Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00154 005519 15386613 na godz. na dobę w sumie
Na krawędzi marzeń - ebook/pdf
Na krawędzi marzeń - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 272
Wydawca: Biblioteka Analiz Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-61154-49-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> kultura, sztuka, media
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

”Na krawędzi” to historia związku okraszona sporą dawką erotyki. Opowieść o dorosłej kobiecie, w której, skrywa się mała, niekochana dziewczynka. To książka o miłości, samotności, szukaniu własnej drogi, o problemie z piciem, Alzhaimerze, odchodzeniu bliskich (także ukochanego psa). Autorka porusza temat wegetarianizmu i praw zwierząt. Powieść pulsuje muzyką dzięki wypełniającym ją cytatom tekstów prawie 40 punkowych kapel, których część już nie istnieje. Książka jest próbą ocalenia ich od zapomnienia. Powieść uwodzi brakiem pruderii. Autorka z otwartością pisze o radościach i rozpaczach swojej bohaterki, o jej trudnym dorastaniu, o związku z mężczyzną, który nadużywa alkoholu, o pasjach muzycznych. Przede wszystkim jednak z odwagą rzuca się w otchłań erotyki, raz zmysłowej i delikatnej, gdzie indziej pełnej żarłocznego pożądania, niemal wyuzdanej. Seks staje się obsesją bohaterki, opętaniem, od którego uwolnić się nie sposób. Łukasz Gołębiewski, ”Magazyn Literacki KSIĄŻKI”

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Beata฀Kozłowska Na฀krawędzi฀ marzeń Beata฀Kozłowska Jirafa Roja Warszawa 2010 © Copyright by Beata Kozłowska, 2010 © Copyright by Jirafa Roja, 2010 Redakcja: Korekta: Zdjęcia: Łamanie: Druk i oprawa: Fabryka Druku Sp. z o.o. | www.fabrykadruku.com.pl Łukasz Gołębiewski Sylwia Mroczek-Zawadzka Marek Cybulski | www.toksotes.pl Tatsu tatsu@tatsu.pl Odwiedź autorkę na www.kazamuko.pl ISBN 978-83-61154-49-5 Wydanie I Warszawa 2010 Markowi฀Cybulskiemu฀—฀ mojemu฀nietuzinkowemu฀mężczyźnie Mojej฀córce฀Klaudii,฀którą฀9฀miesięcy฀nosiłam฀w฀sobie,฀dzięki฀czemu฀ przez฀pewien฀czas,฀tykały฀we฀mnie฀dwa฀serca…฀Maskocie,฀którego฀ prawdziwie฀miłuję฀oraz฀mojemu฀tacie,฀któremu฀zawdzięczam฀to,฀że฀ w฀ogóle฀wiem,฀czym฀jest฀miłość…฀Beacie฀Pierz,฀Kanadzie,฀Klaudii฀ Deji,฀Monice฀z฀Wiśliny฀i฀Magdalenie฀Michalskiej฀za฀to,฀czego฀nauczyły฀ mnie฀o฀życiu.฀Mróweczce฀i฀Ani฀Kot฀moim฀serdecznym฀koleżankom.฀ Al,฀Motylkowi฀i฀Tequili฀–฀moim฀wirtualnym฀bratnim฀duszom.฀Arkowi฀ Szynace฀mojemu฀zawsze฀wspierającemu฀mnie฀przyjacielowi.฀ Ani฀i฀Jaxsie,฀na฀których฀zawsze฀mogę฀liczyć,฀w฀różnych฀życiowych฀ sytuacjach.฀Punkowcom฀z฀Twierdzy฀Gdańsk,฀moim฀licznym฀wege฀ znajomym,฀wszystkim฀osobom฀dzięki฀którym,฀moje฀życie฀zwyczajnie฀ nie฀jest฀puste,฀a฀zwłaszcza฀Ani฀i฀Jackowi฀z฀Sopotu,฀Alexowi,฀Atomowi,฀ Bartkowi,฀Benkowi,฀Betatce฀i฀Łukaszowi฀z฀Gdyni,฀Błażejowi,฀Bobasowi,฀ Bolkowi,฀Brzozakowi฀i฀Gosi,฀Buźce,฀Bzykowi,฀Dakocie,฀Dzięgielowi,฀ Guli,฀Hobbitowi,฀Inżynierowi,฀Jarkowi฀i฀Arlecie฀z฀Pelplina,฀Joyowi,฀ Kamili,฀Kapslowi,฀Karinie,฀Kasi฀W.,฀Kasiarzowi,฀Kijanie,฀Korzeniowi,฀ Kontaktowi,฀Krasowi,฀Krawatowi,฀Krówce,฀Księciowi,฀Kujawiakowi,฀ Lence,฀Magdzie฀eF,฀Marasowi,฀Marksowi฀i฀Ani,฀Mazolowi,฀Michałowi฀i฀Asi฀ z฀Gdyni,฀Mięcie,฀Miękkiemu,฀Miłce,฀Mułkowi,฀Nieforemnemu,฀Ogiemu,฀ Pedzinowi,฀Pędzlowi,฀Piterowi,฀Plewikom,฀Ptysiowi,฀Rybie,฀Sakowcowi,฀ Sałacie,฀Siwemu,฀Ewie฀i฀Darkowi฀Słowikom,฀Studentowi,฀Szpili,฀ Sztywnemu,฀Toffiemu,฀Twardemu,฀Widziemu฀i฀Zibie. Korzystając฀z฀okazji฀,฀pragnę฀podziękować฀osobom,฀które฀poświęciły฀ swój฀czas฀i฀znalazły฀w฀sobie฀cierpliwość,฀aby฀przeczytać฀brudnopis฀tej฀ książki฀,฀dzieląc฀się฀ze฀mną฀potem฀swoimi฀cennymi฀uwagami฀:฀Ani฀Kot,฀ Marlenie฀Szwech,฀Gosi฀Wróbel฀oraz฀Andrzejowi฀Cybulskiemu,฀Łukaszowi฀ Gołębiewskiemu,฀Arkowi฀Szynace.฀Podziękowania฀z฀mojej฀strony฀należą฀ się฀też฀Markowi฀Cybulskiemu,฀który฀użyczył฀na฀potrzeby฀tej฀książki,฀ zdjęcia฀ze฀swojego฀cyklu฀„Kształt฀nieistnienia”.฀ Myślę,฀że฀doskonale฀współgrają฀z฀tą฀książką. 1. Był฀jeden฀z฀tych฀ranków,฀gdy฀słońce฀opromienia฀wszystko฀do- okoła฀żółtym฀gnojem. —฀ Tu฀nie฀będzie฀abolicji฀—฀pomyślał฀Kreska,฀trzeźwo฀ oceniając฀sytuację. Spała฀na฀zdezelowanej฀kanapie฀tuż฀za฀ścianą.฀Właśnie฀ wstała.฀Niedospana,฀naburmuszona,฀oschła.฀Bez฀cienia฀uśmie- chu฀na฀szczodrych฀dotąd฀ustach.฀Wcisnęła฀stópkę฀w฀czarne- go฀glana,฀nie฀zaszczycając฀mężczyzny฀ani฀jednym฀słowem,฀ a฀jedynie฀lodowatym,฀w฀dodatku฀przelotnym,฀spojrzeniem…฀ But฀był฀wysoki฀na฀20฀dziurek.฀Miała฀dużo฀sznurowania,฀a฀on฀ czas,฀by฀coś฀zrobić฀z฀tą฀sytuacją.฀Zatrzymać฀proces,฀który฀się฀ właśnie฀rozpoczął.฀Unicestwić฀rozpad฀więzi.฀Patrzył฀na฀nią฀ i฀serce฀przepełniał฀mu฀smutek.฀Jej฀zafarbowane฀na฀rudo,฀ lekko฀kręcące฀się฀włosy,฀które฀okalały฀drobną,฀nieco฀podłuż- ną฀twarz.฀Szare฀oczy,฀ładne,฀niewielkie฀usta,฀garbaty฀nosek.฀ Srebrne฀kolczyki฀przypominające฀skrzydła฀motyla,฀finezyjnie฀ powyginany฀widelec฀zamiast฀bransolety,฀wyćwiekowany฀czar- ny฀pasek฀na฀smukłej฀szyi.฀Zależało฀mu฀na฀niej,฀choć฀ciężko฀to฀ było฀logicznie฀wytłumaczyć.฀Przyzwyczaił฀się฀do฀samotności.฀ Pracował.฀Po฀pracy฀pił.฀„Metoda฀na฀życie,฀na฀kryzys,฀na฀gni- cie,฀na฀chaos,฀na฀ból฀.฀Nie฀wiesz,฀dokąd฀iść.฀Krzyk฀zmęczył฀ cię.฀Za฀szyjkę฀mocno฀chwyć฀i฀przechyl฀ją”฀—฀śpiewał฀Siczka฀ z฀KSU.฀Żył฀podobnie.฀Zmierzał฀do฀śmierci.฀Nie฀lękał฀się,฀wy- chodził฀jej฀naprzeciw.฀Wydawało฀się฀mu,฀że฀tak฀jest฀dobrze฀ 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Na krawędzi marzeń
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: