Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00044 005696 12213089 na godz. na dobę w sumie
NLP w balerinkach - ebook/pdf
NLP w balerinkach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 136
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-2572-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> uwodzenie
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

„Nie sądź, że radość lub złość są dziełem przypadku”.

Lao Tse

NLP w balerinkach, czyli jak szybko, łatwo i przyjemnie stać się szczęśliwą kobietą

Może wyda Ci się to dziwne albo naciągane, ale szczęście naprawdę jest stanem umysłu. W dużym stopniu od Ciebie samej zależy, czy patrzysz z optymizmem na świat, ludzi i siebie. Nie wierzysz? A gdybyś wyobraziła sobie, że doskonała stylistka zamienia wszystkie Twoje sztywne garsonki na piękne, kolorowe sukienki, uczy Cię, jak zrobić delikatny makijaż, w którym wyglądasz doskonale? Byłoby Ci wreszcie wygodnie, a wszyscy wokół byliby zachwyceni Twoim nowym wizerunkiem. A teraz wyobraź sobie, że podobną rzecz robisz sama dla siebie — ale nie w sferze wyglądu zewnętrznego, tylko w sferze przekonań, wewnętrznych ograniczeń, lęków czy zahamowań. Jakby to wtedy było? Mogłabyś w końcu zobaczyć, jak piękny może być świat, gdy czujesz się szczęśliwa. To właśnie może Ci zapewnić NLP!

Trzymasz w rękach mistrzowski poradnik neurolingwistycznego programowania życia... Ta nazwa może wydawać się skomplikowana, ale sama metoda jest prosta i bardzo skuteczna: pozwala zobaczyć, co takiego przeszkadza Ci w rozwinięciu skrzydeł, co utrudnia nawiązywanie kontaktów i niszczy Twoje związki. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zmienić na lepsze swoją mapę myśli, dotrzeć do innych i zacząć żyć pełnią życia, sięgnij po książkę Agnieszki Ornatowskiej, genialnej trenerki, która przekaże Ci swoją wiedzę z kobiecej perspektywy i... nauczy Cię, jak zrezygnować z życia na szpilkach i odnaleźć własne szczęście.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Joanna Gubernat Projekt okładki: ULABUKA Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie/nlpbal Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-1881-6 Copyright © Helion 2016 Printed in Poland • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Wst(cid:218)p. Zatrzymaj si(cid:218). Dlaczego warto przeczyta(cid:202) t(cid:218) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218)? ..................7 Krótka cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) teoretyczna — czym jest NLP i jak mózg, umys(cid:239) oraz emocje wp(cid:239)ywaj(cid:200) na Twoje (cid:285)ycie ..........................................................11 I. Zdejmij szpilki, czyli jak si(cid:218) pozby(cid:202) negatywnych emocji .........23 1. Znajd(cid:283) odpowiedni(cid:200) perspektyw(cid:218) .............................................................25 2. Zacznij zmienia(cid:202) swoje my(cid:258)li .....................................................................29 3. Przesta(cid:241) s(cid:239)ucha(cid:202) wewn(cid:218)trznego krytyka ...................................................33 4. Wyrzu(cid:202) z siebie negatywne emocje ...........................................................37 5. Aktywuj obydwie pó(cid:239)kule mózgu ...............................................................39 6. Jak radzi(cid:202) sobie z l(cid:218)kiem? ...........................................................................41 7. Hormony te(cid:285) powoduj(cid:200) napi(cid:218)cie ...............................................................45 8. Przesta(cid:241) porównywa(cid:202) si(cid:218) z innymi i (cid:285)y(cid:202) pod presj(cid:200) obowi(cid:200)zków .............47 9. Kiedy potrafisz si(cid:218) z czego(cid:258) (cid:258)mia(cid:202), potrafisz te(cid:285) sobie z tym poradzi(cid:202) ....51 II. Za(cid:239)ó(cid:285) balerinki, czyli jak wzmacnia(cid:202) pozytywne emocje ..........53 10. Uniwersalne pytanie, które prowadzi w stron(cid:218) dobrych emocji ............55 11. Du(cid:285)y daje wi(cid:218)cej przyjemno(cid:258)ci ................................................................57 12. Pami(cid:218)taj o swoich zasobach ........................................................................61 13. Mi(cid:239)e s(cid:239)owa daj(cid:200) pozytywne emocje ..........................................................63 Poleć książkęKup książkę 6 NLP W B A L E R I N K A C H 14. Ruch przynosi zadowolenie ......................................................................67 15. Hipnoza ......................................................................................................71 16. Dwa uczucia, które mog(cid:200) wszystko zmieni(cid:202) ............................................75 17. Wykorzystaj moc skojarze(cid:241) .......................................................................79 III. Id(cid:283) tanecznym krokiem przez (cid:285)ycie, czyli jak z wdzi(cid:218)kiem i skutecznie przekonywa(cid:202) innych ...........83 18. Jak by(cid:202) w dobrym kontakcie .....................................................................85 19. Jak my(cid:258)l(cid:200) ludzie .........................................................................................89 20. Co nas motywuje .......................................................................................93 21. Jak dotrze(cid:202) do mapy innych ......................................................................99 22. Nadaj znaczenie temu, co si(cid:218) dzieje .......................................................103 23. Pokonuj obiekcje z wdzi(cid:218)kiem ...............................................................105 IV. Znajd(cid:283) swoje szcz(cid:218)(cid:258)cie we wszystkich wymiarach (cid:285)ycia .........109 24. Zaprzyja(cid:283)nij si(cid:218) ze swoj(cid:200) pod(cid:258)wiadomo(cid:258)ci(cid:200) ...........................................111 25. Prawo przyci(cid:200)gania ..................................................................................117 26. Spe(cid:239)niaj swoje marzenia ..........................................................................121 27. Troch(cid:218) magii ............................................................................................125 28. Zacznij swoj(cid:200) drog(cid:218) do szcz(cid:218)(cid:258)cia. Teraz (cid:45) ............................................129 Poleć książkęKup książkę 1 Znajd(cid:283) odpowiedni(cid:200) perspektyw(cid:218) S (cid:200) w (cid:285)yciu rzeczy, na które masz wp(cid:239)yw, i takie, z którymi pozornie nic nie mo(cid:285)esz zrobi(cid:202). Dlaczego pozornie? Bo jednak mo(cid:285)esz zmieni(cid:202) swój sposób patrzenia na nie, a przez to sprawi(cid:202), (cid:285)e b(cid:218)d(cid:200) przyjemniejsze dla oka, wi(cid:218)c wywo(cid:239)aj(cid:200) lepsze emocje. Je(cid:285)eli co(cid:258) Ci si(cid:218) nie podoba i mo(cid:285)esz to zmieni(cid:202), po prostu zrób to, zamiast si(cid:218) zamartwia(cid:202) czy (cid:285)y(cid:202) w dyskomforcie. Bo przecie(cid:285) lepiej jest posprz(cid:200)ta(cid:202), ni(cid:285) (cid:285)y(cid:202) w ba(cid:239)aganie. Jak to zrobi(cid:202) ze swoimi my(cid:258)lami — o tym w nast(cid:218)pnych rozdzia(cid:239)ach (cid:45). Teraz zajmijmy si(cid:218) sprawami, na które nie masz wp(cid:239)ywu — pocz(cid:200)w- szy od tego, (cid:285)e czas mija, a cz(cid:239)owiek si(cid:218) starzeje, poprzez sytuacj(cid:218) na (cid:258)wiecie, w Twoim mie(cid:258)cie, jakie(cid:258) zachowania innych ludzi, a(cid:285) do rze- czy, które ju(cid:285) si(cid:218) sta(cid:239)y i si(cid:218) nie odstan(cid:200). Nie mo(cid:285)esz zmieni(cid:202) samych faktów, ale mo(cid:285)esz zmieni(cid:202) sposób pa- trzenia na nie. Jak pewnie pami(cid:218)tasz z cz(cid:218)(cid:258)ci teoretycznej, ka(cid:285)dy z nas (cid:285)yje wed(cid:239)ug swojej mapy, bardzo cz(cid:218)sto mamy w(cid:239)asne interpretacje zdarze(cid:241) i ka(cid:285)dy mo(cid:285)e dowolnie je kszta(cid:239)towa(cid:202). Troch(cid:218) tak, jak si(cid:218) robi zdj(cid:218)cia. Poleć książkęKup książkę 26 NLP W B A L E R I N K A C H Zwyk(cid:239)y cz(cid:239)owiek widzi co(cid:258) i po prostu robi zdj(cid:218)cie uwieczniaj(cid:200)ce w pami(cid:218)ci fakty tak, jak si(cid:218) zdarzy(cid:239)y. Inaczej zachowuje si(cid:218) artysta foto- graf. Gdy widzi jak(cid:200)(cid:258) rzecz, to zanim zrobi zdj(cid:218)cie, ogl(cid:200)da j(cid:200) z ka(cid:285)dej strony, szukaj(cid:200)c najlepszego kadru, uj(cid:218)cia, potem ostro(cid:258)ci i g(cid:239)(cid:218)bi. Wie, (cid:285)e mo(cid:285)e tym wszystkim manipulowa(cid:202), zmienia(cid:202) to tak d(cid:239)ugo, a(cid:285) znajdzie taki sposób patrzenia, który nawet z najbrzydszej rzeczy potrafi wyci(cid:200)- gn(cid:200)(cid:202) pi(cid:218)kno. Nie oznacza to, (cid:285)e od razu robi to jedno wyj(cid:200)tkowe zdj(cid:218)cie — zazwyczaj robi ich du(cid:285)o wi(cid:218)cej ni(cid:285) przeci(cid:218)tny cz(cid:239)owiek, ale zdaje sobie spraw(cid:218), (cid:285)e robi tak tylko po to, (cid:285)eby mie(cid:202) z czego wybiera(cid:202). Ty te(cid:285) mo(cid:285)esz tak patrze(cid:202) na rzeczy, które Ci si(cid:218) zdarzy(cid:239)y, zdarzaj(cid:200) i b(cid:218)d(cid:200) zdarza(cid:202). Daj sobie chwil(cid:218), zanim je ocenisz; pozwól sobie patrze(cid:202) na nie z ró(cid:285)- nych perspektyw, i to tak d(cid:239)ugo, a(cid:285) znajdziesz to, co w tym pi(cid:218)kne i warte zapami(cid:218)tania. I dotyczy to naprawd(cid:218) wszystkiego. Od ma(cid:239)ych rzeczy, które si(cid:218) zdarzaj(cid:200) — na przyk(cid:239)ad wyla(cid:239)a(cid:258) sobie kaw(cid:218) na bluzk(cid:218). Mo(cid:285)esz od razu uzna(cid:202), (cid:285)e to pech i tak to zostawi(cid:202). Czy to jest pi(cid:218)kny punkt widzenia? Zdecydowanie nie! Nie wiem, czy zdajesz sobie spraw(cid:218) z tego, (cid:285)e ludziom uwa(cid:285)aj(cid:200)cym si(cid:218) za szcz(cid:218)(cid:258)ciarzy zdarzaj(cid:200) si(cid:218) te same rzeczy co osobom s(cid:200)dz(cid:200)cym, (cid:285)e maj(cid:200) pecha. Tylko pechowcy na wszystko patrz(cid:200) jak na przejaw swojego trudnego losu. A szcz(cid:218)(cid:258)liwcy? We wszystkim potrafi(cid:200) dostrzega(cid:202) pi(cid:218)k- ne strony. Wi(cid:218)c jak z t(cid:200) kaw(cid:200)? Mo(cid:285)esz si(cid:218) cieszy(cid:202), (cid:285)e si(cid:218) nie poparzy(cid:239)a(cid:258), (cid:285)e masz powód do kupienia nowej bluzki albo do d(cid:239)u(cid:285)szej przerwy na kaw(cid:218) . A mo(cid:285)e to znak, (cid:285)eby(cid:258) zwolni(cid:239)a i nast(cid:218)pnym razem po prostu delek- towa(cid:239)a si(cid:218) kaw(cid:200)? Jest tyle mo(cid:285)liwo(cid:258)ci! I tylko od Ciebie zale(cid:285)y, któr(cid:200) wybierzesz (cid:45). Potestujmy jeszcze. Klient by(cid:239) niemi(cid:239)y w czasie rozmowy z Tob(cid:200). Mo(cid:285)esz po prostu uzna(cid:202), (cid:285)e jest chamem, burakiem i prostakiem. Czy to jest pi(cid:218)kny sposób patrzenia? Mo(cid:285)e lepiej uzna(cid:202), (cid:285)e ma kiepski dzie(cid:241), (cid:285)e mo(cid:285)e nie potrafi sobie radzi(cid:202) ze swoimi emocjami albo (cid:285)e to jest wyj(cid:200)tkowa okazja, (cid:285)e- by sobie po(cid:202)wiczy(cid:202) techniki z kolejnych rozdzia(cid:239)ów . Poleć książkęKup książkę Znajd(cid:283) odpowiedni(cid:200) perspektyw(cid:218) 27 Korek w drodze do domu. Pech? Z(cid:239)o(cid:258)liwo(cid:258)(cid:202) rzeczy martwych? A mo- (cid:285)e pi(cid:218)kniej by(cid:239)oby pomy(cid:258)le(cid:202), (cid:285)e masz chwil(cid:218), (cid:285)eby potrenowa(cid:202) kolejne techniki, (cid:285)e mo(cid:285)e lepiej w drodze do domu ni(cid:285) do pracy, bo przynajm- niej nikt na Ciebie nie b(cid:218)dzie krzywo patrzy(cid:239), (cid:285)e si(cid:218) spó(cid:283)ni(cid:239)a(cid:258)? A mo- (cid:285)e to wspania(cid:239)a okazja, (cid:285)eby spojrze(cid:202) za okno i dostrzec co(cid:258) pi(cid:218)knego? Ten piekielny pies s(cid:200)siadów znów szczeka. Oczywi(cid:258)cie — mo(cid:285)esz dalej ich nienawidzi(cid:202), lecz je(cid:285)eli nie zamierzasz podj(cid:200)(cid:202) dzia(cid:239)ania, pój(cid:258)(cid:202) do nich i powiedzie(cid:202), (cid:285)e to Ci przeszkadza i mog(cid:200) pój(cid:258)(cid:202) z psem do behawiorysty, to przecie(cid:285) jest okazja do tego, (cid:285)eby(cid:258) bez (cid:285)adnych wyrzutów sumienia w(cid:239)(cid:200)czy(cid:239)a „na full” swoj(cid:200) ulubion(cid:200) muzyk(cid:218) (cid:45). I jesz- cze sobie pota(cid:241)czy(cid:239)a. Jaki(cid:258) fakt z przesz(cid:239)o(cid:258)ci, na temat którego masz wyrzuty sumienia. Oczywi(cid:258)cie, mo(cid:285)esz dalej si(cid:218) tym zadr(cid:218)cza(cid:202), ale mo(cid:285)esz te(cid:285) pi(cid:218)kniej potraktowa(cid:202) to jako okazj(cid:218) do zastanowienia si(cid:218), co innego mo(cid:285)esz robi(cid:202) w podobnej sytuacji, (cid:285)eby potem czu(cid:202) si(cid:218) lepiej. Jakie wnioski mo(cid:285)esz wyci(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) i co zmieni(cid:202) w swoim post(cid:218)powaniu. Ju(cid:285) rozumiesz? Mam nadziej(cid:218) (cid:45). To jeszcze w ramach (cid:202)wiczenia znajd(cid:283) kilka rzeczy, które Ci(cid:218) z(cid:239)osz- cz(cid:200), frustruj(cid:200), denerwuj(cid:200), i poszukaj pi(cid:218)knego sposobu patrzenia na nie. Znajd(cid:283) kilka ró(cid:285)nych mo(cid:285)liwo(cid:258)ci na pocz(cid:200)tek — jak artysta fotograf po- szukaj ró(cid:285)nych uj(cid:218)(cid:202), a potem wybierz naj(cid:239)adniejsze. Zadanie dla Ciebie: kiedy ju(cid:285) zdarzy Ci si(cid:218) co(cid:258) nieprzyjemnego, na co nie masz wp(cid:239)ywu, wtedy zanim to os(cid:200)dzisz, pozwól sobie na chwil(cid:218) refleksji i znajd(cid:283) inny, pi(cid:218)kniejszy sposób patrzenia. Pami(cid:218)taj, (cid:285)e szcz(cid:218)- (cid:258)liwe kobiety potrafi(cid:200) si(cid:218) cieszy(cid:202) nawet now(cid:200) zmarszczk(cid:200) wokó(cid:239) oczu, bo wiedz(cid:200), (cid:285)e ka(cid:285)da z nich oznacza radosny u(cid:258)miech. Poleć książkęKup książkę 28 NLP W B A L E R I N K A C H Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

NLP w balerinkach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: