Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00092 006553 18458065 na godz. na dobę w sumie
Metoda: Pamiętając o Wczoraj, Opiekując się Dzisiaj – sprawdź, jak ją wykorzystać w usprawnianiu seniorów - ebook/pdf
Metoda: Pamiętając o Wczoraj, Opiekując się Dzisiaj – sprawdź, jak ją wykorzystać w usprawnianiu seniorów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-7445-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Terapię seniorów można oprzeć na filozofii Dekalogu Zdrowego Trybu Życia i metodzie: Pamiętając o Wczoraj, Opiekując się Dzisiaj. Z e-booka dowiesz się, jaki jest gotowy scenariusz terapii zajęciowej i jaki może odnieść skutek.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

FizjoTERAPIA FUNKCJONALNA Metoda: Pamiętając o Wczoraj, Opiekując się Dzisiaj – sprawdź, jak ją wykorzystać w usprawnianiu seniorów Metoda: Pamiętając o Wczoraj, Opiekując się Dzisiaj – sprawdź, jak ją wykorzystać w usprawnianiu seniorów Terapię seniorów można oprzeć na filozofii Dekalogu Zdrowego Trybu Życia i metodzie: Pa- miętając o Wczoraj, Opiekując się Dzisiaj. Poznaj gotowy scenariusz terapii zajęciowej i do- wiedz się, jaki może odnieść skutek. Mirosław Mrozkowiak Wykładowca Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Instytut Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki w Bydgoszczy. Interesuje się diagnostyką zaburzeń statyki postawy ciała, zdrowym stylem życia, fizjoterapią, odnową biologiczną i teorią treningu uzupełniającego szkolenie zasadnicze jeźdźca, anatomią, biomechaniką, kinezjologią. Magdalena Mrozkowiak Psycholog, współautorka pilotażowego wczesnoszkolnego programu nauczania na temat zdrowego stylu życia, wykła- dowca akademicki i trener, współpracowała z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Monika Rauflajsz Wolontariusz Alzheimer’s Society w Wielkiej Brytanii, kilka lat pracowała jako opiekunka osób starszych. Terapia oparta na filozofii Dekalogu Zdrowego Trybu Z�ycia opracowanego przez Cendrowskiego [Mrozko- wiak i wsp. 2011] i metodzie: Pamiętając o Wczoraj, Opiekując się Dzisiaj [Pam Schweitzer 2008] zasad- niczo różni się od standardowego podejścia do pracy ze starym człowiekiem. Obejmuje bowiem wybrane zabiegi fizjoterapii, rekreacji ruchowej i terapii zaję- ciowej oprócz opieki medycznej, pielęgniarskiej, le- karskiej i psychologicznej. Styl życia jest głównym czynnikiem decydującym o zdro- wiu jednostek, grup ludzkich i całych społeczeństw. Przypisuje się mu największy udział i znaczenie przy omawianiu czynników „z pola zdrowia”, w skład któ- rego wchodzą: czynniki środowiskowe, genetyczne, opieka zdrowotna i styl życia. To właśnie stylowi ży- cia przyznaje się taki sam, a nawet większy zakres od- działywania na zdrowie niż łącznie pozostałe czynniki. Już w 1985 roku szacowano, przyjmując za 100 oddziaływanie na zdrowie/chorobę wszystkich czynników, że znaczenie każde- go z nich jest następujące: styl życia – 53 , czynniki środowiskowe – 21 , czynniki ge- netyczne – 16 , opieka zdrowotna – 10 [Mrozkowiak i wsp. 2011]. 1 Wyróżnienie i znaczenie czynników oddziałujących na zdrowie jest modyfikowane przez innych autorów, przy czym różnice mieszczą się w granicach kilku pro- cent. Przykładem jest wyróżnienie czynników środo- wiska fizycznego i społecznego w obrębie kategorii czynników środowiskowych. I tak środowisko fizycz- ne, które interpretuje się w kategoriach zanieczysz- czenia – jest obciążone oddziaływaniem na procesy „pogarszające zdrowie społeczeństwa w granicach 5–10 ”. Z kolei środowisko społeczne, w którym naj- ważniejszą rolę odgrywa „stres psychospołeczny”, ma znacznie większy wpływ i jego „udział w pogarsza- niu się zdrowia jednostek i społeczeństwa sięga 20– 25 . Kategoria stresu psychospołecznego, który jest efektem wielu procesów społecznych i relacji z inny- mi ludźmi, dodatkowo wiąże się ze społecznymi, nie- podlegającymi modyfikacji medycznej czynnikami warunkującymi zdrowie człowieka. Pośrednio łączy się także ze stylem życia człowieka i całych grup spo- łecznych. Niezależnie jednak od czynników uznanych ogólnie za „czynniki środowiskowe” i procentowego szacunku ich wpływu na zdrowie, zawsze stylowi ży- cia przyznaje się największe znaczenie w oddziaływa- niu na zdrowie i chorobę, jeśli styl życia skierowany jest przeciw zdrowiu. Metoda: Pamiętając o Wczoraj, Opiekując się Dzisiaj – sprawdź, jak ją wykorzystać w usprawnianiu seniorów
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Metoda: Pamiętając o Wczoraj, Opiekując się Dzisiaj – sprawdź, jak ją wykorzystać w usprawnianiu seniorów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: