Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00297 006300 14490409 na godz. na dobę w sumie
NOWE FORMULARZE I KODY ZUS OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2019 - ebook/pdf
NOWE FORMULARZE I KODY ZUS OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2019 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Biznes Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-483-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja omawia zmiany w dokumentacji ZUS, które obowiązują od 1 stycznia 2019 r. Szczegółowo i przystępnie przedstawione są w niej zarówno nowe druki ZUS, dopiero wprowadzone do użytku (ZUS RPA, ZUS OSW, ZUS RIA, ZUS DRA cz. II, ZUS RCA cz. II), jak i modyfikacje w formularzach, które były już stosowane wcześniej (ZUS ZWUA, ZUS IM, IR). 
Autorka wyjaśnia, kiedy należy stosować nowe formularze i jak je prawidłowo wypełniać – wyjaśnienia są opatrzone fragmentami przykładowo wypełnionych formularzy. Publikacja niezbędna każdej osobie, która zajmuje się rozliczeniami z ZUS.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

NoweformularzeikodyZUSobowiązujące od1stycznia2019r. Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzono zmiany w zakresie dokumentacji ZUS. Mają one związek ze zmianami przepisów w zakresie m.in. nowego sposobu rozliczania składek przez przedsiębiorców (tzw. mały ZUS), a także ze skróce- niem okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Zmiany polegają na wprowadzeniu nowych dokumentów, modyfikacji dotychczasowych dru- ków, a także dodaniu nowych kodów używanych w formularzach ZUS. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpie- czenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczenio- wych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczegól- nym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 2495). W nowym rozporządzeniu część formularzy została zmieniona w stosunku do poprzednio obowiązujących wzorów. Zmiany wprowadzono w formularzach ubezpieczeniowych ZUS ZWUA, ZUS DRA, IM – informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej oraz IR – informa- cja roczna dla osoby ubezpieczonej. Dodano też zupełnie nowe, niestosowane dotychczas, dokumenty ubezpieczeniowe: ■■ ZUS OSW – oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, ■■ ZUS RIA – raport informacyjny, ■■ ZUS RPA – imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej, ■■ ZUS DRA cz. II – deklaracja rozliczeniowa cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działal- ność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpie- czenia społeczne i opłaca składki wyłącznie za siebie, ■■ ZUS RCA cz. II – imienny raport cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność go- spodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki za siebie i za inne osoby ubezpieczone. Ponadto wprowadzono zmiany w kodach wykorzystywanych przy wypełnianiu formularzy ubezpieczeniowych. Wykaz kodów jest określony w załączniku nr 24 do rozporządzenia. W programie Płatnik nowe oraz zmienione dokumenty są udostępnione od 1 stycznia 2019 r. W aplikacji ePłatnik (na PUE ZUS) nowe i zmieniane formularze będą udostępniane w ko- lejnych transzach, przy czym: ■■ od 1 stycznia 2019 r. – udostępniono zmienione formularze ZUS ZWUA i ZUS DRA, ■■ od 1 lutego 2019 r. – będzie udostępniony nowy formularz ZUS RPA i zmieniona Infor- macja miesięczna i roczna, ■■ w późniejszym terminie będą udostępnione formularze ZUS OSW i ZUS RIA. 3 luty 2019 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

NOWE FORMULARZE I KODY ZUS OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2019
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: