Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00294 008653 11523411 na godz. na dobę w sumie
Mistrz ciętej riposty - książka
Mistrz ciętej riposty - książka
Autor: , Liczba stron: 136
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1112-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> komunikacja międzyludzka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Słowo-klucz: ASERTYWNOŚĆ

Pasywnie... Agresywnie... ASERTYWNIE!

Odnosisz wrażenie, że świat wchodzi Ci na głowę? Masz uczucie, że ustępujesz zbyt szybko, a może -- przeciwnie -- trzymasz wszystkich żelazną ręką? Wiedz, że obie te sytuacje są niekomfortowe zarówno dla Ciebie, jak i otoczenia. A przecież zawsze można znaleźć złoty środek, który pozwoli na utrzymanie równowagi w relacjach międzyludzkich. Ten podręcznik ma spełnić jeszcze jedną, ważniejszą misję -- dzięki niemu wreszcie poczujesz, że Twoje życie naprawdę należy do Ciebie!

Oto arsenał broni z zakresu retoryki. Pomogą Ci one powstrzymać werbalnych napastników. Do dyspozycji masz liczne sztuczki, takie jak szybka riposta, dobrze uargumentowana odpowiedź oraz szczera prawda. Od propozycji szczerych odpowiedzi na zwykłe pytanie: 'Co słychać?', po strategie rozmów ze zobojętnianymi lekarzami -- książka ta oferuje zabawne, łatwe i zuchwałe metody radzenia sobie w przeróżnych sytuacjach. Już za chwilę nauczysz się, jak postawić na swoim w każdej dyskusji, a jednocześnie robić wrażenie osoby pewnej siebie, taktownej i obytej.

O asertywności napisano już bardzo wiele. Na polskim rynku wydawniczym jest kilkadziesiąt tytułów dotyczących tego tematu, sporo artykułów, zdarzają się także specjalistyczne kursy. Jednak dopiero ten przewodnik po drogach i bezdrożach uświadamiania i egzekwowania swoich praw pokaże Ci wreszcie, jak:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Mistrz ciŒtej riposty Autor: Lisa Frankfort, Patrick Fanning T‡umaczenie: Joanna Sugiero ISBN: 978-83-246-1112-6 Tytu‡ orygina‡u: How to Stop Backing Down Start Talking Back Format: A5, stron: 136 S‡owo-klucz: ASERTYWNO(cid:140)˘ (cid:149) Niech (cid:132)nie(cid:148) bezwzglŒdnie znaczy (cid:132)nie(cid:148), (cid:132)tak(cid:148) (cid:150) (cid:132)tak(cid:148), a jŒzyk nigdy nie staje ko‡kiem. (cid:149) Niech w‡a(cid:156)ciwe s‡owa zawsze znajd„ siŒ w odpowiednim momencie, a wypowiedzi faktycznie odzwierciedlaj„ my(cid:156)li i uczucia. Pasywnie(cid:133) Agresywnie(cid:133) ASERTYWNIE! Odnosisz wra¿enie, ¿e (cid:156)wiat wchodzi Ci na g‡owŒ? Masz uczucie, ¿e ustŒpujesz zbyt szybko, a mo¿e (cid:150) przeciwnie (cid:150) trzymasz wszystkich ¿elazn„ rŒk„? Wiedz, ¿e obie te sytuacje s„ niekomfortowe zar(cid:243)wno dla Ciebie, jak i otoczenia. A przecie¿ zawsze mo¿na znale(cid:159)(cid:230) z‡oty (cid:156)rodek, kt(cid:243)ry pozwoli na utrzymanie r(cid:243)wnowagi w relacjach miŒdzyludzkich. Ten podrŒcznik ma spe‡ni(cid:230) jeszcze jedn„, wa¿niejsz„ misjŒ (cid:150) dziŒki niemu wreszcie poczujesz, ¿e Twoje ¿ycie naprawdŒ nale¿y do Ciebie! Oto arsena‡ broni z zakresu retoryki. Pomog„ Ci one powstrzyma(cid:230) werbalnych napastnik(cid:243)w. Do dyspozycji masz liczne sztuczki, takie jak szybka riposta, dobrze uargumentowana odpowied(cid:159) oraz szczera prawda. Od propozycji szczerych odpowiedzi na zwyk‡e pytanie: (cid:132)Co s‡ycha(cid:230)?(cid:148), po strategie rozm(cid:243)w ze zobojŒtnianymi lekarzami (cid:150) ksi„¿ka ta oferuje zabawne, ‡atwe i zuchwa‡e metody radzenia sobie w przer(cid:243)¿nych sytuacjach. Ju¿ za chwilŒ nauczysz siŒ, jak postawi(cid:230) na swoim w ka¿dej dyskusji, a jednocze(cid:156)nie robi(cid:230) wra¿enie osoby pewnej siebie, taktownej i obytej. O asertywno(cid:156)ci napisano ju¿ bardzo wiele. Na polskim rynku wydawniczym jest kilkadziesi„t tytu‡(cid:243)w dotycz„cych tego tematu, sporo artyku‡(cid:243)w, zdarzaj„ siŒ tak¿e specjalistyczne kursy. Jednak dopiero ten przewodnik po drogach i bezdro¿ach u(cid:156)wiadamiania i egzekwowania swoich praw poka¿e Ci wreszcie, jak: (cid:149) bez pud‡a u¿ywa(cid:230) zgrabnych wym(cid:243)wek, (cid:149) kszta‡towa(cid:230) rozmowy na w‡asn„ mod‡Œ, (cid:149) m(cid:243)wi(cid:230) nie na tysi„c r(cid:243)¿nych sposob(cid:243)w, (cid:149) prowadzi(cid:230) telefoniczne wojny, (cid:149) pacyfikowa(cid:230) obce dzieci, (cid:149) prowadzi(cid:230) dialog z prawdziwymi dziwakami, (cid:149) by(cid:230) niezno(cid:156)nym i samolubnym. Spis treści Część I Twoja osobista karta praw 1. Wymigiwanie się 2. Przepraszam, nieczynne 3. To, co Ci się należy 4. Barwy słowa „nie” Część II Trzy style 5. Złotowłosa i trzy style 6. Trzy magiczne słowa 7. Twój manifest 8. Wiesz, że jesteś asertywny, gdy… Część III Słuchanie i wyrażanie swoich myśli 9. Zamienić się w słuch 10. Powiedz to swoim ciałem 11. Tylko fakty, proszę pani 12. Ja, ja, ja 13. Królowa dnia 14. Osobiste slogany 15. Najpierw mów do siebie 16. Prawda jako strategia 17. Scenariusz 7 8 10 12 14 17 18 20 22 24 27 28 30 32 34 36 38 40 42 44 4 Mistrz ciętej riposty Część IV Reagowanie na krytykę 18. Tak, i co z tego? 19. Wszystko jest możliwe 20. Koniec rozmowy 21. Dzielenie włosa na czworo 22. Proszę, mów dalej 23. Sztuka odpuszczania 24. Jak ty komu, tak on tobie 25. A propos kangurów Część V Jak radzić sobie z trudnymi ludźmi 26. Wszystko w rodzinie 27. Nie, aniołku 28. Dość o tobie 29. Strach przed literami 30. Zły szef 31. Strażnik więzienny czy współspiskowiec? 32. Jak zmienić innych Część VI Specjalne strategie 33. Zdarta płyta 34. Eskalacja kreatywności 35. Chwileczkę 36. Włącz swój film 37. Droga pośrednia 38. Krótka przerwa 39. Opowiedz mi o tym, jak porwali cię kosmici 40. Poznaj siebie 41. Moja ulubiona przyczyna tkwi we mnie 42. Imitacja to najszczersza forma pochlebstwa 47 48 50 52 54 56 58 60 62 65 66 68 70 72 74 76 78 81 82 84 86 88 92 94 96 98 100 102 Część VII Sytuacje wyjątkowe 43. Bez zobowiązań 44. Bądź twardym klientem 45. Ani mru-mru 46. Przyjmowanie komplementów 47. Zamienić się w smarkacza 48. Telefoniczne wojny 49. Wyjdźmy gdzieś razem 50. Masz wiadomość czy wiadomość ma Ciebie? O autorach Spis treści 5 105 106 108 112 114 118 120 124 126 129 Część I Twoja osobista karta praw 8 Mistrz ciętej riposty 1. Wymigiwanie się Jak wykręcić się prawie od wszystkiego Ile razy Ci się to zdarzyło? Kolega z pracy, za którym szczególnie nie przepadasz, dzwoni do Ciebie i pyta: „Co robisz w sobotę?”, a Ty bezmyślnie odpowiadasz: „Nic”. Ani się obejrzysz, a kilka dni póź- niej będziesz siedział w licealnej auli na lokalnej aukcji i popijając zwietrzałego, ciepłego szampana, weźmiesz udział w licytacji apar- tamentu w Jałcie dzielonego z kilkoma innymi właścicielami. Po- tem będziesz się uśmiechał do platynowej blondynki z przyczepy zaparkowanej przy drodze, która za wszelką cenę zechce Cię przeko- nać, że jej oferta środków czyszczących nie ma nic wspólnego z pira- midą finansową. Zasada numer jeden dotycząca wykręcania się brzmi: Nigdy nie przyznawaj się, że masz wolny czas. Powtarzaj sobie na głos: „Nie wiem, co będę robić. Muszę sprawdzić”. Jeśli rozmówca zasugeruje, że chciałby Cię gdzieś zaprosić, poproś o więcej szczegółów. Do- wiedz się, co to za wydarzenie, a dopiero potem „zajrzyj do kalenda- rza”. Dzięki temu zyskasz czas, żeby odpowiedzieć sobie na kluczowe pytania: Czy naprawdę chcę tam pójść? A jeżeli nie, to: Jaką mam wymówkę? Jeśli chodzi o wymówki, to najlepiej, żeby były proste. Nie wy- myślaj kuzynki ze stwardnieniem rozsianym, którą musisz przenieść ze szpitala do hospicjum. Dręczyciel może chcieć rozwiązać Twój wyimaginowany problem, mówiąc na przykład: „Nie ma sprawy, za- bierz ją ze sobą. Budynek ma osobne wejście dla niepełnospraw- nych, a twoją kuzynkę być może zainteresuje licytacja prywatnych sesji leczniczych u wielebnego Sykesa”. Twoja osobista karta praw 9 Najlepsze wymówki są proste i mało konkretne: „Przykro mi, mam inne plany”, „Tego wieczoru nie mam czasu” albo „To nie dla mnie”. Oprzyj się potrzebie przekonywania, że Twoje plany są bardzo ważne i za nic w świecie nie możesz ich zmienić. Dzięki temu nie będziesz musiał uciekać się do kłamstwa. Nawet jeśli zamierzasz po prostu zaszyć się w mieszkaniu i zjeść dużą porcję lodów z radości, że nie musisz uczestniczyć w żadnej zbiórce pieniędzy. Ta prosta technika nie wystarczy jednak, żeby uwolnić się od przebiegłego prześladowcy. Potrafi on zadawać otwarte pytania oplatające całą Twoją przyszłość niczym pajęcza sieć: „Nigdy ze sobą nie rozmawiamy. Kiedy wpadniesz do nas na kolację, żeby obejrzeć zdjęcia z domowego porodu przyrodniej siostry mojej bratowej?”. W takich przypadkach za nic w świecie nie możesz przystać na propozycję. Musisz przekonać rozmówcę, że jesteś zbyt zajęty, żeby pomyśleć choćby o ustaleniu daty. Poproś go, aby zabrał swoją sieć i usnuł ją później, najlepiej gdy wyemigrujesz do Ziemi Ognistej: „W tym tygodniu nie dam rady. Przyszły tydzień będzie jeszcze gor- szy, a potem muszę pojechać do mamy, ale jeszcze nie umówiłem się z nią na konkretny termin. Kurczę, bardzo chciałbym się z tobą spotkać, ale niestety będziemy musieli przełożyć to na później. Za- dzwonię do ciebie, gdy u mnie wszystko się trochę uspokoi”. Zwróć uwagę na ważne cechy zasady, którą nazywamy Reakcją Trzech „N”: Nie teraz, Nie później, Nie nigdy. Teraz masz mnóstwo zajęć, w najbliższej przyszłości też nie masz czasu, ale kiedyś, w dale- kiej przyszłości być może znajdziesz chwilę dla pana Pająka. Oddzwaniać czy nie? Oczywiście nie masz takiego obowiązku. Pamiętaj, że to pająk chce się z Tobą spotkać, a nie Ty z nim. Jeżeli czujesz się zobowiązany wobec kogoś, wyznacz taki czas i miejsce spotkania, żebyś mógł szybko je zakończyć. Może to być bar na lot- nisku w Dallas, w trakcie przesiadki w drodze do Ziemi Ognistej. 10 Mistrz ciętej riposty 2. Przepraszam, nieczynne Wygospodarowanie czasu dla siebie Nie jesteś sklepem całodobowym. Nie musisz być otwarty 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez 365 dni w roku. Nie musisz stać na baczność, ubrany w muszkę i czerwoną kamizelkę, witać klientów z przyklejonym do twarzy uśmiechem i zadawać im nieśmiertelnego pytania: „Czym mogę służyć?”. Masz prawo do wolnych chwil. Nie możesz bez przerwy wysłu- chiwać cudzych żądań. Dzieci, małżonek, rodzice i przyjaciele nie powinni przerywać Twoich zajęć za każdym razem, gdy chcą batonika, szukają plastra albo chcą opowiedzieć Ci o nowince psychologicznej. Co by się stało, gdyby zatrzymali się na Twoim parkingu i zobaczyli, że jesteś nieczynny? Czy padliby na ziemię i zginęli na miejscu? Oczywiście, że nie – poszliby do innego sklepu albo wrócili o innej porze. „Ale oni na mnie polegają”. Tak, to prawda. Podobnie kleszcze polegają na psie. Jeżeli raz na jakiś czas nie oderwiesz od siebie tych krwiopijców, wyssą z Ciebie całą energię życiową. Jak to zrobić? Użyj asertywnej wymówki. Oto kilka wskazówek wraz z przykładami: Niech będzie prosta: „Teraz mam przerwę i nie mogę rozmawiać”. Odłóż rozmowę na później: „Teraz nie mogę o tym rozmawiać. Przełóżmy to na wieczór”. Wypoczywaj w określonym miejscu albo wymyśl specjalny znak: „Kiedy moje drzwi są zamknięte, nie przeszkadzajcie mi. Niedługo do was przyjdę i wtedy będziemy mogli porozmawiać”. Twoja osobista karta praw 11 Zwróć uwagę osobom, które są dla Ciebie najbardziej kłopotliwe: „Danny, jesteś moim synem i bardzo cię kocham, ale nie chcę, że- byś dzwonił do mnie po 22.00 i przed 9.00 rano”. Zrób „czarną listę” zakazanych tematów: „Nie chcę wysłuchiwać twoich próśb o to, żebym pożyczył ci pieniądze lub samochód albo zrobił pranie”. Uprość sobie życie: Pozbądź się list telefonów do komitetów, grup dyskusyjnych i instalatorów alarmów przeciwwłamaniowych. Ralph był utalentowanym elektrotechnikiem. Marzył o wynale- zieniu systemu wykorzystującego energię słoneczną. Chciał praco- wać nad tym w wolnym czasie, ale codziennie odbierał dziesiątki telefonów od rodziny, przyjaciół i kolegów, którzy prosili go o po- moc. W końcu zdał sobie sprawę, że musi chronić swój czas. Naj- pierw poprosił rodzinę i znajomych, żeby kontaktowali się z nim tylko w godzinach pracy lub w weekendy. To trochę pomogło. Po- tem kupił automatyczną sekretarkę, na której nagrał tekst: „Dzień dobry, tu sklep Ralpha. Proszę zostawić swój numer, a my oddzwo- nimy do państwa”. Dodatkowo wyciszył dzwonek — dzięki temu nie kusiło go, żeby przeglądać listę nagranych wiadomości albo od- bierać telefony, gdy był w sklepie. Jeżeli przestaniesz się zachowywać jak pracownik sklepu całodo- bowego, ludzie będą traktować Cię inaczej. Uznają Cię za profesjo- nalistę takiego jak lekarz, prawnik czy architekt. Zaczną cenić Twój czas – zrozumieją, że jesteś gotowy im pomóc, ale nie przez 24 go- dziny na dobę. Będą pytali Cię, czy masz chwilę, żeby z nimi po- rozmawiać, czy raczej wolałbyś umówić się na dłuższą rozmowę. Wreszcie znajdziesz czas dla siebie, a znajomi będą mogli liczyć na całą Twoją uwagę, gdy zwrócą się do Ciebie w godzinach pracy. 12 Mistrz ciętej riposty 3. To, co Ci się należy Kelly jest jedną z tych osób, które nie wiedzą, czym jest karta praw. Pracuje na dwa etaty, żeby utrzymać siebie i męża Joego, który nie kwapi się ze znalezieniem pracy, ponieważ marzy o karierze muzyka. Kelly nie zdaje sobie sprawy, że ma takie same prawa jak Joe. Opinię o tym, co należy jej się od życia, oparła na błędnych przeko- naniach, przypuszczeniach i regułach, które podpatrzyła w krzywym zwierciadle swojego domu rodzinnego. Czy zdarzyło Ci się kiedyś spojrzeć w lustro i stwierdzić, że coś jest nie tak ( nie mamy na my- śli oglądania się w stroju kąpielowym w przymierzalni sklepowej)? Niektóre lustra zniekształcają obraz i nawet jeśli jesteś tego świa- domy, możesz nie zdawać sobie sprawy ze skutków deformacji. Czasami reguły są jasne (Zawsze przepraszaj ludzi, żeby być z nimi w dobrych stosunkach), a czasami przybierają formę sugestii (Nie składaj podania na uniwersytet, bo twój brat poczuje się gorszy). Są niczym trzaśnięcie drzwiami – ograniczają Twoje możliwości. Być może rodzice powtarzali Ci, że jesteś samolubny i nieczuły, że nie możesz wymagać szczególnego traktowania i nie powinieneś roz- mawiać o problemach osobistych poza domem. Lista podobnych oskarżeń i zakazów jest bardzo długa. Jeśli starasz się przestrzegać tych reguł, czujesz się przygnębiony i bezwartościowy. Jeżeli natomiast odważysz się im sprzeciwić, drę- czy Cię poczucie winy. W efekcie zaczynasz przyciągać do siebie ludzi, którzy chętnie Cię wykorzystują, żeby zaspokoić własne po- trzeby. Dobrze im z Tobą, prawda? Cóż, czas pozbyć się pijawek. Być może Cię to zdziwi, ale nie musisz zapracować na swoje prawa osobiste – wystarczy, że żyjesz. Czy jesteśmy stuprocentowo pewni, że masz prawa osobiste? Oczywiście, że tak. Są one zagwaran- towane w konstytucji. Tak, wiemy, lekcje wiedzy o społeczeństwie były wyjątkowo nudne. To nie ma znaczenia. Naszym celem jest Twoja osobista karta praw 13 odświeżenie Twojej pamięci. Konstytucja mówi o określonych „nie- zbywalnych” prawach, czyli takich, które nie podlegają żadnej dys- kusji. Jest to między innymi wolność osobista, prawo do życia i zakaz dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym. Widzisz? A Ty zastanawiałeś się, czy możesz powiedzieć „nie”, gdy podczas rodzinnego obiadu poproszono Cię, żebyś załatwił coś w trak- cie wolnego dnia. Oprócz tego, że masz te wszystkie prawa, musisz je wyegzekwo- wać. Oto co powinieneś zrobić. Pomyśl o zasadach, którymi kieru- jesz się w życiu – zarówno tych rzeczywistych, jak i potencjalnych. Wypisz je na kartce, a szybko przekonasz się, jak negatywne i wynisz- czające są to reguły. Gdybyś postanowił w pełni korzystać ze swojej wolności osobistej, jakie nowe punkty musiałbyś dopisać do listy? Jeżeli nie przychodzą Ci do głowy żadne pomysły, stwórz prze- ciwieństwa wszystkich reguł, które zanotowałeś. Jeżeli na przykład wcześniej napisałeś: „Nie wolno mi rozmawiać o tym, czego potrze- buję”, zmień to na: „Mam prawo prosić innych o to, czego potrze- buję”. Oczywiście, oni mają prawo powiedzieć „nie”, ale nawet jeśli to zrobią, będziesz czuł się dużo lepiej z samym sobą. A możesz się zdziwić, gdy zobaczysz, ilu ludzi zgodzi się spełnić Twoją prośbę. Pomyśl, jak zmieniłoby się Twoje życie, gdybyś podarował sobie choć jedno lub dwa prawa osobiste. 14 Mistrz ciętej riposty 4. Barwy słowa „nie” Masz prawo do odmowy Od kiedy po raz pierwszy zamanifestowałeś swoją autonomię, mó- wiąc mamie „Nie!”, zarówno ona, jak i reszta społeczeństwa starała się oduczyć Cię stosowania tego słowa. Trudno jest kontrolować przekorne, pewne siebie i uparte dzieci, dlatego wszyscy powtarzali Ci, że „ładniej” jest utrzymywać dobre stosunki z ludźmi, zgadzać się i współpracować z nimi, i po prostu być dla nich miłym. Spróbuj obudzić w sobie wewnętrznego dwulatka. Przypomnij sobie, jak wspaniale się czułeś, kiedy rozstawiałeś szeroko pulchne nóżki, nadymałeś dolną wargę i krzyczałeś: „Nie!” na wszystkie nie- rozsądne żądania dorosłych: Wstawaj. Idź spać. Zjedz obiad. Teraz nie jest pora na ciastka. Przebierz się. Bądź cicho. Mów głośniej. Właściwie te żądania nie różniły się bardzo od wymagań, które te- raz musisz spełniać, prawda? Teraz jednak jesteś dorosły. Masz prawo przysługujące wszyst- kim pełnoletnim osobom – możesz sam zdecydować, jak spędzisz wolny czas, z kim się spotkasz, dokąd pójdziesz, co zjesz na kolację albo o której położysz się spać. Gwendolyn była cukiernikiem i pracowała w dużej piekarni. Jej szef był zbyt wielkim skąpcem, żeby zatrudnić dodatkową kasjerkę w sobotnie poranki, gdy w sklepie panuje największy ruch. Dlatego co tydzień prosił Gwen, żeby od ósmej do dziesiątej pomagała przy kasie, mimo że właśnie skończyła nocny dyżur w piekarni. Gwen nie chciała być niegrzeczna i zależało jej na sympatii szefa, więc ulegała jego prośbom. Jednak nigdy nie dostała dodatkowego wynagrodze- nia za tę pracę, a nawet nie usłyszała zwykłego „dziękuję”. Pewnego dnia była tak przemęczona, że powiedziała: „Nie, nie mogę tego Twoja osobista karta praw 15 zrobić”. Czy została zwolniona? Czy szef ją znienawidził? Wcale nie. Wzruszył tylko ramionami, poprosił o pomoc kogoś innego, a w końcu zatrudnił dodatkowego pracownika na soboty. Nie czekaj, aż Twoja ugodowa natura doprowadzi Cię na skraj choroby. Kiedy ktoś prosi Cię o przysługę, zadaj sobie kluczowe py- tanie: Czy naprawdę chcę to zrobić? Jeżeli odpowiedź jest negatywna, naucz się mówić „nie” w taki sposób, jaki Ci najbardziej odpowiada: Prosto Grzecznie Wielokrotnie Z przekleństwem Z żalem Z emfazą Pogodnie Milutko Z rozczarowaniem Uczciwie Obwiniając innych Formalnie Meteorologicznie Wielojęzycznie Przewidująco Nie. Nie, dziękuję. Nie, nie, nie. Nie, do cholery! Przykro mi, ale nie mogę. Nie ma mowy! O, nie. Nie, psze pana. Bardzo bym chciał, ale nie mam czasu. Szczerze mówiąc, nie chce mi się. Mój chłopak mi nie pozwoli. Odmawiam. Prędzej piekło zamarznie. Nie, no, nein, niet, non. Nie, nawet za milion lat.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mistrz ciętej riposty
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: