Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00082 003434 18772962 na godz. na dobę w sumie
Matematyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej. Klasa 4. Część 1 - książka
Matematyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej. Klasa 4. Część 1 - książka
Autor: , Liczba stron: 104
Wydawca: Helion Edukacja Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2358-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podręczniki szkolne >> matematyka europejczyka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Numer dopuszczenia: MEN 388/1/2011


Matematyka do potęgi!

Czy wiesz, jaki przedmiot przypomina oś liczbową? Co zrobić z resztą dzielenia? Jak Rzymianie zapisywali liczby? Już niedługo ten zeszyt stanie się Twoim ulubionym zbiorem zadań z matematyki. Będziesz w nim dodawał, mnożył i rozwiązywał zadania tekstowe. Zeszyt ćwiczeń stanowi uzupełnienie podręcznika z serii Matematyka Europejczyka i jest przeznaczony dla czwartoklasistów.

Kompletny zestaw Matematyka Europejczyka. Klasa 4 stanowi podręcznik oraz trzy zeszyty ćwiczeń. Do zestawu została dołączona wyjątkowa płyta multimedialna, zawierająca mnóstwo zadań interaktywnych, animacji, gier edukacyjnych, origami oraz ćwiczeń dodatkowych z poszczególnych działów.

Zestaw podręczników i zeszytów ćwiczeń z serii Matematyka Europejczyka wydawnictwa Helion pozwala uczniom zdobywać wiedzę poprzez zabawę, a nauczycielom ułatwia przekazywanie nowego materiału w interesujący i niebanalny sposób.

Matematyka Europejczyka - to się liczy!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autorzy oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autorzy oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Joanna Łotocka Projekt okładki: Urszula Buczkowska Autorem ilustracji wykorzystanej na okładce jest Artur Rajch. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?mesp41 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-2358-7 Copyright © Helion 2012 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SpiS TReŚci Liczby i działania pamięciowe s. 4 Oś liczbowa s. 4 Własności dodawania s. 8 Dodawanie pamięciowe s. 9 Własności odejmowania s. 13 Odejmowanie pamięciowe s. 15 Własności mnożenia s. 19 Mnożenie pamięciowe s. 22 Własności dzielenia s. 26 Dzielenie pamięciowe s. 27 Dzielenie z resztą s. 32 Potęgowanie s. 34 Porównywanie różnicowe i ilorazowe s. 39 Kolejność wykonywania działań s. 46 Zadania utrwalające s. 51 System zapisu liczb s. 55 Cyfry i liczby s. 55 Dziesiątkowy system pozycyjny s. 58 Duże liczby na osi liczbowej s. 65 Porównanie liczb naturalnych s. 67 Rzymski system zapisu liczb s. 72 Zadania utrwalające s. 76 Działania pisemne s. 81 Dodawanie sposobem pisemnym s. 81 Odejmowanie sposobem pisemnym s. 84 Mnożenie sposobem pisemnym s. 89 Dzielenie sposobem pisemnym s. 93 Zadania utrwalające s. 96 Kangur Matematyczny s. 102 MESP41_druk.indd 3 2012-03-06 17:07:56 Spis treści 3 Ćwiczenie 5. Uzupełnij grafy: a) 2 b) +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 … 2 … +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 6 c) 8 … 6 … +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 … 8 … 20 Liczby i działania pamięciowe MESP41_druk.indd 20 2012-03-06 17:08:00 b) 3 ∙ 2 ∙ 8 4 ∙ 7 ∙ 5 3 ∙ 9 ∙ 4 5 ∙ 2 ∙ 6 6 ∙ 0 ∙ 4 6 ∙ 5 ∙ 2 4 ∙ 9 ∙ 3 5 ∙ 6 ∙ 0 8 ∙ 3 ∙ 2 7 ∙ 4 ∙ 5 Ćwiczenie 6. Połącz równe iloczyny: a) 3 ∙ 8 5 ∙ 6 1 ∙ 9 7 ∙ 8 0 ∙ 4 6 ∙ 5 8 ∙ 7 2 ∙ 0 8 ∙ 3 9 ∙ 1 c) 2 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 10 1 ∙ 9 ∙ 7 ∙ 3 5 ∙ 6 ∙ 2 ∙ 8 4 ∙ 7 ∙ 0 ∙ 2 3 ∙ 8 ∙ 6 ∙ 4 2 ∙ 6 ∙ 8 ∙ 5 0 ∙ 9 ∙ 5 ∙ 6 8 ∙ 4 ∙ 3 ∙ 6 5 ∙ 4 ∙ 10 ∙ 2 7 ∙ 9 ∙ 3 ∙ 1 Ćwiczenie 7. Zastosuj nawiasy w taki sposób, aby uprościć sobie mnożenie: 2 ∙ 5 ∙ 7 3 ∙ 4 ∙ 5 6 ∙ 5 ∙ 9 3 ∙ 8 ∙ 5 MESP41_druk.indd 21 2012-03-06 17:08:00 Liczby i działania pamięciowe 21 Mnożenie pamięciowe Ćwiczenie 1. Oblicz iloczyny: a) 6 ∙ 7 = . . . . . . . . . 5 ∙ 4 = . . . . . . . . . 9 ∙ 3 = . . . . . . . . . 6 ∙ 8 = . . . . . . . . . 4 ∙ 7 = . . . . . . . . . b) 90 ∙ 7 = . . . . . . . . . 6 ∙ 40 = . . . . . . . . . 8 ∙ 30 = . . . . . . . . . 60 ∙ 5 = . . . . . . . . . 5 ∙ 70 = . . . . . . . . . c) 30 ∙ 60 = . . . . . . . . . 90 ∙ 40 = . . . . . . . . . 70 ∙ 80 = . . . . . . . . . 50 ∙ 70 = . . . . . . . . . 40 ∙ 50 = . . . . . . . . . Ćwiczenie 2. Nie wykonując obliczeń, podkreśl liczbę, która jest najbliższa iloczynowi: a) 31 ∙ 32 b) 19 ∙ 22 c) 23 ∙ 38 d) 18 ∙ 19 e) 9 ∙ 61 f) 72 ∙ 8 90, 180, 600, 900 40, 80, 400, 800 60, 80, 600, 800 40, 60, 400, 800 540, 690, 800, 900 150, 560, 880, 916 Ćwiczenie 3. Połącz nawiasami liczby, od których rozpoczniesz mnożenie, i oblicz działania. Przy wyniku zapisz literę Ł, jeżeli korzystałeś z łączności mnożenia, lub P — jeżeli korzystałeś z przemienności mnożenia. 4 ∙ 2 ∙ 5 = . . . . . . . . . 9 ∙ 5 ∙ 4 = . . . . . . . . . 5 ∙ 6 ∙ 4 = . . . . . . . . . 7 ∙ 8 ∙ 5 = . . . . . . . . . 2 ∙ 7 ∙ 5 = . . . . . . . . . 5 ∙ 3 ∙ 8 = . . . . . . . . . . . 4 ∙ 5 ∙ 5 ∙ 3 = . . . . . . . . . 5 ∙ 5 ∙ 4 ∙ 2 = . . . . . . . . . 8 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 5 = . . . . . . . . . 6 ∙ 7 ∙ 5 ∙ 3 = . . . . . . . . . 22 Liczby i działania pamięciowe MESP41_druk.indd 22 2012-03-06 17:08:00 Ćwiczenie 4. Zamaluj prostokąty, w których iloczyn wynosi 24. 6 ∙ 4 3 ∙ 6 5 ∙ 6 2 ∙ 12 3 ∙ 8 3 ∙ 9 2 ∙ 2 ∙ 3 2 ∙ 2 ∙ 4 5 ∙ 2 ∙ 2 6 ∙ 8 6 ∙ 3 4 ∙ 8 2 ∙ 2 ∙ 2 2 ∙ 6 ∙ 2 3 ∙ 3 ∙ 2 1 ∙ 24 2 ∙ 8 3 ∙ 7 1 ∙ 12 2 ∙ 3 ∙ 4 4 ∙ 2 ∙ 2 Ćwiczenie 5. Wykonaj mnożenie: 24 ∙ 7 = . . . . . . . . . . 36 ∙ 5 = . . . . . . . . . . 74 ∙ 3 = . . . . . . . . . . 52 ∙ 8 = . . . . . . . . . . 88 ∙ 6 = . . . . . . . . . . 4 ∙ 67 = . . . . . . . . . . 9 ∙ 34 = . . . . . . . . . . 6 ∙ 56 = . . . . . . . . . . 2 ∙ 97 = . . . . . . . . . . 5 ∙ 73 = . . . . . . . . . . Ćwiczenie 6. Podane liczby zapisz w postaci iloczynu. 72 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenie 7. Jedna biedronka ma 7 kropek. Ile kropek ma 26 biedronek? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MESP41_druk.indd 23 2012-03-06 17:08:00 Liczby i działania pamięciowe 23 Ćwiczenie 8. W skarbonce Jacka było 18 monet pięciozłotowych. Ile pieniędzy miał Jacek? Ćwiczenie 9. Ile kół ma 36 samochodów? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenie 10. Pudełko czekoladek kosztuje 26 zł. Ile zapłacimy za 4 takie pudełka? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenie 11. W czteropiętrowym bloku jest 5 klatek schodowych, na każdym piętrze są 4 mieszkania. Ile mieszkań znajduje się w całym bloku? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zdj. http://www.flickr.com/photos/teegardin/5737823348/sizes/m/in/photostream/ (aut: kenteegardin) — licencja CC BY-SA 2.0 zdj. http://www.flickr.com/photos/jessicafm/2766591127/sizes/m/in/photostream/ (aut: jessicafm) — licencja CC BY-SA 2.0 24 Liczby i działania pamięciowe MESP41_druk.indd 24 2012-03-06 17:08:00 Ćwiczenie 12. W restauracji są 3 sale, w każdej sali stoi 8 stolików, a przy każdym stoliku stoją 4 krzesła. Ile krzeseł jest w tej restauracji? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenie 13. W wagonie jest 9 przedziałów, w każdym przedziale jest 8 miejsc siedzących. Ile jest miejsc siedzących w pociągu złożonym z pięciu wagonów? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenie 14. Ile jest stron w czterech 60-kartkowych zeszytach? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenie 15. a) Jaką liczbę należy pomnożyć przez 8, aby otrzymać 48? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Iloczyn pewnej liczby i liczby 7 wynosi 63. Jaka to liczba? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Jednym z czynników iloczynu 45 jest 9. Jaki jest drugi czynnik? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d) Przez jaką liczbę należy pomnożyć 9, aby otrzymać 54? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zdj. http://www.flickr.com/photos/eisenbahner/4313562834/sizes/m/in/photostream/ (aut: eisenbahner) — licencja CC BY-SA 2.0 Liczby i działania pamięciowe 25 MESP41_druk.indd 25 2012-03-06 17:08:01 Własności dzielenia Ćwiczenie 1. Uzupełnij poniższe zdania. W działaniu 28 : 7 = 4 liczba 28 to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , liczba 7 to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , a liczba 4 to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jest iloczynem . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . Ćwiczenie 2. Skreśl działanie, którego nie można wykonać, a pozostałe uzupełnij. 36 : . . . . . . = 36 . . . . . . : 13 = 0 21 : 1 = . . . . . . 23 : 0 = . . . . . . . . . . . . : 1 = 15 0 : 48 = . . . . . . Ćwiczenie 3. Wiedząc, że 75 : 15 = 5, uzupełnij poniższe działania. 75 : 5 = . . . . . . 5 ∙ 15 = . . . . . . 15 ∙ 5 = . . . . . . 750 : 15 = . . . . . . 750 : 50 = . . . . . . 750 : 150 = . . . . . . Ćwiczenie 4. Połącz strzałkami działania odwrotne. 6 ∙ 8 = 48 8 ∙ 6 = 48 27 : 3 = 9 7 ∙ 5 = 35 5 ∙ 7 = 35 42 : 6 = 7 9 ∙ 3 = 27 7 ∙ 6 = 42 35 : 7 = 5 48 : 8 = 6 35 : 5 = 7 48 : 6 = 8 26 Liczby i działania pamięciowe MESP41_druk.indd 26 2012-03-06 17:08:01 Ćwiczenie 5. Uzupełnij grafy. a) b) c) · 5 · 7 · … 6 … … 21 8 32 d) 32 · 6 6 … … … Dzielenie pamięciowe Ćwiczenie 1. Oblicz: 21 : 3 = . . . . . . 45 : 5 = . . . . . . 270 : 3 = . . . . . . 280 : 70 = . . . . . . 35 : 7 = . . . . . . 72 : 8 = . . . . . . 640 : 8 = . . . . . . 300 : 50 = . . . . . . 42 : 6 = . . . . . . 50 : 5 = . . . . . . 480 : 6 = . . . . . . 630 : 70 = . . . . . . 54 : 9 = . . . . . . 36 : 9 = . . . . . . 320 : 4 = . . . . . . 360 : 60 = . . . . . . 60 : 10 = . . . . . 56 : 7 = . . . . . . 810 : 9 = . . . . . . 280 : 40 = . . . . . . MESP41_druk.indd 27 2012-03-06 17:08:01 Liczby i działania pamięciowe 27 Ćwiczenie 2. Wybierz prawidłowy wynik. Litery przy tych wynikach, czytane kolejno, utworzą hasło. a) e) 36 4 =: b) c) d) 48 8 =: 24 6 =: 42 7 =: 7 8 9 6 7 8 3 4 5 6 7 8 C L E f) K Y I g) R I N E I K 8 7 9 R I J 6 7 8 7 8 9 W K E L I A 72 9 =: 35 5 =: 54 6 =: HASŁO Ćwiczenie 3. Oblicz, rozkładając dzielną na dwa składniki: a) 98 : 7 = . . . . . . . . . . . . . . . 72 : 4 = . . . . . . . . . . . . . . . 84 : 4 = . . . . . . . . . . . . . . . 85 : 5 = . . . . . . . . . . . . . . . 57 : 3 = . . . . . . . . . . . . . . . b) 104 : 4 = . . . . . . . . . . . . . . . 210 : 6 = . . . . . . . . . . . . . . . 195 : 5 = . . . . . . . . . . . . . . . 141 : 3 = . . . . . . . . . . . . . . . 144 : 9 = . . . . . . . . . . . . . . . 28 Liczby i działania pamięciowe MESP41_druk.indd 28 2012-03-06 17:08:02 Ćwiczenie 4. Skreśl błędne działania. Pokoloruj drogę z domu do szkoły, która prowadzi przez prawidłowe działania. Czy jest tylko jedna taka droga? Jeżeli znajdziesz ich więcej, pokoloruj je różnymi kolorami. Ćwiczenie 5. Antek, będąc w ogrodzie zoologicznym, policzył, że wszystkie wielbłądy mają razem 48 nóg. Ile wielbłądów widział Antek? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zdj. http://www.flickr.com/photos/digitalsextant/2394129971/sizes/m/in/photostream/ (aut: Digital Sextant) — licencja CC BY-SA 2.0 Liczby i działania pamięciowe 29 MESP41_druk.indd 29 2012-03-06 17:08:03 Ćwiczenie 6. Ania postanowiła w ciągu 5 dni przeczytać 180-stronicową książkę, czytając każdego dnia taką samą liczbę stron. Ile stron dziennie przeczyta Ania? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenie 7. Wpisz dzielniki: 42 600 360 192 150 …: …: …: …: …: 6 Ćwiczenie 8. Magda razem z 6 koleżankami zjadły 42 cukierki. Po ile cukierków przypadło na każdą z dziewczynek, jeżeli podzieliły je równo pomiędzy siebie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenie 9. Matematyczny ludzik Dzieleniak obliczył 30 działań w czasie 240 sekund. Ile sekund zajęło mu policzenie jednego działania? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Liczby i działania pamięciowe MESP41_druk.indd 30 2012-03-06 17:08:03 Ćwiczenie 10. Ściana nad wanną w łazience wyłożona jest 72 płytkami ułożonymi w ośmiu rzędach. Po ile płytek jest w każdym rzędzie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenie 11. Dla 40 uczestników zabawy postawiono na stole 5 talerzy, na których położono po 16 ciastek. Po ile ciastek przypadło na każdego uczestnika? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenie 12. Duża piłka kosztuje 20 zł, a mała 8 zł. Ile dużych piłek można kupić za 200 zł? Ile małych piłek można kupić za taką samą kwotę? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zdj. http://www.flickr.com/photos/seriousbri/4020277369/sizes/m/in/photostream/ (aut: seriousbri) — licencja CC BY-SA 2.0 Liczby i działania pamięciowe 31 MESP41_druk.indd 31 2012-03-06 17:08:03 Dzielenie z resztą Ćwiczenie 1. Wykonaj dzielenie z resztą i sprawdź wyniki. 25 : 5 = . . . . . . . . . . r . . . . . . . . . . 53 : 10 = . . . . . . . . . r . . . . . . . . . . 38 : 6 = . . . . . . . . . . r . . . . . . . . . . 67 : 8 = . . . . . . . . . . r . . . . . . . . . . 50 : 9 = . . . . . . . . . . r . . . . . . . . . . 16 : 3 = . . . . . . . . . . r . . . . . . . . . . 40 : 7 = . . . . . . . . . . r . . . . . . . . . . sprawdzenie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sprawdzenie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sprawdzenie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sprawdzenie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sprawdzenie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sprawdzenie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sprawdzenie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenie 2. Uzupełnij działania: a) 24 : . . . . . . = 2 r 4 48 : . . . . . . = 9 r 6 52 : . . . . . . = 8 r 4 27 : . . . . . . = 6 r 3 69 : . . . . . . = 6 r 6 b) . . . . . . : 7 = 4 r 2 . . . . . . : 6 = 5 r 3 . . . . . . : 5 = 7 r 4 . . . . . . : 9 = 4 r 5 . . . . . . : 4 = 8 r 3 Ćwiczenie 3. Które działania nie są wykonane poprawnie? Skreśl je i oblicz prawidłowo. 29 : 4 = 7 r 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 : 6 = 4 r 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 : 7 = 7 r 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 : 6 = 8 r 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 : 5 = 5 r 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Liczby i działania pamięciowe MESP41_druk.indd 32 2012-03-06 17:08:03
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Matematyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej. Klasa 4. Część 1
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: