Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00159 005052 18491043 na godz. na dobę w sumie
Multimedia. Obróbka dźwięku i filmów. Podstawy - książka
Multimedia. Obróbka dźwięku i filmów. Podstawy - książka
Autor: , Liczba stron: 268
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-349-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> digital lifestyle >> muzyka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Komputer w roli kina domowego lub zestawu stereo.

Możliwości współczesnych komputerów w zakresie obróbki materiałów multimedialnych są coraz większe. Komputer coraz częściej staje się elementem kina domowego lub zestawu stereo. Wybór programów możliwych do wykorzystania w takich przypadkach jest ogromny. Równie ogromna jest również ilość dostępnych formatów zapisu plików multimedialnych i modułów służących do ich kompresji (kodeków).

'Multimedia. Obróbka dźwięku i filmów. Podstawy' może być Twoim przewodnikiem w gąszczu formatów, kodeków i programów. Jeżeli dopiero rozpoczynasz wędrówkę po świecie multimediów, znajdziesz w książce wiele przydatnych informacji:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Multimedia. Obróbka dĥwiêku i filmów. Podstawy Autorzy: Grzegorz Ďwierk, £ukasz Madurski ISBN: 83-7361-349-8 Format: B5, stron: 272 Odkryj nowe, fascynuj¹ce mo¿liwoġci wykorzystania swojego komputera. Mo¿liwoġci wspó³czesnych komputerów w zakresie obróbki materia³ów multimedialnych s¹ coraz wiêksze. Komputer coraz czêġciej staje siê elementem kina domowego lub zestawu stereo. Wybór programów mo¿liwych do wykorzystania w takich przypadkach jest ogromny. Równie ogromna jest równie¿ iloġæ dostêpnych formatów zapisu plików multimedialnych i modu³ów s³u¿¹cych do ich kompresji (kodeków). „Multimedia. Obróbka dĥwiêku i filmów. Podstawy” mo¿e byæ Twoim przewodnikiem w g¹szczu formatów, kodeków i programów. Je¿eli dopiero rozpoczynasz wêdrówkê po ġwiecie multimediów, znajdziesz w ksi¹¿ce wiele przydatnych informacji: • Opis kodeków wideo • Obróbka materia³u wideo w programach Windows Movie Maker, Virtual Dub i Movie Xone • Przechwytywanie materia³u wideo za pomoc¹ karty telewizyjnej • Tworzenie kopii zapasowych p³yt DVD • Formaty zapisu plików audio • Tworzenie p³yt Audio CD i Video CD • Naprawa uszkodzonych plików AVI IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp ...................................................z...................................................z........ 9 Rozdział 1. Kodeki wideo ...................................................z................................11 ................11 ................11 ...............11 ..... 12 ................. 13 ............... 13 .................. 15 ................... 15 ................... 16 Wprowadzenie ...................................................n...................................................n............. Kodek Huffyuv...................................................n...................................................n............ Kodek MJPEG ...................................................n...................................................n.............. Kodek Microsoft MPEG-4...................................................n...................................................n... Kodek DivX ;) ...................................................n...................................................n............ Kodeki DivX 4 i 5 ...................................................n...................................................n........ Kodek XviD..........................................n...................................................n........................ Kodek 3ivX ...................................................n...................................................n............... Kodek VP4...................................................n...................................................n................ Wprowadzenie ...................................................n...................................................n............. Obróbka materiału wideo...................................................n...................................................n.. Rozdział 2. Obróbka materiału wideo w programie Windows Movie Maker................... 17 ............... 17 ....... 18 .... 18 ........... 19 ..........22 Importowanie plików...................................................n...................................................n...... Dzielenie klipu ...................................................n...................................................n.......... Łączenie klipów...................................................n...................................................n.......... Usuwanie i zmienianie nazwy klipów...................................................n..................................23 Przygotowanie i zapis filmu ...................................................n........................................................24 Przenoszenie klipów na obszar roboczy...................................................n..............................24 Nagrywanie narracji do tworzonego filmu ...................................................n.........................25 Przycinanie klipu ...................................................n...................................................n........ Efekt przejścia...................................................n...................................................n.......... Zapisywanie filmu ...................................................n...................................................n........ .........27 .............28 .......29 Rozdział 3. Przechwytywanie obrazu i dźwięku za pomocą karty TV....................33 Wprowadzenie ...................................................n...................................................n............. ............... 33 Obsługa programu VirtualDub w trybie przechwytywania obrazu .........................................34 4 Multimedia. Obróbka dźwięku i filmów. Podstawy Rozdział 4. Obróbka materiału wideo ...................................................z.............. 41 ............... 41 ......... 41 Wprowadzenie ...................................................n...................................................n............. Informacje o programie ...................................................n...................................................n... Prosta obsługa programu VirtualDub...................................................n........................................42 Usuwanie zbędnych fragmentów pliku ...................................................n...............................42 Wyświetlanie informacji o pliku ...................................................n..........................................44 Wklejanie drugiego pliku..............................n...................................................n...................... Synchronizacja dźwięku................................n...................................................n...................... ...45 ...46 Konfiguracja kompresji dźwięku w programie VirtualDub ...................................................n...47 Jak wybrać odpowiedni kodek obrazu ...................................................n.......................................48 Konfiguracja kodeka obrazu...................................................n.................................................49 Rozdział 5. Konwersja materiału wideo do MPEG/AVI ........................................ 55 Wprowadzenie ...................................................n...................................................n............. ............... 55 Jak przekonwertować pliki wideo do formatu MPEG i MPEG-2 ............................................. 56 Konfiguracja programu TMPGEnc za pomocą Project Wizarda....................................... 56 Szybka konfiguracja programu TMPGEnc...................................................n.........................62 Szczegółowa konfiguracja programu TMPGEnc...................................................n...............64 Jak przekonwertować pliki wideo do formatu AVI...................................................n..................74 Rozdział 6. Tworzenie kopii zapasowych płyt DVD-Video.................................... 77 ...............77 Wprowadzenie ...................................................n...................................................n............. Instalacja programu Gordian Knot i jego zawartość ...................................................n...............78 Jak skopiować zawartość płyty DVD-Video na dysk za pomocą programu DVD Decrypter...79 Jak skopiować materiał z dwustronnej płyty DVD lub z dwóch pnłyt DVD za pomocą programu DVD Decrypter ...................................................n.................................... 81 Jak utworzyć projekt filmu DVD za pomocą programu DVD2AVI ........................................84 Jak utworzyć projekt filmu z dwóch płyt DVD lub płyty dwustrnonnej w programie DVD2AVI ...................................................n...................................................n...... ....86 Kilka słów o programach zawartych w pakiecie Gordian Knot................................................89 ...................89 ............93 ........94 ..............96 vStrip...................................................n...................................................n................... Robot4Rip ...................................................n...................................................n................ Chapter-X-Tractor...................................................n...................................................n........ AVI-Mux...................................................n...................................................n.................. Jak skonfigurować program Gordian Knot ...................................................n..............................97 Zakładka „Bitrate”...................................................n...................................................n....... Zakładka „Resolution” ...................................................n...................................................n.... Zakładka „Subtitles” ...................................................n...................................................n..... Zakładka „Options”...................................................n...................................................n....... ........97 . 101 .... 103 ... 106 Rozpoczynamy konwersję filmu ...................................................n.............................................. 108 Kompresja filmu kodekiem XviD z dźwiękiem MP3 z VBR ..............................................115 Kilka słów o programie NanDub ...................................................n....................................... 123 Dzielenie filmu na kilka płyt...................................................n..................................................... 124 Spis treści 5 Wprowadzenie ...................................................n...................................................n............. Konfiguracja programu ...................................................n...................................................n.... Rozdział 7. Obróbka materiału wideo w programie MovieXone ............................ 129 ............. 129 ...... 130 ............. 130 ..................131 .................131 ....... 132 Schemes ...................................................n...................................................n.................. Page ...................................................n...................................................n..................... Time ...................................................n...................................................n..................... Zapis konfiguracji...................................................n...................................................n....... Importowanie materiału wideo i audio ...................................................n................................... 132 Obróbka materiału ...................................................n...................................................n........ .......... 134 ....... 134 Filtry audio i wideo ...................................................n...................................................n..... Obsługa osi czasu...................................................n...................................................n........ Dzielenie i przycinanie klipów ...................................................n........................................... 135 Efekt przejścia audio i wideo...................................................n...............................................136 ............. 137 Jak znaleźć i włączyć filtr ...................................................n..................................................... 137 Filtr „Blur”...................................................n...................................................n............. ............. 139 Filtr „BrightnessContrast” ...................................................n..................................................139 Filtr „Color Correction” ...................................................n...................................................n. . 140 ..... 141 Filtr „Comment” ...................................................n...................................................n.......... ....... 141 Filtr „Cropping”...................................................n...................................................n......... ..... 142 Filtr „Simple Wipe”...................................................n...................................................n...... Filtr „Sound Volume”...................................................n...................................................n..... .. 143 .... 144 Filtr „Transparency” ...................................................n...................................................n..... . 145 Filtr „Transformations” ...................................................n...................................................n.. ......... 147 ... 147 ... 147 Zapisywanie animacji ...................................................n...................................................n..... Renderowanie filmu ...................................................n...................................................n....... Zapis materiału wideo ...................................................n...................................................n.... Rozdział 8. Jak stworzyć samouruchamialną płytę z filmem................................ 153 ............. 153 Wprowadzenie ...................................................n...................................................n............. Jak utworzyć płytkę z filmem, która sama uruchamia program Vplayer i włącza napisy w systemie Windows ...................................................n..................................... 153 Jak utworzyć płytkę z filmem, która sama uruchamia program BestPlayer i włącza napisy w systemie Windows ...................................................n..................................... 159 Rozdział 9. Formaty plików audio ...................................................z..................161 ..............161 ...................161 ................... 162 .................. 162 ................... 162 ................... 163 .......... 163 ....... 163 ............ 164 ................... 164 Wprowadzenie ...................................................n...................................................n............. Pliki WAV...................................................n...................................................n................ Pliki AC3 ...................................................n...................................................n................ Pliki AAC ...................................................n...................................................n................ Pliki AIFF ...................................................n...................................................n............... Pliki MP2...................................................n...................................................n................ Pliki MP3 i MP3pro ...................................................n...................................................n....... Pliki OGG (Ogg Vorbis)...................................................n...................................................n... Pliki ASF, WMA...................................................n...................................................n........... Pliki VQF...................................................n...................................................n................ 6 Multimedia. Obróbka dźwięku i filmów. Podstawy Wprowadzenie ...................................................n...................................................n............. Obróbka plików audio ...................................................n...................................................n..... Rozdział 10. Obróbka materiału audio w Rejestratorze Dźwięku......................... 165 ............. 165 ....... 165 .. 166 ....... 166 Efekty Rejestratora Dźwięku ...................................................n..................................................... 167 Wybór kompresji dźwięku...................................................n...................................................n.. .... 168 Kopiowanie i wklejanie ...................................................n...................................................n... Wklejanie miksu...................................................n...................................................n.......... Rozdział 11. Kopiowanie plików z płyty CD-Audio..............................................171 ............. 171 Wprowadzenie ...................................................n...................................................n............. Jak skopiować muzykę z płyty CD-Audio ...................................................n............................... 171 Przygotowanie płyty do kopiowania muzyki ...................................................n................... 172 Konfiguracja programu ...................................................n...................................................n....173 Rozpoczęcie kopiowania ...................................................n...................................................n.. 177 Rozdział 12. Konwersja plików audio do formatu OGG........................................ 179 ............. 179 Wprowadzenie ...................................................n...................................................n............. Konfiguracja programu CDex ...................................................n..................................................179 Konwertowanie plików WAV, MP3 do OGG za pomocą programu CDex ......................... 180 Obsługa i konfiguracja programu oggdropXPd...................................................n..................... 182 Rozdział 13. Obróbka materiału audio w programie GoldWave ............................ 187 ............. 187 Wprowadzenie ...................................................n...................................................n............. Tworzenie nowego pliku i nagrywanie ścieżki...................................................n........................ 188 Edycja pliku dźwiękowego...................................................n...................................................n. ..... 194 Rozpoczynamy edycję pliku...................................................n................................................ 194 Efekty w programie GoldWave...................................................n........................................... 198 FILTER ...................................................n...................................................n................... .............204 Dodatek A Archiwizacja materiału audio i wideo na płytach CD ............................ 219 Wprowadzenie ...................................................n...................................................n............. ............. 219 Jak zapisać materiał wideo na płytę CD w formacie VCD/SVCD.......................................... 221 Konfiguracja kompilacji płyty Video CD ...................................................n......................... 221 Przygotowanie materiału do nagrania płyty Video CD lub Super Video CD ................223 Ustawienia końcowe i nagrywanie płyty Video CD...................................................n.........225 Jak nagrać pliki audio na płytę w formacie CD Audio...................................................n..........228 Konfiguracja kompilacji płyty CD Audio ...................................................n........................228 Przygotowanie materiału do nagrania płyty CD Audio ...................................................n.230 Ustawienia końcowe i nagrywanie płyty CD Audio...................................................n........ 231 Jak nagrać pliki MP3 lub WMA na płytę CD jako dane komputeronwe, tak żeby można było ich słuchać w odtwarzaczach MP3 lub WMA ....................................233 Konfiguracja kompilacji płytki CD z plikami MP3 lub WMA ........................................234 Przygotowanie plików MP3 lub WMA do nagrania na płytę CD.......................................235 Ustawienia końcowe i nagrywanie płyty CD z plikami MP3 lub WMA .........................236 Spis treści 7 Zmiana ustawień ...................................................n...................................................n.......... Ustawienia ogólne...................................................n...................................................n........ Ustawienia zaawansowane ...................................................n...................................................n240 ............239 ......239 Opcje programu Nero ...................................................n...................................................n...... ....... 241 ... 241 Informacje o nośniku...................................................n...................................................n..... Usuwanie zawartości nośnika CD-RW (wielokrotnego zapisu)..........................................242 Dodatek B Ściąganie napisów z płyt DVD-Video.................................................245 .............245 Wprowadzenie ...................................................n...................................................n............. ............245 DVD Subripper ...................................................n...................................................n............ SubRip ...................................................n...................................................n................... ....................248 Wyciąganie napisów z dwóch płyt DVD lub DVD dwustronnego......................................... 251 Dodatek C Naprawa uszkodzonych plików AVI ..................................................253 .............253 Wprowadzenie ...................................................n...................................................n............. Naprawa filmów w formacie DivX ...................................................n...........................................253 DivFix ...................................................n...................................................n................... Kilka słów o programie AVIPreview 0.26 Alpha ...................................................n..............258 AVIDeFreezer ...................................................n...................................................n............. ...............257 ........259 Rozdział 7. Obróbka materiału wideo w programie MovieXone Wprowadzenie W tym rozdziale opiszemy bardziej zaawansowaną obróbkę wideo. Skorzystamy z programu MovieXone. Program obsługuje dość dużą liczbę formatów (tabela 7.1). Tabela 7.1. W tabeli przedstawiono wszystkie formaty obsługiwanre przez program MovieXone Rodzaj plików Formaty wideo audio graficzne *.avi, *.mpg, *.mpeg, *.m1v, *.m2v, *.dat, *.mov, *.wmv, *.cel, *.wmf *.wav, *.mp3, *.wma *.cel, *.tga, *.jpg, *.bmp, *.cmp, *.fpx, *.fct, *.psd, *.ras, *.xpm MovieXone, poza standardowymi opcjami obróbki (dzielenie, przycinanie i do- dawanie klipów), posiada również funkcje filtrów i efektów. Możemy także do- kupić wtyczki lub aktualizacje programu, znacznie zwiększające jego możliwo- ści. Czasami efekty, których szukamy, można znaleźć we wcześniejszych, darmowych wersjach tego programu, jednak mogą wystąpić problemy z jego stabilnością. Była to główna wada poprzednich wersji. Program zapisuje przy- gotowany materiał tylko w postaci plików wideo, mimo to potrafi obsługiwać do trzech ścieżek audio (można także wykorzystać program do prostej obróbki audio, a z zapisanego pliku wideo „wyciągnąć” ścieżkę audio, np. programem VirtualDub). Film możemy zapisać w następujących formatach: ♦ Apple QuickTime Video (MOV) ♦ Digital Video (AVI) 130 Multimedia. Obróbka dźwięku i filmów. Podstawy ♦ Microsoft Video (AVI) ♦ Windows Media Video (WMV) ♦ Real Media (RM) — w wersji 1.0 Oczywiście wybierając format Microsoft Video (AVI), mamy możliwość wyboru rodzaju kompresji, takich jak: DivX, XviD, MPEG-4. Możemy też wykorzystać kodeki dodawane standardowo do Windows. Ciekawą funkcją jest antialia- sing, czyli wygładzenie krawędzi skośnych (efekt schodków pojawiający się, gdy na ekranie monitora w niskiej rozdzielczości pojawia się obiekt z krawę- dzią nachyloną względem linii obrazu). Użycie tego filtra spowoduje obniże- nie ostrości obrazu, ale przynosi więcej korzyści niż strat, więc czasem warto z niego skorzystać. Konfiguracja programu Sam program nie jest trudny w obsłudze, ale skonfigurowanie go w taki spo- sób, aby spełniał nasze wymagania, to co innego. Postaramy się przybliżyć spo- sób jego konfiguracji. Schemes Uruchamiamy program MovieXone. Pojawia się okienko Animation Setup. W za- kładce Schemes (rysunek 7.1) mamy możliwość zapisu ustawień, ale zrobimy to na końcu, gdy wszystko już skonfigurujemy. Klikamy zakładkię Page. Rysunek 7.1. Zakładka Schemes pozwala na zapisanie konfiguracji programu Rozdział 7.  Obróbka materiału wideo w programie MovieXone 131 Page Tutaj wybieramy, w jakiej rozdzielczości (opcja Size) ma być zapisany plik wyj- ściowy. Możemy wybrać odpowiednią rozdzielczość z listy Size lub też ustawić ją ręcznie, wpisując odpowiednie wartości (rysunek 7.2). Nie należy wybierać zbyt wysokiej rozdzielczości, ponieważ będzie to wymagało ustawienia więk- szego bitrate u (a co za tym idzie, zwiększenia rozmiaru pliku wyjściowego). Maksymalną obsługiwaną rozdzielczością przy zapisie filmu jest 768×576, więc nie ma sensu ustawianie większej wartości (wyższe rozdzielczości można usta- wić po zainstalowaniu wtyczek, których zakup kosztuje). Kolejną opcją jest Pixel aspect, czyli proporcje obrazu. Jeżeli pliku wideo będziemy używać tylko na komputerze, należy wybrać Square Pixels. Możemy oczywiście wybrać inne opcje z menu i ustalić odpowiednie wartości (musimy jednak pamiętać, że nie poda- jemy np. 4:3, lecz dzielimy pierwszą wartość przez drugą i podajemy wynik wraz z cyframi po przecinku). Kolejną ważną opcją jest Background color, czyli wybór koloru tła (opcja przydatna, gdy zmieniamy proporcje obrazu, choć naj- lepiej pozostawić standardowo ustawiony kolor czarny). Teraz możemy przejść do zakładki Time. Rysunek 7.2. W zakładce Page wybieramy rozdzielczość, proporcje obrazu oraz kolor tła Time Tutaj nie mamy dużego wyboru, ustawiamy tylko Frame Rate, czyli liczbę klatek na sekundę (rysunek 7.3). Jeżeli chcemy utworzyć film zgodny z systemem PAL lub NTSC, wystarczy, że klikniemy nazwę formatu. Możemy również sami wybrać wartość w zakresie od 0,01 do 100 klatek na sekundę. W zasadzie na tym moglibyśmy zakończyć konfigurację, ale możemy jeszcze skonfigurować opcje Objects i Guidelines. Jeżeli chcemy zachować ustawienia, musimy wrócić do za- kładki Schemes. 132 Multimedia. Obróbka dźwięku i filmów. Podstawy Rysunek 7.3. Tutaj wybieramy system, w jakim ma zostać zapisany nasz film, i liczbę klatek na sekundę Zapis konfiguracji W zakładce Schemes klikamy przycisk Save as…. Podajemy nazwę dla tego usta- wienia (rysunek 7.4) i naciskamy przycisk OK. Gdy będziemy chcieli odczytać ustawienie, wystarczy, że wybierzemy z listy Select scheme odpowiednią nazwę (ry- sunek 7.5). Rysunek 7.4. Tutaj możemy zapisać konfigurację Rysunek 7.5. Jeśli chcemy odczytać zapisany schemat, wybieramy go z listy Importowanie materiału wideo i audio Po pojawieniu się okna programu (rysunek 7.6) wybieramy z menu File polece- nie Import Footage…. Drugim sposobem jest kliknięcie prawym przyciskiem my- szy osi czasu i wybranie opcji Import Footage…. Rozdział 7.  Obróbka materiału wideo w programie MovieXone 133 Rysunek 7.6. Możemy zaimportować istniejący plik do programu Na początku najlepiej wyłączyć opcję Preview (rysunek 7.7), ponieważ spowal- nia ona wyszukiwanie pliku wideo (gdy zaznaczymy jakiś plik wideo, program będzie chciał przedstawić podgląd, co trochę trwa). Po znalezieniu pliku mo- żemy go zaimportować, dwukrotnie go klikając lub po zaznaczeniu naciskając przycisk Otwórz. Jeżeli planujemy połączyć kilka plików wideo, audio, graficz- nych, to powtarzamy te czynności aż do załadowania wszystkich potrzebnych elementów. Rysunek 7.7. Możemy również zaimportować kilka plików 134 Multimedia. Obróbka dźwięku i filmów. Podstawy Obróbka materiału Nadeszła pora, aby przejść do głównej części rozdziału, poświęconej zagadnie- niom związanym z edycją wczytanego materiału. Obsługa osi czasu Mamy do wyboru dwa rodzaje osi czasu. Pierwsza oś jest widoczna, gdy wci- śnięty jest przycisk , znajdujący się nad nią (rysunek 7.8). Jest to ustawienie standardowe. Rysunek 7.8. W programie mamy do dyspozycji dwie osie czasu. To prierwsza z nich Na drugą oś możemy przejść, klikając przycisk . Pojawi się wtedy strumień wideo wzbogacony o miniaturki klatek ustawione obok siebie oraz strumień audio z przedstawioną głośnością (rysunek 7.9). Rysunek 7.9. Tak wygląda druga oś czasu Następnie wybieramy skalę osi czasu (rysunek 7.10). Standardowo podziałka jest ustalona na 1 sekundę, a jeżeli chcemy ją zwiększyć lub zmniejszyć, wy- starczy, że klikniemy przycisk wskazujący podziałkę, czyli w tym przypadku (przycisk znajduje się poniżej osi czasu). Jednostka min oznacza mi- nuty, s oznacza sekundy, zaś f oznacza klatki. Jednostka f jest zależna od wybra- nej przez nas liczby klatek na sekundę. Jeżeli zmienimy ustawienie z 1 s na 1 f, to powiększymy obraz 25 razy (w przypadku gdy przygotowywany film jest wy- świetlany z prędkością 25 klatek na sekundę). Analogicznie jeżeli film będzie Rozdział 7.  Obróbka materiału wideo w programie MovieXone 135 Rysunek 7.10. Menu wyboru skali osi czasu miał ustawione 30 klatek na sekundę, to jedna klatka (1 f) będzie równa jednej trzydziestej sekundy. W przypadku gdy wybierzemy 1 f przy ustawionym dru- gim trybie przedstawiania strumieni audio i wideo, program będzie starał się nam przedstawić miniaturki z dokładnością co do jednej (co oczywiście będzie spowalniało działanie programu przy poruszaniu się po osi czasu). Jeżeli chcemy widzieć całość przygotowanego filmu bez potrzeby poruszania suwaka, możemy wybrać z menu podziałki opcję Best Fit, wtedy program sam dobierze podziałkę. Dzielenie i przycinanie klipów Teraz przyszedł czas, aby usunąć zbędne fragmenty. Aby to zrobić, musimy najpierw zaznaczyć wskaźnikiem miejsce, od którego chcemy przycinać klip. Żeby uzyskać podgląd miejsca przycięcia, musimy przeciągnąć suwakiem ja- snozielony pasek w miejsce planowanego zaznaczenia. Oczywiście możemy wydłużyć ten pasek, przeciągając go za jeden z jego końców. Jeżeli chcemy za- znaczyć do podglądu cały załadowany klip, to wystarczyi, że dwa razy klikniemy w przestrzeni, po której może poruszać się pasek, lub na samym pasku (zazna- czenie możemy cofnąć w ten sam sposób). Im krótszy będzie jasnozielony pa- sek na osi czasu, tym łatwej będzie się poruszać wskazówką w okienku poglądu Preview (rysunek 7.11). Rysunek 7.11. Teraz możemy obciąć zbędne fragmenty pliku i przy okazrji podejrzeć klip 136 Multimedia. Obróbka dźwięku i filmów. Podstawy Jeżeli chcemy zaznaczyć do podglądu tylko jeden klip, to wystarczy, że raz klikniemy jego miniaturkę (rysunek 7.12). Zbędny klip możemy w prosty spo- sób usunąć, zaznaczając go i naciskając klawisz Delete. Rysunek 7.12. Kiedy naciśniemy klawisz Delete, klip, który zaznaczyliśmy, zostanie usunięty Gdy już zaznaczymy na osi czasu wskaźnikiem odpowiedniie miejsce, możemy: ♦ Podzielić klip na dwie części, naciskając najpierw prziycisk ; ♦ Usunąć część klipu przed zaznaczonym miejscem, najpieriw naciskając przycisk ; ♦ Usunąć część klipu po zaznaczonym miejscu, najpierw naiciskając przycisk . a następnie najechać kursorem (kursor w momencie najechania na pasek stru- mienia audio lub wideo powinien przedstawiać nożyczki dzielące dwie klatki) na linię wskaźnika i strumienia audio (lub wideo) tak, aby zmieniła kolor z niebieskiego na żółty. Na linii należy kliknąć. Oczywiście możemy dzielić, nie ustawiając kursora dokładnie nad linią wskaźnika, ale dzielenie „na oko” jest w większości wypadków niedokładne (chyba że ustawimy podziałkę osi czasu na 1 klatkę i włączymy sposób wyświetlania strumienia wideo z miniaturkami — wtedy jest łatwiej trafić w odpowiednie miejsce kliipu). Efekt przejścia audio i wideo MovieXone obsługuje do trzech strumieni wideo i trzech audio. Umożliwia to tworzenie przejść między klipami. Wystarczy, że nałożymy na siebie dwa klipy i uzyskamy efekt przejścia. Jeżeli chcemy widzieć więcej ścieżek audio, to wy- starczy, że przeciągniemy pasek strumienia audio o poziom niżej i pojawi się miejsce na następny strumień. Możemy tak zrobić jeszcze raz i wtedy uzyskamy dostęp do wszystkich trzech dostępnych miejsc na strumienie audio (jeżeli strumienie audio były połączone ze strumieniami wideo, to uzyskamy dostęp do wszystkich miejsc na strumienie wideo). Większa liczba jest dostępna po za- kupieniu wtyczek od producenta. Ogółem powinny pojawić się miejsca na strumienie audio: Audio 1, Audio 2, Audio 3 oraz miejsca na strumienie wideo: Video 1, Video A i Video B. W strumieniach audio możemy regulować głośność, Rozdział 7.  Obróbka materiału wideo w programie MovieXone 137 przesuwając linię znajdującą się pośrodku strumienia audio. Gdy przesuwamy linię w dół, przyciszamy, a przesuwając linię w górę, pogłaśniamy. Możliwe jest stopniowe przyciszanie lub pogłaśnianie poprzez zaznaczenie punktów (jeżeli zaznaczymy punkt poniżej poziomu wcześniejszego punktu, to następuje stopniowe przyciszanie, długość i szybkość przyciszania zależą od odległości między punktami i kąta nachylenia). Natychmiastowe wyciszenie lub pogło- śnienie możemy uzyskać, zaznaczając punkt bezpośrednio pod lub nad wcze- śniejszym punktem. Filtry audio i wideo W tej części rozdziału zajmiemy się konfiguracją filtrów audio i wideo w pro- gramie MovieXone. Nie jest to proste, ale z naszą pomocą nie powinno to na- stręczyć użytkownikom wielu problemów. Jak znaleźć i włączyć filtr Teraz już możemy przejść do trochę bardziej zaawansowanej obsługi programu. Wyjaśnimy, jak włączyć i skonfigurować filtry w programie MovieXone. Do tego celu wykorzystamy okienko Browser (wyszukiwarka) (rysunek 7.13). Jeżeli przez przypadek zamknęliśmy je, to możemy je aktywować, wybierając z menu View/ Palette/Browser lub wciskając kombinację klawiszy Ctrl+5. Następnie, jeżeli chcemy dopasować okienko do naszych potrzeb, musimy znaleźć na granicy pomiędzy okienkami miejsce, w którym kursor zmienia wygląd (na charakterystyczny przy zmianie rozmiaru okien w eksploratorze). Jest kilka sposobów umiejscowienia okienek programu MovieXone: zadokowanie (rozmiar okienka ma wpływ na inne zadokowane okienka, czyli jego zbyt duży rozmiar może utrudnić obsługę in- nych okienek), uwolnione okienko (zastawia okno główne programu, zaletą jest możliwość wybrania dużych rozmiarów okienka bez zmieniania rozmiaru in- nych okienek, ale wymaga zminimalizowania, gdy jest niepotrzebne), zminima- lizowanie do paska (z tego typu wyświetlania możemy korzystać tylko wtedy, gdy mamy uwolnione okienko) oraz MDI Child. MDI Child jest ciekawą opcją wy- świetlania, gdyż umożliwia maksymalizację okienka do całego wolnego miejsca w oknie programu (nie zajmuje miejsca okienek zadokowanych). Umożliwia również minimalizację do ikonki wyświetlanej na nie zajętym przez zadokowane okienka miejscu w głównym oknie programu. Może być ona wyświetlana w po- staci wolnego okna, ale okienka nie mogą być wyświetlane poza obszarem okna głównego oraz są zakrywane przez okienka zadokowane. Wygląd okienka mo- żemy zmienić, klikając prawym przyciskiem myszy pasek z nazwą okienka i wy- bierając odpowiednią opcję (docked — zadokowane, floating — uwolnione, Collapsed — zminimalizowane do paska z nazwą lub MDI Child). 138 Multimedia. Obróbka dźwięku i filmów. Podstawy Rysunek 7.13. Główny katalog programu Teraz jednak powróćmy do obsługi Wyszukiwarki. Dzięki niej możemy zapro- gramować cztery zakładki. Po zaznaczeniu jednej z nich musimy nadać im od- wołania do odpowiedniej funkcji programu. Aby mieć pod ręką filtry, wybie- ramy z listy opcję Effects (rysunek 7.14). Rysunek 7.14. W Wyszukiwarce możemy wybrać odpowiednie opcje programu i nadać im odwołania Gdy jednak chcemy mieć szybki dostęp do wszystkich filtrów, klikamy dwu- krotnie ikonę All Effects. Teraz wystarczy tylko wybrać odpowiedni filtr dwu- krotnym kliknięciem. Aby skonfigurować filtr, klikamy przycisk , znajdujący się na pasku z nazwą okienka Browser lub — jeśli dokonaliśmy zmiany w obsłudze okienek progra- mu i przycisk nie jest wyświetlany — to wybieramy z menu View/Palette/Effect Box (rysunek 7.15) lub naciskamy kombinację klawiszy Ctrl+4. Po pojawieniu się okienka Effect Box wybieramy filtr, klikając odpowiednią ikon- kę (jeżeli nie jesteśmy pewni, to najeżdżamy kursorem na ikonkę i po chwili powinna pojawić się nazwa filtra). Zaznaczamy, że wszystkie filtry są dostępne dopiero wtedy, gdy zaznaczymy jedną ze ścieżek wideo. Rozdział 7.  Obróbka materiału wideo w programie MovieXone 139 Rysunek 7.15. W oknie Effect Box możemy wybrać odpowiadający nam filtr
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Multimedia. Obróbka dźwięku i filmów. Podstawy
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: