manipulacje w tachografie cyfrowym manipulacją. Ten rodzaj zabezpieczenia często spotykany jest w pojaz- dach marki Man i Scania. W przypadku tej drugiej marki mamy rów- nież do czynienia z sytuacją wykorzystywania magnesu neodymowego w kształcie podłużnej sztaby, która normalnie stanowi element składowy kieszeni kokpitu pojazdu (zabezpieczając tym samym kieszeń kokpitu przed przypadkowym wysunięciem), czyli jest elementem wyposażenia pojazdu. 1.3.2. Inne rodzaje ingerowania w tachografy Występują również inne rodzaje ingerencji świadczących o manipulacji. Mogą to być przykładowo: 1. Przekroczona dopuszczalna średnia dzienna prędkość pojazdu przez kierowcę Przekroczenie dopuszczalne średniej prędkości powyżej zadanego limitu może oznaczać użycie dodatkowych urządzeń, których celem jest wyłączenie ogranicznika prędkości w pojeździe. Warto pamię- tać, że jeżeli w trakcie kontroli zapisy na tachografie będą wzbudzały podejrzenia celowego działania, samochód może być odesłany do najbliższego warsztatu w celu dokładnej weryfikacji pojazdu. 2. Zmiana numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN) Tego typu manipulacja występuje w sytuacji, gdy w trakcie analizy danych odczytanych z tachografu cyfrowego zostanie wykryta zmiana numeru VIN pomiędzy dwiema kalibracjami. Taka zmiana jest sytuacją prawidłową, jeżeli tachograf został zamontowany w innym pojeździe – na przykład w wyniku trwałego uszkodzenia pojazdu, wymontowany tachograf został zamontowany w innym pojeździe. Zdarzają się jednak przypadki, że w nowym pojeździe, zakupionym z najnowszym modelem tachografu, w którym obsługiwane są m.in. dwa sygnały ruchu, montowany jest starszy model tachografu, który nie posiada takiej funkcjonalności. W takiej sytuacji służby kontroli weryfikują, czy zmiana numeru VIN nie wynika z błędu warsztatu w trakcie wprowadzania kalibracji oraz czy dane umieszczone na tab- liczce instalacyjnej są prawidłowe i pokrywają się z danymi zawartymi 12 UOZ06nowa.indd 12 24.11.2015 07:36
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Manipulacje w tachografie cyfrowym. Wykrywanie, koszty, kary
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: