Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00601 010401 20600660 na godz. na dobę w sumie
Mentalizm - ebook/pdf
Mentalizm - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 9788377016503 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja 'Mentalizm' zawiera nowatorskie i docenione przez ekspertów metody wywierania wpływu, które bazują na nowych technikach, jak analiza napięcia mięśniowego rozmówcy, albo też na nieznanych do tej pory konspektach psychoanalitycznych rozmów służb specjalnych. Wiedza ta zaadaptowana jest do zastosowań w życiu codziennym i biznesie. Książka zawiera techniki medytacyjne, mentalne, które autor stosuje prawdopodobnie jako jedyny w Polsce trener.

Dzięki tej książce m.in.:

- nabędziesz arsenał nietuzinkowych technik wywierania wpływu, od werbalnych do analizy napięcia mięśniowego rozmówcy lub analizy hormonalnej na podstawie stanów emocjonalnych;

- zbudujesz własną sylwetkę mentalną, dzięki której będziesz działać skutecznie i jednocześnie zgodnie z wyznawanymi wartościami;

- będziesz mógł pracować również z energią, dzięki ćwiczeniom mentalnym pochodzącym z początków cywilizacji zachodniej, które na rynku szkoleń są novum, lecz novum skutecznym.

„To książka dla tych, którzy w swoim działaniu kierują się nie tylko skutecznością, ale także (a może przede wszystkim) prawdą i szczerością. Co zrobić, by w poniedziałek rano nie być niezadowolonym, udając się do pracy, by w środę nie myśleć z tęsknotą o piątku, by w sobotę nie martwić się, że w niedzielę kończy się weekend? Życie jest chwilą. Książka Jacka Ponikiewskiego pokazuje, jak z tej chwili korzystać. Słynne carpe diem nabiera nowego znaczenia. Jeśli więc i Ty traktujesz osiągnięcie sukcesu jako środek, a nie jako cel, to jest idealna książka dla Ciebie!” – Jagoda Bloch

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

© Copyright by Złote Myśli Jacek Ponikiewski, rok 2013 Autor: Jacek Ponikiewski Tytuł: Mentalizm Wydanie I Data: II 2013 ISBN: 978–83–7701–650–3 Projekt okładki: Janusz Skierkowski Redakcja: Magdalena Michalak, Sylwia Fortuna Skład: Magda Wasilewska Złote Myśli sp. z o.o. 44–117 Gliwice ul. Toszecka 102 www.ZloteMysli.pl e-mail: kontakt@zlotemysli.pl Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Spis treści Opinie o książce .................................................................................... 5 Wstęp ...................................................................................................... 9 Poznanie samego siebie ......................................................................15 Mentalny kod DNA ............................................................................23 Socjobiologia mentalna .............................................................24 Etologiczna teoria zachowania a prawidła sekty ...................31 Kierunek lotu ..............................................................................31 Modele umysłu ...........................................................................34 Wiedza niejawna .........................................................................37 Zasady funkcjonowania materii a ludzka mentalność ..........42 Wdrożenie ...................................................................................46 Mentalizm i pustelnia ..........................................................................55 Perswazja hipnotyczna........................................................................71 Życie, czyli ciągłe negocjacje ....................................................71 Złoto ............................................................................................74 Srebro ..........................................................................................76 Rtęć ..............................................................................................78 Platyna .........................................................................................80 Wzrokowcy .................................................................................82 Słuchowcy ...................................................................................82 Kinestetycy ..................................................................................83 Efekt, czyli cel negocjacji ..........................................................88 Analiza doświadczeń „mentorów” negocjacji — wnioski ............91 Wytwarzanie toru centralnego w jaźni rozmówcy .........................93 Analiza tętna i poziomu spalania tlenu — ukryty stres ......104 Guide unconscious muscular — mechanika emocjonalno-mięśniowa .......................................................107 Metoda odczytywania liczb i granic kwot w BATNA z aktywności sektorów neurowzrokowych ........................111 Hipnotyczna negocjacja w biznesie ................................................115 Stymulacja i prowadzenie ........................................................115 Fiksacja wzroku w prezentacjach ..........................................119 Wdrożenie .................................................................................122 Mentalizm w służbach specjalnych a rozmowy biznesowe ...........................................................126 Rozmowy biznesowe oparte na modelu Buckleya (metody służb specjalnych) ..................................................131 Diagnoza rozmówcy według wyznaczników mentalnych ..............................................................................137 Analiza nadczynności i niedoczynności hormonalnej i ich wykorzystanie w rozmowie ..........................................141 Wdrożenie .................................................................................145 Sekta, religia, firma ............................................................................153 Interpersonalne tworzenie sekty — firmy ...........................153 Religia a wystąpienia publiczne ..............................................158 Hipisowska komuna — nauka ...............................................161 Ku-Klux-Klan — fanatyzm, sekta, konsolidacja grupy .....165 Stowarzyszenie Vril — postać lidera .....................................169 Młot na czarownice — tworzenie fanatyzmu grupy ..........173 Survival mentalny — kilka rad, które mogą się przydać ....181 Wizje szamańskie a stres .........................................................184 Wdrożenie .................................................................................189 Medytacja kasjańska ..........................................................................199 Medytacja śmierci ..............................................................................207 JA i MNIE ..........................................................................................213 Posłowie .............................................................................................219 Arkusz ćwiczeniowy .........................................................................223 Testy ..................................................................................................261 Profil osobowości i profil zawodowy ....................................261 Metoda odczytywania liczb i granic kwot w BATNA z aktywności sektorów neurowzrokowych Dzięki ocenieniu granic stawek, które może mieć na myśli druga strona, i które może zaoferować i negocjować, może‑ my stworzyć drabinę mentalną, której szczebel wskaże nam sam rozmówca. Człowiek jest zwierzęciem kierującym się rozumem. Może zatem w sytuacji zagrożenia życia nie uciekać, lecz podjąć (choć czasem bezsensowną) walkę. Jego działania bowiem nie zawsze są instynktowne. Daje nam to możli‑ wość myślenia abstrakcyjnego, a więc również i zmyślania. Ludzkie oko może pokazać nam granicę BATNA. BAT‑ NA to pewne widełki pieniężne, w których porusza się ne‑ gocjator w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników. Mia‑ nowicie, jeżeli przyjmujemy, iż kwotą, za jaką sprzedamy nasz samochód maksymalnie, jest 40 tys. zł, a kwotą mini‑ malną, jaką w najgorszym wypadku chcemy uzyskać, jest 30 tys. zł, to BATNA zawiera się w przedziale 30–40 tys. zł. 111 Mentalizm Każda wartość, mieszcząca się w owych ramach będzie dla nas korzystna. Negocjujemy zatem tak, aby w owe ramy trafić. Wielu mentalistów potrafi za pomocą wymieniania po‑ ziomów, czy też cyfr, odczytać całe numery telefonów lub inicjały osoby, o której właśnie myślimy. Jeżeli bowiem wykonamy ruch ręką na najniższym poziomie, a następnie przejdziemy wyżej, podpinając cyfry do owych poziomów, oko naszego rozmówcy zatrzyma się tam, gdzie jego myśli, czyli właściwa odpowiedź. 1. 2. 3. 4. Poniżej opisałem kroki wykonania opisanej tu techniki: Wykorzystanie tej techniki polega na kilku krokach: Określamy realne granice kwot negocjowanych. Przyj‑ mijmy, że takim zbiorem jest 5 do 10 tys. zł. Wymieniamy poziomy w luźny sposób podczas rozmo‑ wy. Używamy dłoni, patrząc prosto w oczy rozmówcy. Aby rozmówca spoglądał na naszą dłoń, należy nie ge‑ stykulować przez 10–20 min. Umysł drugiego nego‑ cjatora odbierze nagłe użycie przekazu pozawerbalnego jako coś niespotykanego i z pewnością zwróci uwagę na naszą dłoń. Wymieniamy poziomy, mówiąc: „No nie wiem, ile pan wyłoży. 5 tys.? 7 tys.? 10 tys.?”. Jeżeli wzrok rozmówcy zatrzyma się na geście równym 7 tys. zł, oznacza to, iż jest to jego przyjęta granica. Jeżeli zaś wzrok rozmówcy podąży dalej, nie zatrzymując się na kwocie 10 tys., otrzymamy informację, że druga stro‑ na myśli o o wiele wyższej kwocie, niż nam się wydawa‑ ło. Jeśli zaś wzrok rozmówcy zatrzyma się na pierwszej 112 Metoda odczytywania liczb… wymienionej przez nas kwocie, a następnie wróci do na‑ szych oczu, możemy się spodziewać, iż nasze wcześniej‑ sze założenia nijak mają się do założeń drugiej strony. Nasza dłoń powinna być oparta na blacie stołu, aby nie zo‑ stały wzbudzone podejrzenia o manipulację. Może również być oparta na drugiej dłoni. Pokazujemy pierwszy poziom, a następnie kolejne, wymieniając trzy lub cztery kwoty (od dołu — bliżej naszego pasa — do góry). Oczy rozmówcy zatrzymają się na poziomie, który jest jego granicą, ponie‑ waż inne poziomy nie będą już go interesować — nie są w jego zasięgu. Mentaliści odczytują w ten sposób nawet szyfry do sejfów osób prywatnych (w celach pokazowych), a także pierwsze litery imienia i nazwiska pierwszych miło‑ ści przypadkowych przechodniów (bywa, że dobry menta‑ lista potrafi odczytać każdą z liter, układając w całość imię i nazwisko, podobnie jak robili to uczestnicy turnieju Koło Fortuny). Pamiętaj, że żadna technika nie daje stuprocentowej skuteczności, bo dawać nie może — dlatego nie ma ide‑ alnego systemu dla ruletki i zawsze istnieje w życiu mała szansa, iż wracając prostą drogą, złamiesz sobie nogę. Sekta, religia, firma Interpersonalne tworzenie sekty — firmy Sekta jest genialną strukturą pod kątem konsolidacji grupy oraz budowania jej priorytetów, mimo że większość znanych nam sekt mianuje się pochodzeniem albo dość niejedno‑ znacznym, albo też wręcz zbrodniczym. Istotne jednak, że mamy również do czynienia z sektami wśród młodzieży lub wyborców. W zasadzie wiele partii na świecie, mediów lub firm nie różni się zbytnio od struktury sekty, co wcale nie musi mieć negatywnego wydźwięku. Sekty to jedna z pod‑ stawowych grup społecznych — piszę to, choć narażę się na głosy sprzeciwu. Faktem jest jednak, że pierwsze plemiona oraz systemy religijne miały wiele znamion sekty. Obecnie owe znamiona są dobierane bardziej restrykcyjnie (selek‑ cja), co sprawia, że opinia publiczna nie rozumie, na czym polega zjawisko sekty, będąc nieświadomie wyznawcą‑wy‑ 153 Mentalizm borcą lub, co nas interesuje, wyznawcą‑konsumentem. Inni zaś nieświadomie stanowią grupę wyznawców‑misjonarzy (przykładowo: propagują poglądy danej partii lub kupowa‑ nie telefonów określonej firmy). Skupmy się jednak na tworzeniu sekty wokół jednost‑ ki. Oczywiście, słowo sekta jest dla nas literackim odniesie‑ niem, ponieważ nie mam zamiaru namawiać czytelników do budowania grup o charakterze sekty. Uznajmy więc, że słowo „sekta” to termin, jakim będę się posługiwać, acz‑ kolwiek w wypadku osób i firm — w świecie dzisiejszego biznesu oraz polityki — jest czymś naturalnym. Możemy spierać się z tym faktem, lecz takowy będzie nadal wystę‑ pował. Sekta dzieli się na trzy podstawowe grupy: wyznawcy, misjonarze, liderzy. 9 9 9 Wyznawcy: ich zadaniem jest wyznawanie idei, które kształtuje lider sekty, albo też liderzy. Wyznawca widzi produkty firmy lub poglądy danej partii jako prawdę ob‑ jawioną. Prawda oświecona działa według schematu: Lęk → Panaceum na lęk → Obietnica przeciwstawna. Lęk to oczywiście strach przed kimś lub przed czymś. Dla islamu będzie to strach przed śmiercią na wojnie (owa religia zo‑ stała zbudowana jako sekta prowojenna), a dla chrześcijań‑ stwa lęk przed końcem życia po śmierci. Podobnie ma się wiara w reinkarnację. Panaceum to lekarstwo, które dana sekta oferuje, aby zniwelować lęk. Nie mylmy panaceum 154 Sekta, religia, firma z samą obietnicą. Panaceum to wyznawanie danych idei. Przykładowo, lekarstwem, które trzeba stale przyjmować, może być chodzenie do kościoła, modlenie się na dywaniku pięć razy dziennie lub odprawianie rytuałów buddyjskich. Uznajmy to za przyjmowaną dawkę leku na przypadłość, która to przyjmowana musi być stale. Obietnicą nazywamy tzw. życie wieczne, dziewice w raju czy też następne życie. Panaceum wyjaśnia bowiem, iż jeżeli będziemy je stosować, otrzymamy to, co nam obiecano. Jeżeli zatem będziemy przestrzegać przykazań, dostąpimy bram raju; jeżeli udamy się raz w życiu do Mekki — podobnie. Należy wyjaśnić, iż moim zamiarem nie jest stwierdzanie prawdomówności jakiegokolwiek systemu religijnego. Drogi czytelniku, należą ci się wyjaśnienia. Jestem człowiekiem reli‑ gijnym, lecz oddzielam to, co stworzyli ludzie (pewną struk‑ turę, która niewiele się różni w rozmaitych częściach naszego globu), od samych prawd religijnych. Nie piętnuję zatem re‑ ligii, a nawet instytucji religijnych, ale jedynie opisuję pewną rzeczywistość — według własnego oglądu i doświadczenia, rzecz jasna. Z tym oglądem nie trzeba się zgadzać. Misjonarze: każdy, kto forsuje poglądy polityczne lub markę (jak Harley czy Apple), to misjonarz, czyli osoba pro‑ pagująca idee, produkty i wartości, a także samą markę da‑ nego podmiotu. Firmy w USA i w Europie doskonale znają ów mechanizm, a tzw. religia marki to standardowy program marketingowy. Przykładowo, Apple nagrywa filmy za po‑ mocą swoich wyznawców — misjonarzy, które następnie za‑ mieszczane są na portalu społecznościowym YouTube. Budu‑ je to wizję, iż wszyscy oczekują na premierę nowego telefonu 155 Mentalizm komórkowego. Powoli zatem konsumenci kupują produkt, gdyż ma ono logo danej firmy, a nie dlatego, że ma funkcję X. Osoby takie nie tylko kupują sprzęt tej samej firmy, ale też namawiają innych do zakupu określonej marki. Zauważmy, iż my możemy nie być pod wpływem reklam i uznawać, że nie mogą nam one czegoś „sprzedać”, ale stwierdźmy także: ja nie, ale mój przyjaciel jest pod wpływem reklamy, więc nieświadomie przekazuje mi treści, które wchłonę. Budowanie struktury misjonarzy odbywa się poprzez two‑ rzenie ich przynależności do grupy. Spraw, aby ludzie uważali twój pogląd za ich pogląd. Pozwól im walczyć o to, co jest dla ciebie ważne. Jeżeli masz firmę, daj pracownikom możliwość pomocy świątecznej (działanie wspólne zarządu i kadry pra‑ cowniczej), aby brali udział w tym, co nazywa się wspólnotą. Ta polega często na instynktach, jak bezpieczeństwo, jedzenie… Pomyśl, co jest instynktem podstawowym i zaoferuj to swojej kadrze pracowniczej. Jak w demokracji: pozwól ludziom czuć się wyborcami, a zgarniesz władzę (smutne, ale prawdziwe). Poniżej zamieszczone zostały wyznaczniki sekty w firmie. Liderzy: to osoby, które kształtują wyznawane idee, spo‑ sób promowania tych idei, a także cały system zarządzania — czasem zarządzania strachem, potrzebami, uzależnieniem od grupy, emocjami… Według ankiety, przeprowadzonej na osobach zarządzających firmami w USA, blisko 70–80 re‑ spondentów zauważyło, że lider nie musi znać się idealnie na tym, co robi, ale być przekonującym w tym, co robi. To ważna wskazówka. Lider musi zatem pociągnąć za sobą tłu‑ my, jak polityk, który nie ma pojęcia o ekonomii, ale swoją mową sprawia, że ludzie oddają na niego głos. Lider musi 156 Sekta, religia, firma wiedzieć, jakie ma wady i zalety. Jak mówi mój znajomy, genialny coach i wspaniała osoba — o zaletach ludzie mówią nam na okrągło, gdyż zwyczajnie chwalą nas. Jednak o wa‑ dach nie chcemy mówić tak otwarcie (przykładowo: niewy‑ raźna mowa, śmieszny ubiór czy też brak respektu u pod‑ władnych — o tym nikt nam nie powie, choć niektórzy są uprzejmi i dzielą się informacjami, jakie wady mamy, co po‑ winniśmy przyjąć z otwartością i wyciągnąć wnioski). Zdaj sobie sprawę ze swoich wad, przekuj je na zalety. Jeżeli masz śmieszną wymowę, jak prezydent Gronkiewicz‑Waltz, zrób z tego swój znak firmowy, a nawet wyznacznik inteligencji! Tylko ty wiesz, jakie masz wady. Lider to osoba świadoma, a nie zaprzeczająca własnym niedoskonałościom. Jednostki: bądź ekspertem dla innych ludzi. Ważne, abyś wierzył w to, co mówisz. Zatem choćbyś opowiadał naj‑ większe głupoty, pokaż pewność siebie. Uwierz w to, co masz do przekazania, a 50 pracy będziesz mieć za sobą. Postaraj się, aby ludzie opowiadali ci o swoich emocjach i sekretach. Jeżeli uzależnisz ich od siebie emocjonalnie, bę‑ dziesz sprawował kontrolę nad ich życiem. Działaj na za‑ sadzie behawioralnej: aprobata za dobre zachowanie / dez‑ aprobata za zachowanie nieodpowiadające temu, co chcesz uzyskać. Jako że jest to jedynie rozdział w tej książce, nie będę opisywać dogłębnie powyższego tematu, gdyż noszę się z zamiarem poświęcenia tej tematyce osobnej publikacji. Myślę jednak, że jak na początek, taka ilość informacji jest wystarczająca. Pamiętaj, drogi czytelniku, że uzależnianie od siebie ludzi nie jest rzeczą chwalebną, aczkolwiek zależy od systemu wartości i nie mnie rozstrzygać, co możesz ro‑ 157 Mentalizm bić, a czego nie. Jednak każda tego typu „akcja marketin‑ gowa” wiąże się także z odpowiedzialnością za swoje słowa i czyny. Sekta jest jak firma — kiedy ją stworzysz, musisz nad nią panować i brać odpowiedzialność za swego „po‑ tworka”. Dlatego zalecam tworzenie sekty (termin nadal jest taki, na jaki się umawialiśmy) w firmie, co nie jest spe‑ cjalnie niemoralne. Zarządzanie zespołem i chęć uzyskania wyników nie może być uznawane za złą monetę, chyba że jesteś zagorzałym związkowcem, co może się zdarzyć i nale‑ ży to zrozumieć. My jednak rozważamy ze strony przedsię‑ biorcy, co jest naturalne, zważywszy na tematykę publikacji i możliwe jej zastosowanie. Jeżeli chcesz tworzyć lojalność pracowników i konsumentów, jesteś normalny — jeśli zaś chcesz manipulować ludźmi dla zabawy i celów stricte oso‑ bistych, możesz stąpać po kruchym lodzie… Firma: firma może działać na zasadzie sekty w prosty sposób. Religia a wystąpienia publiczne Do perfekcji Kościół katolicki opanował wystąpienia swoich księży, a następnie sztukę wystąpień przejęli pastorzy. Wystą‑ pienia publiczne z udziałem tzw. kleru to prawdziwa perełka, choć rzecz jasna, nie zawsze można tak powiedzieć. Ciekawostką jest zmiana miejsca przemowy i operowa‑ nie owym miejscem. Przykładowo, niegdyś księża (przed re‑ formą Kościoła katolickiego) mówili plecami do wiernych, 158 Sekta, religia, firma kierując swe oblicze do ołtarza. Następnie postanowiono kierować swoje oblicze do zebranych ludzi, co okazało się strzałem w dziesiątkę — nagle księża stali się pasterzami uwielbianymi przez tłum. Personalizacja przekazu sprawiła bowiem, iż wierni słuchali prawdziwego człowieka, przy‑ swajając werbalny komunikat, co zaowocowało „wyzna‑ waniem” postaci samego kaznodziei. Tymczasem rozwijał się protestantyzm, a pastorzy doskonale wiedzieli, co jest istotne dla wiernych i jak to wykorzystać. Wyciągnęli wnio‑ ski z mszy katolickich i postanowili mówić do wiernych, chodząc między ławami, przekazując informacje w sposób emocjonalny i obrazowy, a także włączając w komunikat energiczną gestykulację. Do tej pory bycie dobrym mów‑ cą‑pastorem to sztuka nauczana w USA często na poziomie firmowym. Pamiętajmy, że pierwsi pastorzy porywali tłu‑ my, obiecując czasem przyszłe życie w raju, pod warunkiem iż wierni będą po części czcić osobę samego kaznodziei. Powstało w ten sposób wiele kościołów o charakterze sekt, a narzędzia manipulacji używane są do dziś, choć oczywiście nie wszystko uda się nam opisać, sklasyfikować i nazwać. Interesującym faktem jest również to, iż sam gest klę‑ kania to próba zakotwiczenia w wiernych pewnej postawy — w tym wypadku postawy uległości. Wielu ekspertów od wywierania wpływu zauważa, jak bardzo ważne dla bu‑ dowania grupy wyznaniowej są gesty uległości, czyli pod‑ porządkowania (klękanie, składanie rąk, opuszczanie gło‑ wy…). Wszystko to powoduje wszczepianie do psychiki człowieka zachowań, które wyznaczają się kontrolą ze stro‑ ny guru. Jednak nie można powiedzieć, czy jakiekolwiek 159 Mentalizm wyznanie z premedytacją włączyło takie rytuały do swo‑ ich systemów, czy też jest to naturalna forma komunikacji z Bóstwem, gdy wyznawca uznaje jego wyższość. Z drugiej strony, metody kontroli stresu służb specjalnych, jak KGB, pokazują, że rozluźnianie obręczy barkowej, równomierne rozłożenie oddechu (oddech przeponą — wdech na dwie sekundy i wydech na dwie sekundy), a także przyjęcie po‑ stawy przypisanej stanowi spokoju obniża tętno, poziom stresu i aktywność obszarów mózgu, odpowiedzialnych za napięcie psychiczne. Metoda jest stosowana również przez snajperów SPECNAZU podczas działań zbrojnych, czyli de facto „zdejmowania obiektu”. To zatem, jaką postawę przyjmujemy, wpływa na sposób naszego myślenia. Wie‑ lu ekspertów jest przekonanych, iż odpowiednie zachowa‑ nia podczas ćwiczeń rosyjskich służb specjalnych pozwa‑ lają móz gowi kojarzyć układ ciała i sposób oddychania ze spokojem, a więc rzeczywistość kształtowana jest w drugą stronę niż zazwyczaj (tu w relacji ciało → mózg). Przykła‑ dem na moc naszych odruchów stresowych, które można kontrolować, jest „gra KGB”. Polega ona na sadzaniu kan‑ dydatów na prostych, drewnianych krzesłach. Następnie oficer prowadzący wywraca wybrane osoby, nie stosując elementu zaskoczenia. Ostrzega delikwentów przed swoim działaniem. Naturalnym odruchem człowieka jest bowiem chronienie potylicy, co oznacza szybkie przyciągnięcie gło‑ wy do klatki piersiowej, aby uchronić tylną część czaszki przed uderzeniem. Ci, którzy kontrolowali swoje odruchy, nie podnosili głowy ani nie uciekali z krzesła. Ci też byli wybierani na agentów specjalnych. 160 Sekta, religia, firma Muzułmańscy duchowni to już prawdziwa esencja mani‑ pulacji tłumu pod kątem emocji, czego możemy być świadka‑ mi nawet teraz, gdy za namową owych duchownych tysiące muzułmanów wychodzą na ulicę. Duchowni ci budują komu‑ nikat nakierowany na tworzenie „wroga”, a także sterują emo‑ cjami wiernych, co nie jest tak łatwe, jak może się wydawać. Religie mają zatem bardzo mocną bazę kształtowania emocji, co jest nam wiadome nie od dziś. Pamiętać należy jednak, iż nie tylko systemy religijne, a raczej ich duchowni, dopuszczają się w różnych sytuacjach manipulacji. To samo robią politycy, a nawet nasze dzieci, gdy płaczem wymusza‑ ją zabawkę. Jest to coś naturalnego, co nie zostało docenio‑ ne przez wszelkiej maści specjalistów. Być może wywieranie wpływu, tak samo jak religia, leży w ludzkiej naturze? Hipisowska komuna — nauka Jedną ze znanych hipisowskich komun jest „Tęczowa Ro‑ dzina”. W jej ramach działają tzw. wolontariusze, których zadaniem jest m.in. wprowadzanie do grupy dobrej energii. Ludzie ci kierują grupami, które nie są formalnie zależne od owych osób. Kierowanie odbywa się na drodze mentalnego wyboru samych członków. Kluczowe dla zrozumienia pozycji lidera przez człowieka, który powyżej nazywany jest „wolontariuszem”, okazuje się zaufanie. Jak tłumaczył jeden z członków „Tęczowej Rodzi‑ ny”, wszyscy widzą w swoich liderach to, co sami czują — od 161 Mentalizm emocji po chęć osiągnięcia danych celów. Nikt zatem nie wy‑ biera lidera — lider kreuje się sam. Najważniejsze więc, abyś odzwierciedlał uczucia grupy, której chcesz przewodzić (robią to politycy, od lewej do prawej strony), a także poprzez swoje zachowanie, pokazywał spójność celów własnych i grupy (przy czym, oczywiście, cele są często kreowane przez liderów). Według samych liderów kluczem do sukcesu jest zaan‑ gażowanie każdego z członków grupy do wspólnych dzia‑ łań, które naszpikowane są altruizmem. Jednym słowem, działania liderów skupiają się na koordynowaniu tego, co jest „dla ludzi”, czyli de facto tego, czego oczekują dla siebie członkowie grupy. Przykładowo, każdy z nich pragnie opie‑ ki zdrowotnej, a lider organizuje lekarza i punkt pomocy (CALM — Centrum Medycznego Alternatywnego Życia), który tworzą owi ludzie (pomagając w ramach wspólnoty tak jak potrafią). Buduje to niepowtarzalną więź oraz to, że nie można zaprzeczyć wierze w cele i sposoby, jakie wyko‑ rzystuje lider. Głównym zaś źródłem utrzymania „Tęczowej Rodziny” jest tzw. „Magiczny Kapelusz”, czyli datki zbierane od członków grupy w sposób dobrowolny i nieokreślony. Ważną rolę odgrywają również Shanti Sena („ci, któ‑ rzy tworzą pokój”). Ich zadaniem jest usuwanie przyczyn sytuacji konfliktowych, a nie efektów owych sytuacji, a więc tłamszenie źródeł konfliktu. Są to ludzie wyszkole‑ ni w sztuce mediacji. Ich główne cechy to: samokontrola, którą przekazują innym, a także budowanie altruistycznych relacji w grupie i ciągła motywacja do pozytywnych dzia‑ łań (czyli służących członkom wspólnoty). Samokontrola to coś więcej niż pożądane zachowania — to kształtowanie 162 Sekta, religia, firma wśród członków grupy dyscypliny i posłuszeństwa. Naj‑ pierw oczywiście pokazuje się przykład i nakreśla poprzecz‑ kę, a następnie wymaga respektowania danych zasad. „Tęczowa Rodzina” ma również swojego eksperta ds. prawa, czyli tzw. „Legal Liaison”, którego zadaniem jest pilnowanie prawnego interesu członków wspólnoty. Wła‑ ściwie to forma opiekuna, który doradza wszystkim, co jest legalne, a co nie — tworzymy w ten sposób instytucję od‑ niesienia, swego rodzaju guru, tyle że kierującego prawnymi zagadnieniami każdego, kto przynależy do naszej „rodziny”. W ramach wspólnych działań istnieje także gazeta, publi‑ kująca informacje i artystyczne formy sztuki słownej („All Ways Free”). Nie zapominajmy o grupie „Co‑Coperations” („Kooperacja”), której zadaniem jest dbanie o kwestie fi‑ nansowe członków, jak również „Supply” („Zaopatrzenie”) — tutaj spotykamy zorganizowany zespół, dostarczający Rodzinie potrzebnych artykułów spożywczych. Pojawia się też „Front Gate” („Brama Wejściowa”) — osoby stojące w bramie głównej — witają każdego nowego członka specjalną mantrą. Oczywiście funkcjonuje także rynek, na którym wymienia się towary w formie bezgo‑ tówkowej, i „Wioska Dzieci” („Kid Village”), gdzie matki z dziećmi mogą wspólnie spędzać czas. Zwróćmy uwagę na kluczowe aspekty „Tęczowej Rodzi‑ ny”, które czynią z niej markę i religię zarazem. Samowystarczalność: wszystko, czego ci trzeba, zapew‑ niasz sobie poprzez funkcjonowanie w Rodzinie, a ona sama daje ci potrzebne artykuły spożywcze, a także inne, jak środki czystości. 163 Mentalizm Budowanie osoby lidera poprzez identyfikację potrzeb członków z osobą lidera: lider jest odzwierciedleniem po‑ trzeb i celów członków Rodziny. Policja wewnętrzna: mimo obecności „Tych, którzy czynią pokój” każdy z członków stara się być Shanti Sena i ma obowiązek pielęgnować wartości Rodziny, wcielając je w życie i pilnując pozostałych osób. Misjonarze: Shanti Sena to de facto misjonarze, przekazu‑ jący członkom wspólnoty wartości, kształtowane przez lide‑ ra w relacji dwustronnej (Lider → Komunikat → Grupa → Komunikat → Lider). Nazywa się to wzajemnym kształto‑ waniem postaw, a polega na dokładnym przeczytaniu feed‑ backu ze strony nadawcy, a następnie dobraniu odpowied‑ niego komunikatu, który buduje poglądy i emocje odbiorcy. Przykład: Rząd dba o ekologię → Pyta ludzi, co jest dla nich zachowaniem ekologicznym → Promuje odpowiedź na po‑ trzeby społeczeństwa → Udowadnia realizację potrzeb spo‑ łeczeństwa, nie pokazując często feedbacku i potwierdzając konieczność oraz słuszność swoich działań). Guru prawny / finansowy: w firmach często pojawia się osoba, od której kadra zaczyna być zależna. Przykłado‑ wo: ktoś, kto dba o interesy finansowe i prawne członków związków zawodowych lub spółdzielni. Po pewnym czasie owi członkowie nie potrafią już samodzielnie przejść pro‑ cedury prawnej lub finansowej, co jest na rękę temu, który stara się zarządzać grupą. Indoktrynacja kulturowa: wychowywanie dzieci we wspólnocie matek, która tu nazywana jest „Wioską Dzieci”, to forma indoktrynacji kulturowej. Ma na celu przekazanie 164 Sekta, religia, firma wartości obowiązujących w grupie poprzez zabawę, dyscy‑ plinę, środowisko i wzorce. Własne media: media to ogromna siła, którą można wy‑ korzystać na różne sposoby (w firmie może to być gazetka, ukazująca w subtelny sposób punkt widzenia zarządu). Łatwo jednak wpaść w pułapkę mediów, gdyż zbyt nachalne ich wy‑ korzystywanie prowadzi do reakcji odwrotnej niż zakładana. Rytuał: powitanie przy „Bramie Wejściowej” ma na celu oddzielenie tego, co znajduje się na zewnątrz wioski, od tego, co znajduje się w jej środku. Przejście rytuału jest także formą inicjacji i przypieczętowania przynależności do wspólnoty. „Tęczowa Rodzina” to alternatywa dla całokształtu życia ludzkiego, od potrzeb fizjologicznych po duchowe. Ku-Klux-Klan — fanatyzm, sekta, konsolidacja grupy Ku‑Klux‑Klan powstał na terenie południowych Stanów Zjednoczonych po wojnie secesyjnej. Termin „klan” pocho‑ dzi od szkockiej nazwy wspólnoty krwi, jak również gru‑ py wspierającej interesy swoich członków. Co ciekawe, ta organizacja była popularna właśnie wśród obywateli USA, których korzenie nawiązywały do tradycji szkockiej oraz ir‑ landzkiej. Termin „Ku‑Klux” zaś odnosi się do „koła” (w ro‑ zumieniu grupy zainteresowań), a także czynności określa‑ nej jako „ładowanie broni długiej”, co oddaje militarny charakter tej organizacji. 165 Złote Myśli polecają Manipulacja neuroperswazyjna Jacek Ponikiewski Każdy z nas może odkryć swoje siły wpływu, istnienia których nawet się nie domyślał. Ten, kto potrafi bezpośrednio wpływać na umysł drugiego człowieka, wpływa na jego decyzje. Może na przykład przyspieszyć bicie jego serca albo wręcz przeciwnie, uspokoić go w stresującej sytuacji. Ale to dopiero początek! Możliwości są znacznie większe. Co powiesz na prowadzenie rozmowy w taki sposób, by notorycznego sceptyka za‑ mienić w religijnego wyznawcę wybranej firmy lub produktu? „Jeżeli podczas negocjacji na podstawie małego gestu rozpoznamy wewnętrzny stan naszego partnera, będziemy wiedzieć, co i jak mó‑ wić, aby osiągnąć swoje cele. Wykrywając lęk, dajemy bezpieczeń‑ stwo. Odczytując zaś dezaprobatę, wiemy, że nasza oferta nie jest dla drugiej strony zadowalająca...”. Jacek Ponikiewski Książkę zamówisz na stronie Złotych Myśli: http://manipulacja‑neuroperswazja.zlotemysli.pl Złote Myśli polecają NLP według Dantego Jan Raudner Powstało wiele książek na temat NLP, ale mało która z nich traktuje ten temat w tak niezwykły i trafiający do umysłu czytelnika sposób. Autor, skupiając się bardzo na praktycznych aspektach, zadaje pytania i pomaga zna‑ leźć na nie odpowiedzi. Ale nie idzie na łatwiznę. Wykorzystuje NLP, aby odkrywać kluczowe aspekty naszego życia i pokazywać, jaki mają wpływ na to, co osiągamy, jakimi ludźmi jesteśmy i jakimi możemy się stać. „Zastosowanie psychosemantyki w życiu prywatnym i zawodowym, w każdym kontakcie z ludźmi może poprawić rozumienie wypowie‑ dzi, a przede wszystkim pomóc budować poprawne relacje. Istotą psychosemantyki, nauki łączącej znaczenie informacji i badającej reakcję na nią, są odpowiedzi na pytania: Jak będzie rozumiana in‑ formacja i jaka będzie reakcja? Jaka będzie decyzja będąca efektem informacji?”. Możesz się o tym przekonać, czytając tę książkę. Książkę zamówisz na stronie Złotych Myśli: http://nlp‑wedlug‑dantego.zlotemysli.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mentalizm
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: