Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00437 007634 20638420 na godz. na dobę w sumie
Mapowanie celów - ebook/pdf
Mapowanie celów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 9788377019726 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

„Dlaczego niektórzy odnoszą dużo większe sukcesy niż inni?”. To nurtujące pytanie zainspirowało Briana Mayne do opracowania systemu Mapowania Celów.

Mapowanie Celów to sprawdzona, przetestowana i popularna metoda wyznaczania i osiągania celów w każdej dziedzinie życia, przy pracy nad każdego rodzaju przedsięwzięciem, zarówno indywidualnym, jak i zbiorowym. Technika Mapowania Celów opracowana przez Briana Mayne w 1995 roku odniosła spektakularny sukces – zarówno na polu biznesowym, jak i edukacyjnym oraz w wielu innych dziedzinach.

System ten jest wyjątkowy i skuteczny, ponieważ:

Mapowanie Celów to praktyczny podręcznik niezwykle oryginalnej techniki, który pokazuje nam, jak stosować poznane umiejętności w obliczu każdego celu czy zamiaru.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

BRIAN MAYNE Mapowanie Celów PRAKTYCZNY PODRĘCZNIK Jak sprawić, by marzenia stały się rzeczywistością © Copyright by Złote Myśli Brian Mayne, rok 2016 Autor: Brian Mayne Tytuł: Mapowanie celów Tytuł oryginału: Goal Mapping Wydanie I ISBN: 978-83-7701-972-6 Projekt okładki: Janusz Skierkowski Tłumaczenie: Agnieszka Hayward Korekta merytoryczna: Małgorzata Lichota Redakcja: Teresa Zielińska, M.T. Media Skład: Mateusz Janusz, Hussars.pl Złote Myśli sp. z o.o. 44–100 Gliwice ul. Kościuszki 1c www.ZloteMysli.pl e-mail: kontakt@zlotemysli.pl Drukarnia Elpil sp z o. o. ul. Artyleryjska 11 08-110 Siedlce www.elpil.com.pl Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce infor- macje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzy- stanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Spis treści O autorze ......................................................................................... 4 Podziękowania .................................................................................7 Przedmowa ..................................................................................... 8 Wstęp .............................................................................................16 Część I. Zasady sukcesu ................................ 50 Rozdział 1. Życie to cel ...................................................................51 Rozdział 2. Intencja z serca .......................................................... 86 Rozdział 3. Wspinanie się po drabinie LIFT ............................... 114 Rozdział 4. Siedem podstawowych praw tworzenia ...................158 Rozdział 5. Przygotowanie do tworzenia .....................................187 Część II. Technika Mapowania Celów .......... 197 Rozdział 6. Stwórz swoją mapę celów .........................................198 Rozdział 7. Rytuał Mapowania Celów ........................................ 232 Rozdział 8. Doprecyzuj swoją mapę celów ................................. 258 Rozdział 9. Mapowanie Celów — lista kontrolna ....................... 289 Aneksy .........................................................................................298 Goal Mapping O autorze Brian Mayne jest mówcą motywacyjnym, autorem książek i trenerem działającym na arenie międzynarodo- wej. Jego główny przekaz, dotyczący samodoskonalenia poprzez praktykowanie osobistej umiejętności dobiera- nia reakcji oraz motywacji napędzanej celami, okazał się skuteczny i popularny zarówno w świecie korporacyj- nym, jak i wśród wielu osób prywatnych przychodzących na jego publiczne prezentacje. Brian przebył długą drogę od swoich cygańskich ko- rzeni i czasu, gdy nie umiał porządnie czytać i pisać, do bycia właścicielem klubu nocnego, który zbankrutował z niemal milionem funtów długu. Dzięki temu opraco- wał i zastosował proste techniki w celu transformacji siebie i odbudowy swojego życia. Jako prezes LIFT In- ternational od 11 lat pracuje w branży rozwoju osobi- stego i szkoleń korporacyjnych i jest jednym z liderów w świecie samodoskonalenia. 4 Brian Mayne Dla mojego ojca, który uosabiał istotę myślenia pozytywnego, wizji i celów. Cytując Clarence’a Budingtona Kellanda: „Ojciec nie mówił mi, jak żyć. Żył i pozwalał mi patrzeć, jak to robi”. 5 Goal Mapping Jeżeli twój zamiar jest szczery, teraz jest najlepsza chwila. Cokolwiek umiesz robić, lub marzysz o tym, że będziesz umiał robić, zacznij teraz. Śmiałość ma w sobie geniusz, siłę i magię. Po prostu zacznij, a umysł rozpali zaangażowanie. Kontynuuj, a zadanie zostanie wykonane1. — Faust 1 Powyższy fragment nie pochodzi z dramatu J.W. Goethego Faust. Najprawdopodobniej jego autorem był jeden z pierwszych tłumaczy przekładających Fausta na język angielski — przyp. tłum. 6 Brian Mayne Podziękowania Chciałbym podziękować wszystkim, którzy pomogli mi w mojej drodze w ciągu wielu lat. Zarówno nauczy- cielom, jak i studentom, zbyt licznym, by ich wymieniać z nazwiska. Szczególne podziękowania składam mojej matce za miłość i wsparcie w najtrudniejszych dniach mojego życia. 7 Goal Mapping Przedmowa Informacje zawarte na kolejnych stronach pomogły tysiącom ludzi poprawić swoje życie i spełnić marzenia. Być może jednym z najbardziej zdumiewających faktów dotyczących tej książki jest to, że w ogóle udało mi się ją napisać. W wieku 29 lat nie potrafiłem porządnie czytać i pisać. W wyniku dziwacznego zbiegu okoliczności od- kryłem coś, co całkowicie zmieniło każdy aspekt mojego życia. Pozwól, że podzielę się z Tobą moją historią. Urodzi- łem się w wędrownej rodzinie związanej z wesołym mia- steczkiem. Gdy dorastałem, trzy razy w roku przenosili- śmy się — z Wyspy Wight, gdzie ojciec pracował latem, do wozu, którym podróżowaliśmy od jednego wesołe- go miasteczka do drugiego, a potem w pobliże lotniska Heathrow, niedaleko miejsca, gdzie parkowaliśmy wóz na zimę. Ponieważ mieszkałem w tych trzech domach, mia- łem trzy grupy znajomych, trzy różne spojrzenia na życie i co najmniej dwie (czasami trzy) różne szkoły. Termi- ny naszych przeprowadzek często powodowały, że po- jawiałem się w nowej szkole w trakcie trwania egzami- nów próbnych. Nauczyciele zwykle uważali, że byłbym pokrzywdzony, gdybym musiał pisać egzamin bez przy- gotowania, a ponieważ kilka miesięcy później znów się 8 Brian Mayne przeprowadzaliśmy, zawsze kończyło się na tym, że wy- syłano mnie na tymczasowe przedmioty dodatkowe, jak stolarstwo czy metaloplastyka. Często miałem aż 15 lek- cji jednego z tych dwóch przedmiotów w tygodniu i cał- kiem nieźle ich się nauczyłem. Nie posuwałem się jednak do przodu w dziedzinie czytania, pisania czy arytmetyki. Mam dysleksję, więc prawidłowa pisownia sprawiała mi szczególną trudność. Niektórzy nauczyciele naprawdę się starali, a rodzice opłacali mi prywatne lekcje, ale po prostu mi nie szło. W wieku 14 lat miałem ogromne zaległości, więc tak długo wierciłem ojcu dziurę w brzuchu, aż pozwolił mi rzucić szkołę. W tamtych czasach normą wśród dzieci z wesołych miasteczek było wczesne porzucanie szkoły. Ogólnie panowało nastawienie: „Jeżeli umiesz czytać i pisać i choć trochę się orientujesz, to wystarczy”. Nade- szła pora nauki życia. Myślałem, że pełnoetatowa praca z ojcem zamiast chodzenia do szkoły to świetny pomysł. Poniekąd racja, ale to była jednak głupota. Jest takie powiedzenie: „Or- gan nieużywany obumiera”. Nigdy nie umiałem zbyt do- brze czytać czy pisać. Gdy rzuciłem szkołę i przestałem ćwiczyć moje skromne umiejętności, kompletnie je utra- ciłem. W wieku 18 lat tak kiepsko czytałem i pisałem, że nie byłem w stanie wypełniać formularzy, pisać kartek czy wypisywać czeków bez pomocy. Byłem jednak zdeterminowany, by mimo to pora- dzić sobie w życiu. Starałem się więc rozszerzać biznes 9 Goal Mapping rodzinny, opierając się na sukcesie ojca. Gdy miałem 19 lat, otworzyłem dyskotekę i zostałem najmłod- szym właścicielem koncesji w kraju. Z pomocą mo- jego brata George’a zbudowałem firmę, odniosłem niezły sukces i pozostałem w branży klubowej przez 12 lat. Na początku lat 90. zaszły dramatyczne zmiany. Dyskoteki ustąpiły miejsca kulturze rave, brytyjska go- spodarka pogrążyła się w recesji, a ja podjąłem kilka niefortunnych decyzji biznesowych. W krótkim czasie straciłem wszystko: firmę, dom, większość dobytku. Na koniec rozpadło się moje małżeństwo. Wprowadziłem się z powrotem do rodziców, zareje- strowałem się jako bezrobotny, a rodzinna firma prze- szła pod zarząd przymusowy z niemal milionem funtów długu. Trudno mi było sobie z tym poradzić i wpadłem w depresję. Nie wydawało się możliwe, bym znów stanął na własnych nogach. Rodzina została bez grosza, a nad rodzicami zawisło widmo eksmisji, ponieważ wyglądało na to, że dom zostanie im odebrany. Nie miałem udoku- mentowanych kwalifikacji ani poważnego doświadcze- nia zawodowego, więc nie bardzo miałem czym zapełnić swoje CV. Patrząc z perspektywy czasu, uważam, że wówczas miałem dużo szczęścia. Próbując dorobić, zatrudniłem się w firmie handlowej. Tam poznałem człowieka, który pomógł odmienić moje życie. Nazywał się Mike Rose- warne i był nauczycielem rozwoju osobistego. Kierował 10 Brian Mayne się prostym przesłaniem: „Jeżeli myślisz, że dasz radę — dasz radę. Jeżeli myślisz, że nie dasz rady — nie dasz rady. W obu przypadkach masz rację”. Słyszałem tę myśl wielokrotnie, podobnie jak za- pewne większość czytelników. To stara prawda. Jednak tym razem usłyszałem ją, gdy szukałem odpowiedzi, więc mój umysł był otwarty. Pomysł, że mogę poprawić swoje życie dzięki zmianie myślenia, zainspirował mnie i podniósł na duchu. Zasługą Mike’a było poparcie tej tezy naukowymi dowodami, które brzmiały sensownie i wzmacniały przekaz. Dowiedziałem się, że każdy z nas ma miliardy ko- mórek nerwowych wyposażonych w „ramiona” zwa- ne dendrytami. Każdy z dendrytów jest oddzielony od pozostałych tzw. szczeliną synaptyczną. Gdy myślimy, w centrum dendrytu (w jądrze komórkowym) powstaje impuls, który przemieszcza się wzdłuż dendrytu, próbu- jąc nawiązać kontakt z innymi dendrytami, a myśl wydo- staje się na zewnątrz i tworzy wzorzec zrozumienia, tzw. tok myśli. Jeżeli myśl jest pozytywna — myśl dotycząca nas sa- mych, naszego życia lub przeżywanych przez nas sytuacji — pozytywny impuls powoduje wydzielanie z końców- ki „ramienia” dendrytu substancji zwanej serotoniną. Serotonina daje nam uczucie szczęścia i dobrego samo- poczucia. Działa także jako łącznik, przerzucając most nad szczeliną synaptyczną i pozwalając myśli na konty- nuowanie jej podróży. 11 Goal Mapping Jeżeli jednak myśl jest negatywna, powoduje wydzie- lanie substancji zwanej kortyzolem, wywołującej uczu- cie smutku i przygnębienia. Działa również jak izolator, skutecznie blokując lub ograniczając swobodny prze- pływ myśli. Szczelina synaptyczna Pozytywna myśl Negatywna myśl 12 Brian Mayne Myślenie potrafię powoduje uwalnianie substancji chemicznych i tworzenie połączeń nerwowych, które dają „synergię myśli” i narodziny pomysłów i odpowie- dzi. Myślenie nie potrafię blokuje swobodny przepływ myśli, w wyniku czego widzimy coraz więcej problemów i powodów, by się poddać. Po krótkim wahaniu i zmaganiu się z oporem własne- go ego, spowodowanym wrażeniem, że ta koncepcja jest zbyt prosta, dogadałem się sam ze sobą i postanowiłem, że zacznę myśleć potrafię w każdej życiowej sytuacji. W pełni skoncentrowałem się na moim celu głównym — przeświadczeniu, że uda mi się pokonać dysleksję i na- uczyć się dobrze czytać i pisać. Zajęło mi to rok. By osiągnąć ten cel, nie wróciłem do szkoły ani nie poszedłem na kursy wieczorowe. Kluczem było budowa- nie wiary w to, że potrafię, i ćwiczenie tych umiejętności, gdy tylko było to możliwe. Powoli coraz lepiej radziłem sobie ze słowami. W ciągu półtora roku samodzielnie na- uczyłem się szybkiego czytania. Przeszedłem ogromną zmianę. Trudno opisać to wspaniałe uczucie, towarzyszące mi, gdy odkryłem, że potrafię się uczyć, mimo że nie byłem już najmłodszy. Dało mi ono nadzieję na przyszłość i znacznie podniosło moją samoocenę. Nawet w czasach, gdy mój klub nocny świetnie prosperował, tak naprawdę zawsze czułem się gorszy od innych ludzi. Sądziłem, że brak umiejętności czytania i pisania powoduje, że inni są lepsi ode mnie. Że ja jestem gorszy. 13 Goal Mapping Zdobywanie tych umiejętności było jak dostanie klu- cza, by wydostać się z więzienia. Zawładnęła mną pasja czytania i głód wiedzy. Pochłaniałem co najmniej jedną książkę tygodniowo. Czułem tak wielką wdzięczność za ten nowy dar czytania i pisania, że postanowiłem skupić się podczas czytania na dziedzinach, które najbardziej mi pomogły — na rozwoju osobistym i samodoskonale- niu. Zafascynowały mnie mózg i umysł oraz sposoby na wspieranie ich rozwoju tak, by dało się zmaksymalizo- wać własny potencjał. Wszystko, czego się uczyłem, stosowałem na sobie, a potem dzieliłem się tym z przyjaciółmi. Każdy aspekt mojego życia zaczął nabierać rumieńców. Postęp najła- twiej było mi zmierzyć w pracy. Moje wyniki poszybo- wały w górę. Wiele osób pytało, co robię, by osiągnąć poprawę, więc powoli zacząłem publicznie prezentować swoje metody. Stąd był już tylko mały krok do prowadzenia regu- larnych „programów osobistego przywództwa”, podczas których mogłem dzielić się pomysłami, które tak bar- dzo zmieniły moje życie. Przede wszystkim chciałem się podzielić wspaniałą techniką, którą sam opracowa- łem i która pomoże ludziom sięgać po prawdziwą magię w życiu: Mapowanie Celów. Obecnie dzielę się tą metodą na realizację marzeń i ambicji z dziesiątkami tysięcy ludzi na całym świecie, zarówno podczas wydarzeń firmowych, jak i ogólnodo- stępnych. 14 Brian Mayne Mam ogromną przyjemność podzielić się z czytelni- kami Mapowaniem Celów i zasadami sukcesu. Oby ta książka pomogła Wam osiągnąć to, czego naprawdę pra- gniecie. Życzę Wam miłości, światła i śmiechu. Brian Mayne 15 Goal Mapping Wstęp Naucz się kierować swoje najlepsze intencje w kierunku tego, kim chcesz być, i tego, co chcesz osiągnąć. Stosuj to do każdego aspektu życia, a świat będzie Twój. Wszyscy jesteśmy urodzonymi mistrzami wyobraźni i tworzenia. Każdy z nas wciąż wyczarowuje myśli lub coś tworzy. Czasami w ten sposób demonstrujemy, cze- go pragniemy, a czasami pokazujemy to, czego się oba- wiamy. Czasami tworzymy świadomie, a czasami nie- świadomie. Jednak ciągle coś tworzymy. Wszechświat nie ma wyboru. Jest dla ciebie dokładnie tym, co o nim myślisz. — Neale Donald Walsch Kluczem do osobistego sukcesu i ścieżką do praw- dziwego i trwałego szczęścia jest zdobycie umiejętności tworzenia i utrzymania pozytywnej myśli w swych in- tencjach i dzięki temu rozwijanie swoich świadomych pragnień zamiast nieświadomych lęków. W każdym pokoleniu i kręgu kulturowym zawsze była — i wciąż jest — nieliczna mniejszość osób, które rozu- 16 Brian Mayne mieją i stosują podstawowe prawa tworzenia w urzeczy- wistnianiu swych pragnień. Każda książka o sukcesie, wydana w jakimkolwiek zakątku Ziemi, będzie zawierać rozdział o ustalaniu celów, formułowaniu intencji, świa- domej manifestacji lub jego ekwiwalent. Zasady zawarte są w prastarej mądrości. Mimo że ta ponadczasowa mądrość o przetwarzaniu myśli w rzeczy nigdy nie stanowiła wiedzy tajemnej, z natury jest na co dzień ukryta lub zasłonięta przed na- szymi oczyma, dlatego trzeba ją znaleźć i odkryć przed każdym, kto dąży do sukcesu. Najważniejsze dla nas aspekty rzeczy ukrywa przed nami ich prostota i codzienność. — Ludwig Wittgenstein Dwóch hinduskich świętych, przysiadłszy razem, przyglądało się zatłoczonemu bazarowi. Jeden zwrócił się do drugiego i rzekł: „Popatrz na ten tłum. Wszyscy tu mają rupie w tobołkach. Ale jak rozwiązać węzeł? Tego nie wiedzą, dlatego są nędzarzami”. Jedną z najwspanialszych rzeczy w życiu, jakie sobie uświadomiłem, gdy straciłem niemal wszystko, był fakt, że — podobnie jak każdy człowiek na świecie — i tak już odniosłem sukces ponad miarę. Potrzebowałem tylko odnaleźć właściwe połączenie czynników umysłowych i emocjonalnych, które pomogłyby mi uwolnić mój po- 17 Goal Mapping tencjał, umożliwiając mi w ten sposób tworzenie tego, co świadomie chciałem, a nie tego, czego nie chciałem. Natura sukcesu Wszechświat i wszystko w nim jest sukcesem. Wliczając w to CIEBIE. Sukces to naturalny wynik praw i zasad rządzących procesem tworzenia. Wszystko w życiu samo z siebie jest sukcesem, a być może największym sukcesem jest nie- przerwany rozwój wszechświata, dzięki któremu każda żyjąca jednostka może być uznana za „zwycięzcę”. Gdybyśmy wszyscy robili to, do czego jesteśmy zdolni, dosłownie wprawilibyśmy siebie samych w zdumienie. — Thomas Edison Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Mt 7, 72 2 Cytat z Pisma Świętego za: Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 2000 — przyp. tłum. 18 Brian Mayne My, ludzie, mamy tendencję do definiowania sukce- su nie tyle w odniesieniu do naszego życia czy fizycznej egzystencji, którą wielu uważa za oczywistość, ile w od- niesieniu do spełnienia naszych indywidualnych i mate- rialnych pragnień czy życzeń, czyli do zdobywania kon- kretnych rzeczy, które chcemy mieć. Co dla Ciebie oznacza sukces? Powodzenie finanso- we, satysfakcjonujące życie zawodowe, piękny dom, sa- mochód, łódź czy też udane wakacje? A może cudowną rodzinę, wspaniałych przyjaciół i romantyczny związek? Być może oznacza, że przyjaciele, rodzina i koledzy mają o Tobie bardzo dobre zdanie. Sukces oznacza różne rze- czy dla różnych ludzi w różnych okresach, więc zapewne istnieje tak wiele zróżnicowanych definicji sukcesu, jak wielu jest ludzi dążących do niego. Wierzę, że prawdziwy sukces zależy od uzyskania równowagi między trzema zasadniczymi wartościa- mi: szczęściem, (świętym) spokojem i doświadcze- niem obfitości. Ostatecznie wszyscy chcą szczęścia, spokoju i dostatku, niezależnie od tego, jak układa im się życie. Obfitość czy dostatek, podobnie jak sukces, to pojęcia względne — każdy rozumie je inaczej. W skrócie ozna- czają one, że mamy „wystarczająco dużo”. Co dla mnie wystarcza, może nie wystarczać dla Ciebie lub na od- wrót, jednak tak długo, jak masz wystarczająco dużo, nie żyjesz w niedostatku. 19 Goal Mapping Nie trzeba koniecznie być bogatym, by doświadczać obfitości. Nie chodzi o to, ile rzeczy posiadasz, ale o Two- je nastawienie umysłu. Na papierze mogłoby się wyda- wać, że niektórzy z moich przyjaciół mają bardzo mało, jeżeli chodzi o bogactwo materialne. Jednak mają wy- starczająco dużo w kontekście sposobu życia, który wy- brali, mają także spokój i są szczęśliwi. Zaliczam ich do ludzi, którzy odnieśli prawdziwy sukces. Dla kontrastu — inni ludzie mogą być bajecznie bo- gaci, a jednocześnie ogromnie nieszczęśliwi, a material- ny sukces może stracić dla nich znaczenie. Niezależnie od tego, co osiągniesz w życiu, bez szczęścia i poczucia spokoju wszystko wkrótce zaczyna tracić smak i być nie- satysfakcjonujące. Bycie szczęśliwym, podobnie jak ży- cie w spokoju umysłu czy osiąganie stanu obfitości, to umiejętność, którą trzeba poznać, nauczyć się jej, praco- wać na jej rzecz i opanować ją do mistrzostwa. Szczęście to nie przypadek. Ani coś, czego pragniesz. Szczęście to coś, co konstruujesz. — Jim Rohn 20 Brian Mayne Kto zna ludzi, ma wiedzę. Kto zna samego siebie, jest oświecony. Kto pokonał innych, jest silny. Kto pokonał siebie, ma prawdziwą potęgę. — Laozi Sukces wynika z celowych działań Długotrwały sukces nigdy nie jest przypadkiem — jest wynikiem celowych działań. To naturalna konsekwencja podejmowania pomyślnych działań i myślenia o powodzeniu. Często słyszę argument, że ci, którzy osiągnęli praw- dziwy i długotrwały sukces, szczęście, spokój i obfitość, po prostu wygrali los na loterii — urodzili się we wła- ściwej rodzinie, mieli odpowiedni start, dobre wykształ- cenie, nawiązali właściwe kontakty i dzięki temu mają świetną pracę lub karierę. Zgodzę się, że każdy z wymie- nionych czynników może wyraźnie zadziałać na korzyść, jednak faktem pozostaje, że niejeden wielki człowiek miał najgorszy możliwy start: 21 Goal Mapping ● Abraham Lincoln urodził się w skrajnie biednej rodzinie, a całe jego wykształcenie sprowadzało się do trzech miesięcy szkoły. Pokonał wiele trud- ności, by zostać jednym z najwspanialszych pre- zydentów Stanów Zjednoczonych. ● Thomas Edison był najbardziej twórczym wyna- lazcą XX w. Jego wykształcenie to trzy miesiące szkoły. Nie miał przygotowania naukowego, a jed- nak opatentował ponad 1200 różnych wynalaz- ków. ● Anita Roddick, założycielka sieci sklepów Body Shop, musiała pożyczać od przyjaciół pieniądze na rozruch firmy, która teraz jest wyceniana na dziesiątki milionów funtów. Tysiące innych zaczynały tylko z czystymi intencjami i inwestowały własny wysiłek, by stworzyć coś wielkiego. Dla kontrastu — wystarczy otworzyć gazetę, włączyć ra- dio lub telewizor. Poznamy wówczas najnowszą historię kogoś od urodzenia cieszącego się wszelkimi przywile- jami, kto już na starcie miał przewagę finansową i ma- terialną. Tyle że nie wyciągnął krytycznych wniosków z lekcji sukcesu, co go w końcu kosztowało wszystko, co miał. Bogactwo to wynik ludzkiej umiejętności myślenia. — Ayn Rand 22 Brian Mayne Większość ludzi poszukuje klucza do sukcesu w świecie zewnętrznym. Gdyby tylko wiedzieli, że klucz do ich marzeń jest w nich samych. — George Washington Carver Wszystko to pokazuje nam, że sukces to nie przy- padek, pojawia się nie bez przyczyny. Sukces wynika z celowych działań. Wielu argumentuje, że sukces to w dużej mierze kwestia szczęścia, tak jak wygrana na lo- terii. Jednak tak rozumiane szczęście daje chwilowy suk- ces, podczas gdy prawdziwy sukces nie jest statyczny. Wciąż jest w ruchu, jak płynąca rzeka. Jeżeli zwycięzca na loterii nie nauczy się sukcesu, upłynie niewiele czasu, a pożegna się ze swoją wygraną. To niezwykłe, jak wiele osób, do których uśmiechnęła się fortuna, nie uczy się sukcesu i często kończy gorzej niż przed wygraną. Najważniejsze, co trzeba zrozumieć na temat sukcesu i co moim zdaniem jest bardzo inspirujące, to fakt, że trwały sukces przychodzi nie bez powodu. Czyli: istnieje recepta na sukces, którą trzeba zgłębić, nauczyć się jej, wciąż ją powtarzać i cieszyć się nią, jeżeli naprawdę pra- gniemy coś osiągnąć. 23 Goal Mapping Największym odkryciem mojego pokolenia jest to, że możemy zmieniać swoje życie po prostu dzięki zmianie nastawienia. — William James Zasady sukcesu Nauczenie się podstawowych zasad tworzenia i życie w harmonii z nimi jest jak złamanie szyfru zamka sejfu skrywającego nasz potencjał. Żyjemy w świecie fizycznym, rządzącym się podsta- wowymi zasadami, takimi jak powszechne prawo ciąże- nia i prawa ruchu. Najważniejszą z tych zasad jest zwią- zek przyczynowo-skutkowy. Po prostu nic nie dzieje się przypadkiem. Wszystkie wydarzenia są skutkami okre- ślonych przyczyn. Gdy zastosujemy tę zasadę do naszego życia, zoba- czymy, że sytuacje, których doświadczamy (skutki), naj- częściej mają swoją przyczynę w naszych działaniach i zachowaniu lub powstają pod ich wpływem. Gdy cof- niemy się do początku łańcucha wydarzeń, zobaczymy, że pierwotną przyczyną są nasze myśli. 24 Brian Mayne Proces tworzenia zaczyna się od myśli — pomy- słu, koncepcji, wizualizacji. Wszystko, co nas ota- cza, było kiedyś czyimś pomysłem. Nie ma rzeczy na świecie, która najpierw nie istniała jako czy- sta myśl. — Neale Donald Walsch Ludzie odnoszący sukcesy myślą o sukcesie. Oznacza to, że wciąż wprawiają w ruch przyczyny, prowadzące do osiągnięcia sukcesu, które jak nasiona w końcu wy- rastają na pełne sukcesu skutki lub wyniki — zarówno w związkach tych ludzi, w ich karierze, jak i ogólnie w ży- ciu. Ludzie odnoszący sukces myślą o odnoszeniu sukce- su. Wykształcają takie nastawienie umysłu na sukces, że nawet porażki postrzegają jako część procesu osiągania długoterminowego sukcesu. Nie zniechęcam się, ponieważ każde odrzucenie niewłaściwej próby to kolejny krok naprzód. — Thomas Edison Gdy Edison próbował udoskonalić żarówkę, był już sławny z powodu innych wynalazków. Pewien dzien- nikarz, który przeprowadzał z nim wywiad, zapytał: „Proszę pana, ponad pięć tysięcy razy poniósł pan po- rażkę, dążąc do odkrycia światła elektrycznego. Czy te- 25 Goal Mapping raz skończy pan z tym szaleństwem?”. Edison odparł: „Młody człowieku, nie rozumie pan, jak to działa. Nie poniosłem pięciu tysięcy porażek. Udało mi się zidenty- fikować pięć tysięcy sposobów niedających pożądanego skutku. A to oznacza, że jestem pięć tysięcy sposobów bliżej rozwiązania, które zadziała”. Edison przeprowa- dził ponad 10 tys. eksperymentów, by stworzyć włók- no węglowe, które nadal stanowi podstawę przemysłu oświetleniowego. Przez porażkę do sukcesu Każdy ponosi w życiu porażki, a ludzie sukcesu doświadczają ich częściej niż inni. Ludzi sukcesu od innych wyraźnie odróżnia przyj- mowanie lekcji od życia i niepostrzeganie porażki jako ślepej uliczki, która nie pozwala im iść dalej. Odbierają ją raczej jako okazję do nauczenia się czegoś, jako dro- gowskaz pomagający odnaleźć właściwą drogę naprzód. Porażka to w pewnym sensie droga do sukcesu. — John Keats Pewnych rzeczy w życiu możemy nauczyć się tylko, gdy najpierw popełnimy błąd. To jedna z naturalnych strate- gii uczenia się, towarzysząca nam od narodzin — metoda 26 Brian Mayne prób i błędów. Przez kilka miesięcy obserwowałem moją córeczkę podczas nauki chodzenia. Wielokrotnie prze- wracała się, ale nigdy nie uznawała tego za porażkę i nie poddawała się. Podświadomie rozumiała, że przewra- canie się to część procesu opanowywania umiejętności chodzenia. Jako dorośli z reguły zapominamy o tej ważnej zasa- dzie, a wtedy przytłaczają nas negatywne emocje. Cza- sem nawet pojawia się strach przed porażką. Większość społeczeństwa uważa, że porażka to coś negatywnego, złego i że w jakiś sposób czyni nas gorszymi. Po raz pierwszy zauważyłem u siebie strach przed porażką, gdy w wieku 17 lat podchodziłem do egzaminu na prawo jazdy. Dzień przed egzaminem powiedziałem kolegom, że nazajutrz wezmę ich na przejażdżkę. Jednak oblałem i musiałem znosić ich śmiech i docinki z powo- du mojej porażki. Przy drugim podejściu do egzaminu postąpiłem dokładnie tak samo — znowu obiecywałem znajomym, że po nich przyjadę. Znowu oblałem. Tym razem śmiali się głośniej, a ja odczuwałem silniejszy ból emocjonalny. Za trzecim razem nikomu nic nie mówi- łem, ponieważ nie chciałem znów czuć się jak nieudacz- nik i być obiektem kpin. Zdałem za trzecim razem. Z perspektywy czasu wi- dzę, że doświadczenie zdobyte przy obu porażkach po- mogło mi w końcu odnieść sukces. 27 Goal Mapping Często obawa przed porażką jest tak silna, że ob- winiamy sytuację, zamiast przyjrzeć się samemu sobie i przyznać, że mogliśmy postąpić inaczej. W ten sposób pozbawiamy się klarownego oglądu danej sytuacji i sa- mych siebie, uniemożliwiając sobie wyciągnięcie wnio- sków. To z kolei może prowadzić do ciągłego popełnia- nia tych samych błędów w życiu. Spokojne morze z nikogo nie zrobi marynarza. — stare przysłowie angielskie Miarą sukcesu nie jest to, czy masz trudny orzech do zgryzienia, lecz to, czy to ten sam orzech co rok temu. — John Foster Dulles Porażka to wynik kilku błędów w ocenie sytuacji; błędów powtarzanych codziennie. — Jim Rohn Zwykle próbujemy czegoś raz. Jeżeli nam nie wycho- dzi, może spróbujemy ponownie. Niewielu próbuje po raz trzeci, a większość z tych, którzy tę trzecią próbę po- dejmują, nie mówi o niej nikomu na wypadek porażki. Na ogół rozczarowuje lub rozprasza nas to, co postrze- gamy jako własne ograniczenia i przeszkody. Często 28 Brian Mayne potrzeba bardzo dużo czasu, byśmy wyciągnęli naukę z przegranej, odzyskali motywację i ponownie skupili się na zamierzonym kierunku działań. Pomnóżmy długość procesu powolnego rozwoju przez liczbę lekcji, które są konieczne do prawdziwie udanego życia, a uzyskana ilość czasu okaże się ogromna. Upadek to nie przegrana. Jest nią dopiero odmo- wa podniesienia się po upadku. — anonim Gdyby młodość wiedziała! Gdyby starość mogła! — Henri Estienne Jest takie stare powiedzenie: „Za wcześnie się starze- jemy, za późno mądrzejemy”. W chwili, gdy większość ludzi odkrywa, jak pomyślnie przejść przez życie, czują się już, jakby życie z nich uchodziło. Niektórych tak pa- raliżuje strach przed porażką, że powstrzymują się przed próbowaniem czegokolwiek nowego. Tacy ludzie powoli wycofują się do kurczącej się strefy komfortu i stagna- cji. Z czasem mają coraz mniej wymówek. Dla ludzi na- prawdę odnoszących sukcesy nie każda próba kończy się powodzeniem, ale każda porażka stanowi naukę, okazję do pracy nad wadami charakteru, ostrzeżenie przed pu- łapkami, których należy unikać w przyszłości. Dla osoby odnoszącej sukcesy porażka nie jest niczym negatyw- 29 Goal Mapping nym czy trwałym. Taka osoba zawsze postrzega porażkę jako źródło cennych informacji prowadzących do sukce- su w przyszłości. Dopóki uczymy się na błędach i podej- mujemy kolejne próby, porażka jest czymś chwilowym. Dopiero poddając się, czynimy z niej stan trwały. Wszystko jest w głowie Jeżeli myślisz, że dasz radę — dasz radę. Jeżeli myślisz, że nie dasz rady — nie dasz rady. W obu przypadkach będziesz mieć rację. To, czy postrzegamy porażkę jako przeszkodę, czy jako początek czegoś nowego, zależy od sposobu, w jaki używamy swojego umysłu. Być może najwspanialszym aspektem wolności człowieka jest możliwość i umiejęt- ność wyboru własnych myśli niezależnie od sytuacji. Każda z naszych myśli jest przyczyną prowadzącą ku skutkowi. Najczęściej powtarzające się myśli stopniowo stają się myślami dominującymi, które nasza podświa- domość w końcu uznaje za prawdziwe. Następnie prze- radzają się one w myśli nawykowe, czyli automatyczne. Krótko mówiąc: stają się naszymi przekonaniami. Przekonanie to automatyczny sposób myślenia, wy- kształcony w odpowiedzi na daną sytuację czy bodziec lub jako reakcja na nie. Niektóre przekonania są pozy- 30 Brian Mayne tywne i służą nam, a niektóre negatywne i nas ograni- czają. Zarówno pozytywne, jak i negatywne przekonania zawsze będą dla nas prawdą, pod warunkiem że przyj- miemy je bez wahania. Jesteśmy tym, co myślimy. Wszystko, czym jeste- śmy, wynika z naszych myśli. Naszymi myślami tworzymy swój świat. — Budda Za każdym razem, gdy myślimy, gdy czujemy, gdy korzystamy z wolnej woli, siejemy ziarna. — Kenneth Copeland Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. Mt 8, 13 W okresie dorastania wyrobiłem sobie pewne ogra- niczające mnie przekonanie, któremu byłem wierny. Uważałem, że z powodu dysleksji nigdy nie będę umiał dobrze czytać i pisać. To przekonanie podtrzymało i utrwaliło ówczesny stan rzeczy. Dopiero jako dorosły człowiek poznałem siłę pozytywnego myślenia i powią- załem ją z kwestią przekonań. Dzięki temu zakwestio- nowałem ograniczające mnie nastawienie i zastąpiłem 31 Goal Mapping je pozytywnym, inspirującym przekonaniem. Wówczas uczyniłem pierwszy krok na drodze do przezwyciężenia dysleksji. W osiągnięciu tego i wszystkich kolejnych ce- lów szczególnie pomocna była wiedza o tym, jak działa podświadomość i jak — poprzez wyznaczanie celów — mogę ją zaprogramować na sukces. Nasza wspaniała podświadomość Nasza podświadomość jest jak najwspanialszy ze sług. Zawsze gotowa, by podjąć działanie według rozkazu świadomości lub kierując się wyznaczonym przez nią celem. Wyobraź sobie, że Twój mózg jest jak komputer. Świadomość można porównać do ekranu monitora, a podświadomość — do niewidocznych na pierwszy rzut oka programów sterujących komputerem. Świadomość wraz z podświadomością decydują o tym, co zobaczysz na ekranie. Potrafią, bo myślą, że potrafią. — Wergiliusz 32 Brian Mayne Twój umysł to święte miejsce, do którego nie wej- dzie nic szkodliwego, chyba że sam się na to zgo- dzisz. — Ralph Waldo Emerson Niemal codziennie naukowcy dokonują nowych od- kryć dotyczących mechanizmu działania mózgu. Obecnie wiadomo na pewno, że podświadomość jest niezwykle po- tężna. Lekarze i naukowcy nadal nie do końca rozumieją, na czym polega jej moc sprawcza, a większość ludzi nigdy nie wykorzysta jej we właściwy sposób. Nasza podświado- mość działa bez przerwy, 24 godziny na dobę, niezależnie, czy akurat śpimy, czy czuwamy. Jej zasadniczą funkcją jest zapewnienie nam dobrego samopoczucia i zdrowia oraz odpowiadanie na wszystkie nasze potrzeby. Świadomość z podświadomością tworzą wyjątkową parę. Świadomość jest jak kapitan statku, odpowiedzial- ny za nadawanie kierunku i wydawanie rozkazów. Pod- świadomość jest jak załoga, która musi wykonywać roz- kazy kapitana. Przy całej swojej potędze podświadomość pozbawio- na jest czegoś niezwykle ważnego — możliwości poda- wania w wątpliwość oceny wartości lub dokonywania jej. Oznacza to, że podświadomość nie jest w stanie okre- ślać, czy coś jest dla nas korzystne czy nie, dobre czy złe, prawdziwe czy nie. To zadanie pozostaje w gestii naszej dociekliwej świadomości. 33 Goal Mapping Dowodzenie załogą Nasze podświadome myśli pójdą w kierunku, który im nadamy. Podstawowym sposobem, w jaki nasz kapitan (świadomość) komunikuje się z naszą załogą (pod- świadomością), są nasze myśli. Każda myśl to wyzna- czony cel lub rozkaz, który podświadomość ma wyko- nać. Najczęściej powracające myśli oraz te powiązane z najsilniejszymi emocjami stają się naszymi myślami dominującymi, czyli nadrzędnymi rozkazami dla pod- świadomości. Zdarzyło Ci się kiedyś wsiąść do samochodu z za- miarem dotarcia w jakieś miejsce, po czym stwierdzić, że dojechałeś, ale niewiele pamiętasz z samej podróży? To powszechne zjawisko. Dzieje się tak, ponieważ gdy myślimy o jeździe do miejsca docelowego, podświado- mość wykonuje nasz rozkaz, podczas gdy świadomość zajmują inne sprawy. Nasza podświadomość w 90 kieruje prowadzeniem przez nas samochodu i wyko- nywaniem innych czynności w każdej dziedzinie życia. Ludzie rzadko się nad tym dogłębnie zastanawiają. Biorą taki stan rzeczy za oczywisty i idą przez życie na autopilocie podświadomości. Jednak niezwykle ważne jest, by zrozumieć, że podświadomość działa jak zdal- nie sterowany pocisk — zawsze szuka celu. Jeżeli nie dajemy jej świadomych i jasno sprecyzowanych roz- 34 Brian Mayne kazów dotyczących tego, dokąd zmierzamy w życiu, podświadomość po prostu obierze sobie za cel naszą dominującą myśl i będzie się nią kierować. Granice stawia nam umysł. Dopóki umysł da radę wyobrazić sobie, że potrafimy coś robić, dopóty potrafimy to robić. O ile naprawdę wierzymy w to na 100 . — Arnold Schwarzenegger Wróćmy do przykładu z prowadzeniem samochodu. Być może, jak wielu innych, czasami wsiadasz do sa- mochodu, by gdzieś pojechać, ale nie myślisz jasno lub nie wizualizujesz sobie w myślach miejsca docelowego. W wyniku tego, zamiast skręcić we właściwym miejscu, dajesz się pokierować podświadomości, która trzyma się starej, dominującej instrukcji dojazdu, dobrze Ci zna- nej. Bywa to irytujące i czasochłonne, ale dla wielu ludzi o wiele bardziej szkodliwe są ciągłe myśli dominujące. Nie dotyczą one pozytywnych celów, które te osoby chcą osiągnąć, lecz ich lęków. Jeżeli regularnie skupiamy się na tym, czego nie chce- my — np.: na braku pieniędzy na opłacenie rachunków, zrywaniu z ukochaną osobą, chorobie, traceniu panowa- nia nad sobą — wówczas nasza podświadomość, niezdolna do oceny wartości, po prostu uzna obraz z naszych myśli za nasz cel i zacznie dążyć do jego osiągnięcia. Powtarza- jące się negatywne myśli powodują, że podświadomość przechodzi w tryb autosabotażu. Większość ludzi sama 35 Goal Mapping podcina sobie skrzydła poprzez trwonienie umysłowej i emocjonalnej energii na myślenie o porażce. Nasze wątpliwości są jak zdrajcy. Sprawiają, że tracimy dobro, które częstokroć moglibyśmy zy- skać. Dlatego, że lękamy się próbować. — William Szekspir Wszelkimi przejawami inicjatywy i tworzenia rządzi jedna, podstawowa zasada — w chwili, gdy definitywnie na coś się decydujemy, Opatrz- ność się przyłącza. — W.H. Murray Ludzie, którzy mają wyznaczone cele, odnoszą sukcesy, ponieważ wiedzą, dokąd zmierzają. Ot, cała filozofia. — Earl Nightingale Główna różnica między ludźmi postrzegającymi sie- bie jako ludzi sukcesu a ludźmi uważającymi się za nie- odnoszących sukcesu polega na tym, że ci pierwsi w peł- ni skupiają się na tym, czego chcą, i tym dodają sobie skrzydeł. Nie pozwalają sobie na rozkojarzenie czy osła- bienie z powodu martwienia się tym, czego się obawiają. 36 Brian Mayne Sztuka wyznaczania celów Pochyl się nad myślą o tym, czego pragniesz, i przekuj ją w cel. Wszystkie osiągnięcia każdego rodzaju, te duże i te małe, zawsze wynikają z jakiegoś celu. Wyznaczanie celów to najważniejsza sztuka i umiejętność w życiu. Pozwala nam nabyć wszystkie inne umiejętności. Każdy z nas od urodzenia umie stawiać sobie cele. Po prostu wyznaczanie celów stanowi główną funkcję nasze- go umysłu. Nasza świadomość wyznacza cel za pomocą myśli, a podświadomość posłusznie działa tak, by ten cel osiągnąć. Ludzie sukcesu uczą się, świadomie lub nie, jak rozwijać tę naturalną zdolność umysłu, by stała się potęż- nym narzędziem umożliwiającym osobiste osiągnięcia. Historia pokazuje, że różni od siebie ludzie osiągają znakomite rezultaty, gdy ich umysł jest skupiony, moty- wacja w ryzach, a oni sami są wierni swojej wizji poprzez celowe działanie. Kluczową techniką (czy też strategią) umożliwiającą osiągnięcie takiego stanu umysłu i takie- go sposobu życia jest wyznaczanie celów. Zanim w 218 r. p.n.e. Hannibal przekroczył Alpy, wyznaczył sobie taki właśnie cel. Zanim Albert Einstein odkrył teorię względności, jego celem było poszukiwanie jej. Zanim artysta stworzy arcydzieło, wyznacza sobie taki cel w umyśle. 37 Goal Mapping Doskonalenie naszej umiejętności wyznaczania celów we właściwy sposób to podstawa późniejszych sukcesów w życiu. Świadome wyznaczanie celów to proste, ale ca- łościowe nastawienie i sposób myślenia. Wyznaczanie celów nie jest jednorazowym działaniem, lecz zestawem ćwiczeń tworzących nawyki, które z czasem kształtują podejście do życia. Śnię o obrazie, a potem maluję swój sen. — Vincent van Gogh Wiele osób wie o idei wyznaczania celów. Niektóre z nich pewnie próbowały w przeszłości świadomego wy- znaczania celów. Jednak niewiele osób opanowało sztu- kę właściwego wyznaczania celów lub ma świadomość naturalnych i psychologicznych podstaw skuteczności ich wyznaczania. Badania na Uniwersytecie Yale W 1953 r. wśród studentów ostatniego roku Uni- wersytetu Yale przeprowadzono ankietę. Okazało się, że tylko 4 grupy wyznaczyło sobie w formie pisemnej jasne cele na przyszłość. Po upływie 20 lat, w roku 1973, ponownie przeprowadzono wywiady z nadal żyjącymi 38 Brian Mayne absolwentami z 1953 r. Stwierdzono, że te 4 studen- tów, które miało wyznaczone cele, wyceniano w sensie finansowym (najłatwiejszym do zmierzenia) wyżej niż pozostałe 96 . Wspinaj się wysoko. Zajdź daleko. Celuj ambitnie. Sięgnij gwiazd. — inskrypcja na budynku Williams College Niestety, tylko ok. 3 – 4 osób regularnie wyznacza sobie cele na piśmie. Nie ma tu znaczenia pochodzenie społeczne. Prawdopodobnie nie przez przypadek 95 ludzi (niemal taki sam odsetek jak odsetek osób niewy- znaczających sobie celów) w chwili przejścia na emery- turę jest od kogoś zależnych — od rodziny, przyjaciół, organizacji charytatywnych czy emerytury firmowej lub państwowej. Tylko 5 populacji przechodząc na emery- turę, ma wystarczające środki własne na utrzymanie sa- mych siebie. W tym ok. 2 to osoby, które odziedziczyły majątek, a kolejne 3 – 4 to ludzie, którzy do wszyst- kiego doszli sami, regularnie stawiając sobie świadome cele. Jednak błędem byłoby myślenie, że wyznaczanie ce- lów służy wyłącznie osiąganiu korzyści materialnych czy finansowych. Wyznaczanie celów to naturalny sposób funkcjonowania naszego umysłu. Oznacza to, że każda dziedzina i każdy aspekt naszego życia powinny być zo- rientowane na cel, jeżeli mamy w pełni wykorzystywać swój potencjał i przeżyć życie jak najlepiej. 39 Goal Mapping Za każdym razem, gdy myślimy i podejmujemy decy- zję, by coś zrobić, wyznaczamy sobie cel. Stwierdzenia: „Skończę pracę i zrobię sobie przerwę” lub „Posprzątam, a potem napiję się kawy” to przykłady naturalnego wy- znaczania celów. Chodzi o proces podejmowania świa- domej decyzji, wyznaczania celu i, jeżeli to konieczne, opóźniania gratyfikacji do czasu osiągnięcia celu. Wsta- nie rano z łóżka to jeden z celów, jakie dziś osiągnąłeś. Pójście do pracy, do szkoły lub pozostanie w domu to także cele. Celem może być przeczytanie książki. Jak wspomniałem wcześniej, każda ciągle pojawiająca się myśl automatycznie staje się celem dla naszej podświa- domości. Osiągnięcie celu niekoniecznie musi stać w centrum procesu wyznaczania celów. Największą korzyść stanowi już samo pojawienie się celu. Istnienie powodu, by rano wstać z łóżka i włożyć w coś wysiłek, to główny czynnik sprawiający, że życie nabiera wartości. Dążenie do celu będzie na pewno wymagało od nas rozwoju osobistego. Taki rozwój — bycie sobą w naszym najlepszym wydaniu — koniec końców powoduje tworzenie naszych najlep- szych doświadczeń. Planuj przyszłość, bo tam spędzisz resztę swojego życia. — Mark Twain 40 Brian Mayne Najważniejsze w celu jest to, by go mieć. — Geoffry F. Abert Jedna z pierwszych książek, jakie byłem w stanie porządnie przeczytać, to Psychocybernetyka Maxwella Maltza. Autor słusznie pisze w niej: „Emocjonalnie je- steśmy zaprojektowani jak rower — jeżeli nie poruszamy się ku jakiemuś celowi, tracimy równowagę i przewraca- my się”. Na naszej drodze zawsze będą kamienie. Po prostu stanowią element podróży. Jeżeli podczas jazdy na ro- werze zachowamy pęd, będziemy bardziej podskakiwać, ale w ten czy inny sposób zostawimy kamienie za sobą. Jeżeli jednak naszemu życiu brak pędu, celu, do które- go zmierzamy, istotnego powodu do życia, wówczas naj- mniejszy kamyczek niepokoju wystarczy, byśmy spadli z siodełka i runęli na ziemię. Posiadanie celu jest równo- ważne z określeniem swojego miejsca docelowego i mo- tywu — daje motywację i pomaga utrzymać równowagę oraz pęd. Musisz mieć odwagę postawić na swoje ideały, świadomie podejmować ryzyko i działać. Codzienne życie wymaga odwagi, jeżeli ma być efektywne i dawać szczęście. — Maxwell Maltz 41 Goal Mapping Pomyśl o obrazie Wszyscy myślimy zarówno obrazami, jak i słowami. Moja świadomość istnienia tego nieprzerwanego procesu myślowego niezwykle się zwiększyła, gdy odkry- łem technikę Mapowania Celów. Celowo używam słowa odkryłem, ponieważ nie uważam się za jej wynalazcę. Mapowanie Celów przyszło mi do głowy nagle — jako w pełni uformowana koncepcja. Ten błysk przenikliwo- ści pojawił się późno wieczorem podczas jazdy samocho- dem, gdy pytałem sam siebie: „Dlaczego niektórzy odno- szą dużo większe sukcesy niż inni?”. Mimo że całą tę technikę wyobraziłem sobie w jednej chwili, potrzebowałem niemal roku, by chwilowy prze- błysk przelać na papier i przeobrazić go w program szko- leniowy. Jeszcze dłużej zajęło mi zrozumienie, dlaczego ta technika tak świetnie pomaga ludziom w realizacji ich marzeń. Jednym z głównych aspektów i ważnych źródeł sku- teczności w technice Mapowania Celów jest odzwiercie- dlenie struktury słów w strukturze obrazów. Wszyscy mamy dwie półkule mózgu. Lewa półkula odpowiada za logikę, analizę, myślenie matematyczne. Działa, uży- wając słów. Natomiast prawa półkula to emocje, latera- lizacja, intuicja. Działa, używając obrazów. By uzyskać maksymalną moc przy wyznaczaniu celów, powinniśmy 42 Brian Mayne osadzić swoje intencje zarówno w myślach, jak i w uczu- ciach. Sekretem produktywnego wyznaczania celów jest określanie jasno zdefiniowanych celów, zapisywanie ich i koncentrowanie się na nich kilka razy dziennie przy użyciu słów, obrazów i emocji — tak, jakbyśmy już te cele urzeczywistnili. — Denis Waitley Technika Mapowania Celów Starożytna mądrość w połączeniu z naukowym zrozumieniem tworzą prawdziwą moc. Techniki wyznaczania celów ewoluowały w miarę upływu lat. Wywodzą się z ezoteryki i wiedzy tajemnej. Początkowo poznawali je wyłącznie nieliczni uprzywile- jowani, ponieważ wspierały one koncepcję wolnej woli i świadomego rozwoju. Od tego czasu zasady wyznacza- nia celów zostały włączone do różnych systemów rozwoju osobistego, dostępnych na całym świecie i stosowanych przez rzesze ludzi. Każda nowa recepta na wyznaczanie celów pretenduje do bycia bardziej skuteczną i lepiej działającą niż poprzednia. Wiedza człowieka o funkcjo- 43 Goal Mapping nowaniu mózgu poszła naprzód, więc zwiększyła się sku- teczność różnych programów wyznaczania celów. Jednak, niezależnie od indywidualnych różnic, sku- teczność każdej techniki wyznaczania celów polega na tym, że łączy ona świadomie wybrane cele z podświa- domością w sposób tak silny, że podświadomość uznaje nasz cel za dominujący rozkaz, który trzeba wykonać. Żadna armia nie powstrzyma idei, której czas właśnie nadszedł. — Victor Hugo Ty też możesz określić, czego chcesz. Możesz zdecydować, jakie będą twoje cele główne, krótkoterminowe, ogólne; oraz w jakim kierunku podążasz. — W. Clement Stone Tradycyjną metodą „nakłaniania głowy” do podświa- domej akceptacji faktów i celów (szczególnie w szko- łach) zawsze było powtarzanie, z reguły powiązane z za- pisywaniem i wielokrotnym przepisywaniem celu wers po wersie, setki razy dziennie. Ta metoda sprawdza się w przypadku niektórych ludzi, jednak dla większości jest zbyt nudna, za bardzo czasochłonna i w dużej mierze nieskuteczna. Zdecydowana większość ludzi poddaje się, zanim ich podświadomość otrzyma dominujący rozkaz lub pozna wyznaczony cel. Jednym z wyzwań powiąza- 44 Brian Mayne nych z takim podejściem jest zakotwiczenie tej metody głównie w lewej półkuli mózgu, która ma ograniczony dostęp do podświadomości. Na szczęście w ostatnich latach nastąpił niezwykły przełom w rozumieniu mechanizmów naszego uczenia się. Nowe odkrycia potwierdzają starożytną mądrość: główna droga do podświadomości nie wiedzie przez lewą półkulę mózgu, operującą słowami, lecz przez pra- wą, której domeną są obrazy. Technika Mapowania Celów wykorzystuje jedyne w swoim rodzaju połączenie słów i obrazów w celu uak- tywnienia obu półkul mózgu. W ten sposób można osią- gnąć maksymalną łączność z podświadomością na głę- bokim poziomie oraz mocne osadzenie celów, których osiągnięcia świadomie pragniemy. Na podstawie sprawdzonych zasad tradycyjnego wyznaczania celów i w połączeniu z potęgą najlepszych strategii uczenia się technika Mapowania Celów sty- muluje aktywność całego mózgu i trzyma w ryzach nie- odłączne czynniki konieczne do świadomego osiągnięcia zamierzonego sukcesu. Siedem kroków Mapowania Celów poprowadzi nas do sukcesu dzięki rozważaniom o tym, co, dlaczego, kiedy, jak i kto posunie nas naprzód. Mapowanie Celów prowadzi każdego przez proces określania celów, defi- niowania ich motywów i decydowania o podjęciu dzia- łań (zob. rozdział 6.). Spersonalizowana „mapa celów” 45 Goal Mapping wyraża tę inspirującą informację zarówno słowami, jak i obrazami. Oznacza to jasny przekaz dla podświadomo- ści danej osoby. Ukończona mapa celów staje się projek- tem naszego przyszłego sukcesu. Nieważne, czy wiesz, czego chcesz od życia, czy też nie. Jeżeli masz świadomość, że pragniesz czegoś innego niż wszyscy, i chcesz skupić się na swojej przyszłości, idź dalej ze mną. Zaczynamy podróż do krainy kreatywno- ści, logiki i przejrzystości Mapowania Celów. Jesteśmy tym, kim jesteśmy, i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, ponieważ najpierw wyobraziliśmy to sobie. — Donald Curtis Zatem — chcesz, by twoje życie „wystartowało”? Natychmiast zacznij sobie wyobrażać je takim, jakiego pragniesz. I zacznij nim żyć. Sprawdź każdą myśl, słowo i działanie, które nie jest z nim w harmonii. Odsuń się od nich. — Neale Donald Walsch 46 Brian Mayne W jaki sposób najlepiej skorzystać z tej książki Niniejsza książka zawiera instrukcję podążania ku osiągnięciom. Wyjaśnia również uniwersalną filozofię sukcesu, opartą na prawach natury i psychologii moty- wacyjnej. To podstawy, na których zbudowano technikę Mapowania Celów. Siedem kroków Mapowania Celów (rozdział 6.) to kompletny i niezależny system osiągania sukcesu. Został jednak zaprojektowany tak, by działać w zgodzie z prawami natury i uniwersalnymi prawami manifestacji (rozdział 4.). Nic nie powstrzyma człowieka o właściwym nastawieniu umysłu przed osiągnięciem obranego celu. Nic na świecie nie pomoże człowiekowi o niewłaściwym nastawieniu umysłu. — Thomas Jefferson Zalecam przeczytanie całej książki, wykonanie ćwi- czeń i zrobienie swojej pierwszej mapy w celu pełnego zrozumienia techniki Mapowania Celów i towarzyszą- cej jej filozofii. Następnie zarezerwuj miejsce i czas na stworzenie kolejnej mapy celów, uwzględniającej nowo zdobytą wiedzę czy nowe doświadczenia. Sukces i Ma- powanie Celów to procesy ciągłe, więc sugeruję regular- 47 Goal Mapping ne aktualizowanie mapy celów i tworzenie dodatkowych map za każdym razem, gdy chcesz osiągnąć nowy cel. W ten sposób Mapowanie Celów stopniowo przeistoczy się z wyuczonej umiejętności w nawyk czy podejście do życia. Przygotowania do podróży w głąb siebie Zanim wyruszysz w dalszą podróż ku stworzeniu swo- jej mapy celów, mam jedną, ale ważną prośbę. Jej speł- nienie pomoże Ci osiągnąć optymalny sukces — stwórz w swoim umyśle choć trochę świadomości możliwości. Świadomość możliwości Nasza świadomość wciąż podaje wszystko w wąt- pliwość, ocenia, filtruje informacje z punktu widzenia naszych obecnych przekonań. Ogólnie jest to w życiu bardzo pomocne. Może być jednak przeszkodą, ponie- waż jeżeli wstępnie oceniamy docierające do nas infor- macje i uznajemy część z nich za nieistotne, odrzucamy także wartościowe rzeczy i może nas ominąć coś bardzo ważnego. 48 Brian Mayne Dlatego proszę, byś w swoim umyśle stworzył prze- strzeń dla możliwości. Umieszczaj tam wszystkie infor- macje, pomysły, zasady i koncepcje, o których się nieba- wem dowiesz. Gdy dotrzesz do końca książki, będziesz umiał ocenić, w jaki sposób zawarte w niej informacje i sama technika Mapowania Celów najlepiej Ci posłużą. Radosnej podróży! Mała wiedza to rzecz niebezpieczna. Pij dużymi łykami, inaczej nie poznasz smaku krynicy wiedzy. Szybkie, płytkie hausty odurzają mózg. Otrzeźwi nas tylko porządny łyk. — Alexander Pope 49
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mapowanie celów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: