Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00057 017307 20915757 na godz. na dobę w sumie
Myśl jak człowiek biznesu - ebook/pdf
Myśl jak człowiek biznesu - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 9788377015926 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

„Czy to możliwie, że od sposobu myślenia zależy nasze działanie, a potem wynik i sukces?

Każdy biznes, przedsiębiorstwo, sukces zaczyna się w świecie przekonań lidera – a więc w głowie. Wystarczą dwa słowa wypowiedziane w myślach: To trudne, by najpiękniejszy pomysł, najbardziej szczytna idea, kreatywne rozwiązanie napotkało barierę, którą pokonać najtrudniej – barierę własnych ograniczeń i braku pewności.

Zabójcy pomysłów funkcjonują w każdym otoczeniu, w każdej firmie i środowisku. Słyszymy ich słowa: To się nie uda; Nie damy rady; To niemożliwe; U nas to nie przejdzie; Nie ma sensu i wreszcie: To trudne. Jeśli sam dla siebie jesteś zabójcą pomysłów, ten przekaz odbierze zespół, którym zarządzasz, klienci i szerokie otoczenie biznesowe. Potęga myślenia zasadza się na tym, że sami sobie, umysł umysłowi, możemy wydawać polecenia i rozkazy oraz tworzyć sugestie. Twój umysł jest zarówno sędzią, wykonawcą, graczem, jak i kontrolerem, menedżerem i pracownikiem. Od dialogu z samym sobą zależy realny efekt.

W książce znajdziesz opis wielu sytuacji biznesowych i studiów przypadków, dotyczących konkretnych przedsiębiorców, które pokazują szanse i zagrożenia, a także rozwój koncepcji biznesowych w polskiej praktyce. Piotr Surdel logicznie, krok po kroku, prowadzi nas przez kolejne etapy rozwoju przedsiębiorczości. Wskazuje na kluczowe aspekty, które decydują o tym, że jedni wygrywają, a inni nie. Zaprasza czytelnika do zrealizowania pomysłu na biznes życia” – Maciej Bennewicz, Norman Benett Academy

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

© Copyright by Złote Myśli Piotr Surdel, rok 2012 Autor: Piotr Surdel Tytuł: Myśl jak człowiek biznesu Wydanie I Data: 11.09.2012 ISBN: 978–83–7701–592–6 Projekt okładki: Janusz Skierkowski Redakcja: Magdalena Michalak, Sylwia Fortuna Skład: Magda Wasilewska Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o. 44–117 Gliwice ul. Toszecka 102 www.ZloteMysli.pl e-mail: kontakt@zlotemysli.pl Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Spis treści Przedmowa .......................................................................... 9 Podziękowania ................................................................ 13 Od autora na przedbiegu ......................................... 15 Część I. Umysł przedsiębiorczy Rozdział I. Przedsiębiorcza rzeczywistość ............................ 19 Popyt generuje podaż ............................................... 21 Podaż generuje popyt ............................................... 22 Inne czasy ............................................................. 25 Etyka .................................................................... 27 Definicje ............................................................... 28 Rozdział II. Jakim chcesz być przedsiębiorcą? ........................ 31 Zjawisko instalacji ................................................... 33 Siła oddziaływań autorytetu zewnętrznego .................... 39 Eksperyment Milgrama ........................................ 40 Autorytet i jego komunikat ........................................ 42 Ćwiczenie. Poziomy logiczne Roberta Diltsa .............. 44 Przykład: Mechanicy ........................................... 47 Rozdział III. Percepcja Przedsiębiorcza ....................................... 52 Up time ................................................................. 56 Przekonania ........................................................... 58 Racjonalna Terapia Zachowań ..................................... 60 Skaner przekonań ............................................... 61 Przykłady skanowania przekonań ........................... 63 Ćwiczenie: Włodek .............................................. 71 Rozdział IV. Pomysł na biznes życia ............................................... 77 Stan flow .............................................................. 78 Ćwiczenie flow................................................... 79 SPP ...................................................................... 82 Ćwiczenie SPP ................................................... 83 Nasze (nie)wspierające otoczenie ................................ 87 Społeczne przyzwolenia i zakazy ................................. 90 Rozdział V. Pomysł, plan, akcja, realizacja! ............................. 92 Wymiarowanie celu .................................................. 94 Efekt .................................................................... 96 Jeszcze o celach ...................................................... 97 Organizacja czasu .................................................... 99 Zasada Pareto .................................................. 100 Prawo Parkinsona ............................................. 101 Matryca Eisenhowera ........................................ 103 Hey ho, let’s go! ............................................... 105 Rozdział VI. Studium przypadku .....................................................108 Przemek sklepikarz ................................................ 109 Janusz wynalazca .................................................. 113 Łukasz negocjator .................................................. 119 Pan Rysiek fachowiec ............................................. 127 Arek wizjoner ....................................................... 138 Podsumowanie ...............................................................149 Część II. Świat przedsiębiorczy Rozdział VII. Typy przedsiębiorczości .........................................153 Usługi, handel i produkcja ....................................... 153 Przedsiębiorczość usługowa ..................................... 154 Przedsiębiorczość handlowa ..................................... 156 Przedsiębiorczość produkcyjna .................................. 158 Jaka działalność dla mnie? ....................................... 160 Rozdział VIII. Oszczędzanie, inwestowanie, triki ...................162 Oszczędzanie ........................................................ 163 Energia elektryczna .......................................... 164 Ciepło............................................................ 166 Woda ............................................................ 169 Paliwo ........................................................... 170 Forma pracy .................................................... 171 Domowe finanse .............................................. 175 Inwestowanie ....................................................... 177 Giełda ........................................................... 178 Nauka............................................................ 180 Inwestycja w wędkę .......................................... 180 Triki ................................................................... 181 Rozdział IX. Reklama ..............................................................................185 Internet .............................................................. 186 Hosting .......................................................... 187 Domena ......................................................... 188 Strona internetowa ........................................... 188 SEO ............................................................... 189 Facebook ........................................................ 191 Reklama offline .................................................... 192 Jaka reklama dla ciebie? ......................................... 193 Rozdział X. Sursum corda! ....................................196 Gdy pojawi się konkurencja ...................................... 197 Gdy nadejdzie kryzys .............................................. 199 Gdy problemy się nawarstwią ................................... 200 Koło wpływu ................................................... 201 Praktyczny tuzin przedsiębiorczy ...................206 Addendum. Nie przestawaj się uczyć ...............210 Rozwój osobisty .................................................... 211 Rozwój branżowy .................................................. 212 Rozwój ogólny ...................................................... 213 Od autora na starcie ................................................215 Bibliografia .....................................................................219 Rozdział III. Percepcja Przedsiębiorcza — Nalej sobie więcej herbaty — rzekł z wielką powagą Szarak. — Jeszcze w ogóle nie piłam — odparła Alicja urażona tą propozycją. — Trudno więc, abym nalała sobie więcej. — Chciałaś powiedzieć, że trudno, abyś nalała sobie mniej — wtrącił się Kapelusznik. — Przecież znacznie łatwiej nalać sobie więcej niż nic. Alicja w Krainie Czarów, Lewis Carroll Dzięki myśleniu tunelowemu, które z kilku raptem wspo- mnień buduje obraz rzeczywistości, przeważnie widzimy tylko jedną wersję naszego otoczenia. Sytuacja ta powoduje, iż napakowani przekonaniami, stereotypami i konwenansa- mi przegapiamy znaczną cześć tego, co się wokół nas dzie- je. Przepadają w ten sposób ciekawe doświadczenia oraz, co równie ważne z punktu widzenia przedsiębiorcy, okazje zarobkowe. Będąc głęboko skupionym na własnej skrupu- latnej wersji tego, co jest możliwe, a co nie; co się uda, a co się nie uda, drastycznie ograniczamy sobie pole działania. Niektóre z założeń nasz umysł robi za nas zupełnie automa- tycznie, zniekształcając obrazy i odczucia tak, by pasowały do wyuczonych wzorców. Co ciekawe, nawet gdy mamy do 52 Rozdział III. Percepcja Przedsiębiorcza czynienia z oczywistym złudzeniem, potrzebujemy dodat- kowych zabiegów, by się o tym przekonać. Spójrz: Czy wiesz, że powyższe linie są równoległe? Użyj linijki 14. Tak się składa, że nic tutaj nie mruga. Zasłoń inne kropki i spójrz tylko na jedną, aby się o tym przekonać15. 14 W lipcowym wydaniu „Focusa” z 2011 roku znajduje się znakomity arty- kuł na temat optycznych iluzji pt. Czy twe oczy mogą kłamać?. 15 Precyzyjny opis mechanizmu działania złudzeń optycznych znajdziesz w rozdziale 4. solidnej cegły autorstwa Richarda J. Gerriga i Philipa Zim- bardo pt. Psychologia i życie, Warszawa 2006. 53 Myśl jak człowiek biznesu Mało tego, że prosty rysunek jest w stanie oszukać nasze zmysły. Życiowe doświadczenia, wiedza oraz nieświadomie przyswojone wzorce są w stanie utrudniać nam nawet naj- prostsze zagadnienia. Przykład? A proszę: Powiedz, proszę, w którą stronę jedzie ten autobus? Dla ułatwienia dodam, że większość dzieci w wieku przedszkol- nym, nieposiadających jeszcze solidnego bagażu własnych obserwacji, nie zastanawia się nawet nad odpowiedzią16. 16 Mój synek Maciuś powiedział: „No, tato, tam oczywiście” (wskazał na lewą stronę kartki). Spytałem: „Czemu tam w lewo?”. Spojrzał na mnie 54 Rozdział III. Percepcja Przedsiębiorcza Skoro już wiesz, że mimowolnie możesz zniekształcać wszystko, co widzisz, słyszysz i czujesz, że możesz nakładać na rzeczywisty obraz wiele ze swoich przekonań i wzorców, nie możesz zakładać, że twoja wizja świata jest obiektyw- na. Nikt nie może. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest to, że nie możesz również arbitralnie powiedzieć, co jest możliwe, a co nie jest możliwe, co jest ważne, a co nie. Nie możesz być również pewien, że wszystkie istotne wiado- mości z twojego otoczenia trafiają do twojej świadomości. Być może odrzucasz właśnie kilka obiektywnie wyjątkowo istotnych informacji z twojego otoczenia, ponieważ twój umysł na podstawie zniekształconych wspomnień i do- świadczeń pomija je jako nieważne… Co więc możemy zrobić, ażeby w sposób świadomy brać pod uwagę więcej sygnałów z otoczenia niż do tej pory? Co możemy zrobić, żeby nie podlegać bezkrytycznie dyktato- wi naszych wzorców? W zasadzie całkiem sporo. Za chwi- lę zdziwisz się, jak wielu rzeczy w ogóle nie bierzesz pod uwagę, ile szczegółów pobranych przez twe zmysły znika w czeluściach nieświadomej otchłani, zamiast dostarczać ci nowych, czasem istotnych perspektyw. wtedy, jakbym pytał o to, czy niebo nie jest aby zielone, i nieco niepewnie odpowiedział: „Bo nie widać drzwi…?”. 55 Myśl jak człowiek biznesu Up time Usiądź wygodnie, tak aby plecy miały podparcie, a nogi kontakt z podłożem. Weź głęboki wdech, odpręż się, za- mknij oczy. Zauważ, jak myśli, które teraz się pojawiają, przepływają bez twojej intensywnej atencji. Pozwalasz im przechodzić bez echa, przepływają niczym chmury na nie- bie, jak liście płynące poprzez spokojną rzekę. Teraz skup się wyłącznie na tym, co słyszysz. Postaraj się wyodrębnić wszystkie dźwięki z twojego otoczenia, nawet te ledwo słyszalne. Jeśli pojawią się jakieś myśli, pozwól im swobodnie przepłynąć, ty jednak skup się na dźwiękach w twoim otoczeniu. Daj sobie na to nieco czasu, postaraj się wychwycić i wyodrębnić wszystko, co słyszysz. Zapa- miętaj ten stan. A teraz skup się na tym, co odczuwasz. Czy jest ciepło, czy chłodno, czy powietrze jest nieruchome, a może czujesz powiew? Poczuj nacisk fotela, jakim odpowiada on na twój ciężar. Postaraj się odczuć wszystkie sygnały z ciała, wy- chwyć je i wyodrębnij. Zapamiętaj ten stan. Teraz otwórz oczy i rozejrzyj się po twoim otoczeniu. Za- uważ wszystkie szczegóły, na które do tej pory nie zwróci- łeś uwagi. Rozglądaj się tak długo, aż będziesz pewien, że zauważyłeś i nazwałeś już wszystko, co znajduje się wokół ciebie. Zapamiętaj ten stan. 56 Rozdział III. Percepcja Przedsiębiorcza A teraz przywołaj wszystkie trzy stany, które przed chwilą poznałeś. Usłysz, poczuj i zobacz wszystko, co znajduje się i wpływa na ciebie w twoim otoczeniu. Gdy któryś stan będzie wybijał się przed pozostałe, zauważysz, że bardziej skupiasz się na odczuciach, dźwiękach lub obrazach. Nie walcz z tym — to twój dominujący kanał zmysłowy. Po- zwól myślom pojawiać się i przepływać obok, a ty skup się na wszystkich trzech stanach. Słysz, czuj i zobacz wszystko dookoła ciebie. Jesteś w Up time. *** Stan wzmożonej percepcji to tak zwany stan Up time. Bę- dąc w tym stanie, uczysz swój umysł odbierać i rejestrować więcej bodźców ze środowiska. Powtarzaj to ćwiczenie re- gularnie, a z czasem pozwoli ci ono poszerzyć horyzont postrzegania otoczenia, co może wzbogacić cię o zupełnie nowe doznania i wnioski. Gdy już poznasz ów stan, proponuję ci ćwiczenie, które sam wykonuję w każdej wolnej chwili, niezależnie od miej- sca i ilości czasu, jaki mogę na nie przeznaczyć. Na przy- kład dzisiaj w centrum handlowym, gdy żona poszła „tylko na chwilkę coś sprawdzić” w jednym z butików, oparłem się wygodnie o filar, spojrzałem najbardziej w lewo, na ile dało się bez nadwerężania karku, i powoli omiotłem całą moją panoramę, zwracając uwagę na wszystkie detale, któ- 57 Myśl jak człowiek biznesu rych wcześniej w ferworze zakupów nie zauważyłem. Na- stępnie rzecz powtórzyłem od prawa do lewa, dostrzegając kolejne szczegóły, które umknęły mi za pierwszym razem. Przy trzeciej próbie zwróciłem uwagę również na dźwięki, a potem także na wszelkie odczucia. Zadziwiająco szybko czas zleciał w ten sposób, a mnie w makówce wzmocniły się dwa lub trzy neuronalne połączenia. Ćwiczenie to, jak i wiele innych, poznałem podczas kur- su coachingowego we wspomnianej już Norman Benett Academy. Wtedy potraktowałem je bardziej jako technikę relaksacyjną, z perspektywy czasu jednak doskonale widzę, że widzę więcej. Przekonania Wiesz już, jak ćwiczyć nieświadome filtry percepcji. Rzuć- my więc okiem na bardziej świadomą stronę twojego ja. Nie dość, że korzystamy czasem z bardzo starych wzorców, nie dość, że podlegamy instalacjom i sugestiom, to jeszcze jesteśmy w stanie sami tworzyć nowe ograniczenia każdego dnia. I to z własnej, niczym nieprzymuszonej woli. Bardziej lub mniej świadome założenia na temat istoty naszego oto- czenia i zjawisk, których jesteśmy świadkami, noszą miano przekonań. Możemy je podzielić na wspierające i ograni- czające. Przekonanie wspierające to takie, które poszerza 58 Rozdział III. Percepcja Przedsiębiorcza twoje horyzonty — pozwala ci odkrywać i eksperymento- wać, prowadzi do innowacji. Przekonanie ograniczające to takie, które zamyka cię w zniekształceniu bądź generalizacji otoczenia, imitując fakt, przez co odcinasz się od całych grup rozwiązań. Przykład. Przekonanie ograniczające: ƒ ƒ Wszystkie francuskie auta są „do bani” (generalizacja). Nic mi się nie udaje, bo jestem za niski (zniekształce- nie). Włosi już tacy są postrzeleni… Do niczego nie da się dojść, nie mając znajomości. Własny biznes to zawsze ciężka harówka. Nigdy na nic nie mam czasu! ƒ ƒ ƒ ƒ Przekonanie wspierające: ƒ ƒ Własny biznes daje wolność decydowania. Każdy może mieć jakieś umiejętności, które pomagają prowadzić firmę. Gdy się chce, to wszystkiego się można nauczyć. Jeśli Bill Gates potrafił, to i ja potrafię. Mogę dowolnie organizować swój czas. ƒ ƒ ƒ 59 Myśl jak człowiek biznesu Racjonalna Terapia Zachowań Doktor Maxie C. Maultsby, amerykański psychiatra, po- święcił 40 lat na badania metod samopomocy psycholo- gicznej. Jednym z najwartościowszych owoców jego pracy jest Racjonalna Terapia Zachowań17 (ang. Rational Behavior Therapy) — szeroko stosowane podejście oparte na tera- pii krótkoterminowej, która jednak wywiera długotrwałe efekty. Uznany i nagrodzony dr Maultsby pośrednio lub bezpośrednio pomógł milionom osób, a jego metoda zo- stała na stałe wprowadzona w poczet narzędzi psychologii, psychiatrii czy też coachingu. Nie mogło więc zabraknąć części pracy Maultsby’ego w tym opracowaniu. Przyjrzymy się za chwilę skanerowi przekonań, który wcho- dzi w skład Racjonalnej Terapii Zachowań. Jest to metoda, która w sposób obiektywny może określić, czy dane prze- konanie cię wspiera, czy też ogranicza. Znalazłszy przeko- nanie ograniczające, masz możliwość przeformułowania go tak, by zaczęło cię wspierać. Jest to jedna z lepszych metod na precyzowanie własnych ograniczeń i rozprawia- nie się z nimi. 17 Maultsby jr. C.M., Racjonalna Terapia Zachowania. Podręcznik terapii poznaw- czo-behawioralnej, Żnin 2008. 60 Rozdział III. Percepcja Przedsiębiorcza Skaner przekonań Weź, proszę, kartkę papieru i wypisz na niej wszystko, co myślisz na temat prowadzenia biznesu, konkretnie two- jego pomysłu, jeśli już taki masz, lub ogólnie, co myślisz o przedsiębiorcach i biznesie. Co myślisz o sobie, o świecie i o ludziach w kontekście własnej działalności gospodar- czej. Zapisz wszystko, co przychodzi ci do głowy. Wybierz teraz ze swojej kartki jedno zdanie, jedną opinię, która wydaje się najbardziej jaskrawa, po czym spójrz na swoją dłoń. Ma ona zapewne pięć palców. Użyjemy jej, aże- by przeskanować przydatność twojego jaskrawego przeko- nania18. Otóż kciuk, jako palec silny i gruby, jest palcem rzeczy- wistości. Tutaj zadaj sobie pytanie, czy twoje przekonanie jest zawsze prawdziwe? Czy w każdym momencie, w każ- dym miejscu i dla każdego człowieka twoje przekonanie jest prawdziwe? Palec wskazujący jest palcem celu. Zadaj sobie pytanie, czy twoje przekonanie pozwala ci realizować bliższe lub dalsze cele. 18 Koncepcję użycia dłoni w skanerze przekonań wykorzystuje w swej pra- cy psycholog Andrzej Setman (zobacz: www.setman.pl), zaś samo pojęcie skanera przekonań wymyślił Maciej Bennewicz. Dokładna metodologia użycia skanera znajduje się również w książce Macieja Bennewicza Co- aching i mentoring w praktyce, Warszawa 2011. 61 Myśl jak człowiek biznesu Palec środkowy jako międzynarodowy symbol konfliktu przynosi pytanie: Czy moje przekonanie pozwala mi unikać konfliktów lub naprawiać błędy? Palec serdeczny to palec emocji. Zadaj sobie pytanie, czy two- je przekonanie pozwala ci się czuć tak, jak chcesz się czuć. I ostatni, mały palec, to palec zdrowia i życia. Czy twoje przekonanie chroni twoje zdrowie fizyczne lub psychiczne, lub życie? 62 Rozdział III. Percepcja Przedsiębiorcza Jeśli udzieliłeś przynajmniej trzech negatywnych odpowie- dzi, masz do czynienia z przekonaniem ograniczającym. Za- stanów się wtedy, jak powinno owo przekonanie brzmieć, by cię wspierało. Nowe, przeformułowane przekonanie przeskanuj jeszcze raz dla pewności, po czym, jeśli faktycz- nie jest wspierające, zadaj sobie pytanie: Co potrzebuję zro- bić, by nowe przekonanie stało się prawdą o mnie? Przykłady skanowania przekonań Za chwilę rozpracujemy skanerem przekonań dwa z nich, które dawno temu nękały mnie i moich znajomych. Argu- mentacja w poszczególnych odpowiedziach jest odzwier- ciedleniem mojego punktu widzenia na dany temat, a więc jest z natury rzeczy subiektywna. Zwróć jednak uwagę na tok myślowy oraz jego zmianę przy przeformułowanych przekonaniach. Przekonanie: „Prowadzenie własnej firmy wiąże się z du- żym ryzykiem”. Czy zawsze prawdziwe? Potrafię sobie wyobrazić firmy działające z bardzo ograniczonym lub wręcz żadnym ryzy- kiem, a więc NIE. Czy pozwala realizować cele bliższe lub dalsze? Wręcz prze- ciwnie, raczej od owych celów odciąga, a więc NIE. 63 Myśl jak człowiek biznesu Czy pozwala rozwiązywać konflikty albo naprawiać błędy? Nie widzę sposobu, w który mogłoby owo przekonanie tu- taj pomóc, a więc NIE. Czy pozwala mi się czuć tak, jak chcę się czuć? Nie lubię dużego ryzyka, czuję niepokój, a więc również NIE. Czy chroni moje życie lub zdrowie fizyczne albo psychicz- ne? W pewnym sensie tak — bojąc się podjąć działania, nie narażam się na ich efekty. Czegokolwiek by nie mó- wić o stagnacji, w pewnym sensie zapewnia mi jakąś for- mę przynajmniej fizycznego bezpieczeństwa, a więc odpo- wiedź brzmi TAK. Mamy więc 4 razy NIE i raz TAK, co ni mniej, ni więcej oznacza, że przekonanie jest dla mnie szkodliwe, ogranicza mnie. Jak więc potrzebuję je przeformułować, ażeby zaczę- ło mnie wspierać? Sprawdźmy taką jego wersję: Przeformułowane przekonanie: „Prowadzenie własnej firmy może wiązać się z ryzykiem, którym mogę zarzą- dzać”. Czy zawsze prawdziwe? Stopień ryzyka oraz niebezpie- czeństwo z niego płynące zależy moim zdaniem od tego, jak się do niego przygotowałem i co zrobię, gdy sprawy przybiorą kiepski obrót, a więc TAK. Czy pozwala realizować cele? Jeszcze jak! Swobodnie mogę określać i przewidywać ryzyko moich działań i radzić sobie z nim w dążeniu do celów. TAK. 64 Rozdział III. Percepcja Przedsiębiorcza Czy pozwala naprawiać błędy? Jeśli mogę ryzykiem zarzą- dzać, to mogę też przewidywać, co może się zdarzyć i jak sobie z tym poradzić. Co więcej, takie podejście do ryzyka uświadamia mi, że mogę błędy popełniać, mogę też zapla- nować, co zrobię, jeśli moje podejście będzie błędne. Jak najbardziej TAK. Czy pozwala mi czuć się tak, jak chcę się czuć? Czuję, że chcę brać się do roboty, być aktywnym, planować, wdrażać i szacować — TAK, chcę się tak czuć! Czy chroni moje życie lub zdrowie fizyczne albo psychicz- ne? Owszem — mam poczucie kontroli, które psychicznie nie „wciska” mnie w defetyzm. Pozwala mi za to konstruk- tywnie myśleć, uważam, że jest dla mnie bardzo zdrowe. TAK! Pięć razy TAK, a więc teraz jeszcze niedawno demonizowa- ne przeze mnie ryzyko, które rysowało się w moim umyśle jako niewidzialna, destruktywna siła, w każdym momencie mogąca zabrać mi wszystko, co mam i narobić tony proble- mów, stało się zwykłym czynnikiem, na który mam wpływ. Ode mnie zależy, jak go wykorzystam. Widzę i akceptuję konsekwencje moich poczynań, biorę za nie odpowiedzial- ność i jestem świadom, że to, jak bardzo ryzykowne dzia- łania podejmę, zależy i będzie zależeć tylko ode mnie. Nic więc już nie stoi na przeszkodzie, by zacząć działać! Przekonanie: „Nie da się odnieść sukcesu bez znajomo- ści”. 65 Myśl jak człowiek biznesu Czy zawsze prawdziwe? Znam multum firm zaczynających od zera, które teraz, nie korzystając z niczyjej pomocy, mają sporo do powiedzenia w swoich branżach. Mało tego, znam też takie, gdzie znajomości okazały się bardzo szkodliwe. Zdecydowanie NIE. Czy pozwala realizować cele? To jedynie moja własna wy- mówka, pozwalająca mi wytłumaczyć „układami” prak- tycznie wszystkie przeciwności losu, które napotkam. Nie pomaga mi takie przekonanie realizować celów, gdyż trak- tując brakujące znajomości jako niezbędny czynnik w dro- dze do sukcesu, sam sobie ów sukces utrudniam i oddalam, a więc NIE. Czy pozwala mi rozwiązywać konflikty lub naprawiać błę- dy? Nie, pozwala mi jedynie przekonywać samego siebie, że nic nie da się zrobić, bo moje znajomości są niewystar- czające. NIE. Czy pozwala mi się czuć tak, jak chcę się czuć? Czuję się bezsilny. Nie lubię i nie chcę czuć się bezsilny, a więc NIE. Czy chroni moje życie lub zdrowie? Odpowiednio często powtarzane takie przekonanie prędzej wpędzi mnie w de- presję, niż cokolwiek ochroni. NIE. Pięć razy NIE oznacza przekonanie mocno mnie ogra- niczające. Jak mógłbym je przeformułować, aby zaczęło mnie wspierać? Być może tak: 66 Rozdział III. Percepcja Przedsiębiorcza Przeformułowane przekonanie: „Znajomości mogą mnie wspierać, lecz sukces zależy przede wszystkim ode mnie”. Czy zawsze prawdziwe? Kto jest odpowiedzialny za moje życie, jak nie ja sam? Sukces jako część życia w takim ra- zie również zależy ode mnie. Bliżsi i dalsi znajomi zawsze mogą mnie wspierać, lecz nie muszą, a ja niezależnie od nich zawsze jestem kowalem swego losu. Moja odpowiedź: TAK. Czy pozwala realizować cele? Mam poczucie sprawczości, wpływu na to, co robię, oraz efektów mej pracy. Nie wiem, co bardziej może mnie pchać w stronę realizacji celów. TAK! Czy pozwala rozwiązywać konflikty lub naprawiać błędy? Nie szukając na siłę „wartościowych” znajomości, unikam konfliktów. Myślę, że TAK. Czy pozwala mi czuć się tak, jak chcę się czuć? Jasne! Je- stem wszak panem własnego losu, podejmuję decyzje i wy- znaczam własne ścieżki. TAK właśnie chcę się czuć! Czy chroni moje życie lub zdrowie? No to już zależy, o ja- kich znajomościach jest tu mowa… Unikanie niektórych może wydatnie chronić moje życie i zdrowie. Abstrahując jednak od ekstremalnych przykładów, dalej myślę, że nowe 67 Myśl jak człowiek biznesu przekonanie chroni moje zdrowie, zwłaszcza psychiczne. A więc TAK. Znowu 5 razy TAK! Myślenie w ten sposób wspiera moje działania, a więc jest dla mnie korzystne. Teraz pora na cie- bie. Przyjrzyj się swojemu modelowi Diltsa, zwłaszcza po- ziomowi przekonań. Użyj skanera, by sprawdzić, czy to, co myślisz na temat przedsiębiorczości i biznesu, cię wspiera czy też ogranicza w drodze do twych celów. Owocnych ło- wów19! *** Racjonalna terapia zachowań w pierwszej jej odsłonie w moim życiu pokazała mi, w sposób obiektywny, w których miejscach w moim ówczesnym światopoglądzie robiłem się w konia. Nadgryzłszy dosyć już skostniałe przekonania na przykład na temat tego, co to znaczy być dorosłym, spra- wiła, że większość z moich poglądów legła w gruzach, co przyniosło całkiem sporą ulgę. Okazało się, że jako osoba dorosła wcale nie muszę martwić się o przyszłość każdego dnia, nie muszę spędzać czasu na budowie murów, które odgrodzą moje dzieci od niebezpieczeństw tego świata, po czym martwić się każdą pierdołą, którą usłyszę od przed- 19 Mgr Aurelia Dembińska prowadzi między innymi fantastyczne warsztaty racjonalnej terapii zachowań w przystępnej cenie. Polecam każdemu zain- teresowanemu. Zajrzyj na www.aureliadembinska.pl. 68 Rozdział III. Percepcja Przedsiębiorcza szkolnych opiekunek na temat zachowania mojego synka. Sam w końcu w jego wieku byłem prowodyrem pierwszej w historii mojego przedszkola zorganizowanej ucieczki, gdy wraz z kolegami przez zrobioną dziurę w ogrodzeniu udaliśmy się na najzwyklejsze wagary, ku późniejszej wąt- pliwej uciesze opiekunów i rodziców. RTZ ma ogromny potencjał nie tylko kwestii rozbrajania przekonań ograniczających twoją zdolność przedsiębior- czego myślenia. To narzędzie, które pierwotnie było uży- wane w różnorakich terapiach psychologicznych, również ciężko chorych osób. Potrafi oczyścić umysł i utorować drogę pozytywnemu, konstruktywnemu myśleniu, tak by- śmy również w naszych poglądach mogli wspierać własny rozwój oraz realizować swe marzenia. RTZ pozwala szybko i sprawnie, we własnym zakresie, rozprawić się z własnymi założeniami odnośnie rzeczywi- stości. Wzorce i stereotypy, którymi potrafimy się karmić latami, często mają przełożenie na błędne decyzje i mogą znacząco zmieniać jakość naszego życia. Przykład? Zno- wu? No dobra. Rok 1965, miasteczko Arles, Francja. François Raffray, miejscowy prawnik, właśnie ubił interes życia. Otóż zna- lazł on spory dom zamieszkany przez 90-letnią babcię, która zgodziła się sprzedać budynek w zamian za dożywot- nią rentę w wysokości 2500 franków miesięcznie. Francois wiedział doskonale, że mająca miejsce niespełna kilka lat 69 Myśl jak człowiek biznesu wcześniej dewaluacja franka francuskiego nie będzie ostat- nią. Orientował się doskonale, wszystko wskazywało na to, że właśnie ubił fantastyczny interes. Właścicielka domu, pani Jeanne Calment, mimo swego wieku, mówiąc delikat- nie, nie stroniła od wina, słodyczy i papierosów — co więc mogło pójść „źle”? Być może gdyby pan Raffray miał szansę poznać RTZ i inne techniki coachingowe, nie zrobiłby tylu założeń i zabezpie- czyłby swoją umowę nieco lepiej, oszczędziłby sobie w ten sposób lat życia w emocjonalnym fermencie. Tymczasem pani Jeanne Calment jest dzisiaj potwierdzoną rekordzist- ką długowieczności — żyła 122 lata i 164 dni. Francois Raffray płacił jej rentę aż do swojej śmierci, po czym obo- wiązek przejęła jego żona, wtedy wdowa, i płaciła jeszcze przez 2 lata z okładem. W sumie małżeństwo Raffrayów zapłaciło ponaddwukrotną równowartość nieruchomości pani Calment. Jak by nie spojrzeć — interes życia. *** Mając do czynienia ze zmianą wieloletnich wzorców i prze- konań, warto pamiętać jeszcze o jednym. Zmiana sposobu myślenia wiąże się z wytworzeniem i umocnieniem nowych połączeń w mózgu, przy jednoczesnym wytłumieniu tych starych, nieraz bardzo silnych. Z powodu zwykłych neu- rologicznych ograniczeń taka zmiana może nie zaistnieć 70 Rozdział III. Percepcja Przedsiębiorcza natychmiast. Czasem, gdy nowe przekonanie jest znacznie bardziej korzystne, nie będzie trzeba cię namawiać, byś czę- sto się do niego odwoływał. Jednak zdarza się również tak, że trzeba przywoływać się do porządku i wracać do nowych spojrzeń na świat dzięki świadomemu wysiłkowi woli. Aby nowe przekonanie przetrwało, ilekroć poczujesz, że wra- casz do starych, nieraz kultywowanych latami szkodliwych schematów myślenia, powinieneś ponownie sprecyzować, jak chcesz myśleć, i znów do takiego toku myślowego się niejako przymusić. Nowe połączenie w mózgu tworzy się minimum dwa tygo- dnie. Kolejne dwa, przy aktywnym używaniu owego połą- czenia, potrzebne są na wzmocnienie go na tyle, by stało się naturalne. Tak więc gdy znajdziesz nowe, wspierające cię przekonanie, pamiętaj, by przez pierwszy miesiąc, lub i dłużej, jeśli zajdzie potrzeba, odwoływać się do niego tak często, jak to tylko możliwe. Ćwiczenie: Włodek Wiedząc już, po co chcemy być przedsiębiorcami, uporaw- szy się z kilkoma ograniczeniami, w ramach ćwiczeń z per- cepcją zapraszam cię do eksperymentu. Weź czystą kartkę papieru, przeczytaj poniższy akapit i wynotuj wszystkie możliwości zarobkowe, z których może skorzystać tytuło- wy Włodek, nawet te mocno „odjechane”. 71 Myśl jak człowiek biznesu Włodek Włodek mieszka w jednym z blokowisk pośrodku dużej, miejskiej aglomeracji. Jego dzień wygląda dosyć zwyczajnie. Wstaje o 6:00 rano i wyprowadza psa, Włodek po prostu kocha te czworonogi. Potem robi poranne zakupy śniada- niowe, które konsumuje wraz z małżonką. Po śniadaniu i krótkiej konwersacji Włodek ubiera się, wychodzi z bloku, wsiada do auta i jedzie do biura, w którym pracuje. Dojazd zajmuje dobre pół godziny, po których zaczyna się dzień pracy. Włodek jest urzędnikiem na stanowisku, na którym pracy nie jest dużo, jednak musi stale przy nim siedzieć, aż do przerwy na drugie śniadanie. Nie jest ona długa, więc wszyscy urzędnicy z piętra Włodka na wyścigi pędzą do bufetu i z powrotem. Przeważnie go to bawi, gdyż sam za- wsze ma kanapkę od żony i nie musi się denerwować przy windzie. Po południu Włodek wraca do domu, gdzie prze- ważnie czeka na niego pyszny domowy obiad, żona Włod- ka jest wszak mistrzynią kuchni. Po obiedzie tradycyjnie Włodek wychodzi z żoną i psem na spacer do pobliskiego parku. Po powrocie oboje oglądają film z wypożyczalni, do której Włodek wstępuje po drodze z pracy, po czym myją się i idą spać. Jeśli twoja lista dodatkowych możliwości zarobkowych Włodka jest gotowa, czytaj dalej. Pewnego dnia Włodek doznał oświecenia po odkryciu prawd związanych z percepcją, sugestią i siłą wewnętrz- 72 Rozdział III. Percepcja Przedsiębiorcza nej motywacji. Wstaje teraz o 5:30, ubiera się i razem z psem jeździ windą w swoim bloku, zbierając czworo- nogi swych sąsiadów. Chwilkę trwało, zanim się do siebie przyzwyczai ły, jednak zamiłowanie do psów wzięło górę — teraz wyprowadza nie tylko swego pupila, ale jeszcze 5 innych, za co bierze śmieszne 5 zł od spaceru. Wszyscy są zadowoleni, gdyż mogą dłużej pospać. Po spacerze z psa- mi Włodek pakuje do windy marketowy wózek i jedzie do osiedlowego sklepu zrobić zakupy dla 10 rodzin, któ- rych przedstawiciele, jak się okazało, co rano stoją w tej samej kolejce co Włodek. Za usługę transportową Wło- dek bierze ni mniej, ni więcej jak złotówkę od zakupów. Ma zapisane stałe zestawy dla każdego, a rzeczy dodat- kowe przychodzą SMS-ami. Jako „duży” klient Włodek nie stoi w kolejce, a większość zakupów jest już popako- wana w zgrabne siateczki. Sprzedawca jest wniebowzięty w związku z tym, że ma takiego klienta; dał nawet Włod- kowi rabat — 5 od całkowitej ceny zakupów. Dostar- czając zakupy, Włodek przyjmuje pocztę. Jeśli ktoś ma coś do wysłania, wyśle to, wracając z pracy, również za „złocisza” od listu. Po porannej gimnastyce z wózkiem, śniadanie z żoną sma- kuje znacznie lepiej niż przedtem, zwłaszcza że jest ono kupione za rabat osiedlowego sprzedawcy — a więc smacz- nie i za darmo. Pod blokiem Włodek spotyka czterech no- wych kolegów, którzy, okazało się, pracują w okolicach jego biura. Pakują się wszyscy razem do auta Włodka i wspól- 73 Myśl jak człowiek biznesu nie jadą do centrum. Chłopaki dają po 2,5 zł za podwózkę tam i drugie tyle za jazdę z powrotem. Jest znacznie weselej w ten sposób, poza tym który autobus zatrzymuje się koło wypożyczalni filmów? Dobrze jest wspólnie je pożyczać, gdyż płacąc za jeden, można wybrać sobie dodatkowy od pozostałych chłopaków, kiedy już obejrzą i jest jeszcze dzień czy dwa do terminu zwrotu. Często też wybierają ja- kiś film i oglądają go wspólnie — pół darmo, a i zabawa o niebo lepsza. W pracy Włodek sprawił sobie wózek do rozwożenia kana- pek i ubił interes z właścicielem bufetu. Dostaje 5 kwo- ty, na jaką opiewa zamówienie, które rozwiezie w trakcie przerwy obiadowej. Teraz już Włodka zna i lubi całe biuro, wszak oszczędza on ludziom i czasu, i energii na gonitwę po biurowcu. Bufet pracuje prężniej, gdyż nie zatyka się podczas przerwy na drugie śniadanie. Szef Włodka szyb- ko zauważył, że pracownicy, którzy nie muszą gonić za śniadaniem, są weselsi, a przez to bardziej efektywni, więc z zadowoleniem przymyka oko na nieco dłuższe przerwy śniadaniowe Włodka. Po powrocie do domu i wymianie filmów, Włodek je z żoną obiad i idą na spacer z psami: własnym i sąsia- dów. Oboje bawią się przy tym nieźle, gdyż budzą sensację prawie jak jakaś arystokracja. Okoliczne dzieciaki również mają frajdę i często aktywnie uczestniczą w tym space- rze. To właśnie one zainspirowały Włodka do ustawienia 74 Rozdział III. Percepcja Przedsiębiorcza dystrybutora z kauczukowymi kulkami przed pawilonem handlowym z osiedlowym sklepem spożywczym, koło którego, jak się okazało, biegnie trasa z osiedla do przed- szkola. Było to strzałem w dziesiątkę: sprzedawca pilnu- je interesu, dbając o swego najlepszego klienta, i w nocy przechowuje dystrybutor w swoim sklepie. Włodek musi jedynie od czasu do czasu dosypać kulek, które kupuje na kilogramy w hurtowni. To dla Włodka kolejne średnio 10 zł zysku dziennie. Włodek rozpoczął również podbój Internetu. Założył stronę internetową na temat opieki nad psami. Temat „krę- ci” ich oboje, więc razem z żoną uzupełniają swój serwis o nowe artykuły, gdy tylko przyjdzie im coś do głowy. Wło- dek zarejestrował się w kilku programach partnerskich i te- raz przez jego stronę można kupić produkty dla psów, co generuje prowizję dla Włodka. Z czasem strona ma coraz większą liczbę odwiedzin, prowizje rosną, a Włodek wraz żoną przygotowują się do pierwszych warsztatów psiej tre- sury, które poprowadzą już w ten weekend. Włodek w sumie ma teraz dodatkowo ponad 100 zł zysku dziennie. Co miesiąc daje mu to drugą wypłatę, sporo fraj- dy oraz realizowanie się w swojej pasji. Włodek uczy się również wielu nowych rzeczy, spotyka ludzi, którzy chętnie dzielą się z nim swoimi pomysłami, po części dlatego, że go lubią, gdyż ułatwia im życie, a po części z chybionej litości — wszak większość sąsiadów Włodka jest przekonana, że 75 Myśl jak człowiek biznesu nie wiedzie mu się zbyt dobrze, skoro „musi” latać im po zakupy za marną złotówkę… *** Porównaj teraz swoją listę z tą z historii Włodka. Zobacz, ile dodatkowych pomysłów przyszło ci do głowy. Idę o za- kład, że każdy z czytelników dołoży przynajmniej kilka ciekawych idei. Jestem tego pewien, gdyż świat jest pełen możliwości i nawet osoba o doskonałej percepcji, o wytre- nowanym przedsiębiorczym myśleniu nie jest w stanie za- uważyć ich wszystkich. Zapraszam cię do nieustającego zadania domowego. Gdy będziesz szedł ulicą, jechał autobusem lub spacerował po parku — rozglądaj się. W wolnych chwilach zajmij swój umysł pytaniem co, choćby nie wiem jak kuriozalnego, można zrobić w tym miejscu, by uzyskać jakiś przychód, choćby i najdrobniejszy. Fastlane milionera MJ DEMARCO Bycie tylko zainteresowanym bogactwem i finansowym bezpieczeństwem nie wyma- ga, niestety, żadnego wysiłku. Zaintereso- wanie jest jak przedszkole — nie wystarczy. Zainteresowani żyją na pierwszym biegu. Jeśli chcesz wyjść poza pierwszy bieg, mu- sisz podjąć zaplanowany wysiłek i dokony- wać dobrych wyborów, aby wykorzystać moc Fastlane. Pomiędzy zainteresowaniem a oddaniem jest zasadnicza różnica. Zainteresowanie czyta książkę — oddanie wykorzystuje tę książkę 50 razy. Zainteresowanie chce biznesu — oddanie składa wniosek o za- łożenie firmy. Zainteresowanie pracuje nad Twoim biznesem godzinę dziennie, od poniedziałku do piątku — oddanie pracuje nad nim sie- dem dni w tygodniu, kiedy tylko czas na to pozwoli. Zainteresowanie wynajmuje drogi samochód — oddanie jeździ rowerem i przynosi pie- niądze Twojemu systemowi. Zainteresowanie jest zafascynowane wy- glądaniem na bogatego — oddanie jest zajęte planowaniem zdobycia bogactwa. Zaintrygowany? Przeczytaj tę książkę i DZIAŁAJ! Planuj, kontaktuj się z ludźmi, którzy mogą Ci pomóc i realizuj to, co jest Twoim celem. Książkę zamówisz na stronie Złotych Myśli: http://fastlane-milionera.zlotemysli.pl Dzieci szczęścia Hermann Scherer Wiele osób myśli, że ci, którzy odnoszą suk- cesy w życiu, mają wyjątkowe szczęście. Coś im się trafiło, coś od kogoś dostali za darmo, urodzili się pod szczęśliwą gwiazdą, mają wrodzone talenty. Tak naprawdę to tylko usprawiedliwianie siebie — „mnie się tego nie udało osiągnąć, ponieważ nie miałem w życiu zbyt wiele szczęścia”. Autor publikacji patrzy na to zagadnienie z innej perspektywy, dziećmi szczęścia nazywając osoby, które potrafią dostrzegać OKAZJE. Hermann Sherer jest jednym z czołowych ekspertów i mówców biz- nesu w dziedzinie motywacji, rozwoju osobistego i sukcesu zawodo- wego. Wygłosił ponad 2 000 wykładów, na których zgromadził ponad 400 000 osób. Jego porywające wystąpienia odbywają się zawsze przy wypełnionych po brzegi salach. Jest autorem 30 książek, które przeło- żono na 18 języków. W dniu premiery publikacja „Dzieci szczęścia” uplasowała się w księgar- ni Amazon na pierwszym miejscu, nie tylko w kategorii sukces, praca i kariera, lecz na pierwszym miejscu wśród wszystkich sprzedawanych książek. Pierwszy nakład został sprzedany jeszcze przed oficjalną pre- mierą. Po znalezieniu się na liście bestsellerów tygodników „Stern” oraz „Der Spiegel”, drugie wydanie rozeszło się błyskawicznie. Jeśli zaintrygowały Cię powyższe fagmenty i jesteś zainteresowany przemyśleniami autora na temat sukcesu, życia, szczęścia, marzeń — sięgnij po tę książkę. Zmieni ona Twoje nastawienie do porażek i być może, jeśli chcesz i jesteś na to gotowy, stanie się punktem zwrotnym w Twoim życiu. Książkę zamówisz na stronie Złotych Myśli: http://dzieci-szczescia.zlotemysli.pl Jak wygrać w biznesie Marek Zabiciel W Polsce rozpoczyna działalność kilkadzie- siąt tysięcy firm rocznie. Problem w tym, że jedynie część z nich powstaje na fundamen- tach rzetelnej wiedzy biznesowej i solidne- go przygotowania ich właścicieli. „Jak wygrać w biznesie” to praktyczny po- radnik na temat nie tyle zakładania firmy, co całego procesu obejmującego: ) ) ) przygotowanie pomysłu na biznes do wcielenia w życie, założenie działalności gospodarczej oraz pierwsze kroki na rynku, studium „inkubacji” firmy w warunkach biznesowych aż do pierw- szej sprzedaży. Książka „Jak wygrać w biznesie?” może również okazać się pomocna dla osób, które już postawiły swoje pierwsze kroki w biznesie. Będzie ona doskonałą okazją do zweryfikowania wcześniejszych działań i upewnienia się co do właściwego kierunku rozwoju. Została ona napisana prostym i przystępnym językiem, zrozumiałym dla osób niemających doświadczenia w biznesie. Jednocześnie ob- szerny i bardzo konkretny zasób wiedzy zawarty w publikacji pozwala pozbyć się obaw, jakie często towarzyszą początkującym przedsiębior- com. Książkę zamówisz na stronie Złotych Myśli: http://jak-zalozyc-firme.zlotemysli.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Myśl jak człowiek biznesu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: