Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00468 010177 17906607 na godz. na dobę w sumie
Modele administracji samorządowej w wybranych państwach europejskich - ebook/pdf
Modele administracji samorządowej w wybranych państwach europejskich - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 231
Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Humanitas" Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65682-68-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia składa się z trzech części. Tematyka części I oscyluje wokół modeli ustrojowych administracji publicznej. Część II porusza tematy pozycji ustrojowej organów stanowiących i wykonawczych w jednostkach podstawowych administracji w wybranych państwach europejskich. Część III natomiast skupia się na politycznych, prawnych i społecznych konsekwencji przyjęcia określonych modeli ustrojowych samorządu terytorialnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Modeleadministracjisamorządowej w wybranych pa(cid:30)stwach europejskichRecenzowana praca, poświęcona europejskim modelom administracji samorządowej „Starej Europy” oraz młodym demokracjom Europy Środkowej i Wschodniej, charaktery-zuje się różnorodnością rozwiązań ustrojowych przy równoczesnym spełnianiu standar-dów opartych na wspólnych wartościach fundamentalnych, wynikających z Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego oraz zasad demokratycznego państwa prawa, w tym zasady pomocniczości i decentralizacji władzy i administracji publicznej. Wyniki badań zapre-zentowane przez autorów potwierdzają duże podobieństwo rozwiązań ustrojowych w państwach środkowoeuropejskich i szczycących się dwustuletnią tradycją i doświadcze-niem samorządowym państwami Europy Zachodniej. Poszukiwanie cech i wartości uniwersalnych i specy(cid:24)cznych modeli samorządów w wielu przypadkach obnaża słabo-ści i negatywne zjawiska będące asumptem do rozważań zawartych w artykułach. Teksty zawierają wyniki badań kilku środowisk naukowych i – co ważniejsze – zapraszają do kontynuowania dyskusji i debat przyszłych czytelników. Recenzowana książka posiada walory idiogra(cid:24)czne, wyjaśniające oraz utylitarne. Dzieło posiadające charakter interdyscyplinarny powinno znaleźć czytelników wśród pracowni-ków i studentów wydziałów prawniczych, nauk społecznych oraz nauk humanistycz-nych, a także środowiska samorządowców oraz parlamentarzystów. Fragment recenzji prof. dr. hab. Marka Barańskiego pod redakcjąJoanny Podgórskiej-Rykałyi Macieja BorskiegoOficyna WydawniczaHumanitasul. Kilińskiego 43, 41-200 SosnowiecREDAKCJAOFICYNY:e-mail: wydawnictwo@humanitas.edu.pltel. (32) 3631225DZIAŁ SPRZEDAŻY:e-mail: dystrybucja@humanitas.edu.pltel. (32) 3631219www.humanitas.edu.pl/pl/wydawnictwoSprawdź naszą ofertę naModele administracji samorządowej w wybranych pa(cid:30)stwach europejskich MODELE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W WYBRANYCH PAŃSTWACH EUROPEJSKICH pod redakcją Joanny Podgórskiej-Rykały i Macieja Borskiego MODELE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W WYBRANYCH PAŃSTWACH EUROPEJSKICH pod redakcją Joanny Podgórskiej-Rykały i Macieja Borskiego Y DW A W N I C Z A ” S A T A N Y C I F O “ H U M IA N W Y Ż S Z A S Z K O Ł A H U M A N I TA S Sosnowiec 2017 Recenzent prof. dr hab. Marek Barański Redaktor Oficyny Wydawniczej „Humanitas” Danuta Dziewięcka Projekt okładki Bartłomiej Dudek Wykorzystano obraz Elżbiety Kozery „Warszawa” Copyright by Oficyna Wydawnicza „Humanitas” ul. Kilińskiego 43 41-200 Sosnowiec tel.: 32 363 12 25 e-mail: wydawnictwo@humanitas.edu.pl dystrybucja@humanitas.edu.pl ISBN: 978-83-65682-68-0 Sosnowiec 2017 Sfinansowano z dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2016 roku Wydziału Administracji i Zarządzania Wyższej Szkoły Humanitas Spis treści Wstęp ................................................................................................................................ 7 Część I. Modele ustrojowe administracji publicznej z perspektywy wspólnych wartości konstytucyjnych Joanna Podgórska-Rykała Samorząd terytorialny w Europie: różne modele – wspólne wartości fundamentalne .............................................................................15 Maciej Borski Zasada decentralizacji władzy publicznej jako ważny element aksjologii ustrojowej determinującej kształt współczesnego samorządu terytorialnego .............................................................................................29  Sławomir Brodziński Organizacje samorządowe jako reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego i ich organów .....................................................................45  Część II. Pozycja ustrojowa organów stanowiących i wykonawczych w jednostkach podstawowych administracji samorządowej – perspektywa porównawcza  Joanna Jagoda Gmina samorządowa w Niemczech .............................................................................65  Kacper Rożek Organy gmin szwajcarskich w perspektywie prawnoporównawczej ....................... 87 Łukasz Wawrowski Specyfika relacji pozycji ustrojowej organów wykonawczych i stanowiących na przykładzie samorządu lokalnego w Irlandii .............................101 Sławosz Marcisz Węgierski model administracji samorządowej. Recentralizacja kompetencji w kontekście węgierskich zmian prawnych .............121 Aneta Makowiec, Aleksandra Ozimek Wpływ monokratycznego lub kolegialnego modelu organu wykonawczego jednostki podstawowej na pozycję ustrojową tego organu – analiza prawnoporównawcza na przykładzie rozwiązań przyjętych w Polsce, Niemczech i Francji ...............................................141 Część III. Polityczne, prawne i społeczne konsekwencje przyjęcia określonych modeli ustrojowych samorządu terytorialnego Jan Ciechorski Jednostka samorządu terytorialnego jako podmiot tworzący zakład opieki zdrowotnej ...........................................................................161 Norbert Szczęch Organy gminy w postępowaniu przed sądem administracyjnym – katalog zagadnień problemowych...........................................................................185 Sławomir Brodziński Dzień Samorządu Terytorialnego – święto wspólnoty samorządowej ..................213 Zakończenie .................................................................................................................219 O Autorach ...................................................................................................................224
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Modele administracji samorządowej w wybranych państwach europejskich
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: