Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00166 006531 19007803 na godz. na dobę w sumie
Młodzi nabywcy na e-zakupach - ebook/pdf
Młodzi nabywcy na e-zakupach - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 267
Wydawca: Placet Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7488-060-2 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> ekonomia
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Osoby z badanego segmentu „młodych dorosłych” (18−29 lat) stanowią dziś 18% polskiego społeczeństwa. Jest to pierwsze pokolenie Polaków, które całe swoje dorosłe życie spędziło w gospodarce rynkowej. Co również istotne, Internet był obecny w ich życiu przez cały okres dorastania i stał się naturalnym elementem rzeczywistości. Dla nich środowisko Internetu jest miejscem rozrywki, zdobywania wiedzy, spotkań i dokonywania zakupów. Poznanie ich potrzeb i sposobów postępowania może być istotnym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność sprzedawców. Jest wysoce prawdopodobne, że przyszłe pokolenia będą w swoich zachowaniach podobne do obecnego segmentu „młodych dorosłych”. Lektura książki pozwoli odpowiedzieć m.in. na następujące pytania dotyczące zachowań nabywczych osób w wieku 18−29 lat: 1. Dlaczego i w jakich miejscach kupują w Internecie? 2. Jakie czynniki wpływają na wybór konkretnego sprzedawcy? 3. Jak oceniają bezpieczeństwo zakupów internetowych i jak starają się minimalizować ewentualne ryzyko? 4. Jakie są główne źródła informacji o produktach sprzedawanych w Internecie? 5. Jak sprzedawcy internetowi mogą poprawić swoją wiarygodność? 6. Dlaczego część młodych nabywców nie kupuje w Internecie lub przerywa zakupy? 7. Czy młodzi nabywcy są zadowoleni z zakupów internetowych? 8. Jakie są główne powody niezadowolenia z zakupów internetowych i jakie kroki podejmują by poprawić swoje samopoczucie? 9. Co sprawia że nabywcy mają swoje ulubione sklepy internetowe do których wracają? 10. Jakie czynniki mogłyby spowodować częstsze zakupy w Internecie? Autorzy są przekonani, że wskazane w książce źródła konkurencyjności, jako oparte na reprezentatywnych badaniach i analizie krajowej i światowej literatury, stanowią rzeczywiste, możliwe do praktycznego zastosowania sposoby wzmacniania pozycji konkurencyjnej firm działających w Internecie. Przedstawiona analiza powinna ułatwić menedżerom kształtowanie oferty oraz komunikacji marketingowej, co pozytywnie wpłynie na poprawę pozycji konkurencyjnej ich sklepów internetowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET – słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny ozna- czało: przyzwolenie, zgodę, a też ,,podobać się”. To właśnie przyjęliśmy za filozofię działania: w zgodzie, dla wygody i zadowolenia, przy pełnym zaufaniu – autorów, czytelników i rynku. Od początku zajmujemy się też ściśle określoną tematyką, a mianowicie wydajemy tylko dzieła z dziedziny szeroko pojętego zarządzania przedsiębiorstwami, finansów i ekonomii. Zdajemy sobie sprawę, że jest to literatura trudna – więc dokładamy sta- rań redakcyjnych aby była zrozumiała dla każdego wykształconego czytelnika. Nie wydajemy książek z cyklu „Jak wzbogacić się w jeden dzień”, ale prace prezentujące rzetelną i nowoczesną wiedzę, które mogą być zarówno podręcznikami dla studiującej młodzieży, jak i podręcznikami-poradnikami służącymi dokształcaniu (samokształce- niu) kadr kierowniczych przedsiębiorstw dostosowujących swoje struktury i metody zarządzania do stale przekształcającej się gospodarki rynkowej. Od początku istnienia komercyjnej sieci Internet w Polsce mamy swoją witrynę www.placet.pl. Tam można śledzić nowości i zamierzenia wydawnicze, a także sko- rzystać z „Bazy wiedzy”. Zapraszamy do lektury Autorzy: Dr Leszek Gracz: rozdziały 2, 6, 7, 9, 10, 10.4 Dr Izabela Ostrowska: rozdziały 1, 3, 4, 5, 8, 10.4 Recenzja: prof. dr hab. Grażyna Śmigielska Redakcja: Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Książka jest współfinansowana i jest rezultatem badania przeprowadzonego w ra- mach projektu badawczego „Zachowania nabywcze ‘młodych dorosłych’ w Internecie” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Numer rejestracyjny projektu badawczego: N N112 390840, Numer umowy: 3908/B/H03/2011/40 Kierownik projektu: dr Leszek Gracz Wykonawca: dr Izabela Ostrowska Pracownicy Zakładu Komunikacji Marketingowej Katedry Marketingu Usług Uniwer- sytetu Szczecińskiego  Copyright by Wydawnictwo Placet 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą jakichkol- wiek środków technicznych reprodukowane bez zgody właściciela copyright ISBN 978-83-7488-060-2 Warszawa 2014 Wydawca: Wydawnictwo PLACET 01-517 Warszawa, ul. Mickiewicza 18a/1 tel.: (22) 8393626 Księgarnia internetowa: http://www.placet.pl e-mail: redakcja@placet.pl Skład i łamanie: Placet Druk: ebook SPIS TREŚCI Wstęp .................................................................................................................................................... 6 Rozdział 1. Uwarunkowania zachowań nabywców w procesie zakupu ............................................... 10 1.1. Potrzeby w teorii zachowań konsumenckich ........................................................................... 10 1.2. Realizacja potrzeb klientów poprzez nabywanie produktów .................................................. 20 1.3. Segmentacja rynku jako odpowiedź na potrzeby nabywców ................................................... 27 1.4. Satysfakcja nabywców i jej wpływ na lojalność klientów ........................................................ 30 1.5.Znaczenie rekomendacji konsumenckich w procesie zakupów ................................................ 34 Rozdział 2. Rozwój i wykorzystanie Internetu w Polsce ....................................................................... 38 2.1. Istota Internetu ........................................................................................................................ 38 2.2. Rodzaje i wykorzystanie usług internetowych .......................................................................... 41 2.3. Marketing internetowy ............................................................................................................ 44 2.4. Handel internetowy .................................................................................................................. 51 2.5. Specyfika procesu zakupu w Internecie.................................................................................... 54 2.6. Czynniki kształtowania pozycji konkurencyjnej sprzedawców w Internecie ............................ 57 Rozdział 3. Charakterystyka segmentu „młodzi dorośli” w Polsce ...................................................... 61 3.1. Trendy w konsumpcji gospodarstw domowych ....................................................................... 61 3.2. Przyczyny wyodrębniania segmentu rynku „młodzi dorośli” ................................................... 71 3.3. Charakterystyka segmentu „młodzi dorośli na podstawie źródeł wtórnych ........................... 74 3.3.1. Charakterystyka demograficzna i społeczno-ekonomiczna badanego segmentu ................. 76 3.3.2. Charakterystyka socjologiczna badanego segmentu ............................................................. 84 3.4. Charakterystyka badanego segmentu na podstawie źródła pierwotnego – wyniki badania własnego ..................................................................................................... 86 Rozdział 4. Wykorzystanie Internetu przez segment „młodych dorosłych” ........................................ 94 4.1. Częstotliwość korzystania z Internetu ..................................................................................... 94 4.2. Urządzenia wykorzystywane do korzystania z Internetu .......................................................... 95 4.3. Postrzeganie Internetu przez młodych użytkowników ........................................................... 100 4.4. Korzystanie z usług internetowych ......................................................................................... 108 Rozdział 5. Analiza internetowych zakupów „młodych dorosłych” ................................................... 118 5.1. Częstotliwość dokonywania zakupów .................................................................................... 118 5.2. Doświadczenie w zakupach internetowych ............................................................................ 123 5.3. Główne powody dokonywania zakupów przez Internet ........................................................ 126 5.4. Miejsca dokonywania zakupów poszczególnych dóbr i suług ................................................ 133 5.5. Preferowane sposoby dokonywania zakupów w Internecie ................................................. 138 5 Rozdział 6. Bezpieczeństwo dokonywania zakupów w Internecie w opinii „młodych dorosłych” ..... 142 6.1. Znaczenie bezpieczeństwa w zakupach internetowych ........................................................ 142 6.2. Ocena bezpieczeństwa przez osoby dokonujące i niedokonujące zakupów w Internecie ..... 150 6.3. Wykorzystanie źródeł informacji w celu zmiejszenia poczucia ryzyka ................................... 155 Rozdział 7. Bariery ograniczające dokonywanie zakupu „młodych dorosłych w Internecie ............ 162 7.1. Przyczyny niedokonywania zakupów przez Internet .............................................................. 162 7.2. Przyczyny niepodjęcia decyzji o zakupie w Internecie w przypadku wybranych dóbr konkumpcyjnych .................................................................................................................. 171 7.3.Powody przerwania procesu zakupu przez Internet .............................................................. 187 Rozdział 8. Satysfakcja młodych dorosłych z zakupów dokonywanych przez Internet ................... 191 8.1. Problem nieudanych zakupów w Internecie .......................................................................... 191 8.2. Przyczyny braku satysfakcji z zakupu ...................................................................................... 194 8.3. Reakcje nieusatysfakcjonowanych konkumentów ................................................................. 204 Rozdział 9. Detrminanty konkurencyjności firm sprzedających w Internecie na podstawie analizy opinii „młodych dorosłych” ................................................................................................ 210 9.1. Czynniki wpływające na wybór konkretnego sprzedawcy w Internecie ................................. 210 9.2. Opinie o produktach znanych marek sprzedawanych przez Internet .................................... 218 9.3. Czynniki podnoszące wiarygodność sprzedawcy internetowego ........................................... 221 9.4. Czynniki tworzące lojalność w stosunku do sklepów internetowych ..................................... 224 Rozdział 10. Kierunki rozwoju sprzedaży internetowej na rynku „młodych dorosłych” .................... 238 10.1. Podejście przedsiębiorstw do kształtowania przewagi konkurencyjnej ............................... 238 10.2. Oczekiwania „młodych dorosłych” w stosunku do oferty sklepów internetowych .............. 240 10.3. Wybrane aspekty budowania przewagi konkurencyjnej przez sklepy internetowe ............. 246 10.4. Wnioski dla firm ................................................................................................................... 256 Bbliografia .......................................................................................................................................... 266 Wstęp Rozpowszechnienie Internetu i zwiększenie jego funkcjonalności sprawia, że coraz większa liczba transakcji odbywa się on-line. Dzięki temu stał się możliwy zakup pra- wie wszystkich rodzajów produktów i wielu usług bez konieczności wychodzenia z domu, co jest wygodne dla sporej grupy nabywców. Transakcja dokonywana w sieci jest korzystna dla obu stron. Dla nabywcy towary są dostępne 24 godziny na dobę i wybór jest mniej ograniczony, na przykład stanami magazynowymi. Klient łącząc się z Internetem przez komputer lub z urządzenia mobilnego – smartfona, tabletu (w domu, w pracy czy nawet podczas podróży) może porównać oferty, wybrać odpo- wiadający mu towar i sposób dostawy oraz płatności. Oprócz niewątpliwej wygody takiej transakcji, nabywca może dodatkowo oszczędzić pieniądze oraz czas. Dla producentów i przedsiębiorstw handlowych sprzedaż internetowa jest rów- nież z wielu powodów atrakcyjna. Stwarza możliwość bezpośredniej sprzedaży na- bywcom finalnym, z ominięciem wielu ogniw pośrednich, a więc tym samym większe zyski niż w tradycyjnych kanałach sprzedaży. Dzięki temu firma ogranicza koszty logistyczne – nie musi fizycznie dostarczać towaru do punktów sprzedaży, może utrzymywać niski poziom zapasów, a dodatkowo możliwa jest także produkcja na indywidualne zamówienie oraz zgodnie z koncepcją just in time. Bezpośredni kontakt z nabywcą, umożliwia zbieranie o nim informacji i z czasem coraz lepsze jego pozna- nie, a tym samym stwarza wiele możliwości tworzenia z nim głębszych relacji. Obec- nie konkurencja w Internecie jest bardzo duża i firmom coraz trudniej jest pozyskiwać nowych klientów i zachęcać już posiadanych do powtórnych zakupów. Warto podkre- ślić, że dobre poznanie zachowań nabywczych konsumentów i odpowiednie dostoso- wanie do nich swojej oferty jest obecnie kluczowym źródłem konkurencyjności przed- siębiorstw działających w Internecie. Przystępując do realizacji grantu badawczego pt. „Zachowania nabywcze ‘młodych dorosłych’ w Internecie”, autorzy postawili sobie za cel poznanie zachowań nabyw- czych osób z segmentu „młodych dorosłych” (18–29 lat) w Internecie. Warto zauwa- żyć, że osoby z tego segmentu są ważną grupą docelową wielu firm sprzedających w Internecie. Jest to bardzo specyficzna grupa osób stanowiąca 18 polskiego społe- czeństwa. Jest to pierwsze pokolenie Polaków, które całe swoje dorosłe życie spędziło w gospodarce rynkowej. Co również istotne, Internet był obecny w ich życiu przez 7 cały okres dorastania i stał się naturalnym elementem rzeczywistości. Młodzi klienci, którzy od najmłodszych lat mają kontakt z Internetem, są nawet określani jako poko- lenie ekranu (screenagers). Dla nich środowisko Internetu jest miejscem rozrywki, zdobywania wiedzy, miejscem spotkań i dokonywania zakupów. Obecnie młodzi kon- sumenci przechodząc edukację rynkową, traktują Internet jako główne źródło infor- macji o ofercie rynkowej i jedno z miejsc dokonywania zakupów. To młode pokolenie jest zdecydowanie odmienne od osób, które dorastały w innych warunkach gospodar- czych. Prawidłowe rozpoznanie ich potrzeb i poznanie sposobów postępowania może być istotnym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność sprzedawców. Jest wyso- ce prawdopodobne, że przyszłe pokolenia (obecne dzieci i młodzież) będą w swoich zachowaniach podobne do obecnego segmentu „młodych dorosłych”. Autorzy przygotowując książkę przeprowadzili rozbudowane badania, na które składały się następujące metody badawcze: 1. Badania ankietowe w postaci kwestionariusza internetowego, przeprowadzone w terminie 15 listopada − 15 grudnia 2012 roku, miało zasięg ogólnopolski i zosta- ło wykonane na próbie 770 osób z segmentu „młodych dorosłych” (18–29 lat). Podczas realizacji badania posłużono się techniką badawczą CAWI (Computer Assi- sted Web Interviewing) polegającą na przeprowadzaniu badania za pośrednictwem Internetu. Respondenci zostali proszeni o wypełnienie kwestionariusza on-line, zaś odpowiedzi były automatycznie zliczane przez system. Kwestionariusz liczył 23 pytania właściwe oraz 9 pytań metryczkowych i został umieszczony na serwisie służącym do tworzenia ankiet (ankietka.pl), w ramach pakietu zaawansowanego, do którego dostęp mają tylko wytypowani użytkownicy. Link do ankiety był do- stępny na stronach internetowych skupiających młode pokolenie oraz promowany na portalu społecznościowym Facebook. Dzięki nawiązanej współpracy z przed- stawicielami ośrodków edukacji na poziomie szkoły średniej i wyższej z różnych regionów Polski, pozyskane zostały dodatkowe kwestionariusze w formie papie- rowej uzupełniające próbę. 2. Badanie focusowe w formie wywiadu grupowego z osobami nigdy niekupujący- mi w Internecie (8 osób z segmentu „młodzi dorośli”). Badanie zostało przeprowa- dzone w dniu 5 czerwca 2012 roku w pracowni przystosowanej do prowadzenia zogniskowanych wywiadów grupowych w Szczecinie. Rozmowa polegała na swo- bodnej dyskusji między uczestnikami badania oraz moderatorem, który nakiero- wywał rozmowę na różne zagadnienia, jakie podejmowali w dyskusji uczestnicy (według wcześniej opracowanego scenariusza). Szczególne znaczenie miała moż- liwość swobodnego artykułowania przez uczestników własnych poglądów nieza- leżnie od opinii pozostałych uczestników badania. Spontaniczne refleksje, komen- tarze umożliwiały badaczom odczytanie jawnych i ukrytych przekonań, sposobów dokonywania oceny oraz wzorców postępowania. Realizowane badanie fokusowe 8 było nagrywane (dźwięk i obraz), na podstawie zapisu wideo oraz skryptu sporzą- dzony został raport zawierający wnioski badawcze. 3. Wywiady indywidualne z osobami zarządzającymi sklepami internetowymi w celu określenia czynników wpływających, w ich opinii, na konkurencyjność przedsiębiorstw działających w Internecie. Wywiady miały formę rozmowy telefo- nicznej przeprowadzonej przy użyciu opracowanego wcześniej kwestionariusza. Do badania wytypowano osiem firm działających w różnych branżach, które pro- wadzą sprzedaż w Internecie przynajmniej od dwóch lat. Na tej podstawie uzyska- no informację w jaki sposób pozyskują nabywców, jaką posiadają wiedzę o ich po- trzebach, czy dostosowują swoją ofertę do poszczególnych segmentów rynku oraz jakie stosują strategie walki konkurencyjnej w Internecie. 4. Wywiad grupowy z ekspertami na temat trendów w zachowania nabywczych mło- dych nabywców w Internecie. Został przeprowadzony jako panel dyskusyjny na kon- ferencji „Marketing Przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty” w dniu 9 października 2012 roku. Eksperci zajmujący się problematyką zachowań nabywczych oraz han- dlem internetowym wypowiadali się na temat specyfiki zachowań segmentu „młodzi dorośli” oraz możliwości dostosowywania oferty firm do specyficznych wymagań te- go segmentu rynku. Książka została podzielona na 10 rozdziałów, w tym dwa pierwsze poświęcone zo- stały analizie zachowań nabywców oraz aktualnemu poziomowi rozwoju Internetu w Polsce. Rozdział 3 stanowi charakterystykę demograficzną i społeczno-ekono- miczną segmentu „młodzi dorośli”. Rozdziały 4–8 zawierają szczegółową analizę za- chowań „młodych dorosłych” w Internecie, w tym szczególnie dotyczącą zakupów produktów i usług. Rozdział 9 poświęcony został wnioskowaniu na temat czynników wpływających na pozycję konkurencyjną firm sprzedających w Internecie na podsta- wie opinii młodych nabywców. Rozdział 10 stanowi podsumowanie rozważań na temat sprzedaży internetowej w Polsce i zawiera analizę opinii osób zarządzających sklepami internetowymi, które zestawione zostały z oczekiwaniami młodych nabyw- ców odnośnie możliwości poprawienia oferty sklepów w sieci. W tym rozdziale ujęto również podsumowanie wniosków z poszczególnych rozdziałów, które stanowić mo- gą cenne wskazówki dla osób zajmujących się handlem internetowym. Lektura książki pozwoli odpowiedzieć m.in. na następujące pytania dotyczące za- chowań nabywczych osób w wieku 18−29 lat: Dlaczego i w jakich miejscach kupują w Internecie? Jakie czynniki wpływają na wybór konkretnego sprzedawcy w Internecie? Jak oceniają bezpieczeństwo zakupów internetowych i jak starają się minimalizować ewentualne ryzyko? Jakie są główne źródła informacji o produktach sprzedawanych w Internecie? 9 Jak sprzedawcy internetowi mogą poprawić swoją wiarygodność? Dlaczego część młodych nabywców nie kupuje w Internecie lub przerywa zakupy? Czy młodzi nabywcy są zadowoleni z zakupów internetowych? Jakie są główne powody niezadowolenia z zakupów internetowych, i jakie kroki podej- mują by poprawić swoje samopoczucie? Co sprawia że nabywcy mają swoje ulubione sklepy internetowe do których wracają? Jakie czynniki mogłyby spowodować częstsze zakupy w Internecie? Autorzy są przekonani, że wskazane w książce źródła konkurencyjności, jako opar- te na reprezentatywnych badaniach i analizie krajowej i światowej literatury, stano- wią rzeczywiste, możliwe do praktycznego użycia sposoby wzmacniania pozycji kon- kurencyjnej firm działających w Internecie kierujących swoją ofertę do segmentu młodych dorosłych. Z tego powodu niniejsza pozycja może być źródłem cennej wiedzy dla praktyków gospodarczych. Przedstawiona analiza zachowań nabywczych osób młodych powinna ułatwić me- nedżerom kształtowanie oferty oraz komunikacji marketingowej, co pozytywnie wpłynie na poprawę pozycji konkurencyjnej ich sklepów internetowych. Polecamy zapoznanie się z wynikami naszych badań także osobom pracującym naukowo i uczą- cym się na studiach licencjackich i magisterskich, których obszarem badawczym jest tematyka zachowań nabywców oraz handel internetowy. Autorzy mają nadzieję, że nasza książka zostanie pozytywnie przyjęta przez odbiorców i będzie pomocna w ich pracy oraz stanie się impulsem do prowadzenia dyskusji, pogłębionych badań i analiz. Leszek Gracz Izabela Ostrowska ROZDZIAŁ 1 UWARUNKOWANIA ZACHOWAŃ NABYWCÓW w PROCESIE ZAKUPU 1.1. Potrzeby w teorii zachowań konsumenckich1 Rozdział pierwszy niniejszej książki stanowi wprowadzenie do zagadnień związa- nych z zachowaniami nabywczymi. Zostaną w nim omówione potrzeby konsumentów jako źródło bodźców do dokonywania zakupów, problematyka podziału rynku na segmenty oraz zagadnienie satysfakcji z zakupów i wynikające z niego zjawiska, takie jak lojalność w stosunku do marki oraz udzielanie rekomendacji konsumenckich. Istnienie firmy generuje różnorodne kosztów, a dopiero klient i jego decyzje na- bywcze powodują napływ przychodów do firmy. To nabywca decyduje, którą ofertę na rynku wybierze, a kieruje się przede wszystkim własnym interesem. Dobra kondy- cja firmy jest więc w dużej mierze zależna od tego, czy wytwarza ona produkty lub usługi odpowiadające potrzebom konsumentów. Dlatego można uznać, że podstawo- wym podmiotem zainteresowania firmy są klienci, a głównym celem jest zaspokojenie ich potrzeb. Zachowanie konsumenta wynika z wrodzonych i nabytych (wciąż mody- fikowanych) potrzeb i aspiracji, których zaspokojenie jest połączeniem procesów świadomych i nieświadomych oraz czynników emocjonalnych.2 Zarządzanie działa- niami marketingowymi należy zacząć od uświadomienia menedżerom różnorodności potrzeb oraz pragnień klientów. Produkty są kupowane, ponieważ zaspokajają okre- śloną potrzebę klienta, a więc dostarczają mu konkretnych wartości. Warto zauważyć, że oferowany przez firmę produkt powinien zaspokajać wiele potrzeb (komplekso- wo), zaś każda potrzeba może być zaspokojona wieloma różnymi konkurencyjnymi ofertami. Z tego powodu producenci oraz usługodawcy muszą poznać, na jakie po- trzeby klientów odpowiadają i jak mogliby jeszcze pełniej je zaspokajać. Uzyskanie wiedzy: dlaczego klient wybiera określony produkt, jak zachowuje się w procesie 1 Szerzej na temat potrzeb klientów: Ostrowska I., Potrzeby i aspiracje jako czynniki inspirujące zachowania nabywców, w: Zachowania nabywców, (red.) J. Perenc i G. Rosa, WN US, Szczecin 2011, s. 41–65. 2 Witek J., Zachowania konsumentów – wyzwaniem rynku, w: Zachowania nabywców, (red.) J. Perenc, G. Rosa, WN US, Szczecin 2011, s. 11.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Młodzi nabywcy na e-zakupach
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: