Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00056 007953 20658142 na godz. na dobę w sumie
Moc Przyciągania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego) - książka
Moc Przyciągania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego) - książka
Autor: Liczba stron: 248
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0710-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> sekret
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Czy pierwszy milion trzeba ukraść?
Nie. Można go... przyciągnąć. Jak? Stając się magnesem, który przyciągnie wszystko, czego pragniesz.

Brzmi niewiarygodnie? Być może. Dlaczego? Dlatego, że przytłacza nas defetyzm i kiedy ktoś mówi, że możemy dokonać czegoś wielkiego, nie wierzymy mu -- uznajemy jego opowieść za bajkę i doszukujemy się manipulacji (na przykład: 'Kup książkę za 49 złotych, a zostaniesz milionerem'). Nauczono nas myśleć 'realnie', czyli odrzucać wszystko, co wykracza poza oczywistość. I stąd powszechne przekonanie, że pierwszy milion trzeba ukraść. A kiedy widzimy inną rzeczywistość -- tak zwanych 'ludzi, którym się udało' -- myślimy sobie: 'To nie dla mnie'.., co wcale nie przeszkadza nam pożądać ich bogactwa i sławy. Jeśli czujesz, że rzeczywistość, w jakiej żyjesz, krępuje Twoje ruchy oraz myśli i oczekujesz od życia więcej, niż masz, to ta książka jest dla Ciebie.

Dlaczego miałbyś uwierzyć? Prosta historia cudów
Autorem tej książki jest Joe Vitale, żywy dowód na to, że marzenia spełniają się. W 1999 roku Vitale stworzył system MGZ, czyli Marketing Gwarantowanych Zysków. Znalazł ludzi, którzy skorzystali z MGZ, zapłacili za to 75 000 dolarów i dobrze na tym wyszli. To był początek. Obecnie, po kilku latach od pierwszego zastosowania MGZ, Joe Vitale jest znany jako autor spełnionych marzeń. Do grona jego zamożnych klientów należą ludzie, którzy niegdyś, nie mogąc związać końca z końcem, usilnie poszukiwali pomysłów na dobry biznes. Ci z nich, którzy uwierzyli, zarobili.

Co odróżnia Joe'go Vitale od innych autorów książek biznesowych?
To, że Vitale nie musi zarabiać na życie, sprzedając ludziom książki. On 'już ma'. Jego e-book wydany pod polskim tytułem 'Hipnotyczny marketing' dwukrotnie trafił na pierwsze miejsce listy bestsellerów Amazon.com. Klientami jego firmy specjalizującej się w doradztwie marketingowym są między innymi Czerwony Krzyż, korporacja PBS i szpital Hermann Children's. Jak twierdzi, mógłby nie pracować do końca życia, jednak wtedy jego dzieło -- system MGZ -- nie znalazłoby swoich kontynuatorów. Książkę 'Moc przyciągania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego)' napisał, ponieważ (to także jego słowa) w życiu każdego człowieka przychodzi taki czas, kiedy trzeba zacząć dzielić się z innymi nabytą wiedzą i zgromadzonym bogactwem.

W książce 'Moc przyciągania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego)' Joe Vitale pisze:

Niech Twoje sny staną się jawą


'Joe Vitale zaliczam do grona 5 zachodnich specjalistów, którzy mieli największy wpływ na mnie, moje biznesy i moje podejście do marketingu.'
Piotr Majewski
twórca portalu CNEB czyli Czas na e-biznes
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Moc Przyci¹gania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego) Autor: Joe Vitale T³umaczenie: Magdalena Strzelecka ISBN: 83-246-0710-2 Tytu³ orygina³u: The Attractor Factor: 5 Easy Steps for Creating Wealth (or Anything Else) from the Inside Out Format: A5, stron: 248 Ciê¿ko pracujesz, robisz wszystko, jak umiesz najlepiej, a mimo to rzadko osi¹gasz wymarzone rezultaty? Ledwo wi¹¿esz koniec z koñcem i z zazdroœci¹ patrzysz na szczêœliwców, którzy wed³ug Twojej oceny s¹ skazani na sukces? Mo¿esz zostaæ jednym z nich! Uznany autor, pionier marketingu internetowego i guru w tej dziedzinie Joe Vitale twierdzi, ¿e sukces nie zale¿y od tego, co robisz, ale od tego, kim jesteœ! W „Mocy przyci¹gania” opisa³ on piêæ niezawodnych kroków, które pozwol¹ Ci spe³niæ wszystkie Twoje marzenia. Z „Mocy przyci¹gania” dowiesz siê, jak: (cid:129) zdobyæ bogactwo nie tylko na poziomie materialnym, ale równie¿ intelektualnym i duchowym; (cid:129) zmusiæ wszechœwiat, aby dawa³ Ci wszystko, czego pragniesz; (cid:129) osi¹gn¹æ pe³niê zadowolenia i znaleŸæ drogê do osobistego spe³nienia; (cid:129) pokierowaæ w³asnym umys³em, aby odnieœæ upragniony sukces; (cid:129) œwiadomie tworzyæ dla siebie wymarzon¹ przysz³oœæ. Przeczytaj „Moc Przyci¹gania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego)”, a przekonasz siê, ¿e bogactwo, szczêœcie, mi³oœæ i sukces s¹ w zasiêgu Twojej rêki. Istnieje zarówno ³atwa, jak i trudna droga przez ¿ycie. Tylko od Ciebie zale¿y, któr¹ z nich wybierzesz Podziękowania Przedmowa Wstęp Cudom nie ma końca Dowody Co odrzucasz? Jak przyciągać pieniądze? Może być inaczej Droga na skróty do przyciągania wszystkiego, czego chcesz Wprowadzenie do Mocy Przyciągania Jak silna jest Twoja świadomość dobrobytu? Krok Pierwszy: trampolina Krok Drugi: odważ się na coś godnego Krok Trzeci: brakujący sekret Krok Czwarty: znewillizuj swój cel Krok Piąty: największy sekret 7 11 17 21 27 53 57 63 67 71 77 81 89 125 161 179 10 MOC PRZYCIĄGANIA Sekretna formuła na milion dolarów Szokująca prawdziwa historia Jonathana Eksperyment: Intentional Meditation Foundation Sugerowana literatura i inne źródła Skorowidz O autorze 207 213 217 225 239 243 zym się zajmujesz?”, zapytałem. Wraz z 700 innymi osobami stałem w kolejce w hotelu w Seattle, czekając na wykład pewnego pisarza i nauczyciela du- chowego. „Energoterapią”, odpowiedziała kobieta za mną. „Trudno to wy- jaśnić. W przypadku każdej osoby sposób postępowania jest inny”. „Czy masz wizytówkę?”. „Nie”, powiedziała, lekko zakłopotana. Byłem zszokowany. „Pozwól, że cię o coś zapytam”, zacząłem. „Jest tutaj ponad 700 potencjalnych klientów. Dlaczego nie masz przynajmniej wizy- tówki?”. Kobieta stojąca za nią uśmiechnęła się i stwierdziła: „Właśnie objawił ci się anioł”. 58 MOC PRZYCIĄGANIA Nie jestem aniołem. Byłem jednak ciekawy, dlaczego ta ko- bieta interesu przepuszczała znakomitą okazję marketingową. Kie- dy rozmawiałem z kilkoma kolejnymi z obecnych tam 700 osób, uświadomiłem sobie, że wszyscy ci ludzie prowadzą własną dzia- łalność. I że wszyscy potrzebują pomocy w promowaniu siebie. Wtedy właśnie olśniło mnie, że mógłbym napisać krótki pod- ręcznik na temat manifestacji opartej na duchowości. Nikt chyba nie nadawał się do tego lepiej. Jestem autorem The AMA Complete Guide to Small Business Advertising dla The American Marketing Association1 i mam ponad 15 lat doświadczenia w metafizyce i du- chowości. Rozmawiałem z wieloma rzecznikami nauki samodziel- nego rozwiązywania życiowych problemów, a niektórzy z nich byli moimi klientami. Poza tym stworzyłem już i testowałem sekretną formułę pięciu kroków mającą na celu przyciąganie wszystkiego, czego pragniesz. Wiedziałem też, że 700 osób obecnych na seminarium repre- zentowało jeszcze większą grupę ludzi, którzy potrzebowali pomo- cy w swojej działalności i w życiu. Co więcej, miałem świadomość, że wszyscy oni pracowali nad swoim wnętrzem, co pomagało im osiągnąć rezultaty widoczne na zewnątrz. Innymi słowy ich stan wewnętrzny przyczyniał się do rozwoju ich działalności bądź jego braku. Ujmując to jeszcze prościej: kobieta, o której wspomniałem na początku rozdziału, nie była wewnętrznie przekonana do swojej działalności, co objawiało się w jej życiu brakiem wizytówki. Jej „Moc Przyciągania” nie przyciągała żadnych klientów. A idąc tym tropem krok dalej w kierunku, w jakim chcę Cię poprowadzić w tej książce, można stwierdzić, że gdyby ta kobieta naprawdę była pewna tego, co robi, nie potrzebowałaby wizytó- wek. Klienci sami by do niej przychodzili. Jej wewnętrzny duch — Moc Przyciągania — promowałby ją. 1 Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu — przyp. tłum. Jak przyciągać pieniądze? 59 To właśnie odkrywa ta książka. Nauczyłem się, że ważne jest, kim jesteśmy, a nie, co robimy. Kiedy osiągniesz klarowny stan wewnętrzny, zrozumiesz, w jaki sposób służysz światu, świat sam do Ciebie przyjdzie. Kiedy jesteś pewny, czego chcesz — czy jest to konkretny samochód, osoba, dom, praca, czy cokolwiek inne- go — zaczniesz przyciągać to do siebie. Jak ujęła to pewna osoba odnosząca sukcesy: „Teraz anioły wręczają moje wizytówki”. Masz mętlik w głowie? To dobrze. Tera- peutka, pisarka i moja przyjaciółka Mandy Evans mówi: „Dezo- rientacja to ten wspaniały stan umysłu bezpośrednio poprzedzają- cy jasność”. Podstawy dobrobytu Może poniższa historia pozwoli Ci lepiej zrozumieć, o czym mó- wię, i przygotuje grunt pod dalsze rozważania. Kiedyś czytałem zachwycającą starą książkę z 1920 r. autor- stwa Rogera Babsona zatytułowaną Fundamentals of Prosperity. Zakończył ją, pytając prezydenta Republiki Argentyny, dlaczego Ameryka Południowa ze wszystkimi swoimi cudami i bogactwami naturalnymi pozostaje tak daleko w tyle za Ameryką Północną pod względem rozwoju i marketingu. Prezydent odpowiedział: „Doszedłem do następującego wnio- sku. Amerykę Południową zasiedlili Hiszpanie, którzy przyjechali tutaj w poszukiwaniu złota, a Amerykę Północną Ojcowie Piel- grzymi, którzy przybyli w poszukiwaniu Boga”. Na czym się koncentrujesz? Na pieniądzach czy na duchu? Na celach, które chcesz osiągnąć, czy na duchu, który pozwala to zrobić? 60 MOC PRZYCIĄGANIA Jak zostać milionerem Wiele lat temu Scrully Blotnick przeprowadził badanie wśród 1500 osób. Badanych podzielono na dwie kategorie. Kategoria A objęła ludzi, którzy stwierdzili, że najpierw dążyliby do zdoby- cia pieniędzy, a dopiero potem robiliby to, co chcieli. Zaliczono do niej ponad 1245 osób. W kategorii B znalazło się 255 osób, któ- re deklarowały, że w pierwszej kolejności rozwijałyby swoje zain- teresowania i ufały, że pieniądze przyjdą w ślad za tym. Co się stało? Dwadzieścia lat później w całej badanej grupie było 101 milio- nerów. Tylko jeden wywodził się z kategorii A. Pozostałych 100 z kategorii B, grupy osób, które twierdziły, że najpierw realizowa- łyby swoje pasje i pozwoliły, aby pieniądze przyszły później. W tym właśnie kryje się kolejna wskazówka, jak przyciągnąć pieniądze. Na czym się koncentrujesz — na pieniądzach czy na pasji? Witaj w Mocy Przyciągania W tej książce proponuję Ci nową metodę, dzięki której bez wysił- ku możesz rozwinąć swoją działalność, znaleźć miłość, poprawić stan zdrowia, przyciągnąć więcej pieniędzy lub cokolwiek innego, co potrafisz sobie wyobrazić. Jest ona oparta na ponadczasowych zasadach duchowych. Wyjawię, jak Twój stan wewnętrzny przyciąga i kreuje rezul- taty widoczne na zewnątrz. Wyjaśnię też, co należy zrobić, abyś mógł mieć i robić to, czego pragniesz, oraz być tym, kim chcesz. Nazywam to Mocą Przyciągania. To duchowa formuła na suk- ces, która naprawdę nigdy nie zawodzi. Czy te techniki działają? Okaże się w praktyce. Wypróbuj je i sam sprawdź. Mogę opowiedzieć Ci o sukcesie, który sam odnio- słem — i robię to w tej książce — ale nic nie będzie nawet w przy- bliżeniu tak przekonujące, jak samodzielne zastosowanie tych pro- stych pomysłów i zaobserwowanie zadziwiających rezultatów. Jak przyciągać pieniądze? 61 Mógłbym powiedzieć, że ta metoda pomoże Ci zamanifestować wszystko, czego chcesz. Przeczytasz o ludziach, którzy „stworzyli” samochody i domy, wyleczyli się z raka, zbudowali nowe związki i przyciągnęli więcej pieniędzy. Ale skupiam się na przyciąganiu bogactwa w biznesie, ponieważ właśnie w tej sferze widać poważ- ny brak duchowości. I pozwolę Ci odkryć magię marketingu du- chowego, ponieważ nic nie ma większej mocy niż Twoje własne doświadczenia. Przysuń krzesło. Usiądź wygodnie. Weź głęboki oddech. Zre- laksuj się. Porozmawiajmy o tym, jak możesz powiększyć swoje bogactwo — i osiągnąć wszystko inne, czego pragniesz — dzięki magicznej Mocy Przyciągania. Wszystko zaczyna się od zrozumienia, że Twoje życie… Duch: To, co w tradycyjnym przekonaniu jest siłą witalną istot żywych. Duchowy: Odnoszący się do ducha, składający się z ducha lub mający naturę ducha, nienamacalny, niematerialny. — American Heritage Dictionary, Houghton Miffin, Boston 1980
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Moc Przyciągania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: