Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00372 005230 12225967 na godz. na dobę w sumie
Mój kawałek raju, czyli jak wybrać dobre życie - ebook/pdf
Mój kawałek raju, czyli jak wybrać dobre życie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 104
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-3426-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> uwodzenie
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Tęsknota za harmonią między światem zewnętrznym i wewnętrznym jest jednym z najdawniejszych, najtrwalej zakorzenionych ludzkich pragnień. Od tysiącleci ludzie próbują znaleźć w swoim życiu sens
i równowagę, czyli po prostu żyć szczęśliwie. Osiągnięcie tego stanu nie jest łatwe, zwłaszcza dziś, gdy całe społeczeństwa cierpią na ustawiczny brak czasu, a przemęczenie i wypalenie towarzyszą nam jak cień. A jednak warto zawalczyć o swój własny kawałek raju — a przede wszystkim uświadomić sobie, że klucz do niego leży w naszym własnym umyśle, że praktycznie zawsze mamy go w zasięgu ręki.

Ta książka powstała po to, żeby wskazać Ci drogę do skrytki, w której leży klucz do Twojego szczęścia. Jej autorka omawia tu kilka najważniejszych obszarów mających wpływ na dobrostan psychiczny każdego człowieka i podpowiada, jak poradzić sobie ze smokami strzegącymi dostępu do klucza. Te smoki to nieumiejętność opanowania stresu w pracy i życiu prywatnym, brak kontaktu z własnymi potrzebami i brak akceptacji siebie, niewłaściwa autosugestia, stawianie przed sobą nierealistycznych celów i kompletne zaniedbanie relaksu. Na szczęście wszystkie te problemy można rozwiązać, a konkretne propozycje ćwiczeń zdecydowanie ułatwiają cały proces. Jeśli czujesz, że Twoje życie zboczyło na niewłaściwe tory, koniecznie przeczytaj tę książkę!

Pokonaj lęki i odkryj źródła radości życia!


Ewa W. Żurczak — psycholog, trener rozwoju osobowości i kompetencji. Terapeutka i założycielka “Centrum Mogę” Instytutu Rozwoju i Psychoterapii. W pracy terapeutycznej korzysta z wielu nurtów psychologicznych. Zajmuje się także problemami pracowników korporacyjnych w obszarze komunikacji, motywacji, zarządzania oraz psychologią stresu. W 2012–2013 prowadziła badania psychologiczne dotyczące wpływu stresu w pracy oraz sposobów radzenia sobie ze stresem na wypalenie zawodowe u handlowców.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Joanna Gubernat Projekt okładki: Maciej Mazak Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock.com Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@ sensus.pl WWW: http:// sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http:// sensus.pl/user/opinie/mojraj Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-2605-7 Copyright © Ewa Żurczak 2017 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:286)ci WST(cid:265)P Rozdzia(cid:225) 1. STRES W (cid:297)YCIU I PRACY Czy (cid:298)ycie bez stresu jest mo(cid:298)liwe? Dlaczego unikanie stresu jest nieefektywne? Koncentracja na zadaniu to mniej stresu Stres jako mobilizacja do dzia(cid:225)ania Jak poradzi(cid:252) sobie z odczuwaniem stresu? Nowa praca (cid:296)ród(cid:225)em stresu Jak zmniejszy(cid:252) poziom odczuwanego stresu w nowej pracy? Rozdzia(cid:225) 2. RELACJE Z SAMYM SOB(cid:260) Daj sobie prawo do b(cid:225)(cid:266)dów Pozwól innym pope(cid:225)nia(cid:252) b(cid:225)(cid:266)dy Poczucie w(cid:225)asnej warto(cid:286)ci Wiara we w(cid:225)asne si(cid:225)y Akceptacja siebie Akceptacja trudnych sytuacji Jak dowiedzie(cid:252) si(cid:266) wi(cid:266)cej o sobie — introspekcja Dlaczego nie chce nam si(cid:266) dzia(cid:225)a(cid:252)? Nie zdejmuj odpowiedzialno(cid:286)ci z innych 5 11 11 14 18 20 22 23 26 31 31 32 34 37 37 39 40 43 47 Poleć książkęKup książkę 4 | M Ó J K A W A (cid:146) E K R A J U , C Z Y L I J A K W Y B R A (cid:109) D O B R E (cid:191) Y C I E Nie musz(cid:266) wiedzie(cid:252) wszystkiego Profesjonali(cid:286)ci si(cid:266) douczaj(cid:261), a laicy uwa(cid:298)aj(cid:261), (cid:298)e wiedz(cid:261) wszystko Potrzeba samorealizacji Rozdzia(cid:225) 3. AUTOSUGESTIA A NASZE EMOCJE Autosugestia — uwa(cid:298)aj, co do siebie mówisz, bo mo(cid:298)e si(cid:266) okaza(cid:252), (cid:298)e s(cid:225)uchasz Czy autosugestia pozytywna to oszukiwanie siebie? Szcz(cid:266)(cid:286)cie to poczucie harmonii Nasze emocje Inteligencja emocjonalna Rozdzia(cid:225) 4. STAWIAJ REALNE CELE Czym jest dla Ciebie sukces? W(cid:225)asny Plan Dzia(cid:225)ania Jak poprawi(cid:252) swoj(cid:261) skuteczno(cid:286)(cid:252)? Wyznaczanie celów Rozdzia(cid:225) 5. RELAKS Sprawd(cid:296), co Ci(cid:266) relaksuje Muzykoterapia Aromaterapia Czas na relaks Nie zawsze trzeba si(cid:266) spieszy(cid:252) Wizualizacja Czasem trzeba si(cid:266) zatrzyma(cid:252) Wybieram to zostawi(cid:252) Dziesi(cid:266)(cid:252) rzeczy, które dobrze jest dla siebie zrobi(cid:252) PODSUMOWANIE 49 50 51 55 55 57 59 62 64 67 68 69 70 74 77 77 79 81 82 83 84 87 87 89 93 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:225) 1. Stres w (cid:298)yciu i pracy Czy (cid:285)ycie bez stresu jest mo(cid:285)liwe? Tak to ju(cid:298) jest, (cid:298)e problemy w pracy przenosimy cz(cid:266)sto na grunt rodzinny i odwrotnie — problemy rodzinne maj(cid:261) wp(cid:225)yw na nasz(cid:261) prac(cid:266). Zarówno jeden, jak i drugi przypadek okupiony jest ogrom- nym stresem. Jest wiele ksi(cid:261)(cid:298)ek oraz wyników bada(cid:276), które wyra(cid:296)nie wskazuj(cid:261), (cid:298)e stres jest cichym zabójc(cid:261). Mo(cid:298)e on powodowa(cid:252) pro- blemy z uk(cid:225)adem pokarmowym (wrzody, biegunki), problemy z uk(cid:225)a- dem kr(cid:261)(cid:298)enia (zbyt wysokie ci(cid:286)nienie t(cid:266)tnicze, zawa(cid:225)y, problemy z sercem), problemy z uk(cid:225)adem nerwowym (nerwice, depresje, bezsenno(cid:286)(cid:252)) itd. Mówi si(cid:266) nawet, (cid:298)e depresja i nerwica to choroby XXI wieku. Jeden z nurtów w psychoterapii zak(cid:225)ada, (cid:298)e depresja i nerwica s(cid:261) frustracj(cid:261) skierowan(cid:261) do wewn(cid:261)trz siebie. Czyli naj- pierw pojawia si(cid:266) d(cid:225)ugotrwa(cid:225)y stres, z którym nie umiemy sobie poradzi(cid:252), potem frustracja na t(cid:266) sytuacj(cid:266), a nast(cid:266)pnie przenosimy frustracj(cid:266) ze (cid:286)rodowiska zewn(cid:266)trznego na siebie. Funkcjonujemy Poleć książkęKup książkę 1 2 | M Ó J K A W A (cid:146) E K R A J U , C Z Y L I J A K W Y B R A (cid:109) D O B R E (cid:191) Y C I E tak przez jaki(cid:286) czas, a(cid:298) w pewnym momencie pojawiaj(cid:261) si(cid:266) bóle g(cid:225)owy, zaburzenia koncentracji i pami(cid:266)ci, zaburzenia snu, (cid:225)atwo wpadamy w gniew, a dalej to ju(cid:298) wrzody, nerwica, depresja… Ludzie (cid:298)yj(cid:261)cy w d(cid:225)ugotrwa(cid:225)ym stresie mówi(cid:261) g(cid:225)o(cid:286)no, zwracaj(cid:261) uwag(cid:266) na drobia- zgi, maj(cid:261) problemy z emocjami. Zaburzenia emocjonalne i waha- nia nastrojów to cz(cid:266)ste objawy (cid:298)ycia w stresie. Pojawia si(cid:266) pytanie, czy co(cid:286) mo(cid:298)emy z tym zrobi(cid:252)? Ano mo(cid:298)emy! Wró(cid:252)my jednak najpierw do pocz(cid:261)tku i spróbujmy zweryfikowa(cid:252) fakty… Skoro wszystkiemu winien jest stres, to mo(cid:298)e warto wyeli- minowa(cid:252) go z naszego (cid:298)ycia i wówczas b(cid:266)dziemy zdrowsi? Nic bar- dziej mylnego. Nie da si(cid:266) wyeliminowa(cid:252) stresu z naszego (cid:298)ycia, bo to równa(cid:225)oby si(cid:266) (cid:298)yciu pod kloszem, a jak wiadomo, nie da si(cid:266) (cid:298)y(cid:252) z boku i unika(cid:252) ró(cid:298)nych sytuacji w (cid:298)yciu. Co wi(cid:266)c mo(cid:298)emy zrobi(cid:252), (cid:298)eby (cid:298)y(cid:252) ze stresem i pozosta(cid:252) w dobrym zdrowiu? Otó(cid:298) nale(cid:298)y najpierw sobie u(cid:286)wiadomi(cid:252), (cid:298)e nie ma dobrego i z(cid:225)ego stresu. Stres to stan, który odczuwamy, który pochodzi od nas samych. To my reagujemy stresem na trudne sytuacje, które nas spotykaj(cid:261). Sytuacje te nazywamy sytuacjami stresogennymi. Wprawdzie psychologia rozró(cid:298)nia stres pozytywny i negatywny, ale raczej chodzi tu o to, w jaki sposób to my reagujemy na sytuacje stresowe. Stres pozytywny pozwala przetrwa(cid:252) zagro(cid:298)enie, zareago- wa(cid:252) odpowiednio szybko — nazywany jest on eustresem. Natomiast stres negatywny, tzw. dystres, jest ci(cid:266)(cid:298)ki lub d(cid:225)ugotrwa(cid:225)y i powo- duje problemy w funkcjonowaniu cz(cid:225)owieka. Pami(cid:266)tajmy jednak, (cid:298)e to, jak reagujemy na stres, zale(cid:298)y w du(cid:298)ej mierze od nas samych, naszych kompetencji i nastawienia. Ludzie ró(cid:298)ni(cid:261) si(cid:266) mi(cid:266)dzy sob(cid:261) cechami osobowo(cid:286)ci. Jedn(cid:261) z takich cech jest to, w jaki sposób reagu- jemy na otaczaj(cid:261)cy nas (cid:286)wiat, w tym równie(cid:298) na trudne sytuacje. Ten konkretny (w(cid:225)a(cid:286)ciwy tylko dla nas samych) sposób reagowania nazywany jest w psychologii stylem radzenia sobie ze stresem. Poleć książkęKup książkę S T R E S W (cid:191) Y C I U I P R A C Y | 1 3 W pierwszej kolejno(cid:286)ci nale(cid:298)y sobie u(cid:286)wiadomi(cid:252), (cid:298)e to, jak reagu- jemy w sytuacjach trudnych, stresogennych, zale(cid:298)y wy(cid:225)(cid:261)cznie od nas. To my czujemy zagro(cid:298)enie i reagujemy stresem. To my si(cid:266) denerwu- jemy. Te same sytuacje u jednych b(cid:266)d(cid:261) wywo(cid:225)ywa(cid:225)y stres, a u innych nie. Stres wymaga poczucia zagro(cid:298)enia. Je(cid:286)li nie odczu- wamy zagro(cid:298)enia, nie czujemy si(cid:266) zestresowani. Mo(cid:298)na wi(cid:266)c powiedzie(cid:252), (cid:298)e przyczyn(cid:261) odczuwania stresu nie s(cid:261) wcale trudne sytuacje, tylko poczucie zagro(cid:298)enia. Je(cid:286)li wi(cid:266)c wyeliminujemy przyczyn(cid:266), czyli poczucie zagro(cid:298)enia, prze- staniemy si(cid:266) stresowa(cid:252). Druga sprawa to zdiagnozowanie, dlaczego czujemy zagro(cid:298)enie w trudnych sytuacjach. Na to pytanie ka(cid:298)dy z Was znajdzie inn(cid:261) odpowied(cid:296). Wszystkie one jednak b(cid:266)d(cid:261) mia(cid:225)y wspólny mianownik, czyli poczucie w(cid:225)asnej warto(cid:286)ci i skuteczno(cid:286)ci oraz prawo do pope(cid:225)- niania b(cid:225)(cid:266)dów. Je(cid:286)li wi(cid:266)c chcemy przesta(cid:252) si(cid:266) stresowa(cid:252) w trud- nych sytuacjach, musimy najpierw uwierzy(cid:252), (cid:298)e damy rad(cid:266), (cid:298)e to nic takiego, a nast(cid:266)pnie odrzuci(cid:252) poczucie zagro(cid:298)enia. Cz(cid:266)sto wyolbrzymiamy konsekwencje tych trudnych sytuacji. Przeceniaj(cid:261)c jej skutki dla nas, czujemy zagro(cid:298)enie, a w konsekwencji stresujemy si(cid:266). Im wi(cid:266)ksze mamy poczucie zagro(cid:298)enia, tym wi(cid:266)kszy stres czujemy, a nie ka(cid:298)dy przecie(cid:298) jest neurochirurgiem! W psychologii wyró(cid:298)nia si(cid:266) trzy rodzaje stylów radzenia sobie ze stresem: 1. Styl skoncentrowany na zadaniu. 2. Styl skoncentrowany na emocjach. 3. Styl skoncentrowany na unikaniu: a) poprzez anga(cid:298)owanie si(cid:266) w kontakty towarzyskie, b) poprzez czynno(cid:286)ci zast(cid:266)pcze. Gdy b(cid:266)dziemy (cid:286)wiadomi tego, który ze stylów radzenia sobie ze stresem (czyli napi(cid:266)ciem w sytuacjach stresogennych) wybieramy Poleć książkęKup książkę 1 4 | M Ó J K A W A (cid:146) E K R A J U , C Z Y L I J A K W Y B R A (cid:109) D O B R E (cid:191) Y C I E najcz(cid:266)(cid:286)ciej, (cid:225)atwiej zrozumiemy mechanizmy w(cid:225)asnego dzia(cid:225)ania. Gdy ju(cid:298) tego dokonamy, (cid:225)atwiej b(cid:266)dzie nam zmieni(cid:252) te mechanizmy. Oczywi(cid:286)cie nie zrobimy tego ani sami, ani od razu — warto w takiej sytuacji spotka(cid:252) si(cid:266) z psychologiem. Pomo(cid:298)e on okre(cid:286)li(cid:252) w(cid:225)a(cid:286)ciwy nam styl radzenia sobie ze stresem i ustali(cid:252) nowy schemat dzia(cid:225)a- nia w sytuacjach stresuj(cid:261)cych. Wracaj(cid:261)c jednak do rodzajów stylów radzenia sobie ze stresem, to jedynym dobrym, rozwojowym i efektywnym z wy(cid:298)ej wymie- nionych jest styl skoncentrowany na zadaniu. Dobrze jest si(cid:266) nim pos(cid:225)ugiwa(cid:252) w sytuacjach, na które mamy wp(cid:225)yw. Je(cid:286)li natomiast w danym czasie nie mamy (cid:298)adnego wp(cid:225)ywu na trudn(cid:261) sytuacj(cid:266), nie mo(cid:298)emy nic zrobi(cid:252), bo na przyk(cid:225)ad b(cid:266)dziemy mogli si(cid:266) tym zaj(cid:261)(cid:252) dopiero nast(cid:266)pnego dnia, napi(cid:266)cie i stres pomog(cid:261) nam zredukowa(cid:252) pozosta(cid:225)e dwa style. Nie ma sensu zamartwia(cid:252) si(cid:266) rzeczami, na które w danym momencie nie mamy wp(cid:225)ywu. Cz(cid:266)sto jest te(cid:298) tak, (cid:298)e gdy przestaniemy my(cid:286)le(cid:252) o problemie, jego rozwi(cid:261)zanie przychodzi nam (cid:225)atwiej. Gdy jednak w gr(cid:266) wchodz(cid:261) emocje, presja czasu, strach przed szefem oraz poczucie wstydu, trudno jest pami(cid:266)ta(cid:252), (cid:298)e by(cid:225)a mowa o jakim(cid:286) efektywnym stylu zarz(cid:261)dzania stresem. Nie umiemy skon- centrowa(cid:252) si(cid:266) na zadaniu, gdy w g(cid:225)owie huczy, a my(cid:286)li kr(cid:261)(cid:298)(cid:261) z pr(cid:266)d- ko(cid:286)ci(cid:261) (cid:286)wiat(cid:225)a. (cid:297)eby móc prawid(cid:225)owo zarz(cid:261)dza(cid:252) stresem, najpierw musimy da(cid:252) sobie prawo do pope(cid:225)niania b(cid:225)(cid:266)dów. Przesta(cid:252) si(cid:266) ich ba(cid:252)! Odrzuci(cid:252) poczucie zagro(cid:298)enia! Dlaczego unikanie stresu jest nieefektywne? Tu warto zatrzyma(cid:252) si(cid:266) na d(cid:225)u(cid:298)ej. To wa(cid:298)ny temat i wi(cid:261)(cid:298)e si(cid:266) nie- roz(cid:225)(cid:261)cznie z poczuciem w(cid:225)asnej warto(cid:286)ci. Wielu z nas prze(cid:298)ywa stres lub nawet odczuwa l(cid:266)k w sytuacji, gdy jest oceniany. Czujemy si(cid:266) nieswojo, wiedz(cid:261)c, (cid:298)e inni nas krytykuj(cid:261). Jak radzi(cid:252) sobie ze stresem Poleć książkęKup książkę S T R E S W (cid:191) Y C I U I P R A C Y | 1 5 w sytuacji, gdy jeste(cid:286)my oceniani? W zasadzie jest tylko jedno roz- wi(cid:261)zanie. Nasze poczucie w(cid:225)asnej warto(cid:286)ci powinno pochodzi(cid:252) z nas samych. By(cid:252) „(cid:296)róde(cid:225)kiem”, które pochodzi z naszego wn(cid:266)trza. Nie ma znaczenia, co mówi(cid:261) inni. To znaczy — ma znaczenie, ale nie wp(cid:225)ywa na nasz(cid:261) opini(cid:266) o nas. My sami znamy siebie najlepiej, sami wiemy, jakimi jeste(cid:286)my lud(cid:296)mi, a inni maj(cid:261) tylko wyobra(cid:298)enie o nas, a to nie jest to samo. Czym innym jest zna(cid:252) kogo(cid:286) dobrze, a czym innym jest mie(cid:252) o nim wyobra(cid:298)enie. Musimy te(cid:298) wiedzie(cid:252), (cid:298)e ka(cid:298)dy z nas postrzega (cid:286)wiat i ludzi wokó(cid:225) siebie w sposób w(cid:225)a(cid:286)ciwy tylko sobie. Rozwój, wychowanie i sytuacje, jakie nas spotyka(cid:225)y w (cid:298)yciu, pomagaj(cid:261) nam rozró(cid:298)ni(cid:252) nasze sympatie i antypatie. Ka(cid:298)demu z Was zdarzy(cid:225)o si(cid:266) zapewne spotka(cid:252) kogo(cid:286), do kogo poczuli(cid:286)cie sympati(cid:266) od pierwszej chwili znajomo(cid:286)ci, oraz kogo(cid:286), kto dzia(cid:225)a(cid:225) Wam na nerwy, cho(cid:252) tak naprawd(cid:266) nie znali(cid:286)cie tej osoby. Ka(cid:298)dy cho(cid:252) raz w (cid:298)yciu wypo- wiedzia(cid:225) s(cid:225)owa: „Nic mi nie zrobi(cid:225) ten cz(cid:225)owiek, ale nie lubi(cid:266) go, cho(cid:252) nie wiem dlaczego…”. Po co wi(cid:266)c stresowa(cid:252) si(cid:266) opini(cid:261) kogo(cid:286), kto krytykuje tylko swoje wyobra(cid:298)enie o nas? Oczywi(cid:286)cie warto rozwa(cid:298)y(cid:252) tak(cid:261) opini(cid:266) z czy- stej ciekawo(cid:286)ci lub z szacunku dla drugiego cz(cid:225)owieka, a tak(cid:298)e wyci(cid:261)- gn(cid:261)(cid:252) wnioski, bo mo(cid:298)e niektóre z nich b(cid:266)d(cid:261) przydatne w dalszym (cid:298)yciu. Nie powinna jednak ona by(cid:252) (cid:296)ród(cid:225)em stresu — powinna by(cid:252) raczej (cid:296)ród(cid:225)em informacji, które mog(cid:261) by(cid:252) prawdziwe lub nie, przy- datne lub nieprzydatne. Je(cid:286)li poczucie w(cid:225)asnej warto(cid:286)ci b(cid:266)dzie pochodzi(cid:225)o nie od nas samych, tylko od uznania innych ludzi, wówczas w momencie gdy spotkamy si(cid:266) z krytyk(cid:261), albo poczucie naszej warto(cid:286)ci spadnie i b(cid:266)dziemy odczuwa(cid:252) wstyd, albo (cid:298)eby je utrzyma(cid:252) na odpowiednio wysokim poziomie, zaczniemy si(cid:266) broni(cid:252), krytykuj(cid:261)c osob(cid:266), która nas ocenia — i tak powstanie konflikt. Niezale(cid:298)nie od tego, czy konflikt dotyczy (cid:298)ycia prywatnego, czy zawodowego, ka(cid:298)dy z nich jest bardzo Poleć książkęKup książkę 1 6 | M Ó J K A W A (cid:146) E K R A J U , C Z Y L I J A K W Y B R A (cid:109) D O B R E (cid:191) Y C I E stresuj(cid:261)cy i tym wi(cid:266)kszy, im mniejsze poczucie w(cid:225)asnej warto(cid:286)ci posiadamy. Dlatego tak wa(cid:298)ne jest, (cid:298)eby owo poczucie w(cid:225)asnej war- to(cid:286)ci pochodzi(cid:225)o z naszego przekonania o nas samych. Musimy polu- bi(cid:252) i zaakceptowa(cid:252) siebie, stara(cid:252) si(cid:266) post(cid:266)powa(cid:252) zgodnie ze sob(cid:261), bior(cid:261)c jednak pod rozwag(cid:266) i szanuj(cid:261)c zdanie innych ludzi na nasz temat. Wró(cid:252)my jednak do naszego pytania. Dlaczego unikanie stresu jest nieefektywne i dzia(cid:225)a raczej na nasz(cid:261) niekorzy(cid:286)(cid:252)? Otó(cid:298) cz(cid:225)owiek silny, kompetentny, o wysokim poczuciu w(cid:225)asnej warto(cid:286)ci sam potrafi rozwi(cid:261)zywa(cid:252) swoje problemy i stawia(cid:252) czo(cid:225)a trudnym sytu- acjom. Natomiast ludzie s(cid:225)absi, o niskiej samoocenie, unikaj(cid:261) kon- fliktów, trudnych sytuacji, poniewa(cid:298) boj(cid:261) si(cid:266) pope(cid:225)niania b(cid:225)(cid:266)dów. Je(cid:298)eli wzi(cid:261)(cid:252) pod uwag(cid:266) taki w(cid:225)a(cid:286)nie schemat dzia(cid:225)ania, to kto(cid:286), kto unika stresu, uwa(cid:298)a si(cid:266) za osob(cid:266) s(cid:225)ab(cid:261), co dodatkowo obni(cid:298)a jego wiar(cid:266) we w(cid:225)asne si(cid:225)y. Im wi(cid:266)cej uników stosuje, tym bardziej si(cid:266) boi, (cid:298)e sobie nie poradzi. Nie mo(cid:298)e nabra(cid:252) do(cid:286)wiadczenia w roz- wi(cid:261)zywaniu trudnych sytuacji, poniewa(cid:298) nie daje sobie szansy, (cid:298)eby si(cid:266) sprawdzi(cid:252). Pojawia si(cid:266) l(cid:266)k przed stresem, w efekcie cz(cid:225)owiek taki zaczyna si(cid:266) ba(cid:252) samego l(cid:266)ku, nakr(cid:266)caj(cid:261)c spiral(cid:266) ostro(cid:298)no(cid:286)ci i napi(cid:266)- cia nerwowego. Ilo(cid:286)(cid:252) sytuacji stresogennych zaczyna si(cid:266) mno(cid:298)y(cid:252), a koszty fizyczne i psychiczne staj(cid:261) si(cid:266) coraz silniejsze. Pocz(cid:261)wszy od ko(cid:225)atania serca i dr(cid:298)enia r(cid:261)k, poprzez brak koncentracji, bóle brzucha, g(cid:225)owy, zwi(cid:266)k- szone ci(cid:286)nienie krwi, przewra(cid:298)liwienie, a(cid:298) po spadek efektywno(cid:286)ci pracy. W trudniejszych przypadkach l(cid:266)k przed stresem mo(cid:298)e powo- dowa(cid:252) objawy paniki, ch(cid:266)(cid:252) ucieczki, depresj(cid:266) lub nerwic(cid:266). Wyrobienie w sobie odpowiednich mechanizmów dzia(cid:225)ania w sytuacjach stresogennych oraz poczucia, (cid:298)e potrafimy poradzi(cid:252) sobie ze stresem, wcale nie jest takie trudne, a w miar(cid:266) zdobywania do(cid:286)wiadczenia staje si(cid:266) coraz (cid:225)atwiejsze. Poleć książkęKup książkę S T R E S W (cid:191) Y C I U I P R A C Y | 1 7 Niektórzy ludzie w zetkni(cid:266)ciu z trudnymi, stresuj(cid:261)cymi sytu- acjami rozwijaj(cid:261) w sobie szereg dzia(cid:225)a(cid:276) przystosowawczych, inni za(cid:286) ulegaj(cid:261) stanom patologicznym (obni(cid:298)ony nastrój, brak wiary we w(cid:225)asne si(cid:225)y, depresja lub l(cid:266)k przed podejmowaniem decyzji). Profesor Martin Seligman stworzy(cid:225) teori(cid:266) depresji, która wed(cid:225)ug niego jest nast(cid:266)pstwem wielokrotnie powtarzaj(cid:261)cych si(cid:266) niepowo- dze(cid:276). Osoby z objawami depresji cz(cid:266)sto rezygnuj(cid:261) z prób zmiany obecnej sytuacji, poniewa(cid:298) s(cid:261) przekonane, (cid:298)e wszelkie dzia(cid:225)ania i tak zako(cid:276)cz(cid:261) si(cid:266) niepowodzeniem. Z kolei brak dzia(cid:225)ania wzmacnia przekonanie o niepowodzeniach, a one z kolei wzmacniaj(cid:261) niech(cid:266)(cid:252) do dzia(cid:225)ania. Cz(cid:225)owiek taki w sytuacji stresuj(cid:261)cej z góry zak(cid:225)ada, (cid:298)e sobie nie poradzi, i nawet nie próbuje podj(cid:261)(cid:252) próby stawienia czo(cid:225)a temu wyzwaniu. Z kolei brak podejmowania prób i pozytywnych efektów jest dla niego jasnym dowodem na to, (cid:298)e sytuacje trudne go przerastaj(cid:261), wi(cid:266)c nawet nie warto podejmowa(cid:252) dzia(cid:225)ania. Nazywa si(cid:266) to efektem b(cid:225)(cid:266)dnego ko(cid:225)a. Brak dzia(cid:225)ania w sytuacjach stresuj(cid:261)cych jest prost(cid:261) drog(cid:261) do wyuczonej bezradno(cid:286)ci, l(cid:266)ku przed podejmowaniem decyzji oraz obni(cid:298)enia poczucia w(cid:225)asnej warto(cid:286)ci. Ludziom, którzy boj(cid:261) si(cid:266) podejmowa(cid:252) dzia(cid:225)anie w sytuacjach trudnych ze wzgl(cid:266)du na l(cid:266)k przed pora(cid:298)k(cid:261) i brak do(cid:286)wiadczenia, zawsze powtarzam, (cid:298)e wytrawnym negocjatorem jest nie ten, kto ma szcz(cid:266)(cid:286)cie, ale ten, kto wiele negocjacji roz(cid:225)o(cid:298)y(cid:225), ale wyci(cid:261)gn(cid:261)(cid:225) wnio- ski z pora(cid:298)ek, wiele razy próbowa(cid:225), podnosi(cid:225) poprzeczk(cid:266) i dzi(cid:266)ki temu zdoby(cid:225) do(cid:286)wiadczenie. Innymi s(cid:225)owy, bez trudnych sytuacji i nauki p(cid:225)yn(cid:261)cej z pora(cid:298)ek nie mo(cid:298)na mówi(cid:252) o do(cid:286)wiadczeniu i pew- no(cid:286)ci w dzia(cid:225)aniu. Wniosek: Podejmuj decyzje, dzia(cid:225)aj, wyci(cid:261)gaj wnioski z b(cid:225)(cid:266)dów, dzi(cid:266)ki czemu zdob(cid:266)dziesz do(cid:286)wiadczenie i pewno(cid:286)(cid:252) siebie w tym, co robisz. Poleć książkęKup książkę 9 2 | M Ó J K A W A (cid:146) E K R A J U , C Z Y L I J A K W Y B R A (cid:109) D O B R E (cid:191) Y C I E Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mój kawałek raju, czyli jak wybrać dobre życie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: