Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00252 007182 20957168 na godz. na dobę w sumie
MotywAkcja - ebook/pdf
MotywAkcja - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 9788377015223 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Czy wiesz, którego z 4 rodzajów motywacji

potrzebujesz najbardziej?

Są cztery podstawowe rodzaje motywacji:

a. wewnętrzna,

b. zewnętrzna,

c. pozytywna (do),

d. negatywna (od).

Czy potrafisz teraz powiedzieć, jaki rodzaj może Cię codziennie “napędzać” do osiągania coraz to nowszych celów i większych sukcesów?

Jest tylko jedna dobra odpowiedź. Jeśli się pomylisz, to będziesz potrzebował ciągle nowej “dawki” motywacji. Nowej książki, nowego kursu, programu rozwoju, konferencji czy co tam jeszcze wymyślą, by wyciągać od Ciebie pieniądze.

ALE! Zamiast nieustannie się motywować, możesz być zmotywowany.

Zamiast nieustannie nękać się coraz nowszymi technikami motywacyjnymi, możesz po prostu MIEĆ nieodpartą chęć do robienia tych wszystkich rzeczy, na których naprawdę Ci zależy.

Człowiek zmotywowany najczęściej nie ma pojęcia o technikach motywacyjnych, bo ich nie potrzebuje. On po prostu to robi i nie widzi powodu, dla którego miałby przestać.

Sięgnij po 'czystą' motywację

I teraz najlepsze.

Zamiast szukać motywacji, możesz ją po prostu w sobie wyrobić!

JAK?

Za pomocą kilkunastu ćwiczeń, które już za chwilę znajdziesz w książce 'MotywAkcja. Praktyczne ćwiczenia uwalniające uśpioną energię do działania'.

Co to za ćwiczenia? Przede wszystkim pomogą Ci w tym, że:

  1. Odkryjesz, co naprawdę Cię “napędza”, czyli prawdziwe źródło czystej motywacji.
  2. Pozbędziesz się głupich nawyków i wzorców myślenia, które po cichu okradają Cię z motywacji.
  3. Przejdziesz 5 kroków do STAŁEJ MOTYWACJI.
  4. Zaczniesz kontrolować swoje codzienne zachowania, by nie dopuścić do narodzin “pijawek”, które wysysają z Ciebie energię do działania.
  5. Nauczysz się korzystać z naturalnych motywatorów, za którymi nie musisz nigdzie ganiać ani za nie płacić.
  6. Poznasz 15 gotowych sposobów na uwolnienie z siebie naturalnej motywacji.
  7. I NA KONIEC: Jedno ćwiczenie, które potencjalnie będzie miało na Ciebie i Twoją motywację największy wpływ.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Który rodzaj motywacji najlepiej zastosowac rozwój www.pigulkiwiedzy.tv Który rodzaj motywacji najlepiej zastosowac Są cztery podstawowe rodzaje motywacji. Opiszę je tu po- krótce, ponieważ jest to ważne, żebyś wiedział, jak one na ciebie działają, do czego służą i do czego w ogóle się przy- dają. Wewnętrzna Jest to pożądany przez ciebie rodzaj motywacji. Ten najsil- niejszy i najważniejszy. Ta motywacja objawia się tym, że bez względu na okoliczności masz chęć coś zrobić, możliwe, że nawet nie wiesz dlaczego. Ot tak po prostu musisz zrobić to, na co masz ochotę lub do czego dążysz, bo jak nie, to bardzo źle się z tym czujesz. Gdy masz motywację wewnętrzną do zrobienia czegoś, wsta- jesz rano uradowany, że skończyła się wreszcie noc i możesz to robić! Nie potrzebujesz ani szkoleń motywacyjnych, ani porad przyjaciół czy zachęt. Robisz coś, nawet mimo znie- chęcających wydarzeń wokół, bo wewnątrz ciebie płonie pło- mień działania, który pcha cię poprzez trudności i przyjem- ności do upragnionego celu. Ten rodzaj motywacji — jeśli go nie masz — musisz w sobie 2 Który rodzaj motywacji najlepiej zastosowac wyrobić za pomocą różnych technik i ćwiczeń. Zewnętrzna Jest to rodzaj motywacji, który wspomaga motywację we- wnętrzną. Niektórzy zapewne się zdziwią, że uważam to za pomoc, a nie za motywację główną… Motywacja zewnętrzna nie jest oparta na najważniejszych dla ciebie wartościach, nawet w takich przypadkach jak mi- łość czy pieniądze. Nie dosyć, że jest trochę okłamywaniem siebie, iż to coś, czego pragniemy, to jest również czymś ulot- nym lub potencjalnie ulotnym. Do tego, w przypadku pienię- dzy czy innych czynników, jest to motywacja pusta, nieoparta na ludzkich ważnych wartościach. Często jest także mylona z motywacją wewnętrzną. Przykładowo, uznanie, że pomaganie ubogim ludziom wyni- ka z motywacji zewnętrznej może być tak naprawdę błędne, gdyż może wynikać z motywacji wewnętrznej. Człowiek czu- je się spełniony, będąc osobą pielęgnującą ludzi i wszystko wkoło. Należy uświadomić so- bie, że nie chodzi tu dokład- nie o sam efekt pomocy (np. 3 Który rodzaj motywacji najlepiej zastosowac otwarcie schroniska), tylko o coś więcej, np. o poświęcenie czy bezinteresowną pomoc. Motywacją nie są tu potrzeby ubogich ludzi, ale nasze pragnienie niesienia pomocy. Oczywiście najważniejsza motywacja zewnętrzna w Polsce, czyli pieniądze, nie mogła ujść mojej uwadze. Jest to jeden z najgorszych rodzajów motywacji, jaki może być. Nie dosyć, że ulotny, to jeszcze pusty i nieprawdziwy. Ale po kolei. Ulot- ny — masz, a po chwili możesz przeinwestować lub wydać na telewizor i już nie masz. Nieprawdziwy, bo prawdziwą war- tością są towary, a nie pieniądze. Pusty… Tego prawie nikt nie kojarzy, ale posiadanie stu tysięcy złotych w banku jest… tylko posiadaniem stu tysięcy złotych w banku i koniec. Nie ma z tego satysfakcji. Oczywiście lepiej mieć te sto tysięcy, niż nie mieć, ale motywacja pieniężna jest bardzo mało sku- teczna. Podsumowując — motywacja zewnętrzna (prestiż, pieniądze, samochód, uznanie, miłość konkretnej osoby) powinna sta- nowić wspomaganie działań, które sprawią ci satysfakcję. 4 Który rodzaj motywacji najlepiej zastosowac Pozytywna/do Motywacja pozytywna to dążenie do czegoś z założenia do- brego dla ciebie. Można ją również połączyć z tzw. motywacją „do”. Chodzi o to, że twoje pozytywne dążenia do czegoś mają ci pomóc, sprawić satysfakcję, zapewnić bezpieczeństwo itd. Jest to drugi rodzaj motywacji (obok motywacji wewnętrz- nej), który powinieneś w sobie wyrobić, gdyż połączenie oby- dwu sprawi, że będziesz niepokonany. Te dwa rodzaje mo- tywacji przenikają się i uzupełniają. Przykładem motywacji wewnętrznej/pozytywnej/do może być pragnienie tego, żeby żeglować po morzach na pokładzie swojej własnoręcznie zrobionej łodzi (spełnienie ambicji tworzenia, osiągnięcia celu i pragnienia żeglugi). Negatywna/od Ta motywacja jest również przydatna jako uzupełnienie przeciwstawnej jej motywacji pozytywnej. Można ją stoso- wać jako uzupełnienie motywa- cji pozytywnej/do. Przykład. Dążysz do zapewnie- 5 Który rodzaj motywacji najlepiej zastosowac nia sobie zajęcia zarobkowego, które kochasz (np. kochasz prace w drewnie) i które pozwoli ci utrzymać siebie i rodzinę, a to oznacza, że chcesz zarabiać duże pieniądze i zapewnić wam bezpieczeństwo. Jednocześnie pamiętasz o tym, że jeśli nie zarobisz tych dużych pieniędzy lub nie wybierzesz za- jęcia, które kochasz, będzie o wiele gorzej. Druga część jest właśnie motywacją negatywną lub motywacją „od”. Czyli dążysz do bogactwa (do) i unikasz biedy (od). Chcesz być szczęśliwy (pozytywna) i nie chcesz być nieszczęśliwy (negatywna). Jeszcze jedną formą motywacji negatywnej jest groźba cze- goś, złe wydarzenia, np. szantażowanie przez kogoś, kata- strofa itp. Opisywanie ich tutaj nie ma sensu, gdyż w takich przypadkach trzeba szukać rozwiązań od razu, a motywacja jest automatyczna i związana tylko z konkretnym wydarze- niem. Jednak dobrze jest o tym wspomnieć, żebyś wiedział, że coś takiego również istnieje, nawet jeśli nie masz większego wpływu na jego występowanie. Sugeruję ci, żebyś wyrobił w so- bie motywację wewnętrzną do osiągnięcia czegoś praw- dziwie twojego, czegoś, czego 6 Który rodzaj motywacji najlepiej zastosowac pragniesz, i wspomógł ją czynnikami zewnętrznymi oraz dą- żeniem do różnych celów. Pamiętaj, że motywacji wewnętrznej nikt ci nie odbierze i jest ona zależna tylko od ciebie. Dom może spłonąć, sa- mochód się popsuć, a waluta stracić na wartości, ale twoje prawdziwe i osobiste pragnienia będą cię ciągle popychały do działania. Który rodzaj motywacji jest najważniejszy dla ciebie i twojego sukcesu? Wiesz już, że najważniejsza jest dla ciebie motywacja we- wnętrzna i że przydają się również wszystkie inne rodzaje motywacji, żeby działać skutecznie. Teraz ważne jest to, żebyś uwierzył, że możesz je w sobie wyrobić lub zwiększyć ich od- działywanie, jeśli czujesz jako taką motywację, ale masz jej za mało. Ważne jest również to, żeby wie- dzieć, w który rodzaj motywa- cji włożyć największy wysiłek. 7 Który rodzaj motywacji najlepiej zastosowac Pójdźmy zatem pewnym tokiem myślenia opartego na cią- gach logicznych, żeby wyłuskać skuteczność różnych działań motywujących. Jest takie słuszne przekonanie, że działania większości ludzi są nieskuteczne. Robiąc to, co większość ludzi, będziesz mieć to, co większość ludzi. Większość ludzi osiąga marne rezultaty, jeśli brać pod uwagę ich majątek osobisty, szczęście i zadowolenie z życia. Logicz- ne jest zatem to, żeby nie robić tego, co robi większość, aby być szczęśliwym i bogatym. Większość ludzi stosuje motywację negatywną (jest źle na świecie i ciężko się utrzymać, więc muszę ciężko pracować, żeby żyć) i zewnętrzną (najważniejsze są pieniądze, chcę dużo pieniędzy). Logiczne jest zatem, żeby nie stosować tych rodzajów motywacji jako podstawowych. Jeśli pominiemy motywację negatywną i zewnętrzną, pozo- staje pozytywna i wewnętrzna. To oznacza, że stosując pozy- tywną i wewnętrzną motywację, będziesz bogatszy i szczę- śliwszy niż większość ludzi. Wiesz już też, że zewnętrzna motywacja wspomaga twoje 8 Który rodzaj motywacji najlepiej zastosowac działania, więc możesz również dążyć do osiągnięcia two- ich upragnionych celów związanych z dobrami materialnymi czy innymi osiągnięciami, prestiżem i „pokazaniem się” lu- dziom. Pamiętając o negatywnych konsekwencjach niepod- jęcia działań zmierzających do Twojego Osobistego Sukcesu, zwiększysz swoją motywację. Podsumowując powyższy skomplikowany akapit. Postępując inaczej niż większość ludzi, stosując motywację wewnętrzną i pozytywną, będziesz bogatszy i szczęśliwszy niż większość ludzi. Motywację zewnętrzną i negatywną możesz wykorzystać (nawet powinieneś je stosować) do dodatkowego wspoma- gania twoich działań. Można więc jednocześnie dążyć do osiągnięcia upragnionych celów opartych zarówno na twoich wartościach, jak i tych związanych z życiem w społeczeństwie, pamiętając jedno- cześnie o konsekwencjach niedążenia do nich. To pozwala zdobyć dodatkowe pokłady energii. 9 Na pytanie odpowiedział: Andrzej Wojtyniak MotywAkcja „Większość ludzi myli motywa- cję z wypiciem termosu kawy czy nafaszerowaniem się środkami pobudzającymi. One dodają tylko energii i choć człowiek ma wtedy również więcej chęci do działania, jest to tylko chwilowe i nie jest zyskaniem motywacji, która wy- nosi na wyżyny sukcesu. Musisz mieć swoją motywację, bo co będzie jak wyjedziesz na spotkanie i zapomnisz tej swojej motywującej książki czy nie będzie motywującego prelegenta w hotelu? Klapa. Odrzuć myśl, że zmotywuje Cię tylko książka, w której jest napisane, jak bardzo możesz to zrobić, bo dopóki Ty w to nie uwierzysz i nie dowiesz się, co Cię motywuje, bę- dzie to tylko pozorna motywacja”. Książkę zamówisz na stronie wydawnictwa Złote Myśli: http://motywacja-cwiczenia.zlotemysli.pl 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

MotywAkcja
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: