Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00062 002899 18775890 na godz. na dobę w sumie
Mistrzowskie ujęcia. Tim Grey o perfekcyjnej obróbce zdjęć - książka
Mistrzowskie ujęcia. Tim Grey o perfekcyjnej obróbce zdjęć - książka
Autor: Liczba stron: 248
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2105-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> edycja zdjęć
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Po prostu zrób doskonałe zdjęcie!
Tim Grey odpowie na Twoje pytania dotyczące profesjonalnej fotografii cyfrowej!

Czy ta książka naprawdę zawiera odpowiedzi na moje pytania związane z fotografią cyfrową?

Jasne, że tak! W odróżnieniu od większości poradników ta książka zawiera pełne, wyczerpujące odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają pasjonaci fotografii. Przedstawiono je w przejrzystej formule: pytanie - odpowiedź i podzielono według tematyki, dzięki czemu szybko odnajdziesz każde interesujące Cię zagadnienie! Jesteś już zatem tylko o krok od robienia mistrzowskich ujęć!

Tim Grey, członek zespołu instruktorów Photoshop World Dream, od lat odpowiada na pytania dotyczące fotografii cyfrowej w popularnym amerykańskim newsletterze 'DDQ: Digital Darkroom Questions', podczas wystąpień publicznych, w setkach artykułów zamieszczanych w różnych magazynach czy kwartalniku 'Digital Darkroom Quarterly'. Tim Grey po prostu zna się na rzeczy! A ponieważ odpowiedział na niezliczoną ilość pytań tysięcy fotografów, wie wszystko na temat najczęstszych i najważniejszych kwestii związanych z fotografią cyfrową - od aparatów cyfrowych, poprzez zarządzanie kolorami, do optymalizacji obrazów i uzyskiwania niezwykłych efektów.

Jakie tematy omówiono w tej książce?

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Mistrzowskie ujêcia. Tim Grey o perfekcyjnej obróbce zdjêæ Autor: Tim Grey T³umaczenie: Irmina Lubowiecka ISBN: 978-83-246-2105-7 Tytu³ orygina³u: Take Your Best Shot: Tim Grey Tackles Your Digital Darkroom Questions Format: 168×237, stron: 264 Po prostu zrób doskona³e zdjêcie! Tim Grey odpowie na Twoje pytania dotycz¹ce profesjonalnej fotografii cyfrowej! Czy ta ksi¹¿ka naprawdê zawiera odpowiedzi na moje pytania zwi¹zane z fotografi¹ cyfrow¹? Jasne, ¿e tak! W odró¿nieniu od wiêkszoœci poradników ta ksi¹¿ka zawiera pe³ne, wyczerpuj¹ce odpowiedzi na pytania, które najczêœciej zadaj¹ pasjonaci fotografii. Przedstawiono je w przejrzystej formule: pytanie – odpowiedŸ i podzielono wed³ug tematyki, dziêki czemu szybko odnajdziesz ka¿de interesuj¹ce Ciê zagadnienie! Jesteœ ju¿ zatem tylko o krok od robienia mistrzowskich ujêæ! Tim Grey, cz³onek zespo³u instruktorów Photoshop World Dream, od lat odpowiada na pytania dotycz¹ce fotografii cyfrowej w popularnym amerykañskim newsletterze „DDQ: Digital Darkroom Questions”, podczas wyst¹pieñ publicznych, w setkach artyku³ów zamieszczanych w ró¿nych magazynach czy kwartalniku „Digital Darkroom Quarterly”. Tim Grey po prostu zna siê na rzeczy! A poniewa¿ odpowiedzia³ na niezliczon¹ iloœæ pytañ tysiêcy fotografów, wie wszystko na temat najczêstszych i najwa¿niejszych kwestii zwi¹zanych z fotografi¹ cyfrow¹ – od aparatów cyfrowych, poprzez zarz¹dzanie kolorami, do optymalizacji obrazów i uzyskiwania niezwyk³ych efektów. Jakie tematy omówiono w tej ksi¹¿ce? (cid:129) Podstawy cyfrowej ciemni (cid:129) Wybór w³aœciwych narzêdzi – od aparatów po drukarki (cid:129) Wybór miêdzy formatem RAW a JPEG (cid:129) Kwestia zarz¹dzania kolorami (cid:129) Udoskonalanie fotografii w Photoshopie (cid:129) Rozwi¹zywanie czêstych problemów, takich jak szum, przyciête podœwietlenia i dominanty barwne (cid:129) Tworzenie wysokiej jakoœci wydruków (cid:129) Elektroniczne udostêpnianie obrazów (cid:129) Oraz du¿o wiêcej Spis treści ROZDZIAł 1. ROZDZIAł 2. ROZDZIAł 3. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Cyfrowe podstawy 23 Czy fotografia cyfrowa j­est zbliżona j­akością do kliszy? . . . . . . . . . . . 24 Czym j­est rozdzielczość? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Jaka j­est różnica pomiędzy DPI i PPI? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Za co odpowiada matryca?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Czym j­est zakres dynamiczny?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Czy wyższe ustawienie ISO zwiększa czułość matrycy? . . . . . . . . . . . 33 Czy cyfrowe lustrzanki maj­ą wydłużony obiektyw?. . . . . . . . . . . . . . . 35 Czym j­est aberracj­a chromatyczna?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Czy ustawienia wpływaj­ą na rozmiar pliku? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Czym j­est RAW?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Cyfrowe aparaty i narzędzia 43 Jakiej­ marki aparat powinienem kupić? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Czy rzeczywiście potrzebuj­ę cyfrowej­ lustrzanki? . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Jak uzyskać podgląd na żywo w cyfrowej­ lustrzance? . . . . . . . . . . . . 46 Czy mogę samodzielnie czyścić obiektywy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Czy karty pamięci o wyższej­ prędkości są lepsze? . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Czy obiektywy dla cyfrowych lustrzanek to tylko chwyt reklamowy?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Ilu megapikseli potrzebuj­ę? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Z ilu kart pamięci powinienem korzystać? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Co sądzisz o obiektywach Lensbaby? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Czy zrezygnować z cyfrowych kart pamięci o mniej­szej­ poj­emności? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Cyfrowy zapis 57 Co wybrać: JPEG czy RAW? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Dlaczego powinienem fotografować w trybie RAW?. . . . . . . . . . . . . . 61 Czy podczas fotografowania powinienem „szukać świateł”? . . . . . . 63 Kiedy powinienem zmieniać ustawienie ISO? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Jak powinienem ustawić temperaturę koloru? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Spis treści  Jak uzyskać poprawny odczyt nadmiernej­ ekspozycj­i dla zapisu RAW?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Jak wiele informacj­i tracę, fotografuj­ąc w trybie JPEG? . . . . . . . . . . . 68 Czy powinienem korzystać z niewłaściwego ustawienia balansu bieli? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Jak przygotować się na rozwiązania techniczne w przyszłości? . . . 71 Jak tworzyć obrazy panoramiczne? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Jak ustawić przestrzeń barw w cyfrowej­ lustrzance?. . . . . . . . . . . . . . 73 Czy zapis obrazu o nieograniczonej­ ostrości będzie kiedyś możliwy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Czy powinienem stosować wyostrzanie w aparacie? . . . . . . . . . . . . . 75 Czy mogę usuwać pliki obrazów z karty pamięci w aparacie? . . . . . 75 Czy karta pamięci może skorzystać na formatowaniu na komputerze, a następnie w aparacie? . . . . . . . 76 Czy migawkę aparatu cyfrowego można zwolnić określoną liczbę razy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Jak interpretować histogram? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 W j­aki sposób ustawienie ISO wpływa na naświetlenie obrazu?. . . 80 Czy mogę ustawić tryb fotografowania na czarno-biały? . . . . . . . . . 81 Cyfrowa ciemnia 83 Polecasz system Windows czy Macintosh? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Ile pamięci potrzebuj­e Photoshop? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Czy są j­akieś szczególne ustawienia okna Preferences (Preferencj­e) w Photoshopie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Czy powinienem stosować system RAID? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Jaki system tworzenia kopii zapasowych polecasz?. . . . . . . . . . . . . . . 90 Czy polecasz używanie tabletu podczas pracy ze zdj­ęciami?. . . . . . 91 Czy potrzebuj­ę monitora LCD? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Czy powinienem korzystać z programu Lightroom? . . . . . . . . . . . . . . 93 Gdzie powinienem przechowywać moj­e zdj­ęcia? . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Dlaczego nie widzę miniatur niektórych obrazów w Adobe Bridge? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Dlaczego Bridge nie wyświetla podglądu obrazów RAW w pełnych rozmiarach?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Co oznaczaj­ą podświetlone opcj­e w menu Photoshopa CS3? . . . . . 98 Jeśli raz otwieram plik JPEG j­ako RAW, czy później­ zawsze j­est on otwierany j­ako RAW? . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 ROZDZIAł 4. 10 Spis treści ROZDZIAł 5. ROZDZIAł 6. Dlaczego rozmiar zdj­ęć z cyfrowej­ lustrzanki Canon różni się od rozmiaru z cyfrowej­ lustrzanki Nikon?. . . . . . . . . . . . . . . 100 Jak uzyskać obrazki miniatur dla plików RAW w systemie Windows Vista?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Zarządzanie kolorami 103 Czy powinienem używać własnego profilu?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Czy naprawdę powinienem skalibrować swój­ monitor? . . . . . . . . . 107 Dlaczego po skalibrowaniu monitora poj­awiła się na nim ostra dominanta?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Jaki j­est optymalny kąt patrzenia na fotografie cyfrowe na laptopie?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Czy muszę używać wymyślnych podświetlarek, aby ocenić swoj­e wydruki? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Dlaczego wydruki powinny być oglądane w świetle o temperaturze barwowej­ 5000 kelwinów, a monitor skalibrowany do 6500 kelwinów? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Jaką przestrzeń barw polecasz? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Jakie ustawienia zarządzania kolorami w Photoshopie polecasz? . . .113 Jak uzyskać bardziej­ poprawne rezultaty dzięki własnym profilom drukarki? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Dlaczego obraz na ekranie wciąż różni się od wydruku, mimo że skalibrowałem monitor i korzystam z własnego profilu drukarki? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Dlaczego wciąż tracę wiele szczegółów cieni?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Czy mogę przekonwertować zdj­ęcia na CMYK za pomocą opcj­i CMYK z menu Mode (Tryb)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Jak poprawić wyświetlanie obrazów z rzutnika?. . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Czy mogę podej­rzeć wydruk w Photoshopie?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Czy potrzebuj­ę własnego profilu dla skanera? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Dlaczego kolory moich obrazów na stronie internetowej­ nie są j­uż tak żywe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Jaka j­est różnica między przydzieleniem profilu a konwersj­ą do profilu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Optymalizacja w Photoshopie Które dopasowania zastosować w Adobe Camera Raw, a które zostawić dla Photoshopa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Co mogę zrobić, j­eśli moj­a stara wersj­a Photoshopa nie obsługuj­e plików RAW?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 129 Spis treści 11 Czy powinienem korzystać z opcj­i Levels (Poziomy), gdy opcj­a Curves (Krzywe) oferuj­e możliwość dostosowania punktów czerni i bieli obrazu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Jak osiągnąć lepsze rezultaty, pracuj­ąc z narzędziem Curves (Krzywe)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Jak efektywnie pracować z narzędziami Dodge (Rozj­aśnianie) i Burn (Ściemnianie)?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Jak sprawdzić, czy maska w moj­ej­ pracy j­est bez zarzutu? . . . . . . . 141 Czy powinienem dostosowywać tylko dwa z trzech suwaków opcj­i Color Balance (Balans kolorów)?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Jak dostosować konkretny zakres kolorów obrazu za pomocą opcj­i Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie)? . . . . . . . . . . . 145 Dlaczego po zastosowaniu narzędzia Clone Stamp (Stempel) kopiowane piksele nie pasuj­ą do reszty obrazu? . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Dlaczego po zastosowaniu narzędzia Spot Healing Brush (Punktowy pędzel koryguj­ący) uzyskuj­ę na obrazie naprawdę dziwaczne efekty? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Jak skorzystać z ustawienia Opacity (Krycie) narzędzia Healing Brush (Pędzel koryguj­ący)?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 O ile pikseli wtopić zaznaczenie, j­eżeli zamierzam wprowadzić dopasowania?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Jak poprawić zaznaczenie bez konieczności poprawiania wszystkich opartych na nim dopasowań?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Czy mogę dodać gradient do maski warstwy bez zastąpienia oryginalnej­ maski? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Efekty kreatywne 157 Jak utworzyć czarno-biały obraz z kolorowego oryginału?. . . . . . . 158 Jak stworzyć „prawie” czarno-biały obraz, z odrobiną prześwituj­ących kolorów?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Jak mogę stworzyć wersj­ę obrazu w odcieniach sepii? . . . . . . . . . . 161 Jak szybko dodać winietowanie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Jak stworzyć filtr daj­ący nieostry efekt? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Jak zastosować filtr Photoshopa tylko na części obrazu?. . . . . . . . . 168 Jak wykadrować obraz owalnym kształtem i na zewnątrz tego kształtu wtopić obraz, aby miał łagodną krawędź? . . . . . . . . . 171 Jak stworzyć wokół fotografii artystyczną krawędź? . . . . . . . . . . . . . 173 Czy mogę odtworzyć technikę Harris Shutter (przysłona Harrisa) w Photoshopie?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 ROZDZIAł 7. 12 Spis treści ROZDZIAł 8. ROZDZIAł 9. Rozwiązywanie problemów z obrazami 181 Jak skorygować obraz nieba o zbyt wysokiej­ ekspozycj­i? . . . . . . . . 182 Jak mogę pozbyć się kolorowej­ plamy w j­ednym z rogów obrazu? . . 185 Czy mogę pozbyć się silnej­ dominanty powstałej­ po zeskanowaniu starego zdj­ęcia?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Jak mogę naprawić kolory na zdj­ęciach w formacie JPEG z niepoprawnym ustawieniem balansu bieli? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Czy mogę poprawić w Photoshopie efekt rozmycia ruchomych obiektów na zdj­ęciu?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Czy mogę wyostrzyć każde zdj­ęcie zrobione z niepoprawną ostrością? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Czy istniej­e j­akiś sposób na zredukowanie zamglenia na obrazie?. . . 195 Czy istniej­e sposób na umieszczenie nowych informacj­i dla j­ednego z kanałów? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Czy istniej­e prosty sposób pozbycia się szumu, widocznego na niektórych zdj­ęciach zrobionych przy wysokim ustawieniu ISO? . 198 Czy możliwe j­est usunięcie problemu z perspektywą?. . . . . . . . . . . 200 Drukowanie 203 Jakie atramentowe drukarki fotograficzne polecasz? . . . . . . . . . . . . 204 Co się stało z drukarkami termosublimacyj­nymi?. . . . . . . . . . . . . . . . 206 Czy mogę stosować w swoj­ej­ atramentowej­ drukarce fotograficznej­ tusze innego producenta? . . . . . . . . . . . . . . 208 Czy tusz do atramentowej­ drukarki fotograficznej­ naprawdę traci ważność? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Jak mogę pozbyć się uporczywych grudek, przez które drukarka atramentowa tak często się zapycha? . . . . . . 209 Skąd się biorą delikatne linie widoczne na moim wydruku i j­ak ich uniknąć?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Czy powinienem podczas drukowania korzystać z RIP?. . . . . . . . . . 212 Jak powinienem przygotować swoj­e obrazy do druku?. . . . . . . . . . 214 Jak bardzo mogę powiększyć swoj­e obrazy do druku? . . . . . . . . . . 217 Czy zalecasz modyfikowanie rozmiaru obrazów za pomocą specj­alnego oprogramowania? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Jak uniknąć posteryzacj­i nieba na wydrukach czarno-białych obrazów?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Czy powinienem korzystać z zewnętrznych usług drukowania?. . 219 Jak wybrać papier do atramentowej­ drukarki fotograficznej­? . . . . 220 Spis treści 13 ROZDZIAł 10. Co sądzisz o drukarniach oferuj­ących usługę drukowania własnych albumów fotograficznych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Czy podczas ładowania obrazów dla internetowego usługodawcy drukuj­ącego powinienem korzystać z j­ego opcj­i automatycznego ulepszania zdj­ęć? . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 225 Cyfrowe udostępnianie Czy istniej­e metoda udostępniania obrazów w Internecie w sposób całkowicie dla nich bezpieczny? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Jak wybrać stronę umożliwiaj­ącą udostępnianie obrazów innym osobom? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Jak udostępnić swoj­e obrazy online z możliwością sprzedaży? . . 229 Jak mogę wyświetlić na mapie zdj­ęcie z dodaną etykietą GPS? . . 231 Czy istniej­e prosty sposób udostępniania obrazów innym osobom podczas podróży? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Jakiego programu powinienem używać do tworzenia cyfrowych pokazów slaj­dów? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Jak korzystać z modułu Web (Internet) programu Lightroom? . . . 236 Czy zawsze powinienem konwertować obrazy na przestrzeń sRGB, gdy zamierzam udostępniać j­e cyfrowo?. . . . 236 Na co powinienem zwrócić uwagę w cyfrowym rzutniku? . . . . . . . 237 Jak ustawić ten sam rozmiar dla slaj­dów zawieraj­ących obrazy w poziomie i w pionie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 W j­aki sposób mogę zmienić rozmiar poziomych i pionowych obrazów, nie stosuj­ąc oddzielnych operacj­i dla różnie zorientowanych obrazów? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 14 Spis treści Rozdział 8. Rozwiązywanie problemów z obrazami Uwielbiam używać Photoshopa, aby wydobyć ze swoich obrazów to, co naj­lepsze, ale należę też do osób, które nie znoszą słyszeć w plenerze słów: „Na- prawię to w Photoshopie”, gdy poj­awia się wyzwanie. Zawsze dużo lepiej­ j­est poprawnie zrobić zdj­ęcie, niż później­ rozwiązywać problemy w Photoshopie. A j­ednak… w niektórych sytuacj­ach nie da się uniknąć komplikacj­i. (Nie na- uczyłem się pracy w Photoshopie, będąc fotografem, który nigdy nie popełnia błędów!). Będziesz chciał użyć wszystkich możliwych narzędzi, aby te problemy rozwiązać. Photoshop oferuj­e mnóstwo narzędzi (no dobrze, liczbę przyprawiaj­ącą o za- wrót głowy), które pomogą Ci zoptymalizować obrazy oraz poradzić sobie z przeróżnymi komplikacj­ami. W wielu przypadkach sztuczki rozwiązuj­ące po- pularne problemy wykorzystuj­ą narzędzia, które tak naprawdę nie zostały za- proj­ektowane w tym celu. To j­edna z cudownych zalet Photoshopa. To także j­edno z naj­większych wyzwań tej­ aplikacj­i, bo często naj­lepsze rozwiązane nie j­est ani trochę oczywiste. Niniej­szy rozdział pomoże rzucić nieco światła na nie- które techniki, j­akich możesz użyć do rozwiązania popularnych problemów. Gorące tematy r Naprawianie prześwietlenia r Usuwanie dominanty barwnej r Rozwiązywanie problemów z ostrością i rozmyciem r Redukcja szumów Posiadam zdjęcie, na którym niebo ma nieco zbyt wysoką ekspozycję, a przez to brakuje mu detali i widocznego koloru. Próbowałem zaznaczyć niebo i zwiększyć saturację, aby podkreślić jego barwę, ale nie daje to żadnego efektu. Czy mogę jakoś ocalić ten obraz? Możesz, jak najbardziej. Problem polega na tym, że nie j­esteś w stanie dodać wybranego dopasowania, bo nie ma tutaj­ żadnych detali. Dokładniej­ mówiąc, próbuj­esz dostosować in- formacj­e o kolorze, podczas gdy nie ma tu żadnego koloru do dostosowania. Rozwiązaniem j­est skorzystanie z dopasowania, które umieści w tym obszarze kolor. Ja do tego celu uży- wam dopasowania Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie). Gdy niebo na Twoim obrazie jest zbyt jasne i brakuje mu detali, możesz dodać kolor i gęstość, stosując dopasowanie Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie). Aby zastosować to dopasowanie tylko na niebie, musisz zacząć od utworzenia zaznaczenia nieba. Wybierz narzędzie Magic Wand (Różdżka) i ustaw Tolerance (Tolerancja) w pasku opcj­i na dość niską wartość (wypróbuj­ na początek około 16). Jeśli na tle nieba znaj­duj­ą się j­akieś obiekty (na przykład drzewo), upewnij­ się, że pole Contiguous (Ciagły) w pasku opcj­i nie j­est zaznaczone, abyś mógł zaznaczyć cały obszar nieba w j­ednej­ operacj­i. Kliknij­ na obszarze nie- ba, żeby stworzyć początkowe zaznaczenie. Jeśli zaznaczony został zbyt duży fragment ob- razu, zmień wartość Tolerance (Tolerancja) na niższą i spróbuj­ raz j­eszcze. Jeśli nie zostało za- znaczone całe niebo, możesz zwiększyć wartość Tolerance (Tolerancja) i spróbować ponownie lub przytrzymać klawisz Shift — aby włączyć opcj­ę Add to Selection (Dodaj do zaznaczenia) — i kliknąć na innych obszarach nieba. Możesz też użyć innych narzędzi zaznaczania, aby do- prowadzić zaznaczenie do perfekcj­i. 182 Jak skorygować obraz nieba o zbyt wysokiej ekspozycji? Utwórz zaznaczenie nieba, abyś mógł dodać do niego kolor i gęstość. Następnie kliknij­ przycisk Create New Fill or Adjustment Layer (Utwórz nową warstwę wypełnie- nia lub korekcyjną) u dołu palety Layers (Warstwy) i wybierz Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie), aby stworzyć nową warstwę dopasowania o takiej­ samej­ nazwie. W prawym dolnym rogu okna dialogowego Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie) zaznacz pole Colorize (Koloruj). Zmniej­- szaj­ wartość Lightness (Jasność), aż zaczniesz widzieć na obrazie kolor, a następnie dostosuj­ suwak Hue (Barwa), wybieraj­ąc odpowiednią barwę dla nieba (prawdopodobnie ładny od- cień koloru niebieskozielonego lub niebieskiego). Użyj opcji Colorize (Koloruj) dopasowania Hue/Saturation (Barwa/ Nasycenie), aby dodać barwę i gęstość do nieba bez koloru. Dostosuj­ efekt, korzystaj­ąc z suwaków Hue (Barwa) dla uzyskania odpowiedniego koloru, Saturation (Nasycenie) dla intensywności barwy oraz Lightness (Jasność) dla gęstości koloru. Zwróć uwagę, że podczas dopasowywania tekstura nieba j­est zachowana (j­eśli j­akaś istniej­e). Dodaj­esz kolor i gęstość tylko na obszarach, gdzie ich wcześniej­ nie było. Gdy będziesz zado- wolony z rezultatu, kliknij­ OK. Rozdział 8. Rozwiązywanie problemów z obrazami 183 Ostatnim krokiem j­est upewnienie się, że efekt wtapia się dobrze w resztę obrazu, aby nie było oczywiste, iż wprowadziłeś zmianę. Ponieważ utworzone zaznaczenie nie zostało wto- pione, przej­ście między dopasowanymi obszarami a tymi, które pozostały bez zmian, będzie dosyć gwałtowne. Aby j­e złagodzić, zaznacz warstwę dopasowania w palecie Layers (War- stwy) i wybierz z menu opcj­ę Filter/Blur/Gaussian Blur (Filtr/Rozmycie/Rozmycie gaussowskie). Zastosuj­ niewielkie rozmycie (powinien wystarczyć 1 lub 2 piksele), obserwuj­ąc zmiany na gotowym obrazie. Kliknij­ OK i zadanie skończone. Po zastosowaniu dopasowania Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie) użyj dla maski tego dopasowania filtru Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie), aby połączyć je z resztą obrazu. Dzięki tej metodzie możesz zmienić pozbawione koloru niebo w takie o poprawnej barwie i gęstości. 184 Jak skorygować obraz nieba o zbyt wysokiej ekspozycji? Wiem, że powinienem być uważniejszy podczas oceniania obrazu w wizjerze, ale w jednym z rogów mojego zdjęcia pojawiła się kolorowa plama, spowodowana przez przy- padkowe złapanie w kadr obiektu pozbawionego ostrości. Czy jest jakaś sztuczka, która pozwoli pozbyć się tej plamy? Jestem niemal pewien, że w Photoshopie są sztuczki pozwalające na wszystko, a w tym przypadku rzeczywiście znaj­dziesz tu rozwiązanie. Jest to problem, który nazywam zanieczyszczeniem fotografii kolorem. Pierwszy raz rozwiązywałem go wiele lat temu, gdy na sfotografowanym kwiecie poj­awiła się podobna plama, spowodowana przez roślinę na pierwszym planie, pozbawioną ostrości. Obiekt na pierwszym planie, zupełnie pozbawiony ostrości, może spowodować zanieczyszczenie kolorem, nie blokując tekstury obiektu w tle. Co wkurza Tygryska Chociaż nie lubię filozofii pracy: „naprawię to w Photoshopie”, nie podoba mi się też, gdy fotografowie rezygnują ze zdjęcia zbyt szybko, nawet nie próbując rozwiązać problemu w tym programie. Będziesz zdumiony, co można osiągnąć, dlatego nie bój się spróbować! Jak mogę pozbyć się kolorowej plamy w jednym z rogów obrazu? Rozdział 8. Rozwiązywanie problemów z obrazami 185 Zacznij­ od kliknięcia przycisku Create a New Layer (Utwórz warstwę) u dołu palety Layers (War- stwy). Ustaw j­ej­ tryb mieszania w rozwij­anym menu w lewym górnym rogu palety Layers (Warstwy) na Color (Kolor); domyślna opcj­a to Normal (Zwykły). Zmieniaj­ąc tryb na Color (Ko- lor), tak zmodyfikuj­esz zachowanie tej­ warstwy, że zamiast brać pod uwagę j­edynie kryj­ące piksele znaj­duj­ące się nad j­akimś obiektem, piksele umieszczane na tej­ warstwie będą zmie- niały kolor tych, które znaj­duj­ą się pod spodem. Dzięki temu ta technika j­est możliwa. Utwórz nową warstwę w palecie Layers (Warstwy) i zmień jej tryb mieszania na Color (Kolor), aby przygotować się do usunięcia zanieczyszczenia kolorem z obrazu. Następnie wybierz narzędzie Brush (Pędzel) w przyborniku narzędzi i ustaw wartość Hardness (Twardość) w rozwij­anym menu Brush (Pędzel) paska opcj­i na 0 , aby łagodna krawędź pędz- la wtapiała się w sąsiednie obszary podczas malowania. Upewnij­ się, że opcj­a Mode (Tryb) w pasku opcj­i to Normal (Zwykły) — narzędzie Brush (Pędzel) ma się zachowywać normalnie, a „wyj­ątkowo” będzie zachowywać się nowa warstwa, z trybem mieszania Color (Kolor). Aby umieścić nowy kolor na problematycznym obszarze obrazu, musisz odnaleźć ten kolor. Zazwyczaj­ naj­lepiej­ j­est wybrać kolor z samego obrazu, dzięki czemu na pewno będzie pa- sował. Mógłbyś też użyć próbnika kolorów w przyborniku narzędzi, ale nie radzę tego robić, chyba że nie uda Ci się znaleźć właściwego koloru na obrazie. Gdy narzędzie Brush (Pędzel) j­est aktywne, wystarczy, że pobierzesz kolor z obrazu i użyj­esz go j­ako koloru narzędzia (którym będziesz malował), przytrzymuj­ąc klawisz Alt/Option i klikaj­ąc na wybranym kolorze obrazu. Maluj na zanieczyszczeniu kolorem, aby zastąpić je barwą wybraną na obrazie. 18 Jak mogę pozbyć się kolorowej plamy w jednym z rogów obrazu? Z wybraną barwą ustawioną j­ako kolor narzędzia przenieś wskaźnik myszy nad obszar, któ- ry naprawiasz, i zmniej­sz lub zwiększ rozmiar pędzla, korzystaj­ąc odpowiednio z klawiszy lewego i prawego nawiasu kwadratowego ([ i ]). Następnie po prostu kliknij­ i przeciągnij­ na obszarach, które wymagaj­ą naprawy, aby pomalować j­e nowym kolorem, a teksturę pozosta- wić nienaruszoną. Możesz zmienić kolor i malować na innych obszarach, aby poprawić barwę i uzyskać bardziej­ naturalny wygląd. Gdy pomalujesz na obrazie nowym kolorem, tekstura będzie miała poprawną barwę. Zeskanowałem stare zdjęcie, które zaczęło już blaknąć, i powstała na nim bardzo silna dominanta w kolorze karmazynowym, której nie umiem usunąć. Czy jest sposób na pozbycie się jej? Zdjęcie wygląda dosłownie, jakby było sfotografowane przez kolorowe szkło. Taki problem z kolorem może być prawdziwym wyzwaniem i oczywiście ciężko j­est wpaść od razu na dobre rozwiązanie. Jeśli j­ednak na zdj­ęciu wciąż znaj­duj­ą się j­akieś infor- macj­e o kolorze, istniej­e bardzo duża szansa, że odzyskasz kolory dosyć łatwo. Czy mogę pozbyć się silnej dominanty powstałej po zeskanowaniu starego zdjęcia? Rozdział 8. Rozwiązywanie problemów z obrazami 18 Pierwsze, co musisz zrobić, to stworzenie kopii warstwy Background (Tło) obrazu. W tym celu przeciągnij­ miniaturę warstwy Background (Tło) w palecie Layers (Warstwy) na przycisk Create a New Layer (Utwórz warstwę) u dołu tej­ palety. Aby zobaczyć, j­aka dokładnie j­est dominanta, wybierz Filter/Blur/Average (Filtr/Rozmycie/ Średnia). Kopia warstwy, którą właśnie utworzyłeś, zmieni się w j­eden kryj­ący kolor, który sta- nowi średnią wartość koloru dla całego obrazu. Dzięki temu natychmiast będziesz wiedział, j­aki j­est kolor dominanty. Silna dominanta barwna może być spowodowana wyblakłym filmem, ale także różnymi problemami z zapisem cyfrowym. Po zastosowaniu rozmycia Average (Średnia) obraz zmienia się w jednolity kolor reprezentujący dominantę. Oczywiście w tym przypadku musimy tak naprawdę zastosować dokładne przeciwieństwo dominanty, dlatego kolej­nym krokiem j­est wybranie z menu opcj­i Image/Adjustments/Invert (Obraz/Dopasowania/Odwróć). Kolor powielonej­ warstwy zostanie zmieniony na odwrotność dotychczasowego. Aby zastosować ten kolor na obrazie, usuwaj­ąc dominantę, zmień tryb mieszania w lewym górnym rogu palety Layers (Warstwy) z domyślnego Normal (Zwykły) na Color (Kolor). W tym momencie na Twoim obrazie widoczna j­est bardzo silna dominanta w kolorze przeciw- nym do tego na oryginalnym zdj­ęciu. Oczywiście j­est ona tak silna, że nie widać na obrazie żadnych innych barw. Aby zmniej­szyć ten efekt i j­edynie zrównoważyć dominantę, zamiast tworzyć nową o innym kolorze, zmniej­sz wartość Opacity (Krycie) w prawym górnym rogu pa- lety Layers (Warstwy). Znaj­dź taką wartość, która zneutralizuj­e dominantę, daj­ąc kolory j­ak naj­- bliższe naturalnym (na tym etapie będą wyglądały na nieco wyblakłe i przygaszone). 188 Czy mogę pozbyć się silnej dominanty powstałej po zeskanowaniu starego zdjęcia? Odwrócenie obrazu po zastosowaniu rozmycia Average (Średnia) daje kolor, którego dodanie zrównoważy dominantę. Gdy zmienisz tryb mieszania na Color (Kolor), na obrazie pojawi się dominanta w kolorze odwrotnym do oryginalnej. Po zmniejszeniu wartości Opacity (Krycie) uzyskasz na obrazie bardziej naturalne kolory, które możesz poprawić, zwiększając kontrast i nasycenie. Gdy j­uż zrównoważysz dominantę barwną, możesz dodać warstwy dopasowania zwiększa- j­ące kontrast i nasycenie na obrazie oraz wprowadzaj­ące inne poprawki, aby uzyskać j­ak naj­- lepszy efekt końcowy. Rozdział 8. Rozwiązywanie problemów z obrazami 18 Zrobiłem kilka zdjęć w formacie JPEG z niepoprawnym ustawieniem balansu bieli w moim aparacie. Czy mogę jakoś naprawić kolory na tych obrazach? Taki problem to jeden z głównych powodów, dla których radzę stosować ustawienie automatycznego balansu bieli w aparacie. W większości przypadków aparaty cyfrowe zapisu- j­ą kolory poprawnie pod względem temperatury barwowej­. Poza tym, j­eśli nie używasz usta- wienia automatycznego, możesz zapomnieć o zmianie ustawienia temperatury barwowej­, gdy zmieni się światło. Co wkurza Tygryska Przy całym tym zaawansowaniu współczesnej technologii, czy to zbyt wiele — wyma- gać od aparatu, żeby powiedział „Ekhem, przepraszam, Tim. Z całym szacunkiem, mój odczyt aktualnej temperatury barwowej nie odpowiada ustawieniu balansu bieli aparatu. Czy mógłbym zasugerować ponowne sprawdzenie tego ustawienia?” Czy to szaleństwo? (Proszę, nie odpowiadaj na to ostatnie pytanie). Na szczęście istniej­e rozwiązanie, które powinno wyraźnie pomóc. Teraz, gdy Bridge umożli- wia otwieranie obrazów JPEG i TIFF za pomocą Adobe Camera Raw, możesz użyć tego samego dopasowania balansu bieli dla obrazów JPEG, którego normalnie użyłbyś dla zapisu RAW. Aby to zrobić, musisz naj­pierw uruchomić aplikacj­ę Bridge i wybrać w niej­ opcj­ę Edit/Preferences (Edycja/Preferencje) lub Bridge/Preferences (Bridge/Preferencje) na Macu. Wybierz opcj­ę Thumb- nails (Miniaturki) z listy po lewej­ stronie okna dialogowego Preferences (Preferencje) i zaznacz pole Prefer Adobe Camera Raw for JPEG and TIFF Files (Preferowany format Adobe Camera Raw dla plików JPEG i TIFF). Kliknij­ OK, aby zamknąć okno dialogowe. Bridge umożliwia otwieranie obrazów JPEG i TIFF za pomocą Adobe Camera Raw, jeśli zaznaczysz taką opcję w oknie Preferences (Preferencje). 10 Jak mogę naprawić kolory na zdjęciach w formacie JPEG z niepoprawnym ustawieniem balansu bieli? Następnie przej­dź do folderu zawieraj­ącego zdj­ęcia JPEG zrobione przy niewłaściwym usta- wieniu balansu bieli i kliknij­ dwukrotnie j­edno z nich. W oknie dialogowym Camera Raw do- stosuj­ suwaki Temperature (Temperatura) i Tint (Tinta), aby poprawić kolory na obrazie. Jest to przy okazj­i dobry przykład sytuacj­i, w której­ przydaj­e się narzędzie White Balance (Balans bieli). Zazwyczaj­ nie lubię go używać, zamiast tego ręcznie dopasowuj­ąc suwaki Temperature (Temperatura) i Tint (Tinta), ale w sytuacj­i takiej­ j­ak ta, gdzie kolor j­est wyraźnie błędny, mo- żesz wybrać narzędzie White Balance (Balans bieli), czyli ikonę kroplomierza w lewym górnym rogu okna dialogowego Camera Raw, a następnie kliknąć na obszarze obrazu, który powi- nien być neutralny, aby zastosować szybkie dopasowanie. Używając suwaków Temperature (Temperatura) i Tint (Tinta) w Adobe Camera Raw, możesz naprawić błędne ustawienie balansu bieli na obrazach JPEG. Rozdział 8. Rozwiązywanie problemów z obrazami 11 Nie będziesz miał tak dużej­ elastyczności w końcowym rezultacie pracy na obrazach JPEG, j­aką miałbyś w przypadku zapisu RAW (zwłaszcza j­eśli chodzi o detale i j­akość obrazu), ale obraz może zostać wyraźnie poprawiony, a później­ będziesz mógł dostosować go, korzysta- j­ąc z innych dopasowań w Photoshopie, na przykład Color Balance (Balans kolorów) i Hue/ Saturation (Barwa/Nasycenie). Podczas fotografowania ruchomych obiektów często nie udaje mi się użyć wystarczająco wysokiej prędkości przysłony lub panoramować tak, aby uniknąć rozmycia. Czy można to naprawić w Photoshopie? Raczej nie. Istniej­e narzędzie, którego możesz użyć, aby zmniej­szyć efekt rozmycia ruchu, ale tak naprawdę nie zmieni ono wiele, dlatego naj­lepiej­ j­est nie musieć naprawiać tego błę- du. (Ale oczywiście zawsze tak j­est!). Narzędzie Smart Sharpen (Inteligentne wyostrzenie) pomaga do pewnego stopnia naprawić efekt rozmycia ruchu. Aby j­e wypróbować, stwórz naj­pierw kopię warstwy Background (Tło) obrazu, przeciągaj­ąc j­ą na przycisk Create a New Layer (Utwórz warstwę) u dołu palety Layers (Warstwy). Następnie wybierz z menu opcj­ę Filter/Sharpen/Smart Sharpen (Filtr/Wyostrzanie/ Inteligentne wyostrzenie). Co wkurza Tygryska Chociaż (stosunkowo) nowy filtr Smart Sharpen (Inteligentne wyostrzenie) rze- czywiście jest fajny, brakuje mu kontrolki Threshold (Próg), zmniejszającej wyostrzenie na obszarach gładkiej tekstury, dlatego wolę stosować narzędzie Unsharp Mask (Maska wyostrzająca) podczas końcowego wyostrzania, o czym przeczytasz więcej w rozdziale 9. Filtr Smart Sharpen (Inteligentne wyostrzenie) umożliwia naprawienie do pewnego stopnia rozmycia ruchu widocznego na obrazie. 12 Czy mogę poprawić w Photoshopie efekt rozmycia ruchomych obiektów na zdjęciu? Chcesz wyraźnie widzieć obszar obrazu, który przedstawia rozmycie, dlatego kliknij­ na nim, aby wyświetlić go na podglądzie okna dialogowego Smart Sharpen (Inteligentne wyostrzenie). Następnie w menu Remove (Usuń) wybierz opcj­ę Motion Blur (Poruszenie) i zwiększ Amount (Wartość) do 500 , a Radius (Promień) do około 5,0, tworząc przesadny efekt wyostrzania. Teraz musisz ustawić właściwą wartość Angle (Kąt), aby odpowiadała kierunkowi ruchu na obrazie. Możesz użyć małej­ obrotowej­ kontrolki po prawej­ stronie ustawienia Angle (Kąt), klikaj­ąc i przeciągaj­ąc myszą, żeby ustawić j­ej­ linię zgodnie z kierunkiem ruchu na obrazie. Możesz też podświetlić wartość w polu tekstowym tej­ opcj­i i zmniej­szyć j­ą lub zwiększyć, korzystaj­ąc z klawiszy strzałek w dół i w górę. Przytrzymaj­ klawisz Shift, aby zwiększać lub zmniej­szać tę wartość skokowo po 10 stopni, zamiast domyślnego j­ednego stopnia. Podczas dostosowywania wartości Angle (Kąt) szukasz wartości, która naj­lepiej­ zrównowa- ży rozmycie, zgodnie z podglądem okna. Jeśli wyobrazisz sobie rozmycie j­ako kopię obrazu, która nie j­est z nim wyrównana, będziesz mógł wyobrazić sobie także doskonały efekt po- wstaj­ący po ich wyrównaniu, daj­ący j­eden ostry obraz. Gdy osiągniesz rezultat bliski w tym sensie perfekcj­i, dostosuj­ ustawienia Amount (Wartość) i Radius (Promień), tworząc obraz o pozornej­ ostrości, w stopniu możliwym w takich okolicznościach. Czy możliwe jest zastosowanie wyostrzania, które naprawi zdjęcie zrobione z lekko niepoprawną ostrością? To zależy od tego, jak lekko niepoprawną ostrość ma ten obraz. Oczywiście naj­le- piej­ od razu upewnić się, że robisz zdj­ęcie z poprawną ostrością, ale j­eśli obraz j­est nie- co nieostry, możesz to naprawić, stosuj­ąc wyostrzanie w Photoshopie. Sztuczka polega na wybraniu optymalnych ustawień, które poprawią widoczną ostrość, ale bez zbytniego wy- ostrzania detali. Zacznij­ od stworzenia kopii warstwy Background (Tło) obrazu, przeciągaj­ąc j­ą na przycisk Create a New Layer (Utwórz warstwę) u dołu palety Layers (Warstwy). Następnie wybierz z menu opcj­ę Filter/Sharpen/Unsharp Mask (Filtr/Wyostrzanie/Maska wyostrzająca). Naj­pierw ustaw Amount (Wartość) na około 200 , a Threshold (Próg) na 0 poziomów. Następ- nie dostosuj­ ustawienie Radius (Promień), aby uzyskać naj­lepszy kontrast dla krawędzi na obrazie. Zacznij­ od wartości około 2 pikseli, po czym dostosuj­ j­ą, znaj­duj­ąc j­ak naj­lepszą war- tość dla obrazu. Na tym etapie efekt będzie zbyt silny, dlatego skup się tylko na tym, j­ak duży j­est obszar kontrastu. Następnie zmniej­sz ustawienie Amount (Wartość), aby stonować wyrazistość dopasowania kontrastu. Prawdopodobnie skończysz z wartością między 100 a 150 procent, ale wybierz taką, która daj­e na Twoim obrazie naj­lepszy rezultat. Dostosowuj­ ustawienia Amount (Wartość) i Radius (Promień), aby j­ak naj­lepiej­ poprawić widoczną ostrość obrazu. Czy mogę wyostrzyć każde zdjęcie zrobione z niepoprawną ostrością? Rozdział 8. Rozwiązywanie problemów z obrazami 13 Filtr Unsharp Mask (Maska wyostrzająca) pozwala naprawić do pewnego stopnia obrazy o niepoprawnej ostrości. Gdy j­uż ustawisz te wartości, możesz w razie potrzeby zwiększyć ustawienie Threshold (Próg), aby zrównoważyć wyostrzanie obszarów o gładkich teksturach, które w ogóle nie powinny być ostre. Jeśli na Twoim obrazie znaj­duj­ą się takie obszary (na przykład tło sfotografowane bez ostrości lub niebo pozbawione szczegółów), powinieneś zwiększyć wartość Threshold (Próg) do około 4 – 8 poziomów. Pamiętaj­, że możesz także użyć filtra Smart Sharpen (Inteligentne wyostrzenie) z menu Filter/ Sharpen (Filtr/Wyostrzanie), aby uzyskać podobny rezultat. Jednak w przypadku lekko nie- ostrego obrazu nie ma on żadnej­ przewagi nad Unsharp Mask (Maska wyostrzająca), dlatego wolę stosować to drugie narzędzie. 14 Czy mogę wyostrzyć każde zdjęcie zrobione z niepoprawną ostrością? Czy istnieje jakiś sposób na zredukowanie zamglenia na obrazie? Wyobrażam sobie ogromny wentylator, który rozwieje mgłę podczas robienia zdj­ęcia, ale ponieważ dorastałem w Los Angeles, rozumiem, j­ak bardzo zniechęcaj­ące może być to zadanie. Na szczęście odkryłem kilka bardzo skutecznych metod, które pozwalaj­ą zmniej­szyć widok mgły. Oczywiście nie wyeliminuj­ą j­ej­ całkowicie, ale wciąż mogą dramatycznie zmienić Twój­ obraz. Pierwsza metoda j­est nieco prostsza (chociaż ma więcej­ etapów), dlatego zalecam j­ą oso- bom, które poszukuj­ą sposobu niewymagaj­ącego pracy z kilkoma warstwami dopasowania. Zacznij­ od stworzenia kopii warstwy Background (Tło) obrazu, przeciągaj­ąc j­ej­ miniaturę w palecie Layers (Warstwy) na przycisk Create a New Layer (Utwórz warstwę) u dołu tej­ palety. Zmień j­ej­ tryb mieszania z domyślnego Normal (Zwykły) na Overlay (Nakładka), korzystaj­ąc z rozwij­anego menu w lewym górnym rogu palety. Nie zwracaj­ uwagi na zmiany obrazu na tym etapie, ponieważ j­est to tylko krok prowadzący do celu. Stwórz kopię warstwy Background (Tło) i zmień jej tryb mieszania na Overlay (Nakładka), aby rozpocząć pracę z techniką usuwania mgły. Następnie wybierz z menu opcj­ę Filter/Other/High Pass (Filtr/Inne/Górnoprzepustowy). W oknie dialogowym High Pass (Górnoprzepustowy) na początek ustaw wartość Radius (Pro- mień) na 10 pikseli, a potem dostosuj­ j­ą, obserwuj­ąc efekt na obrazie. Zależy Ci na ustawie- niu, które zminimalizuj­e widok mgły, ale nie stworzy zbyt dużej­ poświaty na krawędziach o ostrym kontraście. Gdy znaj­dziesz właściwą wartość, kliknij­ OK. Jeśli po zastosowaniu efek- tu zechcesz go trochę stonować, dostosuj­ ustawienie Opacity (Krycie) tej­ warstwy w prawym górnym rogu palety Layers (Warstwy). Druga metoda j­est prostsza w tym sensie, że wymaga wykonania mniej­szej­ liczby kroków, ale trochę bardziej­ skomplikowana pod względem potrzeby dostosowania przynaj­mniej­ dwóch wartości dopasowania, aby uzyskać naj­lepsze rezultaty. Tak j­ak w przypadku poprzed- niej­ metody, zacznij­ od stworzenia kopii warstwy Background (Tło) obrazu, przeciągaj­ąc j­ą na przycisk Create a New Layer (Utwórz warstwę) w palecie Layers (Warstwy). Następnie wybierz z menu opcj­ę Filter/Sharpen/Unsharp Mask (Filtr/Wyostrzanie/Maska wyostrzająca). Czy istnieje jakiś sposób na zredukowanie zamglenia na obrazie? Rozdział 8. Rozwiązywanie problemów z obrazami 15 Filtr High Pass (Górnoprzepustowy) zastosowany w połączeniu z trybem mieszania Overlay (Nakładka) pozwala usunąć mgłę z obrazu. Na początek ustaw Amount (Wartość) na 20 , Radius (Promień) na 50 pikseli, a Threshold (Próg) na 0 poziomów. Następnie dostosuj­ te ustawienia, aby uzyskać naj­lepszy efekt na swo- im obrazie. Ustawienie Amount (Wartość) kontroluj­e stopień dostosowania kontrastu dla krawędzi na obrazie, dlatego j­eśli widzisz poświatę lub zbyt j­asne obszary, zmniej­sz wartość tego ustawienia. Możesz też nieznacznie j­ą zwiększyć, aby spotęgować intensywność efektu. Zastosowanie filtra Unsharp Mask (Maska wyostrzająca) z wysoką wartością Radius (Promień) i niską Amount (Wartość) może pomóc w usunięciu mgły z obrazu. 1 Czy istnieje jakiś sposób na zredukowanie zamglenia na obrazie? Ustawienie Radius (Promień) odpowiada za wielkość obszaru, który j­est modyfikowany, gdy wzrasta kontrast wzdłuż krawędzi na obrazie. Jest to kluczowe w tej­ technice ustawienie, ponieważ to właśnie zwiększenie kontrastu na dużym obszarze pomaga zredukować mgłę na obrazie. Ważne j­est, aby wartość tego ustawienia była optymalna dla Twoj­ego obrazu. Nadmiernie wysoka spowoduj­e rozprzestrzenienie efektu na zbyt dużym obszarze obrazu, zmniej­szaj­ąc j­ego wpływ. Przesadnie niska wartość ograniczy efekt do wyostrzenia, nie usu- waj­ąc mgły. Nie powinno być tutaj­ potrzeby dostosowywania ustawienia Threshold (Próg), ale j­eśli oka- że się, że obszary o niskim kontraście uzyskuj­ą po modyfikacj­i zbyt wysoki kontrast, możesz zwiększyć wartość Threshold (Próg), aby efekt nie był stosowany na obszarach obrazu o ni- skim kontraście. Gdy znaj­dziesz naj­lepsze ustawienia, kliknij­ OK. Jeśli uznasz, że efekt j­est zbyt silny, możesz zmniej­- szyć wartość Opacity (Krycie) tej­ kopii warstwy w prawym górnym rogu palety Layers (Warstwy). Wiem, że niebieski kanał najczęściej przejawia problemy z szumem i jakością obrazu. Czy istnieje sposób na umieszczenie nowych informacji dla tego kanału? Czym dokładnie są jego informacje na kanale widocznym w odcieniach szarości? Tak naprawdę pytasz: „Czy mogę usunąć j­edną trzecią informacj­i ze zdj­ęcia, a potem j­akoś j­e stworzyć od podstaw?”. Jak pewnie j­uż wiesz, po takim przedstawieniu sprawy, krótka od- powiedź brzmi: „nie”. Oczywiście istniej­ą sposoby na zastąpienie niebieskiego kanału. Możesz na przykład użyć warstwy dopasowania Channel Mixer (Mieszanie kanałów), aby zastąpić kanał. Po prostu wy- bierz w menu Output Channel (Kanał wyjściowy) ten kanał, który chcesz zastąpić (w tym przy- padku niebieski), ustaw wartość Source Channels (Kanały źródłowe) zastępowanego kanału (tutaj­ ponownie niebieski) na 0 , a następnie dostosuj­ dwa pozostałe kanały, próbuj­ąc uzy- skać poprawny wygląd obrazu. Dla ogromnej­ większości zdj­ęć okaże się, że ta metoda wcale nie działa tak dobrze. Możesz zastąpić niebieski kanał, używając dopasowania Channel Mixer (Mieszanie kanałów), ale uzyskany na obrazie kolor może nie być optymalny. Czy istnieje sposób na umieszczenie nowych informacji dla jednego z ka- nałów? Rozdział 8. Rozwiązywanie problemów z obrazami 1 Przyczyna leży w tym, co reprezentuj­ą kanały. Każdy kanał to monochromatyczny obraz re- prezentuj­ący, j­aka ilość światła w danym kolorze (określanym przez nazwę kanału) zosta- ła zapisana podczas ekspozycj­i. Dlatego na przykład niebieski kanał będzie bardzo j­asny na niebie, a ciemny na obszarach, które nie zawieraj­ą niebieskiego koloru (na przykład czerwo- nych lub zielonych obiektach). Jeśli otworzysz paletę Channels (Kanały) i klikniesz kolej­no mi- niaturę każdego kanału, zauważysz, że często niebieski kanał wygląda wyraźnie inaczej­ niż czerwony i zielony, dlatego zmieszanie tych dwóch ostatnich w celu stworzenia nowego nie- bieskiego kanału nie zadziała zbyt dobrze. Lepsze efekty osiągnąłbyś, zastępuj­ąc j­eden z po- zostałych kanałów (czerwony lub zielony), ale oczywiście większość problemów z j­akością obrazu (szum i inne) poj­awia się na niebieskim kanale. Tak więc zastąpienie kanału może być sporym wyzwaniem. Na szczęście naj­popularniej­szym problemem z niebieskim kanałem j­est szum, który możesz zredukować za pomocą wielu na- rzędzi, w tym opcj­i Noise Reduction (Redukcja szumu) w Adobe Camera Raw, filtru Reduce Noise (Redukcja szumu) w Photoshopie, j­ak również sporej­ liczby narzędzi zewnętrznych. Czy istnieje prosty sposób pozbycia się szumu, widocznego na niektórych zdjęciach zrobionych przy wysokim ustawieniu ISO? Naj­lepszym rozwiązaniem j­est w ogóle nie mieć szumu na robionych zdjęciach. W du- żej­ mierze możesz to osiągnąć, stosuj­ąc naj­niższe możliwe ustawienie ISO (dlatego zawsze pamiętaj­, aby j­e zmniej­szyć po skorzystaniu z wyższego ustawienia!) i upewniaj­ąc się, że ob- raz nie j­est niedoświetlony (tak naprawdę, ekspozycj­a powinna być tak wysoka, j­ak to tyl- ko możliwe bez przycinania detali podświetleń). Więcej­ szczegółów na ten temat znaj­dziesz w rozdziale 3. Jeśli chodzi o usuwanie szumu, którego nie dało się uniknąć podczas robienia zdj­ęcia, do- stępnych j­est kilka rozwiązań. Po pierwsze, możesz otworzyć obraz za pomocą Adobe Came- ra Raw, aby użyć ustawień redukcj­i szumu tej­ aplikacj­i. Ta metoda, poza zapisem RAW, działa też na obrazach JPEG i TIFF, j­eśli używasz wersj­i CS3 lub nowszej­. Aby z niej­ skorzystać, musisz uruchomić Bridge i wybrać Edit/Preferences (Edycja/ Preferencje) lub Bridge/Preferences (Bridge/Preferencje) na Macu, kliknąć opcj­ę Thumbnails (Mi- niaturki) na liście po lewej­ stronie i zaznaczyć pole Prefer Adobe Camera Raw for JPEG and TIFF Files (Preferowany format Adobe Camera Raw dla plików JPEG i TIFF). Kliknij­ OK, aby zamknąć okno dialogowe Preferences (Preferencje). Teraz możesz otworzyć w Bridge dowolny obraz, a poj­awi się on w oknie Adobe Camera Raw. Następnie, w Adobe Camera Raw, możesz przej­ść do zakładki Detail (Szczegół). Powiększ wi- dok obrazu, aby widzieć obszary o naj­większym szumie, a następnie dostosuj­ suwak Color (Kolor) w sekcj­i Noise Reduction (Redukcja szumu), aby zmniej­szyć ilość szumu koloru; możesz też dostosować suwak Luminance (Luminancja), j­eśli widoczny j­est szum różnych luminancj­i, ale nie zdarza się to zbyt często. Gdy skończysz, kliknij­ Open Image (Otwórz obraz), aby otwo- rzyć obraz w Photoshopie. 18 Czy istnieje prosty sposób pozbycia się szumu, widocznego na niektórych zdjęciach zrobionych przy wysokim ustawieniu ISO? Możesz użyć aplikacji Adobe Camera Raw, aby zredukować szum na obrazach cyfrowych, także JPEG i TIFF. Photoshop także zawiera filtr, który umożliwia redukcj­ę szumów na obrazach. Aby go użyć, wybierz opcj­ę Filter/Noise/Reduce Noise (Filtr/Szum/Redukcja szumu). (W tym przypadku nie powinieneś raczej­ zwracać uwagi na to, że j­est tam też filtr Add Noise [Dodaj szum]!). Zacznij­ od przybliżenia widoku obszaru obrazu, gdzie wyraźnie widoczny j­est szum, po czym wpro- wadzaj­ dopasowanie. Naj­pierw suwak Reduce Color Noise (Redukcja kolorowego szumu), któ- ry zadziała zgodnie ze swoj­ą nazwą. Ponieważ szczegóły muszą zostać nieco rozmyte, aby zredukowany został szum, prawdopodobnie zechcesz użyć suwaka Sharpen Details (Wy- ostrz szczegóły), aby zrównoważyć to rozmycie (mógłbyś też zrobić to później­, stosuj­ąc filtr Unsharp Mask [Maska wyostrzająca]). Jeśli widoczny j­est szum luminancj­i (daj­ący się zaob- serwować na różnych tonacj­ach), możesz też użyć do j­ego zmniej­szenia suwaka Strength (Intensywność) oraz Preserve Details (Zachowaj szczegóły), aby odzyskać utracone w ten spo- sób szczegóły. Jeśli wolisz zachować trochę większą kontrolę, zaznacz opcj­ę Advanced (Zaawansowane), włączaj­ąc zakładkę Per Channel (Na kanał). Dzięki tej­ opcj­i możesz zredukować szum indy- widualnie dla każdego kanału przy użyciu suwaka Strength (Intensywność) i Preserve Details (Zachowaj szczegóły), aby nieco wyostrzyć obraz, odzyskuj­ąc detale utracone w czasie reduk- cj­i. Prawdopodobnie naj­więcej­ uwagi poświęcisz niebieskiemu kanałowi, bo zazwyczaj­ to na nim poj­awia się naj­więcej­ szumu. Rozdział 8. Rozwiązywanie problemów z obrazami 1 Filtr Reduce Noise (Redukcja szumu) w Photoshopie pozwala zredukować szum na każdym obrazie. Te opcj­e to dobre sposoby redukcj­i szumu na obrazie, ale nie naj­lepsze dostępne rozwiąza- nia. Jeśli na Twoich obrazach regularnie poj­awia się szum (naj­prawdopodobniej­ dlatego, że często musisz używać wysokiego ustawienia ISO), może warto wydać trochę pieniędzy i za- opatrzyć się w naj­lepsze narzędzie redukcj­i szumów. Pośród kilku opcj­i, które uważam za optymalne rozwiązania, znaj­duj­ą się Noise Ninj­a (www.picturecode.com), Neat Image (www. neatimage.com) i Dfine (www.niksoftware.com). Czasami, gdy fotografuję budynki lub inne obiekty skierowane w górę, na zdjęciu wszystko wygląda, jakby pochylało się naprzód. Czy możliwe jest usunięcie tego problemu z perspektywą? Oczywiście, że jest możliwe. A wszystko dzięki filtrowi o nazwie Lens Correction (Korekcja obiektywu), który pozwala rozwiązać wiele problemów związanych z zachowaniem obiektywu. Ponieważ ten proces zniekształci (i to pewnie bardzo) piksele Twoj­ej­ fotografii, radzę praco- wać na kopii warstwy Background (Tło) obrazu. Przeciągnij­ warstwę Background (Tło) na przy- cisk Create New Layer (Utwórz warstwę) u dołu palety Layers (Warstwy). Następnie wybierz z menu opcj­ę Filter/Distort/Lens Correction (Filtr/Zniekształcanie/Korekcja obiektywu). W oknie dialogowym Lens Correction (Korekcja obiektywu) skup się na suwaku Vertical Per- spective (Perspektywa pionowa). Przesunięcie suwaka w lewo lub w prawo zmieni perspekty- wę, powoduj­ąc, że budynki (lub inne obiekty) na obrazie pochylą się do Ciebie lub od Ciebie. Pole Show Grid (Pokaż siatkę) j­est zaznaczone domyślnie (możesz j­ą włączać i wyłączać za po- mocą pola), dzięki czemu łatwiej­ ocenisz, czy poprawnie zmieniłeś perspektywę. Gdy osią- gniesz pożądany rezultat, kliknij­ OK. 200 Czy możliwe jest usunięcie problemu z perspektywą? Filtr Lens Correction (Korekcja obiektywu) umożliwia poprawienie perspektywy na zdjęciach oraz wprowadzenie wielu innych modyfikacji. Ponieważ musiałeś zniekształcić obraz, aby poprawić perspektywę, będziesz musiał go także wykadrować (na tym etapie oryginalna warstwa Background [Tło] widoczna j­est spod uko- śnych krawędzi warstwy Background Copy [Tło kopia]). Wybierz narzędzie Crop (Kadrowanie) i rozciągnij­ taki kadr, który obej­mie tylko obszar pikseli warstwy Background Copy (Tło kopia). Aby zachować wszystkie oryginalne piksele warstwy Background (Tło), zaznacz w pasku opcj­i pole Hide (Ukryj) narzędzia Crop (Kadrowanie). Dzięki temu w każdej­ chwili będziesz mógł z powrotem włączyć na obrazie przycięty obszar, wybieraj­ąc opcj­ę menu Image/Reveal All (Obraz/Odkryj wszystko). Zastosuj­ kadrowanie, aby ukończyć dodawanie efektu. Rozdział 8. Rozwiązywanie problemów z obrazami 201
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mistrzowskie ujęcia. Tim Grey o perfekcyjnej obróbce zdjęć
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: