Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00202 004758 18973797 na godz. na dobę w sumie
Motywowanie pracowników. 9 sposobów na sukces bez kosztów - ebook/pdf
Motywowanie pracowników. 9 sposobów na sukces bez kosztów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 20
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7468-742-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> ekonomia, biznes, finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Każdy pracownik, który nie chce wykonać jakiegoś zadania, znajdzie wiele racjonalnych powodów, aby tego nie robić. Jeśli zabraknie mu motywacji, możesz być pewien, że nie wykona go tak, jak powinien. Jak go do tego skłonić? Jakich argumentów użyć: materialnych, emocjonalnych? Jaki system kar i nagród przyjąć, aby osiągnąć zadowalające rezultaty?

Istnieje wiele sposobów, by zachęcić Twoich podwładnych do pracy – do Ciebie należy, aby wybrać taki, który sprawdzi się w Twojej firmie w przypadku konkretnego pracownika. Inaczej trzeba motywować młodego człowieka z działu marketingu, a inaczej księgowego z 20-letnim stażem. W informatorze „Motywowanie pracowników. 9 sposobów na sukces bez kosztów” przeczytasz, jakich sposobów użyć, aby motywować trwale i skutecznie. Poznaj je, a na pewno uda Ci się skłonić ludzi do bardziej efektywnego działania.

Jeśli nie jesteś pewien:

Skorzystaj z praktycznego informatora Motywowanie pracowników. 9 sposobów na sukces bez kosztów i przekonaj się, jak łatwo znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Szybko znajdziesz potrzebne informacje

Informator został opracowany tak, aby maksymalnie ułatwić Ci korzystanie z zawartych w nim wskazówek i porad. Pierwsza część informatora została podzielona na podrozdziały, z których każdy dotyczy innego sposobu motywowania pracowników. Znajdziesz tu liczne przykłady zastosowania omawianych sposobów motywowania. Dowiesz się, co możesz zrobić, aby zwiększyć skuteczność pracy swoich pracowników, a czego powinieneś unikać. W omówieniach pojawiają się także uwagi w ramkach, aby uwidocznić wszelkie sytuacje, co do których mogą pojawić się wątpliwości.

W drugiej części informatora znajdziesz informacje opisujące pieniądze jako czynnik motywujący oraz rozdział traktujący o tym, co zrobić z pracownikami, których nie sposób zmotywować.

Zaufaj wiedzy i doświadczeniu specjalistów

Możesz być pewny, że porady i wskazówki zawarte w informatorze „Motywowanie pracowników. 9 sposobów na sukces bez kosztów” pomogą Ci zachęcić swoich pracowników do bardziej efektywnych działań. Techniki prezentowane w informatorze starannie dobrane przez autorkę Grażynę Bogutę – dyrektora personalnego z wieloletnim doświadczeniem, a nad merytoryczną poprawnością i praktycznym ujęciem teksu czuwał dodatkowo niezależny konsultant.

Nie zwlekaj!

Jeśli chcesz skutecznie motywować i inspirować swoich podwładnych, zacznij to robić jak najwcześniej. Nie zwlekaj i już dziś zapewnij sobie dostęp do porad i wskazówek, które pomogą Ci skłonić pracowników, aby z własnej woli robili dokładnie to, czego od nic oczekujesz – 2 razy efektywniej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Motywowanie pracowników 9 sposobów na sukces bez kosztów Motywowanie pracowników 9 sposobów na sukces bez kosztów Autor Gra¿yna Boguta dyrektor personalny z wieloletnim doœwiadczeniem Wydawca Beata Rudnicka Redaktor Anna Makarczuk Koordynator produkcji Agnieszka Janowska Korekta Zespó³ ISBN 978-83-7468-742-3 © Copyright by Wydawnictwo „Wiedza i Praktyka” sp. z o.o. Warszawa 2006 Wydawnictwo „Wiedza i Praktyka” sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. £otewska 9a tel. 0 22 518 29 29, fax 0 22 617 60 10 £amanie: „Triograf” Dariusz Ko³acz, 00-682 Warszawa, ul. Ho¿a 86 lok. 324, tel. 0 22 617 68 69 Druk: ABEDIK S.A. ul. £ugañska 1, 61-311 Poznañ Motywowanie pracowników – 9 sposobów na sukces bez kosztów Nie jest tajemnicą, że największe sukcesy osiągają firmy, w których pra- cownicy pracują w sposób odpowiednio zmotywowany i zaangażowany w działania firmy. Dobrze motywowani pracownicy dążą do celu pracodawcy, tak jakby ten był ich własnym – ich uwaga koncentruje się wokół spraw firmy, są kre- atywni, zaangażowani w wykonywanie swoich zadań, skupieni na efekcie swojej pracy, a krytykę potrafią potraktować jako bodziec. W tej broszurze przeczytacie, o tym, co możecie uczynić, aby skutecznie motywować Waszych pracowników. Przedstawiamy Wam 9 pomysłów na sukces firmy bez wydawania dużych pieniędzy! ! Koniecznie przeczytajcie 1. Jakie potrzeby pracowników musi zaspokajać ich praca? 2. Jak zharmonizować cele pracowników z celami firmy? 3. Jak prawidłowo rozłożyć akcenty motywacji? 4. Dlaczego pracownicy na niższych stanowiskach także muszą mieć poczucie sukcesu? 5. Na czym polega motywacja przez współpracę? 6. Jak zapewnić dobrą atmosferę w firmie i stworzyć zespół lojalnych pracowników? 7. Dlaczego warto okazywać osobiste zainteresowanie sprawami pracow- ników? 8. W jakich sytuacjach trzeba reagować natychmiast? 9. Jak zapewnić pracownikom korzystne, konkurencyjne na rynku warun- ki pracy i świadczenia socjalne? Sposób 1 Stwórzcie pracownikom poczucie bezpieczeństwa Człowiek dąży do potrzeb wyższych, jeśli zaspokojone są potrzeby niż- szego rzędu. Wyróżniamy następujące potrzeby, które powinny być zaspo- kajane, także poprzez pracę: q potrzeby podstawowe – jak na przykład ubranie, wyżywienie, mieszka- nie – znajdują się na pierwszym (najniższym) poziomie, Motywowanie pracowników 3 Motywowanie pracowników – 9 sposobów na sukces bez kosztów q potrzeba bezpieczeństwa, q potrzeba kontaktów międzyludzkich, q potrzeba akceptacji, q potrzeba samorealizacji – znajduje się na piątym (najwyższym) pozio- mie. Przede wszystkim powinniście zaspokoić potrzeby podstawowe i potrzebę bezpieczeństwa wszystkich zatrudnianych przez Was osób. Potrzeby: kontaktów międzyludzkich, akceptacji i samorealizacji pozwa- lają się zaklasyfikować pod pojęciem poczucia własnej wartości. Zdrowe poczucie wartości własnej pracownika to podstawa wysokiego poziomu jego aspiracji i aktywności, pragnienia sukcesu i odporności na krytykę. Ważne jest tu rozróżnienie między: l czynnikami motywującymi, które mogą stanowić prawdziwe bodźce wydajnościowe, a l czynnikami higienicznymi, które sprawiają, że pracownik jest zado- wolony; zadowolenie to jest z całą pewnością głównym warunkiem zaangażowanej pracy. Motywacja wynika z: q dodatnich przeżyć uczuciowych (poczucia sukcesu), q akceptacji, q wymagań, q odpowiedzialności, q określenia celu, q poczucia rozwoju. Higiena pracy zaś obejmuje: q warunki pracy, q zakres pracy, q zapłatę za pracę, q świadczenia socjalne, q atmosferę w firmie, q stosunek do przełożonych i kolegów, q zabezpieczenie trwałości stosunku pracy. 4 Motywowanie pracowników Motywowanie pracowników – 9 sposobów na sukces bez kosztów Jeśli czynniki higieniczne pogarszają się lub są likwidowane, prowadzi to do zmniejszenia zadowolenia z pracy. Z drugiej strony skupienie się jedynie na polepszaniu czynników higienicznych może prowadzić tylko do krótkotrwałego zadowolenia. Pracownik nie powinien się bać. Wystraszeni pracownicy demonstrują być może zaangażowanie i wytężoną pracę – nie możecie jednak spodzie- wać się po nich wyjątkowych osiągnięć. Wiele zyskujecie, jeśli traktujecie swoich pracowników z poważaniem i respektem. Natomiast lekceważenie i obojętność z Waszej strony mogą sparaliżować aktywność Waszych pracowników. Często to Wy jesteście przyczyną tego, że pracownikowi obojętne są cele firmy. Gdy Wasi pracownicy są zaniepokojeni lub odczuwają strach, nie osiągniecie zaplanowanego przez Was celu. Pamiętajcie – potrzeba bezpieczeństwa jest elementarną potrzebą każdego człowieka. Jeśli się ją zachwieje, pracownik traci grunt pod nogami. Nastawienie się na potrzeby pracowników nie oznacza wcale, że musicie nieustannie im pochlebiać czy wydawać bardzo wiele pieniędzy. Możecie to robić zupełnie bezkosztowo. Sposób 2 Zharmonizujcie cele pracowników i cele firmy Każdy człowiek zmierza do celu określanego przez pryzmat własnego interesu. Dotyczy to także Waszych pracowników. Wasi pracownicy będą wydajniej pracować, jeśli dzięki swojej pracy będą mogli osiągać także prywatne cele. Powinniście więc przeanalizować indywidualne cele i potrzeby swoich pracowników, aby zharmonizować je z celami Waszej firmy. Motywowanie pracowników 5 Motywowanie pracowników – 9 sposobów na sukces bez kosztów Wasi pracownicy będą lepiej pracować tylko wówczas, gdy dzięki swojej pracy będą mogli zaspokoić również całkiem osobiste potrze- by i cele. Przymusem niczego tu nie osiągniecie. Pracownik musi znać cele firmy. Jeśli pracownicy mają być zmotywo- wani do pracy, powinniście informować ich o celach, do których dąży fir- ma. Pracownik powinien wiedzieć, „dokąd to wszystko zmierza”. Z tego względu przydatne jest opracowanie broszury określającej cele, które za- mierzacie realizować jako firma, i przekazanie jej Waszym pracownikom. Przykład W broszurze „Polityka i zasady firmy” powinniście przekazać pracow- nikom informacje na temat: q głównych celów i zadań firmy, q produktu firmy, a także standardów Waszej jakości i cen, q rynku – kręgu Waszych odbiorców, kanałów dystrybucyjnych, q zasad organizacji firmy (struktura zarządzania itp.), q stosunku firmy do tzw. otoczenia zewnętrznego, szczególnie stosunku do ochrony środowiska, gospodarki rynkowej, władz lokalnych itp. I pamiętajcie, że chodzi nie tylko o piękne słowa, lecz o istotną treść. Sposób 3 Prawidłowo rozłóżcie akcenty motywacji Do czynników motywujących pracowników należą: 1) pozytywne przeżycia emocjonalne (poczucie sukcesu), 2) interesujące zajęcie, 3) poczucie odpowiedzialności (np. przy okazji powierzenia pracownikowi samodzielnego zadania wymagającego odpowiednich kompetencji), 4) możliwość awansu, jak również rozwoju poprzez doskonalenie zawo- dowe; chodzi tutaj o poczucie własnej wartości, wzrastające wraz ze znaczeniem powierzonego pracownikowi zadania. 6 Motywowanie pracowników BBP118 ISBN 978-83-7468-742-3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Motywowanie pracowników. 9 sposobów na sukces bez kosztów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: