Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00926 012819 16005742 na godz. na dobę w sumie
Medieval II: Total War - poradnik do gry - ebook/pdf
Medieval II: Total War - poradnik do gry - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 345
Wydawca: GryOnline Język publikacji: polski
ISBN: Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> poradniki do gier >> pc >> strategiczne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W poradniku do gry Medieval II: Total War znajdziecie opisy wszystkich głównych jednostek występujących w grze, podpowiada jak tworzyć armię, jak zadbać o gospodarkę i co zrobić, by wygrać swoją pierwszą długą kampanię w trybie „medium”.

Skrócona wersja spisu treści:
-Wstęp
-[PODSTAWY] Pierwsze kroki
-[PODSTAWY] Ogólnie o budynkach
-[PODSTAWY] Budynki - Miasto
-[PODSTAWY] Budynki - Zamek
-[NACJE] Ogólnie
-[NACJE] Anglia - Miasto cz.1
-[NACJE] Anglia - Miasto cz.2
-[NACJE] Anglia - Zamek cz.1
-[NACJE] Anglia - Zamek cz.2
-[NACJE] Anglia - Zamek cz.3
-[NACJE] Anglia - Armie
-[NACJE] Francja - Miasto cz.1
-[NACJE] Francja - Miasto cz.2
-[NACJE] Francja - Miasto cz.3
-[...] liczba wszystkich rozdziałów: 128

Informacja o grze

Medieval II: Total War to czwarta odsłona bestsellerowej i wielokrotnie nagradzanej serii gier strategicznych autorstwa pracowników zespołu Creative Assembly. Jak wskazuje tytuł, opisywana produkcja nawiązuje do drugiej części cyklu, co oznacza, że jego w

Gra Medieval II: Total War, ciepło przyjęta zarówno przez krytyków, jak i graczy, to przedstawiciel gatunku gier strategicznych. Tytuł wydany został w Polsce w 2006 roku i dostępny jest na platformie PC. Wersja językowa oficjalnie dystrybuowana na terenie kraju to: z polskimi napisami.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Nieoficjalny poradnik GRY-OnLine do gry Medieval II Total War autor: Marcin „jedik” Terelak (c) 2002 GRY-OnLine sp. z o.o. Prawa do użytych w tej publikacji tytułów, nazw własnych, zdjęć, znaków towarowych i handlowych, itp. należą do ich prawowitych właścicieli. Medieval II: Total War – Poradnik GRY-OnLine S P I S T R E Ś C I WSTĘP _______________________________________________________________ 3 PIERWSZE KROKI ______________________________________________________ 4 OGÓLNIE O BUDYNKACH _________________________________________________ 8 MIASTO ____________________________________________________________ 9 ZAMEK ____________________________________________________________ 14 NACJE I ICH JEDNOSTKI ________________________________________________ 17 ENGLAND (ANGLIA) __________________________________________________ 19 FRANCJA __________________________________________________________ 35 Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego __________________________ 56 HISZPANIA_________________________________________________________ 75 WENECJA __________________________________________________________ 95 SYCYLIA __________________________________________________________ 113 MILAN ___________________________________________________________ 129 SZKOCJA _________________________________________________________ 147 BIZANCJUM _______________________________________________________ 166 RUŚ _____________________________________________________________ 181 MAURETANIA ______________________________________________________ 197 TURCJA___________________________________________________________ 214 EGIPT ____________________________________________________________ 231 DANIA ___________________________________________________________ 250 PORTUGALIA ______________________________________________________ 269 POLSKA __________________________________________________________ 286 WĘGRY ___________________________________________________________ 302 NAJPOPULARNIEJSZE JEDNOSTKI ZACIĘŻNE _______________________________ 319 TWORZENIE ARMII ___________________________________________________ 323 POLITYKA WEWNĘTRZNA I GOSPODARKA__________________________________ 325 DYPLOMACJA ________________________________________________________ 333 WYWIAD I KONTRWYWIAD _____________________________________________ 334 WOJNY I ROZBUDOWA IMPERIUM________________________________________ 335 NA POLU BITWY______________________________________________________ 337 PODSUMOWANIE _____________________________________________________ 343 Wydawnictwo GRY-OnLine sp. z o.o. ul. Królewska 57, 30-081 Kraków tel.(+48 12) 626 12 50, fax.(+48 12) 626 12 70 Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest (c) 2002-2006 GRY-OnLine sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. zabronione bez pisemnego zezwolenia GRY-OnLine sp. z o.o. Dodatkowe informacje na temat opisywanej w tej publikacji gry znajdziecie na stronach serwisu GRY-OnLine. www.gry-online.pl Strona: 2 Medieval II: Total War – Poradnik GRY-OnLine WSTĘP Kreślę słowa te roku pańskiego 1080. Czasy nie są spokojne, a Europa nie jest bezpieczna. I dniem i nocą intryga rządzi w towarzystwie planów złowieszczych. Ile tronów tyle i żądz. Ile żądz tylu i szpiegów i zdrajców z sakwami wypchanymi przez spragnionych władzy monarchów. Każdy przelał już krew, by na tronie zasiąść. Każdy przekonaniem też żyje, iżli tron do zbyt ciasnych należy, sposób tylko jeden na jego powiększenie widząc. Sposobem tym podbój ma być, wojna i zbrodnia. Czasy są mroczne. Chmury coraz ciemniejsze. Chwila coraz bliższa. Czas polerować zbroje, ostrzyć miecze, gromadzić żywność i wzmacniać mury... OD AUTORA Witam wszystkich serdecznie na jednej z pierwszych stron poradnika do gry Medieval II. Jest to kolejna z serii gier strategicznych Total War. Gracz wciela się w niej w imperatora dążącego do opanowania świata, w tym przypadku średniowiecznego. Aby tego dokonać trzeba wykazać się zarówno na polu bitwy, jak i za murami swoich miast i twierdzy. Niniejszy poradnik ma za zadanie przybliżyć arkana rozgrywki tym wszystkim, którzy dopiero zaczynają przygodę z serią. Na niewiele zda się on weteranom Total War, lub chociażby Rome. Gra ze swoimi mechanizmami jest bowiem bardzo podobna do poprzedniczek. W poradniku tym znajdziecie opisy wszystkich głównych jednostek występujących w grze. Postaram się Wam podpowiedzieć jak tworzyć armię, jak zadbać o gospodarkę i co zrobić, by wygrać swoją pierwszą długą kampanię w trybie „medium”. Nie znajdziecie tu jednak opisu każdego budynku znajdującego się w grze, ani przepisanych żywcem charakterystyk jednostek. Medie 2 oferuje na tyle przejrzysty system opisów, że nie trzeba czytać ani o budynkach, ani o jednostkach dwa razy tego samego. Nie znajdziecie tu też ogromnego szacunku dla gry, której nie da się objąć umysłem, bo od początku swej przygody z Total War zdania jestem, iż jest to gra w zasadzie prosta. Postaram się tak Wam ją przedstawić, byście sami przestali bać się pozornego ogromu i z pasją rozgrywali kolejne bitwy i na poziomie „medium” i na poziomach wyższych korzystając ze zdobytego doświadczenia. Niech ten poradnik będzie dobrym startem dla każdego w potrzebie. Punktem wyjścia dla opracowywania własnych strategii. Temu ma służyć. Łatwiejszemu startowi i zachęcie. Zapraszam! Marcin „jedik” Terelak Strona: 3 Medieval II: Total War – Poradnik GRY-OnLine PIERWSZE KROKI Pierwszą decyzją, jaką będziecie musieli podjąć po uruchomieniu Medievala będzie wybór imperium i trybu gry. Początkowo do wyboru będzie tylko pięć nacji z siedemnastu dostępnych po ukończeniu długiej kampanii. Wybór nacji należy oprzeć o liczbę startowych prowincji, położenie, własne sympatie i jednostki. Jeżeli to Wasza pierwsza przygoda z serią, to najlepszym wyborem wydaje się być Hiszpania. Oferuje ona dwie początkowe prowincje (miasto i zamek). Grę zaczyna się na Półwyspie Iberyjskim, a zagrożenie może przyjść tylko z południa i od wschodu. Na południu są Maurowie, którzy nie są trudnym przeciwnikiem. Na zachodzie jest jedna prowincja Portugalii, która również rywalem jest żadnym. Na zachód jest również Portugalia i dalsze księstwa europejskie. Pierwszym, co należy zrobić po pojawieniu się mapy strategicznej jest zapoznanie się z posiadanymi prowincjami i zawartością ekranu miasta. Nadmienić tu trzeba, iż w przypadku Medievala rozgrywka obejmuje dwie płaszczyzny (strategiczną i taktyczną). Z ekranami gry najlepiej będzie zapoznać się przy pomocy samouczka. Jest on na tyle rozbudowany i przystępny, iż podawane tam informacje są o wiele cenniejsze dla kogoś, kto nigdy nie miał kontaktu z Total Warami niż najbardziej obfitujący w grafikę poradnik. Poniższe opisy ekranów mają za zadanie wyłącznie ułatwienie orientacji w samouczku i są tylko skromnym dodatkiem do znajdujących się tam treści. Podstawą ekranu głównego fazy strategicznej jest mapa i ekran osady. Ekran osady składa się z następujących elementów: przychodu, porządku publicznego, populacji, przyrostu naturalnego, suwaku podatków, przycisku budowy, przycisku rekrutacji, przycisku naprawy, przycisku modernizacji, przycisku okna budynków, przycisku doradcy, przycisku szczegółów osady. P r z y c h ó d Wyświetlana jest liczba florinów wygenerowanych przez miasto, które trafią do skarbca imperium. P o r z ą d e k p u b l i c z n y Wyświetlana jest tu procentowa wartość porządku publicznego w mieście (neutralny to 100 ). Poniżej 75 zaczynają się rozruchy. P o p u l a c j a Wyświetlana jest tu aktualna liczba mieszkańców miasta. P r z y r o s t n a t u r a l n y Wyświetlana jest tu procentowa wartość o jaką wzrośnie liczebność populacji miejskiej po ukończeniu tury. Np. przyrost +2 dla ludności 1000 oznacza, iż po zakończeniu tury, w osadzie będzie mieszkać 1020 mieszkańców. P o d a t k i Podatki są podstawowym źródłem przychodów generowanych przez miasto. Poprzez kliknięcie na strzałki można zwiększyć lub zmniejszych ich poziom. Strona: 4 Medieval II: Total War – Poradnik GRY-OnLine B u d o w a Aby rozpocząć budowę należy kliknąć na przycisku budowy, a następnie na wizerunku budowli, która ma zostać wybudowana. R e k r u t a c j a Aby rozpocząć rekrutację należy kliknąć na przycisku rekrutacji, a następnie na wizerunku jednostki, która ma zostać zwerbowana. Jednostki lądowe zostaną umieszczone w garnizonie (może on pomieścić do 20 oddziałów), a jednostki morskie w porcie danej osady. N a p r a w a Aby rozpocząć naprawę należy kliknąć na przycisku naprawy a następnie na wizerunku uszkodzonego budynku lub niepełnej jednostki. M o d e r n i z a c j a Aby rozpocząć szkolenie jednostki należy kliknąć na przycisku modernizacji, a następnie na wizerunku uszkodzonego budynku lub niepełnej jednostki. O k n o b u d y n k ó w Okno budynków umożliwia zapoznanie się ze wszystkimi budynkami, które można wybudować w osadzie i jednostkami, które można dzięki nim zwerbować. Strona: 5 Medieval II: Total War – Poradnik GRY-OnLine D o r a d c a Po kliknięciu na przycisku doradcy, gracz otrzymuje poradę względem sugerowanych planów produkcji. Okno szczegółów osady umożliwia zapoznanie się z sytuacją w mieście. Wyświetlane są to pozytywne i negatywne aspekty wpływające na: przyrost naturalny, porządek publiczny, przychód osady i religię. Aspekty pozytywne są zawsze na górze. Aby dowiedzieć się więcej na temat wybranego aspektu, należy najechać na niego kursorem. W dolnej części okna znajdują się przyciski: handlu i stolicy. Kliknięcie na przycisku stolicy umożliwia uczynienie stolicą aktualnie wybranego miasta. Po kliknięciu na przycisku handlu pojawią się detale handlu dla danego miasta. Znajduje się tam dokładne rozpisanie tego, co i gdzie sprzedaje miasto, a także co i skąd kupuje. Znaleźć tam można również podsumowanie handlu. Strona: 6 Medieval II: Total War – Poradnik GRY-OnLine Uwagę zwrócić należy na to, iż w prowincjach budować możemy miasta i zamki. Pamiętać należy o tym, iż zamek dowolnego stopnia można zawsze przebudować na odpowiadające mu miasto. Nie można jednak postąpić tak z miastem. Zaletą miast jest możliwość rozbudowy infrastruktury administracyjnej i zaplecza gospodarczego imperium. Miasta nie tylko generują więcej przychodów, ale przede wszystkim można w nich organizować handel i sterować podatkami. Zamki generują zawsze taki sam lub zbliżony przychód, umożliwiają jednak werbowanie najsilniejszych jednostek. Zalecaną proporcją jest 70 miast na 30 zamków. Początek gry to z reguły mała liczba florinów, słaba gospodarka i niewielkie siły wojskowe. Jedynym, o co nie trzeba się martwić na początku jest administracja. W miastach śmiało można ustawić podatki na najwyższe i zacząć myśleć, na co wydać pierwsze floriny. Pierwsze wydatki należy podzielić na najsilniejszą z dostępnych jednostek piechoty i budynek, który doprowadzi nas do możliwości werbunku piechoty silniejszej. Zazwyczaj będzie to możliwe po odpowiednim rozbudowaniu koszar. Za „silniejszą” piechotę uznać można już wojsko o obronie rzędu 12 punktów. Oczywiście mówimy tu o początkowej fazie gry. Podczas rozbudowy koszar dobrze jest użyć szpiega do zbadania pobliskich osad zajętych przez buntowników (rebel). Jest ich zazwyczaj kilka. To one powinny stać się ofiarami pierwszych podbojów gracza. Dzięki szpiegom można nie tylko zbadać okolicę, ale i garnizon wrogiej osady. Aby to uczynić należy wybrać szpiega, najechać kursorem na osadę, sprawdzić szansę na powodzenie infiltracji i jeśli będzie wyższa niż 75 , kliknąć PPM. Armie na mapie strategicznej symbolizowane są przez postacie generałów. Aby sprawdzić skład armii należy kliknąć na generale. Po kliknięciu na generale pojawi się też zielone pole. To obszar, do którego może dotrzeć armia w danej turze. Generał (członek rodu) może nie tylko prowadzić armię, ale i werbować najemników (przycisk z numerem X) i budować forty lub wieże obserwacyjne (przycisk z numerem X). Po namierzeniu zbuntowanej osady, której będzie w stanie sprostać aktualnie posiadana armia należy ją zdobyć. Będzie to pierwszy krok w stronę rozpoczęcia gry, której podstawą jest taktyka „rozpychania”. Aby zaatakować osadę należy wybrać armię i kilknąć na osadzie PPM. Prawdziwa rozgrywka rozpocznie się jednak od chwili, gdy ofiarą owego rozpychania będzie musiała paść osada należąca do którejś z nacji. Jeśli uważacie, że sobie poradzicie z konsekwencjami swojej pierwszej wojny to życzę Wam udanego podboju wirtualnego świata Medievala. Jeśli nie to zapraszam do dalszych rozdziałów tego poradnika. Strona: 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Medieval II: Total War - poradnik do gry
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: