Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00213 003852 18785058 na godz. na dobę w sumie
Marketing internetowy w małej firmie. Wydanie II zaktualizowane - książka
Marketing internetowy w małej firmie. Wydanie II zaktualizowane - książka
Autor: Liczba stron: 152
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1875-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Sztab doradców ds. e-marketingu:

Genialnie zarządzana mała firma!

Cały dział wiedzy i doświadczenia w jednym tomie
Internet jest doskonałą powierzchnią reklamową. Wiedzą o tym specjaliści od reklamy i marketingu -- dlatego też często tworzą kampanie reklamowe, oparte wyłącznie na internecie. Odpowiednio zaprojektowana i wypromowana witryna WWW oraz prawidłowo przeprowadzona akcja mailingowa mogą dziś przynieść większy sukces niż stosowanie innych form reklamy. Dodatkowo, by spożytkować siłę internetu dla Twoich celów, nie musisz być rynkowym gigantem ani posiadać olbrzymiego budżetu. Skorzystaj z rad swojego działu wiedzy i doświadczenia -- wypłyń na szerokie wody biznesu.

Tytuły wchodzące w skład serii 'Mała firma' dedykowane są właścicielom niewielkich przedsiębiorstw. Czytelnik znajdzie w nich profesjonalną wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w różnych jego aspektach, zawsze dostosowaną do realiów małej firmy. Autorzy ilustrują poruszane tematy czytelnymi przykładami, pochodzącymi z praktyki small biznesu. Drugie wydanie serii zostało uaktualnione zgodnie z bieżącymi realiami rynkowymi i walutowymi oraz obecnym stanem prawnym.

Książka jest publikacją odpowiednią dla małych przedsiębiorstw, które istnieją lub zamierzają zaistnieć w internecie. Autor upraszcza, nie spłycając, przytacza praktyczne przykłady, wskazuje kierunki działań w sieci, odpowiednie dla małej firmy. Warto zwrócić uwagę na podkreślenie kwestii doboru grupy docelowej przez małe przedsiębiorstwo, dostosowanie działań sieciowych do tej grupy oraz budowanie społeczności internetowej. W prosty i interesujący sposób autor przedstawił także zagadnienia pozycjonowania witryny WWW oraz komunikowania się z potencjalnym klientem. Wskazuje on, że co-branding jest znaczącym narzędziem w małym przedsiębiorstwie i można go stosować w odniesieniu do wielu partnerów handlowych (programy partnerskie). Liczne przykłady, studia przypadków oraz ćwiczenia pomagają zrozumieć świat internetu, a także dostosować strategię działań małego przedsiębiorstwa do wymogów rynku elektronicznego.
dr Agnieszka Dejnaka
Niejeden raz słyszałem opinie: 'Wyprodukować umie każdy, ale sztuką jest znaleźć klientów i sprzedać produkt'. Dzisiaj najdynamiczniej rozwijającą się platformą marketingu i sprzedaży jest internet -- ze swoimi możliwościami w zakresie multimedialnego, interaktywnego i spersonalizowanego przekazu. Polecam tę pozycję moim studentom, jako kompendium wiedzy na temat promocji firmy i jej produktów w sieci.
dr Artur Kwasek
wykładowca, kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych i E-learningu Polish Open University

Patron medialny:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Marketing internetowy w małej firmie. Wydanie II zaktualizowane Autor: Holly Berkley T³umaczenie: Anna Kanclerz ISBN: 978-83-246-1875-0 Tytu³ orygina³u: Low-Budget Online Marketing Format: A5, stron: 152 Sztab doradców ds. e-marketingu: • dokona selekcji grupy docelowej i dobierze odpowiednie narzêdzia dotarcia do niej • pomo¿e Ci przygotowaæ interesuj¹c¹ treœæ na Twoj¹ stronê WWW • wyjaœni specyfikê programów partnerskich • podpowie, jak pozycjonowaæ witrynê w wyszukiwarkach • zorganizuje dla Ciebie kampaniê e-mailow¹ • wprowadzi Ciê do spo³ecznoœci internetowej Genialnie zarz¹dzana ma³a firma! Ca³y dzia³ wiedzy i doœwiadczenia w jednym tomie Internet jest doskona³¹ powierzchni¹ reklamow¹. Wiedz¹ o tym specjaliœci od reklamy i marketingu — dlatego te¿ czêsto tworz¹ kampanie reklamowe, oparte wy³¹cznie na internecie. Odpowiednio zaprojektowana i wypromowana witryna WWW oraz prawid³owo przeprowadzona akcja mailingowa mog¹ dziœ przynieœæ wiêkszy sukces ni¿ stosowanie innych form reklamy. Dodatkowo, by spo¿ytkowaæ si³ê internetu dla Twoich celów, nie musisz byæ rynkowym gigantem ani posiadaæ olbrzymiego bud¿etu. Skorzystaj z rad swojego dzia³u wiedzy i doœwiadczenia — wyp³yñ na szerokie wody biznesu. Tytu³y wchodz¹ce w sk³ad serii „Ma³a firma” dedykowane s¹ w³aœcicielom niewielkich przedsiêbiorstw. Czytelnik znajdzie w nich profesjonaln¹ wiedzê z zakresu zarz¹dzania przedsiêbiorstwem w ró¿nych jego aspektach, zawsze dostosowan¹ do realiów ma³ej firmy. Autorzy ilustruj¹ poruszane tematy czytelnymi przyk³adami, pochodz¹cymi z praktyki small biznesu. Drugie wydanie serii zosta³o uaktualnione zgodnie z bie¿¹cymi realiami rynkowymi i walutowymi oraz obecnym stanem prawnym. • Bezb³êdne kierowanie ma³¹ firm¹. • Wykorzystywanie zalet small biznesu. • Skuteczne taktyki rozwoju przedsiêbiorstwa. • Unikanie pu³apek w prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej. Spis treści Wstęp 1. Korzyści płynące z marketingu internetowego Co to jest marketing internetowy? Jak osiągnąć sukces? Odpowiedni personel Spójność informacji Produkty chętnie kupowane w internecie Co się sprzedaje przez internet? Cel zaistnienia w sieci Garść statystyki 2. Jak dotrzeć do grupy docelowej? Cechy charakterystyczne potencjalnych klientów Jak dotrzeć do kilku różnych grup docelowych? Kobiety Osoby starsze Nastolatki Nakłoń klientów do mówienia o sobie Jak spersonalizować stronę internetową? Ucz się na przykładzie firmy Amazon.com Zorganizuj dobrze treść i dostosuj ją do indywidualnych preferencji użytkownika Skoncentruj się na kliencie Próba skuteczności odwoływania się do grupy docelowej Gdzie umieszczać banery reklamowe? Pozycjonowanie strony 9 11 11 12 12 14 15 16 18 20 23 23 24 25 25 26 27 28 29 30 32 33 33 35 6 M A R K E T I N G I N T E R N E T O W Y W M A Ł E J F I R M I E 3. Przygotuj odpowiednią treść Znaczenie internetu Podstawowe elementy treści Jak niedrogo uaktualniać witrynę? Zbyt częste zmiany Dezorientacja użytkowników Spadek na liście wyników wyszukiwarki Korzyści płynące z elastycznej witryny Kampanie próbne i śledzenie ich efektów Skoncentruj się na grupie docelowej Dla osób bez talentu Kupowanie treści Nakłoń klientów do współtworzenia serwisu Linki do innych stron 4. Darmowa reklama Marketing precyzyjny a „wymuszony” Co to jest marketing precyzyjny? Marketing w paśmie dziennym Informacje marketingowe załączone w treści Zdobycie wiarygodności Jak umieścić swoją treść na innych witrynach? Wymiana reklam Co zrobić, żeby ludzie mówili o Twojej witrynie? Zaoferuj coś za darmo Wykorzystaj fora dyskusyjne i czaty internetowe Wybierz domenę, która zapadnie klientowi w pamięć 5. Marketing e-mailowy Statystyki potwierdzające skuteczność marketingu e-mailowego E-maile wysyłane za zgodą odbiorcy a spam Tworzenie listy dystrybucyjnej Marketing zorientowany na cele Biuletyny internetowe Treść biuletynu Dlaczego krótsze jest lepsze? Czas i częstotliwość Wysyłanie e-maili przez serwer hostingowy Testowanie i szablony 39 39 40 42 43 43 44 45 45 45 46 46 47 47 49 49 49 50 51 52 52 54 54 56 57 58 59 59 60 61 64 65 65 65 66 68 68 S P I S T R E Ś C I 7 Śledzenie działań klienta Treść skierowana do konkretnego odbiorcy Wymyślenie efektownego tytułu Bierz przykład z wirusów Bierz przykład z firm, które odniosły sukces 6. Budowanie internetowej społeczności Wirtualna społeczność — co to jest i jakie ma znaczenie? Technologie i pomysły wspierające budowanie społeczności internetowej 69 69 70 72 73 79 79 7. Strategia co-brandingu Redaktorzy — ochotnicy Wykupienie reklamy na stronie innej społeczności internetowej Dlaczego co-branding internetowy jest inny? Współpraca w sieci Znaczenie co-brandingu Zasady co-brandingu Jak zintegrować produkty partnerów 80 Forum dyskusyjne 81 Treść 82 Kalendarium 82 Konkursy 83 Czat 83 LivePerson — komunikacja z klientem w czasie rzeczywistym 84 85 86 87 87 88 90 91 94 95 95 96 99 100 100 101 103 104 105 105 105 106 106 Tekst strony głównej Znaczniki HTML Strony obfitujące w grafikę Przekierowywanie łącza, wyskakujące okienka i reklama w tle Przyciski „Wstecz” Mapy serwisu Ramki Zrób to dobrze za pierwszym razem Weź przykład z gazet Partnerzy, którzy się uzupełniają Rejestracja strony w wyszukiwarce Program WebPosition 8. Jak zdobyć dobrą pozycję w wyszukiwarce? Jak zoptymalizować witrynę internetową? 8 M A R K E T I N G I N T E R N E T O W Y W M A Ł E J F I R M I E Płatne pozycjonowanie Program pay-per-click Program AdWords wyszukiwarki Google Najlepsze słowa kluczowe CPC a CPM Dostosowanie treści strony do słów kluczowych Przygotowanie treści reklamy 9. Banery reklamowe Płatna reklama — CPM, CPC i CPA Testowanie Baner odnoszący sukces Dlaczego reklamy banerowe się nie opłacają? Kampanie skierowane do wyselekcjonowanego odbiorcy Śledzenie rezultatów 10. Zasady dobrego projektowania stron internetowych Najważniejsza prostota Pamiętaj o odbiorcy Zasady projektowania stron internetowych 11. Współpraca z projektantem stron WWW Nie używaj języka technicznego Przygotuj się i określ swoje cele Przyjrzyj się innym stronom internetowym Zapewnij sobie wsparcie techniczne Wszystkie ustalenia zachowuj w formie pisemnej Przekazuj informacje na bieżąco Koszty zaprojektowania i utrzymywania strony internetowej 12. Potęga internetu Internet dociera wszędzie Przekroczenie bariery ekonomicznej Przełamanie bariery językowej Internet a Twoja mała firma Główne zasady marketingu internetowego Bibliografia Skorowidz 107 107 107 108 108 109 109 113 113 114 115 117 117 118 121 121 122 122 129 129 130 130 130 131 131 131 133 133 133 134 135 135 137 141 6 Budowanie internetowej społeczności 92 amerykańskich internautów — czyli aż 95 milionów Amerykanów, co stanowi jedną trzecią amerykańskiego społeczeństwa (raport Nielsen/ NetRatings, czerwiec 2001) — bywa członkami różnego rodzaju wirtu- alnych społeczności. Co sprawia, że wirtualne społeczności są tak atrak- cyjne dla tak wielu ludzi? Przede wszystkim, są wirtualnym odpowiedni- kiem baru, kawiarni lub innego miejsca, w którym można spotkać osoby o podobnych zainteresowaniach albo dowiedzieć się czegoś nowego. Społeczność wirtualna to miejsce, w którym pozostając anonimowym, można spotkać ludzi z tymi samymi problemami, obawami i zaintere- sowaniami, w którym ludzie mogą ugruntować swoje przekonania lub znaleźć więcej argumentów do dyskusji. Społeczność taka pomaga oso- bom borykającym się z życiowymi kłopotami znaleźć pociechę lub do- brą radę u innych osób, które doświadczyły podobnych problemów. Wirtualna społeczność — co to jest i jakie ma znaczenie? Społeczności wirtualne powinny być takim miejscem, w którym jej człon- kowie znajdą bliskość i bezpieczeństwo, i do którego będą mieli dostęp, gdziekolwiek by się nie znajdowali. Najczęściej takie wirtualne „miejsce” 80 M A R K E T I N G I N T E R N E T O W Y W M A Ł E J F I R M I E Społeczność wirtualna może stanowić doskonałą grupę docelową. tworzą: forum dyskusyjne, czat, kalendarz imprez, biuletyn elektroniczny i inne elementy, dzięki którym użytkownicy o wspólnych zainteresowa- niach mogą nawiązywać wzajemne kontakty — anonimowo lub osobiście. Dlaczego stworzenie poczucia więzi z klientami jest takie ważne dla małej firmy? Klienci, którzy są członkami takiej społeczności, są doskonałą grupą docelową, jako że istnieje spore prawdopo- dobieństwo lojalności wobec produktu zamiesz- czonego na ich ulubionej witrynie. Badanie prze- prowadzone przez firmę Lithium Technologies wykazało, że „członkowie społeczności konsumenckich kupują znacz- nie więcej od innych internautów, a ich zakupy stanowią 500 zakupów przeciętnych klientów”. Strony internetowe oparte na wirtualnej więzi użytkowników, takie jak http://www.eBay.com, http://www.iVillage.com czy też polskie serwisy takie jak http://www.edziecko.pl albo http://kobieta.interia.pl, są bardzo popularne i odnoszą sukcesy. Jeśli uda Ci się stworzyć tak mocną więź z klientami, że utworzą oni wir- tualną społeczność, będzie to znaczyć, że udało Ci się zdobyć klientów lojalnych wobec swej firmy, jej produktów i usług. Lojalni klienci przy- ciągają nowych, rekomendując im „swoją” firmę, co przyczynia się do znacznego zwiększenia sprzedaży. Możesz powiększyć swoją bazę o no- wych klientów, zachęcając obecnych do wysyłania e-mailem kuponów do swoich znajomych lub przyjaciół, albo do zapisania ich na listę dys- trybucyjną biuletynu elektronicznego. Technologie i pomysły wspierające budowanie społeczności internetowej Amazon.com zachęca swoich klientów do budowania społeczności in- ternetowej od początku istnienia witryny, czyli od lipca 1995 roku. Jed- nym z ostatnich etapów dokonywania zakupu jest możliwość wysłania znajomym kuponu rabatowego na ten sam produkt. Najbardziej popu- larna księgarnia internetowa nie przepuszcza najdrobniejszej okazji do budowania internetowej społeczności. Lojalni klienci pomagają nawet w sprzedaży produktów Amazon.com zupełnie obcym osobom, opisu- B U D O W A N I E I N T E R N E T O W E J S P O Ł E C Z N O Ś C I 81 jąc na stronie „Spotlight review” (wybrane recenzje) swoje wrażenia do- tyczące zakupionych produktów. Klienci dzielą się swoimi doświadcze- niami, wystawiając tym samym referencje firmie i pomagając nowym klientom w podjęciu ostatecznej decyzji o sfinalizowaniu transakcji. Forum dyskusyjne Małe firmy mogą również zachęcić klientów do zbudowania społeczności internetowej poprzez prowadzenie moderowanego forum dyskusyjnego. Utworzenie forum dla każdej grupy produktów i zachęcenie klientów do zamieszczania w nich swoich opinii to pierwszy krok do utworzenia społeczności. Takie fora nie tylko pomogą w zwiększeniu sprzedaży dzię- ki rekomendacjom ze strony klientów, ale również mogą znacznie obniżyć koszty obsługi klienta, jako że klienci sami będą odpowiadać na swoje pytania. Ty musisz jedynie nadzorować forum, żeby mieć pewność, że klienci otrzymują prawdziwe informacje. Najlepiej sprawdzać je codzien- nie lub — jeśli forum jest bardzo popularne — nawet kilka razy dziennie. Zorganizowanie forum dyskusyjnego dla klientów pozwoli Ci również poznać ich wiarygodne opinie na temat Twoich produktów i firmy, co w rezultacie pomoże Ci w stworzeniu lepszej oferty, odpowiadającej ich potrzebom. W dodatku lepsze poznanie grupy docelowej może znacz- nie obniżyć koszty pozyskania klienta, ponieważ będziesz wiedział, kto jest celem Twoich działań. Aktywne forum jest podstawowym warunkiem sukcesu internetowej spo- łeczności. Pierwszą rzeczą, na którą zwracam uwagę, wysyłając post na forum, jest data ostatniego wpisu. Czy jeśli poświęcę swój czas na wysła- nie wiadomości na to forum, ktoś w ogóle na nią odpowie? Dzięki bar- dzo aktywnemu forum mały i prosty serwis Baja California traveler’s (www.baja.net) stał się główną konkurencją dla BajaPortal.com. Strona in- ternetowa Baja.net nie była szczególnie piękna, a nawet nie była specjal- nie często uaktualniana. Mimo to dzięki dużej liczbie odsłon i prowa- dzonych na niej dyskusji, zwykle na wysokim poziomie merytorycznym, stała się stroną najczęściej odwiedzaną i omawianą przez entuzjastów Półwyspu Kalifornijskiego. I nieważne, ile nowych stron poświęconych półwyspowi i okolicy powstało — witryna Baja.net miała najbardziej lo- jalnych użytkowników (którymi byli głównie turyści), ponieważ prowa- dzone na niej forum skupiało społeczność internautów. 82 M A R K E T I N G I N T E R N E T O W Y W M A Ł E J F I R M I E Podstawowe forum dyskusyjne może zostać utworzone przy bardzo ni- skich nakładach pieniężnych, czasami nawet za darmo. Zacznij od pytania do dostawcy usług internetowych, czy pośród świadczonych usług może zaoferować taką jak prowadzenie forum dyskusyjnego. Jeśli nie, poszu- kaj informacji w internecie, wpisując w wyszukiwarce hasło: „darmowe forum dyskusyjne”. Najprawdopodobniej znajdziesz wiele przykładów istniejących for. Zaglądnij na jedno z nich, a z pewnością znajdziesz tam wypowiedzi klientów na jego temat i porady pozwalające określić, czy pasuje ono do Twojego typu działalności, czy nie. Treść Treść witryny jest kluczem do sukcesu społeczności internetowej. Aktywne społeczności internetowe to coś więcej niż forum dyskusyjne. Treść Twojej strony internetowej często decyduje o charakterze danej spo- łeczności. Profesjonalizm Twojej witryny będzie stymulował tematykę pojawiającą się na forum i wyznaczał ton całego serwisu. Treść jest pod- stawowym elementem przyciągającym użytkowników i głównym czyn- nikiem decydującym o chęci przyłączenia się do danej społeczności. Fora, artykuły informacyjne i czaty to środki, za pomocą których klienci mogą reagować na treść Twojej witryny. Jeśli społeczność internetowa jest aktywna, nowe pomysły na treść pojawią się same. Będziesz na bieżąco wiedział, jakich informacji szukają klien- ci i jak powinieneś na to zapotrzebowanie zare- agować. Forum dyskusyjne może być sposobem na utworzenie treści, któ- ra codziennie będzie się zmieniać. Utrzymanie forum, na którym klienci zadają pytania i wyrażają swoje sugestie, nie wymaga wielkiego nakładu pracy i jest tanim sposobem na to, żeby internauci oglądali nowe treści za każdym razem, kiedy odwiedzą Twoją stronę. Musisz tylko pamiętać o stałym moderowaniu forum, co pozwoli na dopilnowanie, by dysku- sja toczyła się w zamierzonym przez Ciebie kierunku. Kalendarium Także kalendaria są ważnym elementem dla społeczności internetowych, ponieważ napędzają ducha społeczności i dają jej członkom szansę na spotkanie się w świecie rzeczywistym. Nawet jeśli Twoja firma nie planu- je organizowania żadnych imprez, zamieszczenie kalendarza wydarzeń, B U D O W A N I E I N T E R N E T O W E J S P O Ł E C Z N O Ś C I 83 które zainteresowałyby czytelników Twojego forum, stawia Cię na pozy- cji lidera w branży i wiarygodnego źródła informacji. Na przykład, jeśli jesteś agentem nieruchomości, możesz zamieścić w kalendarzu harmo- nogram seminariów na temat możliwości otrzymania kredytu na kupno domu. A może w Twojej okolicy organizowane są warsztaty majsterkowa- nia czy samodzielnego wykonywania sprzętów kuchennych? Wykaz im- prez jest informacją niezwykle pomocną w budowaniu społeczności za po- mocą treści i na pewno zachęci do powtórnych wizyt na Twojej stronie. Konkursy Inny sposób na utrzymanie zainteresowania Twoją stroną to zorganizo- wanie konkursu, który powinien zachęcić użytkowników do podzielenia się opowieścią o Twoich produktach lub usługach, które w jakiś sposób im pomogły. Po zakończeniu konkursu zamieść te historie i nazwiska zwycięzców na stronie internetowej. Taki materiał posłuży jako najlep- sza rekomendacja pochodząca od klientów. Ponadto, co także ma duże znaczenie, pomoże Ci zyskać pewne informacje o ich życiu. Ostatnio dodałam wiadomość o podobnym konkursie na stronie ma- łej, rodzinnej winnicy — www.zuccawines.com. Właściciele winnicy Zucca Mountains Vineyards, chcąc zachęcić klientów do współtworzenia tre- ści serwisu, ogłosili konkurs na przepisy kulinarne. Na stronie głównej umieszczono baner o treści: „Przyślij nam przepis, a będziesz mógł wy- grać dwie butelki wina Zucca”. Przepisy, wraz z nazwiskami osób, które je nadesłały, umieszczono na stronie poświęconej dobieraniu potraw do wina. Jest to dowód na poczucie wspólnoty z klientami, a także na lojal- ność wobec nich. Konkurs daje ponadto szansę każdemu odwiedzają- cemu na przyłączenie się do społeczności. Zorganizowanie konkursu na stronach internetowych nie wymaga zastosowania żadnych zaawansowa- nych technologii — oprócz dostępu do konta e-mailowego i kogoś, kto ma możliwość umieszczenia wyników na stronie internetowej. Czat Jednym z popularnych środków komunikowania się w internecie jest czat, którego raczej nie polecam małym firmom, ponieważ jest bardzo trud- ny w utrzymaniu. Dopóki Twój serwis nie będzie miał dużej publiczno- ści, powiedzmy ponad 100 tysięcy stałych użytkowników miesięcznie, na 84 M A R K E T I N G I N T E R N E T O W Y W M A Ł E J F I R M I E czacie najzwyczajniej nic się nie będzie działo. Jeśli masz dosyć dużo użyt- kowników, zawsze planuj czat zamiast zostawiać otwarty kanał dyskusyj- ny — łatwiej go monitorować i kierować dyskusję w dobrym kierunku. LivePerson — komunikacja z klientem w czasie rzeczywistym Szybka komunikacja z klientami internetowymi może zadecydować o tym, czy transakcja dojdzie w ogóle do skutku. Jeśli Ty lub Twoi pra- cownicy spędzacie większość czasu pracy przed monitorem komputera, warto, byście używali komunikatorów internetowych, które pozwalają na stałą komunikację z klientem w czasie rzeczywistym (najpopularniej- sze to Skype i Gadu-Gadu). Wyobraź sobie taką sytuację: robisz zakupy na ulubionej stronie oferującej prezenty, szukając odpowiedniego wina na specjalną okazję, ale za bardzo nie znasz się na winie. Ponieważ nie masz zbyt wiele czasu, na stronie „Kontakt” znajdujesz numer Skype lub Gadu-Gadu i nawiązujesz rozmowę z obsługą klienta. „W czym mogę pomóc?” — pyta pracownik serwisu. „Chciałbym kupić odpowiednie wino na wieczorne przyjęcie. Gospodyni będzie serwować polędwicę wołową”. „Oczywiście, jestem w stanie Panu pomóc. Jaki jest interesujący Pana przedział cenowy?”. „Mogę wydać 50 zł za butelkę”. „Oto linki do stron zawierających informacje na temat naszych trzech najbardziej popularnych czerwonych win, które pasują do czerwonego mięsa. Dodatkowo podaję Panu link do kuponu rabatowego, dzięki któremu uzyska Pan 10 złotych zniżki na drugą butelkę”. W kilka sekund pracownik serwisu doprowadza do sfinalizowania trans- akcji, a klient ma poczucie dokonania właściwego wyboru i — oczywiście — trafienia na niezwykłą okazję, jaką było otrzymanie rabatu na drugą butelkę wina. Dzięki komunikatorom obsługa serwisu może być w ciągłym kontakcie z wieloma klientami naraz, oszczędzając równocześnie na rozmowach telefonicznych. B U D O W A N I E I N T E R N E T O W E J S P O Ł E C Z N O Ś C I 85 Redaktorzy — ochotnicy Utrzymywanie całego serwisu z różnymi forami dyskusyjnymi to trud- ne zadanie. Prowadząc naszą stronę internetową Baja Travel, nie byliśmy w stanie uaktualniać wszystkich działów serwisu, dysponując małą liczbą pracowników. Dlatego też wykorzystaliśmy ochotników jako redakto- rów poszczególnych sekcji. Na przykład zatrudniliśmy osobę odpowie- dzialną za redagowanie wiadomości w dziale wędkarskim oraz modero- wanie związanego z tym działem forum dyskusyjnego. W taki sam sposób pozyskaliśmy ekspertów w każdej dziedzinie — zawsze były to osoby naprawdę zainteresowane tematem. Często zamieszczaliśmy informacje o produktach oferowanych przez redaktora, w zamian za nadzorowanie przez niego forum dyskusyjnego. Serwis iVillage, popularny w Stanach Zjednoczonych portal internetowy dla kobiet, zachęca stałe czytelniczki do pełnienia roli „liderek” w wy- branym przez nie dziale serwisu. Zainteresowane osoby muszą przysłać zgłoszenie i podpisać ogólną umowę, w której wyrażają zgodę na wzięcie udziału w godzinnym szkoleniu dotyczącym czatu i spędzanie co naj- mniej godziny tygodniowo na aktywnym uczestnictwie na forum inter- netowym przez odpowiadanie na posty zamieszczone przez innych użyt- kowników. Po zalogowaniu się do serwisu iVillage.com możesz spotkać wiele kobiet, z którymi dzielisz zainteresowania. Ze strony głównej moż- na szybko przejść na podstrony wypełnione interesującymi artykułami, forami dyskusyjnymi dla kobiet w wieku 30 czy 20 lat, dla mam zajmują- cych się domem i różnorakich grup społecznych skupiających kobiety. Zaangażuj wszystkich pracowników w budowa- nie internetowej społeczności i postaraj się przed- stawić ich szerszej publiczności, na przykład za- mieszczając na stronie ich zdjęcia i imiona. Aby Twoja strona skupiała prawdziwą społeczność internetową, musisz poświęcić trochę czasu na planowanie budowania relacji z internautami, zgodnych z Twoimi planami biznesowymi, oraz na przeszkolenie pracowników w zakresie udzie- lania odpowiedzi na niektóre typy postów. Na początku będziesz musiał wraz ze swoimi pracownikami odpowiedzieć na każdy post, a nawet sa- memu wysłać jakieś pytania i odpowiedzi, żeby „rozruszać” dane forum. Wykupienie reklamy na stronie społeczności internetowej może być skutecznym sposobem na budowanie własnej społeczności. 86 M A R K E T I N G I N T E R N E T O W Y W M A Ł E J F I R M I E W miarę wzrostu liczby odwiedzin na Twojej stronie fora dyskusyjne i inne sekcje skupiające społeczność internetową zaczną żyć własnym ży- ciem i Twoi pracownicy będą musieli je tylko nadzorować. Wykupienie reklamy na stronie innej społeczności internetowej Jeśli nie masz zasobów ani czasu na zajmowanie się społecznością inter- netową czy utrzymywanie for dyskusyjnych, najlepszym rozwiązaniem jest wykupienie reklamy na już istniejącej, popularnej stronie skupiają- cej społeczność, która profilem odpowiadałaby Twojej ofercie. Według badania Online Publisher Association (OPA) z października 2002 roku, sympatia klientów do ich ulubionej strony wpływa na postrzeganie re- klamujących się na niej firm. Z 4982 osób biorących udział w badaniu większość twierdziła, że mniej denerwujące są reklamy znajdujące się na ich ulubionych stronach, i oceniała te strony jako mniej „zaśmiecone” reklamami. Ponadto odbiorcy czujący sympatię dla społeczności wyka- zują większą lojalność wobec marki i gotowość zapłacenia wyższej ceny za produkty, które — jak uważają — są dobrej jakości. Podobne badania przeprowadzone przez Media Metrix wykazały, że 40 użytkowników sieci odpowiada za 85 wszystkich odsłon. Oznacza to, że im lepiej dana osoba zna witrynę, tym lepiej zna również reklamodaw- ców — i dlatego łączy ich ze sobą. Jeszcze inna ankieta przeprowadzona przez Dynamic Logic dowiodła, że więcej odsłon reklam — do pięciu — spowodowanych jest powiązaniem danej reklamy z wiadomością, w któ- rej została ona wysłana. Jeśli częstotliwość odsłon równa jest skuteczno- ści reklamy, oznacza to, że lojalni użytkownicy są najbardziej skłonni odpowiedzieć na Twoją reklamę. Ale nie wszystkie strony skupiające wokół siebie społeczność internautów dają te same rezultaty. Badania OPA wykazały, że strony z oryginalną tre- ścią miały większy odsetek gości, którzy odpowiedzieli na reklamę znajdują- cą się w ich serwisie, niż strony partnerskie, na których nie było oryginalnej treści. Na przykład strona poświęcona finansom www.MarketWatch.com z oryginalną treścią ma bardziej lojalnych użytkowników niż — powiedz- my — Yahoo! Finance. Musisz więc dokładnie przemyśleć, na której ze stron wykupić miejsce reklamowe.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Marketing internetowy w małej firmie. Wydanie II zaktualizowane
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: