Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00046 005196 15188588 na godz. na dobę w sumie
Matematyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Klasa 2. Część 2 - książka
Matematyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Klasa 2. Część 2 - książka
Autor: , Liczba stron: 64
Wydawca: Helion Edukacja Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2351-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podręczniki szkolne >> gimnazjum
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).

Suma wszystkich zadań

W tym roku szkolnym zawrzesz jedną z najważniejszych znajomości w swoim życiu - i to podczas lekcji matematyki. Wraz z książką i zeszytem ćwiczeń z serii Matematyka Europejczyka poznasz greckiego filozofa Pitagorasa. Nauczysz się także stosować jego słynne twierdzenie. Sprawdzisz, jak ostry może być ostrosłup i czym naprawdę jest symetria. Co więcej, dowiesz się, że nawet moda podlega niezmiennym prawom matematyki! To jak? Czujesz się na siłach, by zrozumieć a potem dowieść, że 'wszystko jest liczbą'?

Kompletny zestaw Matematyka Europejczyka. Klasa 1 stanowi podręcznik, dwa zeszyty ćwiczeń oraz zbiór zadań wraz z płytą CD.

Seria podręczników, zbiorów zadań, zeszytów ćwiczeń i płyt CD Matematyka Europejczyka wydawnictwa Helion pozwala uczniom zdobywać wiedzę bez stresu, a nauczycielom ułatwia przekazywanie nowego materiału w interesujący i niebanalny sposób.

Matematyka Europejczyka - to się liczy!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Marcin Borecki Projekt okładki: ULABUKA Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?megi22 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-2351-8 Copyright © Helion 2013 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SpiS treści 1. Twierdzenie Pitagorasa (s. 5) 1.1. Twierdzenie Pitagorasa (s. 5) 1.2. Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa (s. 9) 1.3. Trójkąty o kątach 45°, 45°, 90° i 30°, 60°, 90° (s. 13) 1.4. Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa do obliczania długości odcinków w graniastosłupach prostych (s. 18) 2. Ostrosłupy (s. 21) 2.1. Własności ostrosłupów (s. 21) 2.2. Pole powierzchni całkowitej ostrosłupa (s. 26) 2.3. Objętość ostrosłupa (s. 32) 2.4. Przekroje ostrosłupów (s. 36) 3. Symetrie (s. 39) 3.1. Symetria względem prostej (s. 39) 3.2. Oś symetrii figury (s. 44) 3.3. Symetria względem punktu (s. 46) 3.4. Środek symetrii figury (s. 48) 3.5. Symetria w układzie współrzędnych (s. 50) 4. Statystyka (s. 55) 4.1. Odczytywanie oraz tworzenie wykresów i diagramów (s. 55) 4.2. Średnia arytmetyczna, mediana i moda (s. 59) Spis treści 3 Kup książkęPoleć książkę 4 Spis treści Kup książkęPoleć książkę 4. StatyStyka 4.1. Odczytywanie oraz tworzenie wykresów i diagramów 1 Wykres przedstawia kurs euro w okresie od 3 grudnia do 3 stycznia. [zł] 4,15 4,14 4,13 4,12 4,11 4,10 4,09 4,08 4,07 4,06 4,05 4,04 4,03 4,02 . 2 1 3 0 . 2 1 4 0 . 2 1 5 0 . 2 1 6 0 2 1 7 0 . . 2 1 0 1 2 1 1 1 . . 2 1 2 1 . 2 1 3 1 . 2 1 4 1 2 1 7 1 . . 2 1 8 1 2 1 9 1 . . 2 1 0 2 2 1 1 2 . . 2 1 4 2 2 1 7 2 . . 2 1 8 2 2 1 1 3 . 1 0 . 2 0 . 1 0 3 0 dzień Korzystając z wykresu, uzupełnij tekst. W dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kurs euro wynosił 4,14 zł, a w dniu 21.12 kurs euro wynosił . . . . . . . . . . . . . zł. W dniu 18.12 kurs euro wynosił . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zł. W dniach 7.12 – 17.12  kurs euro rósł/malał od . . . . . . . . . . . . . . . . . . zł do . . . . . . . . . . . . . . . . . . zł. W dniach 21.12 – 24.12 kurs euro rósł/malał od . . . . . . . . . . . . . . . . . . zł do . . . . . . . . . . . . . . . . . . zł. 4.1. Odczytywanie oraz tworzenie wykresów i diagramów 55 Kup książkęPoleć książkę 2 W klasie I A jest 20 uczniów. Każdy uczeń na godzinie wychowawczej odpowie- dział na pytanie: „Ile dzieci mają twoi rodzice?”. Wychowawczyni zapisała kolejne odpowiedzi: 2, 2, 3, 2, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 1, 1, 4, 2, 3, 1, 2. a) Sporządź tabelę tych wyników. b) Przedstaw te wyniki na diagramie słupkowym. 3 Wszyscy uczniowie jednego z gimnazjów wzięli udział w ankiecie na temat: „Twoja ulubiona dyscyplina sportowa”. Każdy mógł wpisać tylko jedną dyscyplinę. Oto wyniki tej ankiety: siatkówka — 25 , koszykówka — 10 , piłka ręczna — 23 , piłka nożna — 17 , narty — 5 , pływanie — 7 , brak zainteresowań sportowych — 13 . 56 Rozdział 4. Statystyka Kup książkęPoleć książkę a) Sporządź diagram słupkowy przedstawiający wyniki tej ankiety. b) Uzupełnij zdania. W siatkówkę lubi grać . . . . . uczniów całej szkoły. W piłkę nożną lubi grać . . . . . uczniów całej szkoły. Pływać lubi . . . . . uczniów całej szkoły. Zainteresowań sportowych nie ma . . . . . uczniów całej szkoły. Najbardziej popularną dyscypliną sportową w tej szkole jest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Odczytywanie oraz tworzenie wykresów i diagramów 57 Kup książkęPoleć książkę 4 W tabeli podano wyniki konkursu GUMIŚ MATEMATYCZNY. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia w tym konkursie wynosiła 25. Uzupełnij ta- belę i sporządź procentowy diagram kołowy przedstawiający wyniki tego konkursu. Liczba punktów Powyżej 23 Od 20 do 23 Od 16 do 19 Od 12 do 15 Od 8 do 11 Od 4 do 7 Poniżej 4 Liczba uczestników, którzy uzyskali poszczególne wyniki Część wszystkich uczestników konkursu, jaką stanowi liczba tych, którzy uzyskali poszczególne wyniki Miara kąta środkowego odpowiadająca liczbie uczestników, którzy otrzymali daną liczbę punktów 6 14 18 12 20 17 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 360° = . . . . . . · 360° = . . . . . . · 360° = . . . . . . · 360° = . . . . . . · 360° = . . . . . . · 360° = . . . . . . · 360° = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Rozdział 4. Statystyka Kup książkęPoleć książkę Diagram kołowy przedstawiający procentowy udział wyników konkursu GUMIŚ MATEMATYCZNY. LEGENDA — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Średnia arytmetyczna, mediana i moda 1 Pani Kasia ma dwoje dzieci. Miesięczny dochód jej męża to 4155,30 zł. Mie- sięczny dochód pani Kasi wynosi 3717,70 zł. Ile wynosi średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka tej rodziny? Odp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Średnia arytmetyczna, mediana i moda 59 Kup książkęPoleć książkę 2 W badaniach nad liczbą telewizorów w rodzinie zebrano dane od 120 rodzin. Dane przedstawia poniższy diagram. Liczba telewizorów w rodzinie 8 8 22 28 0 telewizorów 1 telewizor 2 telewizory 3 telewizory 4 telewizory 64 Oblicz średnią liczbę telewizorów w jednej badanej rodzinie. Odp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Adam otrzymał następujące oceny z języka angielskiego: 3, 4, 4, 2, 5, 1, 4, 6, 3, 2. a) Oblicz średnią ocen Adama. 60 Rozdział 4. Statystyka Kup książkęPoleć książkę b) Podaj medianę tych danych. 4 Uczniowie klasy II A uzyskali ze sprawdzianu z historii 1 ocenę celującą, 7 bar- dzo dobrych, 7 dobrych, 6 dostatecznych, 5 dopuszczających i 4 oceny niedosta- teczne. a) Sporządź diagram słupkowy przedstawiający wyniki uczniów tej klasy. b) Oblicz średnią arytmetyczną uzyskanych ocen. 4.2. Średnia arytmetyczna, mediana i moda 61 Kup książkęPoleć książkę c) Podaj medianę wyników. 5 W klasie II D jest 19 chłopców. 31 maja odbyły się badania i pielęgniarka zapisała wzrost chłopców (w metrach) w tabeli. 1,78 1,72 1,76 1,80 1,70 1,70 1,72 1,79 1,75 1,82 1,72 1,78 1,75 1,72 1,83 1,76 1,74 1,76 1,78 a) Oblicz średnią arytmetyczną wzrostu chłopców tej klasy. b) Podaj modę wyników. 62 Rozdział 4. Statystyka Kup książkęPoleć książkę c) Podaj medianę wyników. 6 Karolina na świadectwie będzie miała szóstki, piątki i czwórki i obliczyła, że średnia wszystkich 12 ocen na jej świadectwie będzie równa 4,5. a) Oblicz, ile piątek i ile szóstek będzie na świadectwie Karoliny, jeżeli ma 7 czwórek. b) Oblicz, z ilu przedmiotów Karolina musi poprawić ocenę z czwórki na piątkę, aby średnia jej ocen była wyższa niż 4,75. 4.2. Średnia arytmetyczna, mediana i moda 63 Kup książkęPoleć książkę 64 Rozdział 4. Statystyka Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Matematyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Klasa 2. Część 2
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: