Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00806 012118 20222672 na godz. na dobę w sumie
Muzyka na Śląsku Cieszyńskim - ebook/pdf
Muzyka na Śląsku Cieszyńskim - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 152
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-226-3568-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> digital lifestyle >> muzyka
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).

Ziemia cieszyńska od lat inspirowała artystów, kompozytorów oraz twórców związanych z kulturą. Szczególnie muzyczna kultura ludowa była i jest bodźcem do działań na płaszczyźnie gromadzenia, analizowania i badania materiału folklorystycznego (pieśni, melodie instrumentalne), ale także tworzenia na jej bazie nowych utworów zarówno w estetyce „klasycznej” (stylizacje), jak i „przetworzonej” (m.in. muzyka folkowa i jej pochodne). Śląsk Cieszyński jest miejscem badań naukowych przede wszystkim ze względu na bogatą przeszłość historyczną i kulturową, o czym świadczą teksty umieszczone w niniejszej publikacji pt. Muzyka na Śląsku Cieszyńskim (ze wstępu)

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Muzyka na Śląsku Cieszyńskim Muzyka na Śląsku Cieszyńskim Redakcja naukowa Bogumiła Mika, Magdalena Szyndler Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2018 Redaktor serii: Muzyka Bogumiła Mika Recenzent Tomasz Nowak Redakcja: Mariola Massalska, Anna Piwowarczyk Projekt okładki: Krzysztof Marek Bąk Przygotowanie okładki do druku: Magdalena Starzyk Korekta: Magdalena Cwajna Projekt typograficzny i łamanie: Anna U. Pilśniak Copyright © 2018 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-3567-4 (wersja drukowana) ISBN 978-83-226-3568-1 (wersja elektroniczna) Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12b, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 9,5. Ark. wyd. 12,0 Papier offset kl. III 90 g. Cena 24 zł (+ VAT) Druk i oprawa: Volumina.pl Daniel Krzanowski ul. Księcia Witolda 7–9, 71-063 Szczecin Spis treści Wprowadzenie 7 9 26 38 51 59 Jolanta Szulakowska Panorama życia kulturalnego Śląska Górnego i Cieszyńskiego w XIX i XX wieku – tradycje, wektory, zróżnicowania Rozwój folklorystyki na Śląsku Cieszyńskim – pierwsze badania Magdalena Szyndler Krystyna Turek – badacz folkloru i pedagog. Przyczynek jubileuszowy Bogumiła Mika Wybrane sylwetki muzyków ewangelickich na Zaolziu Alojzy Suchanek Arleta Nawrocka-Wysocka Muzyczne tradycje wiślańskich luteranów Zbigniew Jerzy Przerembski Cieszyńskie prymaty folklorystyczne 69 Instrumenty i kapele ludowe w folklorze pieśniowym Śląska Cieszyńskiego Andrzej Wójcik 78 Fryderyk Firla ostatnim bastionem sztuki lutniczej w Cieszynie Malwina Kołt Hanna Bias Od źródeł do ujścia. Tradycyjny folklor w dobie wpływów, inspiracji i przemian Ewa Cudzich Katarzyna Babulewicz Jak wykreować „podwórkowy klimat”, czyli muzyka Zenona Kowalowskiego do serialu animowanego „Reksio” Utwory Jana Gawlasa odkryte na nowo. Spuścizna odnaleziona w zbiorach Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej w Katowicach Danuta Zoń-Ciuk Muzyka folklorem Beskidów pisana Magdalena Dziadek Ryszarda Gabrysia muzyka „metamuzyczna” 94 101 117 128 134 139 Wprowadzenie Ziemia cieszyńska od lat inspirowała artystów, kompozytorów oraz twórców związa- nych z kulturą. Szczególnie muzyczna kultura ludowa była i jest bodźcem do działań na płaszczyźnie gromadzenia, analizowania i badania materiału folklorystycznego (pieśni, melodie instrumentalne), ale także tworzenia na jej bazie nowych utworów zarówno w estetyce „klasycznej” (stylizacje), jak i „przetworzonej” (m.in. muzyka folkowa i jej pochodne). Śląsk Cieszyński jest miejscem badań naukowych przede wszystkim ze względu na bogatą przeszłość historyczną i kulturową, o czym świadczą teksty umieszczone w niniejszej publikacji pt. Muzyka na Śląsku Cieszyńskim, która stanowi część pierwszą cyklu. Monografię rozpoczyna niezwykle interesujący tekst Jolanty Szulakowskiej Pano­ rama życia kulturalnego Śląska Górnego i Cieszyńskiego w XIX i XX wieku – tradycje, wektory, zróżnicowania, w którym autorka dokonuje porównania dwóch regionów śląskiej ziemi, wskazując na podobieństwa i różnice, starając się równocześnie wy- tłumaczyć przyczyny wielu zachodzących tam zjawisk kulturalnych. Następnie Magdalena Szyndler w swoim artykule Rozwój folklorystyki na Śląsku Cieszyńskim – pierwsze badania przedstawiła ważne wydarzenia i postaci, które w znaczący sposób wpłynęły na rozwój folklorystyki na ziemi cieszyńskiej po obu stronach Olzy (badania polskie i czeskie). Z kolei Bogumiła Mika w tekście Krystyna Turek – badacz folkloru i pedagog. Przyczynek jubileuszowy zaprezentowała tę znakomitą uczoną i badaczkę folklorys- tyki śląskiej, opierając się na szczegółowej analizie jej naukowego dorobku. Autorka niezwykle wnikliwie przybliża dokonania i dorobek profesor Krystyny Turek. Alojzy Suchanek w szkicu Wybrane sylwetki muzyków ewangelickich na Zaolziu przypomina życie i działalność artystyczną takich postaci jak: Józef Podola, Karol Hławiczka, Eugeniusz Fierla, Paweł Kaleta, Jerzy i Stanisław Hadyna, Roman Berger czy Jan Gawlas. 8 W p r o w a d z e n i e Tekst Muzyczne tradycje wiślańskich luteranów Arlety Nawrockiej-Wysockiej oscyluje wokół ważnych powiązań kultury ludowej z religią (w tym przypadku doty- czy to Wiślan wyznania ewangelicko-augsburskiego). Autorka omawia powiązania obrzędowości dorocznej i rodzinnej z tradycjami luterańskimi. Zbigniew Jerzy Przerembski w artykule Cieszyńskie prymaty folklorystyczne wyczer- pująco przedstawia i dookreśla instrumenty ludowe występujące na ziemi cieszyńskiej, rolę muzyków ludowych oraz ewolucję składu kapel na obszarze ziemi cieszyńskiej. Do badaczy zainteresowanych instrumentarium ludowym należy Andrzej Wójcik, który w swoim przyczynku Instrumenty i kapele ludowe w folklorze pieśniowym Śląska Cieszyńskiego porusza temat historycznych uwarunkowań poszczególnych składów kapel ludowych oraz uwarunkowań źródłowych (studiuje dostępne źródła literackie i folklorystyczne, przedstawia rezultaty własnych badań terenowych). W przyczynku Fryderyk Firla ostatnim bastionem sztuki lutniczej w Cieszynie Malwina Kołt przybliża historię działalności lutników cieszyńskich, począwszy od początków XIX wieku. Szczególną uwagę poświęca postaci współcześnie działającego budowniczego chordofonów – Fryderyka Firli. Hanna Bias skupia się na życiu i twórczości zaolziańskiego twórcy urodzonego w Żukowie Dolnym, poświęcając mu opracowanie pt. Utwory Jana Gawlasa odkryte na nowo. Spuścizna odnaleziona w zbiorach Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej w Katowicach. Danuta Zoń-Ciuk w tekście Muzyka folklorem Beskidów pisana charakteryzuje folklorystyczne inspiracje w twórczości Jana Sztwiertni i zwraca uwagę czytelnika na wykonawczą stronę dwóch jego pieśni przeznaczonych na chór mieszany a cappella. Tekst Ryszarda Gabrysia muzyka „metamuzyczna” autorstwa Magdaleny Dziadek dedykowany jest ważnej postaci kultury muzycznej Śląska Cieszyńskiego oraz Gór- nego, która w 2017 roku obchodziła 75. rocznicę urodzin. Ewa Cudzich podejmuje refleksję nad wartością przekształceń tradycyjnego re- pertuaru ludowego w realizacjach zespołów folkowych w tekście Od źródeł do ujścia. Tradycyjny folklor w dobie wpływów, inspiracji i przemian. Niniejszy zbiór kończy opracowanie Katarzyny Babulewicz zatytułowane Jak wykreować „podwórkowy klimat”, czyli muzyka Zenona Kowalowskiego do serialu animowanego „Reksio” dedykowane powstałemu w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej serialowi animowanemu inicjującemu przed ponad 50 laty polską produkcję tego gatunku.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Muzyka na Śląsku Cieszyńskim
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: